У статті розглядається проблема спортивної підготовки юних спортсменів в гірськолижному спорті, проводиться аналіз сучасних методик і технологій спортивної підготовки. Відзначається, що в цілях здійснення педагогічного контролю загальної підготовки юних спортсменів слід застосовувати методику, що включає послідовність тимчасових етапів спортивної підготовки протягом року. Робиться висновок, що одним з найважливіших завдань в дитячо-юнацькому гірськолижному спорті є розвиток провідних якостей (диференційована спритність, динамічна рівновага, спеціальна витривалість, швидкість реакції, швидкість рухів і гнучкість), від яких згодом залежить успіх гірськолижника в змагальній діяльності.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Долматова Тамара Володимирівна


The analysis of modern methods of sports training of young athletes in alpine skiing

The article considers the problem of sports training of young athletes in alpine skiing and provides the analysis of modern methods and technologies of athletic training. It is noted that in order to implement pedagogical control of general training of young athletes a special methodology, including the sequence of stages of sports training during the year, should be applied. It is concluded that one of the major targets in youth ski sports is the development of leading qualities (differentiated agility, dynamic balance, special endurance, speed of reaction, speed of movement and flexibility), from which the success of the skier in competitive activity mainly depends.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2015


  Журнал: Вісник спортивної науки


  Наукова стаття на тему 'Аналіз сучасних методик спортивної підготовки юних спортсменів в гірськолижному спорті'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз сучасних методик спортивної підготовки юних спортсменів в гірськолижному спорті»

  ?ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ​​СПОРТУ

  АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДИК СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ У ГІРСЬКОЛИЖНОМУ СПОРТ

  Т.В. Долматова, ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

  анотація

  У статті розглядається проблема спортивної підготовки юних спортсменів в гірськолижному спорті, проводиться аналіз сучасних методик і технологій спортивної підготовки. Відзначається, що в цілях здійснення педагогічного контролю загальної підготовки юних спортсменів слід застосовувати методику, що включає послідовність тимчасових етапів спортивної підготовки протягом року. Робиться висновок, що одним з найважливіших завдань в дитячо-юнацькому гірськолижному спорті є розвиток провідних якостей (диференційована спритність, динамічна рівновага, спеціальна витривалість, швидкість реакції, швидкість рухів і гнучкість), від яких згодом залежить успіх гірськолижника в змагальній діяльності.

  Ключові слова: гірськолижний спорт, етапи спортивної підготовки, тренувальний процес, методика спортивної підготовки.

  Abstract

  The article considers the problem of sports training of young athletes in alpine skiing and provides the analysis of modern methods and technologies of athletic training. It is noted that in order to implement pedagogical control of general training of young athletes a special methodology, including the sequence of stages of sports training during the year, should be applied. It is concluded that one of the major targets in youth ski sports is the development of leading qualities (differentiated agility, dynamic balance, special endurance, speed of reaction, speed of movement and flexibility), from which the success of the skier in competitive activity mainly depends.

  Key words: alpine skiing, stages of sports training, the training process, methods of sports training.

  Щорічно все більше і більше дітей та молоді починають займатися гірськолижним спортом. Це обумовлює необхідність вдосконалення методики тренування гірськолижників на початковому етапі багаторічної підготовки.

  Навчання дітей традиційно було і залишається предметом дискусій серед інструкторів та тренерів різного рівня - від дитячих спортивних шкіл до збірних команд. Це не дивно, адже якщо дитячі тренери та інструктори НЕ будуть грамотно робити свою вельми непросту роботу, то і всім іншим тренерам - від юніорів до національних збірних - доведеться її робити за них, але вже в умовах дефіциту часу. В ідеалі основи техніки повинні бути закладені протягом перших двох-трьох років занять, поки діти катаються поза трасою. В цьому випадку тренери середніх і старших юніорів можуть займатися своєю безпосередньою справою - застосуванням техніки на трасі і роботою над збільшенням швидкості і стабільності.

  Незважаючи на відмінності в підходах до навчання, більшість дитячих інструкторів у всьому світі сходяться на думці, що до дітей на відміну від дорослих необхідний спеціальний педагогічний підхід.

  Традиційно вважається, що у них більш «слабкі» ноги і тому вони не можуть ефективно виконувати розвантаження і закантовку лиж. Центр тяжкості у дітей також знаходиться нижче, ніж у дорослих, внаслідок чого вони завжди катаються в плузі або принаймні подплужівают сидячи в задній стійці [1]. Укол ціпком і його координація з розгинанням також вважаються важкодоступними для дітей. Більш того, багато рекомендують не використовувати палиці навіть при навчанні п'яти- і шестирічних гірськолижників з міркувань безпеки. Більшість інструкторів і деякі з дитячих тренерів не вірять в можливість виконання малюками різаних поворотів, які є вершиною координації та сили. Координація у дітей у віці 5-7 років у багатьох випадках дійсно відстає, проте

  може бути легко і успішно розвинена шляхом виконання правильно побудованої послідовності вправ як на снігу, так і в процесі спеціальної фізичної підготовки, що включає елементи гімнастики та балету.

  Аналізуючи основні теоретичні поняття дидактики в підготовці дітей, необхідно виділити характерні і необхідні тренерам і інструкторам гірськолижного спорту [2]. По-перше, навчання дітей можливо тільки при високому інтересі і мотивації. При цьому дітей необхідно підбадьорювати під час навчання. Використання ігрових методів навчання допоможе тренеру і інструктору досягти поставленої мети. Показово, що похвала і зауваження при навчанні дітей повинні бути справедливими. Пояснювати і наводити приклади необхідно з урахуванням дитячого сприйняття. Дотримання дисципліни, порядку і послідовності при навчанні дітей дозволяє виконати поставлені завдання [3].

  У зв'язку з цим представляється важливим відзначити основні принципи тренерів і інструкторів з гірськолижного спорту, які працюють з юними гірськолижниками, а саме:

  - оберігати дітей;

  - бути уважним при роботі з дітьми;

  - навчати катання;

  - розвивати здібності дітей;

  - створювати сприятливу атмосферу на заняттях.

  Слід зазначити принципову різницю в навчанні техніці гірськолижного спорту дітей і дорослих. Так, в роботі з дітьми слід пам'ятати ряд основоположних принципів. Наприклад, якщо дорослі мають закінчену фізичний і психічний розвиток, то діти ще ростуть і розвиваються. Дорослі вчаться через осмислення, діти - через наслідування. Важливо і те, що якщо дорослі ділять рух по фазах, діти сприймають його цілком і в результаті вчаться їздити швидше, ніж дорослі. При цьому якщо у дорослих присутній страх і обережність, то у дітей - немає.

  Практика показує, що дорослі гірськолижники швидше вчаться ковзаючим поворотам, діти швидше вчаться виконувати повороти на кант. В цілому діти навчаються за допомогою побаченого, почутого, за допомогою повторення, наслідування, через практику. При цьому вони не можуть довго концентрувати і зберігати увагу.

  Важливу роль у прищепленні інтересу до гірськолижного спорту відіграє особистість тренера. Дитяче позитивне або негативне сприйняття в основному визначається відношенням до них дорослих [4].

  При навчанні дітей використовується велика кількість вправ ігрового характеру, заснованих на асоціаціях з уже знайомими дітям рухами і предметами. Вправи виконуються із застосуванням різних допоміжних засобів: жердини, мотузки, м'ячі, спеціальні розмічальні буї тощо Основне завдання - завдяки цікавій програмі захопити дитину прийомам з гірськолижного спорту.

  Методика навчання дітей спортивно-змагальної техніці заснована на гірськолижній школі. Всі види розстановки елементів гірськолижної траси є логи-

  ного продовженням освоєної техніки довільного катання. При переході від довільного катання до елементів траси використовуються коридори, що обмежують радіус повороту, різні полігони трас, на яких дитина сама може вибрати траєкторію спуску, а пізніше спробувати свої сили в більш закритих комбінаціях.

  Слід зазначити, що на общеподготовітельном етапі віддається перевага загальнофізичної підготовки (ОФП). Особливо корисні в цей час кроси. Інтенсивність ефективно регулювати по частоті пульсу. Розрізняють чотири зони інтенсивності виконання вправ: перша - з частотою серцевих скорочень (ЧСС) 120-140 уд. / Хв, друга - з частотою 141-160, третя - 161-180 уд. / Хв, четверта - понад 180 уд. / Хв . Для розвитку витривалості велика частина тренувальної роботи повинна проводитися в першій і другій зонах інтенсивності [5].

  Разом з тим вправи третьої зони інтенсивності є важливою складовою частиною тренувального процесу, оскільки вони надають на організм більш різнобічну дію, покращуючи швидкісно-силові якості.

  Режим бігу повинен чергуватися: швидкі пробіжки на околопредельной швидкості перемежовують з тривалим розслаблюючим бігом при ЧСС, рівної 120-150 уд. / Хв. Таке чергування називають змінної тренуванням. Відомо безліч поєднань коротких швидких відрізків з повільним бігом, а також з пробіжками середньої інтенсивності [6]. Правильний підбір цих чергувань дає кращий ефект для функціональної підготовки.

  Для оцінки фізичних якостей гірськолижників доцільно використовувати такі тестові вправи: динамічна рівновага, вправа «бумеранг», човниковий біг 4X10, стрибок в довжину з місця, вправа «десятерной стрибок», біг 30 м, біг 60 м, стрибки через лавку за 30 с, біг 400 м, вправа «пістолет», підтягування, віджимання, нахил вперед сидячи, крос 1000 м.

  При роботі з юними гірськолижниками-хлопчиками найбільш інформативними тестами для оцінки провідних фізичних якостей на початковому етапі навчання є наступні вправи: вправа на динамічну рівновагу, вправа «бумеранг» (диференційована спритність), вправа «пістолет» (силова витривалість).

  Для оцінки підготовленості юних гірськолижниць найбільш інформативні такі вправи, як «бумеранг» (диференційована спритність), біг 60 м (швидкість), вправа «пістолет» (силова витривалість) [7-8].

  Основна проблема оцінки розвитку рівня фізичних якостей полягає в тому, щоб досліджувати якості, необхідні гірськолижникові в змагальної діяльності, а не загальний рівень розвитку якостей, прийнятний в будь-який інший спеціалізації.

  В результаті проведеного дослідження виявлено такі провідні фізичні якості у юних гірськолижників (10-12 років). Серед них: динамічн-

  ське рівновагу; адаптаційна і диференційована спритність; витривалість (швидкісна і силова); сила (динамічна і відносна); швидкість реакції; швидкість рухів; гнучкість; загальна витривалість [9].

  З метою здійснення педагогічного контролю загальної підготовки юних спортсменів пропонується застосовувати таку методику, що включає послідовність тимчасовий етапів протягом року.

  Перший етап (червень) - проводиться перед літніми тренувальними зборами та покликаний оцінювати рівень фізичної підготовленості.

  Другий етап (серпень) - здійснюється після закінчення літніх зборів. Метою даного етапу є підведення підсумків річної підготовки та визначення завдань на осінній період.

  Третій етап (кінець жовтня) передбачає підведення підсумків підготовчого періоду. Відбувається оцінка рівня фізичної підготовленості спортсменів перед змаганням періодом.

  Четвертий етап (грудень) знаменується здійсненням контролю рівня необхідних фізичних якостей для внесення необхідних коректив в тренувальний процес.

  П'ятий етап (лютий) передбачає оцінку рівня фізичної підготовленості на період найбільш відповідальних змагань.

  Примітно, що рекомендовані контрольні вправи повинні застосовуватися протягом усього підготовчого періоду (1-3-й етапи), їх число для спортсменів - як хлопчиків, так і дівчаток - однаково і становить 13 контрольних вправ. У змагальному періоді використовується зимовий варіант педагогічного контролю (4-5-й етапи), тобто застосовують вправи, які можна виконувати в невеликому за площею, закритому приміщенні [10].

  Однією з найважливіших завдань в дитячо-юнацькому гірськолижному спорті є розвиток основних (провідних) якостей, від яких згодом залежить успіх виступу гірськолижника в змаганнях. Аналіз літературних джерел показав, що для гірськолижників провідними якостями є: диференційована спритність, динамічна рівновага, спеціальна витривалість, швидкість реакції, швидкість рухів і гнучкість.

  Важливою обставиною є те, що на сьогоднішній день в нашій країні не існує стабільної загальноприйнятої системи навчання дітей. сьогодні багато

  спортивні організації, що займаються підготовкою юних спортсменів, в більшості випадків копіюють західний підхід до навчання, що, як правило, призводить до неправильної інтерпретації побаченого.

  У більшості європейських країн (Австрія, Італія, Швейцарія, Словенія та ін.) Юні гірськолижники проходять етап початкової підготовки в дитячих групах під керівництвом інструкторів. Далі, проходячи відбір, гірськолижники потрапляють в спортивні організації, де з ними займаються тренери. Така система можлива тільки тоді, коли і тренери, і інструктори працюють за єдиною методикою навчання.

  Для роботи з юними гірськолижниками відбираються висококваліфіковані інструктори, так як це фахівці, що володіють системними знаннями і методиками навчання, а також практичними навичками і вміннями. Фахівці по роботі з юними гірськолижниками крім того, що повинні володіти практичними навичками і бути експертами в техніці ковзання при проходженні спортивних трас, в той же час повинні бути також і відмінними психологами і розуміти основні принципи роботи з дітьми. Загальновідомо, що діти вчаться, спираючись на те, що інструктор або тренер показує і демонструє, а не на те, що він пояснює і говорить. На початковому етапі підготовки юних гірськолижників (до 11 років) 80% тренувального часу, як правило, приділяється вільним спусках з вправами.

  У Росії, як правило, юні гірськолижники потрапляють в спортивні організації в групи до тренерів. Початкове навчання гірськолижників побудовано на підготовці до участі в змаганнях, в результаті чого в юному віці замість занять, націлених на оволодіння технічними елементами гірськолижного спорту, основна робота зводиться до проходження спортивних трас дисциплін слалому і слалому-гіганта. Застосування даного підходу до тренувань юних гірськолижників часто призводить до серйозних проблем в подальшому, в дорослому віці. У більшості випадків в роботі з дорослими спортсменами тренерам доводиться повертатися до азів гірськолижної техніки, що забирає чимало часу від підготовки безпосередньо до змагальної діяльності та призводить до зниження змагальних результатів.

  Таким чином, на початковому етапі спортивної підготовки основне значення має фізична підготовленість юних гірськолижників, що визначає успішність їх подальшого спортивного вдосконалення.

  література

  1. Залешек І. Аналіз техніки поворотів на паралельних лижах з точки зору механіки [Текст]: І. Залешек // Фізичне виховання. - 1998. - Ч. 2. -С. 38-45.

  2. Давидов В.В. Сучасна загальна психологія і психологія спорту [Текст]: В.В. Давидов // Теорія і практика фізичної культури. - 1985. - № 2. - С. 9-13.

  3. Виготський Л.С. Вибрані психологічні дослідження [Текст]: Л.С. Виготський. - М., 1976. -232 с.

  4. Верхошанский Ю.В. Деякі передумови до оптимального управління процесом становлення спортивної майстерності [Текст]: Ю.В. Верхошанский // Теорія і практика фізичної культури. - 1986. - С. 21-23.

  5. Дьомін В.А. Методологічні питання дослідження в спорті в аспекті теорії діяльності [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук. - М .: ГЦОЛІФК, 1985. - 24 с.

  6. Орєхов Л.І. Тренування гірськолижників: навч. посібник [Текст] / Л.І. Горіхів, П.А. Дельвер. - Алма-Ата: КазГІФК, 1993. - 91 с.

  7. Бергман І.П. Лижний спорт [Текст]: І.П. Бергман. - М .: Фізкультура і спорт, 1965. - 305 с.

  8. Бутін І.М. Лижний спорт: [Текст] / І.М. Бутін, Г.В. Березін. - М .: Просвещение, 1973. - 300 с.

  9. Rajtmajer D. Smucanje - teorija in metodika alpskeda smucanja [Text] / D. Rajtmajer, F. Gartner / - Maribor: Fakulteta za sport, 1986. - 238 p.

  10. Зайлер А. Мій шлях до трьох золотих медалей [Текст]: А. Зайлер / М .: ФиС, 1987. - 119 с.

  References

  1. Zaleshek I. Analysis of technique turns on parallel skis from the point of view of mechanics [Text]: I. Zaleshek // Physical education. - 1998. - P. 2. - P. 38-45.

  2. Davydov V.V. Modern General psychology and psychology of sport [Text]: V.V. Davydov // Theory and practice of physical culture. - 1985. - No. 2. - P. 9-13.

  3. Vygotsky L.S. Selected psychological research [Text]: L.S. Vygotsky. - M., 1976. - 232 p.

  4. Verkhoshansky Y.V. Some background to the optimal control of the process of formation of sportsmanship [Text]: Y.V. Verkhoshansky // Theory and practice of physical culture. - 1986. - P. 21-23.

  5. Demin V.A. Methodological issues of research in sport in the aspect of activity theory [Text]: authoreferat PhD in ped. sciences. - M .: GTSOLIFK, 1985. - 24 p.

  6. Orekhov L.I. Training skiers: a manual [Text] / L.I. Orekhov, P.A. Delver. - Alma-Ata, 1993. - 91 p.

  7. Bergman I.P. Skiing [Text]: I.P. Bergman. - M .: Physical culture and sport, 1965. - 305 p.

  8. Boutin I.M. Skiing: [Text] / I.M. Boutin, G.V. Bere-zin. - M .: Education, 1973. - 300 p.

  9. Rajtmajer D. Smucanje - teorija in metodika alpskeda smucanja [Text] / D. Rajtmajer, F. Gartner / Maribor: Fakulteta za sport, 1986. - 238 p.

  10. Sailer A. My way to three gold medals [Text]: A. Sailer. - M .: PHiS, 1987. - 119 p.


  Ключові слова: ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ /ЕТАПИ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ /STAGES OF SPORTS TRAINING /ТРЕНУВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС /TRAINING PROCESS /МЕТОДИКА СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ /METHODS OF SPORTS TRAINING /ALPINE SKIING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити