В даній статті йдеться про підготовку команди з греко-римської та вільної боротьби до олімпійських ігор в Мехіко, проведено аналіз засобів застосованих і використаних методів. Виявлено вплив інтенсивності тренувальних навантажень в середньогір'ї і високогір'ї

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Захаров Андрій Вікторович, КРИСІН Михайло В'ячеславович, Тютюков В'ячеслав Григорович


Analysis of results of preparation of wrestlers of the Greco-Roman style of the USSR national team for the Olympic Games in Mexico City

This article speaks about the preparation of the Greco-Roman and free-style wrestling teams to the Olympic Games in Mexico City, it analyses the means of the applied methods. The impact of intensity of the training loads in middle and high mountains was revealed.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДГОТОВКИ БОРЦІВ ГРЕКО-РИМСЬКОГО СТИЛЮ ЗБІРНОЇ СРСР ДО ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР У МЕХИКО'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДГОТОВКИ БОРЦІВ ГРЕКО-РИМСЬКОГО СТИЛЮ ЗБІРНОЇ СРСР ДО ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР У МЕХИКО»

  ?об'єднувати в електронну таблицю для аналізу динаміки, так можна більш оперативно приймати рішення про внесення корекцій в тренувальний процес.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Замотін, Т.М. Аналіз річної підготовки веслярів-байдарочників стаєр високої кваліфікації / Т.М. Замотін, О.Ю. Синявін // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2018. - № 9 (163). - С. 105-110.

  2. Іссурін, В.Б. Блокова періодизація спортивного тренування / В.Б. Іссурін. - Москва: Радянський спорт, 2010. - 282 с.

  3. Верхошанский, Ю.В. Програмування та організація тренувального процесу / Ю.В. Верхошанский. - Москва: Фізкультура і спорт, 1985. - 176 с.

  4. Seiler, S. Effect of work duration on physiological and rating scale of perceived exertion responses during self-paced interval training / S. Seiler, J.E. Sjursen // Scand J Med Sci Sports. - 2004. - № 14. - P. 318-325.

  5. Using perceived exertion to prescribe and monitor exercise training heart rate / R.K. Dishman, R.W. Patton, J. Smith [et al.] // Int J Sports Med. - 1987. - № 8. - P. 208-213.

  6. Замотін, Т.М. Інтегрована аналітика в тренувальному процесі веслярів-байдарочників високої кваліфікації / Т.М. Замотін, А.А. Тищенко // Актуальні проблеми сучасної педагогіки і психології в Росії і за кордоном: збірник наукових праць за підсумками міжнародної науково-практичної конференції. - Москва, 2018. - Вип. V. - С. 57-59.

  REFERENCES

  1. Zamotin, T.M. and Sinyavin, O.Yu. (2018), "Analysis of the annual training of well-trained stayers-kayakers", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 9 (163), pp. 105-110.

  2. Issurin, V.B. (2010), Blockperiodization of sport training, Soviet sport, Moscow.

  3. Verkhoshansky, Yu.V. (1985), Programming and organization of the training process, Fizkul-tura i sport, Moscow.

  4. Seiler, S. and Sjursen J.E. (2004), "Effect of work duration on physiological and rating scale of perceived exertion responses during self-paced interval training", Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, No 14, pp. 318-325

  5. Dishman, RK, Patton, RW, Smith, J., Weinberg, R. and Jackson, A. (1987), "Using perceived exertion to prescribe and monitor exercise training heart rate", International Journal of Sports Medicine, No 8 , pp.208-213

  6. Zamotin, T.M. and Tishchenko, A.A. (2018), "Integrated Analytics in the training process of well-trained kayakers", Collection of scientific papers on the results of the international scientific-practical conference "Current problems of modern pedagogy and psychology in Russia and abroad", Moscow, Vol. V, pp.57-59

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 21.09.2019

  УДК 796.82

  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДГОТОВКИ БОРЦІВ ГРЕКО-РИМСЬКОГО СТИЛЮ ЗБІРНОЇ СРСР ДО ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР У МЕХИКО

  Андрій Вікторович Захаров, кандидат педагогічних наук, доцент, Михайло В'ячеславович КРИСІН, кандидат педагогічних наук, доцент, начальник кафедри,

  Далекосхідний юридичний інститут МВС Росії, Хабаровськ; В'ячеслав Григорович Тютюков, доктор педагогічних наук, професор, Далекосхідна державна академія фізичної культури, Хабаровськ

  анотація

  В даній статті йдеться про підготовку команди з греко-римської та вільної боротьби до олімпійських ігор в Мехіко, проведено аналіз засобів застосованих і використаних методів. Виявлено вплив інтенсивності тренувальних навантажень в середньогір'ї і високогір'ї.

  Ключові слова: греко-римська боротьба, основний обмін, Олімпійські ігри, інтенсивність навантаження, функціональні проби.

  ANALYSIS OF RESULTS OF PREPARATION OF WRESTLERS OF THE GRECO-ROMAN STYLE OF THE USSR NATIONAL TEAM FOR THE OLYMPIC GAMES IN

  MEXICO CITY

  Andrei Viktorovich Zakharov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Mikhail Vyacheslavovich Krysin, the candidate ofpedagogical sciences, senior lecturer, head of the

  Department, Far Eastern Law Institute of MIA of Russia, Khabarovsk; Vyacheslav Grigorievich Tyutyukov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Far Eastern State Academy of Physical Culture, Khabarovsk

  Annotation

  This article speaks about the preparation of the Greco-Roman and free-style wrestling teams to the Olympic Games in Mexico City, it analyses the means of the applied methods. The impact of intensity of the training loads in middle and high mountains was revealed.

  Keywords: Greco-Roman wrestling, main exchange, Olympic Games, load intensity, functional samples.

  Наше дослідження буде засновано на історичні відомості. Озираючись назад, виступ радянських борців на Олімпійських іграх в Мехіко було успішним. Але абсолютно очевидно, що досягнуті результати були досить скромні в порівнянні з можливостями наших збірних команд. Минулі змагання показали, що одного збільшення обсягу та інтенсивності тренувальної роботи виявляється зовсім недостатньо для досягнення скільки-небудь відчутної переваги функціональної підготовки. Не менш складним є технічне і тактичне вдосконалення. У зв'язку з цим наукове забезпечення і розробка питань підготовки збірних команд країни до відповідальних міжнародних змагань набувають особливого значення. Зупинимося на ролі дослідників в період олімпійської підготовки (на прикладі збірної команди країни з греко-римської боротьби).

  У спортивній боротьбі в передолімпійському циклі підготовки (1965-1968) склалося досить тісне співдружність співробітників ВНІІФКа, завідувача і викладачів кафедри боротьби ГЦОЛІФКа і тренерів збірних команд з вільної та класичної боротьби. Комплексне науково-дослідна бригада вирішувала такі питання: розробка планування обсягу та інтенсивності тренувальної роботи в умовах середньогір'я, вдосконалення форм і методів педагогічного і медико-біологічного контролю за ефективністю тренувального процесу, розробка деяких питань методики тренування борця.

  Незважаючи на те, що місце і природні умови XIX Олімпіади були відомі ще до початку Олімпіади в Токіо, підготовка олімпійської збірної до виступу в Мехіко почалася з 1966 року. У вересні того ж року в селищі Апаран на висота 1900 метрів проводився експериментальний збір борців класичного стилю, членів збірної країни. Дослідження повинно було апробувати два варіанти акліматизації. Перший з них передбачав ступінчастий підйом спочатку на 700 метрів (Єреван), потім на 1900 метрів (Апаран). Другий варіант передбачав 20-денну підготовку в Алушті і потім підйом в Апаран. Після закінчення гострого періоду акліматизації у другій групі спортсмени зустрічалися в контрольних сутичках.

  Порівняння двох варіантів підготовки показало низьку ефективність ступеневої акліматизації. Після 10-денного перебування на висоті 700 метрів пристосувальні зрушення по більшості показників середовища організму на висота 1900 метрів були яскраво виражені, а період гострої акліматизації не скоротився. Очевидно, потрібно погодитися

  з думками А.В. Коробкова, С.П. Летунова і ін., Що в горах може бути стільки адаптаційних процесів скільки є гіпоксичних рівнів, якщо тільки дистанція між ними досить велика. Автори мають на увазі, що ці рівні розділені істотним перепадом висот - 700-1000 метрів. Але разом з тим в процесі тривалої підготовки на висоті 2000 метрів можна використовувати тренування на різних висотах (В. Коробков, С.П. Літунів).

  У той же час спортсмени другої групи, які тренувалися 20 днів на рівні моря, на наступний день після приїзду показали високу працездатність в спеціальних функціональних пробах з кидками опудала в певному темпі протягом 6 хвилин. Дана проба є околопредельной по навантаженню і по інтенсивності і значно перевищує контрольні сутички. Борці, добре підготовлені на рівні моря, в умовах контрольних сутичок на 5-6 день перебування в середньогір'ї здатні витримати інтенсивність близьку до змагальної, але з цього не можна робити далекосяжні висновки. Контрольних сутички за умови, що склад учасників майбутніх змагань оголошений, істотно відрізняється за напруженістю від змагальних, а тим більше від умов турніру. Але роль високого рівня в функціональній підготовці для успішної акліматизації в середньогір'ї безперечна. Перевага спортсменів з високим рівнем витривалості чітко виявляється при різних тестах і тренування в середньогір'ї (В. Матов, І. Суркіна, В. Шушурін, 1968 р; А. Артинюк, І. Байченеко, А. Гандельсман, Р. Грачова, Г. Ільїнський , 1968, і ін.). В. Матов та ін. Вказують на більш низьку витривалість представників ациклічних видів порівняно з циклічними.

  Проводилися на цьому зборі дослідження складу крові, енерговитрат в спокої і в відновлювальному періоді після роботи, спеціальні функціональні проби з реєстрацією електрокардіограми до і після, вивчення основних параметрів рухової навички за допомогою дінамографіческой платформи і постійні лікарсько-педагогічний-ські спостереження дозволили виявити основні труднощі, з якими зіткнулися борці в Мехіко. Підвищені вимоги до серцево-судинній системі в процесі адаптації до тренувальної роботи в умовах середньогір'я змусили переглянути ряд положень планування навантажень в тижневому циклі, особливо в період гострої акліматизації. А відмічені за даними полікардіографії несприятливі відхилення після великих навантажень у семи спортсменів (у чотирьох вперше) зажадали ретельного індивідуалізації тренувального процесу з урахуванням особливості адаптації в середньогір'ї.

  Однією з особливостей акліматизації, що проявлялися навіть в кінці 3-го тижня перебування на висоті 1900 м, була зміна деяких параметрів складних технічних дій в ошатних сутичках. Дінамографіческій аналіз улюблених прикладів виявив чіткі зрушення (скорочення прихованого періоду рухової реакції), що свідчать про деяке підвищення збудливості центральної нервової системи. Незважаючи на те, що вимірювання сили основних м'язових груп методом Коробкова-Чер-няева виявило достовірне підвищення її показників, в складних технічних діях відзначені зниження м'язових зусиль. Зниження кількості кисню у вдихуваному повітрі, очевидно, є чинником, що порушує стереотип в координаційних зв'язках організму (М. Маршак, 1961).

  Одним з питань, що виникли після проведення експериментального збору в Апа-рані, було питання про тривалість перебування в горах до виїзду в Мехіко. Для вирішення його було проведено експериментальний збір 1967 в Цахкадрозе. Там нами встановлено, що тривалість акліматизації на висоті 2000 м повинна бути не менше 4-х тижнів. Цей період необхідний для підведення спортсменів до максимальних навантажень, з якими вони недбало зіткнуться в Мехіко.

  Незважаючи на те, що більшість питань планування підготовки до Олімпіади в Мехіко було вирішено, тренери поставили перед бригадою завдання підняти рівень спеціальної тренувальної роботи з високою інтенсивністю. Так як тривалість

  збору обмежена, то залишався один шлях: за рахунок застосування адаптогенів (лікарських речовин, підвищує не специфічну стійкість організму людини до впливу різних несприятливих факторів) прискорити адаптацію роботи в середньогір'ї. З цією метою в січні 1968 року в Цахкадрозе був проведений 18-денний збір провідних борців країни. Учасників збору ми розділили на три групи по шість осіб у кожній. Групи комплектувалися з урахуванням однорідності за віком, вагою, фізичної підготовленості. Перша група була контрольною, друга отримала метилурацил по 2 г на людину, третя

  - екстракт елеутерококу по 10 мл на людину. Препарати приймалися з другого дня перебування випробовуваних в горах протягом двох тижнів один раз в день перед обідом.

  Тренувальний збір відрізнявся від попередніх зборів в середньогір'ї тим, що в гострому періоді акліматизації була підвищена інтенсивність. Тренери Колесов А.И., Сенаторів А.А., Громико Г.В., Масленников І.М., Рунов А.Н. планували навантаження з досвіду минулих зборів в середньогір'ї. Різниця була в тому, що обсяг в перший 10 днів знижувався на 30% в порівнянні з використовуваними на рівнині, а інтенсивність - на 25%. На попередніх зборах хороші результати були отримані при зниженні обсягу в гострому періоді акліматизації на 25-30%, а інтенсивність - на 40-50%. В процесі тренування в індивідуальне планування навантажень вносилися корективи з тим, щоб самопочуття і працездатність спортсменів утримувалася на оптимальному рівні.

  Щоранку до і після тренування тренери проводили опитування спортсменів про самопочуття, апетит, зважування, визначали загальну тренувальну навантаження за день. Всі дані вносилися в спеціальну карту лікарсько-педагогічного контролю, становить на кожного учасника.

  Експеримент показав неспроможність спроб підвищення обсягу тренувальної роботи з високою інтенсивністю в гострому періоді акліматизації. Будь-яке порушення поступовості зростання навантажень при акліматизації затягує її терміни і небезпечно для здоров'я, особливо молоді. Тому при підготовці до Олімпіади в Мехіко спортсмени були націлені на досягнення високої форми до приїзду в гори.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Мотивація школярів для занять вільною боротьбою Хабаровському краї / А.В. Захаров, С.О. Цекунов, С.Г. Нетбай, А.В. Сторожук // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. -2018. - № 5 (159). - С. 86-88.

  2. Шілакін, Б.В. координаційні здібності, як основа освоєння і вдосконалення вмінь і навичок бойових прийомів боротьби курсантами вищих навчальних закладів МВС Росії / Б.В. Шілакін, А.В. Захаров, А.Д. Каліненко // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2018. - № 5 (159).

  - С. 303-307.

  3. Бородін, П.В. Інформатизація в рішенні задач підвищення рівня психофізичного стану і професійно-прикладної підготовленості майбутніх фахівців медичного профілю / П.В. Бородін, В.Г. Тютюков, А.В. Захаров // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2018. - № 9 (163). - С. 54-59.

  4. Захаров, А.В. Індивідуальна техніко-тактична підготовка борців юніорів 17-18 років на етапі поглибленої спеціалізації / А.В. Захаров // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2012. - № 5 (85). - С. 90-93.

  REFERENCES

  1. Zakharov, A.V., Tsikunov, S.O., Netbay, SG. And Storozhuk, A.V. (2018) б "Motivation of students for training wrestling Khabarovsk Krai", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 159, No. 5, pp. 86-88.

  2. Shilakin, B.V., Zakharov, A.V. and Kalinenko, A.D. (2018), "Coordination abilities, as a basis for the development and improvement of skills and techniques of combat fighting cadets of the Ministry of internal Affairs of Russia", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 159, No. 5, pp. 303-307.

  3. Borodin, P.V., Tyutyukov, V.G. and Zakharov, A.V. (2018), "Informatization in solving problems of increasing the level of psychophysical condition and professional and applied training of future medical specialists", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 163, No. 9, pp 54-59.

  4. Zakharov, A.V. (2012), "Individual technical and tactical training of Junior wrestlers 17-18 years at the stage of in-depth specialization", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 85, No. 5, pp. 90-93.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 10.09.2019

  УДК 796.012

  ВИКОРИСТАННЯ динамометричних ПЛАТФОРМ ПРИ ВИВЧЕННІ М'ЯЗОВИХ ЗУСИЛЬ парних кінцівок У симетричних

  РУХАХ

  Сахаяна Олександрівна Захарова, Яна Юріївна Захарова, старший викладач,

  Аріан Григорович Дьячковскій, старший викладач, Олександр Олександрович Захаров, кандидат педагогічних наук, доцент, Північно-Східний федеральний університет імені М.К. Аммосова, Якутськ

  анотація

  Для вивчення особливостей м'язових зусиль провідної і не веде кінцівки при симетричних рухах рекомендується використовувати дві динамометричні платформи, які дозволяють окремо фіксувати значення додається сили кожною кінцівкою під час виконання контрольного вправи.

  Ключові слова: присідання, згинання розгинання рук, динамометрія, контроль, симетрія, асиметрія.

  USE OF DYNAMOMETRIC PLATFORMS FOR STUDYING MUSCULAR EFFORTS OF COUPLE EXTREMITIES IN SYMMETRIC MOVEMENT

  Sakhayana Alexandrovna Zakharova, Yana Yurievna Zakharova, the senior teacher, Arian Grigorievich Dyachkovsky, the senior teacher, Alexander Alexandrovich Zakharov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, North-Eastern Federal University, Yakutsk

  Annotation

  To study the features of the muscular efforts of the leading and non-leading limbs with symmetrical movements, it is recommended to use two dynamometric platforms, which allow fixing individually the values ​​of the applied force by each limb during the control exercise

  Keywords: squat, bending arm extension, dynamometry, control, symmetry, asymmetry

  У спортивній практиці і в оздоровчій фізичній культурі використовуються різноманітні фізичні вправи, які передбачають виконання одночасно симетричних рухів руками або ногами, наприклад: «згинання розгинання рук», «присідання», «підтягування», вправи зі штангою і т.д. Однак, на наш погляд, тренувальні ефекти від даних вправ можуть бути абсолютно різними для окремої кінцівки, перш за все, через особливості фізичного розвитку і (або) підготовленості, в тому числі, і через наявність вираженої рухової асиметрії. Так у важкій атлетиці, де при виконанні змагального вправи, спостерігається одночасна симетрична робота кінцівок, однією з основних причин невдалих спроб є асиметрія силових можливостей атлетів і гнучкості в суглобах [3]. Однак, при плануванні тренувального процесу спортсменів з багатьох видів спорту, так і фізкультурників, як правило, не враховуються особливості рухової асиметрії займаються.

  Для вивчення і виявлення особливостей прояву м'язових зусиль при одночасних симетричних рухах парних кінцівок рекомендуємо використовувати сучасні інструментальні методи дослідження. Використання сучасних апаратних комплексів при оцінці технічної та фізичної підготовленості випробовуваних дозволяють підвищити оперативність і об'єктивність контролю станом випробуваних [2].


  Ключові слова: ГРЕКО-РИМСЬКА БОРОТЬБА /ОСНОВНИЙ ОБМІН /ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ /ІНТЕНСИВНІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ /Функціональні ПРОБИ /GRECO-ROMAN WRESTLING /MAIN EXCHANGE /OLYMPIC GAMES /LOAD INTENSITY /FUNCTIONAL SAMPLES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити