Область наук:

 • клінічна медицина

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал: Казанський медичний журнал


  Наукова стаття на тему 'Аналіз результатів офісного вимірювання артеріального тиску в чоловічій когорті в Казані'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз результатів офісного вимірювання артеріального тиску в чоловічій когорті в Казані»

  ?порожнини і заочеревинного простору, поліпозиційної рентгеноскопія грудної клітини. Методом вибору може служити тонкоигольная діагностична пункція кісти під контролем УЗД і під прикриттям медикаментозного лікування. Повноцінне обстеження пацієнта - це використання сучасних методів діагностики, включаючи РКТ, МРТ, дотримання принципів апаразітарності і анти-паразитарних хірургічного втручання [2], специфічне медикаментозне лікування в післяопераційному періоді альбендазол та його аналогами. Радикальний підхід в лікуванні хворих із застосуванням сучасних досягнень вертеброхірургіі (видалення компресують вогнища, реконструкція і стабілізація хребетної колони) дозволяє досягти ранньої і повної реабілітації.

  УДК 612.141: 616.12-008.331.1-055.1-039.71

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Ахмедов І.Г. Патогенетичне обгрунтування визначення поняття «рецидив ехінококової хвороби» // Аннали хір. - 2004. - № 2. - С. 73-76.

  2. Вафин А.З. Апаразітарность і антіпаразітар-ність хірургічних втручань при ехінококозі // Хірургія.- 1993.- № 4.- С. 70-74.

  3 .. Тімершін А.Г. та ін. Ехінококоз хребта у дитини // Нейрохірургія.-2003.- №3.- С. 44- 45.

  4. Тіходєєв С.А, Советова Н.А., Миролюбов Н. Ехінококоз хребта // Укр. рентгенол. і та радіол. - 1995. - № 3. - С. 53-56.

  5. Хакимов І.М., Зіятдінов К.М. Випадок альвеолярного ехінококозу множинної локалізації // Казанський мед.ж. -1989. - №2. - с.138-139.

  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОФІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ЧОЛОВІЧИЙ когорти У Казані

  Максим Анатолійович Макаров Казанський державний медичний університет

  реферат

  Вивчено розподіл трьох рівнів нормального артеріального тиску в популяції. У когорті з 414 чоловіків у віці 43,9 ± 6,7 року виявлено співвідношення категорій нормального артеріального тиску - оптимального, нормального, високого нормального як 2: 5: 3. Середній (4%) або високий (5%) ризик смерті протягом найближчих 10 років мають 62,5% чоловіків в когорті без встановленого діагнозу артеріальної гіпертензії (при середньому віці когорти 55,6 ± 6,7 року).

  Ключові слова: категорії нормального артеріального тиску, предгіпертензія, ризик смерті.

  ANALYSIS OF OFFICE MEASUREMENT OF BLOOD PRESSURE IN A MALE

  COHORT IN KAZAN

  M.A. Makarov Kazan State Medical University

  Summary

  Studied was the distribution of the three levels of normal blood pressure in the population. In a cohort of 414 men aged 43,9 ± 6,7 years revealed was the ratio of categories of normal blood pressure - optimal: normal: high normal as 2: 5: 3. A moderate (4%) or high (5%) risk of death within the next 10 years have 62.5% of the men in the cohort who had no diagnosis of hypertension (with an average age of the cohort 55,6 ± 6,7 years).

  Key words: categories of normal blood pressure, risk of death.

  Як відомо, величина артеріального тиску (АТ) - найважливіший фактор, що визначає тяжкість артеріальної гіпертензії (АГ), її прогноз і тактику лікування. Ступінь серцево-судинного ризику, крім наявності або відсутності супутніх факторів ризику (ФР), ураження органів-мішеней (ПОМ) і асоційованих клінічних станів (АКС), в значній мірі залежить від самої величини АТ. Даний підхід знайшов відображення ци-

  * Автор для листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ня в використовуваної в Росії для оцінки фатального серцево-судинного ризику протягом 10 років шкалою SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) [5]. Останнім часом, крім підрозділу АГ на 3 ступеня в залежності від рівня артеріального тиску, в широку клінічну практику увійшов підрозділ традиційно розуміється «нормального» АТ (систолічний АТ < 140 і > 100; діастолічний АТ <90 і > 60 мм Hg) на три категорії: оптимальне (ОАД), нормальне (НАД) і високу нормальне (ВНАД) артеріальний тиск (табл.1). Згідно JNC-7 (2003, табл.2), НАД і ВНАД розглядаються

  Таблиця 2

  Класифікація артеріального тиску (в мм Щ) згідно

  Таблиця 1

  Категорії артеріального тиску (в мм Щ)

  Категорії АТ Сист. АТ диаст. АТ

  оптимальне < 120 < 80

  Нормальне 120-129 80-84

  Висока нормальне 130-139 85-89

  Артеріальна гіпертонія I ступеня 140-159 90-99

  II ступеня 160-179 100-109

  Ш ступеня >180 >110

  Ізольована систолічна артеріальна гіпертонія >140 <90

  Класифікація АТ систолічний тиск диаст-вої тиск

  нормальне <120 і <80

  Предгіпертензія 120-139 або 80-89

  Гіпертонія, стадія 1 140-159 або 90-99

  Гіпертонія, стадія 2 >160 або >100

  як предгіпертензія [6].

  Однак фахівці Європейського товариства з АГ, Європейського товариства кардіологів (2003) не виділяють предгіпертензію в самостійну категорію [7]. Деякі вітчизняні фахівці вважають подібний підрозділ нераціональним з точки зору клінічної практики [1]. Клінічна значущість вивчення різних категорій нормального артеріального тиску визначається необхідністю ідентифікувати осіб з високим ризиком розвитку артеріальної гіпертензії. Предгіпертензія не розглядається як патологічний стан, проте її наявність вважають показанням до здійснення заходів щодо зміни способу життя, профілактики можливої ​​артеріальної гіпер-тензии і ризику розвитку серцево-судинних захворювань [6]. В останніх рекомендаціях російських кардіологів наголошується на необхідності початку медикаментозної терапії у осіб, що мають ВНАД, при наявності супутніх факторів ризику. Однак в літературі немає інформації про процентне співвідношення цих категорій АД в популяції.

  Нам видається виправданим вивчити розподіл нових категорій нормального артеріального тиску в популяції. Актуальність проблеми визначається виключно високим внеском хвороб системи кровообігу в смертність населе-

  і до 58,5% - в кількості років життя з втратою працездатності [4]. Причому вивчення розподілу різних категорій нормального артеріального тиску доцільно в першу чергу серед осіб 40 років, так як саме у них розвиток артеріальної гіпертензії найбільш ймовірно (що, як вважається, обумовлено виснаженням захисних антигіпертензивних механізмів, що стримують розвиток АГ). Одним із завдань дослідження було простежити на одній і тій же когорті, наскільки стабільно співвідношення градацій нормального артеріального тиску при тривалому багаторічному спостереженні.

  Метою роботи було вивчення розподілу трьох рівнів нормального артеріального тиску в популяції.

  Було обстежено 414 чоловіків у м Казані (середній вік на момент початку дослідження в 1993 р - 43 ± 1 року), яких спостерігали протягом 12 років (1993-2005 рр.), І на завершальному етапі в 2005 р їх середній вік становив 56 ± 1 рік. Вивчалися розподіл чоловіків за категоріями нормального артеріального тиску, а також зміна співвідношення приналежності чоловіків до категорій ОАД, НАД і ВНАД. Для вивчення приналежності чоловіків до різних категорій АД в когорті було проведено чотири етапи обстеження з інтервалом в 4 роки, при цьому кожен раз аналізували дані стаціонарних і амбулаторних карт, вимірювали клінічне (офісне) АТ, виявляли наявність або відсутність супутніх ФР, ПОМ і АКС для визначення ступеня загального серцево-судинного ризику.

  Таблиця 3

  Розподіл 3 категорій нормального артеріального тиску за етапами дослідження (%)

  Категорії АТ Рік (етап дослідження)

  1993 (1) 1997 (2) 2001 (3) 2005 (4)

  Оптимальне 8 8 7 6

  Нормальне 22 22 23 22

  Висока нормальне 12 12 14 13

  Особи з АГ 58 58 57 59

  ня як в Росії в цілому (57%), так і, особливо, в Республіці Татарстан (63%) [4]. Ситуація виглядає ще сумніше, якщо врахувати, що основні чинники загального серцево-судинного ризику (підвищений артеріальний тиск, зловживання алкоголем, тютюнопаління та гіперхолестеринемія) визначають до 87,5% смертельних випадків в РФ 300

  Розподіл людей в когорті за категоріями АТ на різних етапах обстеження представлено в табл.3. Звертають на себе увагу практично незмінені відносні величини різних категорій АД, незважаючи на те що середній вік в когорті збільшився майже на 12 років (з 43,91 до 55,65 року).

  Частка осіб, що мали НАД і ВНАД, тобто ставилися до категорії «предгіпертензія», перевищувала 80% від загального числа чоловіків з нормальним артеріальним тиском. Динаміка (по етапах дослідження) частки осіб з предгіпертензіей: 1993 г. - 80,1%, 1997 року - 80,7%, 2001 г. - 82,6%, 2005 - 84,3%.

  З табл.3 видно, що співвідношення числа людей з різними категоріями нормального артеріального тиску в рамках сучасної класифікації АТ і АГ за період тривалого спостереження практично не змінювалося. При вивченні факторів загального серцево-судинного ризику було встановлено, що 62,5% чоловіків при середньому віці когорти в 55,6 ± 6,7 року, віднесені до категорії «предгіпертензія», курили. Таким чином, відповідно до шкали SCORE, у 62,5% чоловіків в когорті, які не мали встановленого діагнозу АГ, визначався середній (4%) або високий (5%) ризик смерті протягом найближчих 10 років.

  Як відомо, між рівнем артеріального тиску і ризиком серцево-судинних захворювань існує прямий зв'язок починаючи з величини 115/75 мм Hg, тому оптимальним рішенням було б регулярне обстеження всіх осіб з АТ вище цього рівня. Знання співвідношень різних категорій набуває практичного сенсу - стане зрозуміло, який обсяг заходів необхідно проводити з первинної профілактики АГ [3]. Завданням же найближчого майбутнього є проведення популяційних досліджень поширеності предгіпертензіі з подальшим коректуванням вітчизняних систем оцінки серцево-судинного ризику.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бурцев В.І. Актуальні питання артеріальної гіпертонії в клінічній медицині // Клин. мед. - 2005. - №8. - С. 25-31.

  2. Кобалава Ж.Д., Моісеєв ВС. Нове в останніх міжнародних рекомендаціях по артеріальній ги-Пертон // Клин. фармакол. терапія. - 2004. - №13 (3). - С. 10-18.

  3. ослоп В.Н. Програми первинної і вторинної профілактики основних серцево-судинних захворювань в Республіці Татарстан на 1999-2009 роки // Казанський мед. ж. - 1999. - Т. LXXX, № 2. - С. 130-134.

  4. Улумбекова Г.Е. Здоров'я населення і охорону здоров'я в Росії та Республіці Татарстан: аналіз проблем та перспективи // Казанський мед. ж. - 2010.Т. XCI, № 3 - С.297-308.

  5. Conroy R.M., Pyorala K, Fitzgerald A.P. et al. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project // J. Eur. Heart. - 2003. - Vol. 24. - P. 987-100 3.

  6. Chobanian AV., Bakris G.L., Black H.R. et al. The seventh report of the Joint National Committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure: the JNC 7 report // JAMA. - 2003. - Vol. 289. - P. 2560-2572.

  7. Mancia G., De Backer G., Dominiczak A. et al. Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) // J. Hypertens. - 2007. - Vol. 25. - P. 1105-1187.

  ХРОНІКА

  8 жовтня 2010 р стартував масштабний проект "Імена Республіки", оголошений журналом "Татарстан". Лауреати проекту "Імена Республіки" були визначені шляхом відкритого голосування. Консультантами проекту виступили Інститут історії ім. Ш. Марджани АН РТ, Інститут татарської енциклопедії АН РТ. У числі лауреатів проекту в номінації "лікар" -

  Ильгиз Абдуллович Ібатулліна -

  професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки ТАРСР, творець школи клінічної анатомії.

  * * *

  У лютому 2011 р виповнилося 60 років з дня народження

  СЕМЕНА Венедиктовича ПЕТРОВА -

  доктора медичних наук, професора кафедри патологічної анатомії Казанського медичного університету, лауреата премії уряду РФ в області науки і техніки, керівника відділу молекулярної онкології і патоморфології Приволзького філії РОНЦ ім. М.М. Блохіна, керівника лабораторії імуногістохімічної діагностики пухлин Республіканського клінічного онкологічного диспансеру РТ.


  Ключові слова: категорії нормального ад /предгіпертензія /ризик смерті

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити