Область наук:
 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології
 • Рік видавництва: +1997
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки

  Наукова стаття на тему 'Аналіз радіально-базового методу пасивної локації при дії перешкод'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз радіально-базового методу пасивної локації при дії перешкод»

  ?Известия ТРТУ

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Цифрове моделювання надширокосмугових сигналів. Звіт про НДР. Черкаси .: ЧФКПІ, 1989 р.

  2. Астанин Л.Ю., Костильов А.А. Основи надширокосмугових радіолокаційних вимірювань. М .: Радио и связь, 1989.

  УДК 621.396

  В.Д. Ситенькій .

  АНАЛІЗ РАДІАЛЬНО-БАЗОВОГО МЕТОДУ пасивної ЛОКАЦІЇ ПРИ ДІЇ ЗАВАД

  Оскільки радіально-базовий метод визначення дальності джерела випромінювання заснований на використанні закономірності поширення сигналу в просторі і дальність До може бути обчислена за формулою /? = /) • А2 / (/ 1, - Л3), то основними джерелами похибок при вимірюванні дальності є: неточність встановлення базового відстані Про між приймачами і неідентичність каналів вимірювання рівнів сигналів А1 і А, | Крім перерахованих похибок, які були розглянуті раніше, необхідно враховувати вплив перешкод, що приймаються разом з сигналом. Для цих цілей в вираженні, отриманому для обчислення абсолютної похибки вимірювання дальності

  ан = Оу / А ^ ста, + л1аА \ / (Л, - Аг) 2, необхідно, крім дисперсій Аа2

  і про *, ', що враховують похибка вимірювання Л} і Л2 > врахувати вплив зовнішніх перешкод.

  2

  Дисперсія похибки (Т ~ оцінки амплітуди сигналу при аддитивном білому шумі, як відомо, залежить від спектральної щільності потужності Д ^ 0 шуму і енергії Е0 сомножителя, що задає форму сигналу, тобто а] = Е () 1Ч0 / 2.

  Вважаючи, що джерела перерахованих вище вади знайти не залежать від дії перешкод, загальну похибка оцінки амплітуди уявити У вигляді суми дисперсій сг? = 0 \ + С72 "• Абсолютна похибка

  обчислення дальності джерела випромінювання представима тепер у вигляді а * = ПА, А2 ^ / (т; +11 о * 2 / (Л, - А2) 3, де ~ д, = А, / АА, відношення сигнал / перешкода за рівнем; А, ~ оцінка амплітуди сигналу на виході узгодженого фільтра; / = 1,2 .

  З отриманого виразу випливає, що для підвищення точності вимірювання дальності джерела випромінювання, необхідно збільшувати відношення сигнал / перешкода на виході приймальних каналів.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити