Об'єктом пильної уваги, вивчення, коментарів аналітиків стала оцінка ситуації, що склалася, прогнозування сценаріїв подальшого розвитку економіки в період фінансової кризи та заходів з її подолання. Глобальна фінансова криза явно продемонстрував, що в сучасній економіці не існує повністю автономних ринкових систем.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Юргель Н. В., Тельнова Є. А.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Ремедиум. Журнал про російський ринок ліків і медичної техніки
  Наукова стаття на тему 'Аналіз стану фармацевтичного ринку в Російській Федерації В УМОВАХ передкризового СИТУАЦІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз стану фармацевтичного ринку в Російській Федерації В УМОВАХ передкризового СИТУАЦІЇ»

  ?PEMEUULJM

  Н.В.ЮРГЕЛЬ, керівник Федеральної служби з нагляду в сфері охорони здоров'я і соціального розвитку, д.м.н., проф., Заслужений лікар РФ;

  Е.А.ТЕЛЬНОВА, заст. керівника Федеральної служби з нагляду в сфері охорони здоров'я і соціального розвитку, д.ф.н.

  Аналіз стану фармацевтичного ринку в Російській Федерації

  В УМОВАХ передкризової ситуації

  Об'єктом пильної уваги, вивчення, коментарів аналітиків стала оцінка ситуації, що склалася, прогнозування сценаріїв подальшого розвитку економіки в період фінансової кризи та заходів з її подолання. Глобальна фінансова криза явно продемонстрував, що в сучасній економіці не існує повністю автономних ринкових систем.

  Фінансова криза так чи інакше торкнулася всіх галузей економіки, не обійшла він і фармацевтичний ринок, в т.ч. і в Російській Федерації. При цьому передбачається, що можуть бути порушені всі сегменти фармгалузі: виробництво, дистрибуція та роздріб.

  Однак слід зазначити, що фармот-галузь менш схильна до короткострокових ринкових коливань, і це в першу чергу пояснюється тим, що потреби в лікарських засобах (ЛЗ) несуттєво залежні від кон'юнктури ринку. Світовий фармринок в першу чергу отримує переваги від інновацій в області високих технологій і нових методів лікування, пов'язаних з цими інноваціями.

  (макроекономіка

  Фармринок можна розглядати окремо від макроекономічної ситуації в країні і положення інших секторів економіки.

  Наводимо дані Федеральної служби по статистиці «Основні економічні та соціальні показники по Російській Федерації» (табл. 1). Наведені дані дають можливість відзначити, що при збільшенні середньодушових доходів величина прожиткового мінімуму скорочується,

  чисельність населення з грошовими доходами нижче величини прожиткового мінімуму (рис. 1,2).

  Характеризуючи загальну соціально-економічну обстановку в країні, не можна обійти і демографічну ситуацію. Чисельність населення в країні продовжує скорочуватися, проте темпи скорочення значно сповільнилися (рис. 3).

  В період 2007-2008 рр. спостерігається значний сплеск народжуваності, в

  2007 - це 1,602 млн. Дітей, в 2008 р очікується збільшення народжуваності ще на 100 000 - це 1,700 млн. Чоловік, що, безумовно, є результатом реалізації пріоритетних націо-

  нальних проектів в сфері охорони здоров'я і в цілому позитивних тенденцій в соціальній сфері.

  Одним з найважливіших макроекономічних показників є рівень цін. В кінці 2008 р намітилися істотні зміни індексів споживчих цін непродовольчих товарів і тарифів по відношенню до рівня цін 2006-2007 рр. (Табл. 2).

  У листопаді 2008 р темпи зростання споживчих цін дещо уповільнилися і відзначалося істотне зниження цін виробників промислових товарів (рис. 4).

  Підсумки розвитку економіки Росії 2008 року - це:

  «Криза ліквідності в російських банках;

  «Падіння біржових індексів РТС і ММВБ;

  «Падіння цін на експортну продукцію (сировину і метал);

  T

  he global financial crisis left none of the economic sectors unaffected, with some of them suffering more and others less. The pharmaceutical domain of Russia was not an exception. Every participant of the national pharmaceutical market experienced the adverse impact of the crisis: manufacturer, distributor and retailer. The authors of the article stress that the drug industry is least affected by short-term market fluctuations, which is explained by the fact that the need for medicines is hardly determined by the market performance, and what is more - the global market is profiting from innovations resulting from R&D activities which supply the market with high technology solutions and novel therapies. The article reviews the current situation and the potential influence of the world economic crisis on the pharmaceutical industry and the market of medicines. Steps taken by the government to control and handle the drug provision issue are described in detail.

  N.V. YURGEL, head of the Federal Service on Surveillance in Healthcare and Social Development of the Russian Federation, Med. D., Prof., honourable doctor of the RF;

  E.A. TELNOVA, deputy head of the Federal Service on Surveillance in Healthcare and Social Development of the Russian Federation, Pharm. D. AN OVERVIEW OF THE RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET. PERFORMANCE IN THE PRE-CRISIS PERIOD.

  ТАБЛИЦЯ 1

  | Основні економічні та соціальні показники по Російській Федерації

  Листопад 2008 р% до Січень-листопад 2008 року в% до янва-рю-нояб-рю 2007 р Довідково

  листопада 2007 р жовтня 2008 листопад 2007 у% до січень-листопад 2007 у% до ян-варю-листопада 2006 р.

  листопада 2006 р жовтня 2007 р.

  Валовий внутрішній продукт, млрд. Руб. 30759,81 107,32) 107,63

  Індекс випуску товарів і послуг за базовими видами економічної деятельності4 96,0 90,6 105,7 107,9 96,8 107,9

  Індекс промислового проізводства5, 6 91,3 89,2 103,7 105,3 99,3 106,4

  Продукція сільського господарства, млрд. Руб. 229,5 115,5 59,2 109,2 102,9 60,6 103,3

  Вантажообіг транспорту, млрд. Т-км 392,3 94,2 93,0 102,1 103,5 99,8 102,3

  в т.ч. залізничного транспорту 156,6 88,5 87,4 103,3 105,0 97,6 107,2

  Обсяг послуг зв'язку, млрд. Руб. 111,6 110,2 97,6 113,3 115,0 101,0 119,9

  Оборот роздрібної торгівлі, млрд. Руб. 1238,9 108,0 96,6 114,1 116,4 100,6 115,9

  Обсяг платних послуг населенню, млрд. Руб. 358,2 101,1 98,0 105,3 106,6 100,9 107,0

  Зовнішньоторговельний оборот, млрд. Дол. США7 65,9 115,58 92,39 144,710 139,78 120,69 121,010

  в т.ч .: експорт товарів 38,9 111,9, 8 8, 8 147,8 139,8 122,1 112,5

  імпорт товарів 27,0 121,2 98,0 139,8 139,6 118,4 137,3

  Інвестиції в основний капітал, млрд. Руб. 848,7 103,9 101,9 111,3 115,5 104,8 120,4

  Індекс споживчих цін 113,8 100,8 114,2 111,5 101,2 108,8

  Індекс цін виробників промислових товаров5 104,2 91,6 124,6 122,2 103,1 111,0

  Реальні грошові доходи11 93,8 97,1 105,0 115,5 107,0 111,9

  Середньомісячна нарахована заробітна плата одного работніка11:

  номінальна, руб. 17995 122,0 102,0 127,6 130,2 104,8 126,3

  реальна 107,2 101,2 111,8 116,8 103,5 116,1

  1 Дані за січень-вересень 2008 р (перша оцінка). 2 Січень-вересень 2008 року в% до січня-вересня 2007 г. 3 Січень-вересень 2007 у% до січня-вересня 2006 г. 4 Обчислюється на основі даних про зміну фізичного обсягу виробництва продукції сільського господарства, видобутку корисних копалин, обробних виробництв, виробництва і розподілу електроенергії, газу та води, будівництва, транспорту, роздрібної та оптової торгівлі. 5 По видам діяльності «Видобуток корисних іськопаєми» »,« Оброблювальні виробництва »,« Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води ». 6 З урахуванням поправки на неформальну діяльність. 7 Дані за жовтень 2008 р розраховані Банком Росії відповідно до методології платіжного балансу в цінах франко-кордон країни експортера (ФОБ). 8 жовтня 2008 року або жовтень 2007 у% до жовтня попереднього року, у фактично діючих цінах. 9 жовтня 2008 року або жовтень 2007 у% до попереднього місяця, у фактично діючих цінах. 10 Січень-жовтень 2008 р та січень-жовтень 2007 р у% до відповідного періоду попереднього року, у фактично діючих цінах.

  «Спад в промисловості;

  «Різке зниження цін на сировинні ресурси (нафта, метал, газ).

  Так, ціни на нафту за півроку знизилися більш ніж в 3 рази, це різко знизило надходження доходів до бюджету.

  Особливістю російської економіки перед кризою є великий обсяг зовнішніх корпоративних боргів при незначному державний борг і третє в світі за величиною золотовалютних резервів держави.

  СТАН І докризовий ДИНАМІКА ФАРМРИНКУ РОСІЇ

  ЛЗ - це особливий товар, з особливими умовами реалізації, при яких, з одного боку, рішення про придбання ЛЗ, як правило, мало залежить від споживача, оскільки найчастіше вони призначаються лікарем, а з іншого боку - фармринок безпосередньо залежить від тих же споживачів , їх платоспроможності, мотивації до одужання. Незважаючи на значний в останні роки зростання державних

  витрат на лікарське забезпечення, велика частина ринку у вартісному вираженні припадає на комерційний його сектор, тому всі економічні появи кризи в повній мірі притаманні фармринку. У зв'язку з цим виникають певні складнощі у взаємодії учасників ринку. Зменшення можливостей кредитування в значній мірі вплинуло на роботу фармпроіз-водіїв, дистриб'юторів і аптек, змінюються умови поставки, скорочуються терміни з відтермінування платежів.

  ршшіім

  МАЛЮНОК 1

  Основні соціально-економічні індикатори рівня життя населення

  15000 -

  12000 -

  9000 -

  6000 4

  3000 0 1,9 0,7

  3947 5170 6410

  2281 1808

  515,9 1210 400

  264 107,8 2112 2376

  42,5 "" а? 45 N1-? 600

  8112

  3018

  10196

  3422

  ?

  1000

  12551

  3847

  ?

  1500

  | - Середньодушові грошові доходи населення (в місяць), руб. (До 2000 р - тис. Руб. '

  ? - Величина прожиткового мінімуму (в середньому на душу населення, руб.

  в місяць (до 2000 р - тис. руб.)

  ? - Мінімальний розмір оплати праці (в середньому за рік), руб. (До 2000 р - тис. Руб.)

  МАЛЮНОК 2

  | Чисельність населення з грошовими доходами нижче величини прожиткового мінімуму

  50 33,5

  40 29

  30 49,3 24,8? ? 42,3 35,6? 29,3 25,2 25,2 21,5 18,9

  20 36,5 24,6? 20,3? 17,6? 17,7 15,2? п1

  13,4

  | - млн. Чол.

  ? - у відсотках від загальної чисельності населення

  Всі зміни відбуваються на тлі триваючих дебатів навколо можливого реформування охорони здоров'я, переведення лікарського забезпечення на страхові принципи, а також на тлі обговорення проектів:

  «Концепції розвитку системи охорони здоров'я в РФ до 2020 р .;

  «Стратегії розвитку фармацевтичної промисловості РФ до 2020 р .;

  «Концепції лікарського забезпечення громадян РФ до 2020 р .;

  «Технічного регламенту« Про безпеку лікарських засобів ». Неможливо говорити про перспективи без звернення до реалій сьогоднішнього дня, без аналізу результатів роботи та динаміки попередніх років. Інфраструктура фармринку Російської Федерації (станом на 01.01.2009) складається з декількох сегментів (за кількістю організацій) (рис. 5).

  Роздрібний, це:

  «Аптеки - 30406, в т.ч. аптечні мережі; «1617 (мають більше 5 аптек);

  «Аптечні пункти - 37006;

  «Аптечні кіоски - 2071;

  «Аптечні магазини - 62.

  Оптовий, це 2995 дистриб'юторських організацій.

  Виробники:

  «Іноземні - 1037 здійснюють поставки в Російську Федерацію;

  «Вітчизняні - 420.

  Госпітальний сегмент, це 62691 ліцензія лікувально-профілактичних установ, виданих на 142842 об'єкта як амбулаторного, так і стаціонарного типу, як мають аптеки (3520), так і не мають аптек.

  У той же час за кількістю виданих ліцензій фармринок представлений: 16767 - аптеками;

  16058 - аптечними пунктами;

  Тисячі триста сорок вісім - аптечними кіосками;

  58 - аптечними магазинами;

  2120 - аптечними складами. Кількісні показники представлені на підставі даних, отриманих від управління ліцензування і правового забезпечення Росздравнад-зазору.

  Загальна кількість фармацевтичних організацій в період з 1998 по 2008 рр. скоротилося на 30%, при цьому кіль-

  таблиця г | Індекси цін і тарифів на кінець періоду,%

  До попереднього місяця Листопад 2008 до Довідково: листопад 2007 до грудня 2006 р.

  вересень жовтень листопад листопада 2007 р грудня 2007 р.

  Індекс споживчих цін 100,8 100,9 100,8 113,8 112,5 110,6

  Індекс цін виробників промислових товарів 95,0 93,4 91,6 104,2 100,6 120,6

  Індекс тарифів на вантажні перевезення 100,1 103,9 100,2 141,5 141,5 106,8

  МАЛЮНОК 4

  | Індекси споживчих цін та цін виробників промислових товарів на кінець місяця, в% до попереднього місяця

  В -І-і-і-і-і ----- 1-і-і-I ------ |-і-і-і ------ 1-I-і-і- | - 1-і-і-і-|---

  | | | Ш Ч П Л Л І I I | I I 'Ч ІЛП [I | II | I | 1 IV V' Лілі (Щ

  а »*

  ВЙГ

  МАЛЮНОК 5

  | Структура фармацевтичного ринку Російської Федерації

  ство складів скоротилося в 2,3 рази, кількість аптек збільшилася на 30%, при цьому дрібнороздрібна мережа скоротилася в 2 рази (табл. 3) -Показники, що характеризують просторово-часову доступність лікарської допомоги для населення, є також кількість жителів, що обслуговуються однією аптекою , і число аптек на 1000 жителів (табл. 4). Із загальним збільшенням кількості аптек зменшується і кількість населення, що обслуговується однією аптекою, з 10 000 в 1992 р до 2600 в 2008 р, що не може не впливати на якість надання лікарської допомоги.

  У той же час число аптек на 1000 жителів становить всього 0,5 умовної аптечної організації, що незрівнянно з числом аптек в європейських країнах (рис. 6).

  І якщо в містах аптечних підприємств досить, то в сільській місцевості жителі відчувають найбільшу проблему, в першу чергу фізичної доступності ЛЗ.

  У сільській місцевості розташовано 4328 аптек, 5636 аптечних пунктів, 303 аптечних кіоски і магазини. Таким чином, в сільській місцевості розташовано тільки 16% аптечних організацій з усіх існуючих, а 84% перебувають в містах. При цьому на аптечну організацію в сільській місцевості припадає 3720 осіб, тобто практично в 2 рази більше, ніж в містах, до цього ще приєднується те, що аптечні організації територіально розташовані дуже нерівномірно.

  За період формування ринку змінився і тип аптечних організацій. Раніше аптеки, які займаються екстемпоральних виготовленням ЛЗ, тобто аптеки,

  мають виробничі відділи, становили 85%, то тепер їх менше 15%, а аптек, що надають повний спектр послуг і включають в себе індивідуальне виготовлення ЛЗ, нічне чергування, відпустка кисню, наркоти-

  чеських засобів, п'явок і т.д., і того менше.

  Аптека - це заклад, що має соціальну спрямованість і знаходиться на завершальному етапі доведення ЛЗ до споживача. Від діяльності апте-

  таблиця з | Дані по динаміці кількості оптових

  і роздрібних фарморганізацій за період 1992-2008 рр.

  Типи фармацевтичних організацій 1992 1999 2008

  Дистриб'ютори (оптові) 140 7000 2947

  Аптеки (роздрібні) 15000 19000 24550

  Дрібнороздрібна мережу (аптечні кіоски, аптечні пункти, магазини) 4950 52000 27595

  Разом: 20090 78000 55092

  таблиця 4 | Показники просторово-часової

  доступності лікарської допомоги

  1992 1999 2008

  Кількість населення, що обслуговується однією аптекою 10000 2000 2600

  Обсяг виготовляються за рецептами лікарів ЛЗ 8% 1,2% -2% 0,5% -1%

  Число аптек, що обслуговуються одним складом Понад 100 Близько 12 10-20

  МАЛЮНОК 6

  | Число аптек на 1000 жителів у різних європейських країнах в відносних показниках до загальної кількості аптек

  ки багато в чому залежить якість і доступність лікарської допомоги.

  Останнім часом крім соціальної спрямованості в роботі аптек з'явилися нові технології, в т.ч. розвиток мережевих форм реалізації ЛЗ і ін. Офіційного визначення аптечних мереж немає, проте Росздравнадзором свого часу пропонувалося визначення аптечних мереж.

  Під аптечною мережею (визначення Росздоровнагляду, узгоджене з Російською асоціацією аптечних мереж) розуміємо об'єднання в одну юридичну особу (індивідуальний підприємець або єдиний холдинг) з єдиною вертикаллю управління не менше 5 аптечних об'єктів, що мають єдині стандарти якості надання лікарської допомоги, логістики, асортиментної, цінової , єдині підходи до професійного рівня фахівців, єдині фінансові, юридичні та маркетингові служби. «Аптечні мережі» умовно можна розділити на регіональні та міжрегіональні, тобто розташовані всередині суб'єкта РФ або з адресами місць здійснення діяльності в декількох суб'єктах РФ.

  Таким чином, аптечна мережа - це не просто об'єднання декількох аптек, а об'єднання аптек, що мають єдину політику в організації лікарського забезпечення, в логістиці, асортименті, ціноутворенні, підборі кадрів і т.д. Таких аптечних мереж в Російській Федерації налічується 1617 - з кількістю аптек більш 5. Наводимо дані по 10 найбільшим аптечним мережам на функціонуючому фармринку (табл. 5).

  Частка аптечних підприємств найбільшої аптечної мережі «36,6» (аптеки + аптечні пункти) в загальній кількості аптечних підприємств по Російської Федерації становить 2,3% і частка другий за величиною аптечної мережі «Ріглі» становить в середньому близько 1%.

  Ряд аптечних мереж домінує у великих містах. Так, в м С.-Петербург - це «Фармакор», «Перша допомога», «Веселка», в м Самара - «Імплозія», «Віта», в м Москва - «Столичні аптеки», «36, 6 »,« Ріглі »,« Доктор Столетов »,« Старий лікар »і ін.

  За даними аналітичних компаній (DSM Group, «Фармексперт») оборот середньої мережевий аптеки в жовтні 2008 р до жовтня 2007 р виріс на 28%. Приріст обсягів продажів аптечних мереж Топ-20 (жовтень 2008 до жовтня

  2007 року склали 70% (аптечна мережа - 1), 48% (аптечна мережа - 2) до 13% (аптечна мережа - 20).

  За період становлення ринкових відносин відбулися і певні зміни в організації, технології та економічної діяльності в роботі аптечних підприємств.

  Змінилася система логістики, доставки товару в аптеки, і якщо до 1999 р товар доставлявся 2-3 рази на місяць, то в даний час щодня, при цьому підвищилася оборотність товару. Аптекам стало невигідно тримати товар на «полиці».

  Оптовий сегмент ринку представляють 2947 дистриб'юторських компаній, з яких першу десятку складають компанії, представлені в таблиці 6.

  Чотири компанії: «СІА Інтернейшнл», «ПРОТЕК», «Катрен», «ЗРОСТАННЯ», разом зі-

  таблиця б | Великі аптечні мережі

  Аптечна мережа Місцезнаходження Кількість точок продажу Частка в 1 / п 2008 р Обсяг в 2007 р (млн. USD)

  Аптеки «36,6» Москва 1 192 5,14 674

  Ріглі Москва 593 2,58 320

  Фармакор С.-Петербург 409 1,87 217

  Імплозія Самара 497 1,81 177

  Мособлфармація МО 579 1,70 126

  Перша допомога С.-Петербург 218 1,47 124

  Веселка С.-Петербург 324 1,40

  Доктор Столетов Москва 481 1,26 157

  Віта Самара 320 1,09 139

  Старий лікар Москва 141 1,03 120

  таблиця Бі Тор-10 фармдістрібьюторов за підсумками I-III кв. 2008 р.

  № Аптечна мережа Розташування головного офісу Частка дистриб'ютора на ринку ЛЗ за 9 міс. 2007 *,% Частка дистриб'ютора на ринку ЛЗ за 9 міс. 2008 *,%

  1 СІА Інтернейшнл Москва 19,55 17,61

  2 ПРОТЕК Москва 19,13 17,37

  3 Катрен Новосиб. обл. 8,90 11,20

  4 ЗРОСТАННЯ Москва 10,57 10,57

  5 Р-Фарм Москва 3,13 5,39

  6 Alliance Healthcare Москва 5,76 4,46

  7 Біотек Москва 6,87 4,08

  8 Генезис С.-Петербург 4,46 3,45

  9 Морон Москва 4,38 2,78

  10 Шрея Корпорейшнл Москва 2,26 1,61

  * З урахуванням ДЛО, без урахування вторинної дистрибуції. Джерело: «Фармексперт»

  становлять 56% оптового товарообороту ринку.

  Ринкові умови позначилися і на зміну асортиментної політики як в кількісному, так і в якісному аспектах. Якщо раніше у великій, добре працює аптеці асортимент ЛЗ і виробів медичного призначення не перевищував 2000 найменувань, то тепер він коливається від 3000 до 8000, а в деяких аптеках понад 8000 найменувань (в Москві) (з урахуванням ПАРАФАРМАЦІЯ) (табл. 7). В середньому частка нелекарственного ас-

  сортименту в загальному асортименті мережевих аптек становить 30% і може коливатися від 40 до 25%.

  В даний час представниками аптечних мереж ведеться активна робота по ще більшому розширенню асортименту аптечних організацій (підприємств), при цьому багато хто з них аптеками так і не стали, але і магазинами їх важко назвати. Як правило, це велике приміщення, безліч стійок з косметикою і один прилавок з ліками. Все дуже красиво, тільки ось ліки знайти все складніше, а екс-

  темпоральна виготовити практично неможливо навіть у великому місті. Загальний обсяг фармринку в Російській Федерації в 2007 р склав 14 270 млн. Дол. (За даними DSM Group) (рис. 7).

  Дані за прогнозом результатів роботи фармринку за обсягом наведені на

  малюнках 8,9.

  2008 г. (прогноз): бурхливе зростання ринку майже на третину в доларах.

  За даними роздрібного аудиту DSM Group у вересні 2008 р спостерігався небувалий ріст комерційного ринку готових ЛЗ (ГЛЗ) на 19,2% в порівнянні з серпнем 2008 р, місткість ринку склала 16,2 млрд. Руб. (з ПДВ). У доларовому вираженні ринок зріс на 14%, з 562 до 640 млн. Дол.

  Обсяг комерційного ринку ГЛЗ Російської Федерації в цінах закупівлі аптек у вересні 2008 р зріс порівняно з аналогічним періодом 2007 року на 31% в доларовому вираженні.

  За підсумками 9 місяців 2008 року обсяг комерційного ринку виріс на 23% до аналогічного періоду 2007 р і склав 126 млрд. Руб.

  Одним з чинників такого зростання ринку є зростання натурального споживання. Якщо в попередні роки спостерігалося зниження кількості упаковок, то в 2008 р тенденція змінилася. За підсумками 9 місяців зростання склало близько 13%, і населення «з'їло» вже 3 млрд. Упаковок ліків.

  Необхідно також відзначити, що домінуюче становище на ринку становлять імпортні ЛЗ в вартісному вираженні (табл. 8).

  Тобто тільки 1/4 частина російського ринку у вартісному вираженні - це вітчизняні препарати, в той же час вітчизняні препарати переважають в обсягах продажів в натуральних показниках.

  Результатом домінування на ринку імпортних ЛЗ є сучасний стан російської фармацевтичної продукції. Російська фармпро-мислення представлена ​​460 промисловими підприємствами, з яких 63 підприємства - державної форми власності. Середня рентабельність фармгалузі - близько 17%, ступінь зносу основних

  таблиця 7 | Нові підходи до асортиментної політики

  1992 у даний час

  Максимальна кількість ЛЗ, що реалізовується з аптек Готові ЛЗ до 2 000 найменувань Готові ЛЗ від 3000 до 8000 і більше (Москва)

  Структура номенклатури в аптеках Готові ЛЗ екстемпоральних ЛЗ Мед. вироби (в т. ч. предмети очкової оптики) Засоби (предмети) санітарії, гігієни, догляду за хворими Мінеральні води Готові ЛЗ екстемпоральних ЛЗ Мед. вироби (в т.ч. предмети очкової оптики) Засоби (предмети) санітарії, гігієни, догляду за хворими Мінеральні води

  + Додаткові групи товарів:

  Гомеопатичні ср-ва Харчові та біологічно активні добавки Дієтичне харчування Косметичні засоби Ветеринарні препарати Гігієнічні засоби та ін.

  фондів - 60%, завантаження виробничих потужностей - 78%. Тільки 10% вітчизняних підприємств повністю перейшли на стандарти GMP, на 40% підприємств діє система забезпечення якості, окремі виробничі дільниці працюють по GMP. Російські підприємства знаходяться практично в повній сировинної залежності від імпорту.

  Однак в 2008 р робилися значні зусилля по нормалізації роботи вітчизняної промисловості. Міністерством промисловості і торгівлі Російської Федерації розроблена «Стратегія розвитку фармацевтичної промисловості РФ на період до 2020 р». При цьому необхідно зазначити, що давно вже державою не приділялося стільки уваги підтримці фармпромисловості, і розробка стратегії розвитку фармацевтичної галузі тому підтвердження.

  Характеризуючи стан фармринку, не можна не зупинитися на системі ціноутворення.

  Державне регулювання цін на сьогоднішній день здійснюється декількома способами:

  Ф державна реєстрація цін на життєво необхідні і найважливіші лікарські засоби (ЖНВЛС);

  «Встановлення торгових надбавок до цін на ЛЗ на рівні суб'єктів РФ;

  Ф в рамках державних закупівель ціна формується на аукціонах відповідно до Федерального закону від 21 липня 2005 р №94-ФЗ «Про розміщення замовлень на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб».

  Але головне те, що відсутній єдиний механізм контролю за ціноутворенням. Немає можливості впливати державі і на реєстрацію препаратів зі списку ЖНВЛС, тому що реєстрація носить заявний характер.

  Одним із секторів ринку є система лікарського забезпечення окремих категорій громадян.

  За період 2005-2007 рр. пацієнтам відпущені ЛЗ по 356 250 396 рецептами на суму 164 млрд. руб. За 2008 р, по з-

  стояння на 29.12.2008 р, відпущено ЛЗ на суму 55 931 872 тис. руб., в т.ч. по централізованим закупівлям на загальну суму 27 351 124 тис. руб. і по регіональним закупівель - на суму 28 580 748 тис. руб., і відпущені ЛЗ для лікування високозатратних захворювань по 342 424 рецептами і 59 475 172 рецептами, виписаними в рамках регіональних закупівель.

  Результатами реалізації програми за 4 роки є:

  «Поліпшення якості життя і доступності ЛЗ ряду ЖНВЛС для лікування окремих нозологій;

  «Зниження смертності за окремими нозологіями;

  «Значна активізація вітчизняної промисловості;

  «Серйозний вплив на фармринок в цілому та ін.

  Програма дала імпульс до модернізації охорони здоров'я в цілому.

  На якість лікарського забезпечення окремих категорій громадян істотний вплив зробила модернізація програми в 2008 р, коли частина повноважень по організації закупівель та організації лікарського забезпечення була передана в суб'єкти РФ, у окрему групу було виділено лікарське забезпечення хворих рідкісними захворюваннями (7 нозологій). Закупівлі ЛЗ в рамках 7 нозологій залишилися на федеральному рівні, і для забезпечення 50 000 пацієнтів було виділено понад 32 млрд. Руб.

  ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК В УМОВАХ КРИЗИ

  Розглянемо причини світової фінансової економічної кризи

  2008 р.

  У центрі глобальної економічної кризи - американська фінансова система. Криза почалася з кризи іпотечного кредитування. Поступово криза з іпотечної став трансформуватися в фінансовий і став зачіпати не тільки США, а до початку 2008 р придбав світовий характер і поступово почав проявлятися повсюдно в зниженні обсягу виробництва, зниженні попиту, цін на сировину, зростанні безробіття і ін. Проявів.

  2009 лютий РЕМШіШМ

  МАЛЮНОК 7

  Загальний обсяг фармацевтичного ринку в Російській Федерації

  ? - Державний сектор ГЛЗ

  ? - Комерційний сектор парафармацевтики

  ? - Комерційний сектор ГЛЗ

  МАЛЮНОК 8

  I Ємність фармринку, млн. Дол. В цінах кінцевого споживання

  ? - Державний сектор ГЛЗ

  ? - Комерційний сектор парафармацевтики

  ? - Комерційний сектор ГЛЗ

  Джерело: DSM Group

  МАЛЮНОК 9

  I Динаміка розвитку фармринку Росії

  I!

  ЕМЧт JSC *,

  . 1IV ». TPSt

  IM-fctt

  ? - Розміри ринку

  | - Динаміка по відношенню на 1996 г. (ціни кінцевого споживання)

  ? - Динаміка до попереднього року (ціни кінцевого споживання)

  Джерело: RMBC

  Росія не в перший раз переживає фінансову кризу. Однак жодного разу до цього урядом не вживалися такі серйозні заходи щодо пом'якшення його наслідків, по допомогу банкам і підприємствам.

  Так, в самому кінці 2008 р опублікований список приблизно з 300 системоутворюючих підприємств, 11 з яких - це фармацевтичні підприємства, яким буде надана підтримка на Федеральному рівні. Для підтримки системоутворюючих підприємств Уряд РФ припускає виділити 92 млрд. Руб., А також на 200 млрд. - держгарантій.

  Сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що фінансова криза на роботу фармринку істотного впливу поки не зробила і доступність ЛЗ для пацієнтів не погіршилася.

  Однак кризові явища починають поступово проявлятися на фармринку. Нами визначені ознаки, що вказують на наявність кризових явищ на фармринку, які ми умовно розділили на прямі і непрямі.

  Ознаки кризових явищ на фарм-ринку.

  1. Прямі:

  + Скорочення асортименту (дефектура);

  «Зниження товарообігу;

  Ф зростання цін;

  + Скорочення виробництва.

  2. Непрямі:

  + Скорочення ввезення ЛЗ;

  Ф зменшення звернень за декларуванням ЛЗ;

  «Ситуація на зарубіжних фармрин-ках (закриття виробництв, скорочення фахівців).

  ?

  Наслідки вищеозначених явищ - це:

  «Закриття аптек,

  «Звільнення фахівців;

  «Зниження доступності в лікарському забезпеченні, відсутність ЛЗ або неможливість їх придбати через високу вартість.

  Федеральною службою з нагляду в сфері охорони здоров'я і соціального розвитку проводиться постійний моніторинг ситуації на російському фармринку за наступними показниками:

  «Структура ринку;

  «Обсяг реалізації лікарських засобів;

  «Зміна чисельності персоналу;

  4 наявність дефектури;

  " рівень цін.

  Моніторинг ведеться з використанням даних різних джерел: з органів управління охороною здоров'я суб'єктів РФ, від територіальних управлінь Росздравнадзора, з офіційних джерел Росстату і ін.

  За результатами моніторингу можна зробити наступний висновок: в структурі ринку будь-яких серйозних змін, які можуть вплинути на якість лікарського забезпечення, не відбулося. Таким чином, по структурі роздрібного і оптового ланки йде звичайний робочий процес, і якщо і закриваються, то, як і в минулі періоди, це нерентабельні аптечні організації.

  Якщо розглядати стан справ у виробничому секторі ринку, то тут є певна обеспоко-

  Z

  38 АНАЛІЗ СТАНУ ФАРМРИНКУ У РФ В УМОВАХ передкризового СИТУАЦІЇ

  PEMEUULJM 2009 Лютий

  ТАБЛИЦЯ 8 | Динаміка співвідношення імпортних

  і вітчизняних ЛЗ на фармацевтичному ринку в 2006-2007 рр., у%

  Рік У вартісному вираженні імпортні У вартісному вираженні вітчизняні У натуральному вираженні імпортні У натуральному вираженні вітчизняні

  2006 76 24 32 68

  2007 76 24 34 66

  Джерело: DSM Group

  МАЛЮНОК 10

  Індекс цін за ціновими сегментами

  'І№, 5 *

  IBM *

  JD7 *.

  Інь

  1В№

  IBM *

  jUh

  ЗС№

  107

  -* 5С »р>З ur -OC '| ігь

  W-IHJppi.

  | 1М1ИН

  JSfrHOptfl

  Джерело: DSM Group

  енность. Так, в Красноярському краї, на ВАТ «Красфарма» отримали повідомлення про скорочення понад 1100 фахівців. Є інформація, що 3 заводи призупинили випуск ампульної продукції, призначеної для госпітального сегменту ринку.

  У більшості суб'єктів РФ скорочення обсягів реалізації ЛЗ також немає. Одним з основних ознак кризових проявів є підвищення цін на ЛЗ.

  Аналіз цін на ЛЗ на фармацевтичному ринку, проведений по всьому ланцюжку від аптеки до виробника, показав, що ситуація дуже неоднорідна і коливання в ціні дуже значні (від 1-1,5% до 18-19%) і т.д. У період з січня по вересень 2008 р тобто за 9 місяців

  2008 г., відбулося збільшення роздрібних цін на ЛЗ в середньому на 3,6-4%: жовтень 2008 року - в середньому на 5-7%; листопад 2008 року - в середньому на 11,6%; грудень 2008 року - в середньому на 11%. Підтверджуються дані моніторингу в регіонах - підвищення має місце на сезонні ЛЗ з ОТС-групи, на препарати з програми ОНЛС, що купуються на рівні суб'єктів РФ. У той же час за даними аналітичних компаній (DSM Group, «ФАРМЕКС-перт») середня вартість упаковки за жовтень зросла на 4,9%.

  Середня вартість упаковки в 2008 р склала 57 руб., Що на 10% більше торішніх показників.

  У 2008 р кожен росіянин витратив на ліки власним коштом +1670 руб. (Або 67 дол.).

  Якщо в 2005-2007 рр. індекс споживчих цін на ліки за даними Росстату знаходився в межах 2-4%, то за прогнозом 2008 р річна інфляція на ліки повинна скласти 10%. Індекс споживчих цін на ліки в жовтні 2008 р до грудня 2007 р склав 7,4%.

  За Російської Федерації в найпопулярнішому сегменті препаратів від 50 до 150 руб. ціни зросли на 10% (рис. 10). З урахуванням залежності російського ринку ліків від імпорту медикаментів можливе зростання цін на закордонні препарати в зв'язку зі зміною курсу провідних світових валют і ослабленням рубля.

  У той же час на ряд відносно дешевих препаратів відмічено значне підвищення цін.

  Компанія «Олайнфарм» підвищила ціни на:

  Ф ремантадин - на 178% (таб. №50 / блістер);

  | Фурадонин таб. 100 мг №20 - на 144%;

  Ф фурагин таб. №30 - на 103%.

  В основному збільшення цін пов'язують із ситуацією на валютному ринку. Дійсно, за цей період долар США виріс на 28%, євро подорожчав на 18%, таким чином, бівалютний кошик подорожчав на 23%, що більш ніж в 3 рази перевищує зростання цін на ЛЗ. На сьогоднішній день збитки від курсових втрат взяли на себе учасники фармринку, і особливо питання втрат стосується тих дистриб'юторів, які беруть участь в програмах ОНЛС, 7 нозологій, де результатом проведених аукціонів є від-

  носительно стабільні ціни на ЛЗ. Споживачі ЛЗ в набагато меншому ступені відчули зміни, що відбулися.

  Крім прямих ознак, що характеризують стан фармринку, були проаналізовані і непрямі ознаки. В результаті аналізу виявлено зменшення кількості заяв на декларування, знизилася і кількість висновків, виданих на експорт ЛЗ.

  Наслідки зниження ввезення і зниження кількості декларацій може з'явитися у вигляді дефектури ЛЗ через 2-3 місяці. Скорочення виробництва у зарубіжних компаній також може проявитися у віддаленій перспективі у вигляді дефектури. Скорочення фахівців планується на фармацевтичних фірмах Німеччини, в компаніях Pfizer і Roch і ін. Аналітиками і учасниками фармацевтичного ринку прогнозуються

  2009 лютий РШШШМ

  кардинальні структурні зміни на фармринку в результаті фінансової кризи. Безумовно, можливі злиття, поглинання, розвиток нових моделей логістичних операторів. Продовжуватиме реалізовуватися система держпідтримки ринку, в т.ч. моделі лікарського страхування.

  (пропозиції

  Для вирішення виникаючих кризових ситуацій, на наш погляд, необхідно розробити програму антикризових заходів, яка повинна включати в себе:

  + Постійний моніторинг ситуації в цілому;

  «Аналіз ситуації з запасами ЖНВЛС, виділивши при цьому скоропис-потужні ЛЗ;

  «Преференції для Російських виробників під час закупівлі ЛЗ для державних потреб;

  + Зміна системи ціноутворення, передбачивши заходи щодо

  переходу на референтное ціноутворення та ін., створення механізмів контролю за цінами;

  + Створення резервів в суб'єктах РФ швидкодопомогових ЛЗ;

  + На рівні Уряду Російської Федерації розглянути можливість:

  «Укладення тарифного угоди з учасниками фармринку з можливістю його перегляду щоквартально,

  «Індексації коштів на закупівлю лікарських препаратів в рамках програми ОНЛС і 7 високозатратних нозологій,

  «Відстрочки платежів по податках на ПДВ і митних зборів при поставці ЛЗ в рамках державних закупівель.

  Для поліпшення лікарського забезпечення в цілому слід прискорити вирішення питань щодо розвитку вітчизняного виробництва ЛЗ.

  З метою створення системи лікарського забезпечення, що забезпечує національну безпеку, не-

  залежність поставок по імпорту, в т.ч. поставки імпортних субстанцій, необхідно розглянути можливість створення державного холдингу з повним циклом виробництва від субстанцій до готових лікарських засобів на стратегічно життєво необхідні позиції. Ухвалення основних антикризових заходів має здійснюватися в найкоротші терміни.

  Учасникам фармринку в період кризи можна порадити вжити заходів щодо скорочення витрат, а також витрат на заходи з низьким рівнем ефективності.

  Особливого значення набуває здатність підприємств і організацій до адаптації в нових умовах, своєчасність прийняття рішень, спрямованих на оптимізацію діяльності компанії і пошук конкурентних переваг.

  Головне, щоб ми за всіма антикризовими заходами не забули, для кого все це робиться - для пацієнта.

  ІНДУСТРІЯ ЗДОРОВ'Я

  17-20 березня 2009 року

  М ВЦ «Крокус Експо»

  Урамках ТИЖНЯ РОСІЙСЬКОГО БІЗНЕСЛ-2009

  ПРОГРАМА: ^

  hNCUUKH; ^ НКДУСТГІ Н 1Д0№Ш ^ -.лПТ! КА *, чЛЕЕУТСЛ УПИЕКН *

  ІЛЛЧНО ПЗІл1 ІЧРС КЛЯ lll'o: Р.ШИ- '. ЯКлЧ РННШК VM III l; i ДИ1М1ЛЯ IN'iJCFIMMAii Ин / Галка

  |||: - | 1 ':. 1-ч: +> --: ЧЕСГРФ. 'I ім.- |>:>ч i: '|' i J РФ.К'ПЕТ. РАІГ. PWI I. _1, г1 |,: | ' * Ч'и I j. '. IfMrb' кі н.

  Чн-НІГ-гдожп? чціш.шрлі.-.............. .

  -и ^

  Ш1 Крокус Jkcuo

  Ирвду-.ьсаашЛ аиг-аичнтж іннгр П П

  MEU сКросус Екгі * ||

  143 ^ 33 Масшшнн оСгдсгь | До&ісчогйрзд г№ Ж а ас h споро 4 * a / я SQ ІІП W w МКЛ.1 іпсрьіівд'їлс'с Вслоіаїтіош і *: -: і; 1

  ?Ічусіртіаагруеь "» - Тїіп .: | 45Б17YI-2S-Z& 727-11-3Si й-irdi (у.чгкуфлл Cnb-iif и .і:! МН ^ г.'л.л.а р.11 пі wwwtz ^ nporu

  RflUkUl И [JMn н ні ткррніЕірнн

  ПІЦ -Сдері Зігі-:

  ги MS5) ШИ Н m * .< ги и | | - гі hh га. пі

  Нр * нМ іпнфірґні-.Ч.ІРІ Щ Прй.МНГІі | Н№Н№й uSil ^ fliHjPrfu. ЮЛ. L43jI) ЇЗ Jili. Ill Л


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити