Робота присвячена актуальній проблемі медицини цервикальним інтраепітеліальної неоплазії. Авторами встановлено, що група жінок з цервікальними інтраепітеліальних неоплазіями, це пацієнтки працездатного віку, і раннє виявлення цервікальних інтраепітеліальних неоплазій може запобігти розвитку інвазивного раку, що розглядається як одну з основних причин інвалідизації і смертності жіночого населення. У гінекологічній практиці найбільш доступним і інформативним методом діагностики цервікальних інтраепітеліальних неоплазій є кольпоскопія.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Лабзіна Маргарита Володимирівна, Лабзіна Людмила Яківна, Нечайкін Андрій Степанович, Вахляева Вероніка Сергіївна, Кожурін Тимофій Юрійович


Analysis of Coloscopy Results in the Diagnosis of Cervical Neoplasia

The work is devoted to the actual problem of medicine cervical intraepithelial neoplasia. The authors found that a group of women with cervical intraepithelial neoplasia is a patient of working age, and early detection of cervical intraepithelial neoplasia can prevent the development of invasive cancer, considered as one of the main causes of disability and female mortality. In gynecological practice, the most accessible and informative method for cervical intraepithelial neoplasia diagnosing is colposcopy.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал
  Бюлетень науки і практики
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ кольпоскопії у діагностиці неоплазією шийки матки'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ кольпоскопії у діагностиці неоплазією шийки матки»

  ?Бюлетень науки і практики / Bulletin of Science and Practice Т. 6. №2. 2020

  https://www.bulletennauki.com https://doi.org/10.33619/2414-2948/51

  УДК 618.14-089 (470.345) https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/09

  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ кольпоскопії у діагностиці неоплазією шийки матки

  © Лабзіна М. В., SPIN-код: 5015-6082, канд. мед. наук, Національний дослідницький

  Мордовський державний університет ім. Н.П. Огарьова, м Саранськ, Росія © Лабзіна Л. Я., SPIN-код: 9511-0764, канд. біол. наук, Національний дослідницький Мордовський державний університет ім. Н.П. Огарьова, м Саранськ, Росія, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. © Нечайкін А. С., SPIN-код: 8031-4536, канд. мед.наук, Національний дослідницький Мордовський державний університет ім. Н.П. Огарьова, м Саранськ, Росія, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. © Вахляева В. С., Національний дослідницький Мордовський державний

  університет ім. Н.П. Огарьова, м Саранськ, Росія, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. © Кожурін Т. Ю., Національний дослідницький Мордовський державний

  університет ім. Н.П. Огарьова, м Саранськ, Росія, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. © Єрьомкін Е. С., Національний дослідницький Мордовський державний університет ім. Н.П. Огарьова, м Саранськ, Росія, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ANALYSIS OF COLOSCOPY RESULTS IN THE DIAGNOSIS OF CERVICAL NEOPLASIA

  © Labzina M., SPIN-code: 5015-6082, MD, Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia © Labzina L., SPIN-code: 9511-0764, MD, Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia, LudmilaMedin @ yandex .ru © Nechaikin A., SPIN-code: 8031-4536, MD, Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. © Vakhlyaeva V., Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. © Kozhurin T., Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. © Eremkina E., Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація. Робота присвячена актуальній проблемі медицини - цервикальним інтраепітеліальної неоплазії. Авторами встановлено, що група жінок з цервікальними інтраепітеліальних неоплазіями, це пацієнтки працездатного віку, і раннє виявлення цервікальних інтраепітеліальних неоплазій може запобігти розвитку інвазивного раку, що розглядається як одну з основних причин інвалідизації і смертності жіночого населення. У гінекологічній практиці найбільш доступним і інформативним методом діагностики цервікальних інтраепітеліальних неоплазій є кольпоскопія.

  Abstract. The work is devoted to the actual problem of medicine - cervical intraepithelial neoplasia. The authors found that a group of women with cervical intraepithelial neoplasia is a patient of working age, and early detection of cervical intraepithelial neoplasia can prevent the development of invasive cancer, considered as one of the main causes of disability and female mortality. In gynecological practice, the most accessible and informative method for cervical intraepithelial neoplasia diagnosing is colposcopy.

  Ключові слова: цервікальна інтраепітеліальна неоплазия, кольпоскопія, дисплазія шийки матки.

  [Сс) ©

  Бюлетень науки і практики / Bulletin of Science and Practice Т. 6. №2. 2020

  https://www.bulletennauki.com https://doi.org/10.33619/2414-2948/51

  Keywords: cervical intraepithelial neoplasia, colposcopy, cervical dysplasia.

  Вступ

  В даний час спостерігається значне збільшення захворюваності на злоякісні новоутворення шийки матки [1].

  Розвитку раку шийки матки, передують цервікальні інтраепітеліальні неоплазии (CIN) легкої (CIN I), середньої (CIN II) та важкої (CIN III) ступеня тяжкості, при цьому в 10-30% випадків спостерігається прогресування до CIN III і карциноми in situ, в 1,5% - розвивається інвазивний рак [2].

  Своєчасна діагностика CIN дозволяє виявляти захворювання на ранніх стадіях, проводити моніторинг в групах ризику, виробити оптимальні схеми діагностики та лікування передпухлинних процесів [3].

  Метою дослідження стало вивчення поширеності цервікальних інтраепітеліальних неоплазій у жінок, яким проводилася кольпоскопія.

  Матеріал і методи дослідження

  В роботі представлені результати обстеження 40 жінок, проведеного в період з вересня 2018 року по вересень 2019 року на базі ГБУЗ РМ «Пологовий будинок» Жіноча консультація №1.

  У 22 пацієнток за даними гістологічної картини був виставлений діагноз CIN (основна група), і у 18 жінок - без патології шийки матки (група порівняння). Середній вік усіх жінок з CIN склав 34 роки.

  Матеріалами дослідження були: збір анамнезу; результати кольпоскопической картини.

  При обстеженні жінок були використані наступні дані: вік жінок; вік початку статевого життя; дані акушерсько-гінекологічного та соматичного анамнезу; дані діагностики ВПЛ.

  За даними кольпоскопической картини оцінювалася: характеристика кольпоскопической картини різних ступенів CIN [4].

  Результати дослідження оброблялися програмою для обробки статистичних даних - VSTAT 2.01

  Результати та обговорення При вивченні акушерського-гінекологічного анамнезу одним з факторів ризику розвитку диспластичних процесів виступало куріння. Інтенсивне куріння збільшує ризик розвитку CIN і є з чинників ризику розвитку даної патології. В ході дослідження виявлено, що кількість курінні в основній групі становить

  7 осіб (31,8%), і 5 пацієнток (27,7%) в групі порівняння. Таким чином, в основній групі кількість курінні достовірно переважає над групою порівняння.

  Травми шийки матки, внаслідок пологів і штучного переривання вагітності, також є що призводять фактором у розвитку цервікальних інтраепітеліальних неоплазій. В основній групі було виявлено, що штучне переривання вагітності з CIN мало місце у 10 пацієнток (45,5%), в порівнянні з

  8 жінками (44,4%) з другої групи.

  У першій групі у 16 ​​жінок (72,7% випадків) в анамнезі відзначені одні пологи через природні родові шляхи, з них у 5 пацієнток двоє і більше, при цьому у 4 (18,1%) пацієнток в анамнезі малі (до 2 см ) розриви шийки матки.

  Бюлетень науки і практики / Bulletin of Science and Practice Т. 6. №2. 2020

  https://www.bulletennauki.com https://doi.org/10.33619/2414-2948/51

  Також проведено аналіз віку початку статевого життя обстежуваних груп жінок. Число жінок з віком початку статевого життя з 17 років склало 31,8% випадків (7 пацієнток), з 18 років 31,5% (7), 22,7% (5 пацієнток) з 19 років і 13,6% жінок ( 3 пацієнтки) з 20 років. Таким чином, ранній початок статевого життя є одним з основних фактором ризику розвитку дисплазії шийки матки різного ступеня тяжкості.

  Проведено аналіз захворювань жіночої статевої системи обстежуваних груп жінок. При аналізі гінекологічних захворювань з'ясувалося, що більшість жінок з CIN мають в анамнезі перенесені захворювання жіночої статевої сфери. З'ясувалося, що в структурі гінекологічних захворювань пацієнток переважають синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) 8 (36,4%), хронічний аднексит 5 (22,7%), міома матки 6 (27,2%), ендометріоз яєчників 3 (13,6 %).

  Імовірність розвитку CIN зростає, при наявності ВПЛ - інфекції, при цьому ймовірність розвитку CIN тяжкого ступеня (при наявності 16, 18 типів) значно зростає.

  Одним з провідних високоінформативних і загальнодоступних методів для діагностики патології шийки матки є кольпоскопія. Основна мета, якої полягає в оцінці стану екзоцервікса, вульви і піхви, виявленні вогнищ і кордонів поразки, диференціювання доброякісних змін від злоякісних для здійснення прицільної біопсії і взяття цитологічних мазків [5].

  При оцінці кольпоскопической картини у 65,2% пацієнток з групи дослідження виявлявся ацетобелий епітелій, що є самим що зустрічаються і одним з основних діагностичних ознак дисплазії епітелію шийки матки. Також, в структурі кольпоскопической картини особливого увагу заслуговує виявлення йоднегативні зони (проби Шиллера, проба з 3% оцтовою кислотою) у 43,4% жінок в основній групі.

  За даними кольпоскопической картини діагноз CIN різного ступеня тяжкості був поставлений у 21 жінки.

  висновок

  Аналізуючи отримані дані показано, що:

  Група жінок працездатного віку - це пацієнтки з CIN. Виявлення CIN може запобігти розвитку інвазивного раку, що розглядається як одну з основних причин інвалідизації і смертності жіночого населення.

  При оцінці акушерського-гінекологічного анамнезу виявлено, що у пацієнток з дисплазій шийки матки в анамнезі частіше відзначається наявність ВПЛ-інфекції (16, 18 типів).

  До групи факторів ризику необхідно віднести також дисгормональні порушення, захворювання призводять до дисфункції яєчників, куріння, ранній початок статевого життя.

  У гінекологічній практиці найбільш доступним і досить інформативним методом діагностики CIN є кольпоскопія.

  У практичних цілях необхідно ширше використовувати кольпоскопический метод дослідження з метою моніторингу і скринінгу жіночого населення з метою виявлення CIN і раку на ранніх стадіях розвитку, застосовувати активне диспансерне спостереження жінок з CIN до досягнення стабільно позитивною кольпоскопической картини протягом 2-х років і більше.

  Список літератури: 1. Сафроннікова Н. Р. Превентивна онкогінекологія. СПб: КОСТА, 2007. 208 с.

  [Сс) ©

  Бюлетень науки і практики / Bulletin of Science and Practice Т. 6. №2. 2020

  https://www.bulletennauki.com https://doi.org/10.33619/2414-2948/51

  2. Сухих Г. Т., Прилепська В. Н. Профілактика раку шийки матки. М: МЕД-прес-інформ, 2012. 190 с.

  3. Роговська С. І., Бебнева Т. Н., Некрасов П. І. Ефективність терапії захворювань геніталій при поєднанні папилломавирусной і герпесвірусної інфекції // Акушерство і гінекологія. 2014. №9. С. 90-97.

  4. Бауер Г. Кольоровий атлас по кольпоскопії. М .: ГЕОТАР-Медіа, 2002. 288 с.

  5. Роговська С. І. Практична кольпоскопія. М: ГЕОТАР-Медіа, 2016. 256 с.

  References:

  1. Safronnikova, N. R. (2007). Preventivnaya onkoginekologiya. St. Petersburg, KOSTA, 208. (in Russian).

  2. Sukhikh, G. T., & Prilepskaya, V. N. (2012). Profilaktika raka sheiki matki. Moscow, MED-press-inform, 190. (in Russian).

  3. Rogovskaya, S. I., Bebneva, T. N., & Nekrasov, P. I. (2014 року). Effektivnost 'terapii zabolevanii genitalii pri sochetanii papillomavirusnoi i gerpesvirusnoi infektsii. Akusherstvo i ginekologiya, (9), 90-97. (In Russian).

  4. Bauer, G. (2002). Tsvetnoi atlas po kol'poskopii. Moscow, GEOTAR-Media, 288. (in Russian).

  5. Rogovskaya, S. I. (2016). Prakticheskaya kol'poskopiya. Moscow, GEOTAR-Media, 256. (in Russian).

  Робота надійшла Прийнята до публікації

  до редакції 10.01.2020 р 17.01.2020 р.

  Посилання для цитування:

  Лабзіна М. В., Лабзіна Л. Я., Нечайкін А. С., Вахляева В. С., Кожурін Т. Ю., Єрьомкін Е. С. Аналіз результатів кольпоскопії в діагностиці неоплазий шийки матки // Бюлетень науки і практики. 2020. Т. 6. №2. С. 118-121. https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/09

  Cite as (APA):

  Labzina, M., Labzina, L., Nechaikin, A., Vakhlyaeva, V., Kozhurin, T., & Eremkina, E. (2020). Analysis of Coloscopy Results in the Diagnosis of Cervical Neoplasia. Bulletin of Science and Practice, 6 (2), 118-121. https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/09 (in Russian).


  Ключові слова: Цервікальної інтраепітеліальної неоплазії /КОЛЬПОСКОПІЯ /ДИСПЛАЗІЯ шийки матки /CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA /COLPOSCOPY /CERVICAL DYSPLASIA

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити