Вивчено частоту народження дітей з ізольованими вродженими вадами розвитку системи кровообігу (7, S в Краснодарському краї з 1998 по 2009 р Представлені результати аналізу структури, поширеності і динаміки на території краю. Найбільшу питому вагу в структурі ВПР СК мали дефект міжшлуночкової перегородки (51,8%) і дефект передсердної перегородки (16,7%).

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - Лазарев К. Ю., Голубцов В. І., Полоник А. В., Брайко О. П., Панкова E. Е.


ANALISIS STRUCTURE AND SPREADING ISOLATE CONGENITAL DEFECTS OF THE DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR SYSTEM BIRTHWEIGHTS IN KRASNODAR REGION (for results of the monitoring the years 1998-2009) 12Kursk states medical university

The frequency of birth children with isolate congenital defects of the development of cardiovascular system for the years 19982009 is studied in Krasnodar region. The results of analysis of structure, spreading and dynamics for the territories of the Krasnodar region are represented. The most significant weight in the structure of diseases had defects of IVP and IAP.


Область наук:

 • клінічна медицина

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал: Кубанський науковий медичний вісник


  Наукова стаття на тему 'Аналіз структури і поширеності ізольованих вроджених вад розвитку системи кровообігу серед новонароджених Краснодарського краю (за результатами моніторингу 1998-2009 рр.)'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз структури і поширеності ізольованих вроджених вад розвитку системи кровообігу серед новонароджених Краснодарського краю (за результатами моніторингу 1998-2009 рр.)»

  ?про відсутність алкогольної інтоксикації. Безумовно, кількість спостережень не є популяцій, тому результати, отримані нами, можна обмежити терміном «орієнтовні». Сама по собі постановка питання про якісні характеристики кісткової тканини стосовно хронічної алкогольної інтоксикації є новою, так як в літературі є лише поодинокі опису спостережень про зміни в кістковій системі при алкоголізмі. З числа якісних характеристик кісткової тканини: твердість, еластичність, міцність на розрив і руйнування; ми досліджували тільки оптичну щільність, яка відображатиме мінеральну насиченість кісткової тканини. Це пов'язано з тим, що основні характеристики кісткової тканини (міцність, еластичність і т. Д.) Повністю змінюються через 6 годин з моменту настання смерті [5]. У наших же спостереженнях розтину проводилися через 12-18 годин, що унеможливлювало отримання достовірних характеристик, пов'язаних зі стійкістю нижньої щелепи до травми. У той же час мінеральна насиченість кістки знаходиться в певних взаєминах з іншими якісними характеристиками. Найімовірніше, саме за цим показником можна судити про стан кісткової тканини і схильності до переломів і інших наслідків травматичних впливів. У загальному плані наші дані дозволяють вважати, що при зловживанні алкоголем відбуваються зниження оптичної щільності і демінералізація кістки. При цьому кістка набуває певні ознаки, характерні для остеопоро через [4], і, власне, її якісна характеристика знижується. При цьому зі збільшенням стажу алкогольної інтоксикації знижується якісна складова кісткової тканини. Зниження мінеральної насиченості веде до ослаблення кісткової тканини і привертає до зниження її стійкості, травматичним наслідків. Найімовірніше, трупна статистика свідчить про наявність важливого симптому хронічної алкогольної інтоксикації.

  Виходячи з викладеного, ми вважаємо, що слід супроводжувати опис рентгенограм характеристикою оптичної щільності у суб'єкта. Це дозволить

  оцінювати динаміку оптичної щільності протягом декількох років. У свою чергу, це дозволяє ставити питання про необхідність включати метаболіти сполучної тканини, вітаміни і мікроелементи, що сприяють оптимізації обміну в кістковій тканині [2, 3]. Виявлення стабільності і однорідності якісних характеристик кісток дозволить використовувати ці прийоми в судово-медичної ідентифікації в умовах надзвичайних ситуацій, катастроф і т. Д. -Ідентифікація по раніше виконаної у пацієнта рентгенограмі, де в якості додаткового ідентифікаційна ознака може враховуватися оптична щільність кісткової тканини.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Алкогольні ураження опорно-рухового апарату /

  А. Е. Дмитрієв, А. І. Воложин, Б. Н. Крюков, Ю. А. Трушин // Клінічна медицина. - 1987. - Т. 65. № 7. - С. 122-125.

  2. Кан Ю. Е, Черкашина З. А, Мандрикова М. С. Пошкодження у осіб, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння. Діагностика, тактика лікування // Медична допомога. - 1999. -№ 1. - С. 22-24.

  3. Козлов В. А. Алкогольна травма тканин щелепно-лицевої ділянки та її наслідки // Стоматологія. - 1986. - № 3. - С. 35-36.

  4. Adult-onset alcohol consumption induces osteopenia in female rats / H. A. Hogan, F. Argueta, L. Moe, L. P. Nguyen, H. W. Sampson // Alcohol. clin. exp. res. - 2001. - Vol. 25. № 5. - P. 746-754.

  5. Alcohol use in adolescents from northern Russia: the role of the social context / R. A. Koposov, V. V. Ruchkin, M. Eisemann, P. I. Sidorov // Alcohol and alcoholism. - 2002. - Vol. 37. № 3. - P. 297-303.

  6. Fracture healing and bone mass in rats fed on liquid diet containing ethanol / N. Elmali, K. Ertem, S. Ozen, M. Inan, T. Baysal, G. Guner, A. Bora // Alcohol. clin. exp. res. - 2002. - Vol. 26. № 4. -P. 509-513.

  7. Measuring «Bone Quality» / Chair: D. P. Fyhrie Lawrence, J. Ellison // Musculoskelet neuronal interact. - 2005. - № 5 (4). - P. 318-320.

  8. Bone quality - the material and structural basis of bone strength and fragility / go Seeman, M. D., M. B., B. S. and Pierre D. Delmas, M. D., Ph. D. N Engl. J. // Mechanisms of Disease. J. Med. - 2006. -№ 354. - Р. 2250-2261.

  надійшла 15.11.2010

  К. Ю. ЛАЗАРЕВ ', В. І. ГОЛУБЦОВ1, А. В. ПОЛОНІКОВ2, О. П. БРАЙКО1, Е Е ПАНКОВА3, С. А. МАТУЛЕВІЧ3

  АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І ПОШИРЕННЯ ІЗОЛЬОВАНИХ ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ СЕРЕД НОВОНАРОДЖЕНИХ Краснодарського краю (за результатами моніторингу 1998-2009 рр.)

  кафедра біології з курсом медичної генетики Кубанського державного медичного університету,

  Росія, 350063, м Краснодар, вул. Сивина, 4;

  2кафедра медичної біології, генетики та екології Курського державного медичного університету,

  Росія, 305041, м Курськ, вул. К. Маркса, 3;

  3Кубанская міжрегіональна медико-генетична консультація ККБ № 1 ім. проф. С. В. Очаповскій,

  Росія, 350086, м Краснодар, вул. 1 Травня, 167. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Кубанський науковий медичний вісник № 2 (125) 2011 УДК 616.12-007-053.31 (470.62)

  Кубанський науковий медичний вісник № 2 (125) 2011

  Вивчено частоту народження дітей з ізольованими вродженими вадами розвитку системи кровообігу (7,96V) в Краснодарському краї з 1998 по 2009 р Представлені результати аналізу структури, поширеності та динаміки на території краю. Найбільшу питому вагу в структурі ВВР СК мали дефект міжшлуночкової перегородки (51,8%) і дефект передсердної перегородки (16,7%).

  Ключові слова: вроджені вади розвитку (ВВР), структура, поширеність, діти (новонароджені), Краснодарський край, моніторинг.

  К. U. LAZAREV1, V. I. GOLUBTCOV1, A. V. POLONICOV2, O. P. BRAYKO1, E. E. PANKOVA3, S. A. MATULEVICH3

  ANALISIS STRUCTURE AND SPREADING ISOLATE CONGENITAL DEFECTS OF THE DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR SYSTEM BIRTHWEIGHTS IN KRASNODAR REGION (for results of the monitoring the years 1998-2009)

  1Chair of biology with a course of medical genetics of the ^ ban states medical university,

  Russia, 350063, Krasnodar, Sedina st., 4;

  2chair of medical biology, genetics and ecology of the Kursk states medical university,

  Russia, 305041, Kursk, steet K. Marksa, 3;

  3regional clinical hospital № 1 by him. prof. S. V. Ochapovskiy, Kuban interregional medico-genetic advice, Russia, 350086, Krasnodar, 1-st Maya st., 167. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The frequency of birth children with isolate congenital defects of the development of cardiovascular system for the years 19982009 is studied in Krasnodar region. The results of analysis of structure, spreading and dynamics for the territories of the Krasnodar region are represented. The most significant weight in the structure of diseases had defects of IVP and IAP.

  Key words: congenital malformations, structure, spreading, Krasnodar region, children, s (birhtweights), monitoring.

  Патологія серцево-судинної системи займає лідируюче положення в структурі захворюваності різних людських популяцій. Значний внесок вносять вроджені вади, які, за даними різних авторів, складають від 15,32% о до 46,61% о [1, 2, 6, 10]. За узагальненими даними з різних регіонів РФ, частота ВВР СК становить 4,5% [1, 3, 9].

  Вроджені вади розвитку системи кровообігу (ВВР СК) є однією з актуальних проблем сучасної медицини, що також обумовлено їх високими показниками інвалідності - 27,7% [11] і смертності. Частота ВВР, за даними комітету експертів ВООЗ, коливається в різних країнах від 0,27% до 7,5% (в середньому близько 2-3%) від усіх живонароджених, а частота ВВР СК,

  за даними ВООЗ, становить 0,8-1%. У Росії щорічно народжується близько 20-25 тис. Дітей з ВВР СК. Більшість пороків є ізольованими від мультіфак-торіального генезу, з яких близько 10% ВПР СК діагностуються при різних спадкових синдромах [11]. До теперішнього часу накопичено значну кількість даних про залучення різних систем поліморфних генів у формування схильності до мультифакторіальної патології [12].

  Відмічуване підвищення частоти вроджених вад розвитку (ВВР) в ряді популяцій обумовлено або поліпшенням їх діагностики, або забрудненням навколишнього середовища речовинами тератогенного і / або мутагенного впливу [13]. Одним з найбільш

  Таблиця 1

  Структура вроджених вад системи кровообігу у новонароджених Краснодарського краю (%)

  Нозологічна форма Класифікація за МКБ-10 Частка ВВР,%

  Дефект міжшлуночкової перегородки Q 21,0 51,8

  Дефект передсердної перегородки Q 21,1 16,7

  Дефект предсердно-шлуночкової перегородки Q 21,2 1,6

  Тетрада Фалло Q 21,3 3,9

  Інші вроджені вади розвитку серцевої перегородки Q 21,8 3,5

  Коарктация аорти Q 25,1 1,7

  Стеноз аорти Q 25,3 0,9

  Атрезія легеневої артерії Q 25,5 0,9

  Стеноз легеневої артерії Q 25,6 4,6

  Дискордантних шлуночково-артеріальний з'єднання Q 20,3 5,1

  Інші вроджені вади розвитку серцевих камер і з'єднань Q 20,8 6,9

  Таблиця 2

  Поширеність ВВР СК по територіях Краснодарського краю за період 1998-2009 рр. (%)

  Администра- тивное підрозділи Частота ВВР Частота ВВР СК Частота ДМШП Частота ДПП адміністратив- ве підрозділи Частота ВВР Частота ВВР СК Частота ДМШП Частота ДПП

  Краснодар 19,78 14,48 2,56 1,10 Ленінградський 12,4 7,30 1.31 0.15

  Абінський 15,64 7,71 2,34 1,56 Мостовськой 13,83 6,99 2,28 1,42

  Анапский 9,36 5,87 2,94 0,54 Новокубанський 10,18 4,60 1,61 1,18

  Апшеронський 12,32 5,43 1,29 0,18 Новопокровський 10,21 2,83 1,09 0,65

  Белоглинский 7,61 2,93 0,59 0,00 Отрадненский 5,96 2,22 0,97 0,14

  Білоріченський 13,41 7,04 2.85 0,82 Павловський 9,93 5,65 1,58 0,13

  Брюховецький 15,00 8,77 2,07 0,48 Прім.-Ахтарського 14,29 9,39 3,88 1,02

  Виселківський 15,06 8,54 1,55 0,78 Сіверський 16,51 9,40 2,72 0,94

  Гулькевіческій 12,89 6,29 2,07 0,32 Слов'янський 18,02 9,86 3,27 1,92

  Дінської 16,45 9,68 2,75 0,79 Староминская 9,3 4,25 2,02 1,01

  Єйський 15,66 11,07 3,95 1,15 Тбіліський 11,42 5,40 2,49 0,62

  Кавказький 11,22 2,16 2,16 0,46 Темрюкский 12,57 7,20 2,37 0,87

  Калінінський 10,97 5,19 1,20 0,60 Тимашевский 17,44 10,54 3,62 0,67

  Канівської 9,75 4,55 0,92 0,60 Тихорецкий 8,41 1,54 0,53 0,13

  Кореновский 15,24 8,59 2,98 1,03 Туапсинский 9,31 1,15 0,20 0,27

  Красноармей- ський 18,11 10,44 4,16 1,17 Успенський 11,94 4,34 1,74 0,65

  Криловской 11,39 6,67 0,56 0,83 Усть-Лабінський 12,16 7,68 1,90 0,53

  Кримський 31,67 2,75 0,69 0,69 Щербинівський 7,37 4,54 1,70 0,28

  Курганінський 10,54 4,83 1,41 0,61 Армавір 5,56 2,43 1,20 0,31

  Кущевський 8,01 3,33 0,86 0,49 Геленджик 6,63 2,78 0,95 0,19

  Лабінський 8,59 2,91 0,90 0,22 Гарячий Ключ 16,3 8,83 1,53 1,02

  Новоросійськ 13,89 8,12 3,42 1,79 Сочі 10,50 6,68 4,76 0,70

  ефективних та економічно доступних методів вивчення частоти і структури ВВР є моніторинг, основна мета і завдання якого - контроль і попередження ВПР, визначення частоти і вивчення динаміки ВВР, проведення епідеміологічних досліджень [1, 4]. Моніторинг ВВР серед новонароджених з вадами розвитку в Краснодарському краї здійснюється з 1996 року.

  Результати моніторингу ВВР можуть бути підставою до пошуку нових можливих тератогенів, а також виявлення інших факторів, які опосередковують формування ВВР. Інакше кажучи, синхронність зміни в часі вад розвитку з помітно вираженою мутаційної компонентою може свідчити про вплив на популяцію деяких загальних глобальних чинників з неоднаковою інтенсивністю їх тиску на генофонд популяції в різні роки, але синхронно впливають на окремі компоненти загального мутаційного процесу [13]. Тому моніторинг розглядається як один з головних засобів профілактики ВВР [5] і являє собою непрямий спосіб виявлення шкідливих навколишнього середовища. Він незамінний в зв'язку з неможливістю прямого вивчення дії потенційно тератогенних факторів на людину.

  Етнічна і генотипическая гетерогенність людських популяцій, різний рівень тиску екологічно несприятливих чинників зумовлюють необхідність не тільки обліку всіх випадків ВВР СК

  серед новонароджених, а й встановлення причин їх виникнення.

  На сьогоднішній день відсутні надійні методи, що дозволяють оцінити генетичні ефекти комплексного впливу факторів середовища. Тому довгострокова система моніторингу на основі великих комп'ютеризованих баз даних, що включають детальні відомості про сім'ї зі спадковою патологією та вродженими вадами розвитку, створює передумови для виявлення факторів, що беруть участь в динаміці генофондів популяцій, і вивчення механізмів формування генетичного вантажу [8].

  Пренатальна діагностика, ефективність якої значно зросла в останні роки, дозволяє виявляти і елімінувати плоди з ВПР (в т. Ч. ВПР СК), починаючи вже з першого триместру вагітності, що призводить до відхилень у реальних оцінках частот ВВР. Таким чином, для розробки профілактичних заходів необхідні точні дані по епідеміології ВВР СК [7].

  Метою цієї роботи було проведення аналізу структури і поширеності вроджених вад розвитку системи кровообігу новонароджених в Краснодарському краї за період 1998-2009 рр.

  Для досягнення даної мети нами визначені частоти ВВР СК в Краснодарському краї за період 19982009 рр., Їх частки в структурі ВВР СК серед всіх ВВР, поширеність на території Краснодарського краю.

  Кубанський науковий медичний вісник № 2 (125) 2011

  Кубанський науковий медичний вісник № 2 (125) 2011

  Мал. 1. Обтяжливість ВВР серед населення адміністративних підрозділів Краснодарського краю

  Адміністративні підрозділи 38 сільських районів: 6 міст:

  1 - Абінський 11 - Кавказький 21 - Ленінградський 31 - Тбіліський 39

  2 - Анапский 12 - Калінінський 22 - Мостовский 32 - Темрюкский 40

  3 - Апшеронський 13 - Канівської 23 - Новокубанський 33 - Тимашевский 41

  4 - Белоглинский 14 - Кореновский 24 - Новопокровський 34 - Тихорецкий 42

  5 - Білоріченський 15 - Красноармійський 25 - Отрадненский 35 - Туапсинский 43

  6 - Брюховецький 16 - Криловський 26 - Павловський 36 - Успенський 44

  7 - Виселківський 17 - Кримський 27 - Прім.-Ахтарського 37 - Усть-Лабінський

  8 - Гулькевичский 18 - Курганінський 28 - Сіверський 38 - Щербинівський

  9 - Дінської 19 - Кущевський 29 - Слов'янський

  10 - Єйський 20 - Лабінський 30 - Старомінський 45 - Республіка Адигея

  Краснодар

  Армавір

  Новоросійськ

  Геленджик

  Гарячий Ключ

  Сочі

  Мал. 2. Поширеність ВВР СК серед новонароджених в регіонах Краснодарського краю

  Регіони Краснодарського краю:

  1 - Приазовський, 2 - Північний, 3 - Центральний, 4 - Східний, 5 - Причорноморський, 6 - Південний Передгірний

  25

  20

  15

  10

  5

  0

  ДПП ДМШП ВВР СК Всі ВВР

  Мал. 3. Динаміка ВВР СК у новонароджених Краснодарського краю за період 1998-2009 рр. (% О)

  матеріали та методи

  Проведено ретроспективний аналіз даних 12-річного моніторингу ВВР в Краснодарському краї, що включають 21 нозологію. Крім того, нами враховані всі ВВР СК. У використовувану базу даних було внесено відомості зі сповіщень і анкет на дитину з ВВР, а також дані, отримані з пологових будинків, дитячих стаціонарів, поліклінік і прозектур. У нашу вибірку увійшли тільки хворі з ізольованими ВВР СК. Проаналізовано всі дані про ВВР СК у новонароджених, включаючи відомості про мертвонароджених і померлих, класифіковані по МКБ-10. Статистична обробка здійснювалася за допомогою програми «Microsoft Excel 2003».

  Результати та обговорення

  Краснодарський край - це регіон Російської Федерації з багатонаціональним населенням близько 5,1 мільйона. Територія аграрна, клімат умовно відрізнити від інших регіонів. Всього за 1998-2009 рр. на території Краснодарського краю народилося 623 775 дітей.

  ВПР СК є найбільш об'ємної групою в структурі ізольованих ВВР як за кількістю хворих, так і за кількістю нозологічних форм. У нашому дослідженні ВВР СК виявлені у 3108 новонароджених. Спектр вад представлений 17 різними нозологіями: атрезія аорти, атрезія легеневої артерії, ВВР великих артерій, ВВР серцевої перегородки, ВВР серцевих камер і з'єднань, дефект перегородки між аортою і легеневою артерією, дефект коронарного синуса, дефект міжшлуночкової перегородки, дефект передсердної перегородки, дефект предсердножелудочкового перегородки, коарктація аорти, загальний атріовентрикулярний канал, пентада Фалло, стеноз аорти, стеноз легеневої артерії, тетрада Фалло, транспозиція великих судин. З усього переліку нозологій найбільш часто зустрічаються ВВР СК представлені в таблиці 1.

  У наш дослідження не внесено інформацію про відкрите овальному вікні і зберігся артеріальному протоці, т. К. Зазначену патологію в неонатальному періоді ще не можна розцінювати як порок розвитку.

  Основна частка в структурі ВВР СК припадає на дефект міжшлуночкової перегородки (ДМШП) (51,8%) і дефект передсердної перегородки (ДПП) (16,7%). Середній питому вагу мали 7 нозологій (1,6-6,9%):

  аномалія серцевих камер і з'єднань, транспозиція магістральних судин, стеноз легеневої артерії, тетрада Фалло, вроджені аномалії серцевої перегородки, коарктація аорти, дефект предсердно-шлуночкової перегородки. Стеноз аорти та стеноз легеневої артерії мали низьку питому вагу: по 0,9% відповідно.

  У зв'язку з тим що ДМШП і ДПП мають найбільшу питому вагу серед усіх ВВР СК, досліджена їх поширеність в адміністративних районах та містах краю (табл. 2).

  Аналіз розподілу ВВР СК 44 адміністративних територій, в т. Ч. 6 міст і 38 сільських районів Краснодарського краю за 1998-2009 рр., Виявився досить відмінним (рис. 1) з діапазоном коливань: від 1,15% до 14,48%.

  Низька частота (менше 3,0%) ВПР СК зареєстрована в Белоглинский, Лубенському, Новопокровський, Відраденському районах, а також в містах Армавірі і Геленджику. Навпаки, висока частота (більше 9,0%) -в Брюховецькому, Виселківський, Ейськом, Червоноармійському, Приморсько-Ахтарського, Сіверському, Слов'янському, Тимашевском районах і в м Краснодарі.

  Проведений аналіз частоти ВВР СК по окремим адміністративним районам краю не представляється коректним через статистично недостатнього числа народжень в них здорових дітей, тим більше хворих. Тому вся територія Краснодарського краю умовно розділена на 6 регіонів, подібних за географічним і природно-кліматичними характеристиками, а також щодо соціально-економічного укладу населення: Приазовський, Північний, Центральний, Східний, Причорноморський та Південний Передгірний. Це дозволило розглядати частоту досліджуваних ВВР СК на статистично досить виражених масивах як за загальною кількістю живонароджених, так і за часткою в ній дітей з ВВР.

  Аналізуючи частоту ВВР в цих регіонах краю, встановлено, що в Центральному та Приазовському регіонах достовірно частіше реєструються ВВР СК (12,5% і 9,5% відповідно) в порівнянні з іншими регіонами: Північний (5,30%), Причорноморський (5 , 40%), Південний Передгірний (6,32%) і Східний (3,69%) (рис. 2).

  При вивченні особливостей динаміки окремих нозологічних форм ВВР СК в Краснодарському краї за кожен рік аналізованого періоду (рис. 3) нами

  Кубанський науковий медичний вісник № 2 (125) 2011

  УДК 616.61.63.-053.3-071 Кубанський науковий медичний вісник № 2 (125) 2011

  відзначено достовірно високе значення частоти ВВР СК в 2006 році в порівнянні із середнім рівнем в періоді 1998-2009 рр., що можна порівняти як з рівнем реєстрації всіх ВВР в краї, так і з динамікою найбільш часто реєстрованих вад системи кровообігу - ДМШП і ДПП.

  Таким чином, в окремі роки статистично значуще зміна частоти ВВР, а також ВВР СК, з нашої точки зору, свідчить про підвищення рівня і якості їх діагностики, а також різну інтенсивність тиску генетичного вантажу.

  Флуктуації випадків народження дітей з ВВР СК спостерігається не тільки в Краснодарському краї, а й у багатьох регіонах РФ [1, 7].

  На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що частота ВВР СК в Краснодарському краї протягом досліджуваного періоду (1998-2009) становить в середньому 7,96 на 1000 новонароджених. Найбільшу питому вагу в структурі ВВР СК мали дефект міжшлуночкової перегородки (51,8%) і дефект передсердної перегородки (16,7%). ВПР СК мають нерівномірність розповсюдження по території Краснодарського краю. Висока частота ВВР СК зареєстрована в Центральному та Приазовському регіонах краю (12,5% і 9,46% відповідно).

  Регістр ВВР СК має широкий нозологический спектр, виражену диспропорцію на території окремих регіонів краю, а також в окремі роки і являє актуальним подальші дослідження, спрямовані на виявлення молекулярно-генетичних і токсикологічних механізмів патогенезу даної патології. Це дозволить розробити більш ефективні методи їх ранньої профілактики.

  Все зростаюча інтенсивність антропогенних факторів обумовлює необхідність аналізу не усереднених даних про частоті і спектрі ВВР за кілька років спостережень, а приурочивши їх до конкретного часового періоду і відповідного регіону.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Амеліна С. С. Частота і структура вроджених вад розвитку у дітей в Ростовській області // Мед. генетика. - 2006. -№ 6. - С. 29-37.

  2. Ворзелян І. Н., Агарков М. М., Чурносов М. І. Аналіз динаміки і структури вроджених аномалій розвитку у новорож-

  денних дітей в Бєлгороді // Ріс. вісник перинатології та педіатрії. - 2007. - № 6. - С. 40-44.

  3. Глібова Л. А., Шабалдін А. В., Браїлівський В. В., Казакова Л. М. Деякі епідеміологічні характеристики вроджених вад розвитку плоду і новонароджених в м Кемерові // Педіатрія. - 2004. - № 6. - С. 85-87.

  4. Демікова Н. С. Принципи організації моніторингу вроджених вад розвитку і його реалізація в Російській Федерації // Педіатрія. - 2001. - № 4. -С. 55-60.

  5. Демікова Н. С. Моніторинг вроджених вад розвитку і його значення в вивченні їх епідеміології // Ріс. Вісн. перинатології та педіатрії. - 2003. - № 4. - С. 13-17.

  6. Іванов В. П., Чурносов М. І., Кириленко А. М. Вроджені вади розвитку у новонароджених дітей Курської області // Ріс. вісник перинатології та педіатрії. - 1997. - № 4. -С. 18-23.

  7. Жученко Л. А., Шестопалова Е. А., Бочков Н. П. Поширеність і структура вроджених вад серцево-судинної системи у дітей до 1 року // Мед. генетика. - 2006. -№ 1. - С. 20-22.

  8. Крикунова Н. І., Назаренко Л. П., Леонов В. П., Мінайчева Л. І., Черних В. Г. Рівень вроджених вад розвитку в Томській популяції і дію геліогеофізичної фактора // Сибірський медичний журнал. - 2000. - № 4. - С. 26-31.

  9. Крикунова Н. І., Мінайчева Л. І., Назаренко Л. П., Та-диновая В. Н., Нестерова В. В., Фадюшіна С. В., Шапран Н.

  B. Епідеміологія вроджених вад розвитку у м Горно-Алтайську (Республіка Алтай) // Генетика. - 2004. - № 8. -

  C.1138-1144.

  10. Крикунова Н. І., Назаренко Л. П., Шапран Н. В. Томський генетичний регістр як система спостереження за динамікою вантажу спадкової патології в популяціях Сибіру // Мед. генетика. -2002.- № 3.- С. 141-144.

  11. Мінайчева Л. І., Буйкін С. В., Новосьолова Т. Л., Назаренко Л. Н., Фадюшіна С. В., Салюкова О. А. Поширеність і структура вроджених вад розвитку серцево-судинної системи у дітей першого року життя // Російський педіатричний журнал. - 2008. - № 5. - С. 14-17.

  12. Полоник А. В., Іванов В. П., Солоділова М. А. Еколо-го-токсікогенетіческая концепція мультифакторіальних захворювань: від розуміння етіології до клінічного застосування // Медична генетика - 2008. - № 11. - С. 3 19.

  надійшла 30.11.2010

  Б. М. ЛОЛАЕВА

  ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА обструктивних уропатій У ПЛОДА

  Державна освітня установа вищої професійної освіти «Північно-Осетинська державна медична академія Федерального агентства з охорони здоров'я і соціального розвитку»,

  РСО - Аланія, 362019, м Владикавказ, вул. Пушкінська, 40, тел. 8928 928 6354

  Проведено ультразвукове дослідження 102 плодів на різних термінах гестації (20-38 тижнів) з розширенням верхніх сечових шляхів. В процесі динамічних ультразвукових досліджень у плодів визначені варіант і рівень уро-динамічних порушень. При послідовної ультрасонографии з використанням діуретичного тесту проводилася диференційна діагностика органічного і функціонального характеру порушень в прілоханочном і мочеточнікопузирном сегментах.

  Ключові слова: плід, піелектазія, уретеректазія, гідронефроз, мегауретер, ультрасонографія, діуретичний тест.


  Ключові слова: Вроджені вади РОЗВИТКУ (ВВР) /СТРУКТУРА /ПОШИРЕНІСТЬ /ДІТИ (НОВОНАРОДЖЕНІ) /КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ /МОНІТОРИНГ /S (BIRHTWEIGHTS) /CONGENITAL MALFORMATIONS /STRUCTURE /SPREADING /KRASNODAR REGION /CHILDREN /MONITORING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити