В роботі досліджуються безконтактні екрановані синхронні генератори (БЕСГ) з постійними магнітами (ПМ) для поплавковою хвильової електричної станції (ПВЕС), яка призначена для експлуатації в прибережних морських і океанічних зонах. Конструктивні та експлуатаційні особливості ПВЕС обумовлюють необхідність в герметичному виконанні БЕСГ з ПМ. Відмінною особливістю БЕСГ з ПМ для ПВЕС від традиційних синхронних генераторів є екран, виконаний з метою захисту активних елементів БЕСГ від впливів морської води і солоного туману. Запропоновано конструкцію герметичного БЕСГ з ПМ для використання в складі ПВЕС. Розроблено математичну модель, і проведений аналіз режиму холостого ходу БЕСГ з ПМ з урахуванням дії індукованих в екрані струмів. Отримано залежності результуючого магнітного потоку і вихідний ЕРС від швидкості обертання для різних екранів, що відрізняються матеріалом і геометрією. Зокрема, досліджені екрани з наступних матеріалів: титан, мідь і кераміка.

Анотація наукової статті з електротехніки, електронної техніки, інформаційних технологій, автор наукової роботи - Саттаров Роберт Раділовіч, Зиганшин Тимур Рахимович


ANALYSIS OF THE NO-LOADSTEADY MODE IN A SHIELDED FACE SYNCHRONOUS GENERATOR WITH HIGH-COERCIVE PERMANENT MAGNETS

The contactless shielded synchronous generators (BESG) with permanent magnets (PM) for a float wave power plant (FWPP) are studied in thework. The BESG is intended for operation in coastal marine and oceanic zones. Constructive and operational features of FWPP determine the need for a shielded design of BESG with PM. A distinctive feature of BESG with PM for FWPP from traditional synchronous generators is theshield that made to protect the active elements ofBESG from the effects of seawater and salt fog. The design of ahermetic sealed BESG with PM for use in FWPP is proposed. A mathematical model had been obtained and an analysis of the no-load steady mode of the BESG with PM had been made taking into account the action of currents induced in the shield. The dependences of the resulting magnetic flux and the output EMF on the rotational speed are obtained for various shields that differ in material and geometry. In particular, shields from the following materials had been investigated: titanium, copper and ceramics.


Область наук:
 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Електротехнічні та інформаційні комплекси і системи

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РЕЖИМУ холостого ходу В екранувати торцевих синхронного генератора З висококоерцитівниє ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РЕЖИМУ холостого ходу В екранувати торцевих синхронного генератора З висококоерцитівниє ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ»

  ?Саттаров ЇЇ 8аіатоу Я.Я.

  доктор технічних наук, професор кафедри «Електромеханіка» ФГБОУВО «Уфимський державний авіаційний технічний університет», м Уфа, россіской Федерація

  Зиганшин Т.Є. Ziganshin Т.Я.

  аспірант кафедри «Електромеханіка» ФГБОУ ВО «Уфимський державний авіаційний технічний університет», м Уфа, Російська Федерація

  УДК 621.313 DOI: 10.17122 / 1999-5458-2019-15-1-41-51

  АНАЛІЗ РЕЖИМУ холостого ходу В екранувати торцевих синхронного генератора З висококоерцитівниє ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ

  В роботі досліджуються безконтактні екрановані синхронні генератори (БЕСГ) з постійними магнітами (ПМ) для поплавковою хвильової електричної станції (ПВЕС), яка призначена для експлуатації в прибережних морських і океанічних зонах. Конструктивні та експлуатаційні особливості ПВЕС обумовлюють необхідність в герметичному виконанні БЕСГ з ПМ. Відмінною особливістю БЕСГ з ПМ для ПВЕС від традиційних синхронних генераторів є екран, виконаний з метою захисту активних елементів БЕСГ від впливів морської води і солоного туману. Запропоновано конструкцію герметичного БЕСГ з ПМ для використання в складі ПВЕС. Розроблено математичну модель, і проведений аналіз режиму холостого ходу БЕСГ з ПМ з урахуванням дії індукованих в екрані струмів. Отримано залежності результуючого магнітного потоку і вихідний ЕРС від швидкості обертання для різних екранів, що відрізняються матеріалом і геометрією. Зокрема, досліджені екрани з наступних матеріалів: титан, мідь і кераміка.

  Ключові слова: синхронний генератор, екрановані електричні машини, екран, керамічний екран, безконтактні синхронні генератори, постійні магніти

  ANALYSIS OF THE NO-LOADSTEADY MODE IN A SHIELDED FACE SYNCHRONOUS GENERATOR WITH HIGH-COERCIVE PERMANENT MAGNETS

  The contactless shielded synchronous generators (BESG) with permanent magnets (PM) for a float wave power plant (FWPP) are studied in thework. The BESG is intended for operation in coastal marine and oceanic zones. Constructive and operational features of FWPP determine the need for a shielded design of BESG with PM. A distinctive feature of BESG with PM for FWPP from traditional synchronous generators is theshield that made to protect the active elements of

  - 41

  Електротехнічні та інформаційні комплекси і системи. № 1, т. 15, 2019

  BESG from the effects of seawater and salt fog. The design of ahermetic sealed BESG with PM for use in FWPP is proposed. A mathematical model had been obtained and an analysis of the no-load steady mode of the BESG with PM had been made taking into account the action of currents induced in the shield. The dependences of the resulting magnetic flux and the output EMF on the rotational speed are obtained for various shields that differ in material and geometry. In particular, shields from the following materials had been investigated: titanium, copper and ceramics.

  Key words: synchronous generator, shielded electrical machines, shield, ceramic shield, contactless synchronous generators, permanent magnets

  Одним з цікавих напрямків розвитку альтернативної енергетики є використання енергії хвиль для електропостачання промислових і житлових об'єктів. Важливим практичним завданням для реалізації поплавцевих хвильових електростанцій є розробка електромеханічних перетворювачів енергії (далі - ЕМПЕ), що дозволяють значно підвищити ефективність використання енергії хвиль. Зокрема, до таких ЕМПЕ відносяться безконтактні синхронні екрановані генератори (БЕСГ) з постійними магнітами (ПМ). Для кожного типу ЕМПЕ характерні свої конструкційні особливості, обумовлені областю їх застосування і характеристиками навколишнього середовища. Активне впровадження альтернативних рішень [1-4] в установках, що перетворюють кінетичну енергію світового океану в електричну, показує необхідність розробки і застосування спеціальних герметичних генераторів.

  В даний час сучасні рішення в області захисту, екранування активних частин генераторав першу чергу спрямовані на хімічну промисловість, де існує цілий ряд питань, таких як корозійна стійкість, вибухонебезпечне середовище, критичні температури. В області ж генеруючих енергоустановок, що працюють в морському середовищі, такі рішення вивчені мало. Перспективною розробкою в області сучасних ефективних перетворювачів кінетичної енергії хвилі є поплавкова хвильова електростанція [5]. Для даних електростанцій необхідно розробити і реалізувати оптимальні конструктивні рішення БСГ на підставі досліджень герметичних генераторів з екраном.

  Основні требованіядля герметичного генератора в складі ПВЕС [5]:

  1. Оптимальні масо-габаритні показники.

  2. Герметична конструкція статора генератора.

  3. Можливість застосування високоефективних постояннихмагнітов в конструкції ротора.

  4. Аксіальна (торцева) конструкція.

  Як показано в [7-10], для забезпечення

  найкращих масогабаритних і енергетичних показників найбільш ефективним конструктивним рішенням буде генератор з порушенням від постійних магнітів. Це пов'язано з простотою конструкції, відсутністю ковзають контактів, можливістю многопакетного виконання, кращим охолодженням активної частини через розташування тепловиділяючих вузлів поблизу периферійних поверхонь машини. Торцеві синхронні генератори дають суттєвий виграш по займаному простору за рахунок наближення електричної машини до робочого механізму. Малий осьової габарит генератора, з порушенням від постійних магнітів, дає можливість забезпечити конструктивну сумісність їх з рядом механізмів (мультиплексорів), компактність і зручність експлуатації, що особливо актуально для ПВЕС.

  У даній роботі досліджується БЕСГ з ПМ для поплавковою хвильової електричної станції, яка призначена для експлуатації в прибережних морських і океанічних зонах. Конструктивні та експлуатаційні особливості ПВЕС обумовлюють необхідність в герметичному виконанні БЕСГ з ПМ. Відмінністю БЕСГ з ПМ для ПВЕС від традиційних синхронних генераторів є екран, виконаний з метою захисту активних елементів БЕСГ від впливів морської води і солоного туману. Використання електропровідного матеріалу екрану (наприклад, з титанового сплаву)

  в конструкції БСГ з ПМ є причиною виникнення додаткового магнітного потоку (реакція вихрових струмів) в БЕСГ, спрямованого на зниження (магнітного потоку постійних магнітів) і, відповідно, вихідних потужних характеристик генератора. В даний час також можуть використовуватися неелектропровідних, немагнітні екрани (матеріал - кераміка FrialitFZM [11]) для генераторів, двигунів, що працюють в складних хімічних і фізичних умовах. Подібні екрани мають високу механічну міцність, тим самим можуть виконуватися вкрай малої товщини - до 0,5 мм. Застосування керамічних екранів з матеріалу FRIALITFZM незначно збільшує магнітний зазор між ротором і статором генератора, тим самим результуючий магнітний потік також знижується.

  IV

  Малюнок 1. Трансформація

  На малюнку 1 показаний варіант циліндричного двигуна, що складається з чотирьох сегментів, розташованих в аксіальному напрямку. Один із сегментів може бути трансформований в лінійний двигун (II), якщо здійснити його розгортку по довжині окружності з радіусом гс. Вигином лінійного двигуна уздовж бічної сторони по радіусу ^ виходить сегмент (III). Чотири таких сегменти утворять дисковий двигун (IV). Аналогічно може бути проведена

  Одним з аспектів розвитку конструкції електричних генераторів є принцип трансформації [12] конфігурації. Мета даного принципу трансформації - підвищення ефективності використання областей електропровідних і магнітопроводом-чих частин генератора.

  Трансформація представлена ​​в наступному пріоритетному ряді: циліндрична конфігурації (ЦК), далі одношарова дискова конфігурація (ДК), далі багатошарова дискова конфігурація (МДК), далі аксіально-радіальна дискова конфігурація. Перетворення ЦК в одношарову ДК на прикладі двигуна з магнітоелектричним порушенням представлено на малюнку 1.

  трансформація від дискової машини до циліндричної. Електромагнітний момент двигуна дискової конфігурації зростає зі збільшенням радіуса докладання зусиль і може досягати дворазових і більш високих значень в порівнянні з традиційною компоновкою двигунів циліндричної конструкції еквівалентного обсягу.

  від дискової конструкції до циліндричної і навпаки

  Малюнок 2. Типові конструкції дискових генераторів

  Типові конструкції дискових генерато- зростання від однопакетного до многопакет-рів в схематичному вигляді [13-17], в порядку структурам, представлені на малюнку 3.

  Малюнок 3. Схема-ескіз безконтактного синхронного екранованого генератора з постійними магнітами: 1 - підстава ротора, 2 - сердечник ротора (феромагнетик або постійний магніт), 3 - сердечник статора, 4 - обмотки статора

  Одношарова конструкція (рис. 3) представлена ​​одним статорних диском і одним роторним диском (а), двошаровий - двома статорними дисками і одним роторним (б) або двома роторними дисками і одним статорних. Також існують багатошарові конструкції, де два статорних диска і три роторних. Кожен з статорних дисків має тороидальную форму і містить плоскі обмотки управління (і збудження), розміщені в пазах і створюють аксіально

  спрямовану МДС. Для замикання магнітного потоку на крайніх статорних і роторних дисках є додаткові феромагнітні ярма кільцеподібної форми.

  За аналогією з трансформацією конструкції з торцевої електричної машини в циліндричну, можуть бути трансформовані і підходи до класичного електромагнітного розрахунку.

  Аналіз екранованого БСГ з ПМ проводиться в режимі холостого ходу.

  Розглядаються традиційні методики електромагнітних розрахунків, що враховують вплив матеріалу екрану БСГ з ПМ на вихідні характеристики генератора.

  В основу розрахункової моделі приймається однороторний однопакетного тип безконтактного синхронного генератора з незалежним збудженням від висококоерцитівниє постійних магнітів. Конструкція являє собою рухливий ротор (4) з закріпленими висококоерцитівниє аксіально намагніченими постійними магнітами (3), нерухомий статор (2) з мідною обмоткою (1), залитими немагнітним компаундом, з екраном (5) з електропровідного титан (Л) або неелектропровідних ^ па1 №2М) матеріалу. ПМ прикріплені до ротора за допомогою немагнітної арматури і захищені антикорозійним покриттям. Немагнітна рама статора компенсує дію радіальних сил і перешкоджає пошкодженню ротора.

  Постановка задачі

  Завдання зводиться до аналізу впливу магнітних потоків, що створюються реакцією екрану в двох випадках:

  • немагнітний неелектропровідних матеріал (Бпа1№2М);

  • немагнітний електропровідний матеріал титан (І).

  Для порівняння також буде досліджений екран з матеріалу з великою електропровідністю - мідь (Сі).

  допущення:

  - магнітна проникність у всій області між статором і ротором дорівнює прони-

  кливість вакууму, магнітна проникність постійних магнітів постійна, магнітна проникність заліза статора дорівнює нескінченності;

  - екран ротора в першому варіанті виконаний з неелектропровідних матеріалу, товщина екрана входить в величину повітряного зазору;

  - екран ротора в другому варіанті виконаний з електропровідного матеріалу, товщина екрана входить в величину повітряного зазору;

  - БСГ з ПМ працює в симетричному сталому режимі, тобто апериодическая складова струмів екрану ротора відсутня;

  - індуктивний опір по осі дорівнює індуктивному опору по осі. Прийняті допущення є стандартними для задач подібного класу і не вносять значних похибок, а вплив деяких може бути враховано особливо [18].

  Розподіл магнітного поля в екранованому торцевому синхронному генераторі з висококоерцитівниє постійними магнітами має об'ємний характер. Дані електричні машини не були достатньо досліджені через складнощі використання математичних методів тривимірного опису геометрії для виконання ряду традиційних електромагнітних розрахунків

  [19, 20].

  Для подальшого вирішення поставленого вище завдання будемо використовувати схему, представлену на малюнку 4.

  Екран статора Статор

  Екран ротора Постійний магніт Ярмо старора

  1

  Малюнок 4. Розрахункова схема, сегмент БЕСГ з ПМ

  - 45

  Електротехнічні та інформаційні комплекси і системи. № 1, т. 15, 2019

  Режим холостого ходу БЕСГ з ПМ, матеріал екрану неелектропровідних

  Розглянемо режим холостого ходу, варіант із застосуванням екрану, в тому випадку якщо він виконаний з неелектропровідних матеріалу (Гпа1йГ2М). Діелектричні властивості даного матеріалу припускають повну відсутність вихрових струмів. Внаслідок чого поздовжня і поперечна складові Н

  і Нае, а також відповідні їм магнітні потоки Ф і Ф можна не враховувати.

  аqе ЩЕ •>

  Зважаючи на вищевикладене магнітний потік на холостому ходу дорівнює потоку ПМ:

  Ф0 = Ф

  -і м

  (1)

  aqе

  Векторна діаграма ЕБГ при холостому ході з урахуванням прийнятих припущень має вигляд, показаний на малюнку 5.

  А

  <-1

  Ф0 = Фм

  Малюнок 5. Векторна діаграма БЕСГ з ПМ при холостому ході, матеріал екрану неелектропровідних

  Магніторушійна сила може бути визначена наступним чином [19, 20]:

  К. = НС1 (2)

  М З а)

  де Нс - коерцитивної сила постійного магніту; 1а - активна довжина постійного магніту.

  Індукція на поверхні магнітів при холостому ході визначається наступним чином [19]: в

  (3)

  впо =

  1 +

  в "

  Л

  до.

  а0

  ^ .Л 1ЬВ0 "ф -ф -" "11 / '

  M I 1 •>

  L<j

  де 1с - активна довжина статора; I- активна довжина постійного магніту; Ьм - ширина

  постійного магніту; / + / - середня

  / ---

  2

  активна довжина.

  Для спрощення далі приймемо, що активні довжини статора і постійного магніту збігаються і дорівнюють I. Тоді магнітний потік постійного магніту буде

  ФМ = 1Ь

  В

  по

  (4)

  м

  '0

  ц0Ясо0

  де БГ - залишкова магнітна індукція постійного магніту; б - повітряний зазор; І - діаметр ротора; К5 - коефіцієнт, що враховує зубці статора; Мо ~ магнітна проникність; сг| - коефіцієнт, що враховує розсіювання магніту; 3- середнє значення повітряного зазору; Нс - коерцитивної сила ПМ; hм - товщина магніту.

  Магнітний потік при холостому ході [19, 20]:

  (40

  ЕРС БЕСГ з ПМ тоді визначиться як: Е0 = -] соФ0. (5)

  Режим холостого ходу БЕСГ з ПМ, матеріал екрану електропровідний

  Розглянемо застосування електропровідного екрану, який є причиною додаткових втрат і магнітного потоку реакції в БЕСГ з ПМ, спрямованого на зниження основного потоку збудження.

  Векторна діаграма екранованого безконтактного генератора при холостому ході представлена ​​на малюнку 6.

  Малюнок 6. Векторна діаграма БЕСГ з ПМ при холостому ході, матеріал екрану електропровідний

  З векторної діаграми можна записати наступний вираз:

  (6)

  ср

  ?'Про 1 +

  де е = ^ Асо до -магнітноечісло Рейнольдса;

  (9)

  Визначаються поздовжня і поперечна складові напруженості поля реакції екрану і відповідні їм магнітні потоки, що припадають на полюс [3]:

  Ф =

  - сще

  л: Д

  ср

  2 р

  I -МГе,

  гк.

  по

  л-?>

  г2 до,

  Середня по товщині екрану напруженість вторинного магнітного поля [21]:

  Я ПМ ^. (7)

  2 р

  по

  1 + е 2 до.

  2 >

  (10)

  (11)

  де Б - середній діаметр екрану; I - осьова

  ср

  довжина екрану, яка прийнята рівною довжині статора і постійних магнітів.

  Тоді з урахуванням (10), (11) вираз (12) можна переписати у вигляді:

  ф

  р

  товщина екрана статора; ф

  = А 1-

  'про

  а

  пм 1 + е'кс,

  'Про

  Капм 1 + Е "^ у

  , (12)

  а = -; х - коефіцієнт полюсного пере-т

  криття; зі - кутова швидкість магнітного поля щодо оболонки; а - електропровідність екрану;

  (8)

  де апм = - - коефіцієнт полюсного пере-

  т

  криття.

  Видно, що потік в відносних одиницях визначається тільки одним безрозмірним параметром і трьома коефіцієнтами.

  За висловом (12) для аналізу і теоретичної оцінки математичної моделі були проведені розрахунки в програмному середовищі МаШсаё15

  На малюнку 7 показані криві результуючого магнітного потоку Ф щодо числа Рейнольдса? при різних значення полюсного перекриття ос. При значенні сс = 0,6 видно, що з ростом? результуючий потік Ф знижується незначно і досягає рівня 0,825 в.о., зі значення

  et = 0,7 досягає рівня 0,575 o.e., далі Ct = 0,9 потік Ф досягає рівня 0,25 o.e. спостерігається значне зниження, де при

  Малюнок 7. Криві значення результуючого магнітного потоку Ф

  На малюнку 8 представлені криві значення вихідного Е ЕРС щодо частоти обертання ротора n. Товщина для всіх видів сировини екрану прийнята 3 мм. Можна спостерігати, що значення ЕРС в разі, якщо екран виготовлений з титану (Ti), починає знижуватися з моменту досягнення значення 0,75 в.о. частоти обертів n і далі, з ростом n, при значенні Ео.е, що дорівнює 1,5, різниця становить 13%, а при значенні Ео.е., що дорівнює 2, різниця вже складає 16% щодо

  Е, o.e.

  <3 = 1.1 - k-r 1? без екрану Frialit на або ^^^ -FZM y ^ u;

  a = 0.9 x = 5 см

  товщина екрана 3 мм Сі

  ......

  0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

  Малюнок 8. Криві значення ЕРС щодо частоти обертання ротора

  екрану, виконаного з матеріалу Бпа1№2М. Також для наочності представлена ​​крива при опису залежності Е від п, коли екран виготовлений з міді (Сі), зменшення значення вихідного Е ЕРС щодо неелектропровідних матеріалу екрану Fria1itFZM, при п, що дорівнює 1,0 Е = 0,2 (зниження на 80%) , а при значенні п, що дорівнює 2,0, Е = 0,48 (зниження в півтора рази).

  Нижче на малюнку 9 представлені залежності, коли для всіх видів сировини екрану товщина приймається 0,5 мм. В даному варіанті видно, що значення Ео.е. для варіантів матеріалів екрану, титану (Т1) і FrialitFZM, щодо частоти обертання ротора однакові, в діапазоні при п, що дорівнює від 0 до 2 в.о. також представлена

  крива значення Ео.е., для варіанта, коли екран виконаний з міді (Сі), і, як видно з малюнка 9, значення вихідного ЕРС перевершує значення показаного на малюнку 8 і при п, що дорівнює 1,9 в.о., значення Ео.е. = 1,1, нижче на 42% щодо значення при використанні неелектропровідних матеріалу екрану Тпа1№2М.

  Е, о.е.

  1.5

  1.0

  0.5

  0.0 Ь

  1 + 1 1 + 1 ст = 1.1 кг 1.2 без екрану БйаШ V / Т1 АБО _____ ^

  а = 0.9 т = 5 см сі;

  товщина - екрану 0,5 мм

  - п, о.е.

  0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  Малюнок 9. Криві значення ЕРС щодо частоти обертання обертів на хвилину

  Таким чином, в роботі визначені основні параметри математичної моделі БЕСГ з ПМ при режимі холостого ходу, з урахуванням процесів, що протікають в екрані. Проаналізовано вихідні характеристики синхронного генератора БЕСГ з ПМ з варіантами електропровідного титану (ТЧ), міді (Сі) і неелектропровідних Рпа1№2М (матеріалів екранів).

  висновки

  1. Товщина екрану статора значна.

  Сучасний і новаторський матеріал екрану FrialitFZM не робить вплив на вихідні характеристики синхронного генератора БЕСГ з ПМ, фактично збільшує товщину зазору між ротором і статором.

  Більш традиційний матеріал, який застосовують в електричних машинах в якості екрану, титан (Т ^ знижує вихідні характеристики синхронного генератора БЕСГ з ПМ на 16% щодо матеріалу екрану Тпа1№2М.

  Класичний матеріал мідь (Сі), в якості екрануючого, виявився самим неефектив-

  лективним, вихідні характеристики синхронного генератора БЕСГ з ПМ щодо матеріалу екрану Fria1itFZM знижувалися на 80 і більше відсотків.

  2. Товщина екрану статора незначна.

  В даному випадку матеріал екрану Fria1itFZM не робить вплив на вихідні характеристики синхронного генератора БЕСГ з ПМ. Фактично збільшує товщину зазору між ротором і статором. Титан (Т ^ при даній геометричній товщині також не впливає на вихідні характеристики синхронного генератора БЕСГ з ПМ. Мідь (Си) і при товщині 0,5 мм значно знижує характеристики синхронного генератора БЕСГ з ПМ.

  Отримані результати можуть бути використані на практиці при проектуванні герметичних вбудованих, заглибних безконтактних генераторів, що працюють в морському середовищі.

  Список літератури

  1. Whittaker TJT, Beattie W., Folley M., Boake C., Wright A., M. Osterried Faculty of Engineering, Queen's University Belfast T. Heath Wavegen, Invernes The limpet wave power project-the first years of operation. [ https://ru.scribd.com/document/96577915/The-Development-of-Oyster-A-Shallow-Water-Surging-Wave-Energy-Converter].

  2. Pelamis P-750 Wave Energy Converter [http://www-ctp.mit.edu/energy/files/ pelamisbrochure.pdf].

  3. Archimedes Waveswing. [Http: // www. awsocean.com/archimedes-waveswing.html].

  4. OPT's Power Buoy. [Https: // www. oceanpowertechnologies.com/product].

  5. Поплавковая хвильова електростанція, темі А.А. Патент РФ № 2037642 19.06.1995 [http://ru-patent.info/20/35-39/2037642.html].

  6. Tong W. Mechanical design of electric motors. - Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014. - P. 702. dense stator configuration // 15th European Conf. on Power Electronics and Applications (EPE). - Lille, France, 2013. - P. 1-10.

  7. Yamamoto Y., Watanabe R., Takada Y., Koseki T., Aoyama Y. Design using simple modeling and experimental study on direct-drive disk-type motor with.

  8. Євдокимов А.А., Чариков В.І., Саттаров Р.Р., Ігнатьєв С.Г., Міських А.А. Розрахунок магнітної системи магнітоелектричних генераторів потужністю до 10 кВА для вітроенергетичних установок // Електротехнічні та інформаційні комплекси і системи. - 2018. - № 1. - Т. 14. - С. 27-33.

  9. Герман-Галкін С.Г., Лебедєв В.В., Бормотов А.В. Модульна синхронна індукторного машина в системі електроприводу // Мехатроніка, автоматизація, управління. -2015. - Т. 16. - № 11. - С. 731-738.

  10. Бут Д.А. Безконтактні електричні машини: Учеб. посібник для електро. і електроенергії. спец. вузів. - М .: Вища. шк., 1990. - 416 с .: іл.

  11. Герметезірующіе склянки FrialitFZM [http://www.aliaxis-ui.org.ua/u/ceramics/frialit_ degussit_stakany.pdf].

  12. Гребеніков В.В. Нові технології дискових двигунів з постійними магни-

  тами // Технічна електродинаміка. - 2003.

  - № 5. - С. 39-43.

  13. Lambert T., Biglarbegian M., Mahmud S. A novel approach to the design of axial-flux switched-reluctance motors // Machines. - 2015.

  - № 3.- P. 27-54.

  14. Герман-Галкін С.Г., Бормотов А.В. Сучасний стан та перспективи розвитку мехатронних систем з вентильними електричними машинами // Мехатроніка, автоматизація, управління. - 2011. - № 2. -С. 43-50.

  15. Parviainen A. Design of axial-flux permanent-magnet low-speed machines and performance comparison between radial-flux and axial-flux machines: Thesis for the deg. of Doctor of Sceince (Technology). - Lappeenranta, 2005. - P. 159.

  16. Aydin M., Huang S., Lipo T.A. Axial flux permanent magnet disc machines: a review: research report. - Madison, USA, 2004. - P. 12.

  17. Du-Bar C. Design of an axial flux machine for an in-wheel motor application [Електроннийресурс]: Master of Science Thesis. - Goteborg, Sweden, 2011. - P. 68 [http://webfiles.portal.chalmers.se/et/MSc/ DubarChristian.pdf].

  18. Саттаров Р.Р., Ісмагілов Ф.Р., Гумерова М.Б. Механічні характеристики електромагнітних демпфуючих елементів з подвійним ротором // Вісник южноуральской державного університету.

  - 2010. - № 32 (208), Серія «Енергетика». -Вип. 14. - С. 59-63.

  19. Ледовский А.Н. Електричні машини з високоерцітівнимі постійними магнітами. - М .: Вища школа, 1985. -168 с .; мул.

  20. Балагура В.А., Галтеев Ф.Ф. Електричні генератори з постійними магнітами. - М .: Вища школа, 1988. - 279 с.

  21. Хайруллін І.Х. До розрахунку втрат в тонких пластинках з урахуванням реакції вихрових струмів // Праці УАИ. - 1973. - Вип. 35.

  - С. 129-133.

  22. Саттаров Р.Р., Ісмагілов Ф.Р., Хайруллін І.Х., Паша Д.Ю. Теорія електромеханічних демпфуючих перетворювачів з розподіленими параметрами. -М .: Машинобудування, 2010. - 327 с.

  References

  1. Whittaker TJT, Beattie W., Folley M., Boake C., Wright A., M. Osterried Faculty of Engineering, Queen's University Belfast T. Heath Wavegen, Invernes The limpet wave power project-the first years of operation. [ https://ru.scribd.com/document/96577915/The-Development-of-Oyster-A-Shallow-Water-Surging-Wave-Energy-Converter].

  2. Pelamis P-750 Wave Energy Converter [http://www-ctp.mit.edu/energy/files/ pelamisbrochure.pdf].

  3. Archimedes Waveswing. [Http: // www. awsocean.com/archimedes-waveswing.html].

  4. OPT's Power Buoy. [Https: // www. oceanpowertechnologies.com/product].

  5. Poplavkovaja volnovaja elektricheskaja stancija, Temejev A.A. Patent RF № 2037642 19.06.1995 [http://ru-patent.info/20/35-39/2037642.html]

  6. Tong W. Mechanical design of electric motors. - Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014. - P. 702. dense stator configuration // 15th European Conf. on Power Electronics and Applications (EPE). - Lille, France, 2013. - P. 1-10.

  7. Yamamoto Y., Watanabe R., Takada Y., Koseki T., Aoyama Y. Design using simple modeling and experimental study on direct-drive disk-type motor with.

  8. Jevdokimov A.A., Charykov V.I., Sattarov R.R., Ignafjev S.G., Gorodskih A.A. Raschet magnitnoj sistemy magnitoelektricheskih generatorov moshchnosfju do 10 kVA dfa vetroenergeticheskih ustanovok // Elektrotehnicheskije i informacionnyje komplexy i sistemy. - 2018. - № 1. - Vol. 14. -P. 27-33.

  9. German-Galkin S.G., Lebedev V.V., Bormotov A.V. ModuFnaja sinhronnaja induktornaja mashina v sisteme elektroprivoda // Mehatronika, avtomatizacija, upravlenije. -2015. - Vol. 16. - № 11. - P. 731-738.

  10. But D.A. Beskontaktnyje elektricheskije mashiny: Ucheb. Posobije dfa elektromeh. i elektroenerg. spec. vuzov. - M .: Vyssh. shk., 1990. - 416 p .: il.

  11. Germetizirujushchije stakany FrialitFZM [http://www.aliaxis-ui.org.ua/u/ceramics/frialit_ degussit_stakany.pdf].

  12. Grebennikov V.V. Novyje tehnologii diskovyh dvigateley s postojannymy magnitami // Tehnicheskaja elektrodinamika. - 2003. -№ 5. - P. 39-43.

  13. Lambert T., Biglarbegian M., Mahmud S. A novel approach to the design of axial-flux switched-reluctance motors // Machines. - 2015.

  - № 3.- P. 27-54.

  14. German-Galkin S.G., Bormotov A.V. Sovremennoje sostojanije i perspektivy razvitija mehatronnyh system s ventiTnymi elektricheskimi mashinami // Mehatronika, avtomatizacija, upravlenije. - 2011. - № 2. -P. 43-50.

  15. Parviainen A. Design of axial-flux permanent-magnet low-speed machines and performance comparison between radial-flux and axial-flux machines: Thesis for the deg. of Doctor of Sceince (Technology). - Lappeenranta, 2005. - P. 159.

  16. Aydin M., Huang S., Lipo T.A. Axial flux permanent magnet disc machines: a review: research report. - Madison, USA, 2004. - P. 12.

  17. Du-Bar C. Design of an axial flux machine for an in-wheel motor application ^ .eKTpoHHbrapecypc]: Master of Science Thesis. - Goteborg, Sweden, 2011. - P. 68 [http://webfiles.portal.chalmers.se/et/MSc/ DubarChristian.pdf].

  18. Sattarov P.P., Ismagilov F.R., Gumerova M.B. Mehanicheskije harakteristiki elektromagnitnyh dempfirujushchih elementov s dvojnym rotorom // Vestnik Juzhno-Urafskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2010. - № 32 (208), Serija "Energetika". - Vyp. 14. - P. 59-63.

  19. Ledovskij A.N. Elektricheskije mashiny s vysokoercitivnymi postojannymi magnitami.

  - M .: Energoatomizdat, 1985. - 168 p .; il.

  20. Balagurov V.A., Galtejev F.F. Elektricheskije generatory s postojannymi magnitami. - M .: 3HeproaTOMH3flar, 1988. - 279 p.

  21. Hajrullin I.H. K raschetu poter v tonkih plastinkah s uchotom reakcii vihrevyh tokov // Trudy UAI. - 1973. - Vol. 35. - P. 129-133.

  22. Sattarov P.P., Ismagilov F.R., Hajrullin I.H., Pashali D.Ju. Teorija elektromehanicheskih dempfirujushchih preobrazovatelej s raspredefonnymi parametrami. - M .: Mashinostrojenije, 2010. - 327 p.


  Ключові слова: СИНХРОННИЙ ГЕНЕРАТОР / Екранувати ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ / ЕКРАН / КЕРАМІЧНИЙ ЕКРАН / БЕЗКОНТАКТНІ синхронного генератора / ПОСТІЙНІ МАГНІТИ / SYNCHRONOUS GENERATOR / SHIELDED ELECTRICAL MACHINES / SHIELD / CERAMIC SHIELD / CONTACTLESS SYNCHRONOUS GENERATORS / PERMANENT MAGNETS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити