Проведено аналіз сучасного стану проблеми використання антибіотиків в якості кормової ростостимулюючі добавки в тваринництві. Показано, що широке і безконтрольне застосування антибіотиків в 60-80 рр. минулого століття, в тому числі медичного призначення, таких як тетрациклін, стрептоміцин, канаміцин, пеніциліни, левоміцетин та ін., привело до селекції мікрофлори, стійкої до хіміотерапевтичних препаратів, зі збільшенням числа множинне резистентних варіантів. Представлена ​​історія заборони і ступінь використання в даний час кормових форм антибіотиків в різних країнах. Звернуто увагу, що при виборі ростстимулюючих препаратів неприпустимо орієнтуватися на кормові форми антибіотиків, більш доцільним є використання пробіотиків.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Черкашина Н. В., Дроздова Л. І., Махортов В. Л., Васильєв П. Г., Щербаков М. Г.


ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF USE OF ANTIBIOTICS AS FEED ADDITIVE

The analysis of the current state of the problem of use of antibiotics as a growth stimulating feed additive in animal husbandry has been conducted. It is shown that the wide and uncontrolled use of antibiotics in 60-80 years of the last century, including those of medical appointment, such as tetracycline, streptomycin, kanamycin, penicillin, levomitsetin and others, led to the selection of microorganisms, resistant to chemotherapy, with the increase of number of multiresistant variants. The history of prohibition and current utilization of feeding form of antibiotics in different countries has been presented. Attention has been drawn to the fact that while selecting the growth stimulating preparation (drugs), it is unacceptable to orientate on the feeding form of antibiotics. Thus it is more appropriate to use probiotics.


Область наук:

 • ветеринарні науки

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал: Аграрний вісник Уралу


  Наукова стаття на тему 'Аналіз сучасного стану проблеми використання антибіотиків в якості кормової добавки'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз сучасного стану проблеми використання антибіотиків в якості кормової добавки»

  ?Ветеринарія

  аналіз сучасного СТАНУ проблеми використання антибіотиків як кормову добавку

  Н. В. Черкашин (фото), кандидат біологічних наук,

  Л. І. Дроздова,

  доктор ветеринарних наук, професор, УрГСХА,

  В. Л. Махорт, кандидат біологічних наук,

  П. Г. ВАСИЛЬЄВ,

  доктор біологічних наук, професор,

  М. Г. ЩЕРБАКОВ, доктор технічних наук,

  Л. В. ДЬОМІНА,

  кандидат біологічних наук,

  А. А. Ільяз,

  кандидат біологічних наук,

  М. С. Сірик,

  кандидат технічних наук, філія ФГУ «48 ЦНДІ Міноборони Росії.» - «ЦВТП БЗ»

  620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Лібкнехта, д. 42;

  тел. (343) 371-33-63; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ключові слова: кормові форми антибіотиків, ростстімуліруещее засіб, кормова добавка, резистентність до антибіотиків.

  Keywords: fodder forms of antibiotics, incentive growth means, a fodder additive, resistance to antibiotics.

  Одним із шляхів вирішення проблеми забезпечення населення м'ясними продуктами є прискорення росту тварин і птиці. З цією метою в тваринництві та птахівництві застосовуються різні стимулятори росту, які в значній мірі знижують собівартість кінцевої продукції.

  Всебічне вивчення антибіотиків в 50-і роки минулого століття призвело до відкриття позитивного впливу пеніциліну на стан здоров'я і темпи росту тварин. Аналогічне вплив було виявлено у інших груп антибіотиків медичного (тетрацикліну, аміноглікозидів, хлорамфеніколу та ін.) І немедичного призначення (авопар-цина, бацитрацину, гризина і ін.), А також у ряду хіміотерапевтичних препаратів, що мають антимікробну дію (нитрофуранов: фуразолидона, нітро-фурану, метронідазолу; синтетичних сульфаніламідів) [1-3].

  Схожі з вищеописаними за дією на організм тварин препарати отримали назву «кормові антибіотики», т. К. Вони стали широко використовуватися у вигляді кормових добавок: з одного боку, для забезпечення схоронності кормів, з іншого - як стимулятори росту тварин. Застосування антибіотиків в субтерапевтических дозах з кормом сприяло збільшенню продуктивності сільськогосподарських тварин, в основному, за рахунок поліпшення обміну речовин в організмі, що дозволяло ефективніше використовувати корми і забезпечувати приріст маси тіла тварин. Крім того, до складу кормових форм антибіотиків входять, як правило, залишки компонентів

  живильного середовища, міцелії продуцента антибіотика, побічні продукти біосинтезу (вітаміни, ферменти, амінокислоти і деякі інші неідентифікований-ні фактори росту), що також посилювало ростостимулирующий ефект. Крім того, необхідно відзначити, що не менше значення мало і попередження інфекцій, що викликаються умовно патогенною мікрофлорою, в зв'язку з чим ці препарати і вважали за краще використовувати, хоча офіційно це не визнавалося.

  60-80 рр. минулого століття стали періодом розквіту в області виробництва і застосування кормових форм антибіотиків у всіх регіонах світу. Однак у міру поглиблення знань про взаємодію мікро- і макросвіту стали накопичуватися дані про несприятливі наслідки широкого і, найчастіше, безконтрольного застосування кормових форм антибіотиків: по-перше, різко зросла кількість алергічних і токсичних реакцій у людини в зв'язку з накопиченням багатьох кормових антибіотиків у продукції тваринництва і птахівництва; а по-друге, з'явилися і стали поширюватися стійкі до антибіотиків мікроорганізми зі збільшенням числа множинне резистентних варіантів.

  Аналіз даних джерел літератури [4-8] про поширення в різних регіонах світу антибіотикорезистентних штамів, систематизованих в таблицях 1-3, виявив в якості загальної закономірності факт повсюдного поширення стійких форм мікроорганізмів до тетрацикліну, стрептоміцину і ампіциліну. Так, число ізолятів, резистентних до тетрацикліну, серед Escherichia

  соіі (табл. 1) в Іспанії перевищує 65%, в Канаді сягає 89%, Великобританії - 52%, Фінляндії - 47%, Болгарії - 66%. Крім того, 44% ізолятів були резистентні і до його напівсинтетичного похідному - доксицикліну, що є препаратом вибору при профілактиці і лікуванні небезпечних інфекційних захворювань бактеріальної етіології. Від 16 до 51% досліджених ізолятів E. coli були резистентні також до ампіциліну, від 44 до 84% - до стрептоміцину. Був виявлений високий відсоток резистентних форм E. coli до канаміцину (від 21 до 50%), неомі-цину (в основному, від 21 до 100%), хло-рамфеніколу (від 50 до 90%), сульфадиметоксин та триметоприму (50% ). Необхідно підкреслити, що в літературі описані полірезистентні штами грамнегативних мікроорганізмів. Наприклад, вивчення антибіотикограмі клінічних ізолятів, виділених від тварин в 1994-1995 рр. в Шотландії, показало, що 98% штамів стійкі до гентаміцину, стрептоміцину, канаміцину, неоміцину, тетрацикліну, ампіциліну і хлорамфеніколу. У З0% ізолятів відзначена рзістентность до апраміціну.

  Дослідження більш ніж 1З000 ізолятів Salmonella spp. (Табл. 2), виділених в США, Данії, Фінляндії та Великобританії від здорових, хворих людей, тварин і з зовнішнього середовища, виявили великий відсоток форм, стійких до стрептоміцину (19-98%), тетрацикліну (до 84%), ампіциліну (до З6%), хлорамфеніколу (до 47%), триметоприму. Аналогічні дані представлені в таблиці З відносно інших мікроорганізмів кишкової групи.

  Однією з генетичних основ

  Аграрний вісник Уралу №3 (82), 2011 р.-<^ К) ^ = ^

  Ветеринарія

  Таблиця 1

  резистентність виділених ізолятів Е. ООН до антибіотиків [4-7]

  Вивчено ізолятів Країна, рік виділення источ- нік виділення Кількість резистентних ізолятів,%, до антибіотиків

  Ар Gm Sm (Ds) Am Km Nm Tc Dc L Ac Amc Kc Em Hl

  178 США, 1985 Телята 0 * (100) - - 100 - - - - - - - -

  223 Болгарія, 1985 Птах 4 6 44 11 21 - 66 - - 51 6 13 - 50

  274 Великобританія, 1986-1991 1 - - - - 16 52 - - 16 - - - -

  294 Канада, 1993 3 29 - - - - 50 89 - - 42 - - - -

  82 Фінляндія, кінець 80-х - 78 - - 61 88 - - - - - 46 90

  62 Свині 28 - 84 - - 83 47 - - - - - 92 53

  1154 Європейський союз, 1995 Птах - - - - - 6 45 - - 34 - - - -

  1204 США, 1995 - - - - - 87 - - - 33 - - - -

  26 Англія, 1994 Хворі люди 27 100

  22 Англія, 1995 23 100

  93 Англія, 1981-1985 7 100

  Англія, 1986-1990 24 100

  286 Шотландія, 1999. Курчата 2 - - - - 21 54 44 9 - 85 - - -

  198 Англія, до жовтня 1999 2 - - - - 11 39 - - 38 - - - -

  484 Великобританія, 1999. 0 <- - - - - 17 48 - - 38 - - - -

  195 Іспанія, 2000. Телята 11< - 5 >65 - 50 50 >65 - - 38 - - - -

  примітки (тут і в таблицях 2 і 3):

  1 * - дані відсутні;

  2 Ар - апраміцін, Gm - гентаміцин, Sm (Ds) - стрепто (дигідро) стрептоміцин, Ат - амікацин, Кт - канаміцин, Nm - неоміцин, Тс - тетрациклін, Dc - доксіцінкін, L - лінкоміцин, Ас - ампіцилін, Аті - амоксицилін, Кс - карбенициллин, Ет - еритроміцин, Н1 - хлорамфенікол.

  Таблиця 2

  Резистентність виділених ізолятів Salmonella spp. до антибіотиків [4, 7, 8]

  Мікро- організм Вивчено ізолятів Країна, рік виділення Джерело виділення Кількість резистентних ізолятів,%, до антибіотиків

  Ар Gm Sm (Ds) Am Km Nm Tc Ас Кс Hl Em

  Salmonella spp. 315 Болгарія, 1980-1984 Птах 0 <1 9 0 2 - 7 8 <1 - -

  1240 Великобританія, 1998 1 - - - - 1 22 19 - - -

  323 США, 1985 Телята 0 - (100) - - 100 - - - - -

  S. dublin 2284 Англія, 1984-1987 Тварини, середа, корми, 0 0 64 0 - - - - - - -

  S.typhimurium 8677 2 7 3 6 - 0 - 42-8 ** 59 36 - 42 -

  42 Фінляндія, кінець 80-х Птах 20 - 35 - - 67 79 - - 38 98

  326 США, до 1997 Хворі люди 0 5 56 - - - - - - - -

  23 Свині 0 0 44 - - - - - - - -

  35 Птах 0 28 54 - - - - - - - -

  644 Данія, до 1997 Хворі люди 1 <1 19 - - - - - - - -

  240 Свині 0 0 20 - - - - - - - -

  81 Птах 0 0 <1 - - - - - - - -

  9 Шотландія, 1994-1995 Тварини 30 98 98 - 98 98 98 98 - 98 -

  S. enteritidis 172 Фінляндія, кінець 80-х Птах 12 - 40 - - 68 84 - - 47 88

  S. cholerae 46 - - 98 - - 48 20 - - 9 -

  Ветеринарія

  Таблиця 3

  Резистентність виділених ізолятів деяких мікроорганізмів до антибіотиків [4, 8]

  Мікроорганізм Вивчено ізолятів Країна, рік виділення Джерело виділення Кількість резистентних ізолятів,%, до антибіотиків

  Ар Gm Sm (Ds) Nm Em Тс Ос * Ac Ашс Hl

  Pseudomonas spp. 14 Тайвань, 1993 Птах 0 0 27 - - - 47 100 27 73

  Proteus morganii 1 Курчата 0 0 - - - - - 100 - -

  P.haemolytica 1 Птах 0 0 - - - - - 100 - -

  P. multocida 26 США, 1985 Телята 0 - (100) 100 - - - - - -

  Klebsiella pneumoniae 5 Англія, 1995 Люди 20 100 - - - - - - - -

  Campylobacter yeyuni 75 Данія, 1997. Люди 0 0 4 0 - 11 - 0 - -

  95 Бройлери 0 0 1 0 - 0 - 0 - -

  29 ВРХ ** 0 0 10 0 - 10 - -

  3 Свині 0 0 - 0 - 2 - 0 - -

  Campylobacter coli 7 Люди 0 0 0 0 14 - - - - -

  17 Бройлери 0 0 6 0 18 - - - - -

  99 Свині 0 0 48 0 79 - - - - -

  Campylobacter lari 5 Бройлери 0 0 0 0 0 0 - 100 - -

  1 ВРХ ** 0 0 0 0 0 0 - 100 - -

  * - Окситетрациклін ** - Велика рогата худоба

  резистентності є наявність в бактеріях позахромосомних факторів стійкості до лікарських речовин. Так, R-фактор одночасно може містити 1-10 і більше детермінант стійкості до різних антибактеріальних сполук і переміщатися в межах виду, а також потрапляти в нові види і роди мікроорганізмів. In vitro показана можливість перенесення плазмід резистентності від стафілококів до ешерихій з подальшою реплікацією плазміди в реципієнтную клітці [8]. Ще одним прикладом міжвидової передачі факторів лікарської стійкості служить перенесення R-плазміди, що визначає резистентність до ген-таміціну, амікацину і левоміцетину, від K. pneumoniae до E. coli і Proteus [9]. Встановлено, що Е. coli в якості донора здатна передавати сальмонела і шигеллам детермінанти стійкості до стрептоміцину, левоміцетину, канаміцину, неоміцину і сульфаніламідів.

  Крім того, в даний час доведено факт циркуляції плазмід умовно патогенних мікроорганізмів від тварин до людини і від людини до тварин, що сприяє швидкому поширенню лікарської резистентності мікроорганізмів у всьому світі [9].

  Отже, широке і безконтрольне застосування антибіотиків, призначених для етіотропної терапії, таких як тетрациклін, стрептоміцин, канаміцин, пеніциліни, левоміцетин та ін., З метою підвищення продуктивності тварин призвело до селекції мікрофлори, резистентної до лікувальних препаратів.

  В результаті широкого використання в тваринництві тетрациклінових антибіотиків в якості кормової добавки більшість штамів сальмонел і ешерихій набуло резистентність до препаратів цієї групи.

  У зв'язку з ризиком появи стійких штамів бактерій в продуктах тваринництва уряди європейських країн стали вводити заборони на застосування кормових форм антибіотиків. Першою з ініціативою щодо їх заборони виступила в 1986 р Швеція, за нею послідували Швейцарія, Нідерланди та інші європейські країни [10, 11]. У таблиці 4 представлена ​​історія заборони кормових антибіотиків і ступінь використання їх в даний час в різних регіонах світу.

  З 2006 р територія Євросоюзу стала зоною, вільною від кормових антибіотиків. Згідно з відомостями, отриманими з країн - «піонерів» даного руху (Швеції, Фінляндії та Швейцарії), скасування кормових антибіотиків в якості стимуляторів росту тварин не позначилося негативно на продуктивності тваринництва, і, всупереч прогнозам експертів, катастрофічного падіння продуктивності і зниження прибутків в цьому секторі ринку не спостерігається. Хоча треба зазначити, що рівень застосування антибіотиків для лікування інфекційних захворювань тварин дещо зріс [10].

  В даний час в аграрному секторі Європи з успіхом використовують замість кормових форм антибіотиків натуральні стимулятори росту тварин, такі

  як підкислювачі і пробіотики, які надають позитивний вплив на стан травного тракту тварин і їх продуктивність [12].

  Доцільність застосування антибіотиків в якості стимуляторів росту останнім часом обговорюється досить широко в тих країнах, де їх використання дозволено. Наприклад, в США Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (Food and Drug Administration - FDA) приступило до широкомасштабного моніторингу застосування кормових антибіотиків кілька років тому і до теперішнього часу продовжує оцінювати вплив їх на людину. Крім того, уряд США заохочує розробку програм моніторингу стійкості мікроорганізмів до антибіотиків і зниження застосування лікарських засобів. У 2007 р в Конгрес США був внесений законопроект, який пропонував заборонити застосування антибіотиків у тваринництві в будь-яких цілях, окрім лікувальних. Оскільки в США надають великого значення збереженню експортних ринків для американського свинарського сектора, Національна рада з свинині закликає з обережністю використовувати антибіотики, особливо групи тетраціклі-нів, таких як тетрациклін, окситетрациклін і хлортетрациклин.

  Незважаючи на те, що в Азії кормові антибіотики широко використовують у тваринництві, експерти вважають [10], що і Азіатський регіон в доступному для огляду майбутньому буде вільний від кормових антибіотиків. Крім того, деякі компанії тут

  Ветеринарія

  &

  просто змушені виробляти м'ясо без антибіотиків, якщо вони мають намір експортувати його в країни Євросоюзу.

  У Росії в даний час кормові форми антибіотиків не заборонені до застосування. При цьому можна відзначити такі парадоксальні ситуації: кілька років тому була введена заборона на імпорт свинини з двох заводів Farmland Foods (США) з посиланнями на використання тетрацикліну при їх виробництві, в той час як всередині Росії виробляється і широко застосовується биовит - кормова добавка на основі хлортетрациклина.

  Заборона на використання антибіотиків в якості профілактичного і рістстимулюючих кошти, введений в європейських країнах, позначився на обсягах їх споживання і в Росії: попит на кормові антибіотики різко знизився, т. К. Частина господарств, в першу чергу птахівницьких, послідувала прикладу Європи і також відмовилася від застосування кормових форм антибіотиків. Однак російські виробники кормових антибіотиків поки як і раніше стурбовані збільшенням їх виробництва і збуту. Так, ВО «Сіббіофарм» - одне з небагатьох біотехнологічних підприємств Росії - випускає серед іншої продукції кормової антибіотик під торговою маркою «Баціліхін». Незважаючи на те, що в 1999-2000 рр. відбулося особливо помітне падіння обсягів реалізації препарату, в даний час в рекламних проспектах фахівці підприємства як і раніше стверджують, що без профілактичної підтримки кормовими антибіотиками не вдається домогтися гарної схоронності і високої продуктивності тварин, і тим самим обгрунтовують необхідність нарощування випуску і збуту кормових форм антибіотиків [ 13].

  Таким чином, завершуючи аналіз проблеми використання кормових форм антибіотиків, слід зробити однозначний висновок, що при виборі ростстимулюючих препаратів неприпустимо орієнтуватися на кормові форми антибіотиків медичного призначення, більш доцільним є використання пробіотиків. В якості лікувальних засобів у ветеринарії може бути перспективним застосування антибіотиків переважно немедичного призначення.

  таблиця 4

  Використання антибіотиків в якості стимуляторів росту в тваринництві та

  птахівництві [1-3, 10, 11]

  Регіон світу, країна Заборонені Дозволені

  до застосування в якості стимуляторів росту кормові форми антибіотиків

  2 3

  Швеція Всі антибіотики з 1986 р Відсутні

  Данія Авопарцін - з 1995 р, всі антибіотики - з 1998 р, а для от'емишей - з 2000 р Те ж

  Данія Авопарцін - з 1995 р Усі антибіотики - з 1998 р, а для от'емишей - з 2000 р - « -

  Євросоюз Авопарцін - з 1997 р Флавоміцін, авіламіцін, саліноміцин

  Всі антибіотики з січня 2006 р Відсутні

  США Деякі антибіотики (наприклад, хлорамфенікол) Багато використовуються, в т. Ч тетрациклін (тетрациклін, окситетрациклін, хлортетрациклин).

  Канада Відсутні Кормові антибіотики дозволені, майже 90% виробників свинини їх використовують.

  Бразилія Пеніциліни, тетрацикліни, хлорамфенікол, нітрофурани, синтетичні сульфаніламіди, олакіндокс, карбадокс (повна заборона на кормові антибіотики не передбачається) Більшість кормових антибіотиків дозволено до застосування, їх використання регулюється законодавчими нормами

  Таїланд Хлорамфеникол, фуразолідон, нітрофурани, метронідазол, діметрідазол. Таїландська компанія «CharoenPockphand» не використовує промоутери зростання при вирощуванні птиці для поставок по зарубіжних контрактах Деякі антибіотики

  Росія Відсутні Кормові антибіотики дозволені, в т. Ч. Тетрациклін (біотин на основі продуцента хлортетрациклина), гризин, бацитрацин (біхіліцін, РФ), тилозин. Єдиним обмеженням є те, що їх необхідно виключити з раціону за 5 днів - 3 тижні до забою.

  Філіппіни Те ж Усі кормові антибіотики застосовують як стимулятори росту.

  Китай Відсутні Всі кормові антибіотики застосовують як стимулятори росту, в т. Ч. Тилозина фосфат і тартрат, цинк-бацитрацин, флавоміцін (флавофосфоліпол), хлортетрациклин, колістіна сульфат. Антибіотики вважаються абсолютно необхідними для промислового вирощування свиней, т. К. Політика керівництва країни спрямована на повне забезпечення внутрішнього ринку продукцією тваринництва.

  В'єтнам Багато антибіотики, включаючи хлорамфенікол, фуразолідон, нітрофурани, метронідазол, діметрідазол Деякі антибіотики

  Австралія Авопарцін заборонений для комерційного використання з 1999 р Застосовуються досить широко

  література

  1. Кислюк С. М. Класифікація кормових добавок з точки зору виробника і споживача // Біотроф. 2009. № 3. URL: http: // www.biotroph.ru/ view_ post.phpId = 22.

  2. Кормові антибіотики. URL: http://www.webvet.ru.

  3. Інструкція про застосування антибіотиків при вирощуванні і відгодівлі сільськогосподарських тварин. М., 1971.

  4. Ziv G., Bor A., ​​Soback S. [et al.] Clinical pharmacology of apramycin in calves // Vet. Pharmacol. Ther. 1985. №8 (1). P. 95-104.

  5. David G. S. Burch Antimicrobial Sensitivity Patterns of UK Chicken E. coli Isolates // J. Med. Microbiol. 1999. Vol. 35. P. 121-125.

  6. Hunter J. E., Hart C. A., Shelley J. З [et al.] Human isolates of apramycin-resistant Escherichia coli which contain the genes for the AAC (3) IV enzyme // Epidemiol. Infect. 1993. Vol. 110 (2). P. 253-259.

  7. Giurov B. Drug sensitivity of Salmonella strains isolated from poultry in 1980 - l984 // Vet. Med. Nauki. 1986. Vol. 23. P.10-17.

  8. Gomez-Lus R. Evolution of bacterial resistance to antibiotics during the last three decades // Int. Microbiol. 1998. Vol. 1. P. 279-284.


  Ключові слова: Кормові ФОРМИ АНТИБІОТИКІВ /РОСТСТІМУЛІРУЕЩЕЕ ЗАСІБ /КОРМОВА ДОБАВКА /Резистентністю до антибіотиків /FODDER FORMS OF ANTIBIOTICS /INCENTIVE GROWTH MEANS /A FODDER ADDITIVE /RESISTANCE TO ANTIBIOTICS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити