У статті представлені результати статистичного аналізу діяльності ВАТ «Мурманський морський рибний порт»За період з 2011 по 2017 роки. Зокрема проаналізовані офіційні дані по викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище в результаті діяльності підприємства. Паралельно була вивчена програма природоохоронних заходів підприємства ВАТ «Мурманський морський рибний порт»З урахуванням антропогенного навантаження. Виявлено, що атмосферні викиди від стаціонарних джерел по більшості інгредієнтів не перевищують нормативи. Стічні води підприємства скидаються без очищення або недостатньо очищеними в процентному співвідношенні 60:40 відповідно, що вимагає заміни (реконструкції) очисних споруд. Від усіх джерел скидання стічних вод утворюються 15 видів забруднюючих речовин. В цілому підприємство за характером виробничої діяльності відноситься до потенційно екологічно небезпечних об'єктів і потребує модернізації обладнання.

Анотація наукової статті з екологічних біотехнологій, автор наукової роботи - Клименко М.Г., Квасов Д.В., Троценко А.А.


ANALYSIS OF STATISTICAL DATA OF MAN-INDUCED IMPACT OF OAO "MURMANSK FISHING PORT" FOR THE PERIOD OF 2011-2017

The article presents the results of the statistical analysis of the activities of the OAO Murmansk Sea Fishing Port for the period from 2011 to 2017. In particular, the official data on wastes and emissions of pollutants into the environment as a result of the enterprise's activity were analyzed. At the same time, the environmental protection program of the enterprise OAO Murmansk Sea Fishing Port was studied with regard to the man-induced impact. It is revealed that atmospheric emissions from stationary sources do not exceed the standards for most of the ingredients. The wastewater of the enterprise is discharged without treatment or insufficiently treated in a percentage of 60:40, respectively, which requires the replacement (reconstruction) of the treatment facility. 15 types of pollutants are formed from all sources of wastewater discharges. In general, by the nature of production activities, the enterprise belongs to potentially environmentally hazardous facilities and needs to be modernized.


Область наук:
 • екологічні біотехнології
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ антропогенного навантаження ВАТ 'МУРМАНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ' ЗА ПЕРІОД 2011-2017ГГ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ антропогенного навантаження ВАТ" МУРМАНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ "ЗА ПЕРІОД 2011-2017ГГ»

  ?DOI: https://doi.Org/10.23670/IRJ.2019.81.3.004

  АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ антропогенного навантаження ВАТ «МУРМАНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ» ЗА ПЕРІОД 2011-2017гг

  Наукова стаття

  Клименко М.Г.1, Квасов Д.В.2, Троценко А.А.3 '*

  1 2 Мурманський політехнічний ліцей, Мурманськ, Росія;

  3 ORCID: 0000-0002-4590-0550, 3 Мурманський арктичний державний університет, Мурманськ, Росія

  * Корреспондирующий автор (trotcenko2007 [at] yandex.ru)

  Анотація

  У статті представлені результати статистичного аналізу діяльності ВАТ «Мурманський морський рибний порт» за період з 2011 по 2017 роки. Зокрема проаналізовані офіційні дані про викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище в результаті діяльності підприємства. Паралельно була вивчена програма природоохоронних заходів підприємства ВАТ «Мурманський морський рибний порт» з урахуванням антропогенного навантаження. Виявлено, що атмосферні викиди від стаціонарних джерел по більшості інгредієнтів не перевищують нормативи. Стічні води підприємства скидаються без очищення або недостатньо очищеними в процентному співвідношенні 60:40 відповідно, що вимагає заміни (реконструкції) очисних споруд. Від усіх джерел скидання стічних вод утворюються 15 видів забруднюючих речовин. В цілому підприємство за характером виробничої діяльності відноситься до потенційно екологічно небезпечних об'єктів і потребує модернізації обладнання.

  Ключові слова: Мурманський морський рибний порт, скиди, викиди, екологічний менеджмент.

  ANALYSIS OF STATISTICAL DATA OF MAN-INDUCED IMPACT OF OAO "MURMANSK FISHING PORT"

  FOR THE PERIOD OF 2011-2017

  Research article

  Klimenko M.G.1, Kvasov D.V.2, Trotsenko A.A.3, *

  1 2 Murmansk Polytechnic Lyceum, Murmansk, Russia;

  3 ORCID: 0000-0002-4590-0550,

  3 Murmansk Arctic State University, Murmansk, Russia

  * Corresponding author (trotcenko2007 [at] yandex.ru)

  Abstract

  The article presents the results of the statistical analysis of the activities of the OAO Murmansk Sea Fishing Port for the period from 2011 to 2017. In particular, the official data on wastes and emissions of pollutants into the environment as a result of the enterprise's activity were analyzed. At the same time, the environmental protection program of the enterprise OAO Murmansk Sea Fishing Port was studied with regard to the man-induced impact. It is revealed that atmospheric emissions from stationary sources do not exceed the standards for most of the ingredients. The wastewater of the enterprise is discharged without treatment or insufficiently treated in a percentage of 60:40, respectively, which requires the replacement (reconstruction) of the treatment facility. 15 types of pollutants are formed from all sources of wastewater discharges. In general, by the nature of production activities, the enterprise belongs to potentially environmentally hazardous facilities and needs to be modernized.

  Keywords: Murmansk Sea Fishing Port, wastes, emissions, environmental management.

  Вступ

  В результаті виробничої і не виробничої діяльності ВАТ «Мурманський морський рибний порт» (далі - «ММРП») робить негативний вплив на стан навколишнього середовища, в тому числі і Кольського затоки [1, С. 14], [3, С. 215] . Основними об'єктами забруднення атмосфери підприємства є котельня і автотранспорт. В даний час ВАТ «ММРП» має 41 стаціонарне джерело викиду, з них 26 організованих і 15 неорганізованих від автотранспорту. Від усіх джерел атмосферних викидів утворюються 21 вид забруднюючих речовин. Атмосферні викиди від стаціонарних джерел по більшості інгредієнтів не перевищують нормативи як за величиною, так і за складом забруднюючих речовин. Винятком є ​​викиди сполук сірки і азоту. Фактичний викид сажі перевищив ПДВ в 2014 р, це пов'язано зі збільшенням роботи котельні на проммайданчику № 2. Основну масу утворюються і викидаються в атмосферу забруднюючих речовин (далі - ЗВ) складають газоподібні речовини. Аналіз складу фактичних викидів показав, що речовини, які не дозволені до викиду, відсутні. Негативний вплив на повітряне середовище ВАТ «ММРП» проявляється в зв'язку зі складним складом ЗВ і їх поєднаним дією.

  Стічні води підприємства скидаються без очищення або недостатньо очищеними в процентному співвідношенні 60:40 відповідно. Від усіх джерел скидання стічних вод утворюються 15 видів ЗВ, в цілому на підприємстві спостерігається значне перевищення скидів ЗВ до їх ПДВ від підрозділів ВАТ «ММРП. Негативний вплив на водне середовище надають скиди стічних вод, що містять хлориди, фосфати, нітрати, нітрити, феноли, СПАР, основним джерелом яких є НПК.

  За досліджуваний період в середньому водоспоживання зменшилася на 29% в порівнянні з аналогічними результатами підприємства за перше десятиліття XXI століття, а також скидання стічних вод в Кольський затоку підприємством знизився в зв'язку з скороченням обсягу робіт і реорганізацією підрозділів ВАТ «ММРП».

  Мета дослідження

  Проведення аналізу статистичних даних про викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище, вивчення програми природоохоронних заходів підприємства ВАТ «Мурманський морський рибний порт» за 2011-2017 рр.

  матеріали дослідження

  1. Відомчі матеріали ВАТ «ММРП».

  2. Статзвітність ВАТ «ММРП» за 2011-2017гг.

  3. Доповіді про стан навколишнього середовища (далі - ОЗ) і природних ресурсів МПР по Мурманської області за 2011-2017гг.

  4. Нормативно-правова документація, що включає міжнародні акти, федеральні закони та інші нормативні правові акти РФ, закони та інші нормативні правові акти суб'єктів РФ, відомчі нормативні акти, державні стандарти (ГОСТи), санітарні та будівельні норми і правила (СанПіН, БНіП).

  5.Научная література, довідкові та статистичні матеріали [4].

  Об'єкт дослідження - комплексне транспортне підприємство ВАТ «ММРП», розташоване в м Мурманську.

  Характеристика берегових очисних споруд підприємства

  Проектна продуктивність станції 1000 м 3 / добу, ступінь очищення не більше 20 мг / л (по факту не більше 12 мг / л). Резервуарний парк станції складається з:

  - буферних резёрвуаров вод - 2 од. по 5000 м3 кожен;

  - буферний резервуар вод - 1 од. На 10000 м3;

  - резервуара уловлених нафтопродуктів - 1 од. на 8 м3;

  - шламонакопичувача (відстійний ставок) 1 од. на 800 м3.

  До складу станції очищення входить насосна станція для перекачки вод з резервуара в резервуар, відкачування відстояли вод на флотацію і рецікуляцію, з насосами продуктивністю: 162 м3 \ год - 2 од., 85 м3 / год - 2 од., 9,5 м3 / годину - 3 од. Сторонні організації на території порту: На території порту розташовуються близько 100 підприємств різних видів власності, так чи інакше пов'язані з рибною промисловістю.

  Аналіз викидів забруднюючих речовин в повітряне середовище

  Підприємство має відомчий проект 349.48-003.02 «Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу джерелами ФГУП« ММРП », дозвіл на викид № 4479 від 26.12.2012 року. «Санітарно-епідеміологічний висновок» за даним проектом № 51.ЗЦ.03.004.Т.000113.12.02 видане Державною санітарно-епідеміологічною службою Російської Федерації на водному і повітряному транспорті по Мурманської області 23.12.2012 року.

  Основним об'єктом забруднення атмосфери підприємства є котельня і автотранспорт. В даний час ВАТ «ММРП» має 41 стаціонарних джерел викиду, з них:

  1-по проммайданчику № 3 (8 організованих і 3 неорганізованих від автотранспорту;

  6 - по проммайданчику № 1 (9 організованих);

  24-по проммайданчику №2 (12 організованих і 12 неорганізованих).

  Підприємством в атмосферу викидається 4 групи сумації:

  Азоту діоксид + Сірки діоксид, Свинець + Сірки діоксид, Сірки діоксид + фтористий водень, Сірчана кислота + сірки діоксид та 21 забруднююча речовина.

  Контроль фонового складу проводиться санітарно-промислової лабораторії ФГУП «ММРП». Мета виробничого лабораторно-інструментального контролю полягає у визначенні фактичної маси викидів від стаціонарних джерел викидів і порівнянні її з нормативними значеннями (Табл. 1).

  Таблиця 1 - Динаміка фактичних викидів ЗВ в атмосферу від виробництв ВАТ «ММРП» в порівнянні з їх ПДВ

  т / рік за період 2011-2017гг

  - ^ од, показник --- ^^ 2011 2012 2013 2014 2017

  сірчистий ангідрид

  Фактичні викиди, т 396,56 396,56 396,56 1202,7 1202,7

  показник --- ^^ 2011 2012 2013 2014 2017

  ПДВ, т 396,56 396,56 396,56 396,56 1202,7

  азоту діоксид

  Фактичні викиди, т 59,297 59,297 59,297 163,65 163,65

  ПДВ, т 59,297 59,297 59,297 59,297 163,65

  вуглецю оксид

  Фактичні викиди, т 69,553 69,553 69,553 69,553 20,975

  ПДВ, т 69,553 69,553 69,553 69,553 20,975

  Вуглеводні нізкомолекуля рние летючі

  Фактичні викиди, т 24,431 24,431 24,431 24,431 1,576

  ПДВ, т 24,431 24,431 24,431 24,431 1,576

  зола мазутна

  Фактичні викиди, т 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

  ПДВ, т 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

  сажа

  Фактичні викиди, т 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057 5,0352

  ПДВ, т 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057 5,0352

  бензапірен

  Фактичні викиди, т 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0064

  ПДВ, т 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0064

  Свинець та його сполуки

  Фактичні викиди 0,00036 0,00036 0,00036 0,00036 0,00023

  ПДВ, т 0,00036 0,00036 0,00036 0,00036 0,00023

  Марганець та його сполуки

  Фактичні викиди, т 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,000525

  ПДВ, т 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,000525

  ацетон

  Фактичні викиди 0,005 0,005 0,005 0,005 -

  ПДВ 0,005 0,005 0,005 0,005 -

  Пил неорганічна нижче 20% кремнію (сварок. Аерозоль)

  Фактичні викиди, т 0,01266 0,01266 0,01266 0,01266 0,00004

  ПДВ, т 0,01266 0,01266 0,01266 0,01266 0,00004

  фтористий водень

  Фактичні викиди, т 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,00015

  ПДВ, т 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,00015

  натрію оксид

  Фактичні викиди, т 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 -

  ПДВ, т 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 -

  Залізо (заліза діоксид)

  Фактичні викиди, т 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 0,0007

  ПДВ, т 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 0,0007

  кислота сірчана

  Фактичні викиди, т 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0002

  ПДВ, т 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0002

  У жовтні 2014 Управлінням з технологічного та екологічного нагляду по Мурманської області була проведена перевірка дотримання вимог чинного законодавства в галузі охорони навколишнього середовища на об'єктах підприємства. Згідно з результатами інструментальних замірів було виявлено перевищення ПДВ валових викидів за 2014 р діоксиду сірки 2,38 рази (1048,7 тонн) і по оксидам азоту в 1,75 рази (138,7 тонн). При складанні статистичного звіту за формою 2-ТП (повітря) на 2015 р враховані результати контролю промислових викидів вироблених Федеральним державною установою «Центром лабораторного аналізу і технічних вимірювань» по Мурманської області (ФДМ ЦЛАТІ по МО). Після усунення виявлених порушень в галузі охорони навколишнього середовища фактичні викиди сполук сірки і азоту не перевищують нормативних [11]; [12]; [13].

  2000 а тисячі

  га

  0

  "" "2015

  рік

  | Тверді | газоподібні | всього Рис. 1 - Викидається без очищення ЗВ

  рік

  | Бензапірен | сажа

  | Свинець | зол а

  П вуглеводні

  Мал. 2 - Викид специфічних ЗВ

  Основну масу утворюються і викидаються в атмосферу забруднюючих речовин (далі - ЗВ) складають газоподібні речовини (рис. 1).

  Наприклад, динаміка викиду сажі за 2011-2015 рр. свідчить про перевищення фактичного викиду над ПДВ в 2015р, це пов'язано зі збільшенням роботи котельні на проммайданчику № 2 (рис. 2).

  Аналіз скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти

  Контроль якості морської води Кольської затоки здійснюється санітарно-екологічної лабораторії БСПС ВАТ «ММРП» в осінньо-весняний період (3 рази на рік) в 250-му контрольному створі, стічних - щомісяця, відповідно до Програми виробничого екологічного контролю за джерелами забруднення водних об'єктів , затвердженої генеральним директором ВАТ «ММРП» і узгодженої з ЦЛАТІ по Мурманської області строком до 17.04.2015 р.

  Динаміка фактичних скидів ЗВ в Кольський затоку від виробництв ВАТ «ММРП» в порівнянні з їх ПДВ т / рік з 2011-2017 рр. представлена ​​в таблиці 2.

  Таблиця 2 - Динаміка фактичних скидів ЗВ в Кольський затоку від виробництв ВАТ «ММРП» в порівнянні з їх

  показник ^ --- 2011 2012 2013 2014 2017

  азот амонійний

  Фактичні скиди т / рік 0,84 0,73 1,071 1,071 0,22794

  ПДС т / рік 0,73 0,73 0,931 0,931 0,2573

  БПК повн.

  Фактичні скиди т / рік 47,429 49,44 48,413 48,413 13,862

  ПДС т / рік 1,993 1,993 0,931 1,976 10,3526

  Зважені речовини

  Фактичні скиди, т / рік 25,111 29,527 29,729 29,729 15,9236

  ПДС, т / рік 2,695 2,695 2,677 2,677 15,9696

  нафтопродукти

  Фактичні скиди, т / рік 2,1628 0,332 0,1444 1,1864 0,34858

  ПДС, т / рік 0,0265 0,0265 0,0249 0,0262 1,95622

  Сухий залишок

  Фактичні скиди, т / рік 1583,454 1591,375 227,716 1581,911 137,279

  ПДС, т / рік 1583,454 1583,454 1581,911 1581,911 1582,238

  хлориди

  Фактичні скиди, т / рік 429,899 424,899 71,459 424,651 47,884

  "--- ^ од, ^ показник --- 2011 2012 2013 2014 2017

  Сульфат-аніон

  Фактичні скиди, т / рік 33,124 33,124 9,965 32,997 5,3617

  ПДС, т / рік 33,124 33,124 32,997 32,997 33,026

  Фосфати по / Р /

  Фактичні скиди, т / рік 0,297 0,297 10,1153 0,3876 0,06916

  ПДС, т / рік 0,1876 0,1876 0,1866 0,1866 0,2457

  Цинк / 2П2 + /

  Фактичні скиди, т / рік 0,004 0,004 0,0003 0,004 0,002

  ПДС, т / рік 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

  Залізо загальне

  Фактичні скиди, т / рік 0,05 0,05 0,003 0,05 0,03841

  ПДС, т / рік 0,01 0,01 0,01 0,004 0,20125

  Мідь / Си2 + /

  Фактичні скиди, т / рік 0,005 0,005 0,0002 0,005 0,0016

  ПДС, т / рік 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

  нітрат іон

  Фактичні скиди, т / рік 1,124 0,088 0,33106 1,081 0,2165

  ПДС, т / рік 1,124 0,088 1,111 1,081 1,1296

  Нітрит-іон

  Фактичні скиди, т / рік 0,085 0,085 0,0203 0,0843 0,22733

  ПДС, т / рік 0,0367 0,0367 0,0363 0,0363 0,0367

  СПАР

  Фактичні скиди, т / рік 0,436 0,436 0,20111 0,43322 0,09504

  ПДС, т / рік 0,04622 0,04622 0,04522 0,04522 0,04702

  фенол

  Фактичні скиди, т / рік 0,032 0,017 0,032 0,0041

  ПДС, т / рік 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004

  У період з 2014 р по 2017 року в цілому на підприємстві спостерігається значне зниження скидів забруднюючих речовин зі стічними водами.

  В даний час водовідведення господарсько-побутової та виробничо-господарської стічної води в Кольський затоку здійснюється по 8 випусків (6 випусків Північний і Південний райони порту і 2 випуски район Вугільної бази). Зливові стічні води відводяться по 8 випусків, з території вугільної бази скидання зливових стічних вод не організований (табл. 3).

  Таблиця 3 - Динаміка водовідведення ВАТ «ММРП» за період 2011-2016гг

  водовідведення РІК

  2012 2013 2014 2015 2016

  загальний забір води питної якості з РП, тис м3 / рік 795,6 934,0 781,1 672,4 562,7

  загальний паркан морської води, тис м3 / рік 1891,1 1891,1 1891,1 1891,1 1873,1

  передача ст. води в горколлектор, тис м3 / рік 11,7 16,5 15,9 20,6 13,9

  передано РП ст. води на оч. споруди (після ісп.) АТ «Протеїн», тис. м3 / рік 7,1 8,1 15,5 7,9 9,4

  Водовідведення в Кольський затоку всього 2286,8 2296,3 2300,1 2288,1 2175,3

  -забруднених 225,3 215,6 207,8 211,8 180,7

  -нормативно-чисті 1891,1 1891,1 1891,1 1891,1 1873,1

  -недостатньо очищених 170,4 189,6 201,2 185,2 121,5

  Обсяг скидання забруднених ст. вод за звітний період (зменшився, збільшився) зменшився на 48,6 зменшився на 9,5 зменшився на 7,8 тисм3 / рік збільшився на 4,0 тис м3 / рік зменшився на 31,3 тис м3 / рік

  На очисні споруди НПК прийнято 32,7 27,8 - - -

  Варто відзначити, що за 2011-2017 рр. зменшилася водоспоживання і скидання стічних вод в Кольський затоку даним підприємством. Це пов'язано з реорганізацією підрозділів і різким скороченням обсягу робіт ВАТ «ММРП».

  Для очищення стічних вод, що надходять в Кольський затоку, підприємство має:

  - локальні очисні установки 4 од. (3 од. - на об'єктах рибного порту, 1ед. - на підприємстві-абонента, в т.ч .:

  - мазутоловушка на мазутному господарстві Центральної котельні енергоцеху, продуктивністю 87,6 тис. м3 / рік, 240,0 м3 / добу., спосіб очищення - механічний;

  - відстійник-жироуловитель в їдальні № 5 Південного району порту, продуктивністю 8,80 тис. м3 / рік, 36,80 м3 / сут., спосіб очищення - механічний;

  - маслоловушках в депо електронавантажувачів Південного району, продуктивністю 0,21 тис. м3 / рік, 0,60 м3 / сут., спосіб очищення - механічний;

  - відстійник, масложіроуловітель на підприємстві-абонента (ВАТ «Мурманський траловий флот»), продуктивністю 26,00 тис. м3 / рік, 71,20 м3 / сут., спосіб очищення - механічний;

  - очисні споруди - на скиданні стічних вод у Кольський затоку від об'єктів рибного порту (нефтеперегрузочний комплекс), продуктивністю 1241,00 тис. м3 / рік, 3400,00 м3 / добу., спосіб очищення - фізико-хімічний).

  Підприємство є багатоструктурний, на його території утворюються різні види відходів, характерні для конкретного технологічного процесу. Всього на підприємстві утворюється 31 вид відходів, інвентаризація яких за класами небезпеки представлена ​​на малюнку 3 (усереднені дані).

  Мал. 3 - Динаміка утворення відходів за все на ВАТ «ММРП» за період 2011-2017 рр

  Аналіз маси відходів з урахуванням класів їх небезпеки свідчить про те, що в загальній масі відходів підприємства переважають відходи IV і III класів небезпеки.

  У зв'язку з продажем об'єктів нерухомості, зменшенням кількості співробітників на підприємстві, продажем 2-х судів і скороченням площі збираних територій в період з 2011 по 2017 рр. обсяг утворення сміття побутових приміщень, (маса утворюються ТПВ) організацій н / с (викл. великогабаритний) та інших комунальних відходів (кошторисів з ТП) зменшився (рис. 3.)

  Відомості про запланованій діяльності зі збору відходів. При дотриманні екологічних, санітарних, протипожежних та інших норм і правил у сфері поводження з небезпечними відходами на підприємстві, несприятливий вплив на ОПВ, здоров'я людей повинно бути зведене до мінімуму. Загальні види відходів, такі як відпрацьовані люмінесцентні ртутьсодержащие лампи, металобрухт, сміття від побутових приміщень організацій утворюються в усіх підрозділах підприємства. Цим обумовлений порядок збору даних видів відходів. На всіх проммайданчиках обладнані місця тимчасового зберігання відходів з метою накопичення певної партії для передачі іншим підприємствам для використання, знешкодження, поховання.

  висновки

  1. Головною метою підприємства ВАТ «Мурманський морський рибний порт» за програмою екологічного менеджменту є зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище і поліпшення екологічної безпеки в зв'язку діяльністю порту [2], [10].

  2. Атмосферні викиди від стаціонарних джерел по більшості інгредієнтів не перевищують нормативи. Винятком є ​​викиди сполук сірки і азоту. Перевищення ПДВ валових викидів тільки за 2014 р діоксиду сірки в 2 рази (1048,7 т) і по оксидам азоту в 1,5 рази (138,7 т), в наступні роки відповідає екологічним нормам. Стічні води підприємства скидаються без очищення або недостатньо очищеними в процентному співвідношенні 60:40 відповідно, що вимагає заміни (реконструкції) очисних споруд. Від усіх джерел скидання стічних вод утворюються 15 видів забруднюючих речовин. У загальній масі відходів переважають відходи III та IV класів небезпеки. На підприємстві найбільше утворюється твердих відходів, на другому місці відходи, утворені з втратили споживчі властивості виробів та списаного обладнання.

  3. Визначено, що метою природоохоронних заходів до 2020 року, що проводяться ВАТ «ММРП» за програмою екологічного менеджменту, є зниження і підтримання маси викидів забруднюючих речовин в атмосферу на рівні нормативів, запобігання забрудненню басейну Кольського затоки, зниження скидів нафтопродуктів у водні об'єкти, запобігання забруднення грунту, грунтових вод і атмосферного повітря. В цілому підприємство за характером виробничої діяльності відноситься до потенційно екологічно небезпечних об'єктів і потребує модернізації обладнання.

  Конфлікт інтересів Conflict of Interest

  Не вказано. None declared.

  Список літератури / References

  1. Діденко, С. Забезпечення безпеки в морському порту Мурманськ / С. Діденко // Морські порти. - 2008. - № 6. - С. 14-16.

  2. Євдокимов, Ю. Перспектива розвитку Мурманська транспортного вузла / Ю. Євдокимов // Російська газета. -2008. - 21 травня (№ 107).

  3. Коментар до Кодексу торговельного мореплавства Російської Федерації / за ред. Г. Г. Іванова. - Москва: Спарк, 2000. - 400 с.

  4. Міжнародна конвенція по запобіганню забруднення з суден 1973 року змінена протоколом 1978 р до неї, з поправками (Консолідований текст 2004 р.) МАРПОЛ 73/78 = International convention for prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the protocol of 1978 relating thereto, as ammended (Consolidated text 2004) / MARPOL 73/78: в 2 кн. - [Б. м.: б. і. ], 2005. - 765 с. : ил.

  5. Про нормативи плати за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами, скиди забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні об'єкти, розміщення відходів виробництва та споживання: постанову Уряду Рос. Федерації від 12.06.2006 № 344 // Російська газета. - 2003. - 21 червня (№ 120).

  6. Про вдосконалення системи державного управління морськими портами: постанова Уряду РФ від 25.09.2002 № 705 // Відомості Верховної РФ. - 2006. - 25 дек. (№ 52, 3 ч.). - У розділі ст. 5591.

  7. Про вдосконалення системи державного управління морськими рибними портами: постанова Уряду РФ від від 16.12.2006 № 773 // Російська газета. - 2002. - 2 Жовтня. (№ 186).

  8. Про транспортної безпеки: федер. закон від 09.02.2007 № 16-ФЗ // Російська газета. - 2007. - 14 берез. (№

  31).

  9. Про Федеральну цільову програму «Розвиток транспортної системи Росії (2010-2020 роки)»: постанова Уряду РФ від 05.12.2001 № 848 // Відомості Верховної РФ. - 2001. - 17 дек. (№ 51). - У розділі ст. 4895.

  10. Попов, П. Розробка Генеральної схеми розвитку Мурманського портового транспортного вузла / П. Попов. // Морський флот. - 2005. - № 6. - С. 6-9.СанПіН 2.1.7.1322-03. Грунт. Очищення населених місць, відходи виробництва і споживання, санітарна охорона грунту. Гігієнічні вимоги до розміщення та знешкодження відходів виробництва та споживання. Санітарно-епідеміологічні правила і нормативи: затв. Гл. держ. санітар. лікарем Рос. Федерації 30.04.2003: введ. 15.06.2003 // Російська газета. - 2003 - 28 травня (№ 100).

  11. Троценко А.А. Вплив навколишнього середовища на неспецифічний імунітет жителів Республіки Карелія і Мурманської області: дис .... канд. біол. наук: / 03.02.08: захист 01.04.2011: затв. 03.06.2011 / Троценко Алла Анатоліївна. - Москва: МДУ ім. М.В. Ломоносова, 2011. - 102 с.

  12. Троценко А.А. Деякі аспекти хімізму самозаймання та самозаймання // Пожаровибухонебезпечність. 2014. Т. 23. № 9. С. 284.

  13. Троценко А.А. Вплив демографічних і природно-кліматичних факторів на неспецифічний імунітет жителів Республіки Карелія і Мурманської області / Троценко А.А., Журавльова Н.Г., Буділова Є.В., Мігранова Л.А., Терьохін А.Т. Народонаселення. 2010. № 1 (47). С. 113-119.

  14. Ariefiew, I. Problems and prospects for the development of a transport system in multimodal proces «Far East-Europe». Program UE, «Autostraty morske», «INTER-REG 111С», Szczecin-2006. - P. 19-27.

  15. Hutter, B. M. Compliance: Regulation and Environment / Hutter B. M. - Oxford: Clarendon Press, 1997. - 308 р.

  16. Power, M. The new risk management / Power M. // European Business Forum. - 2000. - № 1. - P. 60-61.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Didenko, S. Obespechenie bezopasnosti v morskom portu Murmansk [Security in the seaport of Murmansk] / S. Didenko // Morskie porty. - 2008. - № 6. - S. 14-16.

  2. Evdokimov, Ju. Perspektiva razvitija murmanskogo transportnogo uzla [The prospect of development of the Murmansk transport hub] / Ju. Evdokimov // Rossijskaja gazeta. - 2008. - 21 maja (№ 107).

  3. Kommentarij k Kodeksu torgovogo moreplavanija Rossijskoj Federacii [Commentary to the code of merchant shipping of the Russian Federation] / pod red. G. G. Ivanova. - Moskva: Spark, 2000. - 400 s.

  4. Mezhdunarodnaja konvencija po predotvrashheniju zagrjaznenija s sudov тисяча дев'ятсот сімдесят три g., Izmenennaja protokolom 1978 g. k nej, s popravkami (Konsolidirovannyj tekst 2004 g.). MARPOL 73/78 = [International convention for prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the protocol of 1978 relating thereto, as ammended (Consolidated text 2004) / MARPOL 73/78]: v 2 kn. - [B. m. : B. i. ], 2005. - 765 s. : il.

  5. O normativah platy za vybrosy v atmosfernyj vozduh zagrjaznjajushhih veshhestv stacionarnymi i peredvizhnymi istochnikami, sbrosy zagrjaznjajushhih veshhestv v poverhnostnye i podzemnye vodnye ob # ekty, razmeshhenie othodov proizvodstva i potreblenija: postanovlenie Pravitel'stva Ros. Federacii ot 12.06.2006 № 344 [About standards of the payment for emissions in atmospheric air of polluting substances stationary and mobile sources, dumping of polluting substances in surface and underground water objects, placement of production and consumption wastes: the Government resolution Grew. Federation of 12.06.2006 № 344] // Rossijskaja gazeta. - 2003. - 21 ijunja (№ 120).

  6. O sovershenstvovanii sistemy gosudarstvennogo upravlenija morskimi portami: postanovlenie Pravitel'stva RF ot 25.09.2002 № 705 [Improving the system of state management of seaports: resolution of the RF Government dated Nurmatov 25.09.2002 № 705] // Sobranie zakonodatel'stva RF. - 2006. - 25 dek. (№ 52, 3 ch.). - St. 5591.

  7. O sovershenstvovanii sistemy gosudarstvennogo upravlenija morskimi rybnymi portami: postanovlenie Pravitel'stva RF ot ot 16.12.2006 № 773 [About improvement of the system of state management of sea fishing ports: the decree of the Government of the Russian Federation of 16.12.2006 No. 773] // Rossijskaja gazeta. - 2002. - 2 okt. (№ 186).

  8. O transportnoj bezopasnosti: feder. zakon ot 09.02.2007 № 16-FZ [About transport security: Feder. law of 09.02.2007 № 16-FZ] // Rossijskaja gazeta. - 2007. - 14 fevr. (№ 31).

  9. O Federal'noj celevoj programme «Razvitie transportnoj sistemy Rossii (2010-2020 gody)»: postanovlenie Pravitel'stva RF ot 05.12.2001 № 848 [About the Federal target program "development of transport system of Russia (2010-2020) ": the order of the Government of the Russian Federation of 05.12.2001 No. 848] // Sobranie zakonodatel'stva RF. - 2001. - 17 dek. (№ 51). - St. 4895.

  10. Popov, P. Razrabotka General'noj shemy razvitija Murmanskogo portovogo transportnogo uzla [Development of the General scheme of development of the Murmansk port transport hub] / P. Popov. // Morskoj flot. - 2005. - № 6. - S. 6-9.SanPiN 2.1.7.1322-03. Pochva. Ochistka naselennyh mest, othody proizvodstva i potreblenija, sanitarnaja ohrana pochvy. Gigienicheskie trebovanija k razmeshheniju i obezvrezhivaniju othodov proizvodstva i potreblenija. Sanitarno-jepidemiologicheskie pravila i normativy: utv. Gl. gos. sanitar. vrachom Ros. Federacii 30.04.2003: vved. 15.06.2003 // Rossijskaja gazeta. - 2003 - 28 maja (№ 100).

  11. Trocenko A.A. Vlijanie okruzhajushhej sredy na nespecificheskij immunitet zhitelej Respubliki Karelija i Murmanskoj oblasti [Environmental impact on non-specific immunity of residents of the Republic of Karelia and Murmansk region]: dis....

  MewdyHapodHbiu HaynHO-uccmdoBamenbCKuu x: ypHan | № 3 (81) • Mapm

  kand. biol. nauk: / 03.02.08: zashhita 01.04.2011: utv. 03.06.2011 / Trocenko Alla Anatol'evna. - Moskva: MGU im. M.V. Lomonosova, 2011. - 102 s.

  12. Trocenko A.A. Nekotorye aspekty himizma samovozgoranija i samovosplamenenija [Some aspects of self-ignition and self-ignition chemistry] // Pozharovzryvobezopasnost '. 2014. T. 23. № 9. S. 284.

  13. Trocenko A.A. Vlijanie demograficheskih i prirodno-klimaticheskih faktorov na nespecificheskij immunitet zhitelej Respubliki Karelija i Murmanskoj oblasti [Influence of demographic and climatic factors on non-specific immunity of residents of the Republic of Karelia and Murmansk region] / Trocenko AA, Zhuravleva NG, Budilova EV, Migranova LA, Terehin AT Narodonaselenie. 2010. № 1 (47). S. 113-119.

  14. Ariefiew, I. Problems and prospects for the development of a transport system in multimodal proces «Far East-Europe». Program UE, «Autostraty morske», «INTER-REG 111C», Szczecin-2006. - P. 19-27.

  15. Hutter, B. M. Compliance: Regulation and Environment / Hutter B. M. - Oxford: Clarendon Press, 1997. - 308 p.

  16. Power, M. The new risk management / Power M. // European Business Forum. - 2000. - № 1. - P. 60-61.


  Ключові слова: МУРМАНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ / скинути / ВИКИДИ / ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ / MURMANSK SEA FISHING PORT / WASTES / EMISSIONS / ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити