У статті розглядається вплив агропромислових підприємств (цукрових, молочних заводів і місцевих м'ясокомбінатів) на стан природного середовища Воронезької області. Показані факти недотримання природоохоронних норм

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Копай В. Б., Волков В. В.


THE DEGREE OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX ENVIRONMENT INFLUENCE ANALYSES

The article considers agro-industrial enterprises '(sugar-refinery, diary and local meat packing factories) influence in the Voronezh region environment. Non-observance of nature protection standards is demonstrated


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Вісник Воронезького державного технічного університету
  Наукова стаття на тему 'Аналіз ступеня впливу агропромислового комплексу на природне середовище'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз ступеня впливу агропромислового комплексу на природне середовище»

  ?УДК 574 (470.032) (075)

  АНАЛІЗ СТУПЕНЯ ВПЛИВУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА

  ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

  В.Б. Копай, В.В. Волков

  У статті розглядається вплив агропромислових підприємств (цукрових, молочних заводів і місцевих м'ясокомбінатів) на стан природного середовища Воронезької області. Показані факти недотримання природоохоронних норм

  Ключові слова: забруднення, очищення, норми

  У Воронезькій області вкрай незадовільно вирішуються питання охорони поверхневих і підземних вод. В результаті тривалої експлуатації полів фільтрації на ЗАТ «Ольховатська цукровий завод», ЗАТ «Хохольский цукровий завод», ВАТ «Ліскісахар» і ВАТ «Єлань» відбулося забруднення підземних вод прилеглих територій.

  Очищення стічних вод на полях фільтрації цукрових заводів здійснюється з грубими порушеннями СНиП. Стічні води по органічних забруднювачів в 10 разів перевищують норми, рівень заповнення в 5 разів вище норми.

  При проведену перевірку цукрових заводів в сезон цукроваріння практично повсюдно мали місце розливи нафтопродуктів, патоки і відходів соломи-камнеловушек. На підприємствах цукрового виробництва виявлені серйозні порушення в обліку, зберіганні та захоронення відходів.

  Як і раніше на одному заводі не замовлені проекти на будівництво очисних споруд штучної біологічної очистки, а також не вирішуються питання очищення стічних вод за допомогою водної рослинності.

  Підприємства, в переважній

  більшості, не мають локальних і поза майданчикових очисних споруд. На більшості заводів стічні води без локальної очистки надходять на поля фільтрації. Сильна ступінь забруднення стоків органічними речовинами призводить до

  припинення природної біологічної

  очищення на полях фільтрації.

  На Новоусманском молочарні не виконані неодноразові приписи ГУПР по Воронезькій області - не вирішується питання будівництва очисних споруд.

  Існуючі в центрі селища, поля фільтрації перетворилися в

  Волков Віталій Віталійович - ВАІУ, канд. фіз. мат. наук, докторант, 8-910-240-25-87

  Копай Володимир Борисович - ВАІУ, здобувач, 26-65-06

  накопичувачі стічних вод, поширюючи смердючий запах і забруднення

  На підприємствах м'ясо-молочної промисловості відсутній належний облік утворення та накопичення відходів, не дотримуються правила безпечного поводження з промисловими і побутовими відходами.

  Аналогічна ситуація спостерігається і на ВАТ «Молочний комбінат« Воронезький », де відсутні локальні очисні споруди.

  В результаті відсутності локальної очистки і неефективної роботи поза майданчикових очисних споруд в стічних водах, на скиданні в р. Толучєєвка вміст органічних речовин в 5,5 разів вищий за норму, амоній-іона в 3,6 рази, нітрит-іона в 2,9 рази, фосфат-іона в 3 рази, жирів 3,0 мг / л при нормі - відсутність. У річці нижче скиду стоків збільшується вміст хлоридів на 45,3 мг / л, органічних речовин на 0,7 мг / л, нітрат-іона на 0,8 мг / л, фосфат-іона на 0,52 мг / л.

  На нижнєдівицьк м'ясокомбінаті скидання стоків відбувається в яр, минаючи очисні споруди, які повністю зруйновані. На краю яру складуються «фуза» і «канига». За даними хімічних аналізів встановлено перевищення норм ГДК по вмісту заліза в 2 рази, цинку в 8,7 раз, хлоридів в 13 разів, свинцю в 6 разів, нітритів в 9 разів, БПК5 в 1,9 раз, ГПК в 2 рази, жирів в 6 разів. В результаті в систему міської каналізації скидається 77,0 тис. М3 / рік висококонцентрованих

  виробничих стічних вод, що вкрай негативно впливає на роботу елементів біологічної очистки правобережної станції аерації.

  Аналогічне становище справ на Нововоронезької, Бутурлиновский,

  Россошанський, Ліскинське м'ясокомбінатах, де не виконуються вимоги «Правил приймання виробничих стічних вод у системи каналізації населених пунктів». ГДК за вмістом жирів, азоту амонійного, органічних речовин перевищуються тут в десятки разів. В результаті порушується робота міських станцій біологічної очистки, що

  призводить до скидання в річки Дон, Хопер, Битюг недостатньо очищених стічних вод.

  На ряді м'ясокомбінатів артезіанські свердловини не обладнані зонами і павільйонами санітарної охорони, не ведеться облік видобутої води, відсутні

  спостережні свердловини на полях

  фільтрації.

  Не вирішено питання з утилізацією відходів, в наслідок чого, кров, «канига», «фуза», кістки вивозяться без узгодження на полігони

  побутових відходів. На території

  автотранспортного цеху ВАТ «Комбінат м'ясної Калачеевский» допускається поєднане

  зберігання побутових токсичних відходів.

  Викиди від котлів-утилізаторів

  піддаються очищенню тільки на ВАТ «Борисоглібський м'ясоконсервний комбінат» і ВАТ «Комбінат м'ясної Россошанський». На інших комбінатах заходи щодо

  оснащенню вентвибросов від ЦТФ озонаторного установками не виконані.

  На підприємствах галузі не організовані контрольно-регулювальні пункти, не ведеться контроль відпрацьованих газів, повільно

  реалізуються завдання щодо переведення автотранспорту на екологічний паливо, кількість переобладнаних автомобілів становить не більше 6 відсотків від їх загального числа.

  література

  1. Доповідь про державний нагляд і контроль за використанням природних ресурсів і станом навколишнього середовища Воронезької області. Воронеж 2004,2005.142с.

  2. Купрюшін, А.П. Місцевий стік і екологічні проблеми (на прикладі басейну Верхнього та Середнього Дону): монографія / А.П. Купрюшін, В.К. Рязанцев.-Воронеж: ВДПУ, 2005.-228с.

  Військовий авіаційний інженерний університет (м Воронеж)

  THE DEGREE OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX ENVIRONMENT INFLUENCE ANALYSES

  V.B. Kopay, V.V. Volkov

  The article considers agro-industrial enterprises '(sugar-refinery, diary and local meat packing factories) influence in the Voronezh region environment. Non-observance of nature protection standards is demonstrated

  Key-words: pollution, cleaning, standards


  Ключові слова: ЗАБРУДНЕННЯ /ОЧИЩЕННЯ /НОРМИ /POLLUTION /CLEANING /STANDARDS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити