У даній статті розглядаються питання застосування технічних засобів митного контролю, дозволяють здійснювати неінтрузівного огляд вантажів в Російській Федерації, також визначено сучасний стан ТСТК в рамках реалізації рамкових стандартів безпеки та полегшення торгівлі.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Пантелєєва В.В.


Analysis of the current state of technical means of customs control for compliance with the provisions of the Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade

This article discusses the use of technical means of customs control, allowing non-intrusive inspection of goods in the Russian Federation, also defines the current state of technical means of customs control for compliance with the provisions of the Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade.


Область наук:
 • право
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал
  Бюлетень інноваційних технологій
  Наукова стаття на тему 'Аналіз сучасного стану технічних засобів митного контролю на відповідність положенням рамкових стандартів безпеки та полегшення торгівлі'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз сучасного стану технічних засобів митного контролю на відповідність положенням рамкових стандартів безпеки та полегшення торгівлі»

  ?БІТ 2018 Том 2 № 4 (8) УДК 35.085.6

  ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

  АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ МИТНОГО КОНТРОЛЮ НА ВІДПОВІДНІСТЬ положень Рамкової СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ І ПОЛЕГШЕННЯ ТОРГІВЛІ Пантелєєва В.В.

  Санкт-Петербурзький філія Російської митної академії

  ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF TECHNICAL MEANS OF CUSTOMS CONTROL FOR COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF THE FRAMEWORK OF STANDARDS TO SECURE AND FACILITATE GLOBAL

  TRADE Panteleyeva V.V. St. Petersburg Branch of the Russian Customs Academy

  анотація

  У даній статті розглядаються питання застосування технічних засобів митного контролю, що дозволяють здійснювати неінтрузівного огляд вантажів в Російській Федерації, також визначено сучасний стан ТСТК в рамках реалізації рамкових стандартів безпеки та полегшення торгівлі.

  Ключові слова: рамкові стандарти безпеки та полегшення торгівлі, неінтрузівного огляд, технічні засоби митного контролю, митні органи Російської Федерації, інспекційно-доглядових комплекси.

  Abstract

  This article discusses the use of technical means of customs control, allowing non-intrusive inspection of goods in the Russian Federation, also defines the current state of technical means of customs control for compliance with the provisions of the Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade.

  Keywords: Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, non-intrusive inspection, technical means of customs control, customs authorities of the Russian Federation, X-ray inspection system.

  Сотні мільйонів автомобілів і контейнерів щороку перетинають митні кордони [1]. З метою забезпечення безпеки перевезень вантажів в 2005 р країнами членами Світової організації торгівлі (далі - СОТ) прийняті Рамкові стандарти безпеки та полегшення торгівлі (далі? Рамкові стандарти). Російська Федерація (далі? РФ) вступила в СОТ у 2012 р, ратифікувавши документи СОТ, зокрема Рамкові стандарти. Стандарти спрямовані на забезпечення безпеки світової торгівлі, і спрощення порядку переміщення товарів. Реалізація даних стандартів передбачає широке впровадження сучасних технічних засобів митного контролю (далі -ТСТК), що дозволяють проводити вибірковий митний контроль з мінімальними тимчасовими витратами. Визначимо, наскільки сучасний стан ТСТК РФ

  відповідає положенням Рамкових стандартів.

  Положення стандартів щодо ТСТК встановлюють наступну вимогу: огляд контейнерів і вантажів підвищеного ризику повинен проводитися з використанням неінтрузівного апаратури виявлення, такий як великоформатні рентгенапарати і детектори радіації. Устаткування для неінтрузівного огляду (далі - НИД) і виявлення радіації має бути в наявності і застосовуватися там, де воно є, для проведення оглядів відповідно до оцінки ризиків (стандарт 3 «першої опори») [2]. Технології НИД дозволяють здійснювати огляд вантажів без розвантаження транспортного засобу та демонтажу упаковки товарів. У відповідність з Наказом Федеральної митної служби (далі? ФТС) № 2509 «Про

  затвердження переліку та порядку застосування технічних засобів митного контролю в митних органах Російської Федерації »до таких ТСТК відносяться: оглядова рентгенотелевізійного техніка, інспекційно-доглядових комплекси (далі - ІДК), ТСТК діляться і радіоактивних матеріалів (стаціонарні і мобільні системи, пошукові прилади) і ін . Розглядаючи даний документ, необхідно відзначити, що на сьогоднішній день, він не є актуальним з огляду на прийняття нового Митного кодексу Євразійського економічного союзу і Федерального закону № 289 «Про митне регулювання в Російській Федерації». Більш того, Наказ ФМС № 2509 не дозволяє однозначно класифікувати багато видів ТСТК, з огляду на те, що прилади, зазначені в документі, часто повторюються. Наприклад, пункти 1.1 оглядова рентгенотелевізійного техніка (далі? ДРТ) для контролю вмісту ручної поклажі і багажу та 1.2 ДРТ для контролю багажу та поштових відправлень (в обох випадках передбачено контроль багажу); пункти 1.4 пересувна рентгенотелевізійного установка і 1.5 переносна рентгенотелевізійного установка (не представляється можливість визначити, в чому відмінність між поняттями «пересувна» і «переносна» в даному контексті) і д. р.

  На сьогоднішній день, відповідно до Стратегії розвитку митної служби РФ до 2020 року, триває впровадження в діяльність митних органів сучасних технічних засобів митного контролю. За останній період діяльності митних органів РФ випущено 13 мобільних ІДК російського виробництва. Також, митними органами застосовуються високотехнологічні ІДК для контролю поїздів (СТ-2630Т), що дозволяють отримати достовірну інформацію про вміст вантажу (рис. 1). У 2017 році проводилися заходи, спрямовані на підвищення ефективності митного контролю за діляться і радіоактивними матеріалами. В рамках перерозподілу здійснювалося дооснащення митних органів вивільнити апаратурою радіаційного контролю [3]. В ході проведення митного контролю із застосуванням апаратури радіаційного контролю в 324 випадках було припинено вчинення

  митних операцій в результаті виявлення об'єктів з підвищеним рівнем іонізуючого випромінювання здійснюватиме (в 2016 році було 155 таких випадків). З них в 65 випадках через наявність ознак порушення законодавства в галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та за погодженням з органами Росспоживнагляду приймалося рішення про заборону переміщення радіа-Онно небезпечних об'єктів через державний кордон Російської Федерації (в 2016 році - 68 рішень про заборону) . Про розвиток системи ТСТК в РФ свідчить також формування і виконання планів по закупкам матеріально-технічного забезпечення. У 2017 р закуплено 35 мобільних комплексів на базі транспортних засобів, оснащених технічними засобами митного контролю, що дозволяють проводити перевірочні заходи у видаленні від стаціонарних пунктів пропуску [4]. План-графік закупівель Федеральної митної служби в 2017 році виконано в повному обсязі.

  При цьому в процесі використання і модернізації технічних засобів митного контролю, митні органи стикаються з низкою труднощів. Перша категорія проблем пов'язана з недосконалістю використовуваної технології сканування із застосуванням рентгенівських променів. Сканування за допомогою ІДК дозволяє визначити, що знаходиться всередині контейнера, далі інспектор на підставі власного досвіду визначає, наскільки вантаж відповідає опису, поданому в документах (здійснює ідентифікацію) і встановлює необхідність проведення огляду. ДРТ, що застосовується в пунктах пропуску пасажирів для контролю ручної поклажі та багажу ідеально підходить для сканування металевих предметів, що мають чітку форму (наприклад, зброя), при цьому у посадових осіб митних органів виникають труднощі при виявленні матеріалів, що мають однакову форму і щільність. Отже, дані технології не завжди дозволяють повністю ідентифікувати товари, що переміщуються, предмети і виключити необхідність проведення огляду. Друга категорія проблем пов'язана з недостатністю ресурсів митних органів. В даному випадку, першорядною проблемою є висока вартість і обслу-

  БІТ 2018 Том 2 № 4 (8)

  живания обладнання. Наприклад, вартість технічного обслуговування мобільного ІДК СТ-2630М становить близько 800 тисяч рублів. Також, як проблем розвитку ТСТК, що дозволяють здійснювати неінтрузівного огляд вантажів, в рамках реалізації Рамкових стандартів, можна виділити наступні: проблема обладнання зон митного контролю мобільними засобами огляду, подібних стаціонарним, але незалежних від інфраструктури на місці використання і повністю автономних, для їх оперативного переміщення з одного пункту пропуску на інший для огляду, як автомобільного транспорту, так і автопоїздів; складність експлуатації (також труднощі аналізу рентгенограм); потенційна небезпека для життя і здоров'я людини, нервово-психологічна і фізична навантаження операторів аналізу тіньових зображень, одержуваних за допомогою ІДК [5]; якщо розглядати прилади митного контролю діляться і радіоактивних матеріалів, то для підвищення ефективності їх застосування необхідно прагнути до мінімізації похибок, що виникають при виробництві вимірювань.

  Вирішити зазначені проблеми дозволить впровадження принципово нових митних технологій. Перспективним є застосування нейтронних променевих установок при проведенні митного контролю. Нейтронний-гамма сканер дає можливість встановити молекулярний склад речовини. Принцип нейтронного сканування заснований на використанні нейтронного генератора, що дозволяє виробляти нейтрони з енергією 14 МеВ [6], при цьому виробляється реєстрація вторинного випромінювання гамма-квантів від ядер опромінюється

  ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

  речовини. Наприклад, висока концентрація азоту (15-38%) дає можливість з високою ймовірністю вважати, що опромінюється об'єкт є вибуховою речовиною [7]. Основними перевагами нейтронного аналізу є: можливість вимірювання елементарного складу матеріалу без впливу розміру часток або мінералогії; рівномірна чутливість по всьому об'єкту дослідження без впливу матеріального розміру часток; отримання інформації в режимі реального часу. На сьогоднішній день нейтронне сканування розглядається не в якості заміни вже використовуваних променевих установок, а як можливість отримання додаткової інформації у взаємодії з рентгенівськими сканерами [6]. Важливо відзначити, що при впровадженні нейтронних променевих установок необхідно забезпечити безпечні умови експлуатації з огляду на те, що нейтронне випромінювання має високу проникаючу здатність. Так, в СанПин 2.6.1.3488-17 «Гігієнічні вимоги щодо забезпечення радіаційної безпеки при поводженні з променевими доглядовими установками» від 04.09.2017 вперше в РФ з'явилися требо-

  вання до нейтронним променевим установкам, що свідчить про реальні перспективи їх більш широкого використання. Також, в даний час ведуться дослідження в області використання в митній діяльності мюонною томографії, яка передбачає застосування космічних частинок - мюонів для визначення ра-доактівних матеріалів, вибухових і наркотичних речовин. Перевагами такої технології є: відсутність додаткової променевої навантаження на персонал, можливість побудови тривимірного

  зображення об'єкта контролю, можливість виявлення контрабандних товарів з ефективного атомному номеру речовини [1].

  Проблему високу вартість обладнання частково дозволить вирішити імпорто-заміщення (Концепція імпортозаміщення затверджена наказом ФМС № 1585), а саме виробництво російських ТСТК, а не закупівля за кордоном. Так, в лютому 2018 роки для експлуатації в кінгісеппской митницю переданий перший мобільний інспек-ционно-доглядових комплекс російського виробництва СТ-2630М компанії «Скантронік системс».

  Таким чином, сучасна система технічних засобів митного контролю митних органів РФ знаходиться на ста-

  Список літератури

  1. Афонін Д.Н. Перспективи застосування мюонною томографії при митному контролі // Бюлетень інноваційних технологій. 2018. Т. 2, № 2 (6). С. 18-20.

  2. Рамкові стандарти безпеки та полегшення світової торгівлі. URL: www.wcoomd.org/~/media/50518838DCAD4D4B9 600B3E94F37C663.ash (дата звернення: 13.11.2018).

  3. Щорічний збірник «Митна служба Російської Федерації в 2017 році» // Федеральна митна служба. URL: www.customs.org.ua/index.php?option=com_content&v iew = article&id = 7995&Itemid = 1845 (дата звернення: 13.11.2018).

  4. Підсумкову доповідь про результати та основні напрямки діяльності ФМС Росії в 2017 році // Федеральна митна служба. URL: www.customs.org.ua/index.php?option=com_content&v iew = article&id = 26323: -2017-&catid = 475: 2015-03-12-09-57-15&Itemid = 2588 (дата звернення: 13.11.2018).

  дии вдосконалення, відповідає вимогам рамкових стандартів безпеки та полегшення торгівлі, але потребує доопрацювання. На сьогоднішній день не всі пункти пропусків оснащені необхідним і достатнім кількістю ТСТК. Одним з основних елементів, необхідних для реалізації цілей і положень Рамкових стандартів, є модернізація митних органів, де особливу увагу необхідно приділити облаштуванню пунктів пропуску на кордоні, яке передбачає розгортання мережі стаціонарних і мобільних ІДК, оснащення та дооснащення митних органів пристроями скануючого типу, технічними засобами митного контролю діляться і радіоактивних матеріалів і т.д..

  5. Афонін Д.Н., Афонін П.М. Дослідження психофізіологічних факторів, що визначають ефективність діяльності операторів аналізу зображень // Bulletin of the International Scientific Surgical Association. 2017. Т. 6, №1. С. 26-28.

  6. Guidelines for the procurement and deployment of scanning / NII equipment // World customs organization. URL: http://www.wcooirid.org/-

  / Media / wco / public / global / pdf / topics / facilitation / instr uments-and-tools / tools / safe-package / nii-guidelines.pdf (дата звернення: 18.11.2018).

  7. Ількухін Н. Ю., Ольшанський Ю. І., Москвін С. В. Адаптація технології огляду ручної поклажі, багажу і ємностей з рідинами на основі методу нейтронного радіаційного аналізу в процедурі забезпечення авіаційної безпеки // Питання оборонної техніки. Серія 16: технічні засоби протидії тероризму. 2016. № 5-6 (9596). С. 104-110.

  Надійшла до редакції 18.11.2018

  Електронний науково-практичний журнал "Бюлетень інноваційних технологій" (ISSN 2520-2839) є мережевим засобом масової інформації реєстраційний номер Ел № ФС77-73203 з питань публікації в Журналі звертайтесь за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Відомості про автора:

  Пантелєєва В.В. - студент факультету митної справи Санкт-Петербурзького філіалу Російської митної академії, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Науковий керівник:

  Афонін Дмитро Миколайович - доктор медичних наук, професор кафедри технічних засобів митного контролю та криміналістики Санкт-Петербурзького філіалу Російської митної академії, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: РАМКОВІ СТАНДАРТИ БЕЗПЕКИ І ПОЛЕГШЕННЯ ТОРГІВЛІ / неінтрузівного ОГЛЯД / ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ / МИТНІ ОРГАНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ / Інспекційна-доглядових комплекси / FRAMEWORK OF STANDARDS TO SECURE AND FACILITATE GLOBAL TRADE / NON-INTRUSIVE INSPECTION / TECHNICAL MEANS OF CUSTOMS CONTROL / CUSTOMS AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION / X-RAY INSPECTION SYSTEM

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити