Листові деревні матеріали є значною товарною категорією на світовому ринку лісу. Попит і виробництво листової і плитний продукції характеризуються інтенсивним зростанням. Листові деревні матеріали широко використовуються в будівництві, будівельно-ремонтних роботах і в меблевій галузі. Основними представниками товарної групи є: шпон, фанера, деревостружкові та деревоволокнисті плити. У статті проведено аналіз виробництва і споживання, експорту та імпорту даної продукції по регіонах світу і країнам в глобальному масштабі. Визначено країни-лідери в світовому виробництві та споживанні за видами листових деревних матеріалів. Виявлено причини, що вплинули в минулому на зміни попиту і пропозиції листових деревних матеріалів. Встановлено, що факторами, що впливають на виробництво лісової продукції, є: економічний розвиток країн світу, нові технології і економічна доступність лісових ресурсів. За результатами дослідження сформульовані тенденції, які в найближчій і далекій перспективі будуть характерні для виробництва і торгівлі листовими деревними матеріалами в світі. Статистичні дані, використані в статті, отримані з бази даних ФАО ООН.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Кархова Світлана Олександрівна


State Analysis for Production and Trade of Boards and Plywood in the World

Boards and plywood materials are a significant trade category in the global forest market. The demand and production of sheet and plate products are characterized by an intensive growth. Boards and plywood materials are widely used in construction, construction and repair works and in the furniture industry. The main representatives of the commodity group are veneer, plywood, particle boards and wood fiber boards. The article analyzes the production and consumption, export and import of these products by the world's regions and countries on a global scale. The leading countries in the world production and consumption by the types of the boards and plywood are identified. The article reveals the reasons affected the changes in the demand and supply of the boards and plywood materials in the past, it establishes that the factors influencing the production of the forest products are economic development of the countries of the world, new technologies and economic accessibility of the forest resources. The results of the study define the trends which will characterize the production and trade of the boards and plywood materials in the world, in the near and far future. Statistical data used in the article are obtained from the UN FAO database.


Область наук:
 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Baikal Research Journal

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЦТВА І ТОРГІВЛІ листового деревних матеріалів У СВІТІ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЦТВА І ТОРГІВЛІ листового деревних матеріалів У СВІТІ»

  ?УДК 630 * 722

  С. А. Кархова

  Байкальський державний університет, м Іркутськ, Російська Федерація

  АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЦТВА І ТОРГІВЛІ листового деревних матеріалів У СВІТІ

  АНОТАЦІЯ. Листові деревні матеріали є значною товарною категорією на світовому ринку лісу. Попит і виробництво листової і плитний продукції характеризуються інтенсивним зростанням. Листові деревні матеріали широко використовуються в будівництві, будівельно-ремонтних роботах і в меблевій галузі. Основними представниками товарної групи є: шпон, фанера, деревостружкові та деревоволокнисті плити. У статті проведено аналіз виробництва і споживання, експорту та імпорту даної продукції по регіонах світу і країнам в глобальному масштабі. Визначено країни-лідери в світовому виробництві та споживанні за видами листових деревних матеріалів. Виявлено причини, що вплинули в минулому на зміни попиту і пропозиції листових деревних матеріалів. Встановлено, що факторами, що впливають на виробництво лісової продукції, є: економічний розвиток країн світу, нові технології і економічна доступність лісових ресурсів. За результатами дослідження сформульовані тенденції, які в найближчій і далекій перспективі будуть характерні для виробництва і торгівлі листовими деревними матеріалами в світі. Статистичні дані, використані в статті, отримані з бази даних ФАО ООН.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА. Листові деревні матеріали; лісова продукція; фанера; ДСП; ДВП; МДФ; торгівля лісом.

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТІ. Дата надходження 14 лютого 2018 р .; дата прийняття до Твитнуть 7 червня 2018 р .; дата онлайн-розміщення 30 червня 2018 р.

  S. A. Karkhova

  Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation

  STATE ANALYSIS FOR PRODUCTION AND TRADE OF BOARDS AND PLYWOOD IN THE WORLD

  ABSTRACT. Boards and plywood materials are a significant trade category in the global forest market. The demand and production of sheet and plate products are characterized by an intensive growth. Boards and plywood materials are widely used in construction, construction and repair works and in the furniture industry. The main representatives of the commodity group are veneer, plywood, particle boards and wood fiber boards. The article analyzes the production and consumption, export and import of these products by the world's regions and countries on a global scale. The leading countries in the world production and consumption by the types of the boards and plywood are identified. The article reveals the reasons affected the changes in the demand and supply of the boards and plywood materials in the past, it establishes that the factors influencing the production of the forest products are economic development of the countries of the world, new technologies and economic accessibility of the forest resources. The results of the study define the trends which will characterize the production and trade of the boards and plywood materials in the world, in the near and far future. Statistical data used in the article are obtained from the UN FAO database.

  KEYWORDS. Boards and plywood materials; forest products; plywood; particle board; wood fiber boards, MDF, forest trade.

  ARTICLE INFO. Received February 14, 2018; accepted June 7, 2018; available online June 30, 2018.

  © С. А. Кархова, 2018

  Листові деревні матеріали, включаючи щитові і плитні, є вагомою групою лісових товарів на світовому ринку. У міру вдосконалення технологій виробництва, а також завдяки особливим технічним і експлуатаційним характеристикам, листові матеріали значно потіснили на ринку традиційні пиломатеріали. Деревні плити виробляються з деревного матеріалу (фанера - з шпону, деревостружкові плити - з тріски і розмеленої деревини, деревоволокнисті плити - з деревних волокон) з додаванням сполучних мінеральних або синтетичних матеріалів. Новими видами даної групи лісових товарів є деревно-поли-мірні композити, структурними елементами яких поряд з деревними частинками різних форм є пластики, цемент, метал, скло, Пеноплен-сти, папір [1, с. 123-124].

  У категорію листових деревних матеріалів за класифікацією, яка застосовується Департаментом лісового господарства Продовольчої і сільськогосподарської організації, що входить в Організацію Об'єднаних Націй (ФАО ООН), включають: шпон, фанеру, деревостружкові та деревоволокнисті плити. У складі деревостружкових плит (ДСП) враховуються також орієнтовано-стружкові плити (ОСП або ОБВ). Деревоволокнисті плити (ДВП) підрозділяються на тверді плити, деревоволокнисті плити середньої і високої щільності (МБО і Ібе відповідно) та інші плити, в тому числі непрессованние ізоляційні плити1.

  Листові матеріали з деревини широко застосовуються в будівництві, при виробництві меблів. Так, в наш час, велика частина меблів виготовляється з ДСП; фанера і ОСП застосовується в житловому будівництві промисловому будівництві, обробці і ремонті приміщень. Є й особливі сфери застосування: в якості ізолюючого матеріалу ДВП і фанера використовується в вагоно, судно- і автомобілебудуванні, деревні матеріали застосовуються в акустичних системах, при виробництві тари, каркаса для рекламних конструкцій, декоративних елементів для інтер'єру.

  За даними статистики ФАО ООН2, обсяг виробництва листових матеріалів з деревини за останні 25 років збільшився більш ніж в 3 рази. Активне зростання виробництва листових матеріалів почався в середині 1990-х рр. і пов'язаний з швидким економічним розвитком країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (рис. 1). У країнах Азії виробництво листових деревних матеріалів збільшилася з 1990 р майже в 10 разів. Особливо різко виробництво в цьому регіоні зросла в період з 2011 по 2015 рр., І сьогодні частка азіатських країн у глобальному виробництві сягає 61,7%. Європа, включаючи Росію, виробляє близько 20% листових матеріалів, країни Північної Америки (США і Канада) - 12%. Частки Африки і Океанії - менше 1% кожна.

  За обсягом споживання листової і плитний деревної продукції по регіонах світу структура схожа. До цієї товарної категорія, в порівнянні з іншими видами лісопродукції, споживається переважно там же, де і проізводітся3 (рис. 2).

  1 Лісова продукція 2015: щорічник. Рим: ФАО, 2017. URL: http://www.fao.org/3/a-i7304m.pdf.

  2 Всі цифрові дані в статті отримані з бази даних ФАО ООН-ФАОСТАТ, Forestry Production and Trade: http://www.fao.Org/faostat/en/#data/FO.

  3 Глобальна лісова продукція 2015: факти і цифри. Рим: ФАО, 2016. URL: http: //www.fao. org / 3 / a-i6669r.pdf.

  1930 1395 2 000 20C6 2010 2015 роки

  Мал. 1. Виробництво листових деревних матеріалів по регіонах світу

  1390 1995 20с0 2QC5 2010 2015 роки

  Мал. 2. Споживання листових деревних матеріалів по регіонах світу

  На частку п'яти найбільших виробників листової деревної продукції в 2015 р доводилося 68% від світового виробництва, при цьому частка Китаю становить 50,2%. Частка США - другого світового виробника - становить 8,5% загального обсягу. Такі країни як Росія, Канада, Німеччина займають в структурі 3,4%, 3,2% і 3,1% відповідно (рис. 3).

  1992 2 001 2010 2 011 2012 2 013 2 014 201?

  роки

  Мал. 3. Виробництво листових деревних матеріалів за основними країнами

  Основна тенденція у виробництві - збільшення частки Китаю, випуск листової лісопродукції якого за останні п'ять років зріс на 83,8%. В інших країнах у цей період виробництво було відносно стабільним.

  Головними споживачами листових деревних матеріалів є країни: Китай (48,2%), США (11,1%), Німеччина (2,9%), Росія (2,7%), Туреччина (2,4%) і Японія ( 2,3%). Тенденції споживання схожі з тенденціями виробництва. У 2015 р Туреччина обігнала Японію і стала п'ятим найбільшим споживачем деревних плит (рис. 4).

  Мал. 4. Споживання листових деревних матеріалів за основними країнами

  Загальні тенденції в світовій торгівлі деревиною та лісопродукцією в другій половині ХХ - початку XXI ст. характеризуються постійним наростанням торгового обороту між країнами з деяким спадом торгівлі в період економічних криз. На зовнішній ринок сьогодні надходить більше 20% усіх вироблених у світі деревних плит.

  Обсяг світової торгівлі деревними плитами збільшився за останні 25 років майже в 3 рази. Структура експорту та імпорту листової і плитний лісопродукції по регіонах світу також істотно змінилася (рис. 5, 6). Основними експортерами та імпортерами на світовому ринку в даний час є Європа і Азія. Сукупна частка цих регіонів в експорті листової лісопродукції в 2015 р становила 81%, а в імпорті - 73%.

  Африка

  | Океанія

  | Центральна, Південна Америки і Карибський басейн

  Північна Америка

  | Європа

  і Азія Роки

  Мал. 5. Експорт листових деревних матеріалів по регіонах світу

  Мал. 6. Імпорт листових деревних матеріалів по регіонах світу

  Чистий обсяг міжнародної торгівлі, що розраховується як різниця між експортом та імпортом продукції в натуральному вираженні, по регіонах світу показав, що Європа і Азія, а також країни Центральної, Південної Америки і Карибського басейну, Океанія є чистими експортерами листових деревних матеріалів. Навпаки, країни Північної Америки та Африки є чистими імпортерами (рис. 7). Залежність від імпорту пояснюється різними причинами: для розвинених країн - турбота про екологію, так як виробництво ДСП, ДВП і подібних плит є екологічно шкідливим; для слаборозвинених країн - дефіцит власних природних ресурсів і технологій.

  Мал. 7. Чистий торгівля листовими деревними матеріалами по регіонах світу

  Основними країнами-експортерами листових деревних матеріалів в 2015 р були: Китай (17% світового експорту), Канада (9%), Німеччина (7%), Малайзія (6%), Росія (5%), а також Таїланд (5 %) і Франція (4%). Основні країни-імпортери на світовому ринку: США (15% світового імпорту), Німеччина (7%), Японія (5%), Китай (4%), Канада (4%), а також Великобританія (4%) і Італія ( 4%).

  Досліджуючи динаміку виробництва листових деревних матеріалів з 1961 по 2015 рр. стає очевидним, що постійно в світі відбувається зростання попиту на дану групу продукції, а кожен вид продукції затребуваний в різній мірі і змінюється структура за видами продукції (рис. 8).

  JlCTlCTlCTnCTnCTnOlJlOlCTlCTlCTlCTnCTnCTnO'lO'lJlJlJlOOOOOCOO

  тЧтЧтЧтЧтЧтЧтЧтЧт-ЧтЧт-ЧтЧт-ЧтЧт-Чт-ЧтЧт-Чт-ЧтЧ (М (М (М (М (М (МСЧСЧ

  роки

  Листові - всього Шпон

  Фанера Стружкові плити

  - ДВП

  Мал. 8. Динаміка виробництва листових деревних матеріалів в світі

  У 2015 р світі було вироблено 399 млн м3 листових деревних матеріалів; в порівнянні з попереднім роком приріст виробництва склав 3,0%, а з 1991 р - зростання в 3,2 рази. Головним чинником, що обумовлює динаміку обсягів виробництва продукції лісового сектора, є попит. Попит на листову деревну продукцію в світі почав стрімко збільшуватися з кінця 1990-х рр. Попит на листові і плитні матеріали з дерева збільшувався повсюдно в глобальному масштабі, як в зв'язку з економічним розвитком країн і збільшенням чисельності населення, так і завдяки заміні традиційних пиломатеріалів на володіють більш досконалими експлуатаційними параметрами деревні композити. Істотне підвищення попиту в світі відбувалося, головним чином, через економічного розвитку країн Південно-Східної Азії, в першу чергу, Китаю, що можна пояснити прагненням в епоху глобалізації до вирівнювання рівня розвитку країн.

  Є ще два чинники, які, на нашу думку, є визначальними для зміни обсягів виробництва листових деревних матеріалів: по-перше, технології, і, по-друге, собівартість.

  Здатність підприємств-виробників купувати новітні технологічні рішення і сучасне обладнання впливало в минулому і продовжить далі впливати на масштаби виробництва і регіональну структуру світового виробництва деревних плит [2, с. 239-240]. Технологічні зрушення кінця XX століття поряд зі зміною суспільного укладу життя виявилися в розвитку цивільного та промислового будівництва - основних споживачів деревної продукції, і в появі нових, технологічно більш складних видів будівельних матеріалів з деревини.

  Собівартість виробництва, точніше співвідношення витрат на виробництво і реалізацію готової продукції з ціною товару на ринку, впливає як чисто економічний фактор на виробників, змушуючи останніх скорочувати

  і зупиняти випуск продукції або, навпаки, розширювати і створювати нові виробництва. Найбільш відчутно виробництво листової деревної продукції до вартості деревної сировини, тарифами на електроенергію та цін на смоли і нафту. Вартість деревної сировини сильно залежить від його доступності та якості, що далі впливає на якість деревних плит, їх конкурентоспроможність і ціну на ринку. Проблема доступу до сировини і його якості актуальна навіть для такої лісозабезпеченістю країни як Російська Федерація, що доводиться безліччю досліджень вчених в області технологічних новацій для зниження собівартості, наприклад, роботи [3; 4].

  Фактори, що визначають економічну доступність лісових ресурсів, є рентообразующих факторами, і відображаються в оцінці економічної привабливості лісової території [5, с. 34].

  Економічна доступність, в свою чергу, залежить від таких груп факторів, як: ресурсні (визначені характеристиками лісових ресурсів певних територій, умовами експлуатації і відтворення лісів), логістичні (враховують місце розташування лісових ділянок, стан транспортної інфраструктури), загальноекономічні (ринкові ціни на ресурси для виробництва), господарські (управління і організація виробництва, прийняття рішень, в тому числі щодо технологій), а також екологічні обмеження [6, с. 227-228].

  Транспортні умови є особливо важливим рентообразующих фактором в лісовій промисловості нашої країни. Тому навіть на лесоїзбиточних територіях Росії слаборозвинена дорожньо-транспортна інфраструктура робить невигідним створення виробництв деревних плит [7, с. 351].

  Досліджуючи динаміку виробництва (рис. 8), можна помітити, що період 2008-2009 рр. характеризується значним спадом. Це період світової економічної кризи, яка торкнулася виробництво листової і плитний ле-сопродукціі, але все ж в меншій мірі, ніж виробництво ділової деревини і пиломатеріалів. Даний економічна криза вважається найсерйознішим світовою кризою останніх років. Спад торкнувся повсюдно економіку всіх країн, викликав зниження житлового та промислового будівництва, скорочення меблевого виробництва, як в найбільш розвинених країнах Північної Америки та Європи, так і в країнах, що розвиваються [8, с. 55; 9, с. 234].

  Як приватні причин спаду виробництва листової деревної продукції називають: підвищення вартості деревної сировини, збільшення цін на енергоносії, скорочення будівництва та галузевих інвестицій [10, с. 3]. Статистика світового виробництва показує, що до 2012 р галузь практично повністю відновилася після економічного спаду.

  Структура виробництва за видами листових деревних матеріалів за аналізований період з 1961 р була схильна до серйозних змін, в основному зумовленими науково-технічним і соціальним розвитком (таблиця 1).

  Таблиця 1

  Виробництво листових деревних матеріалів в світі

  Найменування показника Значення показника

  1961 р 1971 р 1981 р 1991 р 2001 р 2011 р 2012 р 2013 р 2014 р 2015 р.

  1. Обсяг виробництва, млн м3

  Листові деревні матеріали-всього 26,3 78,3 100,7 125,6 184,6 317,2 334,7 367,3 387,9 399,4

  Закінчення табл. 1

  Найменування Значення показника

  показника 1961 р 1971 р 1981 р 1991 р 2001 р 2011 р 2012 р 2013 р 2014 р 2015 р.

  Шпон 1,1 3,3 4,5 5,1 8,4 13,9 13,6 13,3 13,9 14,2

  Фанера 16,5 36,9 40,3 46,5 56,2 109,3 118,2 134,6 147,3 156,9

  Стружкові плити, вкл. 3,9 22,8 39,4 54,0 84,3 98,0 97,5 106,7 111,1 110,9

  ОСП

  Деревоволокнисті 4,7 15,4 16,5 20,0 35,6 95,9 105,4 112,6 115,6 117,4

  плити

  2. Структура, проц.

  листові

  деревні матеріали - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  всього

  Шпон 4,4 4,2 4,5 4,1 4,6 4,4 4,1 3,6 3,6 3,6

  Фанера 62,9 47,1 40,0 37,0 30,5 34,5 35,3 36,7 38,0 39,3

  Стружкові плити, вкл. 15,0 29,1 39,1 43,0 45,7 30,9 29,1 29,1 28,6 27,8

  ОСП

  Деревоволокнисті 17,8 19,7 16,4 15,9 19,3 30,2 31,5 30,6 29,8 29,4

  плити

  3. Приріст (до попереднього значення), проц.

  листові

  деревні матеріали - - 197,9 28,6 24,7 47,0 71,8 5,5 9,7 5,6 3,0

  всього

  Шпон - 186,4 37,2 13,2 64,9 65,2 -2,5 -1,7 4,1 2,1

  Фанера - 123,1 9,3 15,4 21,0 94,4 8,1 13,9 9,5 6,5

  Стружкові плити, вкл. 477,4 73,1 37,1 56,2 16,2 -0,6 9,5 4,1 -0,1

  ОСП

  Деревоволокнисті - 229,8 7,1 20,9 78,4 169,1 10,0 6,8 2,7 1,6

  плити

  Найбільшу частку в структурі листової і плитний деревної продукції в 2015 р становила фанера (39,3%), далі - ДВП (29,4%), ДСП, включаючи ОСП (27,8%), шпон (3,6%) . Починаючи з 2012 р частка ДВП (31,5%) перевищила частку ДСП і ОСП (29,1%).

  Шпон в структурі виробництва листових матеріалів займає малу частку - 3,6%. Його виробництво відносно стабільне, річні темпи зростання невеликі. За період 1999-2005 рр. стався помітний стрибок у виробництві шпону, коли його обсяг зріс на 64,2%. Темпи зростання виробництва шпону в останнє десятиліття сповільнилися і складають в середньому 1,1% на рік. Основними виробниками шпону є країни: Китай (21,4%), Бразилія (8,7%), В'єтнам (7,4%), Малайзія (5,8%), Індонезія (5,8%), Росія (5, 4%), Нова Зеландія (5,1%), Канада (4,1%). Найбільш активне зростання виробництва шпону був у В'єтнамі, який збільшив випуск з 134 тис. М3 в 2009 р до 1 050 тис. М3 в 2015 р Росія за той же період збільшила випуск з 318 тис. М3 до 759 тис. М3.

  Споживання шпону здійснюється, в основному, трьома промисловостями: фанерною, меблевої та будівельної. Країнами, лідируючими в споживанні шпону, є: Китай (27,8% світового споживання), Бразилія (8,1%), Малайзія (5,9%), Індонезія (5,6%), Індія (4,7%).

  Експорт шпону в 2015 р склав 4 371 тис. М3, збільшившись в порівнянні з попереднім років на 4,8%. Експортують шпон такі країни, як: В'єтнам (24,1% світового експорту), Канада (14,5%), Росія (9,1%), а також Китай (б, 1%) і Малайзія (5,2%).

  Імпорт шпону в 2015 р був в розмірі 4 424 тис. М3, причому його розмір незначно зменшився. Головними імпортерами шпону на світовому ринку є: Китай (27,0% світового імпорту), Індія (8,6%), США (7,2%), Малайзія (5,8%), Японія (5,6%).

  До кінця 1980-х рр. половина всієї фанери в світі проводилася в Північній Америці. У 1990-х рр. лідерство перейшло до Азіатським країнам, в основному за рахунок розвитку фанерній промисловості Китаю. В динаміці виробництва фанери можна умовно виділити два періоди. З 1961 до 2001 року виробництво фанери можна вважати умовно стабільним, обсяг зростав в середньому на 3,3% на рік. У період з 2002 р до 2015 р зростання виробництва був більш активним - на 7,8% в рік. В останні п'ять років виробництво фанери в середньому збільшувалася на 11,5% в рік. У період світової кризи обсяги випуску фанери падали двічі - в 2008 р на 6,6%, потім в 2009 році - ще на 5,3%. Однак уже в наступному 2010 р втрачені обсяги були компенсовані збільшенням виробництва на 12,5% з поверненням на докризовий рівень. З 2015 р почалося стагнірованіе виробництва через насичення ринку.

  Головним світовим виробником і споживачем фанери є Китай, який випускає понад 70% світового обсягу фанери; тому зміни на ринку фанери викликаються станом економіки цієї країни. Всього на 11 країн припадає 94% світового проізводства4. Крім Китаю (72,3%), це такі країни як США (5,9%), Індонезія (3,7%), Малайзія (2,6%), Росія (2,3%), Японія (1,8 %), Індія (1,6%), Бразилія (1,5%), Канада (1,2%), Чилі (0,9%) і Фінляндія (0,7%).

  Споживання фанери в світовому масштабі склало 153,3 млн м3, при обсязі виробництва - 156,9 млн м3. Країнами-споживачами фанери є: Китай (67,3%), США (8,4%), Японія (3,8%), Індонезія (2,3%) і Канада (1,9%). Використовується фанера, головним чином, в будівництві, в меблевому виробництві, у виготовленні тари і упаковки.

  Світовий обсяг експорту фанери в 2015 р досяг 28 622 тис. М3, збільшившись за рік на 1,8%. Експортують фанеру країнами з часткою, що перевищує 5%, є: Китай (39,7%), Малайзія (12,5%), Індонезія (8,2%), Росія (7,7%) і Бразилія (6,5% ).

  Імпорт фанери в звітному періоді склав 25 088 тис. М3, що більше ніж в попередньому році на 2,3%. Країни, що займають найбільші частки в імпорті цієї продукції: США (17,0%), Японія (11,9%), Канада (5,9%), Великобританія (5,9%), Німеччина (5,6%).

  Виробництво деревних плит розвивається активніше, ніж традиційних пиломатеріалів через їх дешевизну і придатності до масового уніфікованого використання в будівельній, меблевій промисловості, виробництві тари і упаковки.

  4 Стрімке зростання світового випуску фанери сповільнилося // Лісова промисловість. URL: http://www.lesonline.org.ua/analitic/?cat_id=12&id = 339267.

  Виробництво стружкових плит і ОСП за період з 1995 по 2015 рр. збільшилася на 69%, виробництво ДВП - на 475%. За період 2011-2015 рр. їх виробництво зросло на 13,2% і 12,2% відповідно. Причому, переломним став 2012 року, коли випуск ДВП перевищив виробництво стружкових плит (табл. 2).

  Таблиця 2

  Виробництво деревних плит в світі

  Найменування показника Значення показника

  1995 р 2000 2005 2010 2011 р 2012 р 2013 р 2014 р 2015 р.

  1. Обсяг виробництва, млн м3

  Стружкові плити 65,7 85,6 103,1 95,9 98,0 97,5 106,7 111,1 110,9

  ДСП 54,1 64,3 74,6 76,8 78,1 75,9 83,0 86,1 84,3

  ОСП 11,5 21,3 28,5 19,0 19,9 21,5 23,7 25,0 26,6

  Деревоволокнисті плити 20,4 34,1 62,0 88,1 95,9 105,4 112,6 115,6 117,4

  Тверді плити 7,0 9,3 9,0 9,4 10,7 12,7 14,2 12,0 11,8

  МБО / НБЕ 7,9 19,0 46,7 69,5 75,8 83,3 88,5 94,0 95,9

  Інші плити 5,5 5,8 6,4 9,3 9,3 9,4 9,9 9,7 9,7

  2. Структура, проц.

  Стружкові плити 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  ДСП 82,4 75,1 72,3 80,1 79,7 77,9 77,8 77,5 76,0

  ОСП 17,6 24,9 27,7 19,9 20,3 22,1 22,2 22,5 24,0

  Деревоволокнисті плити 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  Тверді плити 34,3 27,3 14,5 10,6 11,2 12,0 12,6 10,3 10,1

  МБО / НБЕ 38,6 55,8 75,3 78,8 79,1 79,0 78,6 81,3 81,7

  Інші плити 27,1 16,9 10,3 10,5 9,7 8,9 8,8 8,4 8,2

  3. Приріст (до попереднього значення), проц.

  Стружкові плити - 30,3 20,5 -7,0 2,3 -0,6 9,5 4,1 -0,1

  ДСП - 18,7 16,1 3,0 1,7 -2,8 9,3 3,7 -2,1

  ОСП - 84,9 33,7 -33,3 4,6 8,2 10,1 5,4 6,6

  Деревоволокнисті плити - 67,2 81,7 42,0 8,8 10,0 6,8 2,7 1,6

  Тверді плити - 33,2 -3,8 4,3 14,8 18,3 12,1 -16,0 -1,3

  МБО / НБЕ - 141,5 145,2 48,8 9,2 9,9 6,1 6,2 2,1

  Інші плити - 4,5 10,5 45,3 0,2 0,9 4,9 -1,7 -0,2

  Попит на деревостружкові і орієнтовано-стружкові плити в глобальному масштабі досить стабільний, середньорічні темпи приросту випуску за останні п'ять років становили 3,0%, причому в середньому виробництво ДСП росло на 2% в рік, а виробництво ОСП - на 7%. ДСП виготовляється більше ніж ОСП в 3,2 рази.

  ДСП виготовляється в більшості країн світу. Лідером з виробництва стружкових плит знову є Китай, який випускає 18,1% світового обсягу ДСП і ОСП. Інші великі країни-виробники за статистикою за 2015 р .: США (14,4% світового випуску), Канада (7,9%), Німеччина (6,1%), Російська Федерація (5,9%).

  Споживання ДСП і ОСП в світі в 2015 р склало 110 355 тис. М3, при виробництві в 110 937 тис. М3. Споживачами стружкових плит в світі є

  такі країни, як: США (19,0% обсягу споживання), Китай (18,7%), Німеччина (6,7%), Росія (5,3%), Польща (5,2%).

  Світовий експорт ДСП і ОСП досяг 28 540 тис. М3 в 2015 р Експортується 1/4 частина світового обсягу випуску. Країнами-експортерами з часткою понад 5% є: Канада (20,0%), Німеччина (7,7%), Румунія (7,0%), Таїланд (6,8%), Австрія (6,4%), Франція (6,1%).

  Імпорт ДСП і ОСП в світі склав 27 959 тис. М3. Імпортували деревостружкові плити країни: США (19,8% від обсягу імпорту), Німеччина (10,2%), Польща (5,5%), Італія (5,1%), а також Південна Корея (4,5%).

  Швидке зростання виробництва ДВП почався в 1997 г. (в середньому приблизно на 10% в рік), а з 2013 р зростання сповільнилося. Основна частина цього зростання припадає на МБО / Ібе і країну Китай. Так, з 2010 по 2015 рр. випуск МБО / Ібе в світі збільшився на 38,1%, а відраховуючи з 1995 р - в 12 разів, що спричинило зрушення в структурі виробництва (рис. 9). Пояснюються зміни тим, що попит на ДВП і ДСП безпосередньо залежить від стану меблевого ринку, в меншій мірі впливає будівельна галузь. На світовому ринку до теперішнього часу встановилася така тенденція: попит на плити ДСП в меблевому виробництві скорочується, на заміну приходять плити МБО і Ібе. Це пояснюється кращими споживчими якостями МДФ, більшою екологічністю при експлуатації, а також постійним прагненням заводів до зниження собівартості їх проізводства5.

  про -I-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | -

  ОТтОТОТОТОООООООООО ^ тЧтЧт -) .-) ^)

  роки

  Мал. 9. Динаміка виробництва ДСП і ДВП за видами в світі

  Світове виробництво ДВП склало в 2015 р 117 393 тис. М3, а споживання - 115 292 тис. М3. У структурі виробництва частка MDF / HDF становила 81,7%, частка твердих плит - 10,1% та інших плит - 8,2%. У виробництві ДВП 66,1% частку обсягу забезпечують країни Азії. Основними виробниками ДВП на світовому ринку в 2015 р є країни: Китай (54,7%), США (7,0%), Німеччина (4,5%), Туреччина (4,1%), Бразилія (4,0 %). Подібний розподіл спостерігається і по споживанню: Китай (53,3%), США (8,0%), Туреччина (4,0%), Бразилія (3,6%), Німеччина (2,5%).

  Обсяг експорту ДВП в 2015 р в глобальному масштабі склав 24 144 тис. М3, а імпорту - 21 470 тис. М3. Частка експорту та імпорту у виробництві та споживанні становить близько 20%. Більше половини світового експорту ДВП здійснюють Європейські країни. Лідирують за показниками експорту країни: Німеччина (14,3% від світового експорту за 2015 г.), Китай (12,5%), Таїланд (8,9%),

  5 Зростання конкуренції на ринку плит MDF веде до його розширення // ЛесПромІнформ. URL: http: // www. lesprominform.org.ua/jarchive/articles/itemshow/4407.

  Польща (7,1%), Іспанія (5,0%), а також Франція (4,9%). Провідними країнами-імпортерами ДВП на світовому ринку є: США (8,7%), Іран (5,9%), Німеччина (4,8%), Саудівська Аравія (4,2%), Франція (4,1%) , Бельгія (4,0%).

  У Росії основним видом вироблених і споживаних плит є ДСП, і споживаються вони переважно у виробництві меблів. Частка РФ у випуску ДВП становить лише 2,3% світового виробництва. Російські споживачі поки відчувають дефіцит по окремих різновидах деревоволокнистих плит високої і середньої щільності, тому в нашій країні реалізуються проекти створення нових виробничих потужностей з випуску МДФ. Виготовлення ОСП в Росії почалося тільки в 2012 р, і перш попит на них повністю задовольнявся з імпорту. Робляться прогнози про те, що до 2020 р власні потужності перевищать ємність внутрішнього ринку ОСП.

  Фанера і шпон, вироблені в РФ, користуються великим попитом на зовнішньому ринку. Більше 60% російської фанери і більше 50% російського шпону направляється на експорт. Вважається, що за співвідношенням «ціна / якість» російська фанера є найбільш конкурентоспроможною на світовому ринку [11].

  В цілому, позиції Росії на світовому лісовому ринку нестійкі. При великих запасах деревних ресурсів, наша країна має в своєму розпорядженні скромними виробничими потужностями для глибокої переробки сировини і невеликий внутрішньою потребою в лісових матеріалах [12, с. 131].

  На основі проведеного дослідження, визначимо тенденції, які будуть характерні для світового виробництва деревної листової і плитний продукції в найближчій (орієнтовно до 20 років) і далеку перспективу (до 50 років):

  1. У найближчій перспективі слід очікувати подальшого збільшення випуску листової деревної продукції в світі. Причинами стабільного зростання стануть: подальше збільшення чисельності населення світу, економічний розвиток і підвищення рівня життя в менш розвинених державах. Зростанню попиту на матеріали з деревини також посприяє популяризація ідеї дерев'яного домобудівництва в розвинених і країнах, що розвиваються [13, с. 74].

  2. Передбачається зниження виробництва даної товарної групи в розвинених країнах (США, Канада, окремі країни Європейського Союзу) за всіма видами, крім МБО / Ібе та інших композиційних плит. Обумовлено це ідеями сталого лісокористування та збереження біорізноманіття, а також поліпшення екологічного середовища проживання людини.

  3. Слід очікувати подальшого зростання випуску листової і плитний лесопро-продукції в країнах Південно-Східної Азії, Океанії, Латинської і Південної Америки через більш легкої доступності лісових ресурсів під впливом сприятливого клімату, а також меншою стурбованістю екологічними проблемами. Чи вплине і зростання власного попиту в даних країнах.

  4. Від економічного розвитку Китаю і найближчих до нього азіатських країн буде залежати кон'юнктура світового ринку лісової продукції. Китай сьогодні є основним виробником і споживачем листових деревних матеріалів, і в цілому більшості лісових товарів. Китай, незважаючи на недавнє уповільнення розвитку його економіки, зможе зберегти і зміцнити свої позиції головного світового виробника і споживача лісової продукції, а також творця нових її видів.

  5. Розвиток технологій в далекій перспективі розширить перелік лісової продукції, найкращим чином задовольняє потреби сучасного суспільства. Інноваційні лісові товари будуть створюватися переважно у вигляді плитних і листових матеріалів шляхом об'єднання різнорідних матеріалів різного походження, а також шляхом зміни фізико-хімічного складу.

  6. Під впливом безлічі факторів можна очікувати подальшого зміни видової структури. Частка виробництва стружкових плит як менш технологічних і екологічно чистих видів, в далекій перспективі, може опуститися 5% в натуральному обсязі випуску і споживання. Частка плит ДВП і сучасних деревних композитів цієї групи може досягти 70-75%. З виробництвом фанери ситуація більш неоднозначна, однак, в далекій перспективі можна чекати її заміну в будівництві на інші більш дешеві деревно-композитні матеріали.

  7. Загальною тенденцією для всіх видів листової продукції має стати зниження витрат у виробництві при підвищенні вартості деревної сировини. В майбутньому, у міру посилення проблем збезлісення, екологічних проблем і погіршення економічної доступності, відбудеться переоцінка реальної вартості лісових ресурсів.

  Список використаної літератури

  1. Сучасні будівельні композиційні матеріали на основі деревних відходів / Р. Г. Сафін [и др.] // Вісник Казанського технологічного університету. - 2014. -Т. 17, № 20. - С. 123-128.

  2. Лордкіпанідзе М. Г. Перспективи розвитку виробництва ламінованих древ-но-стружкових плит на вітчизняних підприємствах / М. Г. Лордкіпанідзе, Л. В. Чест-нова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. - 2014. - № 4-1. -З. 237-241.

  3. Плотникова Г. В. Підвищення ефективності виробництва деревно-стружкових плит / Г. В. Плотнікова, С. В. Денисов, І. Н. Челишева // Вісник Красноярського державного аграрного університету. - 2010. - № 7. - С. 152-158.

  4. Свєшніков А. С. Обгрунтування економічної ефективності виробництва композиційної фанери / А. С. Свєшніков, С. А. Угрюмов // Вісник Поволзької державного технологічного університету. Серія: Економіка та управління. - 2012. - № 2. -С. 38-45.

  5. Суходолов А. П. Економічна доступність лісових ресурсів як рентообразующих фактор і основа оцінки лісосировинного потенціалу / А. П. Суходолов, А. А. Ізместьев // Известия ІГЕА. - 2012. - № 6. - С. 31-35.

  6. Третьяков А. Г. Економічна доступність лісових ресурсів: фактори, її визначальне, і достовірність оцінки / А. Г. Третьяков // Лісотехнічний журнал. - 2015. -Т. 5, № 1. - С. 274-287.

  7. Болданова Е. В. Багатовимірна характеристика впливу щільності лісових доріг на обсяг лісовідновлення та площа лісових пожеж / Є. В. Болданова, Е. Ю. Богомолова, Г. В. Давидова // Известия Байкальського державного університету. - 2017. -Т. 27, № 3. - С. 350-358.

  8. Бурдин Н. А. Лісовий сектор Європи: стан і тенденції в умовах фінансової кризи / Н. А. Бурдін // Лісовий вісник. Forestry Bulletin. - 2011. - № 6. - С. 51-55.

  9. Стариков Є. М. Аналіз структурних змін і основних тенденцій розвитку лісозаготівельної галузі на глобальному ринку / Є. М. Стариков, Н. К. Пряділіна,

  B. В. Мезенова // Лісотехнічний журнал. - 2014. - Т. 4, № 4. - С. 231-240.

  10. Пряділіна Н. К. Аналіз структурних змін і тенденцій розвитку виробництва листових деревних матеріалів на світовому ринку / Н. К. Пряділіна // Рішення проблем розвитку підприємств: роль наукових досліджень: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 3 березня 2016 року - Краснодар, 2016. - С. 1-11.

  11. Фітчін А. А. Конкурентоспроможність Росії на світовому ринку фанери / А. А. Фітчін // Економіка і ефективність організації виробництва. - 2015. - № 23. -

  C. 12-17.

  12. Сушко О. П. Сучасний стан лісопромислового комплексу в умовах глобалізації світового ринку / О. П. Сушко // Вісник Північного (Арктичного) Федерального університету. Серія: Гуманітарні та соціальні науки. - 2014. - № 6. -С. 126-134.

  13. Войниково Г. Н. Розвиток російського ринку дерев'яного домобудівництва - альтернативне вирішення житлового питання в Росії / Г. Н. Войниково, Е. Б. Нікітенко // Сучасні тенденції в соціально-економічних і гуманітарних науках: теорія і практика: зб. наук. тр. / Ред. Т. Г. Озернікова, Т. Л. Музичук. - Іркутськ, 2017. -С. 74-81.

  References

  1. Safin R. G., Stepanov V. V., Kharullina E. R., Gainullina A. A., Stepanova T. O. Modern building composites based on wood waste. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta = Herald of Kazan Technological University, 2014 року, vol. 17, no. 20, pp. 123-128. (In Russian).

  2. Lordkipanidze M. G., Chestnova L. V. Prospects of production development of laminated chipboards in domestic enterprises. Aktual'nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk = Actual Problems in Humanities and Natural Sciences, 2014 року, no. 4-1, pp. 237-241. (In Russian).

  3. Plotnikova G. V., Denisov S. V., Chelysheva I. N. Increase of production efficiency of chipboards. Vestnik KRASGAU = The Bulletin of KrasGAU 2010, no. 7, pp. 152-158. (In Russian).

  4. Sveshnikov A. S., Ugryumov S. A. Basis of economic production efficiency of composite plywood. Vestnik Povolzhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i upra-vlenie = Bulletin of Volga State University. Series: Economy and Management, 2012 no. 2, pp. 38-45. (In Russian).

  5. Sukhodolov A. P., Izmestiev A. A. Economic accessibility of forest resources as rent-forming factor and assessment basis for forest raw material potential. Izvestiya Irkutskoi gosudarstvennoi ekonomicheskoi akademii = Izvestiya of Irkutsk State Economics Academy 2012, no. 6, pp. 31-35. (In Russian).

  6. Tretyakov A. G. Economic accessibility of forest resources: determinant factors and reliability of the assessment. Lesotekhnicheskii Zhurnal = Forest Engineering Journal, 2015-го, vol. 5, no. 1, pp. 274-287. (In Russian).

  7. Boldanova E. V., Bogomolova E. Y., Davydova G. V., Multidimensional Characteristics of the Influence of Forest Road Density on the Volume of Reforestation and the Area of ​​Forest Fires. Izvestiya Baikal'skogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Baikal State University 2017, vol. 27, no. 3, pp. 350-358. (In Russian).

  8. Burdin N. A. Forest sector of Europe: its state and trends in terms of financial crisis. Lesnoi Vestnik. Forestry Bulletin, 2011, no. 6, pp. 51-55. (In Russian).

  9. Starikov E. N., Pryadilina N. K., Mezenova V. V. Analysis of structural changes and main trends in developing timber industry on global market. Lesotekhnicheskii Zhurnal = Forest Engineering Journal, 2014 року, vol. 4, no. 4, pp. 231-240. (In Russian).

  10. Pryadilina N. K. Analysis of structural changes and trends in production development of leafy wood materials in the world market. Reshenie problem razvitiya predpriyatii: rol 'nauchnykh issledovanii. Materialy VIII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 3 marta 2016 g. [Solving problems of enterprise development: the role of scientific research. Materials of VIII International Scientific and Practical Conference, march 3, 2016]. Krasnodar, 2016, pp. 1-11. (In Russian).

  11. Fittchin A. A. Competitiveness of Russia on the World Plywood Market. Ekonomika i effektivnost organizatsii proizvodstva = Economy and Efficiency of Production Organization, 2015-го, no. 23, pp. 12-17. (In Russian).

  12. Sushko O. P. Current state of timber industry complex in terms of world market globalization. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) Federalnogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i sotsialnye nauki = Vestnik of Northern (Arctic) Federal University. Series: Humanitarian and Social Sciences, 2014 року, no. 6, pp. 126-134. (In Russian).

  13. Voinikova G. N., Nikitenko E. B. Development of Russian market of wooden housing construction is an alternative solution of the housing problem in Russia. In Ozernikova T. G., Muzychuk T. L. (eds). Sovremennye tendentsii v sotsialno-ekonomicheskikh i gumanitarnykh naukakh: teoriya ipraktika [Modern Trends in the Socio-Economic and Human Science: Theory and Practice]. Irkutsk 2017, pp. 74-81. (In Russian).

  Інформація про автора

  Кархова Світлана Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та управління бізнесом, Байкальський державний університет, 664003, м Іркутськ, вул. Леніна, 11, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Autor

  Svetlana A. Karkhova - PhD in Economics, Associate Professor, Chair of Economics and Business Management, Baikal State University, 11 Lenin St., 664003, Irkutsk; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  для цитування

  Кархова С. А. Аналіз стану виробництва і торгівлі листовими деревними матеріалами в світі / С. А. Кархова // Baikal Research Journal. - 2018. - Т. 9, № 2. - DOI: 10.17150 / 2411-6262.2017.9 (2) .6.

  For Citation

  Karkhova S. A. State Analysis for Production and Trade of Boards and Plywood in the World. Baikal Research Journal, 2018, vol. 9, no. 2. DOI: 10.17150 / 2411-6262.2018.9 (2) .6. (In Russian).


  Ключові слова: ЛИСТОВІ ДЕРЕВНІ МАТЕРІАЛИ / ЛІСОВА ПРОДУКЦІЯ / Фанера / ДСП / ДВП / МДФ / ТОРГІВЛЯ ЛІСОМ / BOARDS AND PLYWOOD MATERIALS / FOREST PRODUCTS / PLYWOOD / PARTICLE BOARD / WOOD FIBER BOARDS / MDF / FOREST TRADE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити