У статті наведено аналізи води відібраних проб річки Кашкадар'ї на різних ділянках. проби для аналізу води відібрані в зимовий і весняний періоди. отримано результати аналізів води для деяких аніонів та катіонів.

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - Кодування Абдуахад Абдурахімовіч, Мурод Мухаммад Кучкоровіч, Саідакбарова Розія Не'матулло Кізі, Хаитов Бекзод Не'матулло Вугілля


WASTEWATER ANALYSIS OF THE KASHKADARYA RIVER - MESSAGE 1. THE WATER ANALYSIS OF THE UPPER REACH OF THE KASHKADARYA RIVER

The article presents water analyzes of selected samples of the Kashkadarya river in different areas. Samples for water analyzes were taken in the winter and spring. Water analyzes results were obtained for some anions and cations.


Область наук:

 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Universum: хімія і біологія


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ стічних вод РІЧКИ Кашкадар'я ЯЗАТИСЯ 1. АНАЛІЗ ВОДИ У ВЕРХНІХ ДІЛЬНИЦЯХ РІЧКИ Кашкадар'я'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ стічних вод РІЧКИ Кашкадар'я ЯЗАТИСЯ 1. АНАЛІЗ ВОДИ У ВЕРХНІХ ДІЛЬНИЦЯХ РІЧКИ Кашкадар'я»

  ?АНАЛІЗ стічних вод РІЧКИ Кашкадар'я ЯЗАТИСЯ 1. АНАЛІЗ ВОДИ У ВЕРХНІХ ДІЛЬНИЦЯХ РІЧКИ Кашкадар'я

  Кодування Абдуахад Абдурахімовіч

  канд. хім. наук, доцент кафедри хімії Каршінського держуніверситету,

  Узбекистан, м Карші E-mail: MdirovMbduaxad®, mail.ru

  Мурод Мухаммад Кучкоровіч

  начальник центральної хімічної лабораторії, «Талімаржан ТЕС»,

  Узбекистан, м Нурістан

  Саідакбарова Розія Не'матулло кизи

  студент Каршінського держуніверситету, Узбекистан, м Карші E-mail: saidakbarovar @ mail.ru

  Хаитов Бекзод Не'матулло вугілля

  студент Каршінського держуніверситету, Узбекистан, м Карші

  WASTEWATER ANALYSIS OF THE KASHKADARYA RIVER - MESSAGE 1. THE WATER ANALYSIS OF THE UPPER REACH OF THE KASHKADARYA RIVER

  Abduaxad Kodirov

  Docent of Karshi State University Uzbekistan, Karshi

  Muxammadi Murodov

  Head of the Central Chemical laboratory, Talimarzhan TPS,

  Uzbekistan, Nuristan

  Roziya Saidakbarova

  Student of Karshi State University, Uzbekistan, Karshi

  Bekzod Haitov

  Student of Karshi State University, Uzbekistan, Karshi

  АНОТАЦІЯ

  У статті наведені аналізи води відібраних проб річки Кашкадар'ї на різних ділянках. Проби для аналізу води відібрані в зимовий і весняний періоди. Отримано результати аналізів води для деяких аніонів та катіонів.

  ABSTRACT

  The article presents water analyzes of selected samples of the Kashkadarya river in different areas. Samples for water analyzes were taken in the winter and spring. Water analyzes results were obtained for some anions and cations.

  Ключові слова: аналіз, розчин, органічний розчинник, органічний шар, сухий залишок, дистильована вода.

  Keywords: analysis, solution organic solvent, organic layer, dry residue, distilled water.

  Сьогодні всім відомо, що забруднення питної води це глобальна проблема в Світі. вирішення цієї

  Бібліографічний опис: Аналіз стічних вод річки Кашкадар'ї повідомлення 1. Аналіз води у верхніх ділянках річки Кашкадар'ї // Universum: Хімія і біологія: електрон. наук. журн. ^ Дірів А.А. [та ін.]. 2019. № 12 (66). URL: http: // 7universum. com / ru / nature / archive / item / 8197

  проблеми є, по-перше раціонального користування водних ресурсів і по-друге попередньо берегти його від забруднення.

  Вчені Узбекистану вважає, що підвищення температури в атмосфері знижують ресурсів питної води до 15-20%. В Узбекистані основними водними

  ресурсами вважається це води Амудар'я, Сирдар'ї і більш низько об'ємна Сурхандарья, Кашкадарья і За-рафшандарья. Ми проводили опит і аналізи стічних вод річки Кашкадарья в земній і весняним періодах. Отримані результати аналізів наведені в таблицях 1 і 2.

  Таблиця 1.

  Результати аналізів води річки Кашкадарья

  Назва інгредієнтів Одиниця виміру Якісні показники *

  Кашкадар'я (м Кітаб) Ок Дарині (Кітабський район) Танхоз Дарині (м Шахрісабз) Кизіл Дарині (Яккабазький район)

  Сухий залишок мг / л 342,3 312,3 538,6 938,5

  Зважена речовина мг / л 32,8 25,8 58,5 76,8

  Іони сульфату мг / л 154 162 151 222

  Іони хлориду мг / л 26 19 33 28

  Іони амонію мг / л 0,022 0,022 0,022 0,044

  Іони нітриту мг / л 0,049 0,047 0,020 0,040

  Іони нітрату мг / л 0,18 0,15 0,10 0,30

  Іони залізо мг / л 0,24 0,21 0,28 0,32

  Іони міді мг / л 0,002 0,002 0,002 0,002

  * - Проби води вилучено 18 січня 2019 року

  З даних таблиць видно що, іони сульфатів у м Китабе становить 154 мг / л, а в ніжним ділянці в Як-кабагском районі 222 мг / л. Аналогічно іони хлоридів в першій ділянці 26 мг / л, а в четвертому ділянці це Кізілдарье Яккабагском районі 28 мг / л. Іони нітратів першій ділянці становить 0,18 мг / л, відповідно по-другому 0,15 мг / л, в третьому 0,10 мг / л, і в четвертим становлять 0,30 мг / л. Результати були отримані в земних періодах 2018 року.

  З даних отриманих проби вилучені води 19 березня 2019 року видно що, іони сульфатів у м Китабе становлять 164,3 мг / л, в Кітабском районі 72,4

  Результати аналізів

  мг / л у р Шахрисабзі 131,7 мг / л і Яккабагском районі 461,0 мг / л.

  Іони хлоридів в отриманих проб складають по порядку в районах наступне: в Кітабском районі 30,0 мг / л, в м Шахрисабзі 40 мг / л і Яккабагском районі 35 мг / л. Так як, іони нітратів складають по порядку в м Кітабском районі 0,75 мг / л у Кітабском районі 0,60 мг / л Шахрисабзі 0,48 мг / л і Яккабагском районі 2,22 мг / л.

  Таблиця 2.

  води річки Кашкадарья

  Назва інгредієнтів Одиниця виміру Якісні показники *

  Кашкадар'я (м Кітаб) Ок Дарині (Кітабський район) Танхоз Дарині (м Шахрісабз) Кизіл Дарині (Яккабазький район)

  Сухий залишок мг / л 1118,0 184,0 556,0 234,0

  Зважених речовин мг / л 108,0 145,0 105,0 140,0

  Іони сульфату мг / л 164,3 72,4 131,7 461,0

  Іони хлориду мг / л 30,0 0 40,0 35,0

  Іони амонію мг / л 0,22 0,022 0,022 0,022

  Іони мг / л 0,020 0,020 0,020 0,020

  нітриту

  Іони мг / л 0,75 0,60 0,48 2,22

  нітрату

  Іони мг / л

  0,52 0,8 0,76 1,5

  залізо

  Іони мг / л 0,002 0,003 0,002 0,012

  міді

  * - Проби води вилучено 19 березня 2019 року

  Узагальнюючи отриманих даних можна сказати що, стічні води річки Кашкадар'ї з верхньої ділянки до ніжної збагачуються різними мінералами і забруднюються з різних відходів. Отримані аналізи доводять що, води ніжного частини річки повністю забруднюються і не є питною водою.

  Експериментальна частина I. Порядок проведення вимірювань сухого залишку

  Визначення сухого залишку з масовою концентрацією до 500 мг / дм3 без додавання карбонату натрію.

  1. Проби води Профільтруйте через паперовий фільтр.

  2. Добре промиті порцелянові чашки, використовувані для випаровування води, місткістю 50-100 см3 прокаливают при температурі 300 0С протягом 15 хв. в муфельній печі. Потім порцелянові чашки охолоджують в ексикаторі до кімнатної температури.

  3. Необхідна кількість аналізованої води в залежності від передбачуваного змісту сухого залишку (50-100 см3) відбирають піпеткою або бюреткою, завадять порцелянові чашки і випарюють на водяній бані насухо. Потім порцелянові чашки з сухим залишком поміщають в сушильну шафу при 110 0С до постійної маси. Виймають чашки з сухим залишком із сушильної шафи, охолоджують в ексикаторі до кімнатної температури і зважують. Процес сушіння повторюють до постійної ваги, з точністю до 0,002 г.

  Обчислення результатів вимірювань

  Масова концентрація сухого залишку в аналізованої пробі (С, мг / дм3) без добавки карбонату натрію обчислюється за формулою:

  С = (М1-М2.) Х1000 V

  М1 - маса чашки з сухим залишком

  М2 - маса порожньої чашки

  V - об'єм проби, взятої для аналізу, см3

  1000 - коефіцієнт перерахунку см3 в дм3

  II. Порядок проведення вимірювань зважених речовин

  Визначення зважених речовин можна здійснити двома методами:

  • фільтруванням через фільтруючі тиглі:

  • фільтруванням через паперові беззольні фільтри «синя стрічка».

  Перед визначенням фільтруючий тигель ретельно промивають дистильованою водою, висушують протягом 1 години при (100-105) 0С, охолоджують в ексикаторі і зважують. Потім з'єднують тигель за допомогою газовідвідної пробки з колбою Бунзена і з'єднують з водоструминним насосів.

  Пропускають через тигель в залежності від вмісту грубодисперсних домішок 100-150 см3 досліджуваної стічної води при невеликому вакуумі. Пристали до посуду частинки змивають порцією фільтрату і переносять в той же тигель. Потім витирають зовнішні стінки тигля і висушують його протягом 2 години при (100-105) 0С і після охолодженні зважують до постійної маси.

  Зміст грубодисперсних завислих речовин (мг / дм3) розраховують за формулою:

  С = (а - в) х1000 V

  а - маса скляного фільтруючого тигля з осадом, мг;

  в - маса скляного фільтруючого тигля без опадів, мг;

  V - об'єм проби, взятої для аналізу, см3.

  1000 - коефіцієнт перерахунку см3 в дм3

  III. Аналіз іонів сульфату

  1. 100 см3 досліджуваної води поміщають в конічну колбу місткістю 250 см3. При необхідності сульфати концентрують випаровуванням підкисленого розчину, не допускаючи кипіння. розчин

  13 W W

  см3 концентрованої сольяной кислотою до кислої реакції, додають 25 см3 розчину хлориду барію з молярною концентрацією 0,025 мовляв / дм3, нагрівають до кипіння і кип'ятять 10 хвилин від початку кипіння і залишають на водяній бані до 60 хвилин.

  2. Розчин після охолодження фільтрують через фільтр «синя стрічка». До осадку в колбі додають 100 см3 нагрітої (до 50-60) 0С дистильованої води.

  3. Після перемішування і відстоювання виділеного сульфату барію прозору рідину фільтрують через щільний фільтр «синя стрічка». Фільтр з частиною потрапив на нього осаду сульфату барію опускають в колбу, де знаходиться головна частина осаду.

  4. Суміш розбавляють до 50 см3 дистильованою водою, додають 5 см3 розчину аміаку з молярною концентрацією 9 мовляв / дм3, доливають 5 см3 розчину трилону Б з молярною концентрацією 0,025

  мовляв / дм3 і 6 см3 хлориду барію з молярною концентрацією 0,025 мовляв / дм3, нагрівають до кипіння і кип'ятять 10 хвилин до повного розчинення осаду. Розчин охолоджують, доливають 50 см3 дистильованої води, 5 см3 аміачно-буферного розчину, індикатора хромогену чорного ЕТ-100 або 5 крапель хрому чорно-синього з масовою часткою 0,5%.

  5. Надлишок трилону Б титрують розчином хлориду магнію до тих пір, поки забарвлення не зміниться з синьою в винно-червону.

  6. 1см3 розчину трилону Б з молярною концентрацією 0,025 моль / дм3 відповідає 2,402 мг сульфат іона ^ 42-).

  7. Зміст іонів сульфату в аналізованої пробі (С, мг / дм3) обчислюють за формулою:

  С = (Ах ^ - BxK2) х2.402x1000 Y

  А - обсяг розчину трилону Б з молярною концентрацією 0,0025 мовляв / дм3, що підлило для розчинення осаду сульфату барію, sm3.

  К1 - поправочний коефіцієнт до концентрації розчину трилону Б;

  В - обсяг розчину хлористого магнію з молярною концентрацією 0,0025 мовляв / дм3, витрачений на титрування надлишку трилону Б,

  см3;

  К2 - поправочний коефіцієнт до концентрації хлориду магнію;

  Y - обсяг проби води, взятої для вимірювання,

  см3;

  2.402 - кількості сульфату іона (SO42-), еквівалентну 1 см3 розчину трилону Б з молярною концентрацією 0,025 мовляв / дм3

  1000 - коефіцієнт перерахунку sm3 в дм3.

  IV. Аналіз хлорид іонів

  Вплив присутніх компонентів - бромідів, йодидів, ціанідів, сульфідів, тиосульфатов, фосфатів, заліза в концентраціях, що перевищують 10 мг / дм3, а також муть і забарвлених вод (з кольоровістю 500) усувають:

  • броміди, иодидов, ціанідів, сульфідів, тіосульфати додатком перекису водню до нейтральної пробі;

  • фосфати додаванням і виправними в присутності 2 см3 концентрованої сірчаної кислоти;

  • залізо додаванням 3 см3 аскорбіновою кислотою на 100 см3 проб;

  • муть і забарвлення освітлюють суспензією гідроксиду алюмінію або активованим вугіллям.

  У конічну колбу місткістю 250 см3 поміщають 100 см3 дистильованої води, додають 1 см3 розчину хромату калію і при постійному перемішуванні титрують розчину нітрату срібла до переходу лимонно-жовтого забарвлення в оранжево-жовту.

  Отримане значення холостого досвіду віднімають від значення визначається проби.

  V. Аналіз іонів залізо

  1. Виконання вимірювань

  У мірну колбу місткістю 50 см3, відбирають 25 см3 (або менший обсяг) проби води, додають 1 см3 соляної кислоти щільністю 1,12 г / см3, кілька кристаликів персульфата амонію, 1 см3 роданида калію або роданида амонію з масовою часткою 50%, доводять дистильованою водою до мітки і залишають на 10 хвилин. Потім вимірюють оптичну щільність розчину в кюветах з товщиною оптичного шару 5 см3 при синьо-зеленому світофільтрі (А = 490 нм) по відношенню до «холостому досвіду».

  2. Обчислення результатів вимірювань

  Вміст заліза в аналізованої пробі

  (С, мг / дм3) обчислюють за формулою:

  C =

  a x Vi

  V

  а - вміст заліза, знайдене за калібрувальним графіком, мг / дм3;

  V- Обсяг проби води, взятої для вимірювання,

  см3;

  V1 - обсяг колби до якого доведена проба,

  Список літератури:

  1. Петрова Л.В., Кулакова Е.Н. Хімія води. - Ульяновськ: УлГТУ, 2014. - 48-77 стор.

  2. Перельман А.І. Геохімія природних вод. - М .: Наука, 1982.

  см3.


  Ключові слова: АНАЛІЗ /РОЗЧИН /ОРГАНІЧНИЙ РОЗЧИННИК /ОРГАНІЧНИЙ СЛОЙ /СУХИЙ ЗАЛИШОК /ДИСТИЛЬОВАНА ВОДА /ANALYSIS /SOLUTION ORGANIC SOLVENT /ORGANIC LAYER /DRY RESIDUE /DISTILLED WATER

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити