The analysis of Blood service's staffingin Kazakhstan for 2000-2010 revealed a lack of medical personnel in organizations.Despite the increase in staffing of medical personnel, the actual staffing levels decreased from80.8% (2000) to 75.4% in 2010 including those engaged in procurement and in the manufacture of blood products with 75.3% and 81.1% in 2000 to 67.5% and 72.3% in 2009 respectively

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Д. М. Кульмірзаева, Н. С. Ігісінов, Ж. К. Буркітбаев


ANALYSIS OF BLOOD SERVICE'S MEDICAL PERSONNEL STAFFING IN KAZAKHSTAN

?аза? стан Республікасинда? ан? изметіні? 2000-2010 жилдар аралії? Инда? И мамандармен? Амтамасиз етілу до? Рсеткіштеріні? сараптамаси? изметкерлерді? жетіспеушілігін Айкин а ?? артади.Ж? мис ориндарини? до? беюіне? арамастан мамандармен жабди? Талу де? гейі 80,8% -Даний (2000 ж.) 75,4% -? а (2010 ж.) дейін азайди, еони? ішінде,? ан заттарин даярлап,? ндіретіндерді? сани, з? йкесінше, 2000. ж. 75,3% ж чи ж не 81,1% -Даний 2009 ж. 67,5% ж чи ж не 72,3% -? Адейін


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Медицина і екологія


  Наукова стаття на тему 'Аналіз укомплектованості медичним персоналом Служби крові в Казахстані'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз укомплектованості медичним персоналом Служби крові в Казахстані»

  ?ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

  Д. М. Кульмірзаева, Н. С. Ігісінов, Ж. К. Буркітбаев

  АНАЛІЗ укомплектованість МЕДИЧНИМ ПЕРСОНАЛОМ СЛУЖБИ КРОВІ В КАЗАХСТАНІ

  Інститут громадського здравоохраненіяАО «Медичний університет Астана»

  Служба крові - галузь охорони здоров'я, метою якої є забезпечення якості трансфузійної терапії. Служба крові займається питаннями організації, медичного забезпечення донорства, апробації та заготівлі крові, отримання з неї компонентів, препаратів, діагностичних стандартів і забезпечення ними лікувально-профілактичних установ [1].

  Важливе значення в ефективної та плідної діяльності Служби крові є кадри, людські ресурси. Служба крові об'єднує тисячі людей: лікарів, середній медичний персонал, лаборантів, санітарок, інженерно-технічних працівників, біологів і багатьох інших фахівців [2].

  Одним із завдань правильної організації управління кадрами є забезпечення достатньої кількості кадрів, здатних якісно виконувати свої професійні обов'язки.

  Президент всесвітньо відомої компанії «Sony» Акіо Моріта сказав: «Як бивині були хороші чи щасливі, як би ви не були розумні і спритні, ваш бізнес і доля перебувають в руках тих людей, яких ви наймаєте. Ніяка теорія, програма або урядова політика не можуть зробити підприємство успішним: це могутсделать тольколюді »[ред].

  Таким чином, правильне планування штатної чисельності, штатних посад, управління персоналом є основою правильного менеджменту і, як наслідок, підвищення ефективності підприємства.

  Проведене дослідження присвячене аналізу укомплектованості штатними одиниця-

  ми організацій Служби крові в Казахстані.

  МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

  Почата дослідження є ретроспективним (2000-2010 рр.). Матеріалами для дослідження послужили дані зведених звітів Республіканського центру крові з донорства крові та її компонентів в цілому по республіці (форма 39). У 2010 р звітна форма була дещо змінена, внаслідок чого відсутні дані за загальною кількістю посад, зайнятих в заготівлі крові, компонентів, стандартних сироваток і в виробництві препаратів крові за 2010 р Використано дані про чисельність населення Агентства Республіки Казахстан по статистиці з 2000 по 2010 г. [4, 5, 6, 7].

  За загальноприйнятим методам медико-біологічної статистики обчислені екстенсивні, інтенсивні показники, визначені середнє значення, середня помилка, 95% довірчий інтервал (95% ДІ), середньорічні темпи приросту / убутку (Тпр / уб,%) [8,9].

  РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ

  В динаміці кількість штатних посад всього персоналу організацій Служби крові збільшилася з 2640,8 (2000) до3442,0 (2010 р), Тпр склав + 2,7%. Середня кількість штатних посад за 11 років склало 2991,1 ± 77,4 (95% ДІ 2839,4-3142,8). У тому числі середня кількість штатних посад лікарів склало 507,9 ± 15,3 (95% ДІ 477,9-537,8). В динаміці цей показник мав тенденцію до зростання з 429,8 (2000) до 570,8 в 2010 р Спостерігалася позитивна тенденція темпу приросту (Тпр = + 2,9%). Середня кількість штатних посад середнього медичного персоналу (СМП) рівняючи-лось1050,4 ± 20,0 (95% ДІ1011,3-1089,6). При збільшенні показника з 953,3 (2000) до 1158,5 (2010 р), Тпр склав + 2,0% (рис. 1).

  Також відзначено збільшення кількості зайнятих посад організацій Служби крові за 11 років з 2353,5 (2000) до 3249,9 (2010 р), і фактичних осіб з 2 133,0 в 2000 р до 2595,0 у 2010 році (рис. 2).

  Середня кількість зайнятих посад склало 2 857,9 ± 77,7 (95% ДІ2 705,7-3

  | Кількість штатних посад всього персоналу Кількість штатних посад лікарів Кількість штатних посад середнього медичного персоналу

  Мал. 1. Кількість штатних посад організацій Служби крові за 2000-2010 рр.

  4>

  в

  про я

  про ет

  Про

  їй

  В

  про>

  про І

  4000

  3000

  1000

  1000

  | штатні посади

  бввв

  2000 200 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2640,30 2705,75 2867,25 2341,00 2935,75 3030,50 3050,30 3003,30 3013,00 3372,00 3442,00 2353,50 2619, 75 2704,00 2789,00 2879,25 2910,25 2970,30 2898,30 2903,80 3159,00 3249,95 2 1 33,00 I 22 52,00 I 2293,00 I 2 36 0,00 123 93 , 00 12452,00 12416,00 I 2344,00 I 2320,00 I 245 1,00 I 2595,00

  зайняті посади

  Ф актическое особи

  2 1 33,00 2252,00 2293,00 2360,00 2393,00 2452,00 24 1 6,00 2344,00 2320,00 2451,00 2595,00 Рис. 2. Укомплектованість штатами організацій Служби крові за 2000-2010 рр.

  010,2) .Средний кількість фактичних осіб склало 2 364,9 ± 38,2 (95% ДІ 2 290,1-2 439,8). Темпи приросту равнялісьТпр = + 2,7% і Тпр = + 3,3% відповідно

  Забезпеченість штатними посадами всього персоналу на 10 тис. Населення збільшилася з 1,77 ± 0,03 в 2000 р до 2,12 ± 0,04 у 2010 р При темпі приросту, равномТпр = + 1,8% середнє значення за 11 років склало 2,0 ± 0,030 / 000 (95% ДІ 1,9-2,00 / 000). Відносно зайнятих посад цей показник в динаміці збільшився з 1,58 ± 0,03% 00 (2000) до 2,01 ± 0,04% 00 (2010 р). Середнє значення за 11 років дорівнювало 1,9 ± 0,04% 00 (95% ДІ 1,8-1,9% 00). Також спостерігався позитивний темп приросту (Тпр = + 2,4%).

  Забезпеченість населення лікарськими кадрами в 2000 р склала 0,21 ± 0,0 10/000, в 2010 р - 0,23 ± 0,01 ° / Ш0, СМП - 0,53 ± 0,02% 00 і 0, 58 ± 0,020 / 000 відповідно.

  Укомплектованість штатів збільшилася з 89,1% (2000) до 94,4% (2010 р), укомплектованість фактичними особами знизилася з

  100

  9 «

  96

  # 94 92 90 88

  гір 2000 2001 2002 2003 2004 200? 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  | Вр ПЧН. З - • - СМП. ° Про Рис. 3. Укомплектованість організацій Служби крові лікарями і середнім медичним персоналом за 2000-2010 рр.

  80,8% (2000) до 75,4% в 2010 р Це свідчить про підвищення навантаження на співробітників Служби крові.

  Проаналізовано динаміку укомплектованості організацій Служби крові лікарськими посадами і СМП за 11 років (рис. 3) .Так, відсоток лікарів безперервно знижувався з 95,8% (2000) до 89,9% (2010 р), процентне відношення СМП варіює з 96,3% в 2000 р до 96,1% в 2010 р з мінімальним значенням 92,6% в 2006 р.

  Співвідношення штатних посад лікарів до СМП знизилося з1: 2,2 в 2000 р до 1: 2,0 в 2010 р, співвідношення фактичних осіб практично залишалося незмінним протягом 11 років і дорівнювало 1: 2,6.

  Обчислений коефіцієнт сумісництва лікарських посад, який в 2000 р дорівнював 1,35, в 2010 - 1,40, СМП - 1,15 і 1,18 відповідно. Частка штатних посад лікарів в 2000 р становила 16,3%, СМП - 36,1% від загального числа, в 2010 р.- 16,6% і 33,7% відповідно. Максимальна частка лікарів склала 17,9% в 2008 р.У щодо зайнятої посади Вирі-

  рік: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2СЮ6 2007 2008 2009 2010 2011

  |Врачі ° о

  • СМП. |--> про

  Мал. 4. Долязанятих посад лікарів і середнього медичного персоналав організаціях Служби крові

  за 11-річний період (%)

  совиваются картина зменшення процентного співвідношення лікарів з 17,5% (2000) до 15,8% (2010 р) і СМП з 39,0% (2000) до 34,3% в 2010 р (рис. 4) .Так, відзначена ситуація нестачі персоналу в організаціях Служби крові.

  Проаналізірованоколічество штатних посад, зайнятих в заготівлі крові, компонентів, стандартних сироваток і в виробництві препаратів крові (рис. 5). Середня кількість зайнятих в заготівлі крові, компонентів, стандартних сироваток за 10 років склало 1512,8 ± 30,3 (95% ДІ1453,3-1572,2). Темп приросту склав Тпр = + 0,2%. Відносно фактичних осіб в динаміці цей показник зменшився з 1159 (2000 г.) до 1157 (2009 г.). Темп убутку равнялсяТуб = -1,0%.

  При позитивному темпі приросту Тпр = + 0,9% середня кількість зайнятих у виробництві препаратів крові за 10 років склало 198,6 ± 13,3 (95% ДІ 172,5-224,7). В динаміці кількість фактичних осіб варіював з 130 (2000 г.) до 126 (2009 г.). Темп приросту дорівнював (Тпр = + 1,4%).

  Укомплектованість посад, зайнятих в заготівлі крові, компонентів, стандартних

  сиворотокв 2000 р склала 82,9%, в 2009 р -83,6%, зайнятих у виробництві препаратів крові - 100,0% і 97,1% відповідно. Укомплектованість фактичними особами, зайнятими в заготівлі іпроізводстве препаратів крові становила у 2000 г.75,3% і 81,1%, в 2009 р -67,5% і 72,3% відповідно.

  Аналізукомплектованності штатними оди-ніцаміСлужби крові в Казахстанеза 2000-2010 гг.показалнехватку медичного персоналу в організаціях. Незважаючи на збільшення кількості штатних і зайнятих посад медичного персоналу, знизилася укомплектованість фактичними особами з 80,8% (2000) до 75,4% (2010 р). Також зменшилася укомплектованість фактичними особами, занятимікак в заготівлі, так і у виробництві препаратів крові. Це все не може не відбиватися на ефективності роботи організацій Служби крові.

  Таким чином, проведений аналіз свідчить про необхідність вдосконалення способів мотивації персоналу, застосування сучасних способоврекрутінга і утримання персоналу в організаціях Служби крові.

  1800

  1 500

  5 1200

  щ

  шиш

  900

  БОО

  ЗОО

  Про

  рік 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2009

  | Число штатних посад, зайнятих в 'заготівлі кробі.компонентов. стандартних сироваток

  | Число штатних посад, зайнятих у виробництві препаратів крові

  Рис.5. Число штатних посад по заготівлі та виробництва крові і її компонентів в організаціях

  Служби крові за 2000-2009 рр.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Баспаков А.С., Денисова Т.С., Соломенцева Л.Н., Сагатбаева Н.А. Аналіз діяльності служби крові Республіки Казахстан. Гематологія та трансфузіологія Казахстану, 2004; 2: 7

  2. ЖібуртЕ.Б. Привілеї донорів крові. Москва; 2003: Додати 391

  3.Річард Дафт. Менеджмент. 8-е видання. Москва; 2010: Додати 800

  4. Демографічний щорічник Казахстану. Статистичний збірник. Алмати; 2005: Додати 448

  D. Kulmirzayeva, N. Igissinov, Zh. K. Burkitbayev ANALYSIS OF BLOOD SERVICE'S MEDICAL PERSONNEL STAFFING IN KAZAKHSTAN

  The analysis of Blood service's staffingin Kazakhstan for 2000-2010 revealed a lack of medical personnel in organizations.Despite the increase in staffing of medical personnel, the actual staffing levels decreased from80.8% (2000) to 75.4% in 2010 including those engaged in procurement and in the manufacture of blood products with 75.3% and 81.1% in 2000 to 67.5% and 72.3% in 2009 respectively.

  Д. М. Кулмирзаева, Н. С. ІПСШ, Ж. К. Буркітбаев

  КАЗАХСТАН РЕСПУБЛІКАСИНДА КАН ЦИЗМЕТМЩ МЕДІЦІНАЛЬЩ МАМАНДАРМЕН ЖАБДЬЩТАЛУ ДЗРЕЖЕС1НЩ САРАПТАМАСИ

  Казакстан Республікасиндакан кизме ™ щ 2000-2010 жилдар аралириндари мамандармен камтамасиз етшу кврсетюштер ^ щ сараптамаси кизметкерлердщ жетiспеушiлiгiн Айкин ачгартади.Жумис ориндаринич квбеюiне карамастан мамандармен жабдикталу дечгей 80,8% -Даний (2000 ж.) 75,4% ра (2010 ж. ) дейiн азайди, сонич iшiнде, кан заттарин даярлап, внд1ретшдердщ сани, сейкесiнше, 2000. ж. 75,3% жене 81,1% -Даний 2009 ж. 67,5% жене 72,3% -Fадейiн.

  5. Демографічний щорічник Казахстану. Статистичний збірник. Алмати; 2007: Додати 389

  6. Демографічний щорічник Казахстану, 2008. Статистичний збірник. Астана; 2009: Додати 637

  7. Демографічний щорічник Казахстану. Статистичний збірник. Астана; 2011: 592

  8. Мерков А.М., Поляков Л.Е. Санітарна статистика. Л .: Медицина; 1974: Додати 384

  9. СтентонГланц. Медико-біологічна статистика. М; 1999: 460

  надійшла 29.03.2012


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити