Представлені результати дослідження технологій нейролінгвістичного програмування як інструменту політичних протиборств. Розглядається історія становлення та впровадження базових методик нейролінгвістичного програмування в соціально-політичну сферу. Аналізуються методики використання технологій НЛП в публічних виступах сучасних політичних лідерів світового рівня, виділяються особливості застосування нейролінгвістичного програмування в соціально-політичній сфері.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Макаренков Євген Вікторович, Дурнєва Марія Олексіївна


Analysis of Neuro-linguistic Programming Technologies as a Toolof Political Confrontation

The article presents the results of the study of neuro-linguistic programming technologies as a tool of political confrontation. The history of formation and implementation of basic techniques of neuro-linguistic programming in the socio-political sphere is considered. The article analyzes the use of NLP technologies in public speeches of world-class political leaders at the present time, highlights the features of the application of neuro-linguistic programming in the socio-political sphere.


Область наук:

 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вісник Хмельницького державного університету


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ нейролінгвістичного програмування ЯК ІНСТРУМЕНТУ політичне протиборство'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ нейролінгвістичного програмування ЯК ІНСТРУМЕНТУ політичне протиборство»

  ?Вісник Хмельницького державного університету. 2019. № 12 (434).

  Філософські науки. Вип. 54. С. 89-94.

  УДК 321.01 DOI: 10.24411 / 1994-2796-2019-11212

  ББК 66.02

  АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ нейролінгвістичного програмування ЯК ІНСТРУМЕНТУ політичне протиборство

  Е. В. Макаренко, М. А. Дурнєва

  Московський державний технічний університет імені Н. Е. Баумана, Москва, Росія

  Представлені результати дослідження технологій нейролінгвістичного програмування як інструменту політичних протиборств. Розглядається історія становлення та впровадження базових методик нейролінгвістичного програмування в соціально-політичну сферу. Аналізуються методики використання технологій НЛП в публічних виступах сучасних політичних лідерів світового рівня, виділяються особливості застосування нейролінгвістичного програмування в соціально-політичній сфері.

  Ключові слова: нейролінгвістичне програмування, пресуппозиции, соціальна політика, політичні технологи, вплив на людину.

  В даний час межа між технічними і гуманітарними науками стає все менш чіткою, тому вчені нерідко комбінують методи і прийоми з різних соціальних областей в спробі довести або спростувати той чи інший життєвий теза. Одним з найбільш вдалих прикладів такого діалектичного поєднання можна назвати нейролінгвістичне програмування (НЛП). Перш за все зазначимо, що нейролінгвістичне програмування - це набір методик, технік і прийомів, які впливають на мислення людини таким чином, що він (як об'єкт) починає виконувати потрібні суб'єкту дії.

  Основна мета застосування технологій нейролінгвістичного програмування в політиці - вплив на підсвідомість людини або групи людей з певною метою, яка полягає в коригуванні, зміну або активізації бажаного поведінки у об'єкта, яке, в свою чергу, сприяє завоюванню, використання або утримання влади суб'єктом.

  Свій розвиток ідея нейролінгвістичного програмування початку з обгрунтування гіпотези про те, що людське мислення, за деякими параметрами і процесам, схоже з комп'ютерної цифровою обробкою даних. У ЕОМ спочатку закладається певна програма, в яку з часом заносяться необхідні правки в залежності від потреби розробника або замовника. Людське мислення формується протягом усього життя, активний вплив на нього робить соціальне оточення, в якому людина розвивається. Якщо навколо індивіда відбуваються

  істотні зміни, він змушений їх враховувати. Виходить, що саме суспільство, в якому людина існує, переважно визначає і те, як він мислить і діє.

  Протягом усього свого розвитку людина постійно прагнув знайти способи і техніки активного впливу на оточуючих його людей. Багато в чому завдяки дослідженням Річарда Бенд-лера і Джона Гріндерома (під керівництвом Грегорі Бейтсон) в деякій мірі прочинилися завіса таємниці функціонування людської свідомості. Нейролінгвістичне програмування, яке в сучасних умовах активно використовується в суспільстві, базується на тому, що особливості мислення людини роблять його в певній мірі піддається цілеспрямованим маніпуляціям. Для цього суб'єкту необхідно чітко поставити мету і виходячи з цього створити алгоритм послідовного впливу на підсвідомість об'єкта.

  Практично кожна людина в XXI ст. може бути об'єктом програмування (тобто подібно до комп'ютера його можливо «запрограмувати» на певні дії). При цьому важливо відзначити, що в практичній психології виділяють два варіанти можливого впливу на людське мислення: на нього можуть впливати як оточуючі люди, так і він сам. Спочатку нейролінгвістичне програмування було направлено саме на зміну людиною самого себе. Наприклад, НЛП давало індивіду реальну можливість подолати деякі власні страхи, змінити своє життя, досягти певного успіху, подолати деякі

  психологічні бар'єри, якщо він вивчить вплив спеціальних методик і почне впливати на самого себе. Через деякий час дослідники зіткнулися з проблемою необхідності впливу на свідомість людини незалежно від усвідомлення нею цього. Це дозволило виводити людей із затяжної психологічної депресії, придушувати істеричні припадки, а також позбавлятися від наявних фобій і запобігати розвитку нових. Пізніше була виявлена ​​можливість цілеспрямовано впливати на свідомість поза волею самої людини, змушувати його робити ті чи інші конкретні дії.

  В основу перших методів нейролінгвістичного-го програмування були закладені результати дослідження З. Фрейда і Е. Фромма в області людської підсвідомості, психологічні ідеї К. Юнга і М. Адлера, досвід моделі програмування тоталітарного суспільства Т. Мора і Т. Кампе-Неллі, профільні філософські праці І. Канта і Ф. Ніцше, вивчення несвідомих мотивів Н. Михайлівського та В. Бехтерева, а також основоположні маніпулятивні прийоми - вплив на основі страху і технологія багаторазового повторення. Коли об'єкт відчуває страх, йому складніше себе контролювати і аналізувати свої дії, при цьому набагато простіше буває сприйняти прийняте кимось рішення, особливо якщо він є професійним і грамотно піднесено. Вплив на підсвідомість людини за рахунок багаторазового повторення дозволяє записати в підсвідомість людини необхідну суб'єкту інформацію, а якщо її постійно повторювати, то з часом об'єкт звикає до неї, і вже без усвідомлення та чи інша ідея досить міцно закріплюється в його підсвідомості.

  Слід зазначити, що в політичній сфері НЛП часто піддається критиці через усталеною негативною забарвлення «зомбує технології». Це сталося в результаті політичної боротьби і бажання спотворити істинний посил виступів і сформувати негативний образ опонента. Насправді ж нейролінгвісті-чеський програмування відкриває можливість цілеспрямовано впливати на мислення людини, що в подальшому здатне вплинути на його поведінку і емоції. За допомогою такого ефективного засобу можна як маніпулювати, так і просто значно підвищувати переконливість викладається програми, застосовувати його при необхідності розробки компромісного політичного рішення, використовувати під час

  переговорів, пропагувати певні позитивні соціальні тенденції. Моральний аспект даної технології визначається тільки намірами суб'єкта впливу.

  Поступово методики НЛП ставали все більш затребуваними в різних сферах суспільства. Перш за все в освіті, теорії соціальних комунікацій, економіці, рекламі, мас-медіа та, звичайно ж, в соціальній політиці. Всі ці базові сфери вимагали ефективних методів не тільки програмування особистості, а й впливу на великі соціальні групи. Розвитку НЛП в даному напрямку значно сприяла медіапсіхологіі, в якій вже були певні все особливості впливів на масову свідомість, а також структуровані методи з урахуванням цих особливостей. У технологіях НЛП, спрямованого на соціальні групи, активно стали використовуватися профільні дослідження в області психології натовпу, публіки і соціального процесу Г. Тарда, концепція Г. Д. Лассуелла, основні положення «Феномена натовпу» Г. Лебона (особливо на етапі міжособистісної атракції).

  За рахунок конвергенції даних технологій були сформовані базові пресуппозиции нейро-лінгвістичного програмування (пресуппозиции - це основні аксіоми, на яких будується все напрямок, їх застосування значно підвищує ефективність основних прийомів НЛП). З моменту їх першої формулювання нейролінгвістичне програмування позбулося маски таємничості і почало активно застосовуватися в різних соціальних сферах, в тому числі і політичної.

  В даний час в НЛП розроблено кілька базових комплексів технологій (вони різняться за рівнем підготовки суб'єктів). Деякі розраховані на спрощене, побутове застосування, а деякі дозволяють не тільки цілеспрямовано впливати на сприйняття об'єкта, а й, підтримуючи простий беззмістовний діалог, вводити його в стан гіпнотичного трансу і кардинально змінювати мислення. З таким свідомістю об'єкт втрачає можливість якісно аналізувати інформацію, що надходить, вона безперешкодно закріплюється в підсвідомості. В результаті мотиви своїх подальших вчинків об'єкт такого гіпнотичного трансу не може пояснити навіть самому собі.

  Спочатку прийоми НЛП застосовувалися військовими і спецслужбами, однак методики нейро-

  лінгвістичного програмування досить швидко закріпилися і в політичній сфері. Рональд Рейган першим зважився на застосування даної технології в своїй передвиборчій кампанії.

  На пострадянському просторі першою державою, політтехнологи якого почали активне використання методик НЛП, стала Росія. Наприклад, О. Ситников в передвиборній кампанії Бориса Миколайовича Єльцина зважився на використання таких прийомів, як псевдовибори і штучне обмеження вибору. Два цих прийому знайшли втілення в гаслі «Голосуй або програєш». Аналіз статистики після президентських виборів демонструє, що 32% тих, хто проголосував за Б. Єльцина, байдуже ставилися до його перемоги і тільки для 67% тих, хто проголосував за нього дійсно були задоволені результатом виборів. У даній ситуації на виборців спрацював командний імпульс. Грамотно сформований і закріпився в умах виборців заклик вибирати «потрібного» кандидата на присутніх справив сильний, але короткочасний ефект, це наочно підтверджує той факт, що до вересня 1996 року рівень довіри до Б. М. Єльциним виходячи з даних ВЦВГД знизився до 12%.

  Яскравим прикладом активного використання методик НЛП в політичній сфері стало інформаційне протиборство в Росії, організоване в ході виборів до Держдуми в 1999 р проти блоку «Отечество - вся Росія» та Юрія Лужкова. Тоді досвідчений маніпулятор С. Доренко, активно використовуючи технології нейролінгвістичного програмування, домігся повної дискредитації Ю. Лужкова в очах народу. Однак дана ситуація продемонструвала перевагу вже не політиків, а НЛП-фахівців. Знаючи і володіючи певними техніками, можна реверсувати результат в будь-який час. В результаті цілеспрямованого впливу підсвідомість об'єкта буде здатне все виправдати, все пояснити, все пробачити.

  Використання технологій нейролінгвістичного програмування як інструмент політичної боротьби дозволяє не тільки отримати, але і реалізувати і утримати владу. На нинішньому етапі життя російського суспільства ці цілі реалізуються в основному в передвиборних виступах. Методи НЛП в політиці - це практика передвиборчих технологій, в основі яких лежать теоретичні основи психіатрії

  і методики проведення виборчих кампаній.

  Варто відзначити, що в даний час в західноєвропейських державах використання методик НЛП в політичній рекламі заборонено законом, проте в ряді країн воно відкрито застосовується багатьма політтехнологами у виборчих кампаніях. Наприклад, політтехнолог С. Нестеренко, застосовуючи технології експертного прогнозування, сформулював висновок про розвиток парламентських виборів 2006 року, аналізуючи особливості і цілі подальшої політичної боротьби, висунув тезу про те, що вибори стануть «конкурсом на кращого маніпулятора». Технології впливу на маси, до яких, зокрема, відносяться методики НЛП і гіпноз, досягнуть піку своєї значущості. Переможцем на політичній арені стане той, хто буде грамотно вибудовувати план впливу на свідомість людей, використовуючи новітні маніпулятивні технології.

  Звичайно, в соціальній політиці активно використовується безліч прийомів нейролінгвісті-чеського програмування. При цьому постійно розробляються нові і видозмінюються наявні базові, з урахуванням змін, що відбуваються в усіх сферах життя, а деякі втрачають свою актуальність в силу звикання до них населення або появи нових більш ефективних технічних засобів. Провівши аналіз найбільш значущих публічних виступів політичних лідерів світового рівня за останні двадцять років, а також зіставивши використовувані прийоми і виявивши трансформацію і конвергенцію певних технологій, можна сформулювати найбільш поширені прийоми нейролінгвістичного програмування.

  1. При зверненні до людини або соціальної групи необхідно нахиляти корпус до об'єкта впливу. За рахунок цього можна не тільки показати зацікавленість, але і розташувати «співрозмовника» до довіри. Також сам рух вперед є жестом привернути увагу до наступної за цим інформації.

  2. Підтримка гармонійного образу. У формуванні першого враження про співрозмовника візуальне сприйняття дає нам 55% інформації, 38% - від манери виступати, і тільки на 7% - від того, що він говорить. Дисонанс в сприйнятті оратора може несприятливо відбитися на ефективності виступу. Тому підготовку політичних лідерів, навіть до невеликого публічного виступу, здійснює ціла команда профільних фахівців.

  3. Ефект перенесення почуттів сприяє сприятливої ​​перцепції (сприйняття). Необхідно пам'ятати про те, що будь-якій людині приємно, якщо перед ним тактовний співрозмовник. Співпереживання, уважність, щирий інтерес можуть підкупити будь-якого опонента. Аудиторія максимально розташована до оратору, який демонструє щиру зацікавленість. Звернення на ім'я до будь-якого, навіть малознайомій співрозмовнику, демократичність і прагнення вникнути в приватні проблеми громадян наближають кандидата до народу, допомагають слухачам відчути прихильність до нього на більш буденному рівні.

  4. Формальне згоду. Мало хто з політичних лідерів відкрито заперечує позицію свого співрозмовника. Найчастіше вони застосовують метод «формальної згоди», використовуючи поширену лексичну фігуру «Так, але ...». Це дозволяє формально погодитися з опонентом, при фактичному спростуванні його позиції.

  5. Неодноразове повторення сприяє «привчання» опонента до необхідної суб'єкту інформації без необхідності її обгрунтовувати і аргументувати. Така інформація здатна просто закріпитися в підсвідомості людини і надалі буде сприйматися як його власне умовивід. Як приклад активного застосування даного методу можна виділити Терезу Мей. У роз'ясненні своєї програми, яка складалася з шести пропозицій, чотири рази слухачі почули термін «розв'язувана» і п'ять разів «нерозв'язна», однак негативна приставка опускається нашою підсвідомістю (таким чином, у слухачів формується асоціація її образу і поняття «рішення проблем»).

  6. «25-й кадр», технологія впливу на підсвідомість особистості шляхом впровадження в відео додаткового кадру, який не встигає вплинути на сприйняття цілого відеоряду, однак закріплюється в підсвідомості індивіда. Особливість даної технології полягає в тому, що людське око не сприймає «прихований» кадр, однак він встигає записатися в підсвідомість об'єкта. В даний час в ряді держав, включаючи і Російську Федерацію, технологія заборонена законом «Про рекламу» 2006 г. Але тут важливо нагадати, що передвиборна політична реклама не регулюється цим законом, що робить можливим застосування даної технології в політичних відеороликах. Одне з найбільш відомих застосувань даної технології в соціальній політиці - американська перед-

  виборна кампанія 2000 р в якій Дж. Буш помістив на «прихований» кадр текст, що містить слова: «Щура. План Гора - вибір бюрократів! ».

  Слід зазначити, що, як і в будь-якому змаганні, в політичній боротьбі перемагає той, хто краще володіє певними прийомами впливу на аудиторію. Однак необхідно враховувати, що застосування технологій нейролінгвіс-тичного програмування в соціально-політичній сфері має свої особливості, які слід враховувати. Виділимо основні з них:

  1. Спрямованість маніпулятивного впливу перш за все на соціальну групу, а не на окрему особистість. Ще Г. Лебон виділяв особливі властивості натовпу: її поведінка підпорядкована емоціям. Тільки в натовпі діє закон «емоційного зараження», емоційна нестійкість дозволяє досить швидко отримувати реакцію на маніпулятивний вплив лідера, а натовп знеособлена і передбачає практично повну особисту безвідповідальність, при цьому їй властива підвищена сугестивність.

  2. Ретельна зовнішня маскування застосування методик нейролінгвістичного програмування. У психіатрії перед використанням методик нейролінгвістичного програмування строго обов'язкові консультація об'єкта і ознайомлення з цілями і методами впливу на його підсвідомість. В політиці ж політтехнологи, що наважуються застосувати НЛП-техніки, намагаються якомога ретельніше це приховати. Ця особливість обумовлюється тим, що наміри суб'єкта не завжди позитивні, а психотехніки НЛП в політиці є скоріше знаряддям впливу в боротьбі за електорат, а не засобом вирішення проблем конкретної людини (як в психіатрії).

  3. Маніпуляція, в якій технологія НЛП застосовується до знеособленої натовпі, а не до конкретної особистості, істотно знижує вплив моральних норм.

  4. Чим вище бажана посада в государ-ного-владної ієрархії, тим складніше домогтися підтримки найбільшої кількості електорату за допомогою щодо швидкого і нетривалого впливу.

  5. Формування і функціонування щодо вузького кола реальних професіоналів в сфері нейролінгвістичного програмування, здатних надавати психолого-методичну підтримку суб'єктам-політикам.

  6. Формування у громадськості перцептивного образу, пов'язаного з антигуманністю

  використання методів нейролінгвістичного програмування.

  В цілому ж, впроваджуючи техніки нейролінгвістичного програмування, засновані на елементах трансформаційної граматики і на ідентифікації бажаних сенсорних репрезентацій, політтехнологам вдається обійти захисні психологічні механізми свідомості виборців.

  Стратегія отримання і утримання влади потребує вирішення таких тактичних завдань, як залучення і утримання уваги, а також формування сприятливого іміджу. Ще в минулому столітті Ернест Хемінгуей відзначав, що життя - це гра, кінцевою метою якої є влада. Звичайно, переваги у всіх бувають різні, проте психіка кожної людини складається з однакових компонентів, цим і пояснюється досить висока продуктивність роботи методик нейро-лінгвістичного програмування в сфері соціальної політики.

  В цілому ж методи НЛП є потужний засіб впливу на емоції, поведінку і мислення об'єкта (окремих людей або соціальних груп). У політичному протиборстві вони виступають ефективним інструментом формування у виборців певної думки і спонукання їх підтримати на виборах конкретну соціальну групу або політичного лідера. Крім цього, в сучасних умовах технології нейролінгвістичного програмування активно застосовуються в сфері бізнесу, реклами та міжособистісної комунікації. Це не тільки істотно розширює межі впливу на суспільну свідомість для політтехно-логів, а й допомагає постійно актуалізувати базиси НЛП, адже з часом психіка людей змінюється, вони звикають до певних методів впливу. Тому неможливо освоїти методики НЛП, необхідно постійно вдосконалювати свої знання та вміння, пізнавати нові методи впливу на людське мислення.

  Список літератури

  1. Гріндер, Дж. Черепахи до самого низу. Передумови особистісної геніальності / Дж. Гріндер, Дж. Делозье. - Мінськ: Харвест; СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. - 384 с.

  2. Гріндер, Дж. З жаб - в принци. Вступний курс НЛП тренінгу / Дж. Гріндер. - СПб. : Корвет, 2007. - 176 с.

  3. Баварська, Г. Сутність нейролінгвістичного програмування і особливості його використання / Г. Баварська. - URL: https://www.proreklamu.com/articles/marketing/29269-suschnost-nejrolingvisticheskogo-programmirovanija-i-osobennosti-ego-ispolzovanija.html (дата звернення: 16.06.2019).

  4. Використання НЛП-технік при формуванні іміджу президента. - URL: https: //www.sites. google.com/site/imagepres/nlp-tehniki politike (дата звернення: 08.06.2019).

  5. Використання прийомів нейролінгвістичного програмування в суспільно-політичному процесі // ProNunc. Сучасні політичні процеси. - 2006. - № 12. - URL: https://load.amosov.org.ua/www/science/3/ispolzovanie-priemov-neyrolingvisticheskogo-programmirovaniya-v-obschestvenno-politicheskom-protsesse (дата звернення: 02.07.2019 ).

  6. Маніпуляція в політиці. - URL: https://studme.org/179537/politologiya/manipulyatsiya_politike (дата звернення: 08.06.2019).

  Відомості про авторів

  Макаренко Євген Вікторович - доктор філософських наук, професор кафедри інформаційної аналітики і політичних технологій, Московський державний технічний університет імені Н. Е. Баумана. Москва, Росія. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Дурнєва Марія Олексіївна - студентка кафедри інформаційної аналітики і політичних технологій, Московський державний технічний університет імені Н. Е. Баумана. Москва, Росія. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Bulletin of Chelyabinsk State University. 2019. No. 12 (434). Philosophy Sciences. Iss. 54. Pp. 89-94.

  ANALYSIS OF NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING TECHNOLOGIES AS A TOOL OF POLITICAL CONFRONTATION

  E. V. Makarenkov

  Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  M.A. Durneva

  Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The article presents the results of the study of neuro-linguistic programming technologies as a tool of political confrontation. The history of formation and implementation of basic techniques of neuro-linguistic programming in the socio-political sphere is considered. The article analyzes the use of NLP technologies in public speeches of world-class political leaders at the present time, highlights the features of the application of neuro-linguistic programming in the socio-political sphere.

  Keywords: Neuro-linguistic programming, presuppositions, social policy, political technologies, human impact.

  References

  1. Grinder J., Delozier J. Cherepahi do samogo niza. Predposylki lichnostnoj genial 'nosti [Turtles to the bottom. Prerequisites of personal genius]. Minsk, St. Petersburg, 2007. 384 p. (In Russ.).

  2. Grinder J. Iz lyagushek - v printsy. Vvodnyj kurs NLP treninga [Grinder from frogs to princes. Introductory course of NLP training]. St. Petersburg, 2007. 176 p. (In Russ.).

  3. Bavarskaya, G. Sushchnost 'nejrolingvisticheskogoprogrammirovaniya i osobennostiyego ispol' zovaniya [The Essence of neuro-linguistic programming and the peculiarities of its use]. Available at: https://www.pro-reklamu.com/articles/marketing/29269-suschnost-nejrolingvisticheskogo-programmirovanija-i-osobennosti-ego-ispolzovanija.html (date accessed: 16.06.2019). (In Russ.).

  4. Ispol'zovaniye NLP-tekhnikpri formirovanii imidzhaprezidenta [The use of NLP techniques in the formation of the image of the President]. Available at: https://www.sites.google.com/site/imagepres/nlp-tehniki politike (accessed 08.06.2019). (In Russ.).

  5. Ispol'zovaniye priyomov nejrolingvisticheskogo programmirovaniya v obshchestvenno-politicheskom protsesse [The use of techniques of neuro-linguistic programming in the socio-political process]. ProNunc. Sovremennyye politicheskiye protsessy [ProNunc Magazine. Modern political processes], 2006, no. 12. Available at: https://load.amosov.org.ua/www/science/3/ispolzovanie-priemov-neyrolingvisticheskogo-programmirovaniya-v-obschestvenno-politicheskom-protsesse (accessed 02.07.2019). (In Russ.).

  6. Manipulyatsiya v politike [Manipulation in policy]. Available at: https://studme.org/179537/politologiya/ manipulyatsiya_politike (accessed 08.06.2019). (In Russ.).


  Ключові слова: Нейролінгвістичне програмування /пресуппозиций /СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА /ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ /ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ /NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING /PRESUPPOSITIONS /SOCIAL POLICY /POLITICAL TECHNOLOGIES /HUMAN IMPACT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити