В даний час в деяких регіонах Російської Федерації особлива увага приділяється проблемі гарантованого забезпечення водними ресурсами всіх, хто потребує водокористувачів і водоспоживачів, а також забезпечення раціонального використання водних ресурсів. Одним з можливих шляхів вирішення цих проблем є оптимізація режимів роботи гідровузлів комплексного призначення. В даній статті було проведено аналіз режиму роботи Старооскольського водосховища, в рамках якого були виявлені недоліки в управлінні водосховищем і сформовані пропозиції для їх вирішення.

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - Журавльов А.А.


ANALYSIS OF MODERN CONDITION AND OPERATION MODE OF STARY OSKOL RESERVOIR

Currently, in some regions of the Russian Federation, special attention is paid to the problem of guaranteed water supply to all needy water users and water consumers, as well as ensuring the rational use of water resources. One of the possible ways to solve these problems is to optimize the modes of operation of integrated-design waterworks. In this article, the analysis of the operating mode of Stary Oscol reservoir was conducted, within the framework of which the deficiencies in reservoir management were identified and proposals were made for their solution.


Область наук:
 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА РЕЖИМУ РОБОТИ Старооскольського ВОДОСХОВИЩА'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА РЕЖИМУ РОБОТИ Старооскольського ВОДОСХОВИЩА»

  ?_НАУКІ ПРО ЗЕМЛЮ / SCIENCE ABOUT THE EARTH_

  DOI: https://doi.Org/10.23670/IRJ.2019.79.1.013

  АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА РЕЖИМУ РОБОТИ Старооскольського

  ВОДОСХОВИЩА

  Наукова стаття

  Журавльов А.А. * ORCID: 0000-0002-4381-6582, Російський інформаційно-аналітичний та науково-дослідний водогосподарський центр, Ростов-на-Дону,

  Росія;

  Новочеркаський інженерно-меліоративний інститут ім. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донський ГАУ, Новочеркаськ,

  Росія

  * Корреспондирующий автор (uch-sekrwxc.shemet [at] yandex.org.ua)

  анотація

  В даний час в деяких регіонах Російської Федерації особлива увага приділяється проблемі гарантованого забезпечення водними ресурсами всіх, хто потребує водокористувачів і водоспоживачів, а також забезпечення раціонального використання водних ресурсів. Одним з можливих шляхів вирішення цих проблем є оптимізація режимів роботи гідровузлів комплексного призначення. В даній статті було проведено аналіз режиму роботи Старооскольського водосховища, в рамках якого були виявлені недоліки в управлінні водосховищем і сформовані пропозиції для їх вирішення.

  Ключові слова: Режим наповнення і спрацювання водосховища, предполоводная спрацювання, розподіл водних ресурсів, контроль попусків з водосховища, гарантована віддача, правила використання водних ресурсів.

  ANALYSIS OF MODERN CONDITION AND OPERATION MODE OF STARY OSKOL RESERVOIR

  Research article

  Zhuravlev A.A. *

  ORCID: 0000-0002-4381-6582, Leading Engineer of the Department of SMWO affairs, FSBI, Russian Information, Analytical and Research Center for Water

  Management, Rostov-on-Don, Russia;

  Postgraduate student, Novocherkassk Institute of Land Reclamation named after A.K. Kortunov FSBEI of HE, Don SAU,

  Novocherkassk, Russia

  * Corresponding author (uch-sekrwxc.shemet [at] yandex.org.ua)

  Abstract

  Currently, in some regions of the Russian Federation, special attention is paid to the problem of guaranteed water supply to all needy water users and water consumers, as well as ensuring the rational use of water resources. One of the possible ways to solve these problems is to optimize the modes of operation of integrated-design waterworks. In this article, the analysis of the operating mode of Stary Oscol reservoir was conducted, within the framework of which the deficiencies in reservoir management were identified and proposals were made for their solution.

  Keywords: mode of filling and draining a reservoir, pre-flood discharge, distribution of water resources, control of releases from the reservoir, guaranteed return, rules for the use of water resources.

  Вступ

  В даний час в деяких регіонах Російської Федерації гостро відчувається дефіцит водних ресурсів, одним з можливих шляхів усунення якого, є оптимізація режимів роботи гідровузлів комплексного призначення [1, C. 78], [3, С. 11], [4, С. 31 -36]. Основною метою роботи був аналіз сучасного стану та режиму роботи Старооскольського водосховища, спрямованого на виявлення шляхів оптимізації його режиму роботи.

  Старооскольського водосховище на р. Оскол, розташоване на північному заході басейну річки Дон, на території Курської і Бєлгородської областей. Басейн річки Дон займає територію 422 тис. Км2, на якій розміщені повністю або частково 15 суб'єктів РФ і 3 області України. Басейн р.Дон займає південну частину Європейської території Росії. Протяжність басейну Дона з півночі на південь досягає 800 км і з заходу на схід 600 км. Водні ресурси басейну р.Дон, оцінюються в 27.7 км3 в середній рік. У басейні Дона, включаючи територію України, розміщується 43 водосховища комплексного призначення з повним обсягом понад 10 млн.м3, в основному сезонного регулювання стоку, в тому числі і Старооскольський водосховище (203 млн.м3) [10, С. 341-345].

  Старооскольського водосховище, призначене, в основному, для промислового водопостачання гірничорудних підприємств, є рибогосподарським водоймою, служить зоною відпочинку, а також використовується для зрошення. Крім цього, водосховище здійснює регульовані попуски в нижній б'єф в якості компенсації розташованому в низов'ях р. Оскол Червонооскільському водосховищі в обсязі не менше 60 млн. М3 [5, С. 1-5], [6, С. 1-10], [9, С. 80-94].

  Вихідні дані і методи дослідження

  Для проведення аналізу сучасного стану та режиму роботи Старооскольського водосховища в цій

  роботі використані дані спостережень про рівні води, припливної і попусках Старооскольського водосховища за період з 01.01.2016 по 28.02.2017 роки [2, С. 397-404].

  Аналіз сучасного стану та режиму роботи Старооскольського водосховища проводився за допомогою емпіричних (вивчення і аналіз джерел інформації з теми дослідження) і теоретичних (аналіз наявних даних і моделювання режиму роботи водосховища) методів дослідження, а також методу кореляційного аналізу.

  Результати дослідження та їх обговорення

  Режим наповнення і спрацювання Старооскольського водосховища за аналізований період спостережень представлений на рис. 1, аналіз фактичного скидного режиму щодо гарантованої віддачі Старооскольського водосховища наведено на рис. 2.

  Мал. 1 - Режим наповнення і спрацювання Старооскольського водосховища на тлі диспетчерського графіка за період з

  01.01.2016 по 28.02.2017 рр

  Мал. 2 - Аналіз фактичного скидного режиму щодо гарантованої віддачі Старооскольського

  водосховища

  Аналізуючи наведені дані по режиму наповнення і спрацювання, а також скидних режиму Старооскольського водосховища за вказаний період, можна встановити основні недоліки управління водосховищем:

  1. предполоводная спрацювання в 2016 році не була проведена належним чином;

  2. розподіл наявних водних ресурсів Старооскольського водосховища в рамках виділеного періоду проводилося не зовсім коректно;

  3. попуски в нижній б'єф здійснювалися з великими добовими відхиленнями в порівнянні з середньомісячними даними.

  Зазначені фактори в кінцевому підсумку призвели до невиправданий вихід рівня води в Старооскольском водосховище в зону підвищених віддачі.

  Виявивши основні недоліки при управлінні Старооскольського водосховищем, слід встановити причини їх виникнення та намітити шляхи оптимізації режиму роботи водосховища.

  Некоректне проведення предполоводной спрацювання в 2016 році обумовлено тим що, на початок періоду (01.01.2016) рівень води у водосховищі знаходився на позначці 136.38 м БС, яка розташована в зоні підвищених віддачі, а на кінець періоду (15.02.2016) була зроблена лише до позначки 136.26 м БС. Різниця між відмітками на початок і кінець періоду склала всього 12 см, що є недостатнім, так як нижнім порогом спрацювання для повені ймовірністю перевищення 76% є відмітка 135.39 м БС [7, С. 42-45].

  Причиною недостатньої спрацювання водних ресурсів є недотримання скидних витрат встановлених диспетчерським графіком при знаходженні УВ в водосховище в зоні підвищених віддачі (рис. 3, 4).

  Мал. 3 - Фактичний рівень води Старооскольського водосховища щодо рівневого режиму при

  дотриманні попусків встановлених ПІВР

  1 й

  1 А

  1 4 1 9

  1 + 1 П \ Г

  1 і 8 - \ 1

  д. А 1 Тл д / \ (I

  О 4 Л Л У ч / V / ш / з • г 1

  1 ш! V | < А * »_! Ч

  2 л

  і у ^ А • Про Е ч ^ ч Г ^ 0е е • О 3 Л е | е ^ Л з Л 'V 3 ч<< ** е N ^ \ о ч * про V '

  Попуски з вдхр. згідно ПІВР фактичний попуски з вдхр

  гарантована віддача

  Мал. 4 - Фактичні попуски з Старооскольського водосховища щодо попусків встановлених ПІВР і

  гарантованої віддачі

  Слід звернути увагу і на те, що розподіл наявних водних ресурсів в Старооскольском водосховище здійснювалося не належним чином (табл. 1 і 2, рис. 5).

  На підставі наведених значень фактичної і гарантованої віддачі Старооскольського водосховища видно, що в період з травня по липень 2016 року віддача з водосховища була нижчою за встановлені гарантованої, незважаючи на те, що сумарна фактична віддача за 2016 рік склав 154,95 млн. М3, а за 2016-2017 водогосподарський рік - 165.14 млн. м3, що значно вище сумарної гарантованої віддачі за зазначені періоди, яка становить 127.41 млн.м3.

  Таблиця 1 - Порівняння фактичної і гарантованої віддачі Старооскольського водосховища за 2016 рік

  Одиниця вим. Гарантована віддача (ГО) Фактична віддача за період з ФО-01.01.2016 по 31.12.2016 рр. (ФО) ГО *

  3 млн.м м3 / с 3 млн.м% 3 млн.м м3 / с 3 млн.м% 3 млн.м

  I Зима 9,74 3,7 29,19 22,91 13,87 5,18 30,81 19,9 4,13

  II 9,71 3,7 16,94 6,76 7,23

  III Весна 7,94 3 27,45 21,54 17,86 6,67 44,39 28,7 9,92

  IV 7,93 3 15,49 5,98 7,56

  V 11,58 4,4 11,04 4,12 -0,54

  VI Літо-осінь 13,28 5,1 70,77 55,55 7,22 2,78 66,19 42,7 -6,06

  VII 13,43 5,1 6,57 2,45 -6,86

  VIII 13,15 4,9 11,77 4,39 -1,38

  IX 11,44 4,4 9,72 3,75 -1,72

  X 9,74 3,7 14,92 5,57 5,18

  XI 9,73 3,7 15,99 6,17 6,26

  XII Зима 9,74 3,7 29,19 22,91 13,56 5,06 13,56 8,7 3,82

  Разом за 2016 р 127,41 4 127,41 100 154,94 4,9 154,95 100 27,53

  Примітка: * ФО - Фактична віддача, ГО - гарантована віддача

  Таблиця 2 - Порівняння фактичної і гарантованої віддачі Старооскольського водосховища за 2016-2017 _водохозяйственний год_

  Одиниця вим. Гарантована віддача Фактична віддача за період з 01.03.2016 по 28.02.2017 рр. ФО-ГО *

  3 млн.м м3 / с 3 млн.м% 3 млн.м м3 / с 3 млн.м% 3 млн.м

  III Весна 7,94 3 27,45 21,54 17,86 6,67 44,39 26,9 9,92

  IV 7,93 3 15,49 5,98 7,56

  V 11,58 4,4 11,04 4,12 -0,54

  VI Літо-осінь 13,28 5,1 70,77 55,55 7,22 2,78 66,19 40,1 -6,06

  VII 13,43 5,1 6,57 2,45 -6,86

  VIII 13,15 4,9 11,77 4,39 -1,38

  IX 11,44 4,4 9,72 3,75 -1,72

  X 9,74 3,7 14,92 5,57 5,18

  XI 9,73 3,7 15,99 6,17 6,26

  XII Зима 9,74 3,7 29,19 22,91 13,56 5,06 54,56 33 3,82

  I 9,74 3,7 16,54 6,17 6,8

  II 9,71 3,7 24,46 10,11 14,75

  2016-2017 ВХ р 127,41 4 127,41 100 165,14 5,27 165,14 100 37,73

  Примітка: * ФО - Фактична віддача, ГО - гарантована віддача

  Мал. 5 - Порівняння фактичної і гарантованої віддачі Старооскольського водосховища на тлі припливно за

  період 01.01.2016 по 28.02.2017 рр

  У період з квітня по грудень (включно) 2016 року середньомісячні показники віддачі з Старооскольського водосховища практично повністю повторювали аналогічні показники припливно за цей же період, при цьому коефіцієнт кореляції даних масивів склав 0,96.

  Слід зазначити, що відповідно до затверджених Правил використання водних ресурсів Старооскольського водосховища [5, С. 4], за проектом Старооскольського водосховище має здійснювати багаторічне регулювання стоку, фактично ж з його допомогою виробляється сезонне регулювання стоку [7, С. 13], яке має на увазі під собою перерозподіл стоку з багатоводних сезонів року в маловодні. При цьому водосховищі має бути наповнене до відмітки НПР в період високої водності року, а до початку наступного водогосподарського року спрацьовується до позначки УМО [8, С. 63-64]. В результаті чого при нинішньому регулювання стоку Старооскольського водосховища не виконується основна його функція - сезонне

  регулювання стоку.

  Особливу увагу слід приділити здійсненню попусків в нижній б'єф з великими добовими відхиленнями в порівнянні з середньомісячними даними. Дані відхилення мінімальних і максимальних середньодобових скидних витрат від середньомісячного витрати наведені в табл. 3.

  З табл. 3 видно, що максимальне відхилення середньодобових витрат від середньомісячного в деяких випадках досягає 94%. Також слід зазначити, що відхилення середньодобового мінімальної витрати від середньомісячного в розмірі 50% спостерігалося в березні, квітні і серпні, а відхилення максимального середньодобового витрати від середньомісячного в тому ж розмірі - в лютому, березні, травні, липні, серпні, вересні та листопаді.

  Таблиця 3 - Максимальні відхилення мінімальних і максимальних середньодобових скидних витрат від _среднемесячного расхода_

  Рік Місяць ОМИН *, м3 / с ОсрЧ м3 / с Омакс *, м3 / с Макс. відхилення ОМИН від Оср.,% Макс. відхилення Омакс від Оср.,%

  I 3,27 5,18 7,48 36,9 44,4

  II 5,72 6,76 11,2 15,4 65,7

  III 2,46 6,67 11,32 63,1 69,7

  IV 2,51 5,98 8,5 58 42,1

  V 2,46 4,12 7,2 40,3 74,8

  2016 VI 1,92 2,78 3,81 30,9 37,1

  VII 1,92 2,45 3,97 21,6 62

  VIII 1,92 4,39 7,33 56,3 67

  IX 2,32 3,75 7,28 38,1 94,1

  X 3,3 5,57 8,33 40,8 49,6

  XI 3,69 6,17 10,4 40,2 68,6

  XII 3,69 5,06 6,55 27,1 29,4

  2017 I 4,44 6,17 9,37 28 51,9

  II 8,1 10,11 11,47 19,9 13,5

  Дані відхилення необхідно виключити за допомогою введення відповідних обмежень максимального і мінімального середньодобового витрати щодо середньомісячного, при цьому необхідно врахувати внутрішньорічний розподіл стоку, а також забезпеченість року по стоку. Якщо ж є необхідність в здійсненні середньодобових попусків з великим відхиленням від середньомісячних, то необхідно здійснювати їх за допомогою внутрісуточних регулювання.

  висновки

  На підставі отриманих результатів в рамках проведення аналізу сучасного стану та режиму роботи Старооскольського водосховища можна сформулювати наступні пропозиції щодо оптимізації режиму його роботи:

  1. виключення необґрунтованого виходу рівня води Старооскольського водосховища в зону підвищених віддачі;

  2. дотримання скидних витрат встановлених диспетчерським графіком при знаходженні УВ в водосховище в зоні підвищених віддачі;

  3. дотримання встановлених параметрів гарантованої віддачі;

  4. дотримання умов роботи водосховища сезонного регулювання стоку, а саме перерозподіл стоку з багатоводних сезонів року в маловодні;

  5. введення обмежень максимального і мінімального середньодобового витрати, виходячи з даних припливно і внутригодового розподілу водних ресурсів.

  Зазначені пропозиції можуть бути реалізовані за допомогою розробки інформаційно-аналітичного інструментарію з управління режимами роботи Старооскольського водосховища.

  Конфлікт інтересів Conflict of Interest

  Не вказано. None declared.

  Список літератури / References

  1. Державний доповідь «Про стан і використання водних ресурсів Російської Федерації в 2016 році». - М .: НІА-Природа, 2017. - 300 с.

  2. Державний моніторинг водних об'єктів Російської Федерації. Том 1 «Щорічні дані про режими роботи водосховищ», 2016 р .: Інформаційно-аналітичне видання. - Москва: Росводресурсов, Ростов-на-Дону: ФГБУ РосІНІВХЦ. - Новочеркаськ: Лик, 2017. - 479 с.

  3. Журавльов А.А. Проблема нестачі водних ресурсів для соціальних, екологічних і економічних потреб в Російській федерації на прикладі Ростовської області / А.А. Журавльов // Науковий форум: Інноваційна наука: зб.

  ст. за матеріалами XIII міжнар. наук.-практ. конф. - № 4 (13). - М .: изд. «МЦНО», 2018. - С. 5-13.

  4. Косолапов А.Є. Цимлянське водосховище в умовах тривалого періоду зниженої водності [Електронний ресурс] / А.Є. Косолапов // Водні ресурси: нові виклики та шляхи вирішення. - 2017. - С. 31-36. - URL: https://elibrary.org.ua/item.asp?id=30524685 (дата звернення: 10.11.2018).

  5. Основні положення правил використання водних ресурсів Старооскольського водосховища / Українське відділення інституту Гидропроект. - Харків, 1977.

  6. Правила експлуатації та благоустрою Старооскольського водосховища. АТ «Стройінвестіція» м Воронеж 2003.

  7. Правила експлуатації та використання водних ресурсів Старооскольського водосховища на р. Оскол: проектні опрацювання: / Центрально-Чорноземний державний інститут з проектування водогосподарського і меліоративного будівництва (ЦЧОГІ11РОВОДХОЗ). - Воронеж, 1989.

  8. Регулювання річкового стоку: навчальний посібник / О.Г. Савичев, С.Ю. Краснощеков, Н.Г. Наливайко; Томський політехнічний університет. - Томськ: Изд-во Томського політехнічного ун-ту, 2009.- 114 с.

  9. Ресурси поверхневих вод СРСР: Гідрологічна вивченість. Т. 6. Україна і Молдавія: вип. 3. Басейн Сіверського Дінця і річки Приазов'я / Под ред. М. С. Каганера. - Л .: Гидрометеоиздат, 1967. - 495 с.

  10. Схема комплексного використання і охорони водних об'єктів басейну річки Дон: Затверджено наказом Донського басейнового водного управління Федерального агентства водних ресурсів від 08 квітня 2014 року № 47 / Матеріали Донського басейнового водного управління. - 2014.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Gosudarstvennyj doklad "O sostojanii I ispol'zovanii vodnykh resursov Rossijskoj Federatsii v 2016 godu" [State report "On the state and use of water resources in the Russian Federation in 2016"]. - M .: NIA-Priroda, 2017. - 300 p. [In Russian]

  2. Gosudarstvenny monitoring vodnykx ob''ektov Rossijskoj Federatsii. Tom 1 "Ezhegodnye dannye o rezhimakh raboty vodokhranilishch" [State monitoring of water bodies in the Russian Federation "Vol. 1" Annual data on reservoir types of operation ", 2016: Information-analytic publication]. - Moscow: Rosvodresursy, Rostov-on -Don: FSBI RosINIVKhTs. -Novocherkassk: Lik, 2017. - 479 p. [in Russia]

  3. Zhuravlev A.A. Problema nekhvatki vodnykh resursov dlja sotsial'nykh, ecologicheskikh i economicheskikh nuzhd Rossijskoj Federatsii na primere Rostovskoj oblasti [Problem of water resources shortage for social, ecological and economical needs in the Russian Federation on the example of Rostov region] // Nauchny forum: Innovatsionnaja nauka : sb.st. po materialam XIII mezhdunar. nauch.-prakt.konf. [Scientific forum: innovative science. Proceedings on materials of XIII Internat.sci.conf]. - N4 (13). - M .: MTsNO Publ., 2018. - pp. 5-13. [In Russian]

  4. Kosolapov, A.E. Cimljanskoe vodohranilishhe v uslovijah dlitel'nogo perioda ponizhennoj vodnosti [Tsimljansk reservoir under the conditions of long period of decreased water content] [Electronic resource] / A.E. Kosolapov // Vodnye resursy: novye vyzovy I puti reshenija. [Water resources: new challenges and ways of solution]. - 2017, pp. 31-36. - URL: https://elibrary.org.ua/item.asp?id=30524685 (accessed: 10.11.2018). [In Russian]

  5. Osnovnye polozhenija pravil ispol'zovanija vodnykh resursov Starooskol'skogo vodokhranilishcha [General re gulations of rules for using water resources of Starooskol reservoir] / Ukrainskoe otdelenie instituta Gidroproekt [Ukranian department of Hydroproject institute] - Khar'kov, 1977. [in Russian ]

  6. Pravila ekspluatatsii i blagoustrojstva Starooskol'skogo vodokhranilishcha. [Rules of operation and improvement of Starooskol reservoir]. - [J.St.Co. "Stroyinvestitsiya"]. Voronezh, 2003 [in Russian]

  7. Pravila ekspluatatsii i ispol'zobanija vodnykh resursov Starooskol'skogo vodokhranilishcha na r. Oskol .: proectnye prorabokri [Rules of operation and use of water resources of Starooskol reservoir on the Oscol river: design elaborations] / Tsentral'no-Chernozemnyj gosudarstvennyj institute po proektirovaniju vodokhozjajstvennogo i meliorativnogo stroitel'stva [Central Chernozem State Institute for designing water economy and reclamation construction (CSIDWERC)]. - Voronezh, 1989 [in Russian]

  8. Regulirovanie rechnogo stoka: uchebnoe posobie [River flow control: manual] / O.G. Savichev, S.Ju. Krasnoshchekov, N.G. Nalivajko: Tomskij politehnicheskij universitet. - Tomsk: Tomskogo politehnicheskogo un-ta, 2009. - 14 p. [In Russian].

  9. Resursy poverhnostnyh vod SSSR: Gidrologicheskaja izuchennost '. T. 6. Ukraina i Moldavija: vyp. 3. Bassejn Severskogo Donca i reki Priazov'ja [Surface water resources of the USSR: Hydrological study. Vol.6. Ukraine and Moldova: issue. 3. The basin of the Seversky Donets river and Azov] / Pod red. M. S. Kaganera. - L .: Gidrometeoizdat, 1967. - 495 p. [In Russian]

  10. Sxema kompleksnogo ispoFzovaniya i oxrany 'vodnyx ob "ektov bassejna reki Don: Utverzhdena prikazom Donskogo bassejnovogo vodnogo upravleniya FederaFnogo agentstva vodnyx resursov ot 08 aprelya 2014 goda № 47 [Scheme of integrated use and protection of water bodies of the don river basin: Approved by the order of the don basin water management of the Federal water resources Agency of April 08, 2014 № 47] / Materialy 'Donskogo bassejnovogo vodnogo upravleniya. - 2014. [in Russian]


  Ключові слова: РЕЖИМ НАПОВНЕННЯ І спрацювання водосховищ / ПРЕДПОЛОВОДНАЯ спрацювання / РОЗПОДІЛ ВОДНИХ РЕСУРСІВ / КОНТРОЛЬ попусків З ВОДОСХОВИЩА / ГАРАНТОВАНА ВІДДАЧА / ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ / MODE OF FILLING AND DRAINING A RESERVOIR / PRE-FLOOD DISCHARGE / DISTRIBUTION OF WATER RESOURCES / CONTROL OF RELEASES FROM THE RESERVOIR / GUARANTEED RETURN / RULES FOR THE USE OF WATER RESOURCES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити