В стаття розглядається проблема обґрунтування занять легкою атлетикою з дітьми 5-7 років в дитячих садах. представлені результати часу рухової реакції при виконанні рухів ланками опорно-рухового апарату, що входять в систему бігу, стрибків і метань.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Щепелев Олександр Анатолійович, Правдов Михайло Олександрович, Правдов Дмитро Михайлович


Analysis of temporal movements parameters in the structure of athletics exercises among children of senior preschool age

The article deals with the problem of justifying the athletics training with the children aged 5-7 years in kindergartens. The results of the time of motor reaction during the movements with the links of the musculoskeletal system, which are included in the structure of running, jumping and throwing, are described.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ТИМЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ РУХІВ В СТРУКТУРІ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ УПРАЖНЕНИЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ТИМЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ РУХІВ В СТРУКТУРІ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ УПРАЖНЕНИЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»

  ?REFERENCES

  1. The order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation from 3/12/2015 N 203 "About the approval of the federal state educational standard of the higher education in the direction of preparation 49.03.02 Physical culture for persons with deviations in a state of health (adaptive physical culture) (bachelor degree level) ", available at: http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-19.09.2017-N-942/.

  2. The professional standard Trainer-teacher in adaptive physical culture and sports, approved by the order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation of August 4, 2014 No. 528n, available at: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/ 05.002.

  3. Professional standard "Instructor-methodologist on adaptive physical culture and sports" approved by the order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation of August 4, 2014 No. 526n, available at: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/ 05.004.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 24.09.2018

  УДК 796.011.3

  АНАЛІЗ ТИМЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ РУХІВ В СТРУКТУРІ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ УПРАЖНЕНИЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  Олександр Анатолійович Щепелев, старший викладач, Московський державний інститут культури, м.Москва,

  Михайло Олександрович Правдов, доктор педагогічних наук, професор, Дмитро Михайлович Правдов, кандидат педагогічних наук, доцент, Іванівський державний університет, Шуйський філія, м Шуя

  анотація

  В стаття розглядається проблема обґрунтування занять легкою атлетикою з дітьми 5-7 років в дитячих садах. Представлені результати часу рухової реакції при виконанні рухів ланками опорно-рухового апарату, що входять в систему бігу, стрибків і метань.

  Ключові слова: дошкільнята, легка атлетика, результати часу рухової реакції.

  ANALYSIS OF TEMPORAL MOVEMENTS PARAMETERS IN THE STRUCTURE OF ATHLETICS EXERCISES AMONG CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE

  Alexander Anatolievich Schepelev, the senior teacher, Moscow State Institute of Culture, Moscow

  Mikhail Aleksandrovich Pravdov, the doctor of pedagogical science, professor, Dmitry Mikhaylovich Pravdov, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Shuya branch of Ivanovo State University, Shuya

  Annotation

  The article deals with the problem of justifying the athletics training with the children aged 5-7 years in kindergartens. The results of the time of motor reaction during the movements with the links of the musculoskeletal system, which are included in the structure of running, jumping and throwing, are described.

  Keywords: preschool children, track and field athletics, motor reaction time results.

  ВСТУП

  В даний час проблема залучення дітей до систематичних занять фізичною культурою і спортом вирішується за рахунок розширення різноманітних форм фіз-турне-спортивної діяльності в системі додаткової освіти [2, 3, 5]. При цьому, аналіз діяльності з підготовки спортивного резерву показує, що практично у всіх видах спорту постійно наростає конкуренція з раннього відбору дітей для

  їх цілеспрямованої підготовки. У пошуку обдарованих дітей серед дошкільнят лідируючі позиції займають представники художньої гімнастики, єдиноборств, спортивних ігор, плавання, тенісу [3, 6]. Поряд з цим, легкої атлетики як виду спорту, в якому спортивні вправи базуються багато в чому на природних локомоціях приділяється недостатня увага як в плані популяризації її серед дітей дошкільного віку, так і залучення їх до систематичних занять бігом, стрибками, метанням. Необхідно відзначити, що останнім часом в нашій країні стали проводитися офіційні змагання з бігу на дистанції від 20 до 300 м серед дошкільнят 4-7 років, наприклад в забіги, що проводяться в рамках проекту «Бігом по« Золотому кільцю »[1]. Крім цього, в різних регіонах країни проводяться спартакіади серед дошкільнят з бігу на короткі дистанції від 10 до 30 м, в стрибках в довжину з місця та з розбігу, в метаннях м'яча на дальність і ін. Змагання ці носять багато в чому ініціативний характер з боку представників відділів освіти муніципалітетів, управлінців департаменту з фізичної культури і спорту областей. Відсутність належної координаційної політики в сфері розвитку легкої атлетики серед дошкільнят, а також недолік науково-методичного супроводу підготовки юних легкоатлетів в системі додаткової освіти в дошкільних організаціях гальмує її розвиток на всеросійському рівні. З метою обґрунтування базових позицій, що знімають суперечності між можливістю організації систематичних занять різними видами легкої атлетики з дітьми старшого дошкільного віку та нормативними документами, що регламентують вікові межі для початку занять цим видом спорту, а також актуалізації та необхідності розробки науково-методичного супроводу занять легкою атлетикою з дітьми 5-7 років в дитячих садах було проведено дане дослідження.

  МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Згідно з даними анкетування фахівців (інструктори фізичної культури дошкільних організацій - 174 чол.) Встановлено, що в системі фізичного виховання дошкільнят не приділяється достатньої уваги навчанню бігу, стрибків і метань (73,4%). При цьому вчителями з фізичної культури шкіл (153 чол.) Відзначається збільшення кількості дітей 1-2-го класів, які прийшли з дитячих садків, і які не мають навичок правильного бігу, стрибків і метань (74,6%).

  Аналіз змісту програмного матеріалу по освітній галузі «Фізична розвиток», яка визначається ФГОС ДО дозволяє констатувати ігрову спрямованість застосування вправ, використання коштів для розвитку координації і гнучкості, сприяють правильному формуванню основних рухів в ходьбі, бігу, стрибках, розвитку рівноваги великої і дрібної моторики обох рук у дітей, які відвідують дошкільні установи [4].

  З огляду на сучасні умови життєдіяльності, де на тлі придушення рухової активності значно звужена потреба в необхідності застосування ходьби, бігу та інших рухів гостро постає необхідність створення умов, що компенсують ці недоліки. Аналіз ситуації, пов'язаної з необхідністю розробки змісту програм з легкої атлетики в системі додаткових занять з дітьми старшого дошкільного віку обумовлює також і потреба в розробці спеціальних методик навчання дітей бігу, стрибків і метань, в яких необхідно враховувати біомеханічні особливості побудови рухів у дошкільнят в даний період їх розвитку. З даною тезою згодні 98% респондентів, які брали участь в анкетуванні. Для обґрунтування застосування спеціальних вправ для занять легкоатлетичними вправами було проведено ряд лабораторних експериментів по визначенню часу рухової реакції окремими ланками опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку. В процесі лабораторних експериментів діти виконували елементарні рухи руками і ногами, що входять в структуру більшості легкоатлетичних

  вправ.

  РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Час рухової реакції у дітей при виконанні згинання та розгинання руки в ліктьовому суглобі. Встановлено, що у дошкільнят 4-х років середньостатистичні значення часу рухової реакції при згинанні і розгинанні правої руки в ліктьовому суглобі достовірно різняться з аналогічними даними у дітей 5-7 років (р <0,05), що свідчить про затримку у запуску рухової програми дії. Значне зниження ВР у дітей 5-7 років у порівнянні 4-річну дошкільнятами підтверджує факт сформований ™ ряду елементарних рухових програм дії у старших за віком дітей. При цьому наголошується, що результати ВР правою рукою у більшості дошкільнят достовірно вище, ніж при русі лівою рукою. ВР у дітей 4-х років при згинанні правої рукою значно менше, ніж при розгинанні. При цьому при розгинанні лівою рукою ВР менше, ніж згинанні. У шестирічних дошкільнят при згинанні правої руки значення ВР достовірно менше, ніж при виконанні даного рухами дітьми інших вікових груп (малюнок 1).

  600 500 400 I 300 200 100 0

  Малюнок 1

  У дошкільнят 5 і 7-ми років показники часу рухової реакції достовірно не розрізняються, що свідчить про достатню збалансованість в процесах, що регулюють скорочення м'язів антагоністів і синергистов у дітей 5-7 років при виконанні різноспрямованих рухів в ліктьовому суглобі рук. Очевидно, що активна робота рук в сагітальній площині у дітей в таких вправах, як біг, швидка ходьба, ігри та ін. Сприяє розвитку швидкості рухів окремих його ланок (згинання та розгинання передпліччя). При цьому актуалізується необхідність застосування спеціальних вправ, спрямованих на вдосконалення рухів рук в бігу стрибках і метаннях при формуванні раціональної техніки рухових дій, що входять в систему базових легкоатлетичних вправ.

  Аналіз даних часу рухової реакції у дітей при підніманні і опусканні прямий руки (рух в плечовому суглобі). Встановлено, що при виконанні згинання правою рукою (мах вперед) показники ВР руху руки у дітей 5 і 6 років не мають достовірно значущих відмінностей. Те ж характерно і для опускання руки вниз. Крім цього, близькі значення ВР відзначені у дошкільнят 7 років і дорослих (0,215 ± 0,03 і 0,183 ± 0,02 с відповідно). В інших випадках як при маху правої руки вперед, так і при її опусканні результати старших дітей перевершують показники молодших. Причому при опусканні руки результати ВР менше, ніж при її підніманні у дітей у дітей 5-7 років (р <0,05). В інших вікових групах достовірно значуща різниця результатів відсутня. Виконання цього ж завдання лівою рукою збігається з характером співвідношень результатів ВР правої руки при даних рухах. Це стосується виконання маху рукою

  вік

  ? згинання правої руки 0 згинання лівої руки - Середні значення часу рухової реакції у дітей 4-7-ми років при виконанні згинання та розгинання руки в ліктьовому суглобі

  ?розгинання правої руки? розгинання лівої руки

  вперед у дітей 5 і 6 років (р>0,05). При опусканні лівої руки результати ВР у дорослих також достовірно перевершують показники дошкільнят, а у дітей старшого віку вони менше, ніж у молодших (р <0,05). Результати ВР при опусканні лівої руки вниз у дітей 4-5 років більше відповідних показників при маху рукою вперед (р <0,05). У віці ж 6 і 7 років результати ВР при опусканні лівої руки менше, ніж при маху нею вперед (р <0,05).

  Виконання рухів руками назад з вихідного положення стоячи є незвичним для дитини. Такий елемент рухових дій входить, в основному, до складу рухової діяльності при рухах руки в ходьбі, бігу і т.д., коли рука виконує махові руху. При виконанні руху назад правою рукою результати ВР дорослих достовірно краще, ніж у дошкільнят. У дітей дошкільного віку результати ВР старших значно перевищують аналогічні у дітей, молодших за віком, за винятком співвідношення результатів дошкільнят 5 і 6 років, у яких відсутні достовірно значимі відмінності. Подібна картина характерна і для виконання руху лівою рукою. Крім цього, відсутні достовірно значимі відмінності між результатами дорослих і дітей 7-ми років.

  Таким чином, при виконанні рухів, пов'язаних з подоланням сили тяжіння, а також з використанням її в цілях більш швидкого початку руху в різні вікові періоди, відбувається неоднаково. Для дітей 4-х років скасування рухової програми при утриманні руки, вимагає додаткового часу, щоб, наприклад, запустити програму для опускання руки вниз. Для дошкільнят 5-7 років характерна зворотна картина, що свідчить про більш швидкої перебудови в ЦНС з однієї рухової програми на іншу. Це характерно як для лівої, так і для правої руки. У дорослих перебудова з одного рухової програми відбувається однаково швидко як при подоланні сили тяжіння, так і при її використанні в ході виконання руху. Рухи рукою в кожному віковому періоді має свої особливості. Результат ВР при рухах, що здійснюються дитиною і дорослими за заданою програмою, залежить від рухового досвіду, від того які рухи дитина найчастіше використовує дитина в своїй діяльності. З віком результати ВР значно поліпшуються і до семи років досягають за деякими видами рівня швидкості «запуску» рухових програм дорослих.

  Час рухової реакції у дітей при виконанні махових рухів ногами. Порівняльний аналіз показників ВР при виконанні рухів у вертикальному положенні тіла дозволяє констатувати, достовірно значуща різниця характерна між співвідношеннями середніх значень у дітей дошкільного віку і дорослих - студентів факультету фізичної культури (р <0,001). Відзначено, що між показниками ВР при махових рухах у дошкільнят 4-х років і дітьми 5-7 років ця різниця значна, що свідчить про більшу руховому досвіді старших дітей, їхнє вміння в значній мірі керувати власними рухами в одноопорного положенні, зберігати рівновагу (рисунок 2). 450 400 350 300 250 | 200 150 100 50 0

  5 6 7 вік

  ? мах вперед правою ногою? мах вперед лівою ногою

  Малюнок 2 - Середні значення часу рухової реакції при виконанні махів ногою вперед у дітей

  старшого дошкільного віку

  Рухи правої (домінантною) ногою здійснюються швидше, ніж лівої. При цьому достовірно значуща різниця значень ВР зафіксована лише у дітей семи років, що також відзначається і у дорослих, характеризуючи формується до закінчення дошкільного періоду життя асиметрію в парних органах опорно-рухового апарату. У дошкільнят 5-6 років подібної картини не спостерігається, хоча і зафіксовані відмінності (р>0,05), які лише підтверджую тенденцію до асиметричності. Аналіз середніх значень часу рухової реакції при махових рухах назад показує, що загальна картина, як і при махових рухах вперед зберігається. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано, що значення ВР при виконанні махів правою і лівою ногою назад достовірно не розрізняються у дітей всіх досліджуваних груп (р>0,05).

  Отримані факти дозволяють зробити висновок, що для формування програми бігу необхідно, з одного боку, сприяти нівелюванню в різниці результатів часу рухової реакції при виконанні махових рухів вперед між правою і лівою ногою, що ймовірно буде сприяти формуванню правильного виконання компонентів техніки бігових кроків і прямолінійності бігу.

  ВИСНОВКИ

  До семи років у дошкільнят значення рухової реакції при виконанні рухів руками ногами набуває картину, характерну для дорослих, де показники ВР при русі руками вгору мають менші значення, ніж при махах ногою вперед. Виявлено, що виконання рухів, які здійснюються дрібними м'язовими групами реалізується швидше, ніж більшими. Встановлено, що з віком показники ВР в рухах різними ланками опорно-рухового апарату знижуються. При цьому темпи зниження ВР у дітей від 4 до 7 років значні. До 7 років вони знижуються і досягають показників, близьких до показників дорослих.

  Становлення системи рухів і її структури в плані освоєння компонентів техніки бігу, стрибків і метань можна характеризувати не тільки об'ємом рухів, що здійснюються дитиною, але тимчасовими параметрами рухів, в яких задіяні різні ланки опорно-рухового апарату (руки, ноги). Застосування спеціальної методики занять фізичними вправами, спрямованої на вдосконалення швидкості рухів, і попередня установка на організацію власних дій сприяє поліпшенню результатів часу рухової реакції. У зв'язку в цим доцільним і необхідним є облік біомеханічних параметрів рухів, скоєних підлітками дошкільного віку для розробки змісту і методики застосування комплексу спеціальних ігрових легкоатлетичних вправ для формування легкоатлетичного багажу рухових умінь і навичок у дошкільників 5-7 років.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бігом по «Золотому кільцю» [Електронний ресурс]: проект «Бігом по« Золотому кільцю »- найбільша серія збігів в країні. - Режим доступу до документа: http://goldenringrun.ru/Home/AboutUs (дата звернення 03.09.2018).

  2. Подільська, О.А. Біг як одна з складових фізичного розвитку дитини в ДОУ / О.А. Подільська, Т.А. Бізін // Гуманітарні наукові дослідження. - 2015. - № 3 (43). - С. 58-60.

  3. Правдов, М.А. Легка атлетика в системі додаткової освіти дошкільнят / М.А. Правдов, А.А. Щепелев, Д.М. Правдов // Пріоритетні напрямки розвитку науки і освіти: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. - Чебоксари: Центр наукового співробітництва "Інтерактив плюс", 2018. - С. 70-71.

  4. Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17 жовтня 2013 р N 1155 г. Москва «Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти» [Електронний ресурс]. - Режим доступу до документа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html (дата звернення: 13.09.2018).

  5. Разинов, Ю.І. Перспективи підготовки спортивного резерву в світлі фізичного стану сучасних дітей 4-7 років / Ю.І. Разинов, А.П. Стрижак // Вчені записки університету ім.

  П.Ф. Лесгафта. - 2012. - № 9 (91). - С. 129-133.

  6. Чернічкіна, Ю.М. Додаткова освіта дошкільнят старших вікових груп у формуванні початкових уявлень про види спорту / Ю.М. Чернічкіна, В. Д. Чепик // Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта. - 2016. - № 6 (136). - С. 180-186.

  REFERENCES

  1. Run on Golden Ring: the project "Run on Golden Ring - the large batch of runnings in the country, available at: http://goldenringrun.ru/Home/AboutUs.

  2. Podolsky, O.A. and Bizina, T.A. (2015), "Run as one of components of physical development of the child in the preschool educational institution", Humanitarian scientific research, No. 3 (43), pp. 5860.

  3. Pravdov, M.A., Shchepelev, A.A. and Pravdov, D.M. (2018), "Track and field athletics in the system of additional education of preschool children", Priority directions of development of science and education: collection of materials of the International scientific and practical conference, Center of scientific cooperation Interactive plus, Cheboksary, pp . 70-71.

  4. The order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of October 17, 2013 N1155Moscow "About the approval of federal state educational standard of preschool education", available at: http://www.rg.ru/2013/ 11/25 / doshk-standart-dok.html.

  5. Razinov, Yu.I. and Strizhak, A.P. (2012), "Prospects of preparation of a sports reserve in the light of a physical condition of modern children of 4-7 years", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 91, No. 9, pp. 129-133.

  6. Chernichkina, Yu.M. and Chepik, V.D. (2016), "Additional education of preschool children of the senior age groups in formation of initial ideas of sports", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 136, No. 6, pp. 180-186.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 13.09.2018


  Ключові слова: ДОШКІЛЬНЯТА /ЛЕГКА АТЛЕТИКА /РЕЗУЛЬТАТИ ЧАСУ РУХОВОЇ РЕАКЦІЇ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити