При лабораторному використанні методу пульсової діагностики тибетської медицини був проведений аналіз діагностичної значущості часових параметрів пульсового сигналу променевої артерії для визначення стану регуляторних систем організму. Показано, що порушення активності регуляторних систем супроводжується зміною частоти серцевих скорочень, періодів швидкого і повільного кровонаповнення, періоду повільного вигнання. Отримані результати вказують на можливість використання часових параметрів при визначенні порушень активності регуляторних систем організму на основі поєднання знань тибетської пульсодіагностіка і сучасних комп'ютерних методів отримання і обробки інформації пульсового сигналу.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Аюшеева Л. В., Бороноев В. В., Гармаев Б. З., Лебединцева І. В., Леднева І. П.


THE ANALYSIS OF THE PERIODS OF THE PULSE SIGNALS IN THE TIBETAN DIAGNOSIS OF IMBALANCES IN THE ACTIVITY OF REGULATORY SYSTEMS

While laboratorial testing the pulse diagnostic method of Tibetan medicine, the diagnostic value of time parameters of the radial artery pulse signals for diagnosing the state of the regulatory systems of human organism was analyzed. It is shown that disorders in the activity of the regulatory systems are accompanied by certain changes in the heart rate, in rapid / reduced ejection phase, diastasis. The results indicate the possibility of using time parameters for detecting disorders in the activity of the regulatory systems on the basis of the combined knowledge of Tibetan pulse diagnostics and of modern computer methods of obtaining and processing the information of a pulse signal.


Область наук:
 • Медичні технології
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Вісник нових медичних технологій

  Наукова стаття на тему 'Аналіз тривалості періодів пульсового сигналу при тибетської діагностиці порушення активності регуляторних систем'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз тривалості періодів пульсового сигналу при тибетської діагностиці порушення активності регуляторних систем»

  ?пию (антиагреганти, бета-блокатори, інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту, статини, при необхідності нітрати).

  література

  1. Аронов Д.М., Лупанов В.П. Функціональні проби в кардіології. М .: МЕДпресс-інформ, 2002. 302 с.

  2. Беленко Ю.Н., Мареев В.Ю. Лікування серцевої недостатності в XXI столітті: досягнення, питання і уроки доказової медицини // Кардіологія. 2008, № 2. С. 6-16.

  3. Беленко Ю.Н., Оганов Р.Г. Керівництво по Амбулаторнополіклінічеськая кардіології. М .: ГЕОТАР-Медіа, 2007. 400с.

  4. Драпкіна О.М., Ашіхман Я.І. Хронічна серцева недостатність із збереженою фракцією викиду: патофізіологія, діагностика, стратегії лікування // Кардіологія. 2009, № 9. С. 90-95.

  5. Подзолков В.І., Осадчий К.К. Серцево-судинний континуум: чи можуть інгібітори АПФ розірвати «порочне коло» // Рус. мед. журн. 2008. Т. l6, № 17. С. 1102-1109.

  6. Hobbs F.D.R. Prognosis of all-cause heart failure and borderline left ventricular systolic dysfunction: 5 year mortality follow-up of the Echocardiographic Heart of England Screening Study (ECHOES) // Eur. Heart J. 2007, Vol. 2. Р. 1128-1134.

  7. Krumholz H.M., Normand S.-L.T. Public Reporting of 30-Day Mortality for Patients Hospitalized With Acute Myocardial Infarction and Heart Failure // Circulation. 2008, Vol. 118. Р. 1394-1397.

  8. M0ller J.E., Hillis G.S. et al. Left Atrial Volume: A Powerful Predictor of Survival After Acute Myocardial Infarction // Circulation. 2003 Vol. 107. Р. 2207-2212.

  9. Pardeep S. Jhund et al. Heart Failure After Acute Myocardial Infarction: A Lost Battle in the War on Heart Failure? // Circulation. 2008, Vol. 118. Р. 2019-2021.

  10. Parikh N.I., D'Agostino R.B. et al. Long-Term Trends in the Incidence of Heart Failure After Myocardial Infarction // Circulation. 2008, Vol. 118. Р. 2057-2062.

  REVEALING HIGH RISK PREDICTORS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER MYOCARDIAL INFARCTION

  I.V. PRAKOPCHIK

  Smolensk State Medical Academy, Hospital Therapy Department

  This article contents information about determining of risk factors of development of heart failure after myocardial infarction. It is shown, that revealing of combination of positive result of exercise test and concentric hypertrophy of myocardium during subacute stage of myocardial infarction has adverse prognostic value. On the contrary, absence of ischemia by results of test and normal geometry of myocardium are characteristic for a favorable outcome of disease.

  Key words: myocardial infarction, heart failure, adverse forecast.

  УДК 612.16

  АНАЛІЗ ТРИВАЛОСТІ ПЕРІОДІВ пульсової СИГНАЛА ПРИ тибетських ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕННЯ АКТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ

  Л.В. АЮШЕЕВА, В.В.БОРОНОЕВ, Б.З. Гарман, І.В.ЛЕБЕДІНЦЕВА, І.П. Леднева, Н.В. Пупишева *

  При лабораторному використанні методу пульсової діагностики тибетської медицини було проведено аналіз діагностичної значущості часових параметрів пульсового сигналу променевої артерії для визначення стану регуляторних систем організму. Показано, що порушення активності регуляторних систем супроводжується зміною частоти серцевих скорочень, періодів швидкого і повільного кровонаповнення, періоду повільного вигнання. Отримані результати вказують на можливість використання часових параметрів при визначенні порушень активності регуляторних систем організму на основі поєднання знань тибетської пульсодіагностіка і сучасних комп'ютерних методів отримання і обробки інформації пульсового сигналу.

  Ключові слова: тибетська медицина, пульсова хвиля, регуляторні системи, часовий аналіз.

  В останні роки в зв'язку з розвитком інформаційних технологій істотно зріс інтерес до можливостей об'єктивізації пульсової діагностики, відомої з давніх часів в східній медицині. Можливості пульсової діагностики обумовлені тим, що сигнал периферичного пульсу, зокрема

  променевої артерії, містить інформацію про багатьох фізіологічних процесах, що протікають в організмі [1].

  Істотна діагностична значимість характеристик пульсового сигналу променевої артерії, підтверджена багатовіковим досвідом східної медицини, створює передумови для виявлення інформативних ознак цього сигналу для оцінки стану організму за традицією тибетської медицини. У тибетській медицині, виділяють три основні регулюючі системи організму (рлунг, мкхріс і бад-кан), що відповідають за здоров'я людини [2]. Перебуваючи в динамічній рівновазі вони підтримують здоров'я людини, в нерівноважному стані, т. Е. При порушенні діяльності будь-якої регулюючої системи є причиною функціональних відхилень діяльності внутрішніх органів і організму в цілому. При цьому діагностику стану регуляторних систем тибетські лікарі проводять в першу чергу шляхом пальпації променевої артерії пацієнта.

  Одним з ефективних сучасних методів аналізу пульсової хвилі вважається часовий аналіз, тісно пов'язаний з фізіологічним тлумаченням генезу елементів кривої. Зміни в часі окремих компонент сигналу відображають вплив нервових і гуморальних регуляторних впливів на скоротливу активність серцево-судинної системи. Тимчасові параметри пульсового сигналу несуть важливу інформацію, що піддається інтерпретації з точки зору діагностики захворювань. Незважаючи на труднощі визначення тимчасових інтервалів, що призводять до неминучих неточностей, вони відрізняються відносною стабільністю в межах одного і того ж дослідження [3]. Вивчення часових параметрів пульсового сигналу при функціональних порушеннях, діагностованих за традицією тибетської медицини, може дозволити отримати більшу інформацію про стан регуляторних систем і розширити можливості методу часового аналізу для оцінки стану організму.

  Мета дослідження - вивчення діагностичної значущості часових параметрів пульсового сигналу променевої артерії стосовно до задачі визначення стану регуляторних систем організму, що діагностується за традицією тибетської медицини.

  Матеріали і методи дослідження. У дослідженні брали участь 49 осіб обох статей у віці від 18 до 35 років. Для кожного випробуваного дипломований лікар Тибету оцінював стан регулюючих систем організму в трьох традиційних точках пальпації одночасно на обох руках. Після цього реєструвалися пульсові сигнали променевої артерії за допомогою автоматизованого пульсодіагностічего комплексу (АПДК) [4], створеного в лабораторії пульсової діагностики Відділу фізичних проблем Бурятського наукового центру СВ РАН.

  В результаті експерименту пульсові сигнали обстежуваних людей були розділені на 4 групи. В першу групу були включені пульсові хвилі, зареєстровані в тих точках пальпації, в яких лікар-експерт визначив підвищену активність 1 регулюючої системи (тиб. Рлунг), в другу - 2 регулюючої системи (тиб. Мкхріс), в третю - надмірну активність 3 регулюючої системи (тиб. бад-кан). У четверту групу увійшли пульсові хвилі в точках, в яких тибетський лікар визначив баланс стану систем регуляції, їх значення вважали нормою.

  На малюнку схематично представлена ​​форма пульсового сигналу променевої артерії, де виділяються такі періоди: ас - тривалість підйому анакроти, на якій додатково визначається точка Ь, яка є кордоном між фазами швидкого і повільного кровонаповнення; са - час падіння Катакроту - період переважання відтоку крові над припливом. На початку Катакроту можуть мати місце пізня систолическая хвиля І, за якої слід інцінзура е, і Дикротичний хвиля /.

  * Лабораторія пульсової діагностики Відділу фізичних проблем Бурятського наукового центру СВ РАН, м Улан-Уде, вул. Сахьяновой, 6

  Рис 1. Основні фази пульсового сигналу

  При проведенні тимчасового аналізу пульсових сигналів аналізували такі тимчасові параметри: tac - тривалість систолічного підйому кривої, tab - період швидкого кровонаповнення, tbc - період повільного кровонаповнення, tcd-період між систолічною і пізньої систолічною хвилею, tcf - період між систолічною і дикротичної хвилею, T -період пульсової хвилі.

  Статистичний аналіз був виконаний з використанням пакетів програм Statistica. Визначалися середні значення x, дисперсія, середньоквадратичне відхилення с. Для порівняння середніх, які значимо відрізняються один від одного, застосовувався непараметричний тест Манна-Уїтні (Mann-Whitney U Test). Критичний рівень значущості при перевірці статистичних гіпотез приймався рівним 0,05.

  Результати та їх обговорення. Результати проведеного аналізу представлені в табл. 1. З таблиці випливає, що значення тривалості фази швидкого кровонаповнення (максимальної швидкості анакротической підйому) tab при функціональних відхиленнях 1 і 3 регулюючих систем істотно не відрізняються від норми, значення якої складають від 0,051 до 0,065, що трохи нижче наведених в літературі [3] . Тривалість цієї фази при підвищеній активності 2 регулюючої системи істотно вище норми. Тривалість періоду повільного кровонаповнення tвс відрізняється від норми при функціональних відхиленнях всіх трьох регулюючих систем: для 1 і 3 зменшується, для 2 - збільшується. В результаті тривалість підйому анакроти tac при порушенні активності 2 регулюючої системи значно збільшено, а при підвищеній активності 1 і 3 регулюючих систем значимо нижче, ніж в нормі.

  Таблиця 1

  Тривалість фаз пульсового сигналу

  Регулюючі системи Тимчасові параметри пульсового сигналу (x ± G) (сек.)

  tab tbc tac tcd tcf T

  1 (n = 90) 0.059 ± 0.007 0.051 ± 0.008 0.110 ± 0.011 0.173 ± 0.025 0.295 ± 0.027 0.898 ± 0.087

  2 (n = 40) 0.061 ± 0.008 0.064 ± 0.012 0.125 ± 0.04 0.128 ± 0.026 0.265 ± 0.030 0.771 ± 0.078

  3 (n = 43) 0.057 ± 0.006 0.054 ± 0.007 0.111 ± 0.010 0.171 ± 0.023 0.287 ± 0.022 0.900 ± 0.103

  норма (n = 121) 0.058 ± 0.006 0.057 ± 0.008 0.115 ± 0.011 0.155 ± 0.025 0.281 ± 0.026 0.842 ± 0.082

  р-рівень значимості тесту Манна-Уїтні

  1-я & норма 0.1009 0.0001 0.0013 0.0001 0.0002 0.0001

  2-я & норма 0.0279 0.0009 0.0003 0.0001 0.0075 0.0001

  3-тя & норма 0.2063 0.0171 0.0133 0.0001 0.1448 0.0049

  Тривалість періодів tcd і tcf при функціональних відхиленнях 1 і 3 регулюючої системи істотно збільшується щодо норми. Навпаки, надмірна активність 2 регулюючої системи характеризується зменшенням тривалості параметрів tcd і tcf.

  В результаті при відхиленнях активності систем регуляції змінюється період пульсової хвилі Т щодо значень цього параметра для норми: він збільшується при порушеннях 1 і 3 регулюючих систем і зменшується при порушеннях 2 регулюючої системи.

  висновки.

  1. Час анакротической підйому tac при функціональних відхиленнях 1 і 3 регулюючої системи істотно зменшується з одночасним збільшенням часу tcd і tcf щодо норми.

  2. При функціональних відхиленнях 2 регулюючої системи відбувається збільшення часу анакротической підйому tac і зменшення тривалості параметрів tcd і tcf щодо норми.

  3. Тривалість періодів пульсового сигналу променевої артерії дозволяє ідентифікувати розлади регулюючих систем, що діагностуються за традицією тибетської медицини.

  література

  1. А.А. Десова, А.А. Дорофеюк, В.В. Гучук. Дослідження структури пульсового сигналу променевої артерії на базі інформації про його спектральний склад // Біомедична радіоелектроніка. 2007, № 11. С. 15-20.

  2. Чжуд-ши: канон тибетської медицини. Переклад з тибетського Д.Б. Дашіева. М .: Видавнича фірма «Східна література» РАН. 2001. 766 с.

  3. Пале Н.Р., Каевіцер ІМ. Атлас гемодинамічних досліджень в клініці внутрішніх хвороб: безкровні методи. М .: Медицина, 1975. 240 c.

  4. Автоматизований пульсодіагностіческій комплекс тибетської медицини (АПДК). Шифр «Тибет» // Найважливіші закінчені науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи інститутів Сибірського відділення РАН. Мін. науки і технічної політики РФ, СО РАН. Новосибірськ: СО РАН, 1996. C. 300-301.

  THE ANALYSIS OF THE PERIODS OF THE PULSE SIGNALS IN THE TIBETAN DIAGNOSIS OF IMBALANCES IN THE ACTIVITY OF REGULATORY SYSTEMS

  L.AYUSHEYEVA, V. BORONOYEV, B. GARMAYEV,

  I. LEBEDINTSEVA, I. LEDNEVA, N. PUPYSHEVA

  Ulan-Ude Laboratory of Pulse Diagnostics of Department Physical Problems of Buryat Scientific Centre of Russian Academy of Science

  While laboratorial testing the pulse diagnostic method of Tibetan medicine, the diagnostic value of time parameters of the radial artery pulse signals for diagnosing the state of the regulatory systems of human organism was analyzed. It is shown that disorders in the activity of the regulatory systems are accompanied by certain changes in the heart rate, in rapid / reduced ejection phase, diastasis. The results indicate the possibility of using time parameters for detecting disorders in the activity of the regulatory systems on the basis of the combined knowledge of Tibetan pulse diagnostics and of modern computer methods of obtaining and processing the information of a pulse signal.

  Keywords: Tibetan medicine, pulse wave, regulatory systems, temporal analysis.

  УДК 617.546

  Нелікарські КОРЕКЦІЯ дорсалгии МЕТОДАМИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ

  І.А. МИНЕНКО, Р.Е. ВАЛЄЄВ *

  Класифікація дорсалгии відповідає Міжнародній класифікації хвороб останніх переглядів (13 клас). Виділено 2 групи дорсалгій (гострі і хронічні м'язово-скелетні синдроми, що розрізняються по клініці, патогенезу, прогнозу перебігу захворювання, тактиці лікування. Виявлено переважання в амбулаторних умовах м'язово-скелетних уражень (95% спостережень) над вторинними радікуло- і невропатиями. Показано, що в патогенезі гострої ізольованою дорсалгии провідну роль відіграє миофасциальная і суглобова дисфункція з супутнім м'язовим спазмом, в патогенезі хронічної - декомпенсація дистрофічних зміні в тканинах опорно-рухового апарату, дисфункція окремих м'язів і суглобів, психічний стан пацієнта. у механізмі розвитку вертеброгенних радикулопатий грає роль пошкодження структур «тунелю» виходу спинномозкового корінця і самого корінця. Пацієнтів з дорсалгиями доцільно в поліклініці вести в спеціалізованому відділенні болю. Ключові слова: біль, дорсалгии, м'язово-скелетпий синдром.

  Біль у спині - одна з актуальних проблем сучасної медицини. У віці від 30 до 55 років болю в спині є однією з найбільш частих причин втрати працездатності [1]. При цьому тільки 40% хворих звертаються за лікарською допомогою. Відомо також, що у третини пацієнтів згодом гострий біль переходить в хронічну, яка зберігається більше 12 тижнів [2]. Найбільш частою причиною болю в спині є дорсопа-тії. Дорсопатии - група захворювань кістково-м'язової системи та сполучної тканини, провідним симптомокомплексом яких є біль в тулубі та кінцівках невисцеральной етіології. За Міжнародною класифікацією хвороб десятого перегляду дорсопатии діляться на:

  а) що деформують дорсопатии, викликані деформацією позвоночіка, дегенерації міжхребцевих дисків без їх протрузії, споділолістезамі;

  б) дегенерації міжхребцевих дисків з протузіямі, що супроводжуються больовими синдромами;

  в) симпаталгические синдроми;

  г) дорсалгии.

  При дорсалгии визначальним є поява виражених больових синдромів, пов'язаних з ирритацией нервових закінчень синувертебрального нервів, розташованих в м'яких тканинах хребта. В даний час відомий широкий спектр доведених факторів ризику виникнення больових син-

  * Кафедра нелекарственних методів лікування і клінічної фізіології ММА імені І. М. Сеченова


  Ключові слова: ТИБЕТУ МЕДИЦИНА / пульсовиххвиль / РЕГУЛЯТОРНІ СИСТЕМИ / ТИМЧАСОВОЇ АНАЛІЗ / TIBETAN MEDICINE / PULSE WAVE / REGULATORY SYSTEMS / TEMPORAL ANALYSIS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити