Рак шийки матки є провідною патологією серед злоякісних новоутворень у жіночого населення Республіки Тива. Однак в цілому показники, що характеризують діяльність онкологічної служби республіки, свідчать про недостатній обсяг проведених лікувально-профілактичних заходів, що визначає необхідність розробки і впровадження програми з профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування раку шийки матки.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Салчак Ч. Т., Сіразітдінова А. К., Рассенік Т. І.


Analysis of cancer care for patients with cervical cancer in the Tyva Republic

Cervical cancer is the most common malignancy among female population in the Tyva Republic. However, data on cancer care in the Republic are indicative of insufficient remedial and preventive measures, therefore, it is necessary to develop and introduce the program on prevention, early detection and effective treatment for cervical cancer.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Сибірський онкологічний журнал


  Наукова стаття на тему 'Аналіз стану захворюваності на рак шийки матки в Республіці Тива'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз стану захворюваності на рак шийки матки в Республіці Тива»

  ?ДОСВІД РОБОТИ ОНКОЛОГІЧНИХ УСТАНОВ

  УДК: 618.146-006.6 (571.52)

  АНАЛІЗ СТАНУ ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА РАК ШИЙКИ МАТКИ У Республіці Тива

  Ч.Т. Салчак, А.К. Сіразітдінова, Т.І. Рассенік

  Онкологічний диспансер Республіки Тива, м Кизил

  Рак шийки матки є провідною патологією серед злоякісних новоутворень у жіночого населення Республіки Тива. Однак в цілому показники, що характеризують діяльність онкологічної служби республіки, свідчать про недостатній обсяг проведених лікувально-профілактичних заходів, що визначає необхідність розробки і впровадження програми з профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування раку шийки матки.

  Ключові слова: рак шийки матки, стан онкологічної допомоги, Республіка Тива

  ANALYSIS OF CANCER CARE FOR PATIENTS WITH CERVICAL CANCER IN THE TYVA REPUBLIC

  Ch.T. Salchak, A.K. Sirazitdinova, T.I. Rassenik Tyva Cancer Center, Kyzyl

  Cervical cancer is the most common malignancy among female population in the Tyva Republic. However, data on cancer care in the Republic are indicative of insufficient remedial and preventive measures, therefore, it is necessary to develop and introduce the program on prevention, early detection and effective treatment for cervical cancer.

  Key words: cervical cancer, cancer care, the Tyva Republic.

  Рак шийки матки (РШМ) є однією з найбільш поширених форм злоякісних новоутворень жіночих статевих органів. За даними Міжнародного агентства з вивчення раку, щороку в світі реєструється 371 000 нових випадків раку шийки матки, і вмирають від нього 190 000 жінок. Більшість випадків раку шийки матки зустрічається в країнах, що розвиваються, де він є найбільш частою причиною смерті жінок від раку. В економічно розвинених країнах Європи і Америки стандартизовані показники відносно низькі - менше 14 на 100 000 жіночого населення.

  У країнах Європейського Союзу вони коливаються в діапазоні від 7 до 15 0/0000 [6].

  В останні десятиліття в Росії відзначається зростання захворюваності на рак шийки матки. Щорічно реєструється близько 12 000 нових хворих і вмирає близько 6 000 жінок. Стандартизований показник захворюваності раку шийки матки в 2005 р відставив 12,3 0/0000, смертності - 4,6 0/0000. У Росії отме-

  чає також значна варіабельність захворюваності від 11 до 18 0/0000. Найбільш високі показники захворюваності реєструються на Далекому Сході і в Сибіру [1, 5]. Така варіабельність показників пов'язана з багатьма факторами: соціально-економічними умовами, національними традиціями, освітнім рівнем населення, ступенем розвитку системи охорони здоров'я, проведеними заходами профілактичної спрямованості [3].

  Рак шийки матки - це візуальна форма захворювання, що визначає можливість його раннього виявлення, із застосуванням в практиці доступних та інформативних методів морфологічної і ендоскопічної діагностики. До 90-х років в Росії відзначалося поступове зниження захворюваності на рак шийки матки, що було пов'язано з регулярним проведенням профілактичних оглядів жіночого населення з обов'язковим взяттям мазків з шийки матки для цитологічного дослідження. З початку 90-х років скринінг раку шийки матки,

  аналіз стану онкологічної допомоги хворим на рак шийки матки ------------------------------------------ ------------------------------- 59

  спрямований на активне виявлення фонових і передракових процесів і забезпечує помітне зниження рівня захворюваності, практично відсутня по ряду соціальних і економічних причин. В даний час чітко простежується збільшення захворюваності серед жінок до 40 років, при цьому особливо помітно підвищення в групах до 29 років (щорічний приріст на 2,1%). Крім того, відзначається суттєве зростання показників занедбаності. Питома вага хворих ГГГ-ГУ стадією в 1990 році становив 34,2%; в 1992 р -37,2%; в 1995 році - 38,8%; в 2003 році - 39,7%; в 2006 р - 38,9% [4].

  Метою роботи став аналіз стану спеціалізованої допомоги хворим на рак шийки матки в Республіці Тива, на території якої в останні десятиліття відзначається зростання захворюваності на дану патологію. В основу роботи покладено дані офіційної онкологічної статистики (форма №030-6 / у, зведені форми №7 та 35-здоровий.).

  У Республіці Тива, на відміну від РФ, яка веде на онкологічну патологію серед жіночого населення є рак шийки матки. Серед територій Сибіру і Далекого Сходу Республіка Тива за рівнем захворюваності РШМ розташовується на другому місці (Читинська область -33,1 0/0000; Республіка Тива -25,5 0/0000; Томська область - 22,7 0/0000). При цьому в республіці відзначаються і високі показники смертності від РШМ. У 2005 році цей показник склав 15,0 0/0000 і був одним з найвищих на території регіону [5].

  Однією з основних завдань програм боротьби проти раку є забезпечення ефективної допомоги онкологічним хворим. У 2006 р чисельність контингентів онкологічних хворих в республіці склала 1459 осіб, з них 220 жінок перебували на обліку з приводу РШМ. Показник поширеності на 100 тис. Жіночого населення досяг 71,4, що вище за рівень 2004 р (63,4) на 11,2%, очевидно, що це обумовлено зростанням захворюваності.

  Показник виявлення РШМ при проведенні профілактичних оглядів в республіці невисокий: у 2001 р - 2,9%; 2006 - 10,4% (РФ -28,3%). Так як дана нозологія відноситься до візуальних локалізацій, це свідчить

  про недостатнє обсязі профілактичних і скринінгових заходів на території республіки і про низьку онкологічної настороженості лікарів загальної мережі, погану роботу онкологічних кабінетів поліклінік.

  Основним критерієм якості діагностики вважається питома вага злоякісних новоутворень, виявлених в Ш-ГУ стадії (відсоток занедбаності). Розподіл нововиявлених хворих на рак шийки матки за стадіями поширеності пухлинного процесу показало, що частка хворих з ГГГ-ГУ стадіями в 2006 р склала 35,4%. Це є тривожним фактом, так як даний показник, що характеризує своєчасність виявлення, визначає прогноз онкологічного захворювання. За даними за 2006 р, показник однорічної летальності при РШМ в Республіці Тива в 1,6 рази перевищував аналогічний показник по Російської Федерації (Республіка Тива - 31,7%, РФ - 19,3%). Співвідношення показників однорічної летальності і занедбаності при РМЗ в 2006 р було менше 1 (0,89), що вказує або на завищення ступеня поширення процесу, або на відмову в лікуванні хворим у зв'язку з наявністю протипоказань або літнім віком.

  У 2006 р закінчили спеціальне лікування 32 хворих із злоякісними новоутвореннями шийки матки, що відповідає 66,7 на 100 нововиявлених хворих (РФ - 70,6). В сучасних умовах променева терапія є провідним методом в самостійних радикальних програмах, а також важливим компонентом комбінованого лікування більш ніж у 90% хворих з РШМ [2]. У Республіці Тива променева терапія використовується у 62,5% пацієнток. Так, широко застосовувана в даний час в РФ хіміопроменева терапія поширених форм раку шийки матки, яка, за даними літератури [4, 5], підвищує ефективність лікування, в Республіці Тива використовується в недостатньому обсязі.

  Величина індексу накопичення контингенту, що визначається тяжкістю онкологічного захворювання і рівнем летальності, склала в 2006 р 4,6 (РФ - 12,2), причому в динаміці вона була вкрай нестабільною.

  Таким чином, наведені дані станом онкологічної допомоги хворим

  РШМ свідчать про недостатній обсяг проведених лікувально-профілактичних заходів в Республіці Тива - відзначаються висока занедбаність і однорічна летальність, що визначається недостатнім охопленням жіночого населення республіки профілактичними оглядами і низьким рівнем виявлення хворих при їх проведенні. В даний час в Росії в плані заходів щодо поліпшення демографічної ситуації одним з пріоритетних напрямків є збереження здоров'я жінок. У зв'язку з цим першочерговим завданням щодо зниження захворюваності та смертності від РШМ в республіці є розробка і реалізація програми з профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування раку шийки матки. У програмі обов'язково повинні знайти відображення питання, пов'язані з формуванням груп підвищеного ризику розвитку раку шийки матки, підвищенням кваліфікації лікарів лікувально-профілактичних установ, фахівців оглядових кабінетів, фельдшерсько-акушерських пунктів проведенням санітарно-освітньої роботи

  серед населення щодо здорового способу життя, створенням нового радіологічного відділення, оснащеного сучасним комплексом радіотерапевтичних апаратури для надання високотехнологічної медичної допомоги хворим та підготовки кваліфікованих кадрів радіологів та онкогінекологів.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Аксель Е.М., Давидов М.І. Статистика злоякісних новоутворень в Росії і країнах СНД в 2005 р // Вісник Російського онкологічного центру ім. М.М. Блохіна РАМН. 2007. Т. 18, №2.

  2. Костроміна К.М. та ін. Сучасна стратегія променевого лікування хворих на рак шийки матки // Роль променевої терапії в гінекологічній онкології: Матеріали наук.-практ. конф. Обнінськ, 2002.

  3. Новик В.І. Епідеміологія раку шийки матки, фактори ризику, скринінг // Практична онкологія. 2002. № 3.

  4. Стан онкологічної допомоги населенню Росії в 2006 році / За ред. В.І. Чіссова, В.В. Старинського, ГВ. Петрової. М .: ФДМ МНІОІ ім. П.А. Герцена, 2007. 180 с.

  5. Чіссов В.І., Старинський В.В., Петрова Г.В. Злоякісні новоутворення в Росії в 2005 році (захворюваність і смертність). М .: ФДМ МНІОІ ім. П.А. Герцена, 2007. 252 с.

  6. Ferlay J., Bray F, Pisani P., Parkin DM. GLOBOCAN 2000: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Wordwide, Version 1,0 // IARC Canser Base № 5. - Lyon: IARC Press, 2001..

  надійшла 1.02.08


  Ключові слова: РАК ШИЙКИ МАТКИ /СТАН ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ /РЕСПУБЛІКА ТИВА /CERVICAL CANCER /CANCER CARE /THE TYVA REPUBLIC

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити