Область наук:

 • фундаментальна медицина

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  FORCIPE


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ СТРОКІВ ВИНИКНЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ З БОКУ ОРГАНУ ЗОРУ, У ХВОРИХ НА страждають на цукровий діабет 2 типу'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ СТРОКІВ ВИНИКНЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ З БОКУ ОРГАНУ ЗОРУ, У ХВОРИХ НА страждають на цукровий діабет 2 типу»

  ?Матеріали всеросійського наукового форуму студентів з міжнародною участю «СТУДЕНТСЬКА НАУКА - 2019» 695

  ж віковими відмінностями фармакокінетики і фармакодинаміки [1]. Особливої ​​уваги потребує безпеку лікарських препаратів, що застосовуються в педіатрії.

  Мета дослідження: вивчення допоміжних речовин у складі назальних лікарських препаратів, що використовуються в педіатричній практиці і представлених на сучасному фармацевтичному ринку Російської Федерації.

  Матеріали і методи: проведено ретроспективний аналіз Анатомо-терапевтично-хімічної класифікації (АТС) Регістру лікарських засобів Росії, Державного реєстру РФ і спеціальної літератури з питань медицини та охорони здоров'я.

  Результати: Результати проведеного нами дослідження показали, що до складу більшості назальних лікарських препаратів, що застосовуються в педіатрії, входять антимікробні речовини (консерванти). Застосування консервантів у складі лікарських препаратів для дітей є небажаним [2]. Результати аналізу літературних даних показали, що кращу переносимість при використанні в якості консервантів в назальних лікарських препаратах характеризуються четвертинні амонієві солі. При призначенні препаратів дітям важливо враховувати те, що деякі з них містять у своєму складі різні ефірні масла здатні надавати несприятливий вплив на дитячий організм. Підвищеної уваги при необхідності застосування дітям раннього віку заслуговують препарати, які не містять небезпечних допоміжних речовин.

  Таким чином, вдосконалення лікарських препаратів для лікування захворювань у дітей слід проводити в напрямі створення лікарських препаратів без консервантів.

  Висновки: в результаті проведеного нами дослідження встановлено, що багато лікарських препаратів, які призначаються дітям, містять консерванти та інші допоміжні речовини, не завжди є нешкідливими. Застосування зазначених препаратів може привести до розвитку небажаних реакцій. У зв'язку з цим, в педіатричній практиці перевагу слід надавати препаратам без консервантів або препаратів, що містять як консервант солі четвертинних амонієвих сполук. література

  1. Гизингер О.А., Щетинін С.А., Коркмаз М.Ю. та ін. Комплексний підхід до діагностики та терапії інфекційних патологій ЛОР-органів у дітей // педіатричний вісник Південного Уралу 2017 № 1. С. 37-42.

  2. Колосова Л.В. Гунар О.В. До питання про антимікробних консервантів лікарських препаратів для дітей // Вісник РУДН, Серія Медицина. 2016. № 1. С. 123-128.

  СЕКЦІЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

  АНАЛІЗ СТРОКІВ ВИНИКНЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ З БОКУ ОРГАНУ ЗОРУ, У ХВОРИХ НА страждають на цукровий діабет 2 типу

  Ткаченко І.С., Матвєєва Н.Н.

  Науковий керівник: асистент Зайцев Н.А., к.м.н., доцент Шаповалова А.Б.

  Кафедра офтальмології

  Кафедра госпітальної терапії з курсом ендокринології

  Санкт-Петербурзький державний педіатричний медичний університет

  Актуальність дослідження: в даний час, такі ускладнення цукрового діабету, як діабетична ретинопатія (ДР) і ускладнена катаракта (ОК) займають провідне місце серед причин (до 90%), що призводять до значного зниження гостроти зору в популяції економічно розвинених країн, і має високий рівень інвалідизації населення [1].

  Мета дослідження: провести аналіз термінів появи різних видів ураження органу зору, як ускладнення цукрового діабету 2 типу у дорослих пацієнтів за даними їх анкетування.

  FORCIPE

  ТОМ 2 СПЕЦВИПУСК 2019

  elSSN 2658-4182

  Abstracts Nationwide scientific forum of students with international participation «STUDENT SCIENCE - 2019»

  Матеріали і методи: в дослідження були включені 16 пацієнтів, хворих на ЦД 2 типу в стадії декомпенсації. Було проведено збір анамнезу по заздалегідь сформованим, спеціалізованим анкетами. Крім цього, всім пацієнтам проведено такі дослідження, як, візометрія, біомікроскопія переднього відрізка ока і офтальмоскопия.

  Результати: за даними анкетування, стаж СД: менше 1 року (6,25%), 1-4 роки (25%), 5-10 років (37,5%), 11-15 років (18,75%), понад 26 років (6,25%) і 1 випадок вперше виявленого ЦД2 типу (6,25%). 9 пацієнтів (56,25%) були оглянуті офтальмологом вперше. Скарги: зниження гостроти зору (ОЗ) (43,75%), зниження ОЗ і нечіткість зображення (18,75%), миготіння «мушок» (ММ) і різкі напади затуманення зору (18,75%), ММ (6, 25%), ММ і диплопія (6,25%). Поява ознак зміни органу зору, як наслідок СД, в 56,25% випадків (1 група), згідно з опитуванням: 25% випадків при стажі СД 5-10 років, рідше в інших випадках. Діабетичних офтальмологічних ускладнень не виявлено (ДОО) у 43,75% (2 група). ДР виявлено у пацієнтів першої групи в 55,56%, при перебігу СД в середньому 5,5 ± 3,03 років від початку захворювання. Ускладнена катаракта виявлена ​​у 77,78% пацієнтів в терміни, в середньому 8 ± 4,47 років від моменту діагностування і початку лікування ЦД, і, причому, носила лише частковий характер.

  Висновки: За даними анкетування, офтальмологічні ускладнення органу зору достовірно частіше виявлялися при більш тривалому перебігу ЦД 2 типу, в середньому на терміні 6,75 ± 1,17 років від початку захворювання і проявлялися переважно у вигляді ускладненою, часткової катаракти і непролиферативной ретинопатії.

  література

  1. Дідів І.І., Шестакова М.В. Цукровий діабет і артеріальна гіпертензія / І. Дідів.

  М .: ТОВ «Медичне інформаційне агентство», 2006. 344 с.

  взаємозв'язок основних діагностичних параметрів продукції і стабільності слізної плівки у дітей різного віку

  Кудрявцева П.В.

  Науковий керівник: д.м.н., професор Бржеський В.В., асистент Баранов О.Ю.

  Кафедра офтальмології

  Санкт-Петербурзький державний педіатричний медичний університет

  Актуальність дослідження: в даний час, у зв'язку з швидким розвитком технологій і широким впровадженням гаджетів в повсякденне життя, в тому числі і серед осіб дитячого і підліткового віку, більшої значущості набуває питання стабільності прерій-вічной слізної плівки [2].

  Мета дослідження: визначити взаємозв'язок основних діагностичних параметрів продукції і стабільності слізної плівки у дітей різного віку.

  Матеріали і методи: параметри продукції і стабільності слізної плівки, визначалися за допомогою проб Норна, Ширмера, Джонса і методом ОКТ-меніскометріі [1].

  Результати: було обстежено 2 групи пацієнтів у віці від 7 до 10 років і від 14 до 17 років без патології допоміжного апарату і переднього відрізка ока. Виявлено, що у дітей у віці 7-10 років час розриву прероговічной слізної плівки становить 15,6 ± 0,8 с, у дітей у віці 14-17 років відмічено підвищення даного показника до 21,1 ± 2,0 с. При цьому діагностичні смужки для тесту Ширмера у обох груп за 5 хвилин змочувалися в діапазоні 19-28 мм; При проведенні проби Джонса різниця результатів в меншу сторону склала 5 ± 1 мм. Висота слізного меніска у всіх випробовуваних коливається в інтервалі 217-490 мкм, що відповідає нормі і аналогічно таким показникам у дорослих.

  Висновки: аналіз отриманих результатів демонструє, що показники сльозопродукції залежать від віку, (чим молодша дитина, тим нижче показник сльозопродукції) і діагностичні параметри взаємопов'язані між собою (при максимально змоченою тест-смужки Ширмера - 25 мм, найбільша висота слізного меніска - 490 мкм і навпаки, при промоканні тест-смужки на 20мм висота слізного меніска складає - 218 мкм).

  forcipe

  том 2 спецвипуск 2019

  ISSN 2658-4174


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити