У статті аналізуються сорбційні властивості кормової добавки «Ковелос-сорбіт» на основі діоксиду кремнію. В результаті досліджень було встановлено, що сорбент «Ковелос-сорбіт» має високу сорбційну активність.

Анотація наукової статті по агробіотехнології, автор наукової роботи - Юріна Наталія Олександрівна, Юрін Денис Анатолійович


ANALYSISOFSORPTIONANDPRODUCTIVEPROPERTIESOFTHE "KOVELOS-SORB" FEEDADDITIVE

The article analyzes the sorption properties of the "Kovelos-Sorb" feed additive based on silicon dioxide. As a result of studies, it was found that the "Kovelos-Sorb" sorbent has a high sorption activity.


Область наук:

 • Агробіотехнології

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал: Збірник наукових праць Краснодарського наукового центру по зоотехнії і ветеринарії


  Наукова стаття на тему 'Аналіз сорбційних і продуктивних властивостей кормової добавки «Ковелос-сорбіт»'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз сорбційних і продуктивних властивостей кормової добавки« Ковелос-сорбіт »»

  ?УДК 636.22 / .28.085.12

  АНАЛІЗ сорбційних І ПРОДУКТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «КОВЕЛОС-РОРБ»

  ANALYSISOFSORPTIONANDPRODUCTIVEPROPERT

  IESOFTHE "KOVELOS-SORB" FEEDADDITIVE

  Юріна Наталія Олександрівна, д. С.-х н., Юрін Денис Анатолійович к. С.-г. н

  ФГБНУ «Північно-Кавказький науково-дослідний інститут тваринництва», Російська Федерація, м Краснодар Yurina Natalia Aleksandrovna, Dr. Agr. Sc., Yurin Denis Anatolievich, Cand. Agr. Sc.

  North-Caucasus Research Institute of Animal Husbandry, Krasnodar, Russia

  Анотація. У статті аналізуються сорбційні властивості кормової добавки «Ковелос-сорбіт» на основі діоксиду кремнію. В результаті досліджень було встановлено, що сорбент «Ковелос-сорбіт» має високу сорбційну активність.

  Ключові слова: телята; сорбент «Ковелос-сорбіт»; Діоксид кремнія; важкі метали; корми; сорбція; зв'язування вітамінів і мікроелементів.

  Summary: The article analyzes the sorption properties of the "Kovelos-Sorb" feed additive based on silicon dioxide. As a result of studies, it was found that the "Kovelos-Sorb" sorbent has a high sorption activity.

  Keywords: calves; "Kovelos-Sorb" sorbent; silicon dioxide; heavy metals; feed; sorption; binding of vitamins and minerals.

  Оптимальним вирішенням проблеми мікотоксикозів є використання в раціонах добавок, які при введенні в корми стають активними щодо мікотоксинів, пестицидів і важких металів вже безпосередньо в організмі тварини [1].

  У раціонах сільськогосподарських тварин останнім часом стали частіше використовувати сорбирующие речовини [4].

  Сорбенти - це препарати, ефективно зв'язують в шлунково-кишковому тракті ендогенні і екзогенні сполуки, надмолекулярних структури і клітини з метою лікування або профілактики хвороб [2].

  З кремнієвих з'єднань для годівлі сільськогосподарських тварин в якості сорбентів використовують мінеральні і синтетичні кремнеземи. Найпоширеніша група сорбентів - це аморфні високодисперсні нанокремнеземи розміром кілька нанометрів. Унікальність властивостей нанорозмірного аморфного кремнезему (нано ^ Ю2), обумовлена ​​нанодисперсному частинок в поєднанні з хімічною активністю поверхні [3].

  Методика. Метою дослідження було вивчення сорбційних властивостей кормової добавки «Ковелос-сорбіт».

  Дослідження з вивчення ефективності сорбенту «Ковелос-сорбіт» були проведені в умовах ВАТ «Батьківщина» Єйського району агроконцерну «Канівської» Краснодарського краю.

  У відповідності зі схемою науково-господарського досвіду (табл. 1) за методикою А.І. Овсянникова (1976) були сформовані 4 групи телят по принципу пар-аналогов.Опит починали з підготовчого (зрівняльного) періоду тривалістю 30 днів.

  Таблиця 1 - Схема першого науково-господарського досвіду

  Група п Період досвіду, днів

  0-30 днів 31-180

  1 14 ЗР Основний раціон (ОР)

  2 14 ЗР ОР + 0,1% по масі корму сорбенту «Ковелос-сорбіт»

  3 14 ЗР ОР + 0,15% по масі корму сорбенту «Ковелос-сорбіт»

  4 14 ЗР ОР + 0,2% по масі корму сорбенту «Ковелос-сорбіт»

  Виробником кормової добавки «Ковелос-сорбіт», в основі якого лежить аморфний діоксид кремнію, є ТОВ «Екокремній». «Ковелос-сорбіт» має просторову

  структуру, що представляє собою мономерні частинки нанометрового розміру.

  Результати досліджень та їх обговорення. В

  Внаслідок вирощування телят встановлено, що при згодовуванні їм раціонів, що містять сорбент «Ковелос-сорбіт» в кількості 0,1% за масою корму, зростання тварин у другій групі був вище в 2 місяці на 0,1%, 3 місяці - на 1, 4%, 4 місяці - на 2,7%, 5 місяців - на 4,4%, 6 місяців - на 5,3%, в порівнянні з контролем.

  Додавання до раціону сорбенту «Ковелос-сорбіт» в дозуванні 0,15% по масі корму в третій групі дозволило підвищити живу масу теличок у віці 2 місяці - на 1,2%, 3 місяці - на 2,5%, 4 місяці - на 3,7%, 5 місяців - на 5,4%, 6 місяців - на 6,3%. У четвертій групі згодовування досліджуваної кормової добавки збільшило живу масу молодняку, в порівнянні з контролем на 1,0, 2,1, 3,5, 5,6 і 6,2%, відповідно, починаючи з другого місяця вирощування. У тозі вирощування, жива маса теличок в першій групі склала 159,2 ± 1,2 кг, у другій групі - 167,6 ± 1,1 кг (P<0,001), в третій - 169,2 ± 1,0 кг (P<0,001), в четвертій - 169,1 ± 1,2 кг (P<0,001).

  За весь період досвіду середньодобовий приріст живої маси телят у другій дослідній групі був вище на 6,6%, в третій - на 8,7%, в четвертій - на 8,4%, відповідно.

  У дослідженні було встановлено вміст важких металів в кормах, використовуваних для годування піддослідних телиць (табл. 2).

  Таблиця 2 - Вміст важких металів в кормах, мг / кг, n = 3_

  Корми Цинк Кадмій Свинець

  Сіно люцернового 46,2 ± 1,1 1,11 ± 0,1 14,3 ± 0,8

  Силос кукурудзяний 27,3 ± 1,2 0,55 ± 0,05 9,5 ± 0,3

  Сінаж люцернові 21,1 ± 0,9 0,47 ± 0,01 6,3 ± 0,2

  Солома ячмінна 17,5 ± 0,4 0,39 ± 0,01 5,4 ± 0,1

  Зерно кукурудзи плющене 65,4 ± 2,2 1,01 ± 0,07 15,6 ± 0,2

  Комбікорм 117,3 ± 6,8 2,12 ± 0,05 32,3 ± 1,3

  В результаті досліджень зразків досвідчених кормів господарства ЗАТ «Батьківщина» Краснодарського краю, не було виявлено підвищення допустимих концентрацій їх змісту.

  У віці 6 місяців було вивчено вміст важких металів в крові піддослідних теличок (табл. 3).

  Таблица3 - Вміст важких металів в крові піддослідних телиць у віці 6 місяців, мкг / кг, п = 3

  показники Група

  1 2 3 4

  Цинк 17,5 ± 0,11 14,3 ± 0,12 11,5 ± 0,15 11,6 ± 0,20

  Кадмій 0,03 ± 0,002 0,02 ± 0,002 0,02 ± 0,001 0,02 ± 0,002

  Свинець 0,95 ± 0,01 0,91 ± 0,02 0,77 ± 0,04 0,83 ± 0,05

  Встановлено, що «Ковелос-сорбіт» володіє високими детоксикаційними властивостями. Використання енетросорбента знизило в крові тварин другої дослідної групи вміст цинку - на 22,4%, кадмію - на 50,0% і свинцю - на 4,4%. У третій дослідній групі застосування досліджуваної кормової добавки зменшило вміст цинку в крові тварин на 52,2%, кадмію - на 50,0% і свинцю - на 23,4%. У четвертій групі ці показники були нижчими - на 50,9, 50,0 і 14,5%, відповідно.

  В умовах туйго були проведені дослідження по вивченню відносної сорбції мікотоксинів з водного розчину сорбентом «Ковелос-сорбіт», в результаті яких встановлено, що сорбент «Ковелос-сорбіт» має високу сорбційну активність по відношенню до досліджуваних мікотокіснам - в середньому 81,4%.

  При застосуванні сорбентів мікотоксинів в сучасних умовах приготування комбікормів, часто чути про негативну сторону їх введення, а саме про зв'язуванні вітамінів і мікроелементів і виведенні їх з організму тварини.

  Метод високоефективної рідинної хроматографії показав, що додавання в комбікорми для сільськогосподарських тварин сорбенту «Ковелос-сорбіт" не

  призводить до зв'язування вітамінів і незначно пов'язує мікроелементи без шкоди для організму тварини.

  Висновки. Таким чином, сорбент «Ковелос-сорбіт» має високу детоксикаційної активністю, виводить з організму і знижує вміст в продуктах тваринництва мікотоксинів, важких металів, в результаті чого підвищується інтенсивність росту молодняка тварин.

  Список літератури.

  1. Головань, В.Т. Інтенсивне вирощування телиць до 6-місячного віку / В.Т.Головань, Н.І. Подворок, Д.А. Юрін // Збірник наукових праць Північно-Кавказького науково-дослідного інституту тваринництва. - 2014. - Т. 3. -С. 216-220.

  2. Псхаціева, З.В. Вплив «Ковелоса» на вміст важких металів в організмі курчат-бройлерів / З.В. Псхаціева, Н.А. Юрина // Известия Горського державного аграрного університету. - 2013. - Т. 50. - № 2. -С. 113-115.

  3. Пишманцева, Н.А. Ентеросорбенти і пробіотики в раціонах курчат-бройлерів / Н.А.Пишманцева, А.А. Свистунов, А.Б.Власов, Е.А. Мартинеско // У збірнику: Проблеми і тенденції інноваційного розвитку агропромислового комплексу та аграрної освіти Росії Матеріали Міжн. наук.-практ. конференції: В 4-х томах. сел. Персіановський, -2012 С. 216-219.

  4. Пишманцева, Н.А. Вплив ентеросорбенту «Ковелос» на мікрофлору кишечника курчат-бройлерів /

  Н.А. Пишманцева, З.В. Псхаціева, О.Р. Фарніева // Нове слово в науці і практиці: гіпотези і апробація результатів досліджень. - 2013. - № 6. - С. 76-79.


  Ключові слова: телят /СОРБЕНТ "КОВЕЛОС-РОРБ" /ДІОКСИД КРЕМНІЯ /ВАЖКІ МЕТАЛИ /КОРМА /СОРБЦІЯ /ЗВ'ЯЗУВАННЯ ВІТАМІНІВ І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ /CALVES /"KOVELOS-SORB" SORBENT /SILICON DIOXIDE /HEAVY METALS /FEED /SORPTION /BINDING OF VITAMINS AND MINERALS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити