Аналіз змагань дозволяє побачити всі переваги і недоліки в підготовці спортсменів. проведене порівняння змагальних коефіцієнтів спортсменів 1-ої і 2-ої групи дозволило виявити недоліки в підготовці дзюдоїстів Киргизстану, що в свою чергу націлює на вдосконалення тренувального процесу і використання індивідуального підходу в техніко-тактичній підготовці окремих дзюдоїстів.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Коптєв О.В.


ANALYSIS OF COMPETITION ON JUDO ON CUP PRESIDENT NFJ KR

The analysis of competitions allows to see all dignities and defects in preparation of sportsmens. Conducted comparison of competition coefficients of sportsmen 1th and 2th groups allowed to educe defects in preparation of judoists of Kyrgyzstan, that in turn aims at perfection of training process and use of individual approach in техніко-тактичної preparation of separate judoists.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал
  Sciences of Europe
  Наукова стаття на тему 'Аналіз соревновній по дзюдо на кубок Президента НФД кр'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз соревновній по дзюдо на кубок Президента НФД кр»

  ?АНАЛІЗ СОРЕВНОВНІЙ З ДЗЮДО НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА

  НФД КР

  Коптєв О.В.

  Киргизько-Російський Слов'янський університет, доцент

  Бішкек

  ANALYSIS OF COMPETITION ON JUDO ON CUP PRESIDENT NFJ KR

  Koptev O. V.

  Kirghiz-Russian Slavic university, associate professor

  Bishkek

  АНОТАЦІЯ

  Аналіз змагань дозволяє побачити всі переваги і недоліки в підготовці спортсменів. Проведене порівняння змагальних коефіцієнтів спортсменів 1-ої і 2-ої групи дозволило виявити недоліки в підготовці дзюдоїстів Киргизстану, що в свою чергу націлює на вдосконалення тренувального процесу і використання індивідуального підходу в техніко-тактичній підготовці окремих дзюдоїстів.

  ABSTRACT

  The analysis of competitions allows to see all dignities and defects in preparation of sportsmens. Conducted comparison of competition coefficients of sportsmen 1th and 2th groups allowed to educe defects in preparation of judoists of Kyrgyzstan, that in turn aims at perfection of training process and use of individual approach in техніко-тактичної preparation of separate judoists.

  Ключові слова: дзюдо, змагальні коефіцієнти, ефективність, атака, захист.

  Keywords: judo, competition coefficients, efficiency, attack, defence.

  Змагання в спорті - це підсумок всієї підготовчої роботи, в них виявляються всі переваги і недоліки спортсменів. Тому була проведена запис змагань на кубок Президента НФД КР [1, 2]. У таблиці представлені коефіцієнти змагальної діяльності дзюдоїстів Киргизстану (1-а група) і учасників змагань з інших країн (2-а група), порівняння яких проводилося по t - критерієм Ст'юдента при 5% рівні значимості.

  У ваговій категорії до 60 кг за досліджуваними показниками міжгрупових відмінностей не виявлено. Однак всередині груп між окремими спортсменами різниця досить істотна. Обсяг змагальної техніки (ОСТС) зменшується в залежності від якості боротьби. Якщо у Маразикова Д., Баімбетова, Ботоканова А .; які посіли призові місця; кількість використовуваних прийомів становить 12 - 14; то у Аманбек у., Муси у. Т. їх кількість знижується до 6 - 7; а результат показаної ефективності в змаганні (РПЕ) у Аманбек у. становить 50,00%; у Муси у. Т. - 0,00%. Така тенденція простежується в обох групах;

  у спортсменів, які виграли 50,00% сутичок і менше обсяг техніки становить 3 - 7 прийомів.

  Обсяг ефективної техніки (ОЕТС) практично однаковий і варіює від 1 до 4, виняток становлять Маразиков Д. і Ботаканов А .: у них кількість оцінених прийомів становить 9 і 8 відповідно. Достатня різноманітність відточених прийомів дозволило їм зайняти 1 і 3 місця відповідно.

  Невелика кількість освоєних і, особливо ефективних прийомів у більшості спортсменів цієї категорії значно знижує видовищність боротьби.

  Ефективність атаки (СЕА) безпосередньо пов'язана з РПЕ. У призерів: Маразикова Д. (1 місце), Баімбетова (2 місце), Ботоканова А. і Кулжакова (3 місце) цей показник становить: 23,40%; 20,08%; 26,53%; 29,17% відповідно. Зі зниженням результату показаної ефективності знижується і змагальна ефективність атак. Так, у Нурланова А. РПЕ = 0,25%; а СЕА = 7,69%. У Абе-удова С. РПЕ = 50,00%; СЕА = 5,00%.

  Змагальна ефективність захисту (СЕЗ) від результату

  Таблиця

  Порівняння результатів спільної діяльності найсильніших дзюдоїстів КР (1) і сусідніх країн (2)

  ПІБ (60 кг) ОСТС ОЕТС СЕА СЕЗ Іа ІУА Тех-ть Кадс ПКАДС РПЕ

  М-в (1) 12,00 9,00 23,40 85,71 27,02 115,45 3,68 45,16 9,76 86,71

  Нур-в 6,00 1,00 7,69 85,19 76,92 - 0,33 0,00 0,00 0,25

  Бот-в 13,00 8,00 26,53 87,50 32,04 120,47 2,06 31,25 27,27 88,89

  Бек-в 8,00 3,00 25,00 94,29 51,07 204,29 3,00 8,70 16,67 80,00

  Аб-в 7,00 1,00 5,00 83,33 38,00 760,00 0,42 11,11 5,26 50,00

  Токто-в 10,00 4,00 9,72 93,24 25,69 264,29 1,14 14,29 22,86 66,67

  Бейш-в 7,00 2,00 16,67 66,67 23,57 165,00 0,75 0,00 0,00 50,00

  Ам-до у. 6,00 1,00 4,76 81,82 19,05 400,00 0,83 38,10 4,76 50,00

  Муса у. 7,00 0,00 0,00 90,48 18,24 - 0,00 37,03 3,70 0,00

  Чанов 11,00 3,00 2,43 84,38 43,57 203,33 1,12 0,00 4,55 57,14

  Мх 8,70 3,20 14,02 85,26 35,52 279,10 1,30 18,56 9,48 52,97

  Ш1 0,82 0,97 3,07 2,32 5,70 75,83 0,38 5,58 3,03 9,99

  Б-в (2) 14,00 3,00 20,00 93,75 31,20 156,00 4,60 17,86 5,77 87,50

  Кулж-в 9,00 5,00 29,17 96,77 44,59 152,86 11,20 18,18 23,82 80,00

  Лаз-в 3,00 0,00 0,00 92,86 52,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

  Жум-в 4,00 2,00 18,18 80,00 40,00 220,00 1,07 0,00 9,09 50,00

  Хайд-в 10,00 4,00 23,08 80,00 51,54 223,33 1,88 8,00 8,00 50,00

  Парпієв-в 6,00 1,00 22,22 83,33 33,33 150,00 0,71 0,00 11,11 0,00

  Асанк-в 14,00 4,00 10,81 80,00 23,24 215,00 0,60 13,51 5,41 33,33

  Гурб-в 6,00 1,00 9,52 24,62 21,43 225,00 1,00 28,57 4,76 50,00

  Куб-к у. 7,00 0,00 0,00 80,00 27,27 - 0,00 18,18 0,00 0,00

  Узокб-в 9,00 3,00 9,68 92,59 32,26 333,33 1,13 6,45 3,23 33,33

  М2 8,20 2,30 14,27 80,39 35,69 209,44 2,22 11,08 7,12 38,42

  Ш2 1,19 0,56 3,12 6,56 3,47 21,34 1,08 3,09 2,18 10,02

  г 0,35 0,81 0,06 0,70 0,03 0,88 0,77 1,18 0,63 1,03

  ПІБ (66 кг) ОСТС ОЕТС СЕА СЕЗ Іа ІУА Тех-ть Кадс ПКАДС РПЕ

  Ж-к у (1) 8,00 3,00 21,21 89,19 50,00 23,71 1,73 13,79 3,13 62,50

  Баял-в 12,00 5,00 18,92 88,24 45,95 242,86 2,04 12,90 0,00 71,43

  Турс-в 6,00 1,00 5,88 84,00 42,35 - 0,16 30,77 0,00 0,00

  Джума-в 4,00 4,00 57,14 93,75 68,57 120,00 2,70 0,00 0,00 66,67

  БОПО 7,00 3,00 20,59 85,00 37,35 181,43 2,95 7,14 0,00 83,33

  Жам-в 10,00 2,00 15,00 73,68 44,50 296,67 0,56 10,53 10,53 40,00

  Таб-в 6,00 3,00 21,05 100,00 43,16 205,00 25,00 0,00 16,67 66,67

  Кім 8,00 0,00 0,00 75,00 25,00 - 0,00 16,67 0,00 0,00

  Каз-в 4,00 1,00 20,00 85,71 54,00 270,00 1,00 0,00 20,00 50,00

  Ахмат-в 2,00 1,00 50,00 0,00 30,00 60,00 1,00 0,00 0,00 33,33

  М1 6,70 2,30 22,98 77,46 44,09 201,46 3,71 9,18 5,03 47,39

  Ш1 0,94 0,50 5,60 8,96 3,87 27,92 2,39 3,16 2,46 9,19

  Ом-в (2) 14,00 6,00 25,64 94,44 56,15 219,00 7,50 13,33 13,33 88,89

  Жалг-в 9,00 5,00 31,03 90,00 28,00 93,33 10,14 8,00 3,85 80,00

  Ібрагім-в 14,00 4,00 11,11 77,78 34,89 314,00 1,22 21,62 2,27 60,00

  Бор-й 3,00 3,00 75,00 66,67 30,00 40,00 2,00 0,00 0,00 50,00

  Жданов 13,00 4,00 28,57 80,95 39,52 138,33 1,72 0,00 10,53 66,67

  Назаров 12,00 2,00 12,00 96,77 33,20 276,67 4,50 12,77 2,13 57,14

  Умутб-в 8,00 1,00 7,69 61,11 51,54 670,00 0,10 30,77 15,38 0,00

  Бахт-в 6,00 3,00 30,77 75,00 45,38 147,50 1,28 30,77 0,00 50,00

  Ат-р у. 4,00 0,00 0,00 73,33 91,67 - 0,00 0,00 0,00 0,00

  Жус-в 1,00 1,00 100,00 90,00 600,00 600,00 0,71 0,00 0,00 0,00

  М2 8,40 2,90 32,18 80,61 101,04 277,65 2,92 11,73 4,75 45,27

  Ш2 1,52 0,60 10,00 3,80 55,79 69,82 1,08 3,93 1,90 10,61

  г 0,95 0,77 0,80 0,32 1,02 0,92 0,30 0,50 0,09 0,15

  © HO (73 Kr) OCTC OЕТС СЕА СЕЗ Ha Hya Tex- Tfc KA ^ C nKA ^ C pro

  X-y (1) 8,00 3,00 20,93 96,43 37,44 178,89 14,00 5,26 2,56 100,00

  Ky6-B 11,00 4,00 8,77 91,07 39,47 450,00 1,25 3,77 3,77 66,67

  Eaaa-B 4,00 1,00 33,33 100,00 75,00 300,00 5,00 0,00 0,00 0,00

  EonoeB 6,00 1,00 2,70 64,77 26,22 970,00 0,31 5,71 0,00 50,00

  ae ^ m-b 12,00 3,00 12,50 91,11 39,50 316,00 1,23 10,53 2,63 50,00

  Tokt-b 5,00 3,00 50,00 25,00 28,33 56,67 2,50 33,33 0,00 66,67

  Hcp-B 4,00 3,00 42,86 50,00 28,57 66,67 1,21 0,00 0,00 0,00

  Akm-b 3,00 2,00 50,00 60,00 62,50 125,00 0,52 0,00 0,00 50,00

  Aa-B 5,00 2,00 20,00 66,67 42,00 210,00 0,67 0,00 0,00 0,00

  Myp-a 2,00 1,00 25,00 75,00 56,25 225,00 0,56 25,00 0,00 33,33

  M1 6,00 2,30 26,61 72,00 43,53 269,57 2,73 8,36 0,90 41,67

  m1 1,05 0,34 5,35 7,49 5,10 88,66 1,33 3,69 0,47 10,62

  E-b (2) 7,00 3,00 18,52 94,12 50,74 274,00 2,00 23,81 13,04 60,00

  ®op-B 8,00 6,00 27,27 100,00 47,88 175,56 77,00 7,14 3,45 87,50

  Eea-B 9,00 3,00 7,89 91,67 34,74 440,00 1,10 7,89 10,53 50,00

  Am-B 5,00 3,00 36,84 50,00 52,11 141,43 1,54 0,00 0,00 57,14

  khh-b 11,00 7,00 26,32 95,12 45,79 174,00 3,59 16,22 8,11 66,67

  AaneB 8,00 2,00 15,79 85,71 31,58 200,00 1,47 0,00 5,26 50,00

  Aht-b 6,00 0,00 7,14 75,00 50,71 710,00 0,21 16,67 0,00 0,00

  Ap3-B 2,00 1,00 25,00 85,71 87,50 350,00 2,00 0,00 0,00 50,00

  PyCT-B 7,00 2,00 11,11 100,00 22,78 205,00 15,00 11,11 0,00 50,00

  ®aM-B 3,00 1,00 50,00 33,00 100,00 200,00 0,29 0,00 0,00 20,00

  M2 6,60 2,80 22,59 81,03 52,38 287,00 10,42 8,28 4,04 49,13

  m2 0,86 0,70 4,28 7,12 7,60 55,29 7,53 2,71 1,58 7,63

  t 0,44 0,65 0,59 0,88 0,97 0,17 1,01 0,02 1,91 0,57

  © HO (81 Kr) OCTC OЕTC CЕA CЕЗ Ha Hya Tex- Tfc KA ^ C nKA ^ C pro

  H-B (1) 11,00 3,00 17,07 93,54 34,39 201,43 2,04 24,24 7,89 57,14

  8,00 5,00 28,57 91,18 67,86 237,50 2,00 16,67 16,67 80,00

  Ca6-B 10,00 3,00 8,82 86,11 46,76 530,00 0,56 6,25 3,03 57,14

  Typ-K y. 7,00 3,00 21,43 81,82 55,71 260,00 1,03 0,00 21,43 60,00

  ®yc-B 6,00 1,00 12,50 66,67 75,00 600,00 0,21 0,00 12,50 25,00

  Ca-KO 9,00 1,00 5,88 84,21 35,88 610,00 0,33 2,50 6,25 0,00

  Kag-B 4,00 0,00 0,00 90,00 50,00 - 0,00 0,00 20,00 0,00

  CKn6a 2,00 1,00 0,00 0,00 40,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

  Kyar-B 2,00 0,00 0,00 66,67 60,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

  A66-B 2,00 0,00 0,00 66,67 35,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

  M1 6,10 1,70 9,43 72,69 50,06 406,49 0,62 4,97 8,78 27,93

  m1 1,09 0,54 3,25 8,74 4,54 78,76 0,26 2,72 2,66 10,20

  E-B (2) 14,00 7,00 14,46 96,43 22,53 197,78 13,14 49,06 2,60 100,00

  ycT-H 10,00 7,00 20,00 97,87 26,88 129,00 6,50 26,32 11,63 80,00

  Carr-B 13,00 2,00 4,84 88,33 30,65 653,33 0,51 29,17 3,33 50,00

  PyCT-B 11,00 5,00 31,25 76,92 56,88 182,00 1,11 12,50 0,00 40,00

  Knn-B 6,00 1,00 12,50 69,23 33,75 270,00 0,35 0,00 12,50 0,00

  3ya-B 9,00 3,00 14,29 79,17 28,57 200,00 0,65 30,00 10,00 33,33

  PanM-B 7,00 0,00 0,00 78,95 28,18 - 0,00 36,36 9,09 0,00

  Xam-B 10,00 4,00 16,22 95,35 34,32 211,67 4,30 16,67 8,33 60,00

  Mea-K 2,00 1,00 50,00 75,00 65,00 130,00 1,43 0,00 0,00 100,00

  A6g-B 1,00 0,00 0,00 42,86 170,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

  M2 8,30 3,00 16,36 80,01 49,68 246,72 2,80 20,01 5,75 46,33

  m2 1,37 0,84 4,78 5,20 14,07 60,23 1,33 5,38 1,60 12,37

  t 1,26 1,30 1,20 0,72 0,03 1,64 1,61 2,50 0,98 1,15

  © HO (90 Kr) OCTC OЕТС СЕА CЕЗ Ha Hya Tex- Tfc KA ^ C nKA ^ C pro

  A6-B (1) 5,00 4,00 80,00 80,00 30,00 37,50 3,00 0,00 20,00 66,67

  MaM-B 7,00 5,00 58,33 87,50 38,33 65,71 5,10 0,00 10,00 75,00

  Tokt-b 5,00 1,00 27,27 52,94 40,91 150,00 0,33 0,00 12,50 42,86

  A®an-B 3,00 0,00 0,00 58,33 62,50 - 0,00 0,00 0,00 0,00

  KaH-K y. 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00

  A®yH-B 3,00 1,00 33,33 70,00 36,67 110,00 0,68 0,00 0,00 50,00

  Xa ^ M-B 5,00 1,00 16,67 57,14 35,00 210,00 0,40 0,00 0,00 33,33

  Kupr-B 0,00 0,00 0,00 9,90 - - 0,00 0,00 0,00 0,00

  Mi 3,50 1,50 26,95 51,98 40,57 114,64 1,19 0,00 5,31 33,48

  mi 0,89 0,68 10,45 11,10 4,63 30,53 0,66 0,00 2,77 10,81

  P-B (2) 11,00 6,00 37,50 85,70 30,31 80,83 5,82 8,70 13,64 100,00

  3aHTOB 11,00 6,00 19,05 73,68 30,95 162,50 1,94 55,56 5,00 66,67

  yM-B 8,00 2,00 24,00 94,12 33,46 145,00 2,73 31,58 13,64 60,00

  Kyp-B 5,00 3,00 37,50 77,78 41,25 110,00 1,24 0,00 12,50 66,67

  CayxaH 11,00 3,00 11,54 68,18 24,62 213,33 0,42 0,00 4,00 20,00

  Kanp-B 2,00 1,00 25,00 85,71 33,75 135,00 2,00 0,00 0,00 66,67

  PaHM-B 1,00 0,00 0,00 0,00 50,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

  A6g-n 1,00 0,00 0,00 50,00 360,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

  M2 6,25 2,63 19,32 66,90 75,54 141,11 1,77 11,98 6,10 47,50

  m2 1,61 0,84 5,21 10,66 40,71 18,55 0,68 7,33 2,20 12,87

  t 1,49 1,04 0,65 0,97 0,73 0,77 0,61 1,63 0,22 0,83

  100 Kr

  B-B (1) 7,00 2,00 9,30 89,29 29,77 320,00 1,59 41,38 0,00 71,43

  Pax-B 8,00 2,00 19,35 78,57 28,85 150,00 1,48 0,00 3,85 40,00

  Cbig-B 6,00 2,00 23,08 82,76 74,00 370,00 0,77 0,00 0,00 40,00

  BIcm-b 1,00 0,00 0,00 37,50 340,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

  H ^ -KO 2,00 1,00 50,00 100,00 105,00 210,00 0,00 0,00 0,00 50,00

  © HO (100 Kr) OCTC OЕTC CЕA CЕЗ Ha Hya Tex- Tfc KA ^ C nKA ^ C pro

  MegHH 2,00 0,00 0,00 66,67 47,50 - 0,00 0,00 0,00 0,00

  A6biK-B 1,00 0,00 0,00 25,00 120,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

  M1 3,86 1,00 14,53 68,54 106,45 262,50 0,55 5,91 0,55 28,78

  m1 1,14 0,38 6,92 10,43 41,09 50,20 0,28 5,90 0,55 10,90

  X-B (2) 8,00 4,00 29,17 95,00 35,42 121,43 5,60 9,52 0,00 66,67

  AMp-B 6,00 1,00 7,89 90,91 41,58 526,67 1,58 12,50 5,88 66,67

  TacKHH 6,00 3,00 50,00 90,91 43,75 87,50 3,20 40,00 40,00 75,00

  Ha3-B 4,00 2,00 20,00 84,62 51,58 245,00 1,00 0,00 0,00 66,67

  Capc-B 12,00 2,00 10,53 97,07 40,27 496,67 4,00 10,81 2,70 62,50

  TOHH-B 4,00 1,00 14,29 68,75 80,00 480,00 0,24 0,00 16,67 25,00

  Myp-B 4,00 1,00 12,50 83,33 40,00 280,00 0,70 0,00 28,57 0,00

  M2 6,29 2,00 20,63 87,23 47,51 319,61 2,33 10,40 13,40 51,79

  m2 1,11 0,43 5,57 3,61 5,72 68,94 0,75 5,35 5,92 10,58

  t 1,53 1,73 0,69 1,69 1,42 0,56 2,23 0,56 2,16 1,51

  +100 Kr

  Kp-H (1) 8,00 3,00 21,43 94,44 65,71 306,67 5,00 16,67 7,69 85,71

  Map-B 5,00 3,00 28,57 100,00 50,71 177,50 34,00 0,00 16,67 75,00

  Myp3-B 1,00 1,00 100,00 60,00 280,00 280,00 0,13 0,00 0,00 0,00

  nep-B 1,00 1,00 50,00 0,00 40,00 80,00 10,00 0,00 0,00 100,00

  HcaKOB 1,00 0,00 0,00 33,33 50,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

  A ^ -B 0,00 0,00 0,00 50,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00

  M1 2,67 1,33 33,33 67,55 97,28 203,54 8,19 2,78 4,06 43,45

  m1 1,28 0,56 15,39 11,75 45,78 58,27 5,41 2,78 2,82 19,70

  B-a (2) 13,00 2,00 17,39 92,86 35,00 210,00 4,00 23,53 5,00 83,33

  Ky ^ M-B 9,00 2,00 15,00 83,33 51,50 343,30 1,36 0,00 0,00 50,00

  Xag®-B 4,00 2,00 50,00 33,33 42,50 85,00 1,00 50,00 0,00 60,00

  Myc-B 2,00 0,00 0,00 50,00 65,00 - 0,00 0,00 0,00 25,00

  ПІБ (+100 кг) ОСТС ОЕТС СЕА СЕЗ Іа ІУА Тех-ть Кадс ПКАДС РПЕ

  Сах-в 9,00 2,00 13,64 87,50 65,91 483,33 1,00 0,00 4,76 50,00

  Жорг-в 3,00 0,00 0,00 50,00 30,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

  M2 6,67 1,33 16,01 66,17 48,32 280,41 1,23 12,26 1,63 44,72

  m2 1,76 0,42 7,47 10,10 6,18 85,77 0,60 8,47 1,03 11,78

  t 1,83 0,00 1,01 0,09 1,17 0,74 1,28 1,06 0,81 0,06

  Примітка: ОСТС - обсяг змагальної техніки стоячи;

  ОЕТС - обсяг ефективної техніки стоячи;

  СЕА - змагальна ефективність атаки;

  СЕЗ - змагальна ефективність захисту;

  Іа - інтервал атаки;

  ІУА - інтервал успішної атаки;

  технічність - відношення кількості виграних балів у всіх сутичках до програною; Кадс - комбінаційність атакуючих дій стоячи; ПКАДС - показник контратакують, стоячи; РПЕ - результат показаної ефективності.

  показаної ефективності залежить менш. Так, Муса у. Телек не виграв жодної сутички, однак у нього СЕЗ = 90,48%. Абеудов С. провів 2 сутички. Одну з них виграв, другу програв при цьому у нього СЕЗ = 83,33%. У той час як у чемпіона - Маразикова Д. СЕЗ = 5,71% при 7 проведених сутичках.

  Середній інтервал атаки (Іа) в групах складає 35,52 і 35,69 с. Однак цей показник характеризує лише спеціальну витривалість, з інтегральним показником - РПЕ він має мало спільного. Так, у Кулжакова, володаря третього місця, Іа = 44,59 с; у Кубаничбек у., що не виграв жодної сутички, Іа = 27,27 с; а у Муси у. Т. Іа = 18,24 з.

  Для характеристики РПЕ більш підходить інтервал успішної атаки (ІУА). У переможців цей показник варіює в межах 115,45 - 156,00 с. У слабших борців він збільшується в півтора - два рази. Так як їм треба більше часу на підготовку прийому, та й більш сильні супротивники не дають їм проводити ефективні прийоми, сковуючи їх дії або випереджаючи. Крім того, ефективний кидок вимагає більше енерговитрат, ніж спроба проведення прийому, тому і в плані характеристики спеціальної витривалості цей показник більш точний, ніж інтервал атаки (Іа).

  Ставлення виграних і програних балів характеризує технічність. Так, у Маразикова Д. цей показник 3,68; Баімбетова - 4,60; Ботока-нова - 2,06; Кулжакова - 11,20. Результат показаної ефективності у всіх вище 80,00%. У явних «аутсайдерів» технічність знижується аж до 0.

  Показники тактичної підготовки: комбіна-ціонность атак (Кадс) і показник контратакують дій (ПКАДС) в середньому складають в одній групі 18,56% і 9,48%; в інший - 11,08% і 7,12%. Найбільш високі показники комбінації-онності у Маразикова Д. - 45,16%; Ботоканова А. -31,25%; Аманбек у. - 38,10%; Муси у. Т. - 37,03%; Гурбаніязова - 28,57%. Тобто, прямій залежності від змагального результату у комбінації-онності атак немає.

  Контратака складніша для виконання. Спортсмен повинен швидко і точно вибрати адекватні дії у відповідь на атаку супротивника. Для цього він повинен володіти високою «чутливістю» і швидкістю, щоб випередити атаку супротивника, в той час як комбінація прийомів готується заздалегідь і противник провокується на відомі відповідні дії. Тому відсоток контратак менше, ніж комбінаційний. Найбільш високий відсоток ПКАДС у Ботоканова А. (27,27%), Кулжакова (23,82%), Токталіева (22,86%) і Беку-лову Е. (16,67%). РПЕ в сутичках у них теж досить високий: вісімдесят відсотків і вище, крім Токтоліева, у нього - 66,67%. У решти учасників ПКАДС набагато нижче: від 4 до 9. Це 1 - 3 контратаки за все змагання. У той час як навіть візуально можна було визначити, що можливостей для їх проведення було набагато більше.

  В цілому слід зазначити, що у більшості спортсменів обсяг освоєних прийомів не великий: від 6 до 9. Обсяг ефективної техніки в більшості випадків становить 1 - 3 прийоми. Тобто, технічна оснащеність досить низька.

  Змагальна ефективність атак залежить від кількості оцінок в сутичках. Природно, цей показник може бути високим у переможців.

  Змагальна ефективність захисту в середньому висока. Але об'єктивно вона може відображати реальні можливості спортсмена при 5 - 7 проведених сутичках.

  Інтервал атаки в середньому становить в першій групі 35,52 с; в другій - 35,69 с. У киргизів цей показник варіює від 18,24 с до 79,62 с. Цей показник може бути дуже високим при хорошій витривалості, але при цьому може не бути, жодної успішної атаки, як у Муси у. Т. Іа = 18,24 с. І найчастіше ці прийоми проводяться без відповідної підготовки.

  Інтервал успішної атаки в середньому по групах дорівнює 279,10с і 209,44с. Це свідчить про недостатню технічну підготовку та спеціальної витривалості, так як це виходить одна оцінка в сутичці. У чемпіона - Маразикова Д.

  ІУА = 115,40 с; у Абеудова С. - явного «аутсайдера» ІУА = 760,00 з.

  Технічність в середньому по 1-ій і 2-ий групам цієї категорії становить 1,30 і 2,22. Ця різниця між групами недостовірно. А величина цифр свідчить про невелику різниці між виграними і програними балами.

  Кадс і ПКАДС в середньому становлять 18,56% і 9,48% - в 1-ій; 11,08% і 7,12% - в 2-ій групах. Всередині груп у деяких дзюдоїстів ці показники менше 10,00%. Це означає Нурланову А., Абе-удова С., Бейшенбаеву, чанів Т. необхідно форсувати тактичну підготовку.

  Результат показаної ефективності в середньому у збірної Киргизстану - 52,97%; у приїжджих учасників - 38,42%; але ця різниця недостовірна при 5% рівні значимості.

  У ваговій категорії до 66 кг середній показник ОСТС у дзюдоїстів Киргизстану становить 6,70; у приїжджих спортсменів трохи вище -8,40. ОЕТС - 2,30 і 2,90 відповідно. Всередині груп ОСТС варіює від 14,00 до 1,00; ОЕТС - від 6,00 до 0,00. У Омонова Т., який посів 1, місце ці показники становлять відповідно 14,00 і 6,00; у Жанибек у. Р., який посів 2 місце, - 8,00 і 3,00; у Жалгасбаева Р. і Ібрагімова С., які посіли 3-и місця, - 9,00 і 5,00; 14,00 і 4,00 відповідно. У тих, хто програв борців технічний арсенал набагато біднішими.

  Змагальна ефективність атак у кир-гизстанцев становить 22,98%; у приїжджих борців

  - 32,18%; тобто майже в півтора - два рази більше, ніж у борців у вазі до 60 кг. Найбільш висока СЕА у Жанибек У.Р. -21,21%; Бопоева К. - 20,59%; Омонова Т. - 25,64%; Жалгасбаева Р. - 31,03%; Жданова

  - 28,57%; Бахтиярова - 30,77%; тобто у тих, у кого досить високий відсоток РПЕ і більшу кількість оцінок. Виняток становлять Жусупов К. з СЕА = 100,00%; так як він виконав всього один кидок, який виявився оціненим і Боронбай Е. з СЕА = 75,00%; який виконав у двох сутичках 4 кидки, 3 з яких були оцінені.

  Змагальна ефективність захисту найбільш висока у Жанибек у. Р. - 89,19%; Баялі-нова І. - 88,24%; Бопоева К. - 20,59%; Омонова Т.

  - 94,44%; Жалгасбаева Р. - 90,00%; Жданова -80,95%. Тобто, у тих борців, у яких РПЕ вище 62,00%. У Назарова з Казахстану СЕЗ = 96,77%; хоча майже половину сутичок він програв. При цьому змагальна ефективність атак у нього становить 12,00%. Це тому, що одна сутичка була програна Омонову Т. за кількістю зауважень і одна - виграна у Табалдіева, так само без однієї оцінки - за кількістю зауважень.

  Інтервал атаки в 1-ої групи становить в середньому 44,09 с; в 2-ій - 101,04 с. Це значно більше, ніж у ваговій категорії до 60 кг. При цьому у переможців змагань: Омонова Т. Іа = 56,15 с; Жалгасбаева Р. Іа = 28,00 с; Ібрагімова С. Іа = 34,89 с. У аутсайдерів: Боронбай Е. Іа = 30,00 с; Кім В. Іа = 25,00 с; Ахматаліева Іа = 30,00 з.

  Інтервал успішної атаки в середньому становить в 1-ій групі 201,46 с; в 2-ій - 277,65 с. У

  Омонова Т. ІУА = 219,00 с; Жанибек у. Р. ІУА = 235,71с; Жалгасбаева Р. ІУА = 93,33 с; Ібрагімова С. ІУА = 314,00 с. Як бачимо, хороший показник тільки у Жалгасбаева Р. Також, хороші показники у Жданова - 138,33 с; Бахтиярова - 147,50 с; Бопоева К. - 181,43 з.

  Значить, іншим спортсменам потрібно багато часу на підготовку прийому. З одного боку, це через невеликий технічного арсеналу (1 - 3 «коронних» прийому у кожного); з іншого - через недостатню тактичної підготовки, щоб можна було буквально за секунду дезорієнтувати противника і провести кидок, а не чекати слушної нагоди.

  Технічність в середньому становить 3,71 і 2,92; це більше, ніж в попередньої вагової категорії. Дуже вигідно на цьому тлі вирізняються Табалдієв (25,00); Жалгасбаев (10,14); ОМОН Т. (7,50); Назаров (4,50). У команді киргизів у п'яти дзюдоїстів і в команді приїжджих у трьох - технічність від 1,00 і менше.

  Комбінаційність атак у киргизьких дзюдоїстів знизилася в порівнянні з попередньою ваговою категорією більш ніж в два рази.

  Показник контратакують, знизився на 4,15%. Тобто боротьба стала більш прямолінійною і залежною від випадку. Навіть у провідних спортсменів ці показники в межах 10,00 -13,00%. Тільки у Табалдіева високий відсоток контратак (16,67%). У Турсуналіева (Киргизстан), Бахтиярова (Таджикистан), Умутбаева (Чимкент) Кадс = 30,77% при дуже низькому результаті показаної ефективності (РПЕ. Фактично це комбінації спроб. Відповідність комбінаційно-сти і РПЕ є у Ібрагімова С. з Узбекистану, який посів 3 місце. У нього Кадс = 21,62%. Середньогрупові значення РПЕ мало відрізняються: 47,39% і 45,27%.

  У ваговій категорії до 73 кг обсяг змагальної техніки стоячи в середньому в 1-ій і 2-ий групах 6,00 і 6,60. Обсяг ефективної техніки стоячи біля киргизьких і приїжджих учасників становить 2,30 і 2,20 відповідно. Це явно недостатньо для спортсменів такого рівня.

  Виняток становлять Формонов (Чирчик) і Кичатов В. (Казахстан). У них ОСТС становить 8,00 і 11,00; ОЕТС - 6,00 і 7,00 відповідно. Обсяг змагальної техніки у переможців змагань становить 8,00 (кволо Р., 1 місце); 11,00 (Кубакаев, 2 місце); 7,00 (Бектемиров, 3 місце). У Баялінова І. ОСТС = 4,00; Ісраїлова К. ОСТС = 4,00; Муркаміл у. ОСТС = 2,00. Тобто, чим нижче рівень дзюдоїста, тим менше прийомів в його арсеналі. Змагальна ефективність атак в середньому у киргизів становить 26,61%. Це завдяки тому, що у Баялінова І. СЕА = 33,33%; Токтоналіева і Ісраїлова К. СЕА = 42,86%; Акматова А. СЕА = 50,00%.

  Співвідношення оцінок і загальної кількості прийомів у дзюдоїстів цієї категорії в більшості випадків дуже вигідне (загальна кількість спроб становить від 4 до 10) і навіть мінімальне

  кількість оцінок дає високий відсоток змагальної ефективності атак. У переможців в цій ваговій категорії СЕА становить 20,93% (кволо Р.); 8,77% (Кубакаев); 18,52% (Бектімі-рів); 27,27% (Формонов).

  Змагальна ефективність захисту в середньому становить 72,00% у киргизів і 83,03% у приїжджих спортсменів. Найбільш високі показники ефективності захисту у переможців: кволо Р. (96,43%) і Формонова (100,00%).

  Середній інтервал атаки в одній групі - 43,53 с, в іншій - 52,38 с. У деяких спортсменів цей інтервал досягає 62,50 с і 87,50 с.

  Інтервал успішної атаки у киргизів в середньому - 269,57 сі у приїжджих спортсменів -287,00 с. Це становить 1 - 2 оцінки за всю сутичку. У другого призера цих змагань Кубакаева ІУА = 450,00 с. Більшість сутичок він вигравав за кількістю зауважень або на думку суддів. У Токтоналіева, Ісраїлова, Акматова ІУА - 56,67 с; 66,67 с; 125,00 с відповідно. Пояснюється це невеликою кількістю проведених сутичок (1 -

  3).

  Технічність у киргизьких спортсменів становить 2,73; а у приїжджих - 10,42 в середньому. Хоч різниця недостовірна, але досить велика. Найбільш високий показник у Хіло Р. - 14,00; Рустамова Ж. - 15,00; Формонова - 77,00. Рустамов провів всього 2 сутички і при цьому Кубакаеву він програв за кількістю зауважень, хоча вів в сутичці 5: 0. Тому технічність досить висока. У Формонова немає програних балів, тому технічність в нього - 77,00.

  Комбінаційність атак в середньому становить 8,36% - в 1-ій групі і 8,28% - в 2-ій. У киргизів-станції найбільш висока комбінаційність у Акилбаева (10,53%), Токтоналіева (33,33%), Мур-камил уулу (25,00%) через малу загальної кількості кидків, в той час як у лідерів: кволо Р. і Кубакаева Кадс 5,26% і 3,77% відповідно. З приїжджих спортсменів висока комбінаційність атак у Бектемірова (23,81%); Кичатова (16,22%); Айтасбекова (16,67%). Але у Айтасбекова було 12 спроб за 4 сутички, тому комбінаційність атак у нього така висока.

  Середній показник контратакують дій в киргизькій збірної становить 0,90%; а у приїжджих - 4,04%. У Хіло Р. ПКАДС - 2,56%; Кубакаева - 3,77%; Акилбаева - 2,63%. У решти відсутня. У команді приїжджих високий показник ПКАДС у Бектемірова - 13,04%; Білоусова -10,53%; Кичатова - 8,11%. Контратака - це високорезультативних технічна дія, коли без особливого ризику можна заробити виграшні бали, але для цього потрібні швидкість, координація і достатній запас технічних прийомів. Як бачимо, киргизькі спортсмени цій ваговій категорії практично не користуються цим високоефективним «зброєю».

  Результат показаної ефективності в обох групах приблизно однаковий.

  Таким чином, у ваговій категорії до 73 кг киргизьким спортсменам необхідно посилити технічну підготовку: збільшити обсяг техніки і кількість ефективних прийомів, тоді такі коефіцієнти, як ОСТС, ОЕТС, СЕА, технічність стануть набагато вище. Також слід ліквідувати відставання в тактичній підготовці: Кадс і ПКАДС.

  Явно недостатні швидкісно-силова підготовка і спеціальна витривалість.

  У ваговій категорії до 81 кг обсяг змагальної техніки такий же, як у вазі до 73 кг. Обсяг ефективної техніки у киргизькій команди знизився в середньому до 1,70. Відмінності за цими показниками з приїжджими спортсменами достовірні і не на користь киргизів. Мабуть робота над технікою в киргизькій збірної зводиться до вдосконалення вивчених прийомів і їх арсенал не має права продовжувати. З кількістю оцінених прийомів ситуація ще гірше: 3 - у Ніязаліева, третього призера змагань; 5 - у Джусупова - обидва з Киргизстану; в той час як у Бозбаева з Казахстану і Устопіріена з Таджикистану їх по 7. При такій різниці в технічній підготовці навіть суб'єктивне суддівство виявилося безсило, тому вони і зайняли 1 і 2 місця.

  Оскільки обсяг ефективної техніки в боротьбі стоячи прямо пов'язаний з змагальної ефективністю атак, то і різниця в цьому показнику між групами дорівнює 6,93%. Найбільш високий цей показник у Джусупова (28,57%) і у Турган-бек уулу Ч. (21,43%).

  У чотирьох чоловік цей показник дорівнює нулю. Високий показник у слабкого борця Мелес-бек у. вийшов тому, що він провів всього два кидка, один з яких виявився вдалим.

  Змагальна ефективність захисту в середньому по групах складає 72,69% і 80,01%. Цей показник є досить високим у провідних киргизьких спортсменів (в межах 90,00%).

  Інтервал атаки в обох групах в межах 50 с - це 6 спроб в одній сутичці.

  Інтервал успішної атаки в середньому становить 406,49 с у киргизьких спортсменів і 246,72 з

  - у приїжджих - різниця значна. Якщо у Ніяза-Лієва ІУА = 201,43 с; то у Сабирова ІУА = 530,00 с (Киргизстан). У той час як у Устопіріена (Таджикистан) він дорівнює 129,00 с. Звичайно 406,49 з -це занадто довгий інтервал при тривалості перейми 300 с. В даному випадку явно позначаються недолік спеціальної витривалості і якість технічної підготовки.

  Тому середній показник технічності у киргизів 0,62 - нижче одиниці. У той час як у приїжджих спортсменів - 2,80. Конкретно, у Ния-заліева технічність становить 2,04; у Джусупова

  - 2,00 (Киргизстан); а у Бозбаева (Казахстан) -13,14; Устопіріена (Таджикистан) - 6,50. Цифри дуже красномовні.

  В середньому комбінаційність атакуючих дій в 1-ій групі становить 4,97%; в 2-ій -20,01%. У Ніязаліева Кадс становить 24,24%; Джусупова - 16,67%; Сабирова - 6,25%. В інший

  групі: у Бозбаева Кадс - 49,06%; Устопіріена -26,32%; Сатарова - 29,17%. Це говорить про більш високому рівні тактичної підготовки.

  Показник контратакують дій у кир-гизстанцев 8,78% в середньому. Це непоганий показник і на 3,00% вище, ніж у гостей.

  Через деякої переваги «гостей» у більшості коефіцієнтів СД і результат показаної ефективності у киргизів на 18,40% нижче.

  У ваговій категорії до 90 кг обсяг змагальної техніки стоячи біля киргизьких спортсменів склав всього 3,50; в той час як у «гостей» - 6,25. Обсяг ефективної техніки стоячи відповідно 1,50 і 2,63. Так, у киргизів: Абикеева (третього призера змагань) 0СТС = 5,00; 0ЕТС = 4,00; Мамедова Ч. 0СТС = 7,00; 0ЕТС = 5,00; Токтогонова 0СТС = 5,00 і 0ЕТС = 1,00; в команді «гостей» у Раджабова (чемпіона змагань) і Заітова Ф. (другого призера змагань) ОСТС = 11,00; 0ЕТС = 6,00. Причини такої різниці вказувалися вище.

  Змагальна ефективність атаки у кир-гизстанцев склала 26,95%; що вище, ніж у гостей на 7,63%. Однак ця різниця несуттєва і не зіграла велику роль в змаганнях.

  Змагальна ефективність захисту в першому випадку становить 51,98%; у другому -66,90%. Якщо в першій групі досліджуваних у Аби-кеев СЕЗ = 80,00%; у Мамедова = 87,50%; то у інших членів групи цей показник знижується до 52,94% і нижче. Це означає, що близько половини кидків супротивників досягали своєї мети. Природно, така низька якість захисту неприпустимо, тому на тренуваннях слід було б звернути увагу на захист. Так, Абикееву - від кидків через голову з упором стопи в живіт; Ма-медовому - від кидків прогином; Токтогонову - від подхватов, кидків із захопленням ніг і через спину з колін, зачепів; Джапарову - від кидків з колін (через спину, «млини»), задній підніжки; Канал-бек у. - від кидків з колін (через спину, «млини»); Джунушаліеву - від кидків з колін і «посадки»; Халматову - від кидків через спину з колін, із захопленням ніг і через голову з упором стопи в живіт.

  Інтервал атаки в 1-ій групі становить 40,57 секунди; інтервал успішної атаки - 114,64 секунди. Так, у Абикеева ІУА = 37,57 с; Мамедова - = 65,71 с. Але загальна кількість спроб в обох випадках невелика. У трьох випадках спортсмени взагалі не мають оцінок. У другій групі середній інтервал атаки становить 75,54 секунди; інтервал успішної атаки - 141,11 секунди.

  Тобто, незважаючи на те, що усередненние показники Іа і ІУА в першій групі дещо краще, ніж у другій, технічна підготовка та спеціальна витривалість у деяких дзюдоїстів Киргизстану явно недостатні. Про це свідчить і среднегрупповой показник технічності - 1,19; трохи більше одиниці. У Абикеева технічність дорівнює 3,00; у Мамедова - 5,10; в інших

  менше одиниці, тобто сума програних балів перевищує суму виграних.

  Комбінаційність в цій ваговій категорії у киргизів взагалі відсутня; в той час як у другій дослідній групі вона дорівнює 11,98%. Хоча заради справедливості треба зазначити, що така середня величина вийшла завдяки Раджабова (Чирчик) з Кадс = 8,70%; Заітову (Узбекистан) з Кадс = 55,96%; Умедрову (Таджикистан) з Кадс = 31,58%. Мабуть до таких показників і треба прагнути, адже практично весь п'єдестал пошани опинився зайнятий «гостями».

  Показник контратакують, дорівнює в середньому в 1-ій групі 5,31%; в 2-ій - 6,10%. Більшість учасників змагання контратаки, як тактичну дію не використовують.

  Результат показаної ефективності в 1-ої групи - 33,48%; в 2-ій - 47,50%.

  Для підвищення ефективності боротьби киргизьким спортсменам необхідно підвищити ско-ростно-силову підготовленість і спеціальну витривалість. У технічній підготовці необхідно звернути увагу на вдосконалення комбінацій і контратак, що дозволить використовувати помилки супротивників і замаскувати власні дії. Технічний арсенал спортсменів треба обов'язково розширювати за рахунок вивчення нових прийомів і доведення їх до досконалості.

  У ваговій категорії до 100 кг об'єм змагальної техніки стоячи 3,86 - в 1-ій і 6,29 - в 2-ій групі. Обсяг ефективної техніки - 1,00 і 2,00 відповідно. Різницю майже в два рази не можна виправдовувати важкою вагою. Відомо, що японські дзюдоїсти навіть у важких вагових категоріях віртуозно володіють великою кількістю прийомів. Це робить їх виступи яскравими, запам'ятовуються.

  Змагальна ефективність атаки в досліджуваних групах складає 14,53% і 20,63%. У деяких спортсменів взагалі відсутні оцінки.

  Змагальна ефективність захисту в групах дорівнює 68,54% і 87,23%. У наявності знову відставання киргизьких спортсменів, в даному випадку на 18,69%. Значить, захист від кидків в цій групі не на належному рівні. Якщо говорити більш конкретно, Бекболаеву необхідно працювати над захистом від «посадки» і кидків через спину з колін; Ра-хатбекову - від бічних переворотів, кидків через стегно і через спину з колін; Сидикова - від подхватов, задніх підніжок і кидків через спину з колін; Исманову - від подхватов, зачепів, кидків із захопленням ніг і через спину з колін; Медін уулу -від кидків через спину з колін; Абикееву - від подхватов і кидків через спину колін.

  Інтервал атаки в першій групі збільшився в середньому до 106,45 секунд. У той час як у другій - цей показник становить 47,51 секунди. Інтервал успішної атаки відповідно дорівнює 262,50 с і 319,16 с. У 1-ій досліджуваній групі у трьох спортсменів взагалі не було оцінок. Проте, навіть 262,50 с - це занадто великий інтервал.

  Технічність в групах достовірно відрізняється. У 1-ій - 00,55; в 2-ій - 2,33.

  Комбінаційність атак в 1-ої групи становить 5,91%; причому ця цифра вийшла завдяки тому, що у Бекболаева Кадс = 41,38%; у інших Кадс = 0,00%. У 2-ої групи середня величина Кадс становить 10,40%; у трьох відсутня, у решти варіює від 5,88% до 40,00%. Тобто, велика вага не є перешкодою для комбінованих атак.

  Контратакуючі дії у киргизів присутні в арсеналі тільки у Рахатбекова (3,85%). В іншій групі, навпаки, більшість спортсменів використовують цей вид техніко-тактичного дії. У Таскина Ю. він досягає 40,00%.

  Результат показаної ефективності в сутичках в першій і другій групах сильно відрізняється: 28,78% і 51,79%.

  Як бачимо, невеликий арсенал техніки в 1-ої групи і особливо ефективною техніки, слабка технічна підготовленість, і як наслідок, відсутність більш складних техніко-тактичних дій: комбінацій і контратак не дозволяють заробити достатню кількість оцінок для перемоги. До того ж в таких важких вагових категоріях для технічного вдосконалення спортсменам треба долати малорухливість.

  У ваговій категорії понад 100 кг між групами різниця в 2,5 рази в обсязі соревнавательной техніки (ОСТС). Тобто, тенденція збільшується зі зростанням ваги, хоча середній обсяг ефективної техніки однаковий (1,33).

  Змагальна ефективність атаки в середньому по групах 33,33% і 16,01%. Але це тому, що у Мурзабекова (Киргизстан) СЕА = 100,00%; так як був виконаний тільки один кидок і він виявився ефективним і цей результат - ортофакт.

  Змагальна ефективність захисту по групах складає 67,55% і 66,17%. Тобто, кожен третій прийом супротивників в обох групах досягав своєї мети.

  Кількість спроб проведення прийомів в першій групі явно недостатньо: в середньому один прийом за 97,28 секунд. Гості були дещо активніше і виконували в середньому один прийом за 48,32 секунди.

  Інтервал успішної атаки в 1-ої групи -203,54 с; в 2-ій - 280,41 с. Однак, у Краковецького Ю. - чемпіона змагань, цей показник становить 306,67 с; у Баркалая - другого призера -210,00 с; у Кулматова - третього призера - 343,30 с. Як бачимо в першому і останньому випадку інтервал понад 300 секунд, хоча цей час однієї сутички. Зате у Маразикова А. цей показник становить 177,50 с - цілком прийнятний час.

  Технічність у киргизьких спортсменів становить 8,19; але це тому, що у Маразикова А. вона становить 34,00. Тому, хоча в другій команді технічність в середньому дорівнює 1,23; різниця між групами статистично недостовірна.

  Комбінаційність атак в 1-ої досліджуваній групі є тільки у Краковецького Ю. - 16,67%. під

  2-ий групі - тільки у Баркалая - 23,53% і у Хаджі-Метовит - 50,00%.

  Контратаку в 1-ої групи використовують Краків-Вєцька (7,69%) і Маразиков (16,67%). У 2-ої групи - Баркалая (5,00%) і сахатися (4,76%). Тому боротьба в цій категорії не настільки динамічна. Атаки більш прямолінійні.

  Результат показаної ефективності в групах приблизно однаковий, незважаючи на те, що друге і два третіх місця посіли «гості»: Баркалая, Кул-матів, Хаджіметов.

  Для підвищення якості боротьби киргизстан-цям в цій ваговій категорії необхідно розширити фонд технічних дій і «коронних» прийомів, краще з різних класифікаційних груп. Особливу увагу слід звернути на тактичну підготовку прийомів: зрозуміло, змагальна ефективність захисту повинна бути вище 67,55%.

  Мурзабекову треба звернути увагу на захист від підсічок, подхватов, зачепів, кидків із захопленням ніг; Ісакову - на захист від підсічок і задніх підніжок; Джанагулову і КРАКОВЕЦЬКА - на захист в боротьбі лежачи (вдосконалення доглядів з утримань).

  Висновок. Проведений порівняльний аналіз змагальної діяльності найсильніших дзюдоїстів Киргизстану та інших країн дозволяє зробити висновок, що наші спортсмени цілком можуть конкурувати з дзюдоїстами інших країн. Однак не можна не відзначити і деякі недоліки.

  По-перше, недостатній рівень розвитку скорстно-силових якостей і спеціальної витривалості, через що середній інтервал між оцінками в більшості вагових категорій невиправдано великий, а змагальна ефективність атаки у багатьох спортсменів дуже низька: не перевищує 10,00% (до 60 кг у Нурланова А., Абеудова С., Токталіева, Аманбек у., Муси у. Т .; до 66 кг у Турсуналіева Р., Кім В. і т.д.).

  По-друге, обсяги змагальної і ефективної технік стоячи дуже малі. Причому, посилюється тенденція на їх зменшення з ростом вагових категорій. Якщо у вазі до 60 кг ОСТС = 8,70; ОЕТС = 3,20; то у вазі понад 100 кг ОСТС = 2,67; ОЕТС = 1,33.

  По-третє, багато дзюдоїсти погано захищаються від прийомів суперників. Так, у вазі до 66 кг у Ахматаліева СЕЗ = 0,00%; у вазі до 73 кг у Токто-наліева СЕЗ = 25,00%; у вазі до 81 кг у Скиба Г. СЕЗ = 0,00%; у вазі до 90 кг у Каналбек у. СЕЗ = 0,00%; Токтогонова СЕЗ = 52,94%; Джапарова СЕЗ = 58,33% і т.д.

  По-четверте, малий обсяг техніки, недостатня швидкість у виконанні прийомів ведуть до відсутності комбінаційний і контратак, що природно позначається на якості боротьби [3, 4].

  Для виправлення ситуації необхідно приділяти більше уваги спеціальну фізичну підготовку. Більш планомірно і масовано давати вправи на розвиток швидкісно-силових якостей і спеціальної витривалості.

  Технічну підготовку необхідно переорієнтувати з вдосконалення вивчених прийомів на освоєння нових, з інших класифікаційних груп, щоб розширити технічний арсенал. Вже освоєні прийоми необхідно відпрацьовувати в комбінаціях.

  Для підвищення СЕЗ необхідно до кожного програного технічним дії підібрати контрприйоми. Так, у вазі до 90 кг Абикееву потрібно підібрати контрприйоми до кидкам через голову з упором стопи в живіт; Мамедову - до кидкам прогином; Токтогонову - до підхопити, кидкам із захопленням ніг і через спину з колін і т.д. При цьому намагатися уникати пасивного захисту. Тоді боротьба буде гостра, цікава. Контратакуючі дії можна навчитися використовувати і в багатьох інших випадках.

  Необхідно навчити спортсменів складати тактичний план на сутичку, щоб вони не сподівалися на випадок, а спочатку продумували свої дії, щоб боротьба не була прямолінійною. Так, Мамедов Ч. в одній із сутичок буквально не знав, що йому робити. Хто йому, що підкаже він то і робить. Це говорить про відсутність тактичного

  плану на сутичку. Для цього можна змусити підготувати план дій і оцінити ступінь його реалізації в тренувальних сутичках. Або поставити тактичне завдання і запитати яким чином дзюдоїст її збирається вирішити в сутичці.

  література

  1. Волков В.П. Дослідження техніко-тактичної та фізичної підготовленості борців-самбістів: Автореф. дис ... канд. пед. наук. - М., 1972. -27 з.

  2. Суряхін СВ., Гуров Б.Д. ЕОМ і аналіз змагальної діяльності в боротьбі // Спортивна боротьба: Щорічник. М .: Фізкультура і спорт, 1978. - С. 18-21.

  3. Іванків Н.Г. Технологія вдосконалення техніко-тактичної майстерності юних спортсменів на основі модульно-ситуаційної організації змагальної діяльності в спортивній боротьбі: Автореф. дис ... док. пед. наук. - М., 2001..

  4. Карелін, А.А. Система інтегральної підготовки висококваліфікованих борців: Автореф. дис .... док. пед. наук. - СПб., 2002.

  ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ

  МОВ У СТУДЕНТІВ

  Марченко О.М.

  Сургутський державний університет

  Росія, Сургут

  STUDENTS MOTIVATION INVESTIGATIONS IN FOREIGN

  LANGUAGE LEARNING

  Marchenko A.N.

  Surgut State University Russia, Surgut

  АНОТАЦІЯ

  Ефективність критеріїв іншомовної комунікативної компетенції і їх показників була апробована в ході дослідного навчання студентів педагогічного спрямування в ФГБОУ ВПО «Сургутський державний університет». У статті описується перший етап дослідження.

  ABSTRACT

  Efficiency of foreign language criteria of communicative competence and their performance was tested during pilot training among pedagogically oriented students at the Surgut State University. The article describes the first phase of the study.

  Ключові слова: навчання, процес, формування, діяльність, метод, педагогічний, розвиток, мову, компетентність.

  Keywords: training, process, formation, activity, method, pedagogical, development, language, competence.

  Дослідно-експериментальна робота проводилася протягом 2013 -2016 років зі студентами Сургутского державного університету. Розроблена педагогічна модель формування іншомовної комунікативної компетенції була впроваджена в практику на матеріалі курсу «Англійська мова». На основі цього курсу була розроблена і апробована технологія формування іншомовної комунікативної компетенції сту-

  дента. Загальна кількість студентів, які взяли участь в експерименті, складає приблизно 200 чоловік.

  Анкетування і констатували зрізи мали головною метою встановлення вихідного рівня готовності випускників середньої школи до вивчення іноземної мови у ВНЗ з метою формування іншомовної комунікативної компетенції, що включає групи лінгвістичних компетенцій (володіння мовними вміннями),


  Ключові слова: ДЗЮДО / змагальний КОЕФІЦІЄНТИ / ЕФЕКТИВНІСТЬ / АТАКА / ЗАХИСТ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити