Питання раннього виявлення туберкульозної інфекції у дітей з ревматоїдним артритом (РА) стають особливо актуальними при призначенні базисної терапії генно-інженерними біологічними препаратами (ГІБП). У такому випадку всі вони знаходяться в групі ризику по захворюванню туберкульозом двічі, як через хворобу, так і застосовується лікування. В роботі представлені результати обстеження 121 дитини від 1 року до 7 років. Сформовано 2 групи: до першої групи (група вивчення) включені 53 пацієнта з ревматоїдним артритом, в другу (група порівняння) - 68 дітей без ревматоїдного артриту. Проведено порівняльний аналіз даних щорічної проби Манту, додатково поставлено проба з «Діаскінтест» для диференціальної діагностики вакцинального і інфекційної алергії, вивчені фактори ризику по туберкульозу. У дітей з ЮІА частіше відмічена неефективна вакцинація БЦЖ, розмір рубчика достовірно відрізняється меншими розмірами. При оцінці проб переважає низька чутливість до туберкуліну за пробою Манту з 2 ТО туберкуліну над помірною і високою в порівнянні з групою контролю. При порівняльному аналізі чинників ризику по туберкульозу, соціальні фактори практично не відрізнялися (37,7% -32,3% відповідно). Застосування «Діаскінтест» виключає активну туберкульозну інфекцію при негативних результатах, розширюючи можливості для призначення ГІБП у дітей з РА.

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - М. В. Ураксіна, Е. А. Амосова, Б. Є. Бородулін


Analysis of the results of the mantoux test with 2 TE in children with rheumatoid arthritis when prescribing genetically engineered drugs

Questions of early detection of tuberculosis infection in children with rheumatoid arthritis (RA) are of particular relevance when prescribing basic therapy with genetically engineered biological drugs (GEBD). At the same time, all of them are at twice the risk of tuberculosis, both for the disease itself and for the treatment used. The article presents the results of a survey of 121 children aged 1 to 7 years. Two groups were formed: the first group (main group) included 53 patients with rheumatoid arthritis, and the second (comparison group) - 68 children without rheumatoid arthritis. A comparative analysis of the data from the annual Mantoux test was carried out, an additional test with Diaskintest was conducted for differential diagnosis of vaccine and infectious allergies, and risk factors for tuberculosis were studied. In children with JIA, an ineffective BCG vaccination is more often observed, the size of the scar significantly differs in smaller sizes. When evaluating the samples, low sensitivity to tuberculin in the Mantoux test with 2 TE prevails over moderate and high compared with the control group. In a comparative analysis of tuberculosis risk factors, social factors were almost the same (37.7% -32.3%, respectively). The use of Diaskintest excludes active tuberculosis infection in case of negative results, expanding the possibilities for prescribing GEBD in children with RA.


Область наук:
 • клінічна медицина
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Алергологія та Імунологія в Педіатрії

  Наукова стаття на тему 'Аналіз результатів проби манту з 2 ТО туберкуліну у дітей з ревматоїдним артритом при призначенні генно-інженерних препаратів'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз результатів проби манту з 2 ТО туберкуліну у дітей з ревматоїдним артритом при призначенні генно-інженерних препаратів»

  ?ОРИГІНАЛЬНА СТАТТЯ / ORIGINAL ARTICLE

  Аналіз результатів проби манту з 2 ТО туберкуліну у дітей з ревматоїдним артритом при призначенні генно-інженерних препаратів

  DOI10.24411 / 2500-1175-2020-10002

  М.В. Ураксіна, Е.А. Амосова, Б.Є. Бородулін

  Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої освіти «Самарський державний медичний університет» Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, м Самара, Росія

  Питання раннього виявлення туберкульозної інфекції у дітей з ревматоїдним артритом (РА) стають особливо актуальними при призначенні базисної терапії генно-інженерними біологічними препаратами (ГІБП). У такому випадку всі вони знаходяться в групі ризику по захворюванню на туберкульоз двічі, як через хворобу, так і застосовується лікування. В роботі представлені результати обстеження 121 дитини від 1 року до 7 років. Сформовано 2 групи: до першої групи (група вивчення) включені 53 пацієнта з ревматоїдним артритом, в другу (група порівняння) - 68 дітей без ревматоїдного артриту. Проведено порівняльний аналіз даних щорічної проби Манту, додатково поставлено проба з «Діаскінтест» для диференціальної діагностики вакцинального і інфекційної алергії, вивчені фактори ризику по туберкульозу. У дітей з ЮІА частіше відмічена неефективна вакцинація БЦЖ, розмір рубчика достовірно відрізняється меншими розмірами. При оцінці проб переважає низька чутливість до туберкуліну за пробою Манту з 2 ТО туберкуліну над помірною і високою в порівнянні з групою контролю. При порівняльному аналізі чинників ризику по туберкульозу, соціальні фактори практично не відрізнялися (37,7% -32,3% відповідно). Застосування «Діаскінтест» виключає активну туберкульозну інфекцію при негативних результатах, розширюючи можливості для призначення ГІБП у дітей з РА. Ключові слова: ревматоїдний артрит, туберкульоз, мікобактерія туберкульозу, латентна туберкульозна інфекція, імунітет.

  Для цитування: Ураксіна М.В., Амосова Е.А., Бородулін Б.Є. Аналіз результатів проби манту з 2 TE у дітей з ревматоїдним артритом при призначенні генно-інженерних препаратів. Алергологія та імунологія в педіатрії. 2020; 60 (1): 44-48, https: // doi 10.24411 / 2500-1175-2020-10003

  Analysis of the results of the mantoux test with 2 TE in children with rheumatoid arthritis when prescribing genetically engineered drugs

  DOI10.24411 / 2500-1175-2020-10002

  M.V. Uraksina, E.A. Amosova, B.E. Borodulin

  Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Samara State Medical University» of the Ministry of Health of the Russia Federation, Samara

  Questions of early detection of tuberculosis infection in children with rheumatoid arthritis (RA) are of particular relevance when prescribing basic therapy with genetically engineered biological drugs (GEBD). At the same time, all of them are at twice the risk of tuberculosis, both for the disease itself and for the treatment used. The article presents the results of a survey of 121 children aged 1 to 7 years. Two groups were formed: the first group (main group) included 53 patients with rheumatoid arthritis, and the second (comparison group) - 68 children without rheumatoid arthritis. A comparative analysis of the data from the annual Mantoux test was carried out, an additional test with Diaskintest was conducted for differential diagnosis of vaccine and infectious allergies, and risk factors for tuberculosis were studied.

  In children with JIA, an ineffective BCG vaccination is more often observed, the size of the scar significantly differs in smaller sizes. When evaluating the samples, low sensitivity to tuberculin in the Mantoux test with 2 TE prevails over moderate and high compared with the control group. In a comparative analysis of tuberculosis risk factors, social factors were almost the same (37.7% -32.3%, respectively).

  Для кореспонденції:

  Ураксіна Марія Володимирівна, ординатор кафедри фтизіатрії і пульмонології ФГБОУ ВО СамГМУ МОЗ Росії

  Адреса: 443099, м Самара, вул. Чапаєвська, 89 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  For correspondense:

  Maria V. Uraksina, resident of the Department of phthisiology and pulmonology of FSBEI of HE «Samara SMU» of the Ministry of Health of the Russia Federation Address: 89 Chapayevskaya str., Samara, 443099, Russia E-mail: mashka05-94 @ mail.org.ua

  ОРИГІНАЛЬНА СТАТТЯ / ORIGINAL ARTICLE

  The use of Diaskintest excludes active tuberculosis infection in case of negative results, expanding the possibilities for prescribing GEBD in children with RA.

  Keywords: rheumatoid arthritis, tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, latent tuberculosis infection, immunity.

  For citation: Uraksina M.V., Amosova E.A., Borodulin B.E. Analysis of the results of thetuberculin test with 2 TE in children with rheumatoid arthritis when prescribing genetically engineered drugs. Allergology and Immunology in Pediatrics. 2020; 60 (1): 44-48, https: // doi 10.24411 / 2500-1175-2020-10003

  ВСТУП

  В даний час ревматоїдний артрит є актуальним захворюванням дитячого віку. Ревматоїдний артрит (РА) - хронічне аутоімунне захворювання з переважним ураженням суглобів, невідомої етіології, зі складним патогенезом, що відрізняється вираженим клінічним поліморфізмом і генетичної неоднорідністю. Захворюваність на ювенільний ідіопатичний артрит (ЮІА) становить від 2 до 16 на 100 тис. Поширеність ЮІА в різних країнах коливається від 0,05 до 0,6%, частіше ЮІА хворіють дівчинки. Смертність - в межах 0,5-1% [1]. В даний час в лікуванні ЮІА стали застосовуватися ГІБП, які показали високу ефективність [2, 3]. Відомо, що при застосуванні імуно-супресивної терапії у дітей значно підвищується ризик туберкульозної інфекції, що служить підставою для спостереження цих дітей в групі ризику по туберкульозу як в первинній ланці охорони здоров'я, так і у лікаря фтизіатра [4].

  Основним методом раннього виявлення туберкульозної інфекції у дітей до 7 років є скринінг по пробі Манту з 2 ТО туберкуліну; старше 7-річного віку і до 18 років - проба з алергеном туберкульозним рекомбінантним в стандартному розведенні «Діаскінтест» [5, 6]. В результаті скринінгу виявляються діти з латентною туберкульозною інфекцією (ЛТИ) - стан, при якому Mycobacterium tuberculosis (MBT) присутні в організмі людини, обумовлюючи позитивні реакції на імунологічні тести, в тому числі на туберкульозні алергени, при відсутності клінічних та рентгенологічних ознак захворювання на туберкульоз [ 7, 8]. Даний підхід дозволяє провести комплекс заходів для попередження розвитку активного туберкульозу.

  Діти з ЮІА, будучи групою високого ризику по розвитку туберкульозу, обстежуються 2 рази в рік по пробі Манту з 2 ТО туберкуліну в первинній ланці охорони здоров'я [1]. Факт інфікування у дітей до 7

  років встановлюється при зміні чутливості до туберкуліну за пробою Манту з 2 ТО туберкуліну. У складних випадках диференціальної діагностики поствакцинальной і інфекційної алергії ставлять пробу з АТР [8, 9]. Для виключення активних форм туберкульозу, в тому числі малих форм, на підставі позитивного результату проби з АТР проводять комп'ютерну томографію органів грудної клітини [10, 11]. Застосування в терапії ГІБП більше одного місяця є визнаним в світі неспецифічним медико-біологічним фактором ризику розвитку туберкульозу. Висока частота туберкульозу та роль скринінгу на туберкульоз до початку будь-якої імуносупресивної терапії у хворих ревматоїдний захворюваннями показана в роботах багатьох вчених [12, 13].

  Мета: провести аналіз результатів проби Манту з 2 ТО туберкуліну у дітей з ревматоїдним артритом при призначенні генно-інженерних препаратів.

  МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Обстежено діти (n = 121) від 1 року до 7 років, спрямовані до фтизіатра для обстеження на туберкульозну інфекцію. В першу групу (група вивчення) увійшли 53 пацієнта з ревматоїдним артритом, в другу (група порівняння) - 68 дітей без ревматоїдного артриту. У першій групі всі діти перебували на обліку у ревматолога. У другій групі діти набиралися методом суцільної вибірки за той же часовий період при виключенні видимих ​​клінічних проявів захворювань суглобів і алергічних захворювань. При опитуванні вивчалися фактори ризику інфікування мікобактеріями туберкульозу (МБТ): епідеміологічні (контакт з хворим на туберкульоз), соціальні (матеріально-побутові умови проживання, повна / неповна сім'я), статево-вікові, медико-біологічні (специфічні і неспецифічні). Специфічним медико-біологічним фактором ризику вважали неефективність вакцинації

  ОРИГІНАЛЬНА СТАТТЯ / ORIGINAL ARTICLE

  БЦЖ. У всіх дітей оцінювали ефективність вакцинації БЦЖ - вважалася ефективною при наявності рубчика в місці введення вакцини БЦЖ і позитивної реакції на пробу Манту з 2 ТО туберкуліну в перший рік з подальшим зменшенням розміру папули. (В якості скринінгу всім дітям проводили пробу Манту з 2 ТО туберкуліну, згідно з Наказом МОЗ РФ від 29.12.2014 № 951 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо вдосконалення діагностики та лікування туберкульозу органів дихання».) Результати оцінювали: негативний - уколочной реакція, сумнівна - гіперемія , папула до 5 мм, позитивна - папула від 5 до 17 мм, гиперергическая папула більше 17 мм. Інфекційний характер проби Манту з 2 ТО туберкуліну «віраж» ставилося при переході негативної проби в позитивну, при наростанні розміру папули в порівнянні з попередньою на 6 мм і більше, поступове, протягом декількох років, посилення чутливості і виражених проб Манту з 2 ТО туберкуліну, гиперергической реакції на пробу Манту з 2 ТО туберкуліну (розмір папули 17 мм і більше). Для диференціальної діагностики інфекційного і вакцинального характеру чутливості ставили пробу з алергеном туберкульозним рекомбі-нантним в стандартному розведенні «Діаскін-тест», результати оцінювалися: негативний - при повній відсутності інфільтрату та гіперемії або при наявності уколочной реакції до 2 мм або «синяка» до 1 -3 мм в діаметрі; сумнівний - при наявності гіперемії без інфільтрату; позитивний - при наявності інфільтрату (папули) будь-якого розміру. Сумнівні і позитивні результати оцінювалися як ознаки активної туберкульозної інфекції. Для виключення локальних форм туберкульозу за показаннями проводили рентгенографію органів грудної клітини та комп'ютерну томографію. Загальноклінічні методи дослідження включали загальний аналіз крові, з розгорнутою лейкоформули і загальний аналіз сечі. Оцінка кількісних показників проводилася за значенням середньої величини, розрахунок колебаемості всіх значень ознаки проводився з використанням середнього квадратичного відхилення. Аналіз якісних ознак проводився через дослідження їх частот за допомогою таблиць спряженості з використанням критерію згоди р2 (критерію Пірсона) або р2 з поправкою Йейтса.

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  При гендерному розподілі в першій групі дівчаток було - 45 (84,9%), хлопчиків - 8 (15,1%), у другій групі дівчаток - 36 (52,9%) і хлопчиків - 32 (47,1%). Середній вік склав 4,9 ± 1,7 років. У групі вивчення відзначалося значне переважання дівчаток (р2 = 13,75, р = 0,0002).

  У першій групі при аналізі клінічних форм ревматоїдного артриту спостерігалося наступний розподіл: ювенільний ідіопатичний артрит, олігоартріт персистирующий - 37,8% (п = 20/53), ювенільний ідіопатичний артрит, поліартрит серонегативний - 35,8% (п = 19 / 53), ювенільний ідіопатичний артрит, що поширився - 13,2% (п = 7/53), ювенільний ідіопатичний артрит, поліартрит серопо-зітівний - 11,3% (п = 6/53), ювенільний ідіопатичний артрит, системний варіант - 1,9% (п = 1/53) (рис. 1).

  Малюнок 1. Розподіл клінічних форм Юве-нільного идиоматического артриту в 1 групі

  40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

  1 група

  1,90%

  олігоартріт поліартрит поширеною-персистуюча. серонегат. нівшійся

  поліартрит серопозі-тивний

  При вивченні факторів ризику з туберкульозу серед всіх дітей соціальні чинники (матеріально-побутові умови проживання, повна / неповна сім'я) були виявлені в 30,6% (п = 37), епідеміологічні чинники (контакт з хворим на туберкульоз) в 24,8% ( п = 30) випадків. При порівнянні по групах соціальні фактори ризику зустрічалися з однаковою частотою у дітей першої групи - 37,7% (п = 20/53) і другий - 32,3% (п = 22/68). Епідеміологічний фактор ризику (контакт з хворим на туберкульоз) у дітей з першої групи був 3,7% (п = 2/53), у другій групі - 27,9% (п = 19/68) (р 2 = 12,13, р = 0,0005). Наявність супутньої патології з боку інших органів в

  ОРИГІНАЛЬНА СТАТТЯ / ORIGINAL ARTICLE

  першій групі 83% (п = 44/53), з них хронічна персистуюча герпетична інфекція (11,3%), хронічний тонзиліт (11,3%), аденоїди (11,3%), сколіоз, плосковальгусной деформація стоп (9, 4%), анемія середнього ступеня тяжкості (7,5%), ППЦНС (5,6%), хронічна персистуюча цитомегаловірусна інфекція (5,6%), медикаментозний синдром Іценко - Кушинга (3,8%), бронхіальна астма (1 , 8%), атопічний дерматит (1,8%), міопія слабкого ступеня (1,8%); що в 2,5 рази більше, ніж у другій - 33,8% (п = 23/68) (р 2 = 27,21 з поправкою Йейтса, р = 0,0000).

  Вакцинація БЦЖ була 100% в обох групах. У першій групі вакциновані вакциною БЦЖ 58,5% (п = 31/53), БЦЖ-М - 41,5% (п = 22/53). У групі порівняння 75% (п = 51/68) (р 2 = 3,72, р = 0,0539) і 25% (п = 17/68) (р 2 = 3,72, р = 0,0539) відповідно. Неефективна вакцинація в першій групі була в 9% (п = 5/53), в 2 рази частіше, ніж у другій 4,4% (п = 3/68), р2 = 0,54 з поправкою Йейтса, р = 0, 4627) (рис. 2).

  Малюнок 2. Оцінка ефективності вакцинації БЦЖ у дітей в досліджуваних групах

  80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

  рубчик 2-5 мм

  рубчик >5 мм

  неефективна 'вакцинація

  При вимірі рубчика БЦЖ в першій груп-пе 73% (п = 35/48) - рубчик 2-5 мм, 27% (п = 13/48) - рубчик >5 мм. У групі порівняння 17% (п = 11/65) (р 2 = 35,87, р = 0,0000), 83% (п = 54/65) (р 2 = 35,87, р = 0,0000) відповідно. Післявакцинну рубчик в першій групі відрізняється в більшості випадків меншими розмірами (р<0,05).

  Вивчено характер чутливості до туберкуліну (проби Манту з 2 ТО туберкуліну) в динаміці - за роками (за даними форми обліку 063 / у). Оцінювали вираженість проби Манту з 2 ТО туберкуліну: низька чутливість до туберкуліну (розміри папули від 6 до 10 мм); помірна і висока чутливість (папула від 11 до 16 мм); з гиперергической реакцією на туберкулін (папула 17 мм і більше). У першій

  групі низька чутливість до туберкуліну була виявлена ​​в 96,2% випадків (п = 51/53), помірна - у 3,8% (n = 2/53). У другій групі низька чутливість була виявлена ​​у 21,5% пацієнтів (n = 15/68) (р2 = 63,13 з поправкою Йейтса, р = 0,0000), помірна і висока в 67,7% (п = 46 / 68) (р 2 = 13,56 з поправкою Йейтса, р = 0,0002), гіпер-ергічні в 10,8% (п = 7/68) (р 2 = 4,06 з поправкою Йейтса, р = 0,0404) . У першій групі було 3,8% (п = 2/53) випадків «віражу» туберкулінової проби по пробі Манту: в одному випадку розмір проби був 11 мм, а в другому 12 мм - в динаміці характеризувалася як монотонна чутливість (рис. 3 ).

  Малюнок 3. Розподіл за розміром (мм) позитивних результатів проби Манту з 2 ТО туберкуліну ППД-Л в досліджуваних групах

  100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

  96,20%

  розмір папули 6-10 мм

  розмір папули 11-16 мм

  розмір папули 17 мм

  У другій групі ранній період туберкульозної інфекції «віраж» поставлений в 25% (n = 17/68) (р 2 = 8,60 з поправкою Йейтса, р = 0,0034): 7 випадків - гиперергическая проба, 4 випадки - наростання за рік на 6 мм і більше, 5 випадків - перехід негативного результату в позитивний (рис. 2).

  Всім дітям, як з «віражем», так і поствакцинальной алергією, проводилася проба з АТР «Діаскінтест»: в першій групі у всіх випадках результат негативний, у другій з 17 випадків 12 - позитивний (70%), 5 - негативний результат (30 %) проби з «Діаскінтест».

  При негативній пробі з «Діаскінтест» і відсутності інших обтяжуючих чинників з туберкульозу у дітей з РА було призначено лікування ГІБП відповідно до рекомендацій ревматолога. Спостереження фтизіатром проводилося під час лікування постійно, проба Манту ставилася 2 рази в рік, даних за туберкульозну інфекцію не виявляється.

  АЛЕРГОЛОГІЯ і ІМУНОЛОГІЯ в ПЕДІАТРІЇ, № 1 (60), березень 2020 ОРИГІНАЛЬНА СТАТТЯ / ORIGINAL ARTICLE

  ВИСНОВОК

  Питання ранньої діагностики туберкульозної інфекції у дітей з ревматоїдним артритом є ключовими при призначенні в лікуванні генно-інженерних препаратів. Призначення ГІБП є потужним провокатором активації латентної туберкульозної інфекції [3]. Питання вивчення чутливості до туберкуліну серед дітей з РА в порівнянні із загальною популяцією дітей раніше не розглядалися. Поява РА в ранньому дитинстві передбачає значні зміни в імунній системі дитини з народження, що провокують хронічний процес, що неодмінно має співвідноситися з особливостями розвитку імунної відповіді на вакцинацію і проявами відповідної реакції на шкірний туберкуліновий

  тест, що відображають клітинно-опосередковані реакції (ГЗТ). Дане спостереження виявило відмінності, що вказують на меншу вираженість ГЗТ у дітей з РА по формуванню імунної відповіді на вакцинацію і більш низької чутливості до туберкуліну за пробою Манту з 2 ТО туберкуліну в порівнянні з групою контролю. Використання додатково проби з «Діаскінтест» для виключення туберкульозної інфекції у дітей з вакцинального алергією дозволяє виключити активну туберкульозну інфекцію при призначенні ГІБП. Отримані дані щодо застосування шкірних проб з туберкуліном для виключення туберкульозної інфекції показують широкі можливості безпечного застосування ГІБП у дітей з ревматоїдним артритом.

  ЛІТЕРАТУРА / REFERENCES

  1. Бородулина Е.А., Санталова Г.В., Кудлай Д.А., Амосова Е.А., Бородулін Б.Є., Ураксіна М.В. Моніторинг туберкульозної інфекції у дітей з ювенільний ідіопатичний артрит, які отримують генно-інженерні препарати // Педіатрія-2019. Т. 98 / № 2. С. 209-213.

  2. Аксьонов М.В., П'ятих Е.А. Можливості використання генно-інженерних біологічних препаратів в лікуванні ревматоїдного артриту // Міжнародний студентський науковий вісник. 2015. № 2-3. С. 396-398.

  3. Щаднева С.І. Генно-інженерні біологічні препарати в лікуванні ревматичних захворювань // Забайкальський медичний журнал. 2016. № 2. С. 3-8.

  4. Амосова Е.А., Крюкова А.М., Козлова О.С., Ахмерова Т.Є., Бородулина Е.А. Фактори ризику інфікування дітей мікобактеріями туберкульозу // Туберкульоз і хвороби легенів. - 2011. № 88 (4). С. 33.

  5. Бородулина Е.А. Скринінг туберкульозної інфекції. Сучасні рекомендації // Алергологія та імунологія в педіатрії. 2017. № 2 (49). С. 29-33.

  6. Шелкова Е.С. Діагностика туберкульозу з використанням шкірних імунологічних тестів. Реальність і перспектива // Медичний алфавіт. 2017. № 1. С. 3-7.

  7. Литвинов В.І. Латентна туберкульозна інфекція. М., МНПЦБТ, 2016. 261 с.

  8. Бородулина Е.А., Ахмерова Т.Є., Васнева Ж.П., Єременко Е.С., Бородулін Б.Є., Амосова Е.А. Особливості иммунодиагностики локальних форм туберкульозу у дітей // Епідеміологія і ВАКЦ-нопрофілактіка. 2015. Т. 14. № 4. С. 18-22.

  9. Піддубна Л.В., Шилова Є.І., Сілайкіна С.Т. Діагностика туберкульозної інфекції та її активності у дітей // Туберкульоз і хвороби легенів. 2013. № 6. С. 70-71.

  10. Бородулина Е.А., Ахмерова Т.Є., Єременко Е.С., Амосова Е.А., Тітугіна А.Ю. Особливості діагностики туберкульозу у дітей при застосуванні проби Діаскінтест // Епідеміологія і вакцінопро-філактіка. 2014. №9 6 (79). С. 51-55.

  11.Овсянкіна Е.С., Губкіна М.Ф., Панова Л.В., Юхименко Н.В. Методи скринінгу туберкульозної інфекції у дітей та їх роль у формуванні груп ризику і діагностики захворювання // Російський педіатричний журнал. 2017. Т. 20. № 2. С. 108-115.

  12. Санталова Г.В., Бородулина Е.А., Кудлай Д.А., Бадаєва Д.С., Бородулін Б.Є., Гасилина Е.С. Ревматичні захворювання і туберкульозна інфекція у дітей і дорослих // Туберкульоз і хвороби легенів. 2019. Т. 97. № 2. С. 50-55.

  13. Бородулина Е., Санталова Г., Бородулін Б., Валова М., Єременко Е. Туберкульозна інфекція у дітей в сучасних умовах // Лікар. 2016. № 8. С. 2-5.


  Ключові слова: ревматоїдний артрит / туберкульоз / мікобактерія туберкульозу / латентна туберкульозна інфекція / імунітет. / rheumatoid arthritis / tuberculosis / Mycobacterium tuberculosis / latent tuberculosis infection / immunity.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити