Проаналізовано потенціал розвитку галузі, робота суб'єктів туристичної діяльності, доходи від неї. Проведено аналіз та оцінка інфраструктури туристичної діяльності в Астраханській області, аналіз туристичних потоків. Методологія дослідження системний підхід і методи економічного і статистичного аналізу. Запропоновано наступні основні напрямки та перспективи розвитку туризму в Астраханській області, в тому числі враховують внесок галузі в економіку регіону: створення інформаційного туристичного центру; розробка і реалізація регіональної програми розвитку готельного комплексу; розробка концепції прямого та непрямого впливу туризму на регіональну економіку, яка враховує показники суміжних галузей і яка б показала сукупний дохід від туризму, на основі мультиплікативного ефекту туризму.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Варламова Маргарита Володимирівна, Молчанова Ольга Володимирівна


THE ANALYSIS OF CONDITIONS AND PERSPECTIVES OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE ASTRAKHAN REGION

There has been analyzed the development potential of the branch, the performance of tourist businesses and their income. There has been made the analysis and infrastructure valuing of tourist activity in the Astrakhan region and the analysis of tourist streams. The methodology of the research consists in the systematic approach and the methods of economic and statistic analysis. There have been suggested the following main directions and perspectives of tourism development in the Astrakhan region, including those which take into consideration the contribution of this branch to the regional economy: the establishing of the tourism information center; the elaboration and realization of the regional programme of hotel complex development; the elaboration of the conception of direct and indirect tourism influence on the regional economy which, proceeding from multiple tourism effect, takes into account the indicators of allied branches and shows the aggregate income earned by tourism.


Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва: 2004
  Журнал: Вісник Астраханського державного технічного університету

  Наукова стаття на тему 'Аналіз стану і перспективи розвитку туризму в Астраханській області'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз стану та перспективи розвитку туризму в Астраханській області»

  ?ББК 65.9 (2) 433

  М. В. Варламова, О. В. Молчанова *

  Кафедра інформатики Кафедра виробничого менеджменту та організації підприємництва

  АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В Астраханській області

  Вступ. Туристичний бізнес є найдинамічнішою галуззю світової економіки. У світовому експорті туризм займає третє місце після доходів від експорту нафти і нафтопродуктів, зброї, автомобілів. Річний оборот від туризму в світі становить близько 3,8 трлн дол. За прогнозами СОТ туристські потоки, що склали в 2000 р 630 млн прибуттів із середнім доходом від відвідування 897 дол. З людини, в 2010 р перевищать 1 мільярд прибуттів, а світові доходи від туризму зростуть до 1,5 трлн дол. Ці дані характеризують прямий економічний ефект функціонування індустрії туризму [1].

  Вплив туризму на розвиток економіки регіону дуже велике. Це пояснюється тим, що дана галузь об'єднує в собі цілий ряд галузей економіки: транспорт, зв'язок, готельне господарство, банки, сферу розваг і т. Д. Крім того, туризм прискорює розвиток таких галузей, як будівництво, виробництво товарів підвищеного туристського попиту, міське господарство та ін. Туризм - один з основних джерел створення додаткових робочих місць.

  Доходи від туризму здатні підняти економіку регіону, в якому він розвивається, за рахунок:

  - збільшення продажу продукції місцевої промисловості;

  - збільшення доходів регіональних засобів зв'язку, так як поштове, телеграфне і телефонне обслуговування дозволяє туристу підтримувати контакт з місцем постійного проживання;

  - розвитку мобільного, нестаціонарного туризму в зв'язку з витратами туристів на туристське спорядження, яке, як правило, не може бути використано в «осілого» життя;

  - збільшення попиту на продукцію сільського господарства регіону;

  - розширення і модернізації регіональної інфраструктури (споруди коштів туристського розміщення, підприємств громадського харчування, організацій сфери дозвілля і розваг, побуту і сервісу і т. д.);

  - надходження доходів до регіонального бюджету через податки і збори [2].

  Постановка задачі. Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те місце, яке займає туризм на сьогоднішній день, в період трансформації суспільства та економіки в нашій країні, видається актуальним дослідження стану і перспектив розвитку туризму в Астраханській області і факторів, що впливають на його розвиток. У зв'язку з цим необхідно вирішити такі завдання:

  - проаналізувати потенціал розвитку цієї галузі в Астраханській області;

  - розглянути туристські потоки в Астраханську область;

  - проаналізувати роботу суб'єктів туристської діяльності (СТД);

  - проаналізувати і оцінити інфраструктуру туристичної діяльності в Астраханській області;

  - проаналізувати доходи від туристичної діяльності;

  - дати пропозиції щодо формування основних напрямків і перспектив у розвитку туризму в Астраханській області, в тому числі враховують внесок галузі в економіку даного регіону.

  Методологією дослідження є системний підхід і методи економічного і статистичного аналізу.

  В даний час Астраханська область є дуже привабливою територією для туристів з точки зору розташування, екологічної обстановки і культурно-історичної спадщини.

  Астраханська область розташована на південному сході Східноєвропейської рівнини в межах північно-західної частини Прикаспійської низовини, Волго-Ахтубінськ заплави і дельти Волги, в 1 534 км на південний схід від Москви. Після проголошення незалежності Російської Федерації Астраханська область отримала статус прикордонного району, через який здійснюється морський вихід Росії в Каспійське море, Іран, країни Середньої Азії та Кавказу.

  Численна і різноманітна флора і фауна Астраханській області приємно дивує, тут збереглися багато видів риб, птахів і тварин. В регіоні можна зустріти таких птахів, як кучерявий пелікан, лебідь-шипун, велика біла чапля, фазан, орлан-білохвіст та ін.

  У 1919 році був створений один з перших в Росії заповідників - Астраханський, в 1984 р рішенням ЮНЕСКО йому було присвоєно статус біосферного. У 1997 р в Астраханській області був створений ще один заповідник - Богдінско-Баскунчакскій. Крім заповідників на території області знаходяться 4 державних природних заказника, 8 державних мисливських заказників, 24 мисливських господарства, 36 державних пам'яток природи, багате лікувальною гряззю озеро-Ільмень Тінакі, де створено відомий в Росії бальнеологічний курорт.

  Астраханська область має величезний культурний потенціал. Кремль - головна визначна пам'ятка міста. Це музей під відкритим небом. На території Астраханського кремля збереглися пам'ятники архітектури ХУ1-ХУ11 ст .: Успенський та Троїцький собори, Кирилівська каплиця, Архієрейські палати. А в баштах Кремля розгорнуті експозиції Астраханського історико-архітектурного музею (більше 250 тис. Експонатів).

  У місті діють філармонія, драматичний театр, театр юного глядача, театр ляльок, музичний театр, державний цирк, культурно-розважальні комплекси (КРК) «Жовтень», «Даїр».

  Аналіз потенціалу розвитку галузі показав, що природні умови, географічне положення і багатство культурно-історичної спадщини Астраханської області дозволяють розвивати тут різні види ту-

  ризма, такі як діловий, пізнавально-діловий, культурнопознавательний, подієвий, риболовно-мисливський, оздоровчий, спортивний, екологічний і т. д.

  Основні країни і регіони, з яких прибувають туристи в Астраханську область, а також в які виїжджають жителі Астраханської області з туристськими цілями, представлені в табл. 1.

  Таблиця 1

  Рейтинг основних напрямків на ринку турпослуг за 1-е півріччя 2002 р.

  Країни або регіони РФ, в які виїжджали туристи Кількість турфірм, що пропонують цей напрям країни або регіони РФ, з яких прибували туристи Кількість турфірм, які беруть з даного напрямку

  Німеччина 5 Москва 20

  Франція 6 С.-Петербург 16

  Італія 8 Оренбург 8

  Іспанія 8 Калуга 6

  Єгипет 8 Перм 7

  Греція 12 Ставрополь 6

  Туреччина 14 Саратов 15

  ОАЕ 14 Волгоград 18

  Росія (Москва, С.-Петербург, Краснодарський край, Крим, Ставрополь і ін.) 18 Франція, Німеччина, Словенія, Ізраїль, США 2

  Структура пропозиції в залежності від цілей поїздки дана в табл. 2.

  Таблиця 2

  Структура пропозиції по цілям поїздки на ринку турпослуг за 1-е півріччя 2002 р.

  Мета Кількість напрямків

  Шоп-тури 14

  Авто-тури 8

  Комбіновані (екскурсії та відпочинок) 22

  Навчальні 6

  всього 32

  Туристський сезон в Астраханській області припадає на період з квітня по листопад включно. У 2002 р протягом цього часу прийнято близько 75% від загального потоку туристів, що прибувають в Астраханську область [3]. Основні місяці прийому туристів - травень, липень, вересень, жовтень, що пов'язано з проведенням масштабних подієвих заходів (святкування Дня рибалки і Дня міста) і сезонністю організації риболовно-мисливських турів. Сезон полювання на пернату дичину - з другої суботи вересня по 30 листопада. Сезон риболовлі триває з квітня по листопад, а на окремих турбазах організовується і зимова риболовля.

  Основні споживачі послуг - це жителі Москви і Московської області, Санкт-Петербурга і Ленінградської області, Саратова і Волго-

  граду. Потік іноземних громадян представлений туристами з країн Прибалтики (Латвія, Литва), Словенії, Франції, Німеччини, Ізраїлю, США.

  Даний аналіз дозволив виділити основні напрямки, в яких працюють туристичні фірми м Астрахані, а значить, і ті напрямки, в яких високо розвинена конкурентне середовище.

  Аналіз роботи суб'єктів туристичної діяльності за 1-е півріччя 2002 р проведемо з урахуванням поділу сфери в'їзного та виїзного туризму (основні показники представлені в табл. 3.)

  Таблиця 3

  Порівняльна таблиця основних показників діяльності туристичних фірм Астраханській області за 1-е півріччя 2002 р.

  Показники по організації в'їзного туризму Виїзний туризм Всього

  2001 2002 2001 2002 2001 2002 г.

  Кількість фірм 24 30 16 21 40 51

  Кількість туристів, чол. 1 667 4 457 2 928 4 840 4 599 9 297

  Кількість чол. / Днів 4 948 13 198 10 237 16 922 15 185 30 120

  Обсяг наданих послуг, тис. Руб. 6 668,25 8 643,9 6 029,75 10 286,8 12 698 18 930,7

  Штат співробітників, всього, чол. Стаж 3 роки З туристичним освітою 273 294 88 109 361 403

  137 94 64 44 201 138

  14 46 11 24 25 70

  Кількість місць, в т. Ч. «Люкс» 318 1 040 - - 318 1 040

  50: 157 - - 50 157

  В даний час в'їзний туризм в Астраханській області здійснюють 30 СТД, з них 22 юридичних особи та 8 індивідуальних підприємців без утворення юридичної особи. За 6 місяців 2002 року загальний обсяг турпослуг, наданих туристам за допомогою ліцензованих СТД, склав близько 9 млн руб., Що перевищує обсяг турпослуг відповідного періоду минулого року на 20%. Всього СТД було прийнято понад 4 457 туристів на 13 198 чол. / Днів, що перевищує рівень 2001 року на 62%. У сфері в'їзного туризму працюють всього 294 штатних співробітника, з них зі стажем понад 3 роки - 94 чол. (32%), з додатковим туристичним освітою на базі факультету підвищення кваліфікації Астраханського державного університету (ФПК АГТУ) - 46 чол. (16%).

  У сфері виїзного туризму в даний час діють 21 СТД, в тому числі 15 - юридичні особи та 6 - індивідуальні підприємці без утворення юридичної особи. За 6 місяців 2002 р ними надано послуг на суму понад 10 млн руб., Що перевищує рівень відповідного періоду минулого року на 41%. Всього з Астраханської області було відправлено на відпочинок в різні регіони Росії, ближнього і далекого зарубіжжя 4 840 туристів, що вище відповідного періоду минулого року на 40%. У сфері виїзного туризму працюють понад 100 штатних співробітників, з них зі стажем понад 3 роки - 40%, з додатковим туристичним освітою на базі ФПК АГТУ - 22% співробітників [3].

  Аналіз роботи СТД за основними показниками виявив тенденцію до збільшення числа туристів, що відвідали Астраханську область, відповід-

  ного відбулося збільшення обсягу наданих туристичних послуг та кількості додаткових робочих місць.

  Аналіз сучасного стану основних сегментів інфраструктури туристської діяльності в Астраханській області показав наступне.

  В даний час на території Астраханської області діють готель «ВІКТОРІЯ ПАЛАС» ****, готель «ЛОТОС» *** (к / н 235), готель «КОРВЕТ» (к / н 14), готель «Астраханське» (к / н 102), турбази, розташовані на березі р. Волги, і плавучі готелі, які нічим не поступаються за рівнем сервісу комфортабельному котеджу.

  За 6 місяців 2002 р СТД використовували в якості засобів розміщення 15 плавучих готелів, 13 стаціонарних турбаз і 7 теплоходів. Всього на туроб'єктами було запропоновано 1 040 готельних місць, з них - 157 типу «люкс» і «напівлюкс», загальне число місць збільшилася в порівнянні з відповідним періодом 2001 р на 70%.

  В даний час в області достатньо підприємств громадського харчування, щоб повністю задовольнити попит туристів. Найбільшу привабливість мають ресторани «Корвет», «Лотос», «Багдад», «Камелія», «Люксор», «Вулиця мрії», «Підкова гриль», «Секрет», «Факел», нічні клуби «Монако», «Дельфін », казино« Прем'єр »,« Гран-Прі »,« Лотос », кав'ярні« Діскавері »і« Шарлаї », КРК« Даїр »і ін.

  Аналіз доходів, отриманих від туристичної діяльності у вигляді податкових відрахувань до бюджету за 1-е півріччя 2002 р, представлений в табл. 4.

  Таблиця 4

  Відомості про податкові відрахування в бюджет за 1-е півріччя 2002 р.

  Податкові відрахування в бюджет організації в'їзного туризму Виїзний туризм Всього

  2001 2002 2001 2002 2001 2002 г.

  Федеральний, тис. Руб. 184,87 713,2 176,7 494,8 361,57 1 208

  Обласний, тис. Руб. 156,75 629,9 43,1 144,6 199,85 774,5

  Місцевий, тис. Руб. 211,81 271,6 21,39 82,2 233,2 353,8

  Загальна сума податків, тис. Руб. 553,43 1614,7 241,19 721,6 794,62 2 336,3

  Скільки всього податків отримав бюджет від 1-го туриста, тис. Руб. 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3

  За сферою в'їзного туризму за 6 місяців 2002 р до бюджетів різних рівнів у вигляді податків надійшло 1,614 млн руб., Що перевищує в 3 рази рівень податків відповідного періоду минулого року. За сферою виїзного туризму обсяг податкових надходжень склав 721,6 тис. Руб. Загальна сума податків від наданих турпослуг в порівнянні з відповідним періодом 2001 р зросла в 3 рази і склала 2,336 млн руб.

  Результати дослідження показали наступне.

  1. Туристські підприємства, і ті, які утворилися недавно, і ті, які тимчасово припинили свою діяльність, перейшли до активних дій: зайнялися новими напрямками, оновленням і роз-

  ренієм пропозиції, а також внутрішнім туризмом для забезпечення конкурентоспроможності в даній сфері.

  2. Охочих познайомитися з унікальним регіоном, розташованим в дельті Волги, досить багато. Соціологічне дослідження виявило потреби туристів щодо етнокультурного середовища Астраханської області - це ознайомлення з традиціями і побутом місцевого населення, з характером і особливостями місцевих промислів і народної творчості, проведення виставок-продажів, проведення днів регіону (подієвий аспект туризму), участь в національних святах і т . д. Задоволення перерахованих вище потреб клієнтів здатне підвищити чисельність туристського потоку.

  3. Астраханська область має велику кількість дрібних турфірм, що створює певні труднощі для залучення іноземних туристів, так як більшість з них довіряють лише великим фірмам з хорошою репутацією і тривалим досвідом роботи в туризмі.

  4. Незважаючи на велику кількість засобів розміщення, тенденцію до зростання туристичного інтересу до області стримує проблема розміщення туристів. У місті тільки два готелі мають категорію «4 зірки» і «3 зірки», які є основою для прийому іноземних туристів.

  5. Число туристів, що відвідали Астраханську область завдяки діяльності астраханських турфірм, зросла в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 51%, в той же час обсяг туристичних послуг, наданих в'їжджають в Астраханську область туристам, збільшився всього на 33%, що можливо пояснити лише неоформленням СТД частини надаваних ними послуг [3].

  В якості основних напрямків і перспектив розвитку туризму в Астраханській області доцільно запропонувати:

  - створення Інформаційного туристичного центру - державної установи, основним завданням якого буде надання повної інформації туристам про відпочинок в Астраханській області (вільні місця на базах, в готелях, їх вартість, перелік послуг, інформація про об'єкти громадського харчування і розважальних центрах, інформація про туристичні маршрути та екскурсійному обслуговуванні і т. д.), а також видання якісної поліграфічної продукції, участь в російських і міжнародних виставках і багато іншого;

  - розробку і реалізацію регіональної програми розвитку готельного комплексу Астраханської області як основної умови, необхідного для поступального розвитку туризму (з пріоритетною орієнтацією на будівництво великих коштів розміщення туристів при максимальному залученні позабюджетного фінансування);

  - розробку концепції прямого та непрямого впливу туризму на регіональну економіку, яка враховує показники суміжних галузей і яка б показала сукупний дохід від туризму на основі мультиплікативного ефекту туризму.

  Висновок. Астраханська область є перспективною для розвитку як внутрішнього, так і зовнішнього туризму.

  Регіональна концепція розвитку туризму в Астраханській області, розроблена Комітетом з туризму обласної адміністрації, припускає-

  лагает вивести туризм як галузь на третє місце за прибутковістю після паливно-енергетичній і транспортній галузі.

  Проведений аналіз наочно демонструє, що традиційне розгляд економічного вкладу туристської галузі як сукупності дохідних показників турфірм призводить до результатів, як мінімум на порядок відрізняється від реального стану речей в бік заниження.

  Тим часом отримані результати свідчать про зростаючу соціально-економічної значущості туристської діяльності, збільшення інтересу до неї підприємців, про що свідчить постійне поява нових туристичних фірм і напрямків туристичної діяльності. Це, в свою чергу, збільшує можливість задоволення різноманітних потреб астраханцев і гостей області в високоякісних туристичних послугах і свідчить про можливості розвитку економіки області за рахунок збільшення робочих місць, податкових надходжень до обласного бюджету, припливу іноземної валюти, збереження та раціонального використання культурної і природної спадщини.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Гуляєв В. Г. Туризм: економіка і соціальний розвиток. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - 304 с.

  2. Менеджмент туризму: Туризм і галузеві системи: Учеб. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 272 с.

  3. Матеріали Комітету з туризму Адміністрації Астраханської області. -Астрахань: Адміністрація Астраханської області, 2002.

  отримано 12.07.04

  THE ANALYSIS OF CONDITIONS AND PERSPECTIVES OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE ASTRAKHAN REGION

  M. V. Varlamova, O. V. Molchanova

  There has been analyzed the development potential of the branch, the performance of tourist businesses and their income. There has been made the analysis and infrastructure valuing of tourist activity in the Astrakhan region and the analysis of tourist streams. The methodology of the research consists in the systematic approach and the methods of economic and statistic analysis. There have been suggested the following main directions and perspectives of tourism development in the Astrakhan region, including those which take into consideration the contribution of this branch to the regional economy: the establishing of the tourism information center; the elaboration and realization of the regional programme of hotel complex development; the elaboration of the conception of direct and indirect tourism influence on the regional economy which, proceeding from multiple tourism effect, takes into account the indicators of allied branches and shows the aggregate income earned by tourism.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити