Туризм є однією з найбільш динамічно розвиваються і високоприбуткових галузей світової економіки. Існування в Російській Федерації істотних диспропорцій в туристській сфері виявило необхідність дослідження стану туризму на сучасному етапі. У статті проаналізовано основні проблеми та перспективи розвитку в'їзного та виїзного туризму в Росії; розглянута федеральна цільова програма "Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в Російській Федерації", яка є важливим інструментом правової бази державної підтримки туризму; дана характеристика туристично-рекреаційних особливих економічних зон, а також розглянуті деякі питання законодавчого забезпечення розвитку внутрішнього і в'їзного туризму в Російській Федерації.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Корольова Надія Вартанівна


Analysis of a current state of tourism development in the Russian Federation

Tourism is one of most dynamically developing and highly remunerative branches of world economy. Existence in the Russian Federation of essential disproportions in the tourist sphere revealed need to investigate a tourism condition at the present stage. In the paper, problems and prospects of development of entrance and exit tourism in Russia are analyzed. The federal target program "Development of internal and entrance tourism in the Russian Federation" is considered, which is the important instrument of legal base of the state support of tourism. The author gives a characteristic of special tourist and recreational economic zones and examines some questions of legislative ensuring the development of internal and entrance tourism in the Russian Federation.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2013


  Журнал: Вісник Адигейського державного університету. Серія 5: Економіка


  Наукова стаття на тему 'Аналіз сучасного стану розвитку туризму в Російській Федерації'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз сучасного стану розвитку туризму в Російській Федерації»

  ?УДК 338.48 ББК 65.433 К 68

  Н.В. Корольова

  Кандидат економічних наук, завідувач кафедри економіки та управління

  Новоросійського філії Московського гуманітарно-економічного інституту,

  Новоросійськ. E-mail: kabain @ rambler. ru.

  Аналіз сучасного стану розвитку туризму в Російській Федерації

  (Рецензувати)

  Анотація. Туризм є однією з найбільш динамічно розвиваються і високоприбуткових галузей світової економіки. Існування в Російській Федерації істотних диспропорцій в туристській сфері виявило необхідність дослідження стану туризму на сучасному етапі. У статті проаналізовано основні проблеми та перспективи розвитку в'їзного та виїзного туризму в Росії; розглянута федеральна цільова програма "Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в Російській Федерації", яка є важливим інструментом правової бази державної підтримки туризму; дана характеристика туристично-рекреаційних особливих економічних зон, а також розглянуті деякі питання законодавчого забезпечення розвитку внутрішнього і в'їзного туризму в Російській Федерації.

  Ключові слова: в'їзний та виїзний туризм, цільова програма, кластерний підхід, туристсько-рекреаційні особливі економічні зони.

  N.V. Koroleva

  Candidate of Economic Science, Head of Economy and Management Department,

  Novorossiysk Branch of the Moscow Humanities-Economic Institute. Novorossiysk. E-mail:

  kabajn @ rambler. ru

  Analysis of a current state of tourism development in the Russian Federation

  Abstract. Tourism is one of most dynamically developing and highly remunerative branches of world economy. Existence in the Russian Federation of essential disproportions in the tourist sphere revealed need to investigate a tourism condition at the present stage. In the paper, problems and prospects of development of entrance and exit tourism in Russia are analyzed. The federal target program "Development of internal and entrance tourism in the Russian Federation" is considered, which is the important instrument of legal base of the state support of tourism. The author gives a characteristic of special tourist and recreational economic zones and examines some questions of legislative ensuring the development of internal and entrance tourism in the Russian Federation.

  Keywords: entrance and exit tourism, target program, special tourist and recreational economic zones.

  На сучасному етапі розвитку суспільства підвищується соціально-економічна значимість туризму як однієї з важливих і динамічно розвиваються сфер світового господарства. Розвиток туризму має велике значення для держави в цілому, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень і суспільства. Розвиток сфери туризму, яка має економічним мультиплікативний ефект, має важливе значення в формуванні валового внутрішнього продукту і націлене на підвищення якості життя

  населення [1]. У зв'язку з цим в Концепції довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації на період до 2020 року зазначено, що туризм є економічно вигідною і екологічно безпечної галуззю національної економіки, істотним ланкою інноваційного розвитку країни.

  Основні напрямки розвитку туризму в Росії визначені в Стратегії його розвитку в Російській Федерації на період до 2015 року та план заходів щодо її реалізації. Положення Стратегії є основою для загальнодержавного розуміння місця і ролі туризму в економіці країни. Вони спрямовані на реалізацію фундаментальних завдань розвитку галузі, є для органів виконавчої влади всіх рівнів орієнтиром у виробленні ключових напрямків державної підтримки туристичної індустрії.

  Росія має величезний потенціал для розвитку внутрішнього та в'їзного туризму. Унікальні історико-культурні цінності і природні пам'ятки дозволяють розвивати безліч видів в'їзного та внутрішнього туризму: пізнавальний або екскурсійний, науковий, фестивальний, ділової, релігійний, сільський, спортивний, екстремальний, гірськолижний, лікувально-оздоровчий, круїзний, рибальський і мисливський і ін. Великі заходи, такі, як Всесвітня універсіада в Казані 2013 року, зимові Олімпійські і Параолімпійські ігри в Сочі 2014 року, чемпіонати світу з хокею і по футболу в 2016 і 2018 роках, дадуть додатковий стимул розвитку туризму в нашій країні.

  У міжнародному рейтингу конкурентоспроможності країн в туристському секторі, опублікованому фахівцями Світового економічного форуму в 2011 році, Росія зайняла лише 59 місце з 139 країн. При цьому природні багатства нашої країни знаходяться на 4-му місці, а об'єкти всесвітньої культурної спадщини - на 13-му. За оцінкою Всесвітньої туристичної організації, Росія може щорічно приймати не менше 70 млн. Російських і зарубіжних туристів, але на сьогоднішній день даний потенціал не реалізований. Він використовується всього лише на 30% [2].

  Аналіз сучасного стану розвитку туризму в Російській Федерації дозволяє відзначити наступне. З 90-х років минулого століття в Росії активно розвивався в основному виїзний туризм, зрослий за період з 2000 по 2011 р на 223%, в той же час в'їзний туризм зменшився на 10%. В'їзний та внутрішній туризм стримують багато факторів. Результати опитування 115 компаній з 24 регіонів Російської Федерації по ситуації на ринку в'їзного туризму показали, що більшість туроператорів на перше місце ставлять такі причини, що перешкоджають його розвитку: зростання цін на основні послуги, що входять в турпакет для іноземних туристів; недостатність реклами за кордоном туристичних можливостей Росії; дефіцит сучасних готелів туркласу в регіонах, а також в Москві і Санкт-Петербурзі; висока вартість туристичних віз в Росію, складність процедури їх оформлення для іноземців; нерозвиненість індустрії розваг [3].

  Російський союз туріндустрії вважає, що найбільш актуальним на сьогоднішній день є рішення проблеми транспорту. Для цього необхідно розширити перелік призначених перевізників за міжурядовою угодою; розвивати lowcost-перевезення; розширювати географію дотування сезонних перевезень; скасувати ПДВ на внутрішні пасажирські перевезення; проводити моніторинг ціноутворення на авіапаливо і послуги наземного обслуговування з точки зору дотримання антимонопольного законодавства.

  Одним з основних перешкод для зростання турпотоку в Росію залишається візова проблема. Для залучення іноземних туристів необхідно спрощення туристичних формальностей: введення безвізового в'їзду на 72 години в найбільші туристичні центри країни при наявності ваучера на готель і зворотного авіа- або залізничної квитка; введення на аналогічних умовах безвізового в'їзду на найбільші подієві заходи, щорічний перелік яких повинен затверджуватися Урядом РФ; повсюдний переклад системи міграційного обліку іноземних громадян, які проживають в

  колективних засобах розміщення, на основу електронного документообігу; введення з 1 січня 2014 р обов'язкових умов класифікації готелів за єдиною системою, затвердженою наказом Мінспорттуризму РФ №35 від 25.01.2011 [4].

  Розглянемо порівняльну характеристику в'їзного та виїзного туризму в Росії за період 2000-2011 рр. на малюнку 1 [5].

  Малюнок 1. Динаміка в'їзного та виїзного потоку з метою туризму за період з 2000 по 2011 рік (млн. Чол.)

  Аналіз динаміки туризму в Росії з 2000 по 2011 р дозволяє відзначити наступне. У Росії виїзний туризм розвивається великими темпами, ніж в'їзний (рис. 1). Так, в 2011 році виїхало 14,495 млн. Російських туристів, а відвідало Росію всього 2,335 (тобто майже в 6,2 разів менше). Виїзний туристський потік стабільно ріс в період з 2000 по 2008 рік, в 2009 році спостерігалося його значне зниження, яке пояснюється світовою фінансовою кризою. Однак уже в 2010 році темп зростання склав 132%, що вище темпу зростання в 2008 році на 11%.

  Динаміка в'їзного туризму нестабільна, його показники то ростуть, то падають. У 2009 році через світову кризу чисельність відвідали нашу країну іноземних туристів знизилася в порівнянні з минулими роками. Протягом останніх трьох років спостерігалася позитивна тенденція в'їзного туристичного потоку, хоча темп зростання невеликий - всього 101% у 2010 році та 109% в 2011р.

  Розглянемо дані по внутрішньому туризму в Росії за період 2005-2009 рр. (Рис. 2).

  Малюнок 2. Динаміка внутрішнього туристичного потоку в Російській Федерації

  за період з 2005 по 2009 г. (млн.чол.) [5]

  Внутрішній туризм має позитивну тенденцію зростання. У порівнянні з минулими роками кількість бажаючих з'їздити в подорож по країні зросла. Якщо в 2005 році внутрішній туристичний потік обчислювався в 24,8 млн. Чол., В 2006 - 26,6 млн. Чол., В 2007

  - 28,7 млн. Чол., В 2008 - 31,5 млн. Чол., То в 2009 році - 34,5 млн. Чол.

  Незважаючи на існуючі в Росії проблеми, туристська діяльність реформується і розвивається. Для вирішення проблем в сфері внутрішнього і в'їзного туризму найбільш ефективним може стати використання програмно-цільового методу. В Відповідно до даного методу, поряд з діючими регіональними програмами туристської спрямованості, формується федеральна цільова програма розвитку внутрішнього і в'їзного туризму. На основі державно-приватного партнерства повинні виділятися федеральні, регіональні і муніципальні бюджетні кошти, а також залучатимуться приватні інвестиції. У виробленні рішень з проектування перспективних туристично-рекреаційних кластерів, створення нових робочих місць, нарощування внутрішнього попиту і розвитку територій повинні брати участь громадські інститути [6].

  Найважливішим етапом у розвитку туристичного сектора є прийняття в 2011 році федеральної цільової програми «Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в Російській Федерації (2011-2018 роки)», принципи якої засновані на партнерстві держави і приватного сектора.

  Загальний обсяг фінансування програми становить 332 млрд. Рублів. Фінансування програми планується здійснювати за рахунок коштів федерального бюджету в розмірі 96 млрд. Рублів, коштів від бюджетів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень в розмірі 25 млрд. Рублів і коштів позабюджетних джерел в розмірі 211 млрд. Рублів.

  Програмою встановлено, що перший етап (2011-2014 роки) передбачає проведення робіт по створенню першочергових туристських об'єктів, які стануть точками зростання сучасних туристично-рекреаційних та автотурістскіх кластерів в декількох суб'єктах Російської Федерації. Крім того, планується здійснити часткову підтримку ряду перспективних проектів створення регіональних туристських кластерів за рахунок залучення бізнес-спільнот окремих регіонів в процеси формування державно-приватного партнерства [6].

  Одним із шляхів вирішення проблем туризму є кластерний підхід, який передбачає організацію кластерів, сформованих на територіях з підприємств, що виконують різні функції, але об'єднаних одним технологічним процесом. його

  метою є кінцевий продукт, створюваний зусиллями всіх учасників процесу: від науки і підготовки кадрів до технологів, пакувальників, транспортників і дилерської мережі. Таким чином, в сфері туризму даний підхід передбачає зосередження в рамках обмеженій території підприємств і організацій, що займаються розробкою, виробництвом, просуванням і продажем туристського продукту, діяльністю, суміжній з туризмом і рекреаційними послугами [7].

  У 2011 році почали здійснюватися проекти в деяких перспективних для розвитку туризму областях, що включають створення туристично-рекреаційних кластерів. Передбачається, що реалізація кластерного підходу сприятиме розвитку інфраструктури туризму, вдосконалення системи підготовки кадрів і проведення ефективної рекламної політики, а також призведе до активізації підприємств різних галузей економіки для задоволення зростаючих потреб в якісних туристичних послугах.

  Ще одним суттєвим кроком у розвитку туристичної індустрії послужило створення туристично-рекреаційних особливих економічних зон. Вони являють собою частину території Російської Федерації, на якій діє особливий режим підприємницької діяльності. В основі функціонування туристично-рекреаційних зон лежить механізм державно-приватного партнерства. За рахунок коштів бюджету Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень в туристично-рекреаційних зонах будуються всі об'єкти інфраструктури для забезпечення їх необхідними потужностями. Приватні інвестори - резиденти за свої кошти будують туристичні об'єкти. В особливих економічних зонах туристсько-рекреаційного типу привабливі податкові преференції, адміністративний режим, пільгові умови по оренді і викупу резидентами земельних ділянок, що входять в територію туристично-рекреаційної зони.

  У Росії створено 14 спеціальних економічних зон туристичного типу. Сім туристичних зон розташовується на території Іркутської області, Алтайського краю, Республіки Алтай, Республіки Бурятія, Калінінградській області, Ставропольського краю, Приморського краю. Туристичний кластер з 7 особливих економічних зон створений на підставі постанови Уряду Російської Федерації від 18 жовтня 2010 року на території Зеленчукская району Карачаєво-Черкесії; Апшеронского району Краснодарського краю; Майкопського району Адигеї; Черкеського, Чегемского, Ельбруського районів Кабардино-Балкарії; Алагирського і Ірафського районів Північної Осетії; Хунзахского району Дагестану; а також Джейрахского і Сунженського районів Республіки Інгушетія (постанова №1195 Уряду РФ від 29 грудня 2011 року).

  Туристично-рекреаційні зони мають відмінності від особливих економічних зон іншого

  типу:

  1) створюються на підставі постанови Уряду РФ строком на 20 років на одному або декількох ділянках території Росії, що перебувають у державній або муніципальній власності. При цьому ОЕЗ може перебувати на території декількох муніципальних утворень або включати в себе повністю територію якої-небудь адміністративно-територіального утворення;

  2) в туристично-рекреаційних зонах можуть бути розташовані об'єкти інфраструктури, житлового фонду та інші об'єкти, що знаходяться в різних формах власності, включаючи приватну;

  3) земельні ділянки можуть ставитися до земель особливо охоронюваних територій або лісового фонду, земель сільськогосподарського призначення;

  4) можливість розробки і видобутку спеціальних корисних копалин (мінеральних вод, лікувальних грязей та інших природних лікувальних ресурсів) на території ТР ОЕЗ.

  Для організацій, що мають статус резидента туристично-рекреаційної зони, встановлені податкові пільги: зняття 30% обмежень на перенесення збитків на

  наступні податкові періоди; на регіональному рівні можливе застосування зниженої ставки податку на прибуток, що підлягає зарахуванню до бюджету суб'єктів РФ, на території яких знаходяться ТР ОЕЗ; можливість щодо власних основних засобів до основної норми амортизації застосовувати спеціальний коефіцієнт; може встановлюватися знижена податкова ставка податку на прибуток [6].

  Для здійснення функцій з управління ОЕЗ в Росії створено Федеральне агентство з управління особливими економічними зонами (РосОЕЗ). Однак 5 жовтня вона 2009 року він був скасований указом Президента, а його функції передані Міністерству економічного розвитку Росії. В даний час в забезпеченні діяльності ОЕЗ задіяні також ВАТ «Особливі економічні зони» і регіональні органи влади (в залежності від розташування особливої ​​економічної зони).

  Основними законодавчими актами федерального рівня, що визначають порядок створення і розвитку ТР ОЕЗ в Росії, є:

  - Федеральний закон від 22.07.2005 р № 116-ФЗ «Про особливі економічні зони в Російській Федерації»;

  - Федеральний закон від 03.06.2006 р № 76-ФЗ «Про внесення змін до федерального закону« Про особливі економічні зони в Російській Федерації »;

  - Федеральний закон від 10.01.2006 р № 16-ФЗ «Про особливу економічну зону в Калінінградській області та про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації».

  Урядом Російської Федерації розроблено і прийнято понад п'ятдесят нормативних актів, спрямованих на реалізацію положень Федерального закону № 116-ФЗ від 22.07.2005 року [6].

  Туристично-рекреаційні особливі економічні зони найбільш привабливі для вкладення в сферу туристської індустрії, тому що дають додаткові гарантії держави, пільги і преференції. Розвиток ТРЗ має суттєвий якісний вплив на туризм в Російській Федерації завдяки створенню моделі комплексного функціонування туристських територій за державної підтримки.

  Примітки:

  1. Корольова Н.В. Імітаційне моделювання напрямків розвитку туризму в рекреаційних зонах регіону (на матеріалах Республіки Адигея). Майкоп: Изд-во АМУ, 2007. 164 с.

  2. Жидких В.А. Про розвиток туристичного потенціалу регіонів Російської Федерації // Аналітичний вісник Ради Федерації РФ. 2012. № 25 (468).

  3. Результати опитування 115 компаній з 24 регіонів Російської Федерації по ситуації на ринку в'їзного туризму // РАТА-новини від 07.10.2005: щоденна електронна газета Російського союзу туріндустрії. URL: http: //www.ratanews .ru.

  4. РСТ знову називає проблеми, що заважають розвитку внутрішнього і в'їзного туризму // РАТА-новини від 14.03.2012: щоденна електронна газета Російського союзу туріндустрії. URL: http: //www.ratanews .ru

  5. Федеральна служба державної статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect / ros stat / rosstatsite / mai n /

  6. Проблеми законодавчого забезпечення розвитку внутрішнього і в'їзного туризму в Російській Федерації // Аналітичний вісник Ради Федерації ФС РФ. 2012. № 25 (468). URL: http: //www.budgetrf.ru.

  7. Захарова Е.Н., Лютова І.І. Економіко-статистичний словник-довідник. Майкоп: Изд-во АМУ, 2010. 130 с.

  References:

  1. Koroleva N.V Imitating modeling of the directions of development of tourism in recreational zones of the region (from materials of the Adyghea Republic). Maikop: AGU

  Publishing House, 2007. 164 pp.

  2. Zhidkikh VA. On development of tourist capacity in regions of the Russian Federation // Analytical Bulletin of the Federation Council of the Russian Federation. 2012. No. 25 (468).

  3. Results of poll of 115 companies from 24 regions of the Russian Federation on a situation in the market of entrance tourism // RATA-news of 07.10.2005: daily electronic newspaper of the Russian Union of the Tourist's Industry. URL: http://www.ratanews.ru.

  4. RST calls again the problems disturbing development of internal and entrance tourism // RATA-news of 14.03.2012: daily electronic newspaper of the Russian Union of the Tourist's Industry. URL: http://www.ratanews.ru

  5. Federal State Statistics Service. URL:

  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/

  6. Problems of legislative ensuring the development of internal and entrance tourism in the Russian Federation // Analytical Bulletin of the Federation Council of Federal Assembly of the Russian Federation. 2012. No. 25 (468). URL: http://www.budgetrf.ru.

  7. Zakharova E.N., Lyutova 1.1. Economical and statistical reference dictionary. Maikop: AGU Publishing House, 2010. 130 pp.


  Ключові слова: Фізосіб та підприємців- /ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА /кластерний підхід /Туристсько-РЕКРЕАЦІЙНІ ОСОБЛИВІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ /ENTRANCE AND EXIT TOURISM /TARGET PROGRAM /SPECIAL TOURIST AND RECREATIONAL ECONOMIC ZONES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити