За останнє десятиліття столиця Киргизстану перетворилася житловою забудовою, часом не завжди затребуваною і виправданою. Економічне і політичне становище в країні значно позначилося на архітектурі міста, переважанням якої стають комерційні житлові будівлі, побудовані за короткі терміни і не завжди відповідають архітектурно-планувальним, містобудівним і соціально-демографічними вимогам. Тому дана стаття присвячена аналізу розвитку житлового середовища в сучасних ринково-економічних умовах країни.

Анотація наукової статті з будівництва та архітектури, автор наукової роботи - Кожобаева С.Т..


STATISTICAL DATA ANALYSIS ON CONSTRUCTION OF MULTILEVEL RESIDENTIAL BUILDINGS IN KYRGYZSTAN

Over the past decade, the capital of Kyrgyzstan has been transformed by residential buildings, not always demanded and justified. The economical and political situation in the country has significantly affected the architecture of the city, where commercial residential buildings dominate; they were built in a short time and not always meet the architectural, planning, city-planning, social and demographic requirements. Therefore, this article is devoted to the analysis of the development of the living environment in the modern market-economic conditions of the country.


Область наук:
 • Будівництво та архітектура
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ БУДІВНИЦТВА БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ В Киргизстані'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ БУДІВНИЦТВА БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ В Киргизстані»

  ?_АРХІТЕКТУРА / ARCHITECTURE_

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.78.12.081

  АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ БУДІВНИЦТВА БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ В

  Киргизстані

  Наукова стаття

  Кожобаева С.Т. *

  Киргизький державний університет будівництва, транспорту і архітектури ім.Н.Ісанова, Бішкек,

  Киргизія

  * Корреспондирующий автор (kozhobaeva74 [at] mail.org.ua)

  анотація

  За останнє десятиліття столиця Киргизстану перетворилася житловою забудовою, часом не завжди затребуваною і виправданою. Економічне і політичне становище в країні значно позначилося на архітектурі міста, переважанням якої стають комерційні житлові будівлі, побудовані за короткі терміни і не завжди відповідають архітектурно-планувальним, містобудівним і соціально-демографічними вимогам. Тому дана стаття присвячена аналізу розвитку житлового середовища в сучасних ринково-економічних умовах країни.

  Ключові слова: аналіз, статистичні дані, житлові будівлі, формування, дослідження, сучасна архітектура, будівництво.

  STATISTICAL DATA ANALYSIS ON CONSTRUCTION OF MULTILEVEL RESIDENTIAL BUILDINGS IN

  KYRGYZS TAN

  Research article

  Kozhobaeva S.T. *

  Kyrgyz State University of Construction, Transport and Architecture named after N. Isanov, Bishkek, Kirghizia

  * Corresponding author (kozhobaeva74 [at] mail.org.ua)

  Abstract

  Over the past decade, the capital of Kyrgyzstan has been transformed by residential buildings, not always demanded and justified. The economical and political situation in the country has significantly affected the architecture of the city, where commercial residential buildings dominate; they were built in a short time and not always meet the architectural, planning, city-planning, social and demographic requirements. Therefore, this article is devoted to the analysis of the development of the living environment in the modern market-economic conditions of the country.

  Keywords: analysis, statistical data, residential buildings, formation, research, modern architecture, construction.

  Мета статті - аналіз та комплексне дослідження причин формування та розвитку сучасних житлових комплексів г.Бишкек.

  проблематика

  У зв'язку з перетворенням державної стратегії і політичної нестабільності за багато років архітектура Киргизстану перебувала в стані застою. Однак на сьогоднішній день можна спостерігати ту картину, коли будівельна індустрія стає однією з найбільш перспективною, що швидко розвивалася. Така тенденція досягається за рахунок розвитку і впровадження інноваційних проектів, продуктів, ідей і відкриттів. Наочно це продемонстрував в столиці Киргизстану, помітні кроки якої зроблені на рубежі XX-XXI століть. Оскільки об'єктом основного житлового фонду є столиця Республіки, то деякий аналіз і показники були приведені для м Бішкек. Так наприклад, аналіз житлового будівництва в одному з найбільших міст Киргизстану в м Бішкек показав, що за останні роки вигляд столиці змінився в кращу сторону, зводяться висотні будівлі з сучасними фасадами, складними конфігураціями в плані, і навіть робляться спроби застосування незвичайних форм. Така практика знайшла своє реальне застосування в житловій архітектурі, об'єкти якої за останні роки зайняли домінуючі позиції. Навіть якщо заглянути в історію, то можна констатувати той факт, що саме архітектура житлових будинків має саму розгорнуту і тривалу історію в порівнянні з іншими типами будівель [1, С. 128]. Протягом усіх п'яти історичних етапів розвитку Киргизстану (давнина, середньовіччі, колоніальний період, радянський період і суверенність) склався багатий матеріал для осмислення еволюції житлової архітектури та перспективу розвитку в майбутньому [2, С. 195].

  У сучасних умовах розвитку Киргизстану, як щодо молодої суверенної держави, будівництво житлових будинків стало найбільш стратегічним завданням у розвитку архітектури. Постановою Уряду Киргизької Республіки 5 серпня 2015 року затверджено програма "Доступне житло 2015-2020" [4], виконання якої виявилося досить складним завданням. Для прискорення процесу були задіяні приватні структури. З економічної точки зору і з метою скорочення термінів будівництва повернулися методи панельного і великопанельного домобудівництва. Однак паралельно з державною програмою набирає обертів і комерційна діяльність. За останні роки дійсність показала, що в архітектурно-містобудівній практиці більше 80% зведених будівель відноситься саме житлового простору і з них понад 60% саме ринкового дорогого житла [6, С. 147]. На підставі проведеного аналізу було виявлено, що різкий стрибок і стрімке підвищення обсягу будівництва житлових будинків досягнуто за рахунок приватних інвестицій.

  Ситуація, що склалася наклала певний відбиток, оскільки швидке зростання може призвести до зниження якісних характеристик. Отже, сучасна архітектура багатоповерхових житлових будинків в столиці стала розвиватися по шляху ринкового сегмента при активній участі комерційних структур. Таким чином, можна спостерігати, що сама мета архітектурної своєрідності втрачається в матеріальних інтересах [3, С. 179].

  Відповідно до поставленої проблематики було зроблено загальний статистичний і порівняльний аналіз житлового будівництва в Республіці в період ринкової нестабільності.

  У контексті даної статті було сказано, що за останні роки, основна кількість житлових будинків було зведено в столиці Республіці, тому за даними статистичного аналізу, було виявлено, що за останні десятиліття саме в г.Бишкек побудований більше 300 житлових будинків, 230 з яких переважно мають багатоповерхову житлову забудову. На даний момент (в даний час 2017 г.) одночасно ведеться будівництво ще понад 200 висотних і багатоповерхових житлових будинків. Це - своєрідний рекорд для столиці Киргизстану. За даними національного статистичного комітету загальна кількість квартир, включаючи державну і приватну власність на сьогоднішний день склала 1292586. За приблизними підрахунками, готові до здачі в експлуатацію або перебувають на стадії завершення близько 15 тисяч квартир середньою площею в 60-70 квадратних метрів.

  На першому етапі дослідження був проведений статистичний аналіз періоду, коли будівництво в республіці знову ожило після довголітнього застою. На підставі статистичного аналізу була передбачена наступна методологія дослідження та обробки матеріалів в такій послідовності як:

  > Масові статистичні спостереження (збір статистичних відомостей за період з 2000 по 2017 рр.), Який полягав у з'ясуванні закономірностей, що характеризують окремі одиниці будь-яких масових сукупностей.

  Характеристика даного спостереження визначила два етапи дослідження, де був проведений аналіз статистичних даних, отриманих за період жвавого будівельного процесу. Була вивчена кількісна оцінка будівництва житлових будинків у м Бішкек за період з 2000 по 2017 рік (Табл. 1), а також введення в дію житлової структури по г.Бишкек та інших міст Киргизстану в залежності від форм власності та впливу ринкової економіки за період з 2006 по 2017 рр. (Табл.2).

  Таблиця 1 - Статистичні дані житлових будинків, побудованих в період з 2000-2017 рр. в Бішкек

  Кількість поверхів Роки будівництва

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  4 1 1 + 1

  5 1 1 1 1 1 1 1 1

  6 1 1 2 1 1 2

  7 1 + 1 1 3 1

  8 1 1 1 1 1 1 1

  9 2 3 2 1 6 4 6 7 11 10

  10 1 1 2 4 13 10 21 18 15

  11 1 3 7 4 2

  12 8 22 23 25

  13 3 3

  14 1 1 3 2

  15 1 + 1 2

  16 1 3 1

  17

  18 1 2 + 2

  19 2

  22 1

  Разом 1 1 1 2 4 7 5 6 12 19 34 67 71 64

  294

  Таблиця 2 - Загальні показники статистичних даних будівництва житлових будинків по всій Республіці в період з

  2006 по 2017 рр

  Роки Введено в експлуатацію - всього тис.кв.метров загальної площі Форми власності (тис.кв.м. / питома вага в%)

  державна муніципальна приватна

  2006 579,8 8,4 / 1,5 - 571,4 / 98,5

  2007 691,2 - - 691,2 / 100

  2008 828,7 3,1 / 0,4 14,6 / 1,8 811,0 / 97,8

  2009 875,8 21,7 / 2,5 6,3 / 0,7 847,8 / 96,8

  2010 735,0 3,4 / 0,5 15,6 / 2,1 716,0 / 97,4

  2011 865,2 26,4 / 3,0 18,7 / 2,2 820,1 / 94,8

  2012 850,5 65,5 / 7,7 - 785,0 / 92,3

  2013 937,0 22,7 / 2,4 5,7 / 0,6 908,6 / 97,0

  2014 1082,3 19,1 / 1,8 6,3 / 0,6 1056,9 / 97,6

  2015 1225,0 23,9 / 2,0 8,6 / 0,7 1192,5 / 97,3

  2016 1084,0 47,5 / 4,4 - 1036,5 / 95,6

  2017 1110,1 52,5 / 5.1 9.1 / 0.75 1048,5 / 97,3

  > Метод угруповань статистичних даних, при якому вся досліджувана сукупність статистичних спостережень формування житлового структури за певні періоди обробляється і розділяється на групи по декількох характерних ознак, які обробляються в залежності від кількісних показників і характеристики статистичних спостережень будівництва житлових об'єктів по всій Республіці.

  Даний метод угруповання статистичного дослідження полягає в тому, що за допомогою узагальнюючих статистичних показників варіації і динаміки, відносних і середніх величин, ринково-економічних даних, а також за допомогою табличного і графічного методів зроблений аналіз отриманих даних.

  Оскільки угруповання є спосіб підрозділи даної сукупності даних на однорідні по досліджуваним ознаками групи, метою якої стала вивчення структури сукупності різкого зростання будівництва житлових будинків та взаємозв'язків між окремими елементами цієї сукупності. За допомогою угруповання було виявлено, як окремі одиниці впливають на середні підсумкові показники (Табл.3,4).

  Таблиця 3 - Показники побудованих житлових будинків в містах і сільській місцевості Киргизстану

  роки

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  У містах (тис.кв.метров загальної площі)

  291,1 341,3 399,6 450,2 359,1 552,7 441,0 525,2 602,6 731,6 568,7 614,2

  У сільській місцевості (тис.кв.метров загальної площі)

  288,7 349,9 429,1 425,6 371,1 312,5 409,5 411,8 479,7 493,4 515,3 612,5

  РАЗОМ

  579,8 691,2 828,7 875,8 730,2 865,2 850,5 937 1082,3 1225 1084 1226,7

  Таблиця 4 - Кількість побудованих квартир в багатоповерхових житлових будинках і комплексах, і їх середній розмір в містах _і сільській місцевості Киргизстана_

  роки

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Всього побудовано ква ртір

  5618 6582 8028 8410 7697 8986 8847 8978 10156 12283 10391 12647

  Середній розмір збудованих квартир, кв. метрів загальної площі

  103,2 105,0 103,2 104,1 95,5 96,3 96,6 104,4 106,6 99,7 104,3 98,2

  > Метод графічних зображень, заснований на обробці статистичних даних і зображений у вигляді статистичного графіка, результатом якого стала діаграма зростання будівництва житлових комплексів за період з 2000 до 2017 рр. в м Бішкек (Тал.1). У нашому дослідженні наведено кілька статистичних графіків і діаграм, на яких статистичні сукупності розвитку і формування житлового середовища, що характеризуються певними показниками, описуються за допомогою умовних геометричних образів, знаків або фігур (рис.1).

  Необхідно відзначити, що графічне зображення в обробці отриманих даних, перш за все, дозволили здійснити контроль достовірності статистичних показників, так як, представлені на графіку, вони більш яскраво показують наявні неточності, пов'язані або з наявністю помилок спостереження, або з сутністю досліджуваного явища. За допомогою графічного зображення стає можливим вивчення закономірностей розвитку будівництва житлових будинків (рис.2, 3, 4).

  Мал. 1 - Графік показників загальної площі введених в експлуатацію житлових будинків в період з 2006 по 2017 рр. по

  Киргизстану

  Мал. 2 - Діаграма показників введення в експлуатацію житлових будинків за формами власності в Киргизстані

  800

  700

  600

  500

  400

  300

  200

  100

  у містах

  I в сільській місцевості

  . ,1.

  1

  П I

  11

  П1

  111

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Мал. 3 - Діаграма порівняльних показників житлових будинків в містах і сільській місцевості Киргизстану.

  Мал. 4 - Графік кількісних показників побудованих квартир і їх середній розмір в містах та сільській

  біля Киргизстану

  Аналіз показав, що просте зіставлення статистичних даних не завжди дає можливість вловити наявність причинних залежностей, тому їх графічне зображення сприяє виявленню причинних зв'язків, особливо в разі встановлення первинних гіпотез, що підлягають потім подальшій розробці.

  Мал. 5 - Діаграма зростання будівництва житлових комплексів в період з 2000 до 2016 рр

  На підставі статистичних досліджень в розглянутий період можна відзначити, що тенденція розвитку житлових комплексів на сьогоднішній день набула кількісний сегмент. Будівництво житлових об'єктів з 2000 по 2010 рр. носив характер відновного періоду, після довгого застою [5, С. 238], показники з 2013 по 2017 рр. говорять про стартовій точці масовості будівництва, не обгрунтованою в потреби житлової площі, архітектуру яких диктує приватна структура (рис.5). Слід зазначити, що подальший порівняльний історико-архітектурний аналіз базуватиметься на статистичних дослідженнях, де головними завданнями послужить саме якісна характеристика сучасного житла, що зводиться в Киргизстані.

  Конфлікт інтересів Conflict of Interest

  Не вказано. None declared.

  Список літератури / References

  1. Омураліев Д. Д. Парадигма архітектурного простору (еволюція архітектури Киргизстану) / Д. Д. Омураліев / «Алабакан-кеп» - Бішкек., 2007.- 336 с.

  2. Кожобаева С. Т. Історія розвитку будівництва багатоповерхових житлових будинків в г.Бишкек / С. Т.Кожобаева // Вісник КГУСТА. -Бішкек, 2016. - №3 (41). - С.194-19

  3. Омураліев Д. Д. Термінологічний і етимологічний аналіз поняття «Житло» / Д. Д. Омураліев, С. Т. Кожобаева // Межд.науч.ж-л Інноваційна наука. - Уфа, 2016. - № 2-4 (14). - С.178-181

  4. Програма Уряду Киргизької Республіки "Доступне житло 2015-2020" / [Електронний ресурс] / URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97851

  5. Дербішева Е. Д. Житлове будівництво в Киргизькій Республіці: стан і перспективи розвитку / Е. Д. // «Алтин принт» - Бішкек, -2012 361 с.

  6. Дербішева Е. Д. Дербішева. Проблеми розвитку житлового будівництва в Киргизькій Республіці / Е. Д. Дербішева // Вісник МГСУ. - Москва, -2012 №1. - С-144-148

  7. Концепція розвитку житлового будівництва в Киргизькій Республіці до 2010 року », затверджена Указом Президента КР від 6 квітня 2000 рік.

  8. Річна публікація Національного статистичного комітету КР «Інвестиції в Киргизькій Республіці». -Бішкек, 2005-2012 г.

  9. Шорохова І. С. Статистичні методи аналізу [навч. посібник] / І. С. Шорохова, Н. В. Кисляк, О. С. Мариев; М-во освіти і науки Рос. Федерації, Урал. федер. ун-т. - Єкатеринбург: Изд-во Урал. ун-ту, 2015. - 300 с.

  10. Аналіз кращої світової практики з розвитку житлового будівництва і рекомендації для застосування в Киргизькій Республіці / Бішкек, 2013 - 68 з.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Omuraliev D. D. Paradigma arkhitekturnogo prostranstva (evolyutsiya arkhitektury Kyrgyzstana) [Paradigm of Architectural Space (Evolution of Architecture of Kyrgyzstan)] / D. D. Omuraliev / Alabakan-kep - Bishkek., 2007. - 336 p. [In Russian]

  2. Kozhobaeva ST storiya razvitiya stroitel'stva mnogoetazhnykh zhilykh domov v g.Bishkek [History of Development of Construction of Multi-storey Residential Buildings in the City of Bishkek] / ST Kozhobaeva // Vestnik KGUSTA [KSTU Bulletin] - Bishkek, 2016. -No.3 (41). - P.194-199 [in Russian]

  3. Omuraliev D. D. Terminologicheskiy i etimologicheskiy analiz ponyatiya «Zhilishche» [Terminological and Etymological Analysis of "Dwelling" Notion] / D. D. Omuraliev, S. T. Kozhobaeva // Mezhd.nauch.zh-l Innovatsionnaya nauka [International science. Innovation science]. - Ufa, 2016. - No. 2-4 (14). - P.178-181 [in Russian]

  4. Pravitel'stva Kyrgyzskoy Respubliki "Dostupnoye zhil'ye 2015-2020" [Program of the Government of the Kyrgyz Republic "Affordable Housing 2015-2020"] / [Electronic resource] / URL: http://cbd.minjust.gov .kg / act / view / ru-ru / 97851 [in Russian]

  5. Derbisheva, E. D. Zhilishchnoye stroitel'stvo v Kyrgyzskoy Respublike: sostoyaniye i perspektivy razvitiya [Housing Construction in the Kyrgyz Republic: State and Development prospects] / E. D. Derbisheva // Altyn Print - Bishkek, 2012. -361 p. [In Russian]

  6. Derbisheva E. D. roblemy razvitiya zhilishchnogo stroitel'stva v Kyrgyzskoy Respublike [Problems of Housing Development in Kyrgyz Republic] / E. D. Derbisheva // Vestnik MGSU [MSTU Bulletin] - Moscow, 2012. - No.1. - P.-144-148 [in Russian]

  7. Kontseptsiya razvitiya zhilishchnogo stroitel'stva v Kyrgyzskoy Respublike do 2010 [Concept of Housing Construction Development in Kyrgyz Republic to 2010 "] approved by the Decree of the President of the Kyrgyz Republic of April 6, 2000. [in Russian]

  8. Godovaya publikatsiya Natsional'nogo statisticheskogo komiteta KR «Investitsii v Kyrgyzskoy Respublike» [Annual publication of the National Statistics Committee of the Kyrgyz Republic "Investments in the Kyrgyz Republic"] - Bishkek, 2005-2012 [in Russian]

  9. Shorokhova I. S. Statisticheskiye metody analiza [ucheb. posobiye] [Statistical Methods of Analysis [Textbook. Manual] / I.S. Shorokhova, N.V.Kislyak, O.S. Mariev; M-Education and Science Ros. Federation, the Urals. feder. un-t -Ekaterinburg: Izd to the Urals. University, 2015. - 300 p. [In Russian]

  10. Analiz luchshey mirovoy praktiki po razvitiyu zhilishchnogo stroitel'stva i rekomendatsii dlya primeneniya v Kyrgyzskoy Respublike [Analysis of the best world practices in housing development and recommendations for use in the Kyrgyz Republic] / Bishkek, 2013 - 68 p. [In Russian]


  Ключові слова: АНАЛІЗ / СТАТИСТИЧНІ ДАННІ / ЖИТЛОВІ БУДИНКИ / ФОРМУВАННЯ / ДОСЛІДЖЕННЯ / СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА / БУДІВНИЦТВО / ANALYSIS / STATISTICAL DATA / RESIDENTIAL BUILDINGS / FORMATION / RESEARCH / MODERN ARCHITECTURE / CONSTRUCTION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити