Озеленення міських просторів грунтується на обґрунтованому підборі асортименту рослин. При цьому необхідно враховувати екологічні особливості як рослин, так і середовища, в яку будуть вони будуть поміщені. В умовах м Єкатеринбурга, крім зимо морозостійкістю, рослини повинні мати Димо газоустойчівості. Такі властивості характерні для різних сортів і видів чагарників роду Spiraea L. Останнім часом в науковій літературі чагарниках роду Spiraea L. приділяється велика увага, проводиться велика кількість досліджень їх особливостей росту в міських та природних умовах, досліджуються їх фунгіцидні властивості, а також відкриваються нові види. У статті розглянута стійкість чагарників роду Spiraea L. в умовах центру м Єкатеринбурга. Стійкість визначалася для Spiraea x cineria, Spiraea japonica «Goldfl am» і Spiraea japonica «Gold Princess». Встановлено, що при посадці в підняті над землею контейнери і подіуми S. x cineria витримує мікрокліматичні умови центру міста, але при цьому квіткові бруньки, що закладаються в рік, що передує цвітінню, підмерзають і квіти на кущах розпускаються в невеликій кількості. Spiraea japonica «Goldfl am» має меншу зимостійкість, зустрічалися як екземпляри зі слаборозвиненими осьовими втечами, так і екземпляри, осьові пагони яких стелилися по поверхні грунту. Spiraea japonica «Gold Princess» володіє в умовах центру м Єкатеринбурга високою зимостійкістю, всі представлені екземпляри мали після перезимівлі добре розвинені пагони. Обидва види можуть бути рекомендовані для контейнерного озеленення в умовах клімату р Єкатеринбурга, але при цьому необхідно враховувати, що переважатиме вегетативна стадія.

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - Баранов Д.С., Аткіна Л.І.


Analysis of resilience shrub genus Spiraea L., which growing in city center of Yekaterinburg

Greening urban spaces is based on a reasonable choice of plant assortment. In this assortment it is necessary to take into account the ecological features of both the plants and the environment in which they will be placed. In the conditions of the city of Yekaterinburg, in addition to winter hardiness and frost resistance, plants must have smoke resistance and gas resistance. Such properties are typical for different varieties and types of bushes of the genus Spiraea L . Recently, in the scientifi c literature, great attention is paid to shrubs of the genus Spiraea L ., a large number of studies of their growth characteristics in urban and natural conditions are being conducted, their fungicidal properties are being investigated, and new species are being discovered. The article considers the stability of shrubs of the genus Spiraea L . under the conditions of the center of the city of Yekaterinburg. Sustainability was determined for Spiraea x cineria, Spiraea japonica «Goldfl am» and Spiraea japonica «Gold Princess». It has been established that when planted in containers and podiums S. x cineria elevated above the ground withstands the microclimatic conditions of the city center, but at the same time fl ower buds, laid in the year before fl owering, freeze and the fl owers on the bushes bloom in a small amount. Spiraea japonica «Goldfl am» has lower winter hardiness, there were specimens with both underdeveloped axial shoots and specimens whose axial shoots spread along the soil surface. Spiraea japonica «Gold Princess» possesses high winter-resistance in the conditions of the city center of Yekaterinburg, all represented specimens had well-developed shoots after wintering. Both species can be recommended for container gardening in the climate of the city of Yekaterinburg, but it should be borne in mind that the vegetative stage will prevail.


Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал
  Ліси Росії і господарство в них
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ СТАНУ ЧАГАРНИКІВ РОДА SPIRAEA L., які ростуть в ЦЕНТРІ Г. Єкатеринбург'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ СТАНУ ЧАГАРНИКІВ РОДА SPIRAEA L., які ростуть в ЦЕНТРІ Г. Єкатеринбург»

  ?Bibliography

  1. Soloviev V.M. The morphology of the spaces. Yekaterinburg: Ural state forestry university, 2001. 154 p.

  2. GOST 18486-73. Forestry. Terms and definitions. M .: Publishing house of standards, 1973. 13 p.

  3. Melekhov I.S. Forest science. M .: Forest industry, 1980. 406 p.

  4. Soloviev V.M. Scientific bases of studying and formation of stands in forest ecosystems. Yekaterinburg: USFEU, 2008. 352 p.

  5. Makarenko А.А. On the assessment of differentiation of trees in the forest. Problems of forest inventory of young stands. Alma-ATA: Kazniirkh. 1970. C. 16-24.

  6. Pine and larch Cultures in the southern taiga of the Middle Urals / V.V. Kostyshev, N.N. Chernov, V.M. Solovyov, G.G. Terekhov. Yekaterinburg: USFEU, 2015. 140 p.

  УДК 712.414

  АНАЛІЗ СТАНУ ЧАГАРНИКІВ РОДА SPIRAEA L., які ростуть в ЦЕНТРІ Г. Єкатеринбург

  Д. С. БАРАНОВ - студент *, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Л.І. Аткіна - доктор сільськогосподарських наук, професор *

  * Кафедра ландшафтного будівництва, ФГБОУ ВО «Уральський державний лісотехнічний університет», 620100, Росія, Єкатеринбург, Сибірський тракт, 37

  Ключові слова: Spiraea L., S. x cineria, S. japonica, озеленення міських просторів, міські умови.

  Озеленення міських просторів ґрунтується на обґрунтованому підборі асортименту рослин. При цьому необхідно враховувати екологічні особливості як рослин, так і середовища, в яку будуть вони будуть поміщені. В умовах м Єкатеринбурга, крім зимо і морозостійкості, рослини повинні мати димо-та газоустойчівості. Такі властивості характерні для різних сортів і видів чагарників роду Spiraea L.

  Останнім часом в науковій літературі чагарниках роду Spiraea L. приділяється велика увага, проводиться велика кількість досліджень їх особливостей росту в міських та природних умовах, досліджуються їх фунгіцидні властивості, а також відкриваються нові види.

  У статті розглянута стійкість чагарників роду Spiraea L. в умовах центру м Єкатеринбурга. Стійкість визначалася для Spiraea x cineria, Spiraea japonica «Goldflam» і Spiraea japonica «Gold Princess». Встановлено, що при посадці в підняті над землею контейнери і подіуми S. x cineria витримує мікрокліматичні умови центру міста, але при цьому квіткові бруньки, що закладаються в рік, що передує цвітінню, підмерзають і квіти на кущах розпускаються в невеликій кількості. Spiraea japonica «Goldflam» має меншу зимостійкість, зустрічалися як екземпляри зі слаборозвиненими осьовими втечами, так і екземпляри, осьові пагони яких стелилися по поверхні грунту. Spiraea japonica «Gold Princess» володіє в умовах центру м Єкатеринбурга високою зимостійкістю, всі представлені екземпляри мали після перезимівлі добре розвинені пагони. Обидва види можуть бути рекомендовані для контейнерного озеленення в умовах клімату р Єкатеринбурга, але при цьому необхідно враховувати, що переважатиме вегетативна стадія.

  ANALYSIS OF RESILIENCE SHRUB GENUS SPIRAEA L., WHICH GROWING IN CITY CENTER OF EKATERINBURG

  D.S. BARANOV - student of the forestry *, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  L.I. ATKINA - doctor of agricultural sciences, professor *

  * FSBEE HE «The Ural state forest engineering university», 620100, Russia, Yekaterinburg, Sibirsky tract, 37

  Key words: Spiraea L., S. x cineria, S. japonica, landscaping urban spaces, urban conditions.

  Greening urban spaces is based on a reasonable choice of plant assortment. In this assortment it is necessary to take into account the ecological features of both the plants and the environment in which they will be placed. In the conditions of the city of Yekaterinburg, in addition to winter hardiness and frost resistance, plants must have smoke resistance and gas resistance. Such properties are typical for different varieties and types of bushes of the genus Spiraea L.

  Recently, in the scientific literature, great attention is paid to shrubs of the genus Spiraea L, a large number of studies of their growth characteristics in urban and natural conditions are being conducted, their fungicidal properties are being investigated, and new species are being discovered.

  The article considers the stability of shrubs of the genus Spiraea L. under the conditions of the center of the city of Yekaterinburg. Sustainability was determined for Spiraea x cineria, Spiraea japonica «Goldflam» and Spiraea japonica «Gold Princess». It has been established that when planted in containers and podiums S. x cineria elevated above the ground withstands the microclimatic conditions of the city center, but at the same time flower buds, laid in the year before flowering, freeze and the flowers on the bushes bloom in a small amount. Spiraea japonica «Goldflam» has lower winter hardiness, there were specimens with both underdeveloped axial shoots and specimens whose axial shoots spread along the soil surface. Spiraea japonica «Gold Princess» possesses high winter-resistance in the conditions of the city center of Yekaterinburg, all represented specimens had well-developed shoots after wintering. Both species can be recommended for container gardening in the climate of the city of Yekaterinburg, but it should be borne in mind that the vegetative stage will prevail.

  Вступ

  Міські насадження мають величезний вплив на формування архітектурно-художнього образу міста і виконують санітарно-гігієнічну функцію, очищаючи міське повітря від пилу, шкідливих речовин від промислового виробництва і хвороботворних бактерій. Створити привабливу візуальне середовище можна, використовуючи різні технологічні прийоми в озелененні міських просторів.

  Одним з ефектних прийомів є контейнерне

  озеленення і посадка рослин в підняті подіуми. Даний формат озеленення на сьогоднішній день в м Єкатеринбурзі використовується рідко. Його слабка поширеність пов'язана перш за все з тим, що проведено недостатньо досліджень, на підставі яких можна було б сформувати асортимент стійких рослин для подібного типу оформлення відкритих просторів в м Єкатеринбурзі.

  При проектуванні міських насаджень необхідно звертати увагу на рослини,

  виробляють аерофоліни. Крім декоративного ефекту, вони можуть виконувати оздоровчу функцію, саме до таких відносяться представники роду Спирея (Spiraea). Р.В. Мі-халіщев і Т.Б. Споріднених [1] вивчали стійкість окремих видів на території ботанічного саду УрФУ, в Україні. Їх спостереження показали, що види успішно пройшли первинну інтродукцію, зимостійкі, щорічно цвітуть, хоча види з теплих ареалів мають тривалий період вегетації, можливі пошкодження їх ранніми

  осінніми заморозками. Т.І. Кисельова, Л.Н. Чіндяева, Н.В. Ци-буля [2, 3] вели спостереження і вивчали фунгіцидну активність різних видів чагарників роду Spiraea в різні періоди вегетаційного розвитку в умовах р Новосибірська. Здібності оздоровлювати навколишнє середовище присвячені також дослідження М.В. Кочергіній, М.В. Пожидаєвої [4]. Вони проаналізували фунгіцидну активність окремих видів в різний час вегетаційного періоду у листя і квіток чагарників. В. Костикова [5], проводячи спостереження в м Благовєщенську, зазначила, що добре себе зарекомендували в умовах даного міста С. середня (S. media), С. водосбороліст-ва (S. aquilegifolia), С. звивиста (S. flexuosa), С. уссурійська (S. Ussuriensis). І.В. Левицька, Е.Н. Самошкин [6], розглянувши стійкість пилку окремих видів роду Spiraea в умовах міста і на його околиці, встановили, що на життєздатність впливає радіаційний фон і вихлопні гази автомашин. Л.С. Плотникова [7] розглядала виростання видів роду Spiraea на території РФ. Проаналізувавши представників, що ростуть в природі і в міських умовах, вона зробила висновок, що екатеринбургская колекція спирей становить 19 видів, з них частина S. trilobata, S. chamae-dryfolia., S. media, S. betulifolia, S. salicifolia, S. ussuriensis успішно розвиваються навіть в умовах Сибіру. А.І. Семенкова і О.А. Поспєлова [8] також заклю-

  чилі, що чагарники даного виду довговічні і швидко ростуть.

  Широко проводяться дослідження застосування спіреї в озелененні по всьому світу. Наприклад, була виявлена ​​екологічна пластичність Spiraea van-hauttei в Белграді (Сербія) [9]. У Китаї і Японії був проведений ряд досліджень речовин, що містяться в різних чагарниках роду Spiraea, що володіють властивостями позитивно впливати на склад повітря [10, 11].

  Крім досліджень, що стосуються зростання чагарників, введених в міське озеленення, в природі виявляються нові види даного роду [12, 13].

  На основі аналізу літературних джерел можна стверджувати, що спіреї - перспективний рід для успішного вирощування на вулицях м Єкатеринбурга.

  Цілі, методи і об'єкти досліджень

  Мета даного дослідження полягала у вивченні фенологии чагарників роду Спирея (Spiraea) в центрі м Єкатеринбурга, в першу чергу - у визначенні стійкості до низьких температур даних чагарників при посадці в контейнери і підняті подіуми.

  Фенологічні спостереження проводилися за методикою ГБС [14]. Зимостійкість кущів визначалася по узагальненій методиці Д.А. До -стилева [15]. Спостереження супроводжувалися фотофіксацією об'єктів - один раз в тиждень.

  Об'єктами дослідження були чагарники роду Спирея (Spiraea) на вул. Вайнера і в сквері ТРЦ «Пасаж», висаджені в декоративні контейнери розмірами 1,5х1,7х0,7 м в 2016 р На вул. Вайнера розташовані чагарники виду Спирея сіра (Spiraea x cineria). З північної сторони від ТРЦ «Пасаж» посаджені чагарники виду Спирея японська (Spiraea japonica), сорти «Goldflam» і «Gold Princess». Всього вивчено 50 рослин.

  Результати та обговорення

  Зимостійкість спирей. Спірея сіра (S. x cineria) в центрі м Єкатеринбурга висаджена в 12 контейнерів висотою 1,5 м. У зимовий період шар сніжного покриву в контейнерах становив 1,5-3 см, він не захищав кореневу систему від впливу низьких температур. Однак середня зимостійкість даних чагарників склала 1,6 бала. Чагарники, розташовані далі від проспекту Леніна, виявилися стійкіше, їх зимостійкість становила 1 бал (рис. 1).

  Чагарники виду спірея японська (S. japonica) ростуть перед фасадом ТЦ «Пасаж» в подіумах, піднятих над землею на 30 см. У зимовий період рослини перебували цілком під сніговим покривом. Середній бал зимостійкості S. japonica сорти «Goldflam» склав 1,2, у декількох чагарників були виявлені пошкоджені пагони і були пагони, які розвивалися уздовж поверхні грунту, що явно носить адаптивний характер. примірники даного

  Чагарник, розташований близько

  до проспекту Леніна Shrub planted near Leninna Avenue

  Чагарник, посаджений далеко від проспекту Леніна Shrub planted far from Leninna Avenue

  Мал. 1. Стан S. x cineria, посаджених на різній відстані від проспекту Леніна Fig. 1. State S. x cineria, planted at different distances from Lenin Avenue

  Мал. 2. S. japonica «Goldflam», посаджена на розі піднесеного подіуму Fig. 2. S. japonica "Goldflam", planted on the corner of a raised podium

  сорту, які виглядали найбільш ослабленно, посаджені на кутах подіуму або близько до його краю (рис. 2).

  Фенология спирей. На підставі фенологічних спостережень були складені феноспек-вки для Х х cineria і ^ japonica за 2018 г. (рис. 3 і 4).

  Вегетаційний розвиток х а-neria почалося 19.05 ± 1 день. Пробудження нирок чагарнику відбувалося з нижньої частини чагарників. Цвітіння почалося 17.06 ± 1 день. Закінчення цвітіння було перервано формувальної обрізанням кущів 29.06, в результаті якої були зрізані квітконоси. 5. х Апепі відноситься в ранньоквітучих групі спирей, генеративні бруньки

  яких утворюються в рік, що передує цвітінню. Слабке цвітіння вказує на те, що генеративні пагони частково вимерзають протягом зимового періоду. Листя придбали весняний забарвлення 4.09 ± 3 дні. Вони опали 1.11 ± 1 день, 2 куща не встигла

  їх скинути. На пагонах, які почали розвиватися після обрізки, не відбулося скидання листя, що говорить про неповну їх переході в стан спокою.

  Початок вегетації чагарників виду S. japonica було зафіксовано 25.05. початок коль-

  тенія - 10.07 ± 2 дні, закінчення цвітіння - 25.07 ± 5 днів. В середньому період цвітіння тривав 10 днів. Весняний забарвлення листя - 8.10 ± 3 дні. До настання заморозків листя скинули тільки 2 куща сорту «Gold Princess».

  Мал. 3. Феноспектр вегетаційного розвитку S. x cineria за 2018 р Fig. 3. Phenospectrum of vegetative development S. x cineria for 2018

  Мал. 4. Феноспектр вегетаційного розвитку S. japonica за 2018 р Fig. 4. Phenospectrum of vegetative development S. japonica for 2018

  висновки

  Спірея сіра х степу) показала себе придатною в міському озелененні, вона володіє достатньою зимостійкістю для зростання в контей-

  нерішучість, піднесеному над землею, але в даних умовах вона практично не цвіте.

  Спірея японська (S. japonica) також витримує міські умови і умови виростаючи-

  ня в піднесеному подіумі, але подібні умови негативні і погіршують її зовнішній вигляд рік від року.

  бібліографічний список

  1. Міхаліщев Р.В, зріднився Т.Б. Особливості сезонного розвитку видів роду Spiraea L. в умовах ботанічного саду УрФУ // Наукова творчість молоді - лісового комплексу Росії: матер. X Всерос. наук.-техн. конф. Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. ун-т, 2014. Ч. 2. С. 94-97.

  2. Чіндяева Л.М, Кисельова Т. І. Спіреї в озелененні Новосибірська // Квітникарство. 2015. № 3. С. 44-48.

  3. Кисельова Т.І., Чіндяева Л.Н., Цибуля Н.В. Біологічні особливості та антимікробні властивості видів роду Spiraea L. в Новосибірську // Вісник ІрГСХА. 2011. № 44. С. 65-72.

  4. Кочергіна М.В., Пожидаєва М.В. До проблеми розширення асортименту декоративних чагарників на об'єктах озеленення м Воронежа // Лесн. жур. 2010. № 6. С. 56-61.

  5. Костикова В., Ступникова Т., Воробйова А. Спіро на Амурі // Квітникарство. 2013. № 4. С. 43-45.

  6. Левицька І.В., Самошкин Е.Н. Життєздатність пилку спирей іволістной і японської з різних екологічних умов // Лесн. жур. 2009. № 2. С. 131-133.

  7. Плотникова Л.С. Спірея в природі та культурі // Лесн. культури. 2014. № 4. С. 54-58.

  8. Семенкова А.І., Поспєлова О. А. Перспективи застосування спіреї в озелененні міських територій // Актуальні питання екології та природокористування. 2014. С. 153-155.

  9. The Ecological Potential of Spiraea van-hauttei (Briot.) Zabel for Urban (the City of Belgrade) and Fly Ash Deposit (Obrenovac) Landscaping in Serbia / P. Pavlovic, M. Mitrovic, L. Djurdjevic, G. Gajic, O. Kostic, S. Bojovic, Stankovi Sinisa // Polish J. of Environ. Stud. 2007. Vol. 16. P. 427-431.

  10. Diterpene Alkaloids and Diterpenes from Spiraea japonica and their Anti-Tobacco Mosaic Virus activity / Ma Yuan, Mao Xin-Ying, Huang Lie-Jun, Fan Yi-Min, Gu Wei, Yan Chen, Huang Tao, Zhangb Jian-Xin, Yuan Chun-Mao, Hao Xiao-Jiang // Fitoterapia. 2015. URL: https://doi.org/10.1016/j.fitote.2015.11.019

  11. Phytotoxic cis-cinnamoyl glucosides from Spiraea thunbergii / S. Hiradatea, S. Moritab, H. Sugiea, Y. Fujiia, J. Haradab // Phytochemistry. 2004. Vol. 64. P. 731-739.

  12. Spiraea fangii (Rosaceae), a new species from Sichuan, China / Hu Hao-Yu, Tan Jin-Bo, Xie Deng-Feng, Zhang Jian & He Xing-Jin // Phytotaxa. 1995. Vol. 38. P. 545-547.

  13. Firat M., Aksoy N. Spiraea cudidaghense: a new species from south-eastern Anatolia, Turkey // Journal of Forestry Research Springer. 2017. URL: https://doi.org/10.1007/s11676-017-0563-8

  14. Методика фенологічних спостережень в ботанічні сади СРСР: зб. ст. М .: Наука, 1975. 27 с.

  15. Костильов Д. А., Костильов Д. А. Узагальнення даних по зимостійкості декоративних видів і сортів деревних рослин // АППМ. 2013. URL: https://www.org.uaspitomniki.org.ua/article/selekciya-i-introdukciya-rastenij.html/id/642

  Bibliography

  1. Mikhalischev R.V., Srodnykh T.B. Features of seasonal development of species of the genus Spiraea L. in the conditions of the Botanical Garden of the Ural Federal University // Scientific Creativity of the Youth to the Forest Complex of Russia: Materials of the X All-Russian Scientific-Technical Conference. Yekaterinburg: Ural state forestry un-t, 2014. Part 2. P. 94-97.

  2. Chindyaeva L.N., Kiseleva T.I. Spirei in Novosibirsk gardening // Floriculture. 2015. Vol. 3. P. 44-48.

  3. Kiseleva T.I., Chindyaeva L.N., Tsybulya N.V. Biological features and antimicrobial properties of species of the genus Spiraea L. in Novosibirsk // Bulletin of the Irgaskh State Agricultural Academy. 2011. Vol. 44. P. 65-72.

  4. Kochergina M.V., Pozhidaeva M.V. To the problem of expanding the range of ornamental shrubs at greening sites in the city of Voronezh // Forest Journal. 2010. Vol. 6. P. 56-61.

  5. Kostikova V., Stupnikova T., Vorobyova A. Spireas on Amur // Floriculture. 2013. Vol. 4. P. 43-45.

  6. Levitskaya I.V., Samoshkin E.N. Viability of spiraeus pollen from willow and Japanese from various environmental conditions // Forest Journal. 2009. Vol. 2. P. 131-133.

  7. Plotnikova L.S. Spirea in nature and culture // Forestry Information. 2014. № 4. P. 54-58.

  8. Semenkova A.I., Pospelova O.A. Prospects for the use of spirea in urban landscaping // Actual issues of ecology and environmental management. 2014. P. 153-155.

  9. The Ecological Potential of Spiraea van-hauttei (Briot.) Zabel for Urban (the City of Belgrade) and Fly Ash Deposit (Obrenovac) Landscaping in Serbia / P. Pavlovic, M. Mitrovic, L. Djurdjevic, G. Gajic, O. Kostic, S. Bojovic, Stankovi Sinisa // Polish J. of Environ. Stud. 2007. Vol. 16. P. 427-431.

  10. Diterpene Alkaloids and Diterpenes from Spiraea japonica and their Anti-Tobacco Mosaic Virus activity / Ma Yuan, Mao Xin-Ying, Huang Lie-Jun, Fan Yi-Min, Gu Wei, Yan Chen, Huang Tao, Zhangb Jian-Xin, Yuan Chun-Mao, Hao Xiao-Jiang // Fitoterapia. 2015. URL: https://doi.org/10.1016/j.fitote.2015.11.019

  11. Phytotoxic cis-cinnamoyl glucosides from Spiraea thunbergii / S. Hiradatea, S. Moritab, H. Sugiea, Y. Fujiia, J. Haradab // Phytochemistry. 2004. Vol. 64. P. 731-739.

  12. Spiraea fangii (Rosaceae), a new species from Sichuan, China / Hu Hao-Yu, Tan Jin-Bo, Xie Deng-Feng, Zhang Jian & He Xing-Jin // Phytotaxa. 1995. Vol. 38. P. 545-547.

  13. Firat M., Aksoy N. Spiraea cudidaghense: a new species from south-eastern Anatolia, Turkey // Journal of Forestry Research Springer. 2017. URL: https://doi.org/10.1007/s11676-017-0563-8

  14. Technique of phenological observations in the botanical garden of the USSR: collection of articles. M .: Nauka, 1975. 27 p.

  15. Kostylev D.A. Generalization of data on winter hardiness of ornamental species and varieties of woody plants // APPM. 2013. URL: https://www.org.uaspitomniki.org.ua/article/selekciya-i-introdukciya-rastenij.html/id/642

  УДК 630 * 182.46

  ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЕВИННИХ інтродуцент ДО СКЛАДУ Підліски Лісопарку м Єкатеринбурзі

  А.П. КОЖЕВНИКОВ - доктор сільськогосподарських наук,

  професор кафедри лісівництва *; провідний науковий співробітник лабораторії «Екології деревних рослин»

  Ботанічного саду Уральського відділення РАН, 620144, Росія, Єкатеринбург, вул. 8 Березня, 202, тел .: 8 (343) 262-51-88, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  І.М. Костар - бакалавр * * ФГБОУ ВО «Уральський державний лісотехнічний університет», 620100, Росія, Єкатеринбург, Сибірський тракт, 37

  Ключові слова: лісопарк, підлісок, щільність ценопопуляцій, інтродуцент, індикатор, трансформація, видовий склад, інвазія, натуралізуватися вид, інорайонного походження, соснові насадження, антропогенні зміни.

  Місто Єкатеринбург оточений 14 лісопарками (12,6 тис. Га). Лісопарки виникли в кінці 20-х років XX століття. В околицях Свердловська в 1934 р виділенням 4 лісокультурних ділянок було покладено початок будівництва лісопаркового пояса.

  Нарушенность природних процесів в лісових насадженнях біля міст виражається у витісненні аборигенних, властивих підзоні південної тайги видів і впровадженні нових деревних таксонів іно-районного походження. Щільність ценопопуляцій аборигенних та інтродукованих Підлісна видів може служити індикатором антропогенної трансформації насаджень лісопаркової зони.


  Ключові слова: SPIRAEA L / S. X CINERIA / S. JAPONICA / ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСЬКИХ ПРОСТОРІВ / МІСЬКІ УМОВИ / LANDSCAPING URBAN SPACES / URBAN CONDITIONS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити