У статті зібрані та проаналізовані статистичні дані по підприємствах готельної сфери Криму. Розроблено прогноз короткострокової динаміки ринку готельних послуг на основі регресійного аналізу. Виявлено основні чинники, що впливають на місткість ринку, сформовані висновки про темпах зростання ринку, ступеня конкуренції, визначено ступінь насичення, оцінена привабливість галузі в цілому для входження нових гравців. наведено характеристику туристичного потоку, охарактеризована структура готельної галузі, проаналізовано рівень цін. Виявлено та описано основні проблеми готельної галузі Криму на 2019 рік.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Егіна Ірина Олегівна, Веретенникова Ольга Ігорівна, Силіна Олена Дмитрівна


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вісник асоціації вузів туризму і сервісу


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ РЕСПУБЛІКИ КРИМ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

  ?УДК 338.27

  АНАЛІЗ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ РЕСПУБЛІКИ КРИМ Егіна Ірина Олегівна

  Магістрант третього курсу Вищої школи туризму і гостинності

  ФГБОУ ВО «Російський державний університет туризму та сервісу»

  м Москва, Російська Федерація

  еgina. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. ги

  Веретенникова Ольга Ігорівна

  АНО ДПО «Інститут бізнесу та інновацій»

  Силіна Олена Дмитрівна

  Викладач Вищої школи туризму і гостинності

  ФГБОУ ВО «Російський державний університет туризму та сервісу»

  м Москва, Російська Федерація

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація. У статті зібрані та проаналізовані статистичні дані по підприємствах готельної сфери Криму. Розроблено прогноз короткострокової динаміки ринку готельних послуг на основі регресійного аналізу. Виявлено основні чинники, що впливають на місткість ринку, сформовані висновки про темпи зростання ринку, ступеня конкуренції, визначено ступінь насичення, оцінена привабливість галузі в цілому для входження нових гравців. Наведено характеристику туристичного потоку, охарактеризована структура готельної галузі, проаналізовано рівень цін. Виявлено та описано основні проблеми готельної галузі Криму на 2019 рік.

  Ключові слова: ринок готельних послуг, Крим, темп зростання, галузь готельних послуг, туристичний потік, колективні засоби розміщення, номерний фонд.

  Готельна галузь є однією з найбільш динамічно розвиваються галузей в Криму. Щорічно півострів відвідують близько 1,5 мільйона туристів, а кількість засобів колективного розміщення - безперервно зростає. З 2017 року Криму діє 1257 колективних засобів розміщення, загальним номерним фондом в 148,3 тисяч номерів [1], а валова додана вартість, створена в готельній галузі, становить 2,8% від усього валового регіонального продукту Республіки Крим, що представляє собою досить великий відсоток, в порівнянні з іншими галузями сфери послуг [2]. Прибутковість готельної галузі в Криму в розрізі безлічі інших галузей сфери платних послуг значно вище - згідно з даними Кримстата, на 2017 рік обсяг реалізації готельних послуг перевищив рівень: - туристкою галузі на 81%; - галузі медичних послуг на 71,49%; - галузі освітніх послуг на 61,1%; -галузь послуг зв'язку на 43,8%; - галузі житлових послуг на 71,48%; - галузі послуг культури на 85,1% [3]. Для аналізу динаміки зростання і визначення фази відтворювального циклу ринку, простежимо зміни ємності ринку готельних послуг за 2013- 2018 рр. Дані про обсяг реалізації готельних послуг за 2018 рік

  розраховані приблизно, на основі усреднененія даних минулих років і кількості діб на 2018 рік за оперативними даними Кримстата [4].

  Ріс.1.Дінаміка обсягу наданих послуг готельної галузі Криму

  за 2013-2018 рр., тис. руб.

  Як показує малюнок 1, в цілому, обсяг наданих послуг невпинно зростає, що свідчить про те, що ринок готельних послуг Криму знаходиться в фазі підйому. Різке скорочення обсягів продажів готельної галузі в 2014 році пов'язане з політичними причинами, складнощами адаптації засобів розміщення під законодавчі стандарти РФ і змінами структури турпотоку. Із зареєстрованих 825 підприємств на 2014 рік працювало всього 540. Найбільший приріст обсягу продажів у розмірі 55,29% спостерігається в 2016 році, що говорить про стабілізацію ситуації на ринку, пов'язаної з приєднанням Криму до складу РФ. Також, необхідно відзначити, що на динаміку показників в 2014-2016 роках чинив значний вплив високий рівень інфляції в РФ - 11,36% і 12,90% відповідно [6]. В цілому зростання ринку з 2013 року по 2018 рік склав 70,86%. На 2018 рік обсяг наданих послуг склав 27475479,37 тис. Руб. в абсолютному вираженні, зростання показника склало 19,14% відносно рівня 2017 року, що перевищує темпи інфляції за аналізований період (4,3%) і свідчить про наявність тенденції до подальшого зростання. За даними Кримстата, кількість ночівель у 2018 році склало 15181,2 тис., Що на 28,1% вище рівня 2017 роки (118849 тис. Ночівель). Кількість розміщених людина на 2018 рік склало 1958,6 тис., Що на 23,08% вище за рівень 2017 роки (1591,3 тис.) [4].

  Зміни кількості готельних підприємств Криму за 2013-2018 рр. також представлені у вигляді графіка (малюнок 2).

  Мал. 2. Кількість готельних підприємств Криму за 2013-2017 рр Як видно з малюнка 2 кількість діючих підприємств також безперервно зростає. У 2014 році фіксується скорочення кількості підприємств в розмірі 34,55% в порівнянні з 2013 роком, пов'язане з нестабільністю ринкової і політичної ситуації на момент приєднання Криму до складу РФ.

  Однак, з 2014 по 2017 рік - зростання показника стабілізується. У 2017 році зафіксовано 1257 готельних підприємств, що на 10,85% вище за рівень 2017 року і свідчить про те, що даний показник також має тенденцію до подальшого зростання. В цілому збільшення кількості підприємств з 2013 року склало 52,36%.

  Мал. 3. Структура готельної галузі Криму на 10.12.2019 [7]

  Згідно з останніми даними однієї з найбільших російських систем онлайн-бронювання 101 hotels [7], 44% всіх колективних засобів розміщення Криму складають готелі, 28% - гостьові будинки, 13% - хостели, 6% - бази відпочинку, по 3% -коттеджі і пансіонати, 2% - апартаменти і 1% - санаторії. При цьому в категорію готелів також включені міні-готелі. Складемо прогноз зростання ємності ринку на 20192020 рр. методом регресійного аналізу. За допомогою MS Excel на основі існуючих даних про ємності ринку за 2013-2018 рр. складемо рівняння лінійної, експоненціальної, степеневої, логарифмічної і поліномінальної регресії з метою визначення найбільш точної моделі. Графік зростання ємності ринку має вигляд параболи і 1 точку екстремуму, відповідно для побудови рівняння поліномінальної регресії доцільно використовувати поліном 2-го ступеня.

  Таким чином, прогнозне значення місткості ринку готельних послуг Криму на

  2019 рік складе 33527165,68 тис. Рублів, що перевищить рівень 2018 року на 22,03%. В цілому, зростання ємності ринку по відношенню до 2013 року складе 108,50%. При збереженні актуальною тенденції, місткість ринку на 2020 рік складе 39820298,8 тис. Рублів, що на 18,77% вище прогнозного рівня 2019 року. В цілому, місткість ринку готельних послуг до

  2020 року складе 147,63%. Найбільш значними факторами, що впливають

  на обсяг ємності ринку готельних послуг Криму та туристкою галузі в цілому є наступні:

  - рівень доходів і заощаджень населення;

  - рівень попиту на відпочинок в Криму;

  - структура готельного продукту і асортимент пропонованих готельних

  послуг;

  - якість готельних послуг і кваліфікація обслуговуючого персоналу;

  - стан інформаційної, транспортної і готельної інфраструктури;

  - структура туристичного потоку до Криму;

  - рівень переваг туристів до розміщення в приватних домоволодіннях / квартирах;

  - привабливість Криму, як курорту в цілому та ін. Готелі Криму, як правило, розміщуються - в центрі міст;

  - на територіях, прилеглих до центру;

  - в центрі житлових районів і мікрорайонів міст;

  - на околиці міст;

  - на ПБК (Південний Берег Криму), уздовж автомагістралі;

  - за межами міста.

  Місце розташування готелю є одним з найбільш вагомих факторів споживчого вибору. Велике значення має наближеність готелі до визначних пам'яток міста, до пляжним зонам, до гірської місцевості, а також ключову роль грає доступність транспортної інфраструктури прилеглих територій. Споживачі готельних послуг є платоспроможних туристів, які цікавляться лікувально-оздоровчими та культурно-пізнавальними турами по Криму. За даними 2018 року, найбільшу кількість туристів прибуло з м Москви і Московської області (Центральний федеральний округ) - 38%. Серед іноземних громадян найбільша частка туристів припадає на громадян України (72%) [8, с. 4].

  До джерел отримання інформації про відпочинок в Криму на сезон 2018 року відносять такі:

  - поради друзів і знайомих (27%);

  - соціальні мережі (24%);

  - сайти готелів (15%);

  - портали про туризм (16%);

  - турагенства (7%);

  - телебачення (3%);

  - газети, журнали (1%);

  - інше (7%).

  Така структура географії прибуттів туристів, пов'язана з відсутністю прямого авіасполучення з низкою суб'єктів Російської Федерації. За даними Міністерства курортів і туризму республіки Крим, позитивний вплив на частку перебувають туристів з Південного федерального округу, Приволзького, Уральського і Сибірського зробило відкриття Кримського моста. Географія прибуттів туриста зображена у вигляді діаграми.

  Географія прибуттів туристів до Криму за 2018 рік,%

  | Центральний ФО

  | Північнозахідний ФО

  | Південний ФО

  | Уральський ФО

  | Південний ФО

  | Іноземці До Інші

  Мал. 4. Географія прибуттів туристів до Криму за 2018 рік,% До факторів, що формує купівельні переваги і впливають на вибір готелю відносяться наступні:

  - місце розташування готелю;

  - цінова політика;

  - якість і асортимент готельних послуг (структура готельного продукту);

  - наявність власного сайту (фото-, відео-контенту та текстової інформації про готелі);

  - відгуки інших гостей і ін.

  Категорії туристів,%

  5% 3%

  9%

  Мал. 5. Категорії туристів Криму за 2018 рік,%

  76% туристів відпочивали в Криму більше 7 днів, з них - 42% туристів відпочивали до 14 днів, а 34% - більше 14 днів. Найбільша категорія відпочиваючих представлена ​​сім'ями з дітьми -47%. 36% туристів склали самостійні туристи, молоді пари та сім'ї без дітей. Розподіл за категоріями туристів представлено у вигляді діаграми (рисунок 5).

  Ці ж фактори можна назвати основними вимогами до готельного обслуговування з боку споживачів. Для бронювання номерів в більшості випадків споживачі використовують офіційні сайти готелів (62%), сервіс Booking (32%), російські системи бронювання (32%), інші міжнародні системи бронювання (13%), українські системи бронювання (13%). Решта 19% споживачів не використовують системи бронювання [10, с. 25].

  Найбільш великими готелями Криму, номерний фонд яких становить 100 і більше номер є «Ялта-Інтурист» (1388 номерів), готельний комплекс «Mriya Resort &SPA »(435 номерів), санаторій« Перлина »(250 номерів), санаторій« Kirov Holiday Center »(306 номерів), готельний комплекс« Новий Світ »(252 номери), санаторій« Форос »(221 номери), готель« Palmira Palace »(202 номери), готель« Марат »(636 номерів), база відпочинку« Лагуна »(220 номерів), санаторій« Золотий берег »(200 номерів), готель« Riviera Sunrise Resort & Spa »(209 номерів), санаторій« Ай-Петрі »(381 номер), пансіонат« Азовський »(243 номери), готель« Golden Resort »(229 номери) та ін.

  За даними російської системи онлайн-бронювання [7] 89% готелів Криму не мають «зірковості», 6% - мають 3 зірки, 3% готелів - 4 зірки, 5 зірок мають лише 1% готелів, і 2 зірки мають - 2% готелів.

  Таким чином, можна зробити висновок, що готельний ринок відрізняється стабільними темпами зростання (швидко зростаючий ринок, темпи зростання понад 10%) і є привабливим для нових гравців. Об'єм ємності ринку і число готельних підприємств з кожним роком збільшується, крім того - має хорошу тенденцію до подальшого зростання. Ступінь конкуренції готельної галузі можна оцінити, в цілому, як середню, так як ринок готельних послуг Криму знаходиться на стадії формування, бар'єри для входу в галузь під силу подолати безлічі підприємств, а пропозиції готельного продукту занадто різні за ціною і якісними характеристиками [9].

  Ступінь насичення ринку доцільно визначити як відношення попиту на розміщення в готелях до загального номерного фонду (пропозицією). На 2017 рік загальний номерний фонд Криму становить 148 300 номерів, а кількість розміщених гостей - 1 591 300 осіб [1].

  Звідси випливає, що кожен номер обслуговує 10,7 гостей за сезон, а ступінь насиченості ринку складає - 9,3%, що характеризує ринок як перспективний.

  Невідповідність готельної інфраструктури сучасним ринковим стандартам. Це пов'язано переважно зі зношеністю номерного фонду колективних засобів розміщення, використанням застарілого медичного

  обладнання санітарно-курортними організаціями. Безліч готельних підприємств до сих пір базуються на радянській інфраструктурі. Номерний фонд більшості міні-готелів і невеликих готелів Криму є не більше ніж житлові мебльовані приміщення, що стає об'єктивною причиною низького рівня готельного обслуговування. Брак кваліфікованого персоналу. Недолік кваліфікованих фахівців в індустрії гостинності Криму пов'язаний переважно з сезонним характером діяльності готельних підприємств.

  Працевлаштування на готельних підприємствах Криму сприймається робочою силою як тимчасова «підробіток», а не як повноцінна зайнятість. У зв'язку з цим, готельні підприємства зазнають труднощів в підборі персоналу та високу плинність кадрів. Також необхідно відзначити, що на якості кадрів позначаються проблеми системи освіти, яка дає фахівцям широку теоретичну базу, але практичний аспект залишається без належної уваги.

  література

  1. Основні показники діяльності колективних засобів розміщення в період з 2015 по 2018 рр. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://clck.ru/GH

  2. Динаміка ВРП за 2019 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://clck.ru/GZ5

  3. Показники обсягу платних послуг населенню. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://clck.ru/GHrZG

  4. Основні показники діяльності колективних засобів розміщення. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://clck.ru/GS

  5. Іванов В. А. Сучасний стан готельної сфери в республіці Крим / В. А. Іванов // Туризм: технології та тренди: матеріали II студентської науково-практичної конференції, Єкатеринбург 20 лютого 2016 г. - Єкатеринбург: Видавництво Уральського університету, 2016. - С. 101-108.

  6. Динаміка інфляції в Росії (по роках). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://bankirsha.com/UROVEN-INFLYACII-V-ROSSIYSKRACII-PO-GODAM.HTML.

  7. Великі готелі Криму. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.101hotels.ru/russia/region/krym/_num=100,Infinity&page = 2 &viewType = tiles.

  8. Портрет Кримського туриста сезону 2019 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mtur.rk.gov.ru/uploads/mtur/attachments//d4/1d/8c/d98f00b204e980ecf8 427e7php2EIyCf_1.pdf.

  9. Як провести аналіз рівня конкуренції. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://freelancehack.ru/articles/kak-provesti-analiz-urovnyakonkurentsii.

  10. Аналітичний огляд колективних засобів розміщення Криму. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kandagar.com/uploads/files/dec3f5a47e1594bb5afb84b.p df.

  11. Павленко І.Г. Трансформація ринку готельних послуг Республіки Крим // Геополітика і екогеодинаміка регіоналів. 2019. Те 5 (15). Вип. 1. С. 113-131.

  12. Харева В.А. Сучасний стан індустрії гостинності в Республіці Крим // Інноваційна економіка: перспективи розвитку та совершенсвованія. 2019. №1 (35). С. 280-285.


  Ключові слова: РИНОК ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ /КРИМ /ТЕМП ЗРОСТАННЯ /ГАЛУЗЬ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ /ТУРИСТИЧНИЙ ПОТІК /КОЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩЕННЯ /НОМЕРНИЙ ФОНД

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити