Простір, що включає в себе меморіальний Будинок-музей Верещагіним, частина історичного ядра Череповця. У безпосередній близькості місце виникнення міста, Соборна гірка з Воскресенським собором, частиною поклав підставу місту чоловічого монастиря. Територія відкривається на набережну річки Ягорби в 500 метрах від стрілки впадання її в колись найбільша притока Волги річку Шексну, ворота Маріїнської системи, пізніше Волго-Балтійського водного шляху. З північно-західного боку територія примикає до Воскресенському (Радянському) проспекту осьової магістралі стародавнього Череповця зі збереженою і відновленої історичною забудовою 19-го століття. Знаходяться в 60-ти метрах на південь від будівлі держуніверситету утворюють невеликий студентський квартал, в якому щодня буває не менше 3 000 студентів і викладачів. Університетська вулиця, що виходить на набережну, величезна парковка для туристського і приватного транспорту підсилюють транспортний зручність локації. Огороджена територія садиби музею Верещагіним включає два основних історичних будівлі і службові будівлі, унікальний садово-парковий комплекс улюблене місце туристів і гостей міста. Але, що примикає до неї простір поки використовується пасивно.

Анотація наукової статті з будівництва та архітектури, автор наукової роботи - Астанин Д.М., Сахарова Е.А.


THE ANALYSIS OF THE TERRITORIAL FRAME SYSTEMS AS A METHOD OF IDENTIFYING THE CULTURAL SUBCENTER CHEREPOVETS VOLOGDA REGION (WITH A CORE OF SUB-CENTRE -MEMORIAL VERESHCHAGIN HOUSE-MUSEUM)

The space, which includes memorial House-Museum Vereshchagin part of the historical core of Cherepovets. In the immediate vicinity-the place of origin of the city, Cathedral hill with the resurrection Cathedral, part of the founding of the city of the monastery. The territory opens to the embankment of the Yagorba river in 500 meters from the arrow its confluence with the once largest tributary of the Volga-the river Sheksna, the gate of the Mariinsky system, later-the Volga-Baltic waterway. On the North-West side of the territory is adjacent to Voskresensky (Soviet) Avenue-the axial highway of ancient Cherepovets with preserved and restored historical buildings of the 19th century. Located 60 meters South of the building of the state University form a small student quarter, which is daily at least 3,000 students and teachers. University street, facing the waterfront, huge Parking for tourist and private transport enhance the transport convenience of the location. The fenced territory of the estate of the vereshchagins Museum includes two main historical buildings and outbuildings, a unique garden and Park complex a favorite place for tourists and visitors. But the space adjacent to it is still used passively.


Область наук:
 • Будівництво та архітектура
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Сучасне будівництво і архітектура
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КАРКАСНИХ СИСТЕМ ЯК МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ КУЛЬТУРНОГО субцентр Г. ЧЕРЕПОВЕЦ Вологодської області (С ЯДРОМ субцентр - меморіальним будинком-МУЗЕЄМ Верещагін)'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КАРКАСНИХ СИСТЕМ ЯК МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ КУЛЬТУРНОГО субцентр Г. ЧЕРЕПОВЕЦ Вологодської області (С ЯДРОМ субцентр - меморіальним будинком-МУЗЕЄМ Верещагін)»

  ?DOI: https://doi.org/10.18454/mca.2019.16.6

  АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КАРКАСНИХ СИСТЕМ ЯК МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ КУЛЬТУРНОГО субцентр Г. ЧЕРЕПОВЕЦ Вологодської області (С ЯДРОМ субцентр - меморіальний

  ДОМОМ-МУЗЕЄМ Верещагін)

  Наукова стаття

  Астанин Д.М.1 *, Сахарова Е.А.2

  1,2Череповецкій державний університет, Череповець, Росія

  * Корреспондирующий автор (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  анотація

  Простір, що включає в себе меморіальний Будинок-музей Верещагіним, - частина історичного ядра Череповця.

  У безпосередній близькості - місце виникнення міста, Соборна гірка з Воскресенським собором, частиною поклав підставу місту чоловічого монастиря.

  Територія відкривається на набережну річки Ягорби в 500 метрах від "стрілки" - впадання її в колись найбільша притока Волги - річку Шексну, ворота Маріїнської системи, пізніше - Волго-Балтійського водного шляху.

  З північно-західного боку територія примикає до Воскресенському (Радянському) проспекту - осьової магістралі стародавнього Череповця зі збереженою і відновленої історичною забудовою 19-го століття.

  Знаходяться в 60-ти метрах на південь від будівлі держуніверситету утворюють невеликий студентський квартал, в якому щодня буває не менше 3 000 студентів і викладачів.

  Університетська вулиця, що виходить на набережну, величезна парковка для туристського і приватного транспорту підсилюють транспортний зручність локації.

  Огороджена територія садиби музею Верещагіним включає два основних історичних будівлі і службові будівлі, унікальний садово-парковий комплекс - улюблене місце туристів і гостей міста. Але, що примикає до неї простір поки використовується пасивно.

  Ключові слова: лінійні елементи, локальні елементи, точкові елементи, транспортний каркас, культурний каркас, туристично-рекреаційний каркас, екологічний каркас, ранг, субцентр, транспортно-пересадочний вузол, паркувальне місце, паркінг, музей, історичний пам'ятник, об'ємно-просторова композиція, реконструкція.

  THE ANALYSIS OF THE TERRITORIAL FRAME SYSTEMS AS A METHOD OF IDENTIFYING THE CULTURAL SUBCENTER CHEREPOVETS VOLOGDA REGION (WITH A CORE OF SUB-CENTRE -

  MEMORIAL VERESHCHAGIN HOUSE-MUSEUM)

  Scientific article

  Astanin D. M.1 *, Sakharova E. A.2

  1,2,3Cherepovets state University, Cherepovets, Russia

  * Corresponding author (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Abstract

  The space, which includes memorial House-Museum Vereshchagin - part of the historical core of Cherepovets. In the immediate vicinity-the place of origin of the city, Cathedral hill with the resurrection Cathedral, part of the founding of the city of the monastery.

  The territory opens to the embankment of the Yagorba river in 500 meters from the "arrow" - its confluence with the once largest tributary of the Volga-the river Sheksna, the gate of the Mariinsky system, later-the Volga-Baltic waterway.

  On the North-West side of the territory is adjacent to Voskresensky (Soviet) Avenue-the axial highway of ancient Cherepovets with preserved and restored historical buildings of the 19th century.

  Located 60 meters South of the building of the state University form a small student quarter, which is daily at least 3,000 students and teachers.

  University street, facing the waterfront, huge Parking for tourist and private transport enhance the transport convenience of the location.

  The fenced territory of the estate of the vereshchagins Museum includes two main historical buildings and outbuildings, a unique garden and Park complex - a favorite place for tourists and visitors. But the space adjacent to it is still used passively.

  Keywords: linear elements, areal elements, point elements, transport frame, cultural frame, tourist and recreational frame, ecological frame, rank, sub-center, transport interchange hub, Parking space, Museum, historical monument, three-dimensional composition, reconstruction.

  Вступ

  1. Просторовий розвиток Російської Федерації.

  Доцільно розглянути сценарії, що спираються на три різних моделі, в тому числі: модель пріоритетного розвитку поляризованого поліцентричної каркаса системи розселення - «поляризовану поліцентричну модель»; модель пріоритетного формування рівномірно розподіленим по території основної смуги розселення мережі центрів систем розселення шести ієрархічних рівнів - «помірно-ієрархічну модель»; модель пріоритетного перетворення існуючих і потенційних урбанізованих регіонів в надагломераціонние мережеві просторові структури - «мережеву кластерну модель».

  Просторовий каркас системи розселення - сукупність головних системоутворюючих елементів системи розселення: центрів, подцентров і транспортних комунікацій, які забезпечують зв'язку центрів і подцентров між собою, з іншими елементами системи розселення, зовнішні зв'язки системи розселення [1].

  2. Теорія каркасних систем.

  Відносно планувальної структури міста ідеї каркаса сформувалися в рамках досліджень з проблеми «Перетворення середовища великих міст і вдосконалення їх планувальної структури», розпочатої в 1971 р і завершилася виданням монографії того ж назви в 1979 р під загальним керівництвом проф. В. А. Лаврова (ЦНИИП містобудування) [2].

  Автором була написана глава «Транспортно-технічний і планувально-структурний каркас великих міст і взаємопов'язаних з ними груп населених місць».

  А. Е. Гутнов (НДІПІ генплану м Москви) в своїй докторській дисертації «Структурно-функціональна організація та розвиток містобудівних систем» (1979 р) обгрунтував ідеї структурно-функціонального каркаса містобудівної системи на прикладі м Москви.

  У географії ідеї каркаса сягають став крилатим висловом Н. Н. Баранського: «міста плюс транспортна мережа - це економічний каркас території». Г. М. Лаппо розглядає опорний каркас стосовно територіальної структурі економіки, планування та розселення, показує його видатну роль і значення в конкретних умовах.

  Ще більш схематичні спроби, аж до глобального масштабу, були прийняті К. Доксіадіса (Греція).

  Поляризований ландшафт (поляризована біосфера) - концепція культурного ландшафту з територіальною структурою, яка передбачає гармонійне співіснування природних зон і діяльності людини.

  Навколишнє середовище, сформована за концепцією поляризованого ландшафту, містить розташовані уздовж доріг поселення і смуги паркових зон. «Грати» з поселень і парків накладаються на «фон» з сільськогосподарських земель, при цьому величина і межі окремих зон поляризованого ландшафту будуть різними в залежності від умов конкретної місцевості.

  Згідно з концепцією поляризованого ландшафту, природоохоронні території, розташовані між антропогенними територіями, також повинні об'єднуватися в єдине ціле (так званий еконет) за допомогою зелених коридорів [3].

  3. Картографічний метод.

  Поділ ділянки в 1 км2 на більш дрібні структурні одиниці - з метою виявлення щільності громадських функцій кожного квадрата. 1 км2 прилеглої до садиби Верещагіна території розділяється на 100 квадратів площею 1 ар (100 м2) кожен - складання рекомендацій щодо підвищення рангу важливості садиби Верещагіна [4].

  Основна частина

  800 0 800 1600 3200 4000 4800

  Рис.1 - Ситуаційний план розглянутої території

  Екокультурний каркас

  • точковий елемент 1-го рангу (Будинок-музей Верещагіним)

  • точковий елемент 1 -го рангу (Садиба Гальський)

  лінійний елемент 2-го рангу (Радянський проспект)

  Екологічний каркас

  лінійний елемент 1 -го рангу (набережна Індустріального району)

  локальні елементи 2-го рангу (сквери Індустріального району)

  транспортний каркас

  лінійні елементи 1-го рангу

  лінійні елементи 2-го рангу

  При зверненні до ситуаційного плану місцевості (рис.1) стає очевидним, що садиба Верещагіна має набагато більш вигідне географічне розташування, ніж інший об'єкт федерального значення - садиба Гальський

  - внаслідок розташування садиби Верещагіна в районі перетину трьох основних транспортних магістралей -Лінійний об'єктів 1-го рангу, а також на перетині двох основних елементів екокультурного - Радянський проспект - і екологічного каркасів (набережна від вул. Університетської до Жовтневого моста).

  Завдяки застосуванню принципів зміщення містобудівного вузла садиба Верещагіна має вирішальне значення для сприятливого розвитку найважливіших лінійних елементів міського плану [5].

  Завдяки високій щільності найбільш важливих міських елементів реконструкція садиби Верещагіна може послужити відправною точкою для створення проекту Культурного субцентру р Череповця в системі туристичного маршруту федерального значення Срібне кільце Росії (Великий Новгород - Вологда), що має бути відображено в концепції просторового розвитку РФ [6].

  Екокультурний каркас

  50 0 50 100 150 200 250

  / і < 33 А, С36 35 34 39 е • 47

  | 9 1 + 1 "40 Гт /

  Ш 46 | »- 1] 25 |28 ° /

  22 2Г 18 * 1. 19 I Г '24 26 я П- ^ 77

  121 11ч 17 'Зб 23 7 ч__) д / I

  10 «9 ^ • 15 ^ 14 про |о

  Гз 4.4 7 45 • А

  Р г Я «- 5 6 * * ЧщЩ Ж ш

  - -. 4 42 • А

  1 -3 43 А Ш А

  1 2 3 4 Б 6 7 8 9 10

  Рис.2 - Карта-схема об'єктів, що мають важливе культурне значення або володіють нерозкритим культурним

  потенціалом

  Екокультурний каркас

  точковий елемент 1-го рангу (Будинок-музей Верещагіним)

  точкові елементи 2-го рангу (пам'ятники архітектури регіонального значення)

  лінійний елемент 2-го рангу (Радянський проспект)

  У екокультурном каркасі прилеглої до Будинку-музею Верещагіним території об'єкти, що мають важливе культурне значення, в основному зосереджені на лінійному елементі 2-го рангу - Радянському проспекті, при цьому точковим елементом 1-го рангу є сама садиба - як пам'ятник архітектури федерального значення, сорок шість точкових елементів 2-го рангу складають пам'ятники архітектури регіонального значення.

  Екологічний каркас

  50 0 50 100 150 200 250

  J I

  н

  б ?

  Е й С В А

  '1 СГ-

  / / 1

  ° а Г- / 0 1 + 1

  3

  1 щ * Л

  ^ Гг ~? я 1 А г

  ШЩ А Г

  | | 1 4 * м

  1

  8

  10

  Рис.3 - Ландшафтно-візуальний аналіз території з зазначенням зон охоронюваного ландшафту і особливо охоронюваних

  природних територій

  Екокультурний каркас

  точковий елемент 1-го рангу (Будинок-музей Верещагіним)

  Екологічний каркас

  лінійний елемент 1-го рангу (набережна Індустріального району)

  локальні елементи 2-го рангу:

  Рубцовский сквер

  парк Будинку-музею Верещагіним

  сквер по вул. Карла Лібкнехта (між вулицями Праці і Дзержинського)

  парк «Соборна гірка»

  При ландшафтно-візуальному аналізі [7-8] території виявляються лінійний елемент 1-го рангу - набережна р. Ягорби Індустріального району м Череповця і локальні елементи 2-го рангу екологічного каркаса: Рубцовский сквер, Парк Музею Верещагіним, сквер по вул. Карла Лібкнехта (між вулицями Праці і Дзержинського), парк «Соборна гірка» (рис.3).

  Туристично-рекреаційний каркас

  50 0 50 100 150 200 250

  © 38 51 ®2з90 .31 (3) ^ 28 | -2562 27 / ^

  (I) 39 37 36 © 35 3 \ © © 32 33 2425] Ф 19

  (I) «40 41 44 45Ф 22 21 © ф 16 20 Ф

  © 10 50 9 (8) 78 13, 14 12 Щ) 17 © 18

  про 0 Народився 6 11 49 / о / / 1

  48 Ф О С ^ -; 46. ​​©

  0

  ш, 4 Ф 3 Ф /

  Ф 2

  ®1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Мал. 4 - Карта-схема розташування підприємств малого і середнього бізнесу

  Екокультурний каркас

  | Точковий елемент 1 -го рангу (Будинок-музей Верещагіним)

  Туристично-рекреаційний каркас

  Про точкові елементи 4-го рангу (готелі)

  про точкові елементи 4-го рангу (кафе)

  На розглянутій території розташовані підприємства малого і середнього бізнесу - готелі і кафе, які є точковими елементами 4-го рангу туристично-рекреаційного каркасу / формують / складові туристично-рекреаційний каркас (рис.4) [9-10]. Схема-діаграма на малюнку 4 показує ступінь активності міських спільнот. На перетині Радянського проспекту і вулиці Леніна виявлено високу щільність туристично-рекреаційних структур.

  50 0 50 100 150 200 250

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Рис.5 - Схема, що відображає стан існуючої інженерної інфраструктури

  водовідведення

  ЦИТЬ самопливні колектори дощової каналізації

  самопливні колектори

  напірні колектори

  • каналізаційна насосна станція

  Тепло- і газопостачання

  1 тепломережа

  газопровід

  котельня реконструкція

  газорегуляторний пункт

  Електропостачання і зв'язок

  ? трансформаторна підстанція

  розподільний пункт 10 кВ

  Л міжміський телефонний станція

  Існуюча інженерна інфраструктура представлена ​​на малюнку 5. До неї відносяться системи водовідведення (самопливні колектори дощової каналізації, самопливні колектори, напірні колектори, каналізаційна насосна станція), тепло- і газопостачання (тепломережі, газопроводи, котельня реконструкція, газорегуляторний пункт), електропостачання та зв'язку ( трансформаторна підстанція, розподільний пункт, міжміський телефонний станція).

  висновок

  Територія буде використовуватися цілий рік. Протягом всього року - прийом туристів, стоянка туристичних автобусів, пік сезону - травень-жовтень. Цілий - центр пішохідних екскурсій, спортивно-оздоровчих та туристичних маршрутів, що починаються в Парку Кіо, що проходять через Соборну гору, далі - на набережну р. Ягорби або із заходом на Радянський (Воскресенський) проспект. У щоденному режимі простір стає місцем зустрічей і відпочинку студентів, городян з дітьми, людей похилого віку, місце молодіжних проектів, фото- і Селфі зон.

  Основні календарні події пов'язані із загальною ідеєю простору - історичними воротами в майбутнє міста, відповідають і зміцнюють ідентичність місця: заходи, пов'язані з братами Верещагіна, масові міські заходи на цьому просторі також зв'язуються з їх діяльністю, діють виїзні торгові споруди, які наповнюються продукцією молочної промисловості, виробами промислів і ремесел області.

  Всі найбільші молодіжні події - День знань, День випускника, Останні дзвінки на цьому просторі трансформуються і прив'язуються до ідеї руху в майбутнє через історію.

  Список літератури / References

  1. Родоман Б. Б. Деякі шляхи збереження біосфери при урбанізації / Б. Б. Родоман // Вісник Московського університету. Серія Географія, 3, 1971. - С. 92-94;

  2. Колбовский Е. Ю. Теорія вузлових районів і поляризоване ландшафт / Є. Ю. Колбовский. Ландшафтне планування: - М .: Видавничий центр «Академія», 2008. - С. 30-33;

  3. Лаппо Г. М. Географія міст з основами містобудування / Г. М. Лаппо - М .: МГУ, 1969. - 184 с .;

  4. Лаппо Г. М. Розповіді про міста / Г. М. Лаппо - М .: Думка, 1976. - 224 с.

  5. Поморів С. Б., Жуковський Р. С. Ретроспектива розвитку міського полицентризма і теоретичних уявлень про нього. / С. Б. Поморів, Р. С. Жуковський // Архитектон: известия вузів, 4 (52), 2015. - С.2;

  6. Жуковський Р. С. Архітектурно-містобудівна типологія суспільно-ділових субцентрів міст / Р. С. Жуковський // Вісник Томського державного архітектурно-будівельного університету, 1 (60) 2017, - С. 8295;

  7. Поморів С. Б., Жуковський Р.С. Баланс планування і самоорганізації в історії становлення концепції поліцентричної міст / С. Б. Поморів, Р. С. Жуковський // Академічний вісник УралНІІпроект РААБН, 3 (30), 2016, - С. 9-15;

  8. Жуковський Р.С. Формування суспільно-ділових субцентрів великих і найбільших міст (на прикладі міст Західного Сибіру). дисертація кандидата архітектури: 05.23.22 / Жуковський Роман Сергійович, Барнаул, 2018 - 168 с .;

  9. Астанин Д. М. Використання каркасного методу в плануванні і функціональне зонування територій, сприятливих для організації екотуризму (на прикладі Центральної частини Східного Саяна) / Д. М. Астанин // Вісник Московського університету. Серія 5: Географія, 3 2017, - С. 51-60;

  10. Астанин Д. М., Сахарова Є. А. Аналіз каркасних систем острова Манхеттен як проектне обґрунтування головного візит-центру Нью-Йорка / Д. М. Астанин, Е. А. Сахарова // Туризм і рекреація: фундаментальні та прикладні дослідження : Праці XIV Міжнародної науково-практичної конференції. МГУ імені М. В. Ломоносова, географічний факультет, Москва, 25 квітня 2019 року. - М .: АНО «Діалог культур», 2019. - С. 492 498.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Rodoman B. B. Some ways to preserve the biosphere in urbanization / B. B. Rodoman / / Bulletin of the Moscow University. Geography Series, 3, 1971. pp. 92-94. [In Russian];

  2. Kolbowski E. J. The Theory of nodal districts and polarized landscape / E. Y. Kolbowski. Landscape planning: - M .: publishing center "Academy", 2008. pp. 30-33. [In Russian];

  3. Lappo G. M. Geography of cities with the basics of urban planning / G. M. Lappo - M .: MSU, 1969. - 184 p. [In Russian];

  4. Lappo G. M. Stories about cities / G. M. Lappo-M .: Thought, 1976. - 224 p. [In Russian];

  5. Pomorov S. B., Zhukovsky R. S. The evolution of urban polycentrism theory and practice in retrospect / S. B. Pomorov, R. S. Zhukovsky // Architecton. Proceeding of higner education, 4 (52), 2015. - pp. 2. [In Russian];

  6. Zhukovsky R. S. Urban Typology of Cultural and Business Complexes / R. S. Zhukovsky // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitel'nogo universiteta, 1 (60) 2017, - pp. 82-95. [In Russian];

  7. Pomorov S. B., Zhukovsky R. S. Balance of planning and self-organization in the historical development of urban polycentrism concept / S. B. Pomorov, R. S. Zhukovsky // Akademicheskiy vetnik URALNIIPROEKT RAASN, 3 (30), 2016, - pp. 9-15. [In Russian];


  Ключові слова: ЛІНІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ / Ареальність ЕЛЕМЕНТИ / ТОЧКОВІ ЕЛЕМЕНТИ / ТРАНСПОРТНИЙ КАРКАС / КУЛЬТУРНИЙ КАРКАС / Туристсько-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КАРКАС / ЕКОЛОГІЧНИЙ КАРКАС / РАНГ / субцентр / Транспортний вузол / ПАРКУВАЛЬНЕ МІСЦЕ / ПАРКІНГ / МУЗЕЙ / ІСТОРИЧНИЙ ПАМ'ЯТНИК / Об'ємно-ПРОСТОРОВА КОМПОЗИЦІЯ / РЕКОНСТРУКЦІЯ / LINEAR ELEMENTS / AREAL ELEMENTS / POINT ELEMENTS / TRANSPORT FRAME / CULTURAL FRAME / TOURIST AND RECREATIONAL FRAME / ECOLOGICAL FRAME / RANK / SUB-CENTER / TRANSPORT INTERCHANGE HUB / PARKING SPACE / MUSEUM / HISTORICAL MONUMENT / THREE-DIMENSIONAL COMPOSITION / RECONSTRUCTION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити