У даній роботі проведено аналіз показників експлуатації свердловин на родовищах, які розробляють відкладення баженовской свити на території Ханти-Мансійського автономного округу-Югри (ХМАО-Югра). Представлений аналіз чинників, що впливають на вироблення запасів, проведена статистична оцінка фонду свердловин в залежності від профілю свердловин. Дана оцінка ступеня ефективності даних технологічних рішень. На підставі статистичного аналізу виявлено два типи свердловин з різним механізмом вироблення запасів.

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - Коровін К.В., Печерін Т.М.


ANALYSIS OF RESULTS OF OPERATION OF WELLS OF BAZHENOV FORMATION DEPOSITS IN THE KHMAO-UGRA

In this work an analysis of wells operating in the fields of developing deposits of the Bazhenov Formation in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra (Khanty-Ugra). Presents an analysis of the factors influencing the development of reserves conducted by the statistical evaluation of wells, depending on the profile of the wells. The estimation of the degree of effectiveness of these technological solutions. On the basis of statistical analysis revealed two types of wells with different mechanism of production of reserves.


Область наук:
 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СВЕРДЛОВИН З ОТЛОЖЕНИЙ баженовского ЗВИТІ НА ТЕРИТОРІЇ ХМАО-Югри'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СВЕРДЛОВИН З ОТЛОЖЕНИЙ баженовского ЗВИТІ НА ТЕРИТОРІЇ ХМАО-Югри»

  ?DOI: 10.18454 / IRJ.2016.54.048 Коровін К.В.1, Печерін Т.Н.2

  1 Кандидат технічних наук, Тюменський індустріальний університет, 2кандідат технічних наук, ДП ХМАО-Югри «Науково-аналітичний центр раціонального надрокористування» АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СВЕРДЛОВИН З ОТЛОЖЕНИЙ баженовского ЗВИТІ

  НА ТЕРИТОРІЇ ХМАО-Югри

  анотація

  У даній роботі проведено аналіз показників експлуатації свердловин на родовищах, які розробляють відкладення баженовской свити на території Ханти-Мансійського автономного округу-Югри (ХМАО-Югра). Представлений аналіз чинників, що впливають на вироблення запасів, проведена статистична оцінка фонду свердловин в залежності від профілю свердловин. Дана оцінка ступеня ефективності даних технологічних рішень. На підставі статистичного аналізу виявлено два типи свердловин з різним механізмом вироблення запасів.

  Ключові слова: баженовского свита, фонд свердловин, динаміка дебіту.

  Korovin K.V.1 Pecherin T.N.2

  1PhD in Engineering, Tyumen Industrial University, Tyumen 2PhD in Engineering, SE Khanty-Ugra "Scientific-analytical center of rational subsoil use" ANALYSIS OF RESULTS OF OPERATION OF WELLS OF BAZHENOV FORMATION DEPOSITS

  IN THE KHMAO-UGRA

  In this work an analysis of wells operating in the fields of developing deposits of the Bazhenov Formation in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra (Khanty-Ugra). Presents an analysis of the factors influencing the development of reserves conducted by the statistical evaluation of wells, depending on the profile of the wells. The estimation of the degree of effectiveness of these technological solutions. On the basis of statistical analysis revealed two types of wells with different mechanism ofproduction of reserves.

  Keywords: bazhenov formation, wells, oil production dynamics.

  Унікальність і своєрідність баженовскіх відкладень полягає в тому, що баженовского свита представлена ​​породою, в якій не завершені процеси перетворення органічної речовини (керогена) в вуглеводні.

  Видобуток нафти з баженовской свити ведеться з 1960-х років, коли були отримані промислові припливи на Салимском площі. Станом на 01.01.2016 року на території Ханти-Мансійського автономного округу-Югри (ХМАО - Югри) на відкладеннях баженовского-Абалакской комплексу є досвід видобутку з 368 свердловинами на 39 родовищах. Найбільша кількість свердловин експлуатується на шести родовищах - Ай-Пімском, Галяновском, Західно-Сахалінському, Красноленінського, Салимском і Середньо -Назимском. На інших розробка пластів баженовской свити здійснюється одиночними свердловинами.

  У 2015 році на пластах баженовского-Абалакской нафтогазового комплексу працювало 188 свердловин із середнім дебітом по нафти 13.40 т на добу, по рідини - 16.90 т на добу. За рік відібрано 0.60 млн. Т нафти. Накопичена видобуток нафти на кінець 2015 року склав близько 8.54 млн. Т. Понад 60% видобутку нафти і порядку 60,0% діючих свердловин припадає на родовища ВАТ «Сургутнафтогаз» [1].

  Проектно-технологічними документами на розробку баженовского-Абалакской об'єктів рекомендуються такі рішення:

  •. природний режим;

  •. рідкісна сітка експлуатаційних свердловин (близько 800-1000 м);

  •. використання в якості технологій впливу на пласт ГРП і буріння свердловин складного профілю.

  Розробка об'єктів баженовской свити без заводнення обумовлена ​​гидрофобностью колекторів, а також

  змішаним характером провідності. У зразках нафтовмісних порід баженовской свити виділені ознаки тріщиною і кавернозної пустотности, що ускладнює витіснення з них нафти водою.

  На вироблення запасів баженовскіх пластів основний вплив роблять енергетичні фактори (пластовий тиск, тиск насичення, газосодержание, режим роботи свердловини), а також механічні властивості нафтовмісних порід, що обумовлює неефективність інтенсифікації відборів за рахунок збільшення депресій. Гідророзрив пласта дає нетривалий ефект в обсязі створеної і прилученою тріщиною пустотности. В обох випадках прискорення відборів супроводжується зниженням пластового тиску в привибійній зоні пласта (перш за все - в тріщинах), що, в свою чергу, призводить до зменшення розкритості тріщин і негативно позначається на продуктивності свердловини в цілому.

  Для аналізу впливу тріщинуватості баженовскіх пластів на вироблення запасів, свердловини, що мали досвід видобутку з відкладень баженовской свити, були розділені на дві групи, що розрізняються особливостями динаміки видобутку рідини.

  Дебіти свердловин першої групи мають відносно стійку тенденцію до зниження і підкоряються експоненціальним законом Била-Льюїса [2]. Темп зниження дозволять оцінити обсяг дренованих запасів нафти і площа (рис. 1 а).

  По свердловинах другої групи виділити якусь тенденцію або тривалий стабільну поведінку дебітів не представляється можливим. Для цієї групи характерні чергуються підвищення і зниження дебіту рідини в результаті зміни ефективного тиску внутрітрещінной пустотности і, відповідно, коефіцієнта продуктивності (рис. 1 б).

  За двома групами свердловин було проведено статистичний аналіз, що включає в себе оцінку обсягу потенційно видобутих (дреніруемих) запасів, площі дренування і відпрацьованому часу, а також вхідним і поточним дебитам по нафті. Результати аналізу представлені в таблицях 1 -2, з поділом як за прийнятими вище груп, так і в залежності від профілю свердловин (складний або звичайний).

  ноя.13 іюн.14 дек.14 іюл.15 янв.16 авг.16

  Дата

  а)

  Дата

  б)

  Мал. 1 - Приклад динаміки дебіту рідини свердловини першої (а) і другої групи (б)

  За результатами проведеного аналізу до першої групи віднесено 117 свердловин звичайного профілю, до другої групи - 132 свердловини. Ще 65 свердловин, які здійснювали видобуток з баженовской свити, вибули з роботи до 1996 року, в зв'язку з чим проведення аналізу по ним не представляється можливим. З свердловин складного профілю до першої групи віднесено 32 од., До другої групи - 22 од.

  Статистичні показники розподілу дозволили виявити суттєву різницю між першою (табл. 1) і другий (табл. 2) групами, в тому числі в залежності від профілю свердловини

  Таблиця 1 - Основні статистичні показники по свердловинах звичайного профілю, які експлуатують пласти

  баженовской свити

  Параметр Середнє Медіана

  Дреніруемих запаси, тис. Т 43.9 14.2

  В т.ч. перша група 36.8 9.0

  В т.ч. друга група 50.3 20.7

  Площа дренування, га 140,9 42.1

  В т.ч. перша група 102.3 27.5

  В т.ч. друга група 174,8 63.9

  Відпрацьований час, добу 1121 801

  В т.ч. перша група 1217 948

  В т.ч. друга група 1039 592

  Накопичена видобуток нафти, тис. Т 22.9 7.8

  В т.ч. перша група 18.8 5.5

  В т.ч. друга група 26.6 9.1

  Початковий дебіт по нафті, т / добу 20.1 11.1

  В т.ч. перша група 24.8 17.0

  В т.ч. друга група 12.7 9.8

  Поточний дебіт по нафті, т / добу 10.0 6.3

  В т.ч. перша група 8.5 5.0

  В т.ч. друга група 11.5 8.0

  Так, по свердловинах першої групи накопичена видобуток нафти і початкові дебіти свердловин складного профілю істотно перевищують відповідні показники свердловин звичайного профілю. Медіанне значення дренованих запасів і накопиченої видобутку більше майже в 2 рази, початкового дебіту - на 38.3%. По свердловинах другої групи спостерігається зворотне співвідношення: медіанне значення дренованих запасів по горизонтальних свердловин в 2.3 рази менше, ніж по похило-спрямованим, накопиченої видобутку нафти - в 2.1 рази, початкового дебіту нафти - в 3 рази.

  Таблиця 2 - Основні статистичні показники по свердловинах складного профілю, які експлуатують пласти

  баженовской свити

  Параметр Середнє Медіана

  Дреніруемих запаси, тис. Т 34.1 12.8

  В т.ч. перша група 40.5 17.8

  В т.ч. друга група 24.7 9.1

  Площа дренування, га 73.8 30.6

  В т.ч. перша група 78.4 32.7

  В т.ч. друга група 67.1 18.5

  Відпрацьований час, добу 1377 1375

  В т.ч. Перша група 1640 1630

  В т.ч. друга група 994 784

  Накопичена видобуток нафти, тис. Т 24.3 8.1

  В т.ч. перша група 30.6 11.3

  В т.ч. друга група 15.2 4.3

  Початковий дебіт по нафті, т / добу 27.8 18.5

  В т.ч. перша група 41.4 23.5

  В т.ч. друга група 8.0 3.2

  Поточний дебіт по нафті, т / добу 8.2 5.2

  В т.ч. перша група 7.5 5.2

  В т.ч. друга група 9.0 5.9

  Свердловини першої групи входили в роботу з більш високими дебітом, ніж свердловини другої групи: по свердловинах звичайного профілю медіана вище в 1.7 рази, по свердловинах складного профілю - в 7.3 рази.

  Вихідна низька продуктивність в свердловинах другої групи і зумовила застосування на ній заходів щодо інтенсифікації відборів. В умовах природного режиму ефект інтенсифікації нестійкий, чим і пояснюється відсутність довгострокових трендів в динаміці дебітів свердловин другої групи.

  В цілому, фактичний досвід експлуатації свердловин баженовской свити і результати його аналізу дозволяє охарактеризувати прийняті при проектуванні технологічні рішення як малоефективні. Область дренування більшості свердловин оцінюється на рівні не більше 30-40 га, що нижче проектної розмірності сітки свердловин близько 64-100 га. Природний режим розробки не дозволяє навіть в межах обмеженою дренируемой області забезпечити високий коефіцієнт вилучення нафти, внаслідок чого дреніруемих запаси на свердловину оцінюються на низькому рівні 20 тис. Т при порозі мінімальної рентабельності 30 тис. Т на свердловину. Застосування технологій будівництва горизонтальних свердловин не гарантує отримання прийнятною технологічної ефективності.

  Список літератури / References

  1. Шпільман А.В., Коровін К.В., Савранська М.П. Перспективи освоєння ТРИЗ У ХМАО-Югрі // У збірнику: НЕФТ'ГАЗТЕК. Матеріали 6 Тюменського міжнародного інноваційного форуму. Уряд Тюменської області Комітет з інновацій Тюменської області. Тюмень. - 2015. - С. 461-464..

  2. Медведський Р.І. Оцінка запасів нафти і прогноз рівнів видобутку по промисловим даним / Р.І. Медведський, А.А. Севастьянов. - Санкт-Петербург: Надра, 2004.- 192 с.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Shpil'man A.V., Korovin K.V., Savranskaja M.P. Perspektivy osvoenija TRIZ V HMAO-JuGRE [Prospects of development of TRIZ in KhMAO-UGRA] / A.V. Shpil'man, K.V. Korovin, M.P. Savranskaja // V sbornike: NEFT'GAZTJeK. Materialy 6 Tjumenskogo mezhdunarodnogo innovacionnogo foruma. Pravitel''stvo Tjumenskoj oblasti komitet po innovacijam Tjumenskoj oblasti. Tjumen '[NEFTGAZTEK. Materials 6 Tyumen international innovation forum. The Government of Tyumen region innovation committee of the tyumen region. Tyumen.]. - 2015. - P. 461-464. [In Russian]

  2. Medvedskij R.I. Ocenka izvlekaemyh zapasov nefti i prognoz urovnej dobychi po promyslovym dannym [Estimation of recoverable oil reserves and forecast production levels for field data] / R.I. Medvedskij, A.A. Sevast'janov. - Sankt-Peterburg: Nedra, 2004.- 192 P. [in Russian]

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.54.131 Кузнєцова Е.А.1, Махмутов Е.І.2

  1 Кандидат географічних наук, 2магістрант, Нижневартовский державний університет ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАБРУДНЕННЯ снігового покриву Самотлорского

  МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ

  анотація

  У статті представлені результати досліджень ступеня забруднення снігового покриву в зоні інтенсивного освоєння Самотлорского родовища. Авторами побудована карта концентрації нафтопродуктів в сніговому покриві. Встановлено високу ступінь забрудненості західній частині території. Серед забруднюючих речовин основними з'явилися залізо, марганець, хром, нітрати. Наведені дані дозволять провести детальний моніторинг стану порушених територій і розробити проекти природоохоронних зон уздовж нафтогазових об'єктів на зимовий період.

  Ключові слова: сніговий покрив, ступінь забруднення, Самотлорское родовище, антропогенні ландшафти.

  Kuznetsova E.A.1, Mahmutov E.I.2

  1PhD in Geography, 2master, Nizhnevartovsk State University SNOW COVER LEVEL OF POLLUTION AT SAMOTLOR FIELD

  Abstract

  The article presents the results of research of snow cover level of pollution in the zone of intensive development of the Samotlor field. The authors constructed a map of petroleum products concentration in snow cover. The high degree of contamination was determened in the western part of the territory. Among the main pollutants were iron, manganese, chromium, nitrates. These data will allow to run the detailed monitoring of the state of disturbed areas and to develop nature conservancy zones projects along the areas of oil and gas facilities in the winter.

  Keywords: snow cover, level of pollution, Samotlor field, anthropogenic landscape.

  Визначення ступеня забруднення снігового покриву є одним з головних чинників в ухваленні рішень по рекультивації і оцінці порушених територій. Ця обставина особливо актуально для Самотлорского родовища, де інтенсивно ведеться нафтовидобуток.

  Об'єктом дослідження є територія цеху видобутку нафти і газу № 2 (ЦДНГ-2) Самотлорского нафтогазового родовища, яке розташоване в Нижньовартовську районі Ханти-Мансійського автономного округу - Югри Тюменської області. Територія ЦДНГ-2 являє собою озерно-алювіальних рівнину, складену переважно середньосуглинистих покривними відкладами, представленими озерно-шаруватими глинами, легкосуглинистих алевролітами і піщаними товщами. Рельєф місцевості слабо пересічений і являє собою знижену слаборасчлененниє і слабо дренированную мореного рівнину, зайняту великими труднопроходимими болотами і безліччю озер. Географічно район цеху приурочений до вододілу річок Вах і Ватінское YOган, правих припливів р. Обі. Абсолютні висотні позначки знаходяться в межах 46 -52 м [1]. Досліджувана територія відображена на рис. 1.


  Ключові слова: баженовского СВИТА / BAZHENOV FORMATION / ФОНД свердловин / WELLS / ДИНАМІКА дебітом / OIL PRODUCTION DYNAMICS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити