Розглянуто варіанти сумішей нафтової сировини з різних родовищ: Західно-Сибірське, червень, Новосергиевская, Зайкінская, Сорочинська. Пропонується п'ять модельних варіантів сумішей з різним процентним співвідношенням, виходячи з щільності нафтової сировини. За допомогою сучасного програмного забезпечення отримано можливе розподіл одержуваних фракцій при первинної переробки на нафтопереробному заводі. Проведено аналіз можливого виходу світлих фракцій з модельних сумішей.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Асатрян А.А., Ясьян Ю.П.


ANALYSIS OF VARIOUS MIXTURES OF OILSTOCK WITH THE APPLICATION OF SOFTWARE

Mixtures of different oilstock consisting of different deposits are considered in the article: West Siberian, Chervlennaya, Novosergievskaya, Zaykinskaya, Sorochinskaya mixtures. Five model versions of mixtures with different percentage ratios are proposed based on the density of the oilstock. An assumed distribution of the fractions during primary processing at an oil refinery is obtained with the help of the modern software. Analysis of the expected amount of light fractions from model mixtures is made.


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РІЗНИХ СУМІШЕЙ НАФТОВОГО СИРОВИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РІЗНИХ СУМІШЕЙ НАФТОВОГО СИРОВИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

  ?5. Ibragimova I. E. Reologiya pishchevogo syr'ya, produktov, polufabrikatov. Konspekt lekciy [Rheology of food materials, products, semi-finished products. The abstract of lectures] / I. E. Ibragimova. - Moscow: Ekon-Inform, 2010. - 144 p. [In Russian]

  6. Reologiya. Kratkiy kurs lekciy dlya aspirantov napravleniya podgotovki 19.06.01 Promyshlennaya ehkologiya i biotekhnologii [Rheology. A short course of lectures for graduate students of direction of training 19.06.01 Industrial ecology and biotechnology] / Comp .: N. L. Morgunova // FGBOU VPO "Saratov state agrarian UNIVERSITY". - Saratov, 2014. - 52 p. [In Russian]

  7. Ur'ev N.B. Fiziko-himicheskie osnovy tekhnologii dispersnyh sistem i materialov [Physico-chemical bases of the technology of disperse systems and material] / N. B. Uriev. - M .: Chemistry, 1988. 256 p. [In Russian]

  8. Scott Blair G. Psychorheology [Psychorheology] / Scott Blair, G // Journal of Texture Studies. - 1974. - Vol. 5. - P. 3 - 12. [in USA]

  9. Zade L. Ponyatie lingvisticheskoy peremennoy i ee primenenie k prinyatiyu priblizhennyh resheniy [The concept of a linguistic variable and its application to the adoption of approximate solutions] / L. Zadeh. - M .: MIR, 1976. - 165 p. [In Russian]

  10. YAn'kov V.YU. Laboratornyy praktikum po Matkadu. Modul '3. Modelirovanie v Matkade [Laboratory Matkade. Module 3. Modeling in Matkade] / MSUTM. - M., 2009. - 68 p. [In Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.62.037 Асатрян А.А.1, Ясьян Ю.П.2

  Головний спеціаліст з систем менеджменту технічного відділу, здобувач кафедри технології нафти і газу інституту нафти, газу та енергетики, Кубанський державний технологічний університет.

  ТОВ «РН-Туапсинський НПЗ», м Туапсе 2профессор, доктор технічних наук

  «Кубанський державний технологічний університет», Інститут нафти, газу та енергетики, м Краснодар АНАЛІЗ РІЗНИХ СУМІШЕЙ НАФТОВОГО СИРОВИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Анотація

  Розглянуто варіанти сумішей нафтової сировини з різних родовищ: Західно-Сибірське, червень, Новосергиевская, Зайкінская, Сорочинська. Пропонується п'ять модельних варіантів сумішей з різним процентним співвідношенням, виходячи з щільності нафтової сировини. За допомогою сучасного програмного забезпечення отримано можливе розподіл одержуваних фракцій при первинної переробки на нафтопереробному заводі. Проведено аналіз можливого виходу світлих фракцій з модельних сумішей.

  Ключові слова: нафта, світлі фракції, щільність.

  Asatryan A.A.1, Yasyan Yu.P.2

  : Chief Specialist in Management Systems of the Technical Department, External Doctorate Student of the Oil and Gas Technology Department of the Institute of Oil, Gas and Energy, Kuban State Technological University,

  LLC "RN-Tuapse Refinery," Tuapse

  2Professor, PhD in Engineering, "Kuban State Technological University," Institute of Oil, Gas and Energy, Krasnodar ANALYSIS OF VARIOUS MIXTURES OF OILSTOCK WITH THE APPLICATION OF SOFTWARE

  Abstract

  Mixtures of different oilstock consisting of different deposits are considered in the article: West Siberian, Chervlennaya, Novosergievskaya, Zaykinskaya, Sorochinskaya mixtures. Five model versions of mixtures with different percentage ratios are proposed based on the density of the oilstock. An assumed distribution of the fractions during primary processing at an oil refinery is obtained with the help of the modern software. Analysis of the expected amount of light fractions from model mixtures is made.

  Keywords: oil, light fractions, density.

  В економічних умовах в зв'язку останніми змінами в податковому законодавстві та рівнем цін на нафту вигідніше розвивати різні напрямки для збільшення виходу світлих фракцій і отримання цільових компонентів в нафтохімії і нафтопереробці. Для реалізації даного напрямку розробляються нові родовища нафти і газового конденсату з наступним залученням в переробку. На території Росії є підприємства, які можуть частково або повністю переробляти газовий конденсат, наприклад, «Газпром нафтохім Салават» і підприємства Групи «ТАИФ». «Камчатгазпром».

  У зв'язку з освоєнням нових родовищ, з'являється можливість залучати в переробку нафти інших маловивчених родовищ, наприклад, Зайкінского, Сорочинського, червень, Новосергіевского та інших, а також газовий конденсат.

  Варіації змішання нафт для залучення в переробку залежать, безумовно, від логістики надходження нафти. Можливість транспортувати по магістральному нафтопроводу на справжній день є з Західно-Сибірського родовища, звідки, головним чином, надходить сумішевих нафту під брендом Urals. Решта нафти, прийняті для прикладу, транспортуються територією Російської Федерації для нафтопереробних заводів по розгалуженої сітки залізниць. З причини вищевикладеного, відсоток залучення нафти Urals може бути значно більше. Як показують дослідження, щільність нафти Urals висока, а потенційне зміст і,

  отже, вихід світлих фракцій в цій нафти невисокі, що погіршує виробничі показники і глибину переробки [1, С.232-380]. Даний фактор можливо мінімізувати залученням і змішанням з більш легкими нефтями з інших родовищ.

  Автором розглянуті наступні варіанти сумішей нафт (щодо щільності):

  Варіант № 1: важка і середня;

  Варіант № 2: три легкі;

  Варіант № 3: важка і дві легкі;

  Варіант № 4: найважча і найлегша;

  Варіант № 5: дві середні.

  Так як нафти є надзвичайно складні суміші багатьох вуглеводнів від низького молекулярного ваги і простий хімічної структури до високого молекулярного ваги і складної будови, то першим кроком при залученні у виробництво є разгонка нафти на фракції, до складу яких входять вуглеводні приблизно однакового молекулярного ваги. [5, С. 150-220]. Так як існує взаємозв'язок між температурою кипіння нафтових вуглеводнів пропорційно їх молекулярною ваг, то перегонка розділяє нафту на фракції, молекули яких приблизно рівні за розміром або вагою.

  Основним визначальним технологічним показником нафти є фракційний склад і потенційне зміст світлих фракцій [5, С. 280-410].

  На рис. 1-5 позначені процентні співвідношення та найменування родовищ нафт, взятих в модельну суміш.

  Суміш № 1

  (I Нафта ігаЬ

  У Новосергіевскій а нафта

  Мал. 1 - Модельна суміш № 1

  Суміш № 2

  А 50 НЧервленная

  нафту

  1 \ У Новосергиевская

  нафту

  V 1 / У Сорочинський

  VI А_30 нафту

  Мал. 2 - Модельна суміш № 2

  Мал. 3 - Модельна суміш № 3

  Мал. 4 - Модельна суміш № 4

  Мал. 5 - Модельна суміш № 5

  Прорахуємо з допомогою на імітаційної моделі в Aspen PIMS варіанти сумішей нафт і проведемо дослідження на фракційний склад отриманих сумішей. Отримані результати наведені на рис. 6.

  Мал. 6 - Розподіл світлих фракцій в модельних сумішах

  На сьогоднішній день останні версії оновленого програмного забезпечення дозволяють удосконалити процес взаємодії і планування на нафтопереробному заводі. Наприклад, програмне забезпечення Aspen HYSYS® Petroleum Refining (система технологічного моделювання) володіє можливостями для імпорту і експорту даних за фізико-хімічними параметрами нафт як в програму Aspen PIMS, так і з неї, це найбільш поширена схема планування роботи підприємства) за допомогою одного з додатків Aspen Assay Management [2, С.3-5], [3].

  Для підбору рецептур змішання і отримання оптимально відповідних відомостей, наближених до реальних значень при переробці на різних установках, існує ще один вид програмного забезпечення - такий як Spiral Assay [2, С. 3-5], [3].

  Для наочності отриманих даних і порівняння глибини переробки при залученні на НПЗ наведено порівняння за сумою світлих фракцій на рис. 7 [8].

  Мал. 7 - Сума світлих фракцій в різних сумішах

  При наявності відомих даних за якістю нафтової сировини різних типів, можливо інтегрування в Spiral Assay даних за фізико-хімічними характеристиками окремих вузьких фракцій. Далі підбором оптимального кількості тих типів нафт планові фахівці НПЗ можуть отримати кілька можливих варіантів отримання продукції і якість продукції. Це виключає багатогодинні і складні лабораторні процеси по отриманню та разгонке сумішей для підбору оптимальної і найбільш ефективної рецептури змішання. Відзначимо, що лабораторні випробування не завжди в повній мірі відображають реально отримані дані за якістю продукції і

  виходу світлих фракцій при виведеної рецептурою. У більшості лабораторій даний аналіз визначається разгонкой на апараті AРН-2 по ГОСТ 11011-85. Тривалість цієї процедури більше 24 год [7, С. 4-20].

  В сучасних умовах бізнесу вигідніше застосовувати програмне забезпечення для поліпшення якості планування роботи підприємства [10, С. 53-98]. У процесі планування можна змінювати склад сумішей і знаходити, таким чином, їх оптимальний склад.

  Надалі при опрацюванні сумішей можливе включення деякої частки газового конденсату або повністю переробляти газовий конденсат для збільшення виходу світлих фракцій з аналізом фракційного складу і технологічних особливостей залучення в первинну переробку для атмосферної перегонки на нафтопереробному заводі. На даному етапі розвитку технології залучення газового конденсату пов'язане з певними технологічними труднощами, маловивченим фізико-хімічним складом, а також необхідністю проводити модернізацію установок ЕЛОУ-AВТ [9]. На сьогоднішній день газовий конденсат в основній масі направляється на експорт, цьому сприяли зміни в податковому законодавстві і ряд зовнішніх факторів, - наприклад, зміна попиту на нафтопродукти через кризу в економіці, падіння цін на нафту, зниження курсу рубля по відношенню до долара.

  Основним стримуючим фактором збільшення залучення в переробку газового конденсату є проблеми в сфері транспортування. Залізничні перевезення розвиваються, але це призводить до ритмічності поставок, що не кращим чином відбивається на безперервній роботі установок первинної переробки. Трубопровідний транспорт в даному напрямку тільки розвивається, і також вимагає значної модернізації. Найчастіше саме відсутність трубопровідного транспорту до кінцевих споживачів стає перешкодою для розробки нових віддалених перспективних родовищ.

  У разі промислового вивітрювання втрати конденсату становлять приблизно 30-40%. Відомі також факти спалювання конденсату на факелах. Що стосується змішування конденсату з нафтою, таке використання конденсату цілком допустимо, наприклад, з метою підвищення вмісту в нафти легких фракцій для потреб нафтопереробки. [6, С. 157-194]. Перспективна розробка важкодоступних, глубокозалегающих запасів конденсату, що особливо актуально для родовищ з високим відсотком виробленості поверхневих відкладень. Надалі структура запасів буде ускладнюватися, середня глибина свердловин буде рости, а ймовірність відкриття великих родовищ зменшуватися, увагу видобувних компаній кинеться на більш глибокі, багаті конденсатом, поклади.

  Щоб мінімізувати втрати супутніх продуктів при їх вилученні в процесі стабілізації, в першу чергу, необхідно відмовитися від неефективних способів стабілізації конденсату. По можливості слід стабілізувати конденсат в заводських умовах з мінімальними втратами, адже ШФЛУ, ЗВГ, метанова фракція є цінною сировиною для нафто- і газохімії [4, С. 12-13, 24].

  Список літератури I References

  1. Мановян A. К. Технологія первинної переробки нафти і природного газу. Навчальний посібник для вузів. 2-е изд. - М .: Хімія, 2001. - 568 с.

  2. Петухов М.Ю., Боронін A ^., Хохлов A.Q Стаття: «Підходи до ЛП-моделювання виробництва НПЗ для цілей планування», журнал «Aвтоматізація в промисловості», 2016, Т 2, стор. 22-28,

  3. Sanjeev Mullick, Steve Dziuk, Dinu Ajikutira, Aspen Technology, Inc. Стаття: Integrating Process Models with Refining PandS, TESORO CORP / NEW / 8-K (Events or Changes Between Quarterly Reports), 20.02.2009 р.

  4. Шаригіна, E. В. Оцінка економічної ефективності використання газового конденсату в Росії [Текст]: автореф. дис. . канд. економ. наук: 08.00.05 I Е. В. Шаригіна. - Москва, 2010. - 26 с.

  5. Aхметов CA. Фізико-хімічна технологія глибокої переробки нафти і газу: Навчальний посібник. 4.2. Уфа: Изд-во УГНТУ, 1996. -304 с.

  6. Гуревич І. Л. Технологія переробки нафти і газу. Ч.1.- М .: Хімія, 1972.- 360 с.

  7. ГОСТ 11011-85 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення фракційного складу в апараті AРН-2, 23 з.

  8. Інструкція по складанню статистичної звітності про глибину переробки нафти з виробничому об'єднанню (підприємству) (форма №5-ПЕК (нафтопереробка), затверджена наказом Мінстату України від 13.10.1993 №190.

  9. Ван Ліцзюнь, Олька П. Л., Багатих К.Ф. Напрямок реконструкції вакуумних блоків промислових установок AВТM I в зб. Нафтопереробка і нафтохімія проблеми і перспективи. Уфа, 1991.

  10. Грищенко О.В. «^ Налго і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства»: Навчальний посібник. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.

  Список літератури англійською мовою I References in English

  1. Manovjan A. K. Tehnologija pervichnoj pererabotki nefti i prirodnogo gaza. Uchebnoe posobie dlja vuzov. 2-e izd. [Technology of primary processing of oil and natural gas. Textbook for high schools. 2-e Izd.] - M .: Himija, 2001. - 568 p. [In Russian]

  2. Petuhov M.Ju., Boronin A.B., Hohlov A.S. Stat'ja: «Podhody k LP-modelirovaniju proizvodstva NPZ dlja celej planirovanija», zhurnal «Avtomatizacija v promyshlennosti» [Article: "Approaches to LP-modeling of refinery production planning", journal "automation in industry"], - 2016, V 2, Р. 22-28. [In Russian]

  3. Sanjeev Mullick, Steve Dziuk, Dinu Ajikutira, Aspen Technology, Inc. Stat'ja: Integrating Process Models with Refining PandS, TESORO CORP / NEW / 8-K (Events or Changes Between Quarterly Reports), 20.02.2009 g.

  4. Sharygina, E. V. Ocenka jekonomicheskoj jeffektivnosti ispol'zovanija gazovogo kondensata v Rossii [Rukopis ']: avtoref. dis. . kand. jekonom. nauk: 08.00.05 [Assessment of economic efficiency of use of gas condensate in Russia [Manuscript]: Avtoref. dis. . Cand. economy. Sciences: 08.00.05] / E. V. Sharygina. - Moskva, 2010. - 26 р. [In Russian]

  5. Ahmetov S.A. Fiziko-himicheskaja tehnologija glubokoj pererabotki nefti i gaza: Uchebnoe posobie. [Physico-chemical technology of deep processing of oil and gas: a Training manual.] 4.2. Ufa: Izd-vo UGNTU, 1996. -304 p. [In Russian]

  6. Gurevich I. L. Tehnologija pererabotki nefti i gaza. [Processing technology of oil and gas.] Part.1.- M .: Himija, 1972.360 p. [In Russian]

  7. GOST 11011-85 Neft 'i nefteprodukty. Metod opredelenija frakcionnogo sostava v apparate [Oil and oil products. The method of determining the fractional composition in the apparatus] ARN-2, 23 p. [In Russian]

  8. Instrukcija po sostavleniju statisticheskoj otchetnosti o glubine pererabotki nefti po proizvodstvennomu ob # edineniju (predprijatiju) (forma №5-TJeK (neftepererabotka), utverzhdennaja postanovleniem Goskomstata Rossii ot [Instructions on drawing up of statistical reporting on the depth of oil refining at the production Association (company) (form No. 5-tech (refinery), approved by the decree of Goskomstat of Russia from] 13.10.1993 №190. [in Russian]

  9. Van Liczjun ', Ol'kov P. L., Bogatyh K.F. Napravlenie rekonstrukcii vakuumnyh blokov promyshlennyh ustanovok AVTM [The direction of the reconstruction of the vacuum units industrial installations avgm] / v sb. Neftepererabotka i neftehimija problemy i perspektivy. [In proc. Refining and petrochemicals problems and prospects.] Ufa, 1991. [in Russian]

  10. Grishhenko O.V. «Analiz i diagnostika finansovo-hozjajstvennoj dejatel'nosti predprijatija»: Uchebnoe posobie. [Grishchenko O. V. "Analysis and diagnostics of financial-economic activity of enterprises": manual.] Taganrog: Izd-vo TRTU, 2000. 112p. [In Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.62.063 Афанасьєв Д.Е.1, Васильєв П.Ф.2, Коби, iiiii В.П.3, Давидов Г.І.4, Хоютанов А. М.5

  1ORCID: 0000-0002-5096-4540, доктор технічних наук,

  2ORCID: 0000-0003-4108-176X, кандидат технічних наук,

  3ORCID: 0000-0001-8773-7002, доктор технічних наук,

  4ORCID: 0000-0001-8543-0867, молодший науковий співробітник,

  5ORCID: 0000-0002-1917-6976, провідний інженер, Інститут фізико-технічних проблем Півночі ім. В.П. Ларіонова СО РАН в м Якутську

  ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ І НАДІЙНОСТІ трифазної електричної

  МЕРЕЖ В УМОВАХ СЕВЕРА

  Анотація

  Розглянуто та запропоновано схеми розщеплення трифазної лінії електропередачі змінного струму на три трифазні, процеси між якими, зрушені один щодо одного на 120 електричних градусів. Представлені п'яти - і семіпроводние системи електропередачі з трифазними трансформаторами, які є подальшим розвитком схем, в яких, в якості одного з фазних проводів використовується земля. Зберігаючи всі переваги системи «Два дроти - Земля», вона позбавлена ​​її недоліків, що випливають з-за поширення многолетнемерзлих грунтів, і може бути застосована для реконструкції існуючих мереж, а також для спорудження нових для районів з малою щільністю електричних навантажень, до яких відносяться Північ і Арктика Росії. Експлуатація шестифазної лінії збільшує пропускну здатність у порівнянні з двохтрансформаторної Дволанцюговий ЛЕП. Представлено збільшення можливих схем підключення споживачів від живильної підстанції.

  Ключові слова: лінія електропередачі, змінний струм, розщеплення, многолетнемерзлие грунти, надійність, пропускна здатність.

  Afanasyev D.E.1, Vasiliev P.F.2, Kobylin V.P.3, Davydov G.I.4, Khoyutanov A.M.5

  1ORCID: 0000-0002-5096-4540, PhD in Engineering, 2ORCID: 0000-0003-4108-176X, PhD in Engineering, 3ORCID: 0000-0001-8773-7002, PhD in Engineering, 4ORCID: 0000-0001-8543- 0867, Research fellow, 5ORCID: 0000-0002-1917-6976, Principal engineer,

  Institute of Physical and Technical Problems of the North, named after V.P. Larionov of Siberian Branch of RAS, Yakutsk INCREASE OF CAPACITY AND RELIABILITY OF THREE-PHASE ELECTRIC NETWORKS

  IN THE CONDITIONS OF THE NORTH

  Abstract

  Considered and proposed schemes for the splitting of the three-phase alternating current transmission line into three three-phase, the processes between which are shifted relative to each other by 120 electric degrees. Five- and seven-wire power transmission systems with three-phase transformers are presented, which are a further development of circuits in which earth is used as one of the phase conductors. Preserving all the advantages of the "Two wires - Earth" system, it lacks its disadvantages resulting from the proliferation ofpermafrost soils, and can be used to reconstruct existing networks, as well as to construct new electric loads for regions with low densities, which include the North and the Arctic of Russia. The operation of the six-phase line increases the capacity compared to a two-transformer double-circuit power line. An increase in the possible schemes of connecting consumers from the power substation is presented.

  Keywords: power line, alternating current, splitting, permafrost soils, reliability, throughput.

  Вступ

  З Північ і особливо Арктичні регіони Росії характеризуються значною віддаленістю споживачів від джерел електроенергії, віддаленим розміщенням виробництва, великий розкиданістю населених пунктів на великій території. Електромережеве господарство характеризується широким діапазоном класів


  Ключові слова: НАФТА / OIL / Світлі ФРАКЦІЇ / LIGHT FRACTIONS / ЩІЛЬНІСТЬ / DENSITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити