Проведено аналіз результатів чемпіонату світу з художньої гімнастики 2010 року. Визначено напрямки перспективного розвитку світової художньої гімнастики.

Анотація наукової статті з мистецтвознавства, автор наукової роботи - Терьохіна Раїса Миколаївна, Вінер Ірина Олександрівна, Шишковская Марія, Пирожкова Катерина Олександрівна


The analysis of results of the World championship on rhythmic gymnastics in Moscow

The analysis of results of the World championship on rhythmic gymnastics of 2010 is carried out. Directions of perspective development of world rhythmic gymnastics are defined.


Область наук:

 • мистецтвознавство

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Аналіз результатів чемпіонату світу з художньої гімнастики в Москві'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз результатів чемпіонату світу з художньої гімнастики в Москві»

  ?УДК 796.412.2

  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ З ХУДОЖНЬОЇ

  ГІМНАСТИКИ В МОСКВІ

  Раїса Миколаївна Терьохіна, доктор педагогічних наук, професор,

  завідуюча кафедрою,

  Ірина Олександрівна Вінер, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений тренер Росії, президент Федерації художньої гімнастики РФ Марія Шишковская, Президент технічного комітету Міжнародної федерації художньої гімнастики,

  Катерина Олександрівна Пирожкова, аспірант,

  Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я імені П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,

  (НДУ ім. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург)

  анотація

  Проведено аналіз результатів чемпіонату світу з художньої гімнастики 2010 року. Визначено напрямки перспективного розвитку світової художньої гімнастики.

  Ключові слова: художня гімнастика, суддівство, виконавську майстерність.

  THE ANALYSIS OF RESULTS OF THE WORLD CHAMPIONSHIP ON RHYTHMIC GYMNASTICS IN MOSCOW

  Raisa Nikolaevna Terekhina, the doctor of pedagogical sciences, professor,

  managing chair,

  Irina Aleksandrovna Wiener, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Deserved trainer of Russia, president of Federation of rhythmic gymnastics of the Russian

  Federation

  Maria Shishkovsky, the President of technical committee of the International federation of

  rhythmic gymnastics,

  Ekaterina Aleksandrovna Pirozhkova, the post-graduate student,

  The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health,

  St.-Petersburg

  Annotation

  The analysis of results of the World championship on rhythmic gymnastics of 2010 is carried out. Directions of perspective development of world rhythmic gymnastics are defined.

  Keywords: rhythmic gymnastics, refereeing, mastery.

  Дослідження результатів чемпіонату світу - 2010 року в Москві дозволили простежити, з одного боку - динаміку всіх компонентів виконавської майстерності гімнасток в світі (складність змагальних програм; композиційна побудова; технічне виконання і артистичність), з іншого - адекватність системи оцінки, а також визначити тенденції розвитку художньої гімнастики в світі.

  Гімнастки, що виступають на світовому помості, продемонстрували різний рівень складності змагальних програм. Діапазон оцінок по кожному виду багатоборства у гімнасток, які виступають в індивідуальних вправах, представлений на таблиці 1, в групових вправах - на таблиці 2.

  Аналіз результатів змагань свідчить про те, що максимального рівня з даного компоненту (D) не дійшли гімнастки жодної країни, як в особистих, так і в групових вправах. Як видно з таблиць існує велика перспектива для вдосконалення складності змагальних програм у спортсменок всіх країн, включаючи фіналісток.

  Розвиток складності змагальних композицій гімнасток відбувається як за рахунок створення нових форм рухів тілом, предметами, так і за рахунок об'єднання їх в зв'язки.

  Таблиця 1

  Діапазон оцінок за складність, артистичність та виконання в багатоборстві, _______ індивідуальні програми (24 учасниці, оцінки в балах) ____________

  Види багатоборства D A E

  Найвища оцінка Найнижча оцінка Найвища оцінка Найнижча оцінка Найвища оцінка Найнижча оцінка

  Скакалка 9,55 7,825 9,8 8,35 9,6 7,95

  Обруч 9,7 7,725 9,8 8,35 9,6 8,15

  М'яч 9,75 7,3 9,9 8,2 9,7 8,0

  Стрічка 9,55 7,85 9,7 8,3 9,6 8,05

  Таблиця 2

  Діапазон оцінок за складність, артистичність та виконання в багатоборстві, групові вправи (29 команд, оцінки в балах) ___________

  Види багатоборства D A E

  Найвища оцінка Найнижча оцінка Найвища оцінка Найнижча оцінка Найвища оцінка Найнижча оцінка

  5 Обручів 9,3 5,925 9,45 7,04 9,1 7,95

  3 стрічки + 2 скакалки 9,5 3,55 9,4 6,6 8,9 4,0

  Вивчаючи композиційна побудова змагальних програм гімнасток, були проаналізовані вправи і показано, які елементи з яких структурних груп складають зміст змагальних композицій на всіх видах багатоборства.

  Результати свідчать про те, що не всі елементи Code FIG використовуються у вправах рівномірно. Деякі елементи включені в 90% композицій, інші ж елементи не використовуються зовсім. Це веде до звуження змісту композицій гімнасток, що призводить до зниження видовищного ефекту.

  Про рівень виконання змагальних програм свідчать оцінки (таблиць 1 і 2). Незважаючи на те, що багато гімнастки світу технічно грамотно виконують вправи і їх рівень досягає 9,7 - 9,6 балів, максимальної оцінки на чемпіонаті світу -2010 не спостерігалося. А мінімальна оцінка була - 7,95 балів (у вправі зі скакалкою).

  Спостерігалися втрати предметів, що трохи знижує видовищність змагань. Так, наприклад, в кваліфікації, де виступали 132 гімнастки (по 4 вправ кожна), зазначаємо таке.

  Втрати предметів:

  - скакалка + обруч - 43 втрати без виходу предмета і гімнастки за майданчик;

  - м'яч + стрічка - 52 втрати без виходу предмета і гімнастки за майданчик;

  - + 6 разів вузли на стрічці;

  - втрати предметів з виходом предмета і гімнастки за майданчик - 17 раз.

  Багатоборство - 24 людини по 4 вправи:

  - втрата предметів без виходу за майданчик - 11 раз + 1 вузол на стрічці;

  - втрати з виходом предмета і гімнастки за майданчик - 2 рази.

  Фінали в окремих видах (по S людина в кожному виді):

  - скакалка - 1 втрата з виходом предмета і гімнастки за майданчик;

  - обруч - 1 втрата без виходу + 1 втрата з виходом предмета і гімнастки за майданчик;

  - м'яч - 1 втрата без виходу + 1 втрата з виходом предмета і гімнастки за майданчик;

  - стрічка - без втрат.

  Таким чином, вдосконалення технічної майстерності веде до вище-

  нию якості виконання композицій, і це завдання стоїть перед усіма гимнастками світу.

  Висока виконавська майстерність гімнастки завжди у вигідному світлі відрізняє її від спортсменки, яка має всього лише доброю технічною підготовленістю. Гімнастка повинна довести всю програму в цілому до такого досконалості, щоб її технічне утримання виявилося доступним для сприйняття глядачів. Коли гімнастці вдається поєднати елегантність виконання, різноманітність, свободу рухів, амплітуду рухів з подоланням складності і розкутості і все це у вражаючій динаміці, гімнастка створює композицію, що випромінює багатство внутрішнього змісту і гармонію, які і видають віртуоза. В даний час багато гімнастки технічно грамотно виконують складні вправи. Тому велику питому вагу у виконавській майстерності набуває такий фактор, як артистичність. [1-3].

  Аналізуючи оцінки за артистичність (А) ми побачили, що не всі гімнастки світу демонструють віртуозність виконання (табл. 1, 2).

  Аналіз змагальних програм гімнасток показав, що, наприклад, в кваліфікації з 132 чоловік (по чотири вправи виконувала кожна гімнастка - всього 428 комбінацій):

  • 207 раз музика використовувалася як «фон»;

  • 26 раз вправи закінчувалися після закінчення музичного супроводу;

  • 9 раз вправи закінчувалися раніше закінчення музичного супроводу.

  Для того, щоб вправи гімнасток не втрачали видовищний ефект необхідні доповнення до правил змагань, які будуть сприяти вдосконаленню оцінки за естетичний аспект.

  Аналіз результатів чемпіонату світу-2010 в Москві дозволив визначити тенденції розвитку художньої гімнастики в світі:

  1. Змагальні композиції гімнасток стали більш динамічними у всіх видах багатоборства;

  2. Змагальні програми насичені сложнокоордінационниє елементами тіла і предметів;

  3. Спостерігається разноструктурних жанрів музичних супроводів змагальних композицій;

  4. Розширилася географія що займаються художньою гімнастикою (з'явилися країни, в яких раніше художня гімнастика не культивувалася);

  5. Розширилася географія медалей і фіналісток (медалістками і фіналістками стають спортсменки з тих країн, які не є традиційно гімнастичними).

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Вінер, І.А. Система, яка визначає співвідношення сил в художній гімнастиці на світовому рівні / ІА. Вінер, Р.Н. Терьохіна // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2010. - № 4 (62). - С. 15-18.

  2. Естетичні показники виконавської майстерності в гімнастичних видах спорту / Р.Н. Терьохіна, І.А. Вінер, Л.І. Турищева, М.Е. Плеханова // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2008. - № 11 (45). - С. 98-101.

  3. Плеханова, М.Е. Комплексна оцінка естетичних компонентів виконавської майстерності в гімнастичних видах спорту / М.Е. Плеханова // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2010. - № 6 (64). - С. 65-68.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА /СУДДІВСТВО /виконавська майстерність /RHYTHMIC GYMNASTICS /REFEREEING /MASTERY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити