Проведено порівняння часу 50-метрових відрізків, середніх і середніх квадратичних відхилень часу циклів на дистанції 400 м комплексним плаванням переможців Чемпіонатів Світу та Олімпійських ігор в період 2009 2019 років. Для досліджуваних змагань визначені кращі часи відрізків Т, найбільші і найменші середні часи циклів , найбільші і найменші середні квадратичні часи циклів. На підставі аналізу даних результатів відзначені результати переможця Чемпіонату Світу 2017 року Kalisz Chase на 5 і 6 відрізках дистанції, як істотно відрізняються в кращу сторону, в порівнянні з розглянутими результатами. методами дисперсійного аналізу, за допомогою програми StatPlus6, досліджена значимість відмінностей показників і проведено їх апостеріорні порівняння. Для цих же показників обчислені коефіцієнти кореляції Пірсона. Відзначено їх сильний кореляційний залежність у переможців Чемпіонатів Світу 2015 і 2017 років Seto Daiya і Kalisz Chase відповідно.

Анотація наукової статті з комп'ютерних та інформаційних наук, автор наукової роботи - Галяутдінова Лілія Рашитовна, Галяутдінов Марат Ільдархановіч, Лобанов Олександр Сергійович, Ситдиков Алмаз Муллаяновіч, Сафіна Римма Марселевна


Analysis of the winners results on 400 meters individual medley in international competitions 2008-2019 years

The analysis of the 50-meters line segments, average and standard deviation of cycle time of the winners in the 400 m individual medley distance at the period of 2008 2019 years Olympic Games, and the World Championships in Water Sports. The best time line-segments Т, the largest and the smallest average time of cycles, the largest and the smallest standard deviation of cycles was defined for those researched competitions. Based on that analysis the result of 2017 world championship winner Kalisz Chase was noted on the 5th and 6th line-segments, because results are better in comparison with the studied. The analysis of variance method with StatPlus6 program investigated the significance of differences indicators and their posterior comparisons are made. For the same indicators, Pearson correlation coefficients were calculated. Their strong correlation was noted among the winners of the World Championships 2015 and 2017 Seto Daiya and Kalisz Chase, respectively.


Область наук:

 • Комп'ютер та інформатика

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕМОЖЦІВ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ НА ДИСТАНЦІЇ 400 метрів комплексним плаванням 2008-2019 РОКІВ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕМОЖЦІВ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ НА ДИСТАНЦІЇ 400 метрів комплексним плаванням 2008-2019 РОКІВ»

  ?УДК 797.21

  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕМОЖЦІВ МІЖНАРОДНИХ

  ЗМАГАНЬ НА ДИСТАНЦІЇ 400 метрів комплексним плаванням 2008-2019 РОКІВ

  Лілія Рашитовна Галяутдінова, кандидат фізико-математичних наук, доцент,

  Поволжская державна академія фізичної культури, спорту і туризму, Казанський філія Російського державного університету правосуддя, Казань, Марат Ільдархановіч Галяутдінов, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Олександр Сергійович Лобанов, магістрант, Алмаз Муллаяновіч Ситдиков, старший викладач, Римма Марселевна Сафіна, кандидат фізико -математичних наук, доцент, Поволжская державна академія фізичної культури, спорту і

  туризму, Казань

  анотація

  Проведено порівняння часу 50-метрових відрізків, середніх і середніх квадратичних відхилень часу циклів на дистанції 400 м комплексним плаванням переможців Чемпіонатів Світу та Олімпійських ігор в період 2009 - 2019 років. Для досліджуваних змагань визначені кращі часи відрізків Т, найбільші і найменші середні часи циклів, найбільші і найменші середні квадратичні часи циклів. На підставі аналізу даних результатів відзначені результати переможця Чемпіонату Світу 2017 року Kalisz Chase на 5 і 6 відрізках дистанції, як істотно відрізняються в кращу сторону, в порівнянні з розглянутими результатами. Методами дисперсійного аналізу, за допомогою програми StatPlus6, досліджена значимість відмінностей показників і проведено їх апостеріорні порівняння. Для цих же показників обчислені коефіцієнти кореляції Пірсона. Відзначено їх сильний кореляційний залежність у переможців Чемпіонатів Світу 2015 і 2017 років Seto Daiya і Kalisz Chase відповідно.

  Ключові слова: переможці міжнародних змагань на дистанції 400 метрів комплексним плаванням, Чемпіонати Світу 2009, 2011, 2013, 2015 2017, 2019 років, Олімпійські Ігри 2008, 2012 2016 років, час 50-метрових відрізків, середній час циклів, середнє квадраті- чеський час циклів, дисперсійний аналіз, апостеріорні порівняння, кореляційний аналіз.

  DOI: 10.34835 / issn.2308-1961.2019.12.62-66

  ANALYSIS OF THE WINNERS RESULTS ON 400 METERS INDIVIDUAL MEDLEY IN INTERNATIONAL COMPETITIONS 2008-2019 YEARS

  Lilia Rashitovna Galyautdinova, the candidate of physical and mathematical sciences, senior lecturer, Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan branch of the Russian State University of Justice, Kazan, Marat Ildarkhanovich Galyautdinov, the candidate of physical and mathematical sciences , senior lecturer, Alexander Sergeevich Lobanov, the master student, Almaz Mullayanovich Sitdikov, the senior teacher, Rimma Marselevna Safina, the candidate of physical and mathematical sciences, senior lecturer, Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan

  Abstract

  The analysis of the 50-meters line segments, average and standard deviation of cycle time of the winners in the 400 m individual medley distance at the period of Рік випуску 2008 - 2019 years Olympic Games, and the World Championships in Water Sports. The best time line-segments Т, the largest and the smallest average time of cycles, the largest and the smallest standard deviation of cycles was defined for those researched competitions. Based on that analysis the result of 2017 world championship winner Kalisz Chase was noted on the 5th and 6th line-segments, because results are better in comparison with the studied. The analysis of variance method with StatPlus6 program investigated the significance of differences indicators and their posterior comparisons are made. For the same indicators, Pearson correlation coefficients were calculated. Their strong correlation was noted among the winners of the World Championships 2015 and 2017 Seto Daiya and Kalisz Chase, respectively.

  Keywords: winners 400 m individual medley international championships, World Championships in water sports 2009 2011, 2013, 2015 року, 2017 and 2019, Olympic Games 2008, 2012 and 2016, time of 50-meters line-segments, average cycle time, standard deviation of cycles, dispersion analysis, posteriori comparison, correlation analysis.

  ВСТУП

  Цикл - це цілісна система рухів, повторювана багаторазово. Таким чином, в плаванні способами батерфляй і брас - це один повний гребок, кролем на спині і кролем на грудях - це 2 гребка. Мета даної роботи полягає в порівнянні часу 50-метрових відрізків, середніх і середніх квадратичних відхилень часу циклів на дистанції 400 м комплексним плаванням переможців Чемпіонатів Світу та Олімпійських ігор в період 2009-2019 років. Для порівняння даних параметрів були застосовані і дисперсійний і кореляційний аналізи.

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Збір даних здійснювався на основі відеозаписів змагань, що знаходяться у відкритому доступі. В середньому, на протязі кожного відрізка, спортсмени здійснюють близько 20 циклів. Слід зазначити, що через специфіку трансляцій змагань з плавання не вдається зібрати повну інформацію по кожному учаснику. У зв'язку з цим, було прийнято рішення засікати 10 циклів на кожному з відрізків [1]. Це могли бути цикли на початку, середині або в кінці відрізка, також могли бути і змішані. Все залежало від того, наскільки часто спортсмен потрапляє в кадр. Як приклад, в таблиці 1 наведемо результати часу 10 циклів запливу переможця Чемпіонату світу 2017 року Kalisz Chase (USA).

  Таблиця 1 - Результати часу 10 циклів запливу переможця Чемпіонату світу 2017 року Kalisz Chase (USA) (загальний час 4: 05,90) _____

  Відрізок 0-50 м 50-100 м 100-150 м 150-200 м 200-250 м 250-300 м 300-350 м 350-400 м

  Час відрізка, з 26,22 29,71 32,25 31,4 33,58 34,09 29,61 29,04

  1,13 1,23 1,78 1,82 2,02 1,84 1,23 1,32

  1,13 1,29 1,80 1,93 1,93 1,55 1,48 1,47

  1,15 1,26 1,83 1,90 2,00 1,56 1,20 1,22

  Час циклів 1,17 1,13 1,54 1,83 2,05 1,93 1,25 1,33

  1,09 1,19 1,92 1,92 1,73 1,90 1,36 1,37

  'Ц, з 1,16 1,27 1,91 1,99 1,96 1,90 1,27 1,52

  1,26 1,29 1,86 1,84 1,77 1,70 1,45 1,27

  1,13 1,23 1,79 2,05 2,35 1,90 1,29 1,42

  1,26 1,06 2,00 1,86 1,90 1,79 1,41 1,46

  1,13 1,06 1,90 2,03 1,79 1,83 1,35 1,43

  t + СТ ц ц 1,16 ± 0,06 1,20 ± 0,09 1,83 ± 0,12 1,92 ± 0,08 1,95 ± 0,18 1,79 ± 0,14 1,33 ± 0,10 1,38 ± 0,10

  Примітка: 'ц - час одного циклу, t ц і СТЦ - середні значення і середні квадратичні відхилення ча-

  мени 10 циклів одного відрізка дистанції.

  Розглянемо результати переможців Міжнародних змагань (Чемпіонатів Світу 2009, 2011, 2013, 2015 2017, 2019 років та Олімпійських ігор 2008, 2012 2016 років). Як досліджуваних показників були взяті час 50-метрових відрізків Т, середній час (ц і середньоквадратичне час ац 10 циклів на даних відрізках (таблиці 2 і 3).

  Таблиця 2 - Результати часу відрізків переможців Міжнародних змагань 2008-2019 годов_

  Рік Переможець Країна Час від) еезков (T) Загальний час

  50 м 100 м 150 м 200 м 250 м 300 м 350 м 400 м

  2008 Phelps Michael USA 25,73 29,19 31,37 30,20 34,77 35,79 28,94 27,85 4.03,84

  2009 Lochte Ryan USA 25,59 30,03 31,16 31,10 34,69 35,97 29,51 28,96 4.07,01

  Рік Переможець Країна Час від) еезков (T) Загальний час

  50 м 100 м 150 м 200 м 250 м 300 м 350 м 400 м

  2011 Lochte Ryan USA 25,92 29,87 30,85 30,45 35,05 36,57 29,58 28,84 4.07,13

  2012 Lochte Ryan USA 25,62 29,40 31,17 30,67 34,18 35,49 29,55 29,10 4.05,18

  2013 Seto Daiya JPN 26,32 30,30 32,15 31,33 34,57 34,91 30,36 28,75 4.08,69

  2015 Seto Daiya JPN 25,74 30,36 31,95 32,07 34,31 35,13 29,49 29,45 4.08,50

  2016 Kosuke Hagino JPN 25,44 30,13 31,16 31,00 34,96 35,27 29,70 28,39 4.06,05

  2017 Kalisz Chase USA 26,22 29,71 32,25 31,40 33,58 34,09 29,61 29,04 4.05,90

  2019 Seto Daiya JPN 25,54 30,19 31,66 31,43 34,46 35,61 30,40 29,66 4.08,95

  Таблиця 3 - Результати середнього і середнього квадратичного часу 10 циклів переможців Міжнародних змагань Рік випуску 2008 - 2019 годов_

  Рік Переможець Країна Середній час циклів ± Середнє квадратичне часу циклів t + СТЦ ()

  50 м 100 м 150 м 200 м 250 м 300 м 350 м 400 м

  2008 Phelps Michael USA 1,24 ± 0,085 1,26 ± 0,049 1,60 ± 0,051 1,56 ± 0,109 1,63 ± 0,085 1,62 ± 0,060 1,61 ± 0,053 1,61 ± 0,057

  2009 Lochte Ryan USA 1,22 ± 0,052 1,27 ± 0,040 1,51 ± 0,076 1,63 ± 0,093 1,66 ± 0,055 1,72 ± 0,075 1,48 ± 0,101 1,42 ± 0,069

  2011 Lochte Ryan USA 1,25 ± 0,096 1,29 ± 0,099 1,50 ± 0,095 1,58 ± 0,089 1,65 ± 0,114 1,56 ± 0,104 1,48 ± 0,068 1,47 ± 0,087

  2012 Lochte Ryan USA 1,25 ± 0,028 1,34 ± 0,064 1,58 ± 0,086 1,71 ± 0,066 1,58 ± 0,063 1,60 ± 0,055 1,59 ± 0,102 1,53 ± 0,081

  2013 Seto Daiya JPN 1,11 ± 0,043 1,17 ± 0,037 1,39 ± 0,047 1,46 ± 0,048 1,79 ± 0,048 1,72 ± 0,051 1,41 ± 0,059 1,36 ± 0,085

  2015 Seto Daiya JPN 1,13 ± 0,040 1,17 ± 0,025 1,32 ± 0,041 1,38 ± 0,072 1,64 ± 0,090 1,64 ± 0,085 1,34 ± 0,060 1,37 ± 0,048

  2016 Kosuke Hagino JPN 1,18 ± 0,071 1,32 ± 0,103 1,46 ± 0,040 1,51 ± 0,079 1,69 ± 0,164 1,69 ± 0,072 1,42 ± 0,062 1,37 ± 0,091

  2017 Kalisz Chase USA 1,16 ± 0,056 1,20 ± 0,089 1,83 ± 0,124 1,92 ± 0,083 1,95 ± 0,179 1,79 ± 0,141 1,33 ± 0,096 1,38 ± 0,096

  2019 Seto Daiya JPN 0,98 ± 0,094 1,07 ± 0,070 1,29 ± 0,111 1,40 ± 0,071 1,77 ± 0,070 1,78 ± 0,075 1,30 ± 0,105 1,34 ± 0,030

  Світовий рекорд на цій дистанції поставив в 2008 році Phelps Michael (таблиця 2). Також можна відзначити, що його час на чотирьох відрізках дистанції є найкращим серед розглянутих змагань (найкращий час для кожного відрізка відзначено напівжирним шрифтом). Крім нього, на двох відрізках найкращий час показав переможець Чемпіонату Світу 2017 року Kalisz Chase, на одному - Lochte Ryan в 2011 році і Kosuke Hagino в 2016 році.

  Згідно t4 даними таблиці 3, найменше середній час циклу t4 (найбільш швидкісний середній цикл) зафіксовано у переможця Чемпіонату Світу 2019 року Seto Daiya на 5 відрізках (дані значення відзначені напівжирним шрифтом), найбільше середнє час циклу - у переможця Чемпіонату Світу 2017 року Kalisz Chase зафіксовано на 4 відрізках, у Phelps Michael - на 2 відрізках (дані значення відзначені напівжирним курсивом). Найменша середньоквадратичне час циклів ац на 3 відрізках зафіксовано у Seto Daiya в 2013 році. Варто зазначити, що у нього також по одному відрізку з найменшим ац було зафіксовано в 2015 і 2019 роках (найменші ац відзначені напівжирним шрифтом). Нарешті, найбільше середнє квадратичне час циклів на 4 відрізках зафіксовано у Kalisz Chase в 2017 році. На підставі даних показників, можна виділити кращі результати для 5 і 6 відрізків, що належать переможцю Чемпіонату Світу 2017 року Kalisz Chase. Слід зазначити, по-перше, що ці результати з хорошим тимчасовим перевагою (0,6 і 0,82 с), в порівнянні з срібними призерами. По-друге, середній час циклу на цих відрізках - найбільше, що свідчить про те, що гребки були здійснені з великим зусиллям. По-третє, на цих відрізках найбільше значення ац, що, з одного боку, означає меншу

  стабільність, з іншого вміння варіювати темп на даних відрізках.

  Далі для з'ясування значущості відмінностей показників T, t4, оц був застосований однофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA), який показав статистично незначущі відмінності показників часу відрізків T і середнього часу циклів ^ (p >0.05). При цьому, середні квадратичні відхилення часу циклів оц помітні високо значимо (p <0.01).

  За допомогою критерію Ньюмена-Кейлса (також критерій Стьюдент-Ньюмена-Кейлса, S-N-K) (Newman-Keuls Test) проведемо апостеріорні порівняння даних показників. Очевидно, що всі апостеріорні порівняння для T, tll показали статистично незначущі відмінності (p >0.05). Апостеріорні порівняння для показників оц наведені в таблиці 4. Статистична обробка даних проводилася за допомогою програми Stat-Plus6.

  Таблиця 4 - Дослідження значущості відмінностей показників оц за допомогою апостеріорного порівнянь (Newman-Keuls Test) _____

  2008 vs 2009 p >0.05 2009 vs 2012 p >0.05 2011 vs 2016 p >0.05 2013 vs 2016 p >0.05

  2008 vs 2011 p >0.05 2009 vs 2013 p >0.05 2011 vs 2017 p >0.05 2013 vs 2017 p< 0.01

  2008 vs 2012 p >0.05 2009 vs 2015 p >0.05 2011 vs 2019 p >0.05 2013 vs 2019 p >0.05

  2008 vs 2013 p >0.05 2009 vs 2016 p >0.05 2012 vs 2013 p >0.05 2015 vs 2016 p >0.05

  2008 vs 2015 p >0.05 2009 vs 2017 p< 0.05 2012 vs 2015 p >0.05 2015 vs 2017 p< 0.01

  2008 vs 2016 p >0.05 2009 vs 2019 p >0.05 2012 vs 2016 p >0.05 2015 vs 2019 p >0.05

  2008 vs 2017 p< 0.05 2011 vs 2012 p >0.05 2012 vs 2017 p >0.05 2016 vs 2017 p >0.05

  2008 vs 2019 p >0.05 2011 vs 2013 p< 0.05 2012 vs 2019 p >0.05 2016 vs 2019 p >0.05

  2009 vs 2011 p >0.05 2011 vs 2015 p >0.05 2013 vs 2015 p >0.05 2017 vs 2019 p >0.05

  Даний розрахунок підтверджує те, що результат переможця Чемпіонату Світу 2017 року Kalisz Chase істотно відрізняється від інших досліджуваних результатів. Його показники оц помітні статистично значимо (p <0.05) з аналогічними показниками переможців 2008, 2009, 2012 і 2017 років, і високо значимо з показниками переможців 2013 і 2015 років.

  У висновку, проведемо кореляційний аналіз, обчисливши коефіцієнти кореляції Пірсона показників T, ц Оц переможців розглянутих змагань. Отримані результати представлені в таблиці 5.

  Рік Переможець Країна Коефіцієнти кореляції Пірсона

  rTt rT а rt а

  2008 Phelps Michael USA 0,59 -0,01 -0,03

  2009 Lochte Ryan USA 0,88 0,11 0,49

  2011 Lochte Ryan USA 0,74 0,54 0,16

  2012 Lochte Ryan USA 0,65 0,17 0,58

  2013 Seto Daiya JPN 0,89 -0,19 0,10

  2015 Seto Daiya JPN 0,86 0,71 0,91

  2016 Kosuke Hagino JPN 0,97 0,39 0,37

  2017 Kalisz Chase USA 0,86 0,87 0,71

  2019 Seto Daiya JPN 0,92 -0,10 -0,22

  Як і слід було очікувати, між показниками часу 50-метрових відрізків T і середнього часу циклів t4 сильна або помітна кореляційний зв'язок. Найвищий коефіцієнт кореляції вийшов у переможця Олімпійських ігор 2016 року Kosuke Hagino, рівний 0,97. Тут можна говорити про практично функціональної залежності цих показників. Кореляційна залежність показників T і оц, а також, ^ і Оц навпаки, як правило, слабка або зовсім відсутній (Phelps Michael). Сильний кореляційний зв'язок є тільки для двох спортсменів: Seto Daiya (2015 рік) і Kalisz Chase (2017 рік). Їх середньоквадратичне час циклів тісно корелює як з часом відрізків, так і з середнім часом циклів. Таким чином, можна зробити висновок,

  що у них все досліджувані параметри тісно взаємопов'язані між собою.

  ВИСНОВОК

  На підставі проведених розрахунків можна зробити наступні висновки.

  По-перше, можна відзначити помітно кращий результат переможця Чемпіонату Світу 2017 року Kalisz Chase на 5 і 6 відрізках даної дистанції.

  По-друге, для досліджуваних показників часу відрізків, середніх значень часу циклів і середньоквадратичних значень часу циклів виявлена ​​сильна кореляційний зв'язок у переможців Чемпіонатів Світу 2015 і 2017 років Seto Daiya і Kalisz Chase відповідно, що свідчить про тісний взаємозв'язок даних показників.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Аналіз результатів фінальних чоловічих запливів міжнародних змагань 20122017 років / Л.Р. Галяутдінова, М.І. Галяутдінов, А.С. Лобанов, А.М. Ситдиков // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта - 2017. - № 12 (154). - С. 63-67.

  REFERENCES

  1. Galyautdinova, L.R., Galyautdinov, M.I., LobanovA.S. and Sitdikov, A.M. "Analysis of results of final men's penalties of international competitions 2012-2017", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 12 (154), pp. 63-67.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 09.12.2019

  УДК 796.011.3

  ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ 12-13 РОКІВ ЗАСОБАМИ РОСІЙСЬКОЇ Лаптєв З ЕЛЕМЕНТАМИ бейсбол Ірина Георгіївна Гончарова, доцент, Інна Вікторівна Шайдарова, старший викладач, Ольга Вікторівна Шакірова, доктор медичних наук, професор, Далекосхідний федеральний університет, Владивосток

  анотація

  Для підвищення фізичної підготовленості та всебічного розвитку школярів рекомендується розвивати і вдосконалювати комплекс базових рухових здібностей. Ефективним засобом розвитку фізичних здібностей і рухових навичок учнів 12-13 років є фізичні вправи з різних видів спорту, рухливих і спортивних ігор. У статті описаний досвід успішного впровадження в робочу програму фізичного виховання учнів постоли з елементами бейсболу, яка характеризується проявом різнобічної фізичної діяльності, спрямованої на розвиток сили, швидкості, загальної витривалості і координаційних здібностей. Російська гилка є економічно доступним видом спорту, що дозволяє застосовувати її навіть у школах зі слабкою фізкультурно-спортивною базою.

  Ключові слова: російська гилка, фізичне виховання, рухові навички.

  DOI: 10.34835 / issn.2308-1961.2019.12.66-70

  OPTIMIZATION OF PHYSICAL TRAINING OF SCHOOLCHILDREN AGED 12-13

  YEARS OLD BY MEANS OF RUSSIAN LAPTA WITH BASEBALL ELEMENTS Irina Georgievna Goncharova, the senior lecturer, Inna Viktorovna Shaydarova, the senior teacher, Olga Viktorovna Shakirova, the doctor of medical sciences, professor, Far East


  Ключові слова: ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ НА ДИСТАНЦІЇ 400 метрів комплексним плаванням /Чемпіонату світу 2009 /2011 /2013 /2015 /2017 /2019 років /Олімпійські ігри 2008 /2012 /2016 років /ЧАС 50-метровому відрізку /СЕРЕДНЯ ЧАС ЦИКЛОВ /Середня квадратична ЧАС ЦИКЛОВ /ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ /апостеріорна ПОРІВНЯННЯ /кореляційний аналіз /WINNERS 400 M INDIVIDUAL MEDLEY INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS /WORLD CHAMPIONSHIPS IN WATER SPORTS 2009 /2017 AND 2019 /OLYMPIC GAMES 2008 /2012 AND 2016 /TIME OF 50-METERS LINE-SEGMENTS /AVERAGE CYCLE TIME /STANDARD DEVIATION OF CYCLES /DISPERSION ANALYSIS /POSTERIORI COMPARISON /CORRELATION ANALYSIS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити