У статті представлений аналіз асортименту шкурок норки, виставлених на Копенгагенському пушном аукціоні в березні і травні 2019 року. Розглянуто питання ціноутворення і реалізації шкурок норки в залежності від колірного типу і статі тварини, основні критерії сортування шкурок норки відповідно до існуючих нормативних документів, процес реалізації шкурок норки на міжнародних хутрових аукціонах. Наведено результати дослідження зміни кількості шкурок норки, виставлених для реалізації на аукціоні Kopenhagen Fur в березні і травні 2019 року. Представлені результати вивчення середніх цін і відсотка продажів шкурок норки самців і самок різних колірних типів реалізованих на аукціоні Kopenhagen Fur в березні і травні 2019 року.

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - Реусова Т.В., Стріжевіч А.А.


ANALYSIS OF THE RESULTS OF MINK SKINS SALES AT INTERNATIONAL FUR AUCTIONS IN COPENHAGEN

The article presents the analysis of the range of mink skins exhibited at the Copenhagen Fur auction in March and May 2019. Pricing and selling issues related to mink skins are considered depending on the colour type and sex of the animal, as well as the main criteria for sorting mink skins according to existing regulatory documents, and the process of selling mink skins at international fur auctions. The results of a study on the change in the number of mink skins offered for sale at the Kopenhagen Fur auction in March and May 2019 are presented. The results of the study of the average prices and the percentage of sales of mink skins of males and females of different colour types sold at Kopenhagen Fur in March and May 2019 are presented as well.


Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ шкурок норки НА МІЖНАРОДНИХ ХУТРОВИХ аукціоні в КОПЕНГАГЕНІ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ шкурок норки НА МІЖНАРОДНИХ ХУТРОВИХ аукціоні в КОПЕНГАГЕНІ»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2019.84.6.029

  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ шкурок норки НА МІЖНАРОДНИХ ХУТРОВИХ

  Аукціони в КОПЕНГАГЕНІ

  Наукова стаття

  Реусова Т.В.1, Стріжевіч А.А.2, *

  ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА імені К.І. Скрябіна, Москва, Росія

  * Корреспондирующий автор (anyastrizhevich [at] mail.m)

  анотація:

  У статті представлений аналіз асортименту шкурок норки, виставлених на Копенгагенському хутровому аукціоні в березні і травні 2019 року. Розглянуто питання ціноутворення та реалізації шкурок норки в залежності від колірного типу і статі тварини, основні критерії сортування шкурок норки відповідно до існуючих нормативних документів, процес реалізації шкурок норки на міжнародних хутрових аукціонах. Наведено результати дослідження зміни кількості шкурок норки, виставлених для реалізації на аукціоні Kopenhagen Fur в березні і травні 2019 року. Представлені результати вивчення середніх цін і відсотка продажів шкурок норки самців і самок різних колірних типів реалізованих на аукціоні Kopenhagen Fur в березні і травні 2019 року. Ключові слова: хутровий аукціон, шкурки норки, реалізація, питання ціноутворення, відсоток продажів.

  ANALYSIS OF THE RESULTS OF MINK SKINS SALES AT INTERNATIONAL FUR AUCTIONS IN

  COPENHAGEN

  Research article

  Reusova T.V.1, Strizhevich A.A.2, *

  FSBEI of HE Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology named K.I. Skryabin, Moscow, Russia

  * Corresponding author (anyastrizhevich [at] mail.org.ua)

  Abstract

  The article presents the analysis of the range of mink skins exhibited at the Copenhagen Fur auction in March and May 2019. Pricing and selling issues related to mink skins are considered depending on the colour type and sex of the animal, as well as the main criteria for sorting mink skins according to existing regulatory documents, and the process of selling mink skins at international fur auctions. The results of a study on the change in the number of mink skins offered for sale at the Kopenhagen Fur auction in March and May 2019 are presented. The results of the study of the average prices and the percentage of sales of mink skins of males and females of different colour types sold at Kopenhagen Fur in March and May 2019 are presented as well.

  Keywords: fur auction, mink skins, sales, pricing issues, percentage of sales.

  Аукціонна форма торгівлі хутром дуже вигідна і виробникові шкурок, і покупцеві. Виробник отримує за шкурки максимально можливу ціну, існуючу в даний момент на ринку, і реалізує свій товар швидко і без проблем. Покупець за кілька днів, а часто навіть годин, може закупити весь необхідний обсяг сировини, вибравши хутро з оптимальними для нього характеристиками з великої кількості товару. І хутро буде зосереджений в одному місці, що зручно з точки зору подальших маніпуляцій: оплат, транспортування та ін.

  Основним товаром Копенгагенського хутрового центру (Copenhagen Fur Center) є шкурки норки. Там продається близько 14 млн. Штук шкурок норки на рік, або більше 50% світового виробництва. Аукціони проводяться в лютому, квітні, червні, вересні, грудні, березні і травні кожного року [3].

  Мета роботи полягає в аналізі асортименту шкурок норки, виставлених на Копенгагенському хутровому аукціоні, питання ціноутворення та реалізації шкурок норки в залежності від колірного типу і статі тварини.

  Копенгагенським аукціоном володіє асоціація звероводов Данії, заснована в 1930 році. В даний час в неї входять понад 2000 фермерів, розвідних хутро. Кожен раз в торгах беруть участь шкурки норки різних колірних типів [2].

  При сортуванні шкурок норки відповідно до вимог аукціону Kopenhagen Fur враховують такі показники:

  основні колірні типи шкурок норки (Scanblack, Redglow, Violet, Jaguar, Scanbrown, Pastel, Silverblue, Blue Iris, Scanglow, Pearl, Black Cross, Polomino, Mahogan, White, Sapphire, Var. Cross);

  розміри шкурок норки визначаються виміром їх довжини від кінчика носа до основи хвоста; сортування за якістю, розподіл за якістю проходить в кілька етапов- спочатку упорядковано шкурки з різними видами пороком, шкурки якості II і шкурки річного забою. Потім залишилися шкурки поділяють на такі групи: SAGA ROYAL, SAGA і якість I;

  сортування за відтінком підпуши проходить на заключному етапі в залежності від кольору пухових волосся (C1, C2, C3, C4, - від англ. "CLARITY" - чистота, ясність) o C1 - блакитний відтінок, найбільш "чистий" колір o C4 - коричневий відтінок. [1].

  Об'єктом дослідження служили шкурки норки (самців і самок) різних колірних типів, реалізовані на Копенгагенському хутровому аукціоні в березні і травні 2019 року.

  Результати дослідження зміни кількості шкурок норки виставлених для реалізації на аукціоні Kopenhagen Fur в березні і травні 2019 року приведені в таблиці 1

  Таблиця 1 Кількість шкурок норки різних колірних типів, виставлених на аукціоні Kopenhagen Fur в березні

  і травні 2019 р.

  Кількість виставлених шкурок, шт. Зміна кількості шкурок, шт.

  кольорові типи

  Березень Травень Самців Самок

  Самці Самки Самці Самки

  Чорні 11753 4159 - 694 -11753 -3465

  Чорні вельвет 56564 47455 116 - -56448 -47455

  Махогані вельвет 118984 128492 196232 186453 +77248 +57961

  Махогані 9707 24809 41494 +23952 +16685

  Коричневі 315226 201806 300295 278457 -14931 +76651

  Коричневі вельвет 909771 850657 952292 1074092 +42521 +223435

  Перлинні вельвет 97608 130317 297128 271659 +199520 +141342

  Перлинні 47907 30476 69057 87461 +21150 +56985

  Сапфір 17589 18281 10402 8703 -7181 -9578

  Сапфір вельвет 61544 46433 21103 22118 -40441 -24315

  Сріблясто-блакитні вельвет 229336 290944 473317 349238 +243981 +58294

  Білі 75220 85577 75868 115584 +648 +30007

  Білі вельвет 217702 214058 327567 329025 +109865 +114967

  Паломіно 22882 36963 69149 52161 +46267 +15198

  Паломіно вельвет 197094 162267 267525 236704 + 70458 -74437

  Чорні крестовки 14481 23694 53188 58538 + 38707 +34844

  Сріблясто-блакитні 92295 80151 119647 84545 + 27352 +4394

  крестовки

  Разом 2 495 663 2 376 539 2 966 550 2 806 585 +752 184 +660 674

  Виходячи з результатів таблиці 1, можна зробити висновки про те, що в травні 2019 року, значно зросла кількість виставлених на аукціон Kopenhagen Fur шкурок норки наступних колірних типів: махогані вельвет, коричневі вельвет, перлинні вельвет, перлинні, сріблясто-блакитні вельвет, білі вельвет, паломіно, паломіно вельвет, Черніїв крестовки і сріблясто-блакитні крестовки. Можливо, при підготовці в травні Копенгагенський хутровий аукціон почав скуповувати шкурки на інших аукціонах, період торгів яких починав підходити до кінця. Крім того, всі колірні типи шкурок норки, кількість яких збільшилася, є особливо цінними колірними типами і володіють високими товарними властивостями волосяного покриву.

  На аукціоні Kopenhagen Fur в травні і березні загальна кількість шкурок самців норки перевищило кількість шкурок самок, що обумовлено більшою площею шкурок самців.

  Результати вивчення середніх цін на шкурки норки самців і самок різних колірних типів реалізованих на аукціоні Kopenhagen Fur в березні і травні 2019 року представлені в таблиці 2.

  Таблиця 2 - Середня ціна за шкурки норки різних колірних типів, виставлених на аукціоні Kopenhagen Fur в

  березні і травні 2019 р.

  Кольорові типи Середня ціна, $

  Ма рт травня

  Самці Самки Самці Самки

  Чорні 41,5 19,0 - 9,4

  Чорні вельвет 46,9 28,8 22,8 -

  Махогані вельвет 34,2 20,1 44,2 28,8

  Махогані 43,6 26,1 32,8 19,6

  Коричневі 48,2 22,8 42,9 23,4

  Коричневі вельвет 46,9 30,8 104,5 23,4

  Перлинні вельвет 46,2 28,1 48,2 80,4

  Перлинні 40,2 22,1 40,2 27,5

  Сапфір 44,9 28,1 37,5 23,4

  Сапфір вельвет 49,6 30,8 49,6 27,5

  Сріблясто-блакитний 44,2 26,8 41,5 22,8

  Сріблясто-блакитні вельвет 48,2 29,5 48,2 27,5

  Білі 44,9 24,1 44,2 22,8

  Білі вельвет 48,2 93,8 46,9 30,8

  Паломіно 40,9 24,1 37,5 24,1

  Паломіно вельвет 44,9 28,1 42,2 28,1

  Чорні крестовки 39,5 31,5 42,9 30,8

  Коричневі крестовки 38,2 16,6 24,8 16,1

  Сріблясто-блакитні крестовки 140,7 71,0 48,2 30,1

  Виходячи з результатів таблиці 2, можна зробити висновки про те, що ціна на більшість шкурок норки, реалізованих на аукціоні Kopenhagen Fur, в травні стала нижче в порівнянні з ціною на шкурки норки аналогічних колірних типів, реалізованих в лютому. Можливо, це пов'язано із загальним збільшенням кількості шкурок норки по всіх позиціях на березневих торгах .

  Найвища середня ціна була встановлена ​​для шкурок норки колірних типів: коричневий вельвет і сріблясто-блакитні крестовка. В середньому, все шкурки самців норки коштували дорожче, ніж шкурки самок аналогічних колірних типів, що пояснюється добре розвиненим статевим диморфізму (площа шкурок самця більше).

  Важливу роль при аналізі результатів реалізації хутрових шкурок на міжнародних аукціонах грає відсоток продажів - відношення кількості виставлених на торги шкурок до кількості проданих шкурок. Результати вивчення відсотка продажів шкурок норки, виставлених на аукціоні Kopenhagen Fur в березні і травні 2019 року, представлені в таблиці 3.

  Таблиця 3 - Відсоток продажів шкурок норки, виставлених на аукціоні Kopenhagen Fur в березні і травні 2019 р.

  Кольорові типи Відсоток продажів,%

  березень травень

  Самці Самки Самці Самки

  Чорні 100 100 - 100

  Чорні вельвет 100 100 100 -

  Махогані вельвет 100 100 91 98

  Махогані 98 100 100 84

  Кор ічневие 99 100 89 99

  Коричневі вельвет 99 100 90 100

  Перлинні вельвет 99 100 100 88

  Перлинні 100 100 91 100

  Сапфір 100 100 72 72

  Сапфір вельвет 99 100 89 96

  Сріблясто-блакитний 100 100 99 97

  Сріблясто-блакитні вельвет 100 100 100 97

  Білі 100 100 98 87

  Білі вельвет 99 100 86 83

  Паломіно 100 99 94 99

  Паломіно вельвет 100 100 95 99

  Чорні крестовки 100 100 100 63

  Коричневі крестовки 100 100 100 100

  Сріблясто-блакитні крестовки 100 100 99 97

  Середнє значення 99,6 99,9 94 92,1

  У травні 2019 роки кількість виставлених на аукціон Kopenhagen Fur шкурок норки більшості колірних типів, як самців, так і самок значно зросла. Середня ціна на шкурки норки, реалізовані на аукціоні Kopenhagen Fur в травні 2019 року, стала нижче в порівнянні зі шкірками норки, виставленими на аукціоні Kopenhagen Fur в березні 2019 р.

  Зниження попиту на шкурки норки в травні 2019 року було відзначено і на торгах інших хутрових аукціонів, фахівці пояснюють цей факт надлишком товару, активною роботою захисників тварин, глобальним потеплінням та ін.

  Конфлікт інтересів Conflict of Interest

  Не вказано. None declared.

  ^ Ісок літератури / References

  1. Філатова І.В. Історія развитя хутрової ринку в Росії [Електронний ресурс] / Філатова І.В .// Міжнародний журнал гуманітарних та природничих наук. 2016. №1. URL: https://load.amosov.org.ua/www/science/2/istoriya-razvitya-pushno-mehovogo-rynka-v-rossii (дата звернення: 18.05.2019).

  2. Кунаков Дмитро Анатолійович Копенгагенський хутровий аукціон [Електронний ресурс] // Російський зовнішньоекономічний вісник. 2009. №2. URL: https://load.amosov.org.ua/www/science/2/kopengagenskiy-pushnoy-auktsion (дата звернення: 18.05.2019).

  3. Джавахіді Іраклій Олександрович Ринок хутряних виробів: економіко-правовий аспект // Бізнес в законі. 2015. №1. С.3-5.

  4. Джавахіді Іраклій Олександрович Сучасні джерела правового регулювання торгівлі з хутра [Електронний ресурс] // Прогалини в українському законодавстві. 2014. №6. URL: https://load.amosov.org.ua/www/science/2/sovremennye-istochniki-pravovogo-regulirovaniya-torgovli-iz-meha (дата звернення: 18.05.2019).

  5. Валєєва Г.А. Організаційно-економічні особливості ринку хутрових-ни та тенденції його розвитку на сучасному етапі / Г.А. Валєєва, Д. У. Мусіна // Вісник Казанського державного аграрного університету. -2010. - Т. 5. - № 3 (17), С. 46-48.

  6. Гусєва Марина Анатоліївна, Андрєєва Олена Георгіївна Характеристика основного асортименту товарів хутряної галузі [Електронний ресурс] // Universum: технічні науки. 2016. №3-4 (25). URL: https://load.amosov.org.ua/www/science/2/harakteristika-osnovnogo-assortimenta-tovarov-mehovoy-otrasli-v-rossii (дата звернення: 18.05.2019).

  7. Савонін Олексій Олександрович, Філіпьечев Олексій Олегович Сезонна динаміка розмірів індивідуального ділянки самців і самок американської норки (Neovison vison Schreber, 1777) [Електронний ресурс] // Изв. Сарат. ун-ту Нов. сер. Сер. Хімія. Біологія. Екологія. 2015. №1. URL: https://load.amosov.org.ua/www/science/2/sezonnaya-dinamika-razmerov-individualnogo-uchastka-samtsov-i-samok-amerikanskoy-norki-neovison-vison-schreber-1777-na- territorii (дата звернення: 18.05.2019).

  8. Цвєтков Ілля Миколайович, Дікарёв Станіслав В'ячеславович, Корабльов Микола Павлович, Корабльов Павло Миколайович Роль статевого диморфізму в мінливості скелета кінцівок американської норки (Neovison vison) // Известия Великолуцькому державної сільськогосподарської академії. 2017. №5. С. 44-48

  9. Некрасова Галина Миколаївна, Елсукова Анна Василівна Удосконалення способів обробки хутра [Електронний ресурс] // Концепт. 2018. №S33. URL: https://load.amosov.org.ua/www/science/2/sovershenstvovanie-sposobov-obrabotki-meha-1 (дата звернення: 18.05.2019).

  10. Хутряна справа / Kopenhagen Fur / URL :: http://infofur.org.ua/kopenhagen-fur.html. (Дата звернення: 18.05.2019).

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Filatova I.V. Istoriya razvitya pushno-mekhovogo rynka v Rossii [History of Fur Market Development in Russia] [Electronic resource] / Filatova I.V.// Mezhdunarodniy Zhurnal Gumanitarnykh i Estestvennykh nauk [International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2016. No.1. URL: https://load.amosov.org.ua/www/science/2/istoriya-razvitya-pushno-mehovogo-rynka-v-rossii (accessed: 18.05.2019). [In Russian]

  2. Kunakov Dmitriy Anatolyevich Kopengagenskii pushnoi auktsyon [Copenhagen Fur Auction] [Electronic resource] // Rossiyskiy vneshneekonomicheskiy vestnik [Russian Foreign Economic Bulletin]. 2009. No. 2. URL: https://load.amosov.org.ua/www/science/2/kopengagenskiy-pushnoy-auktsion (accessed: 18.05.2019). [In Russian]

  3. Javahidi Irakli Alexandrovich Rynok mekhovykh izdelii: ekonomiko-pravovoi aspekt [Fur Market: Economic and Legal Aspects] // Biznes v zakone [Business in Law]. 2015. No.1. P.3-5. [In Russian]

  4. Javahidi Irakli Alexandrovich Sovremennye istochniki pravovogo regulirovaniya torgovli iz mekha [Modern Sources of Legal Regulation of Fur Trade] [Electronic resource] // Probely v rossiyskom zakonodatel'stve [Gaps in the Russian Legislation]. 2014. No. 6. URL: https://load.amosov.org.ua/www/science/2/sovremennye-istochniki-pravovogo-regulirovaniya-torgovli-iz-meha (accessed: 18.05.2019). [In Russian]

  5. Valeeva, G.A. Organizatsionno-ekonomicheskie osobennosti rynka pushniny i tendentsii ego razvitiya na sovremennom etape [Organizational and Economic Features of Fur Market and its Development Trends at Present Stage] / G.A. Valeeva, D.U. Musina // Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of the Kazan State Agrarian University]. - 2010. - V. 5. - No. 3 (17), P. 46-48. [In Russian]

  6. Guseva Marina Anatolyevna, Andreeva Elena Georgievna Kharakteristika osnovnogo assortimenta tovarov mekhovoi otrasli [Characteristics of Main Range of Goods of Fur Industry] [Electronic resource] // Universum: tekhnicheskiye nauki [Universum: Technical Sciences]. 2016. No.3-4 (25). URL: https://load.amosov.org.ua/www/science/27harakteristika-osnovnogo-assortimenta-tovarov-mehovoy-otrasli-v-rossii (accessed: 18.05.2019). [In Russian] e

  7. Savonin Aleksey Aleksandrovich, Filipyechev Aleksei Olegovich Sezonnaya dinamika razmerov individualnogo uchastka samtsov i samok amerikanskoi norki (Neovison vison Schreber, 1777) [Dynamics of the Size of Individual Plot of Males and Females of the American Mink] [Electronic resource] // Izv . Sarat. un-ta Nov. ser. Ser. Khimiya. Biologiya. Ekologiya [Sarat. Un. Bulletin. New Ser. Chemistry. Biology. Ecology]. 2015. No.1. URL: https://load.amosov.org.ua/www/science/2/sezonnaya-dinamika-razmerov-individualnogo-uchastka-samtsov-i-samok-amerikanskoy-norki-neovison-vison-schreber-1777-na- territorii (accessed: 18.05.2019). [In Russian]

  8. Ilya Nikolayevich Tsvetkov, Stanislav Vyacheslavovich Dikarev, Nikolay Pavlovich Korablyov, Pavel Nikolaevich Korablev Rol polovogo dimorfizma v izmenchivosti skeleta konechnostey amerikanskoi norki (Neovison vison) [Role of Sexual Dimorphism in the Variability of the Skeleton of American Mink Limbs] // Izvestiya Velikolukskoy gosudarstvennoy sel'skokhozyaystvennoy akademii [Bulletin of Velikolukskoy State Agricultural Academy]. 2017. No.5. P. 44-48. [In Russian]

  9. Nekrasova Galina Nikolaevna, Elsukova Anna Vasilyevna Sovershenstvovanie sposobov obrabotki mekha [Improvement of Methods for Treating Fur] // Kontsept [Concept] 2018. No. S33. URL: https://load.amosov.org.ua/www/science/2/sovershenstvovanie-sposobov-obrabotki-meha-1 (accessed: 18.05.2019). [In Russian]

  10. Mekhovoe delo [Furriery] [Electronic resource] / Kopenhagen Fur / URL: http://infofur.org.ua/kopenhagen-fur.html. (Accessed: 18.05.2019). [In Russian]


  Ключові слова: ХУТРОВИЙ АУКЦІОН / ШКУРКИ НОРКИ / РЕАЛІЗАЦІЯ / ПИТАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ / ВІДСОТОК ПРОДАЖ / FUR AUCTION / MINK SKINS / SALES / PRICING ISSUES / PERCENTAGE OF SALES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити