Запропоновано організаційно-технічна модель наукових досліджень спеціалізованої лабораторії з широкими функціоналами, що працює в ідеальних умовах науково-технологічного пошуку, для отримання експериментальних результатів і кінцевої продукції. Наведено методику ймовірнісної оцінки повного циклу розробки, отримання та застосування композиційних матеріалів. Вказані специфічні особливості формування такої науково-дослідної лабораторії на базі «Військово-повітряної академії імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна ». Зроблено висновки про доцільність її створення в інтересах Військово-повітряних сил Російської Федерації, яка дозволить вперше підійти з системних позицій до формування композиційних матеріалів для проведення поточного ремонту та відновлення злітно-посадкової смуги різної інженерної складності.

Анотація наукової статті за технологіями матеріалів, автор наукової роботи -


analYsis of the Current state of ComPosite materials deVeloPment to ensure the effeCtiVe oPeration of militarY aerodrome PaVement

The organizational and technical model of scientific research of a specialized laboratory with wide functionality, working in ideal conditions of scientific and technological search, for obtaining experimental results and final products, is proposed. The composite materials development, production and application full cycle probabilistic assessment method is given. Specific features of the formation of such a research laboratory on the basis of the «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy »are indicated. Conclusions are made about the feasibility of its creation in the interests of the Air force of the Russian Federation, which will allow for the first time to approach the formation of composite materials for the runway current repair and restoration of various engineering complexity from a system perspective.


Область наук:
 • технології матеріалів
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал
  Повітряно-космічні сили. Теорія та практика
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗРОБКИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ аеродромних покриттів військового призначення'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗРОБКИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ аеродромних покриттів військового призначення»

  ?УДК 629.7.08 ДРНТІ 78.01.21

  АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗРОБКИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ аеродромних покриттів військового призначення

  О.Н. ФІЛІМОНОВА, доктор технічних наук, доцент

  ВУНЦ ВВС «ВВА імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(м Воронеж)

  М.В. Ентоні, кандидат технічних наук, доцент

  ВУНЦ ВВС «ВВА імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(м Воронеж)

  С.С. НІКУЛІН, доктор технічних наук, професор

  ВУНЦ ВВС «ВВА імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(м Воронеж)

  О.Р. ДОРНЯК, доктор технічних наук, доцент

  ВУНЦ ВВС «ВВА імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(м Воронеж)

  Запропоновано організаційно-технічна модель наукових досліджень спеціалізованої лабораторії з широкими функціоналами, що працює в ідеальних умовах науково-технологічного пошуку, для отримання експериментальних результатів і кінцевої продукції. Наведено методику ймовірнісної оцінки повного циклу розробки, отримання і застосування композиційних матеріалів. Вказані специфічні особливості формування такої науково-дослідної лабораторії на базі «Військово-повітряної академії імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна ». Зроблено висновки про доцільність її створення в інтересах Військово-повітряних сил Російської Федерації, яка дозволить вперше підійти з системних позицій до формування композиційних матеріалів для проведення поточного ремонту і відновлення злітно-посадкової смуги різної інженерної складності.

  Ключові слова: композиційні матеріали, аеродромне покриття, організаційно-технічна модель, ремонт і відновлення злітно-посадкової смуги.

  ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF COMPOSITE MATERIALS DEVELOPMENT TO ENSURE THE EFFECTIVE OPERATION OF MILITARY AERODROME PAVEMENT

  O.N. FILIMONOVA, Doctor of Technical sciences, Associate Professor MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy »(Voronezh) M.V. ENYUTINA, Candidate of Technical sciences, Associate Professor MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy »(Voronezh) S.S. NIKULIN, Doctor of Technical sciences, Professor MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy »(Voronezh) O.R. DORNYAK, Doctor of Technical sciences, Associate Professor MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy »(Voronezh)

  The organizational and technical model of scientific research of a specialized laboratory with wide functionality, working in ideal conditions of scientific and technological search, for obtaining experimental results and final products, is proposed. The composite materials development, production and application full cycle probabilistic assessment method is given. Specific features of the formation of such a research laboratory on the basis of the «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy »are indicated. Conclusions are made about the feasibility of its creation in the interests of

  W g

  U

  the Air force of the Russian Federation, which will allow for the first time to approach the formation of composite materials for the runway current repair and restoration of various engineering complexity from a system perspective.

  Keywords: composite materials, aerodrome pavement, managerial and engineering model, repair and restoration of the runway.

  Вступ. Для забезпечення мінімального часу зльоту і комфортної посадки різних типів літаків на злітно-посадочних смугах (ВПП) зі штучним покриттям необхідно якісне аеродромне покриття, здатне функціонувати в різних кліматичних умовах. Порушення цілісності поверхні ЗПС, зміна її профілю призводить до появи нестандартних ситуацій під час зльоту або посадки повітряного судна, а наявність дефектів може призвести до заборони польотів. Вирішення цієї проблеми пов'язано зі створенням і оцінкою різних типів нових високоякісних композиційних матеріалів, що застосовуються при поточному та капітальному ремонті і будівництві нових аеродромів.

  Необхідність розробки матеріалів нового покоління на базі сучасних композиційних матеріалів для здійснення експлуатаційно-ремонтних робіт злітно-посадочних смуг в мирний і воєнний час вимагає централізованого і системного підходу в організації наукових досліджень і дослідно-технологічних процесів, що можливо шляхом створення спеціалізованої лабораторії з широкими функціоналами.

  Специфіка експлуатації злітно-посадкової смуги військового призначення полягає в необхідності проведення оперативно-експлуатаційних заходів у воєнний час [1, 2]. З одного боку, на відміну від аеродромів цивільного призначення, необхідно розробити парк технічних засобів, за допомогою яких здійснюється ремонт смуги, з іншого-необхідно наявність композиційних матеріалів, що володіють абсолютно новими якісними фізико-хімічними характеристиками для швидкого нівелювання ушкоджень [3]. Слід зазначити, що характер дефектів аеродромних покриттів військового призначення відрізняється від дефектів цивільних аеродромів [4]. Для цивільних аеродромів характерно природне зношування ВПП через механічного впливу при зльоті та посадці повітряних суден, а також вплив несприятливих кліматичних умов і утворення тріщин. Для військових аеродромів пошкодження носять характерного вигляду через вплив боєприпасів противника на поверхню ВПП [5]. У зв'язку з цим, виникають особливі вимоги до композиційних матеріалів для забезпечення найшвидшого ремонту пошкоджень, причому фізико-хімічні параметри повинні бути такими, щоб за короткий проміжок часу в умовах ведення бойових дій ВПП виконувала свій функціонал по зльоту і посадки повітряних суден з різною масової навантаженням [6].

  У зарубіжних арміях така робота проводиться інтенсивно, при цьому технології виготовлення і застосування є ноу-хау і зберігаються в секреті [7]. У Збройних силах Російської Федерації (РФ) і, зокрема, у Військово-повітряних силах (ВПС) РФ спеціалізовані наукові підрозділи, що займаються аналогічною тематикою, відсутні, а розробки нових композиційних матеріалів здійснюються в цивільних наукових центрах без завдання Міністерства оборони РФ в ініціативному порядку . Це порушує системність формулювання і реалізації рішення даної проблеми, призводить до витрачання фінансово-економічних засобів і в підсумку така неорганізована діяльність має низький коефіцієнт корисної дії (технологія експлуатації та ремонт здійснюється за нормативними документами, які були розроблені близько півстоліття тому).

  У зв'язку з цим метою даної роботи є розробка комплексу заходів щодо створення, визначення найбільш важливих функціоналів і термінів проектних рішень з урахуванням необхідного і достатнього сегмента контрольно-вимірювального обладнання в рамках

  w і

  системної організації лабораторії композитних матеріалів, використовуваних для ремонту і відновлення ЗПС аеродромно-технічними службами.

  Актуальність. Рішення вищевказаної проблеми слід почати з розуміння необхідної і достатньої структури, що дозволяє в зв'язаному вигляді міжпредметних зв'язків вказати послідовність алгоритмічних дій для досягнення цілей, серед яких основною є синтез композиційних матеріалів із заданими фізико-хімічними та експлуатаційними характеристиками, що забезпечують підвищення боєздатності і боєготовності авіаційних частин і з'єднань у воєнний час (в бойових умовах). Структура такої організаційно-технічної моделі представлена ​​у вигляді графа на малюнку 1.

  Малюнок 1 - Граф етапів створення композиційних матеріалів: 1 - необхідні характеристики композиційного матеріалу; 2 - технічне завдання;

  3 - розробка композиційного матеріалу; 4 - пілотне випробування композиційного матеріалу; 5 - випробування композиційного матеріалу з комплексним виміром показників;

  6 - розробка технології та технічних умов; 7 - впровадження та адаптація

  Керуюча команда формується в структурі управління матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) ВВС РФ у вигляді якісних і кількісних вимог з передбачуваними характеристиками перспективного композиту (1). На основі цього переліку вимог розробляється технічне завдання з безпосередніми виконавцями та представниками МТО ВВС РФ (2). Наступним етапом має бути проведення науково-дослідних і дослідно-технологічних робіт по синтезу перспективного композиційного матеріалу (3). У лабораторних умовах зразки синтезованого композиційного матеріалу підлягають пілотного експериментального дослідження (4). У разі неможливості досягнення необхідних характеристик необхідно повернутися до уточнення технічного завдання (2). Позитивні результати лабораторних досліджень підлягають натурних випробувань з проведенням комплексних вимірювальних маніпуляцій (5). Якщо натурні випробування не показали ефективність перспективного композиційного матеріалу, то здійснюється уточнення вимог на фізико-хімічні та експлуатаційні параметри (1). Успішна реалізація циклу проектних і технологічних етапів повинна ініціювати подальшу розробку технології виготовлення і технічних умов на перспективний композиційний матеріал (6). Заключним етапом має бути впровадження та адаптація створеного композиційного матеріалу до польових всепогодним кліматичних умов (7).

  Проведемо оцінку вірогідності часу розробки композиційного матеріалу із заданими характеристиками, використовуючи класичну схему ланцюгів Маркова з післядією в просторі безперервного часу і дискретних станів на основі рівнянь Колмогорова-Чепмена [8]:

  Ф1 ^)

  Л

  = 431 Рз) -412Р1);

  Ф2 ( ')

  л

  = 442Р4 (I) + 42р (I) - ЛзР2 (I);

  (1) (2)

  и

  Фз (?)

  л

  = Х2зр2 ({) - Лз4Рз (?);

  ЖРа ^)

  ж

  =? 34Рз (?) - (? 45 +? 42) Ра (?);

  Фз (?)

  л

  =? 45 Р4 (?) - (? 51 + 4б) Р5 (?);

  жР6 (?)

  ж?

  =? 56Р5 (?)? 67Рб (?);

  Фт (?)

  ж?

  =? 67 Рб (?):

  з початковими умовами

  Р1 (0) = 1, Р 2 (0) = Р з (0) = Р 4 (0) = Р 5 (0) = Р6 (0) = Р 7 (0) = 0

  і балансовими співвідношенням

  X р. (?) = 1,

  (3)

  (4)

  (5)

  (6) (7)

  (8)

  (9)

  де? - поточний час, міс .; р. (?) - ймовірність знаходження процесу створення композиту в. Другий вершині графа (див. малюнок 1); Ху - інтенсивність переходу процесу з.-Ї вершини графа в 7-ю.

  Інтегрування системи (1) - (9) здійснювалося чисельно за допомогою методу Рунге-Кутта 4-го порядку точності [9].

  Якщо за реперний відлік по виконанню робіт прийняти місяць (характерно для науково-дослідних підрозділів Збройних сил РФ):

  Х51 = Х12 = Х42 = х23 = Х34 = Х45 = Х42 = Х56 = Х67 = 1,

  то період отримання нового композиційного матеріалу займе близько 4-5 років (рисунок 2а).

  Оптимізація організаційних заходів, пов'язаних з формуванням вимог МТО ВВС РФ і узгодження технічних завдань (Х12 = 10, Х2з = 10) призведе до скорочення цього терміну практично в два рази (рисунок 26). Використання висококваліфікованого складу дослідників істотно скоротить час прийняття рішень за результатами лабораторних досліджень і уточнення технічних характеристик (Ха5 = 10), що уможливить реалізацію циклу «завдання - дослідження - технологія - впровадження» практично за рік (рисунок 2в).

  Проведений аналіз справедливий для так званої ідеальної ситуації, коли відсутні проблеми з необхідним обладнанням і дефіцитом наукових кадрів вищої кваліфікації.

  Реалізація організаційно-технічної моделі в умовах науково-дослідного центру ВУНЦ ВВС «ВВА імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »приведена нижче.

  Зокрема, в складі інженерно-аеродромної служби командування Військово-повітряних сил РФ відсутні структурні підрозділи, здатні виконувати науково-

  ?= 1

  и

  дослідні роботи в інтересах Міністерства оборони Російської Федерації в рамках державного оборонного замовлення і державних програм, що спеціалізуються на розробках і оцінці різних типів нових композиційних матеріалів, що застосовуються при поточному відновленні і капітальному ремонті аеродромних покриттів, а також будівництві нових військових аеродромів.

  б

  Малюнок 2 - Кінетика процесу створення композиційного матеріалу: а - стандартні умови виконання; б - з оптимізацією організаційних заходів; в - з використанням висококваліфікованих науково-дослідних кадрів

  Інженерно-аеродромна служба командування ВПС Міністерства оборони Російської Федерації витрачає значні фінансові кошти на експертизу придатності композиційних матеріалів до застосування при обслуговуванні, ремонті і будівництві військових аеродромів.

  У цих умовах вищевказана організаційно-технічна модель дозволить реалізувати наступні цілі:

  виконання прикладних науково-дослідних робіт за завданням і тематиці Міністерства оборони РФ, підприємств венного комплексу, науково-дослідного центру ВУНЦ ВВС «ВВА імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »при створенні науково-технічної продукції;

  розробка методів і наукове обгрунтування модифікації композиційних матеріалів для збільшення терміну служби і поліпшення фізико-хімічних і експлуатаційних показників в різних кліматичних умовах;

  проведення пілотних випробувань композиційних матеріалів (емалі, фарби, лаки, грунтовки, герметики, мастики та ін.) з метою перевірки відповідності якості продукції державним стандартам і технічним умовам;

  експертиза експлуатаційних властивостей різних видів композиційних матеріалів, використовуваних в Військово-повітряних силах за завданням Міноборони РФ.

  Науково-дослідні та дослідно-технологічні роботи по синтезу нових перспективних композиційних матеріалів будуть включати наступні види досліджень:

  дослідження і розшифровка складу лакофарбових, полімерних і композиційних матеріалів;

  підбір вітчизняних і зарубіжних аналогів за результатами розшифровки складу імпортних матеріалів і їх фізико-механічних властивостей;

  дослідження впливу рецептурних і технологічних факторів на фізико-механічні, реологічні та експлуатаційні характеристики композитів військового призначення;

  а

  в

  м і

  аналіз композиційних матеріалів на відповідність діючої науково-техніческоі документації, в тому числі з визначенням фізико-механічних, реологічних та інших властивостей.

  Для лакофарбових, полімерних і композиційних матеріалів передбачається проведення наступних видів випробувань:

  сертифікаційні випробування композиційних матеріалів за показниками якості на відповідність вимогам нормативно-технічної документації;

  кліматичні випробування (на стійкість до впливу кліматичних факторів в процесі експлуатації в реальних умовах і прогнозуванні їх довговічності);

  прискорені лабораторні випробування композиційних матеріалів в разі використання нових (на стійкість до старіння при впливі температури і вологості, встановленні характеру кінетичної залежності зміни показника при старінні, побудові кривої прогнозу і визначенні значення показника протягом прогнозованого терміну служби);

  моніторинг ступеня руйнування аеродромних покриттів з отриманням сканованих зображень і оцінки зміни стану покриття в часі;

  прогнозування довговічності і працездатності композиційних матеріалів і покриттів в умовах експлуатації.

  Отже, для забезпечення науково-дослідних, дослідно-технологічних і експертних робіт зі створення нових перспективних композиційних матеріалів необхідні:

  наявність сучасного лабораторного комплексу, що дозволяє отримати достовірні експериментальні результати для подальшої інтерпретації;

  наявність висококваліфікованих кадрів, здатних до проведення науково-дослідних робіт заявлених напрямів;

  наявність майданчика для дослідно-промислового випробування;

  наявність промислових підприємств, які можуть постачати або виробляти необхідні інгредієнти для модифікації і створення нових композиційних матеріалів.

  Організаційно-штатна структура і наявний висококваліфікований кадровий потенціал науково-дослідного центру ВУНЦ ВВС «ВВА імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна », співробітники якого мають наукові ступені за різноманітними науковими спеціальностями: 05.17.06 - Технологія та переробка полімерів і композитів; 05.23.11 - Проектування і будівництво доріг, метрополітенів, аеродромів, мостів і транспортних тунелів; 02.00.13 - Нафтохімія; 02.01.00 - Аналітична хімія; 01.04.14 - Теплофізика та теоретична теплотехніка, дозволять здійснювати комплекс наукових досліджень і в найкоротші терміни реалізувати результати науково-дослідних робіт.

  Для практичних випробувань і польових експериментальних досліджень може бути задіяний знаходиться в місті Воронеж аеродром державної авіації військового призначення «Балтімор», що дозволить скоротити час на впровадження нових перспективних композиційних матеріалів в практику.

  Науково-дослідна лабораторія повинна мати крім стандартного, наявного в ній обладнання і оснащення, приміщення з приточно-витяжною вентиляцією, трифазної лінією електроенергії на 380 В, каналізацією, водою, аналітичним і допоміжним общелабораторного устаткуванням, меблями (шафи витяжні і лабораторні, столи спеціалізовані та т.д.), хімічної лабораторним посудом і витратними матеріалами, хімічними реактивами і стандартами, а також укомплектований необхідним переліком обладнання науково-дослідницько про та вимірювального профілю.

  До завдань, що вирішуються в процесі функціонування лабораторно-експериментального комплексу досліджень будівельних матеріалів можна віднести:

  и

  розробку наукових основ і методів модифікації композиційних матеріалів (герметиків, мастик, лакофарбових матеріалів, бетонних та асфальтобетонних матеріалів і ін.), що застосовуються для військових цілей, з метою збільшення терміну служби і поліпшення фізико-механічних і експлуатаційних показників композитів в різних кліматичних умовах;

  дослідження впливу рецептурних і технологічних факторів на фізико-механічні, реологічні та експлуатаційні характеристики композитів військового призначення;

  проведення стендових випробувань модифікованих композиційних матеріалів; вивчення фізико-механічних і експлуатаційних властивостей композиційних матеріалів, придбаних за завданням Міністерства оборони РФ (стійкості до динамічних навантажень, стійкості покриттів на вигин, прискорених кліматичних випробувань, твердості герметиків, мастик, систем захисних покриттів і ін.);

  визначення результатів впливу сонячної радіації на електронне обладнання військового призначення відповідно до ГОСТ РВ 20.57.416-98;

  визначення довговічності ізоляційних матеріалів, що застосовуються для військових цілей (методом прискореного старіння);

  моніторинг ступеня руйнування аеродромних покриттів з отриманням сканованих зображень і оцінки зміни стану покриття в часі;

  розширення тематики наукової діяльності із залученням операторів наукової роти і курсантів, які виконують науково-дослідні роботи на базі ВУНЦ ВВС «ВВА імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »;

  розвиток наукових досліджень при виконанні дисертаційних робіт ад'юнктами і здобувачами.

  Висновки. На основі синтезованої стохастичною математичної організаційно-технічної моделі в рамках підходу Колмогорова-Чепмена для опису імовірнісних процесів представлена ​​деталізація функціоналів лабораторії композиційних матеріалів з тимчасовими реперними взаємодіями складових проекту у вигляді відкритого графа із зворотними зв'язками. Обчислювальний експеримент при допущенні ідеальності інформаційно-матеріальних потоків в запропонованої моделі показав, що дана модель цілком коректна описує діяльність лабораторії при виконанні доручених їй завдань.

  Формування спеціалізованої науково-дослідної лабораторії з широкими функціоналами в системі Військово-повітряних сил Російської Федерації дозволить створювати композиційні матеріали з заданими характеристиками, при цьому високий рівень наукових досліджень сприятиме оперативному реагуванню на вимоги споживчих властивостей застосовуваних матеріалів, які не поступаються імпортним аналогам і навіть їх переважаючих.

  Наведені індикатори організаційно-технічних і кадрових заходів створять умови для проведення унікальних досліджень нових перспективних технологій і матеріалів.

  Отримання акредитації лабораторії Держстандартом Росії на технічну компетентність дасть можливість здійснення незалежної експертизи з відбору кращих зразків композиційних матеріалів в інтересах Військово-повітряних сил Російської Федерації.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. РЕА-93. Керівництво по експлуатації аеродромів авіації Збройних Сил РФ. М .: Воениздат, 1995. 45 с.

  и

  2. Методика оцінки експлуатаційної придатності покриттів аеродромів ВПС. М .: Видавництво МО РФ, 2007. 36 с.

  3. Скляров А.Н. Аналіз характеру силового навантаження повітряних суден при здійсненні злітно-посадкових операцій і його врахування при експлуатації аеродромних покриттів // Сучасні тенденції розвитку науки і технологій. 2015. № 2 (8). С. 104-108.

  4. Про затвердження нормативних методичних документів, що регулюють функціонування та експлуатацію аеродромів експериментальної авіації. Наказ Міністерства промисловості і торгівлі РФ від 30 грудня 2009 р № 1215.

  5. Посібник з обстеження елементів льотних полів аеродромів авіації Збройних сил РФ. М .: МО РФ, 2002. 64 с.

  6. Попов А.Н., Шашков І.Г. Методика оцінки технічного стану жорстких аеродромних покриттів з позиції теорії ризику // Науковий вісник Воронезького державного архітектурно-будівельного університету. Будівництво та архітектура. 2011. № 2. С. 90-101.

  7. Kanazawa H., Su K., Noguchi T., Hachiya Y., Nakano M. Evaluation of airport runway pavement based on pilots subjective judgement // International journal of pavement engineering. 2010. No. 11 (3). P. 189-195.

  8. Венцель Е.С., Овчаров Л.А. Теорія випадкових процесів і її інженерні додатки: Навчальний посібник. М .: КНОРУС, 2016. 448 с.

  9. Заріпов Р.С. Чисельні методи аналізу. Наближення функцій, диференціальні та інтегральні рівняння. СПб .: Лань П, 2016. 400 с.

  REFERENCES

  1. R'EA-93. Rukovodstvo po 'ekspluatacii aerodromov aviacii Vooruzhennyh Sil RF. M .: Voenizdat, 1995. 45 p.

  2. Metodika ocenki 'ekspluatacionnoj prigodnosti pokrytij aerodromov VVS. M .: Izdatel'stvo MO RF, 2007. 36 p.

  3. Sklyarov A.N. Analiz haraktera silovoj nagruzki vozdushnyh sudov pri sovershenii vzletno-posadochnyh operacij i ego uchet pri 'ekspluatacii a'erodromnyh pokrytij // Sovremennye tendencii razvitiya nauki i tehnologij. 2015. № 2 (8). pp. 104-108.

  4. «Ob utverzhdenii normativnyh metodicheskih dokumentov, reguliruyuschih funkcionirovanie i" ekspluataciyu a erodromov 'eksperimental'noj aviacii »Prikaz Ministerstva promyshlennosti i torgovli RF ot 30 dekabrya 2009 g. № 1215.

  5. Posobie po obsledovaniyu 'elementov letnyh polej aerodromov aviacii Vooruzhennyh sil RF. M .: MO RF, 2002. 64 p.

  6. Popov A.N., Shashkov I.G. Metodika ocenki tehnicheskogo sostoyaniya zhestkih a'erodromnyh pokrytij s pozicii teorii riska // Nauchnyj vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitel'nogo universiteta. Stroitel'stvo i arhitektura. 2011. № 2. pp. 90-101.

  7. Kanazawa H., Su K., Noguchi T., Hachiya Y., Nakano M. Evaluation of airport runway pavement based on pilots subjective judgement // International journal of pavement engineering. 2010. No. 11 (3). pp. 189-195.

  8. Vencel 'E.S., Ovcharov L.A. Teoriya sluchajnyh processov i ee inzhenernye prilozheniya: Uchebnoe posobie. M .: KNORUS, 2016. 448 p.

  9. Zaripov R.S. Chislennye metody analiza. Priblizhenie funkcij, differencial'nye i integral'nye uravneniya. SPb .: Lan 'P, 2016. 400 p.

  © Філімонова О.Н., Ентоні М.В., Нікулін С.С., Дорняк О.Р., 2020

  Філімонова Ольга Миколаївна, доктор технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру (проблем застосування, забезпечення і управління авіацією Військово-повітряних сил),

  w і

  Військовий навчально -науковий центр Військово-повітряних сил «Військово-повітряна академія імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(м Воронеж), Росія, 394064, м Воронеж, вул. Старих Більшовиків, 54А, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Ентоні Марина Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного центру (проблем застосування, забезпечення і управління авіацією Військово-повітряних сил), Військовий навчально-науковий центр Військово-повітряних сил «Військово-повітряна академія імені професора Н.Є. . Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(м Воронеж), Росія, 394064, м Воронеж, вул. Старих Більшовиків, 54А, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Нікулін Сергій Савович, доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник науково-дослідного центру (проблем застосування, забезпечення і управління авіацією Військово-повітряних сил), Військовий навчально-науковий центр Військово-повітряних сил «Військово-повітряна академія імені професора Н.Є. . Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(м Воронеж), Росія, 394064, м Воронеж, вул. Старих Більшовиків, 54А, nikulin_sergey4 8 @ mail.ru.

  Дорняк Ольга Роальдовна, доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного центру (проблем застосування, забезпечення і управління авіацією Військово-повітряних сил), Військовий навчально-науковий центр Військово-повітряних сил «Військово-повітряна академія імені професора Н.Є. . Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(м Воронеж), Росія, 394064, м Воронеж, вул. Старих Більшовиків, 54А, омото Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  м і


  Ключові слова: композиційні матеріали / аеродромне покриття / організаціоннотехніческая модель / ремонт і відновлення злітно-посадкової смуги / composite materials / aerodrome pavement / managerial and engineering model / repair and restoration of the runway

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити