Серійне будівництво суден значно знижує трудомісткість будівництва і вартість оснастки в складально-зварювальному виробництві кожного судна в міру збільшення кількості судів в серії. Останнім часом на різних суднобудівних підприємствах СРВ одночасно будуються суду за однаковими проектам. Сумарне зниження трудомісткості серії з 8 судів, побудованих на верфі 1, в порівнянні з трудомісткістю споруди головного судна становить 105%. При будівництві 8 судна зниження трудомісткості в порівнянні з трудомісткістю споруди головного судна становить 23%. У той же час на верфях 2, 3 та інших будують суду за таким же проектом, але тільки серіями з 2, 3 і 4 суден. Сумарне зниження трудомісткості споруди серії з 4 суден, побудованих на верфі 2, в порівнянні з трудомісткістю споруди головного судна становить 36%. У порівнянні з серією з 8 судів упущена трудомісткість становить 69% трудомісткості споруди головного судна. Бібліогр. 4. Іл. 2.

Анотація наукової статті з будівництва та архітектури, автор наукової роботи - Фам Куанг Тієн


Serial shipbuilding considerably reduces the labor-intensiveness of building and rigging costs in the assembly-welding production of a ship in proportion to increase of number of ships in series. Lately ships of similar projects are simultaneously built at different shipyards in SRV. Total reduction of labor-intensiveness of a range of 8 ships, built at the yard 1, in comparison with labor-intensiveness of leading ship building amounts 105%. During the 8th ship building reduction of labor-intensiveness in comparison with labor-intensiveness of the leading ship building amounts 23%. Meanwhile, at the yards 2, 3 and others ships are built according to the same project, but in a range of 2, 3 and 4 ships. Total reduction of labor-intensiveness of 4 ships production, built at the yard 2, in comparison with labor-intensiveness of leading ship building amounts 36%. In comparison with a range of 8 ships loss labor-intensiveness amounts 69% from labor-intensiveness of leading ship building.


Область наук:

 • Будівництво та архітектура

 • Рік видавництва: 2007


  Журнал: Вісник Астраханського державного технічного університету


  Наукова стаття на тему 'Аналіз серійності будівництва суден на суднобудівних верфях соціальної Республіки В'єтнам'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз серійності будівництва суден на суднобудівних верфях соціальної Республіки В'єтнам»

  ?УДК 629.5.024.002

  Фам Куанг Тієн

  Астраханський державний технічний університет (Соціалістична Республіка В'єтнам)

  АНАЛІЗ серійної будівлі СУДІВ НА Суднобудівна верф СОЦІАЛЬНОЇ РЕСПУБЛІКИ В'ЄТНАМ

  Фактором, що впливає на трудомісткість будівництва суден, є серійність їх випуску. Освоєння серій судів значно знижує трудомісткість будівництва і вартість оснастки в складально-зварювальному виробництві (ССП) в міру збільшення кількості судів в серії. Аналіз виробництва суднобудівних підприємств Соціалістичної Республіки В'єтнам (СЗР) показує, що останнім часом на різних підприємствах країни будуються одночасно суду однакових проектів. При цьому кількість споруджуваних судів знаходиться в межах від 2 до 8 одиниць (табл. 1). Таким чином, кожна верф займається дрібносерійної або індивідуальної будівництвом судів. Це ускладнює технологічну підготовку виробництва, неможливо досягти стійкості технологічних процесів і використовувати потокові методи виробництва.

  Таблиця 1

  Серійність будівництва суден на верфях СРВ

  Тип судна Рік Верф

  1 2 3

  Суховантаж 2003 8 4 3

  Контейнеровоз 2004 2 3 4

  Танкер 2005 2 - 4

  Розглянемо серію з 8 суховантажів дедвейтом 6 500 т, побудованих на верфі 1 в 2003 р табл. 2 наведені дані щодо зниження трудомісткості споруди кожного судна в серії в порівнянні з трудомісткістю споруди головного судна (дані по заводам СРВ), а також розраховано сумарне зниження трудомісткості споруди серій судів від 2 до 8 одиниць.

  Таблиця 2

  Серійність споруди суховантажів на верфі 1 в 2003 р.

  № судна в серії, 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8

  % Трудомісткості від трудомісткості споруди головного судна 100 89 88 86 85 85 84 77

  Зниження трудомісткості споруди серійного судна,% - 11 12 14 15 15 16 23

  Сумарне зниження трудомісткості споруди серії з 1-х судів від трудомісткості споруди головного судна,% (інтегральна сума) - 11 22 36 51 66 82 105

  З табл. 2 маємо наступне: сумарне зниження трудомісткості споруди серії з 8 суден у порівнянні з трудомісткістю головного судна становить 105%. При будівництві восьмого судна зниження трудомісткості в порівнянні з трудомісткістю споруди головного судна становить лише 23%, а за даними [1] це значення може досягати 60%, що свідчить про завищену трудомісткості будівництва суден в СРВ. Зниження трудомісткості будівництва суден у міру освоєння серії з 8 судів показано на рис. 1.

  Т ,,%

  110 -р 105 |100 |95 |90 |85 |80 |75 |70 40

  Мал. 1. Серійність споруди суховантажів дедвейтом 6 500 т на верфі 1

  У той же час на верфях 2, 3 та інших також будують суду того ж проекту, але тільки серіями з 2, 3 і 4 суден. Розглянемо серію з 4 суден: зниження трудомісткості споруди четвертого судна в порівнянні з трудомісткістю споруди головного становить 36% (табл. 2). Отже, в порівнянні з серією з 8 судів упущена трудомісткість становить 105 - 36 = 69% трудомісткості споруди головного судна. Розрахунок упущеної трудомісткості через зниження серійності судів представлений в табл. 3 і на рис. 2 (крива I).

  Таблиця 3

  Упущена трудомісткість через зниження серійності судів на верфях СРВ

  Кількість серій 1 2 3 4

  Кількість судів в серії 8 4 3 2

  Втрати трудомісткості,% - 69 83 95

  Збільшення витрат на оснащення в ССП,% - 17 25 41

  % Від серії З 8 судів 120 т-

  1

  тт

  II ^

  ^ '

  / ^ 4

  1 2 3 4 5

  кількість

  серій

  Мал. 2. Збитки виробництва через малу серійності будівництва суден:

  | I - упущена трудомісткість; ^ II - збільшення витрат на оснащення в ССП

  У табл. 3 і на рис. 2 (крива II) показано також збільшення витрат на виготовлення і утримання оснащення ССП через освоєння малих серій судів у порівнянні з серією з 8 судів.

  Як зазначено в [2-4], збільшення обсягу партії виробів в умовах індивідуального і дрібносерійного виробництва дозволяє застосувати техніку серійного виробництва, а отже, підвищити продуктивність праці і скоротити тривалість циклу виготовлення. При цьому технологічні процеси повинні розроблятися стосовно до груп деталей, вузлів і конструкцій, виходячи з таких принципів:

  - максимальної конструктивної наступності, основою якої є уніфікація деталей, вузлів і конструкцій;

  - максимальної технологічної наступності, в основу якої мають бути покладені типові технологічні процеси з типовою документацією і загальним технологічним обладнанням.

  Пропонована нами спеціалізація верфей по типу споруджуваних судів цілком задовольняє першим принципом.

  При груповому методі основним критерієм визначення типу виробництва стає ступінь безперервності виробництва, що визначає ступінь його завантаження. За даними [3], застосування групового методу організації ССП дозволяє вже при будівництві трьох судів в серії отримати коефіцієнт безперервності, характерний для серійного виробництва. Таким чином, груповий метод виготовлення корпусних конструкцій ефективний в умовах одиничної і дрібносерійної будівництва суден різних типів, характерних для суднобудування СРВ.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Сирків А. К. Довідник з технологічного проектування суднобудівних верфей і цехів. -Л .: Суднобудування, 1980. - 197 с.

  2. Бойцов В. В. Механізація і автоматизація в дрібносерійному і серійному виробництвах: Учеб. - М .: Машинобудування, 1971. - 235 с.

  3. Варварин Н. Н. Груповий метод виготовлення корпусних конструкцій при одиничної і дрібносерійної будівництві судів // Суднобудування. - 1974. - № 8. - С. 38-42.

  4. Митрофанов С. П. Групова технологія машинобудівного виробництва: Учеб. - Т. I. - Л .: Машинобудування, 1983. - 312 с.

  отримано 20.11.2006

  THE SERIALITY OF SHIPBUILDING ON THE SHIPYARDS OF SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

  Pham Quang Tien

  Serial shipbuilding considerably reduces the labor-intensiveness of building and rigging costs in the assembly-welding production of a ship in proportion to increase of number of ships in series. Lately ships of similar projects are simultaneously built at different shipyards in SRV. Total reduction of laborintensiveness of a range of 8 ships, built at the yard 1, in comparison with laborintensiveness of leading ship building amounts 105%. During the 8th ship building reduction of labor-intensiveness in comparison with labor-intensiveness of the leading ship building amounts 23%. Meanwhile, at the yards 2, 3 and others ships are built according to the same project, but in a range of 2, 3 and 4 ships. Total reduction of labor-intensiveness of 4 ships production, built at the yard 2, in comparison with labor-intensiveness of leading ship building amounts 36%. In comparison with a range of 8 ships loss labor-intensiveness amounts 69% from labor-intensiveness of leading ship building.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити