Встановлено відмінності циркуляції генотипів BLV в двох порівнюваних суб'єктах РФ по env гену (gp 51). Аналізуючи результати наших досліджень, можна зробити висновок про те, що в світі найбільш поширеним є саме VI генотип BLV (gp 51).

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Батенёва Н. В., Смирнов П. Н., Міхновіч І. В., Ісакова М. Б.


THE ANALYSIS OF DISTRIBUTION OF GENOTYPES BLV (ENV, GP51) IN TERRITORY OF THE NOVOSIBIRSK REGION AND KRASNODAR TERRITORY

Distinctions of frequency of occurrence of genotypes BLV in two compared subjects of the Russian Federation on env gene (gp 51) Are established. Analyzing results of our researches, it is possible to draw a conclusion, about that that in the world the most widespread is VI genotype BLV (gp 51).


Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Аграрний вісник Уралу

  Наукова стаття на тему 'Аналіз розподілу генотипів BLV (env, gp51) на території Новосибірської області і Краснодарського краю'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз розподілу генотипів BLV (env, gp51) на території Новосибірської області і Краснодарського краю»

  ?Аграрний вісник Уралу № 9 (88), 2011

  Біологія

  АНАЛІЗ розподіл генотипів БЬУ (ЙОМУ, 0Р51) біля Новосибірській области

  І Краснодарського краю

  Н. В. БАТЕНЁВА,

  кандидат біологічних наук, завідувач лабораторією молекулярної діагностики,

  П. Н. СМИРНОВ,

  доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри фізіології і біохімії,

  І. В. Міхновіч, аспірант,

  М. Б. ІСАКОВА,

  студент, Новосибірський ГАУ

  Новосибірськ, вул. Добролюбова, д. 162, кв. 114; тел. (383) 264-28-00;

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ключові слова: вірус лейкозу великої рогатої худоби, генотипи, ендонуклеаза рестрикції, полімеразна ланцюгова реакція, породи великої рогатої худоби, gp 51.

  Keywords: bovine leukemia virus, polymerase chain reaction, genotypes, Restriction Enzyme, breeds of cattle, gp 51.

  BLV (bovine leukemia virus, вірус лейкозу великої рогатої худоби), що має значне поширення серед великої рогатої худоби різної породної і територіальної приналежності, є далеко не однорідним за своїм генотипів характеристиками, що представляє як общебиологическое, так і прикладне значення.

  В організмі господаря хронічно персистирующий вірус може зазнавати мутаційні зміни, спрямовані на збільшення патогенності, на подолання більш ефективних захисних механізмів господаря. Тому, поряд з генетичним статусом макроорганізму, до уваги необхідно приймати і генетичну мінливість самого патогена, який, можливо, в процесі тривалої персистенції здатний змінювати свою патогенність, в сторону як комменсализма, так і посилення патогенних властивостей [Дробот, 2006].

  Генетична варіабельність BLV у інфікованого великої рогатої худоби досить добре охарактеризована R. Kettman et al. (1981); R. Z. Mamoun et al. (1990); J. Coulston et al. (1990); H. Fechner et al. (1997); D. Beier et al. (2001); M. Licursi et al. (2002); Y Asfaw еt al. (2005). На підставі методу ПДРФ і ДНК секвенування вірусу лейкозу великої рогатої худоби класифіковано три підгрупи вірусу - бельгійська, австралійська і японська [Mamoun et al., 1990; Beier et al., 2001; Molteni et al., 1996].

  Мета і методика досліджень.

  Уявлялося актуальним проведення цілеспрямованого дослідження про розподіл генотипів BLV по гену env у великої рогатої худоби двох територій, що характеризуються своїми географічними і породними (по районованих в них худобі) особливостями.

  Для цього методом «nested ПЛР» c праймерами на специфічний ділянку env гена, що кодує структурний білок BLV, були досліджені 400 проб крові, взятих від серопозитивних (РІД +) тварин різної породної приналежності з господарств Новосибірської області і Краснодарського краю (табл. 1).

  Результати досліджень.

  Як видно з табл. 1., в деяких зразках результати ПЛР були негативними. Відсутність сигналу в

  Таблиця 1

  Аналіз наявності провірусної ДНК (область гена env) BLV серед серопозитивних в РІД тварин різної породної приналежності

  Порода великої рогатої худоби Кількість тварин РІД + Кількість тварин РІД + ПЦР + Кількість тварин РІД + ПЛР-

  Чорно-строкатий голштінізірованних-ний худобу 147 139 8

  Червона степова порода 133 117 16

  Айршірской худобу 120 96 24

  Всього 400 352 48

  ПЛР у серопозитивних тварин пояснюється в літературі декількома причинами, в тому числі і відсутністю суворої комплементарності в області зв'язування з праймерами через мутаційних змін гена [Чичинина, 2005; Licursi et al., 2002]. Найбільша кількість тварин з відсутністю сигналу в ПЛР (20%) реєстрували серед айршірского худоби.

  Для аналізу генотипической структури популяції вірусу по env гену методом випадкової вибірки було сформовано панель з ДНК 34 ізолятів, які показали наявність провируса. Отримані в «nested ПЛР» амплікона були гідроліз ендонуклеаза рестрикції - Hae III, Bcl I (Ksp22), Pvu II. Визначення генотипу вірусу по env гену проводили згідно зі схемою, описаною в роботі С. В. Чичинина і співавт. (2006).

  Отже, за результатами рестрикції вищевказаними ендонуклеаза ми зареєстрували циркуляцію I і VI генотипів BLV на території Новосибірської області. Ці дані узгоджуються з раніше описаними Е. В. Дробот (2006). На території Краснодарського краю, крім цих двох генотипів, був виявлений II генотип, який циркулював на поголів'я худоби всіх порід, районованих на даній території.

  висновки.

  Встановлено відмінності циркуляції генотипів BLV в двох порівнюваних суб'єктах РФ по env гену (gp 51). Аналізуючи результати наших досліджень, можна зробити висновок про те, що в світі найбільш поширеним є саме VI генотип BLV (gp 51) [Sagata et al., 1985; Licursi et al., 2002; Дробот, 2006].

  б

  www. m-avu. narod. ru


  Ключові слова: ВІРУС ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ /генотип /ендонуклеази рестрикції /ПОЛІМЕРАЗНА ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ /ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ /GP 51 /BOVINE LEUKEMIA VIRUS /POLYMERASE CHAIN ​​REACTION /GENOTYPES /RESTRICTION ENZYME /BREEDS OF CATTLE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити