Стаття присвячена аналізу компонентів виконавської майстерності гімнасток міжнародного рівня. Аналіз результатів гімнасток, які виступали на чемпіонаті Європи в Мінську (2011) показав, що існує стійка тенденція до вдосконалення всіх компонентів виконавської майстерності. складність змагальних композицій розвивається переважно за рахунок збільшення кількості елементів «роботою з предметами», за які правилами змагань передбачена додаткова надбавка. Удосконалення артистичності йде по шляху створення образності композиції відповідно до обраного музичного супроводу.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Вінер Ірина Олександрівна, Терьохіна Раїса Миколаївна, Шишковская Марія, Пирожкова Катерина Олександрівна


Analysis of the results of European rhythmic gymnastics championship in Minsk

Article is devoted to the analysis of components of mastery of international level gymnasts. The analysis of results of the gymnasts acting in the European championship in Minsk (2011) has shown that there is a steady tendency to perfection of all components of mastery. Complexity of competitive compositions is developed mainly by means of increase in quantity of elements «work with objects» for which the competitions rules provide the additional points. Artistry perfection goes by the way of creation of figurativeness of a composition according to the chosen background music.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Аналіз результатів чемпіонату Європи з художньої гімнастики в Мінську'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз результатів чемпіонату Європи з художньої гімнастики в Мінську»

  ?УДК 796.412.2

  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ХУДОЖНЬОЇ

  ГІМНАСТИКИ В МІНСЬКУ Ірина Олександрівна Вінер, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений тренер Росії, президент Федерації художньої гімнастики РФ,

  Раїса Миколаївна Терьохіна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри,

  Марія Шишковская, Президент технічного комітету Міжнародної федерації

  художньої гімнастики,

  Катерина Олександрівна Пирожкова, аспірант,

  Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я імені П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,

  (НДУ ім. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург)

  анотація

  Стаття присвячена аналізу компонентів виконавської майстерності гімнасток міжнародного рівня. Аналіз результатів гімнасток, які виступали на чемпіонаті Європи в Мінську (2011) показав, що існує стійка тенденція до вдосконалення всіх компонентів виконавської майстерності. Складність змагальних композицій розвивається переважно за рахунок збільшення кількості елементів «роботою з предметами», за які правилами змагань передбачена додаткова надбавка. Удосконалення артистичності йде по шляху створення образності композиції відповідно до обраного музичного супроводу.

  Ключові слова: художня гімнастика, компоненти виконавської майстерності, композиція, артистичність.

  ANALYSIS OF THE RESULTS OF EUROPEAN RHYTHMIC GYMNASTICS CHAMPIONSHIP IN MINSK Irina Aleksandrovna Wiener, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Deserved trainer of Russia, president of Federation of rhythmic gymnastics of the Russian Federation, Raisa Nikolaevna Terekhina, the doctor of pedagogical sciences, professor, Department Chairman,

  Maria Shishkovsky, the President of technical committee of the International federation of

  rhythmic gymnastics,

  Ekaterina Aleksandrovna Pirozhkova, the post-graduate student,

  The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health,

  St.-Petersburg

  Annotation

  Article is devoted to the analysis of components of mastery of international level gymnasts. The analysis of results of the gymnasts acting in the European championship in Minsk (2011) has shown that there is a steady tendency to perfection of all components of mastery. Complexity of competitive compositions is developed mainly by means of increase in quantity of elements «work with objects» for which the competitions rules provide the additional points. Artistry perfection goes by the way of creation of figurativeness of a composition according to the chosen background music.

  Keywords: rhythmic gymnastics, mastery components, composition, artistry.

  У 27-му чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Мінську (2011) взяли участь 225 спортсменок з 35 країн.

  Перший комплект медалей розіграли в групових вправах серед ЮНІО-рок. 23 команди продемонстрували композиції з п'ятьма скакалками. У багатоборстві найвищий рівень виконавської майстерності показали білоруські гімнастки. Сума балів за дві вправи склало 52,250 бала. Всього 0,5 бала їм поступилися

  російські спортсменки, допустивши втрату предмета в першій вправі і посівши друге місце, з результатом 52,200 бала. Досить високу конкуренцію на міжнародному рівні склали гімнастки збірної команди Ізраїлю. Їх експертна оцінка за рівень виконавської майстерності склала 51,200 бала, що дозволило їм піднятися на третю сходинку п'єдесталу.

  Аналіз компонентів виконавської майстерності всіх спортсменок-юніорок в групових вправах показав, що в порівнянні з 26-им чемпіонатом Європи спостерігаються такі тенденції:

  - зросла складність перекидань у групових вправах;

  - підвищилася синхронність виконання змагальних програм;

  - збільшилася кількість вправ з оригінальним композиційним побудовою;

  - підвищилася якість підбору музичного супроводу для змагальних композицій;

  - підвищився рівень артистичності виконання;

  - підвищився рівень технічного виконання елементів програми.

  В індивідуальних вправах чемпіонату Європи був проведений аналіз результатів гімнасток в командній боротьбі і в окремих видах багатоборства. Спортсменки 27 команд виконували вправи з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою.

  Підсумкові показники в командних змаганнях свідчать про явну перевагу гімнасток збірної команди Росії над найближчими суперниками. Так, наприклад, спортсменок Білорусії від лідерів відокремлюють 7,675 бала, а українських -16,600 бала.

  Аналіз результатів дозволяє зробити висновок, що рівень виконавської майстерності спортсменок в командах, які посіли з 4-го по 13-е місця - не мають значних розбіжностей. Щільність результатів свідчить про те, що навіть невеликі помилки, допущені гимнастками, можуть вплинути на ранжування. Ідентична тенденція спостерігається в діапазоні з 16-го по 25-е місце.

  В окремих видах багатоборства висока щільність результатів у спортсменок, які посіли з 1-е по 3-е місце (рис. 1-4).

  Аналіз компонентів виконавської майстерності гімнасток показав, що найвища складність змагальної композиції склала:

  - 9,850 бала у вправі з обручем у Е. Канаєвої (Росія);

  - 9, 550 бали у вправі з м'ячем у Е. Канаєвої (Росія);

  - 9,300 бала у вправі з булавами у Л.Черкашіной (Білорусія);

  - 9,775 бала у вправі зі стрічкою у Е. Канаєвої і Д. Кондаковой (обидві Рос-

  ся).

  Мал. 1 Оцінка компонентів виконавської майстерності у вправах з обручем

  1G, G 3 9,5

  У 9, G

  М 8,5

  9,55G 9,55G 9,55G9,6GG

  ? D

  ? A

  ? E

  9 "5GGn

  8, G 7,5

  СЬагкаеЬут

  бья

  8825

  Kanaeva Dmitrieva Gara eva Rivkin Miteva Мйгоег 81аПоі1а

  RUS RUS AZE ISR BUL РОЬ бья

  м'яч

  9,55G

  9,45G

  9,3GG

  О.У

  Мал. 2 Оцінка компонентів виконавської майстерності у вправах з м'ячем

  Бутви

  9,5

  9 ^

  ? D

  ? A

  ? E

  Я-КЮ 9,400 9.4GG 9,35G

  9'150910C? '200 9,200

  9 1т про і рр. 9.15G

  9,1 GG '9 GCG

  ,4GG

  Ch aikashyna Rivkin Maksimenko Kondakova Miteva Kanaeva М ^ о $ г Ье (1оіх

  BLR ISR UKR RUS BUL RUS РОЬ РЯД

  9.6GG

  9,15G

  Мал. 3 Оцінка компонентів виконавської майстерності у вправах з булавами

  9.5 1 9. ° &

  8.5

  7.5

  9,775 9,8GG 9,775

  9,7G ^ '_____ 9'7Ш 9,65G

  ? D

  ? A

  ? E

  9,55G 9,5Ю 9,55G 9,5GG 9>4oo 9,45G

  8, 775

  8,375

  8,900 8,900

  9.300 9.3GG

  Kanaeva Kon dakov a M it eva СЬагказІупа Rabtsava M itros z Rivkin Weber

  RUS RUS BUL бья Б! Я POL ISR AUT

  Мал. 4 Оцінка компонентів виконавської майстерності у вправах зі стрічкою

  Слід зазначити, що високий рівень технічної майстерності показали гімнастки, яке зайняли перше і друге рангові місця. Цей факт свідчить про те, що цінність змагальних програм багатьох гімнасток може зростати за рахунок збільшення як складності елементів тіла, так і за рахунок різних маніпуляцій предметами.

  Аналізуючи оцінки спортсменок за артистичність можна констатувати, що фіналістки, чиї рангові місця розподілилися між 1-им і 6-м, мають досить високі результати. Найвища оцінка за артистичну цінність - 9,900 бала у вправі з обручем у Е. Канаєвої (Росія).

  Вивчаючи результати експертної оцінки за виконання фіналісток у всіх видах багатоборства, можна відзначити наступне:

  - у вправах з обручем найвищий рівень виконавської майстерн-

  ва у Е. Канаєвої (9,700 бала). Оцінка всіх восьми фіналісток вище 9,000 бала;

  - у вправах з м'ячем високий рівень виконання у Л. Черкашиної (9,550 бала). Оцінка вище 9,000 бала відзначається у гімнасток з 1-го по 7-е рангові місця;

  - у вправах з булавами найвищий рівень виконавської майстерності у Л. Черкашиної (9,400 бала). Оцінка всіх фіналісток не опускалася нижче 9,000 бала.

  - у вправах зі стрічкою найкраща оцінка за виконання у Е. Канаєвої (9,700 бала). Оцінка вище 9,000 бала відзначається у гімнасток з 1-го по 7-е рангові місця.

  Таким чином, аналіз результатів гімнасток, які виступали на чемпіонаті Європи в Мінську (2011) показав, що існує стійка тенденція до вдосконалення всіх компонентів виконавської майстерності. Складність змагальних композицій розвивається переважно за рахунок збільшення кількості елементів «роботою з предметами», за які правилами змагань передбачена додаткова надбавка. Удосконалення артистичності йде по шляху створення образності композиції відповідно до обраного музичного супроводу. Що стосується виконання змагальних програм, то спостерігається підвищення якості виконання як технічно складних елементів, так і сполучних.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Вінер, І. А. Система, яка визначає співвідношення сил в художній гімнастиці на світовому рівні / І.А. Вінер, Р.Н. Терьохіна // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2010. - № 4 (62). - С. 15-18.

  2. Естетичні показники виконавської майстерності в гімнастичних видах спорту / Р.Н. Терьохіна, І.А. Вінер, Л.І. Турищева, М.Е. Плеханова // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2008. - № 11 (45). - С. 98-101.

  3. Плеханова, М. Е. Комплексна оцінка естетичних компонентів виконавської майстерності в гімнастичних видах спорту / М.Е. Плеханова // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2010. - № 6 (64). - С. 65-68.

  4. Аналіз результатів чемпіонату світу з художньої гімнастики в Москві / Р.Н. Терьохіна, І.А. Вінер, М. Шишковская, Е.А. Пирожкова // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2010. - № 10 (68). - С. 92-94.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  УДК 796.8

  ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ об'єктивного визначення КОМАНДНОГО ПЕРШОСТІ В ОСОБИСТО-КОМАНДНИХ ЗМАГАННЯХ ПО ГРЕКОРІМСКОЙ І ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

  Белчев Горанов, Генеральний секретар Болгарського Олімпійського комітету,

  Республіка Болгарія,

  Роман Миколайович апойкий, кандидат педагогічних наук, професор,

  Микола Юрійович Неробеев, кандидат педагогічних наук, доцент,

  Борис Іванович Тараканов, доктор педагогічних наук, професор, Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я імені П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,

  (НДУ ім. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург)

  анотація

  У статті представлений аналіз оцінки об'єктивності існуючої системи визначення командного заліку в особисто-командних змаганнях з боротьби та виявлено шляхи її подальшого вдосконалення.


  Ключові слова: ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА /КОМПОНЕНТИ виконавської майстерності /КОМПОЗИЦІЯ /артистичність /RHYTHMIC GYMNASTICS /MASTERY COMPONENTS /COMPOSITION /ARTISTRY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити