З позиції системно-структурного підходу узагальнена просторово-часова структура фази розбігу при виконанні прямого нападаючого удару з різними варіантами постановки стоп на опору при відштовхуванні волейболистами високої кваліфікації.

Анотація наукової статті з нанотехнологій, автор наукової роботи - Родін Андрій Вікторович, Губа Д. В.


From a position of the system structural approach the existential structure of a phase of start is generalized at performance of direct attacking impact with various variants of statement stop on a support at pushing away by volleyball players of high qualification.


Область наук:

 • нанотехнології

 • Рік видавництва: 2009


  Журнал: Вісник спортивної науки


  Наукова стаття на тему 'Аналіз просторово-часової структури фази розбігу при виконанні прямого нападаючого удару з різними варіантами постановки стоп на опору волейболистами високої кваліфікації'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз просторово-часової структури фази розбігу при виконанні прямого нападаючого удару з різними варіантами постановки стоп на опору волейболистами високої кваліфікації»

  ?АНАЛІЗ просторово-ТИМЧАСОВОЇ СТРУКТУРИ ФАЗИ розбігу під час виконання ПРЯМОГО нападників вдарив З РІЗНИМИ ВАРІАНТАМИ ПОСТАНОВКИ стопи на опорі волейболісти ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

  А.В. РОДІН, Д.В. ГУБА НОУ ВПО Смоленський гуманітарний університет, м Смоленськ

  анотація

  З позиції системно-структурного підходу узагальнена просторово-часова структура фази розбігу при виконанні прямого нападаючого удару з різними варіантами постановки стоп на опору при відштовхуванні волейболистами високою

  кваліфікації.

  Abstract

  From a position of the system - structural approach the existential structure of a phase of start is generalized at performance of direct attacking impact with various variants of statement stop on a support at pushing away by volleyball players of high qualification.

  Ключові слова: прямий нападаючий удар, просторово-часова структура, постановка стоп на опору при відштовхуванні, волейболісти високої кваліфікації.

  Волейбол - це спортивна гра, яка з 1964 року є олімпійським видом спорту. Зростання спортивних результатів волейболістів багато в чому залежить від атакуючого потенціалу команди, який реалізується за рахунок ефективного виконання прямого нападаючого удару. Успішне завершення нападаючого удару залежить від раціональної техніки виконання розбігу і максимальної висоти стрибка. При виконанні фази стрибка гравці використовують паралельну, перпендикулярну і шкарпетками всередину постановки стоп [3, 4]. Подальше підвищення висоти стрибка неможливо без знання закономірностей побудови рухів в просторово-тимчасовій структурі фази розбігу при виконанні прямого нападаючого удару і застосування на цій основі ефективних засобів в тренувальному процесі спортсменів [1, 2].

  Мета роботи - вивчити особливості пространственновременной структури фази розбігу при виконанні прямого нападаючого удару у волейболі з різними варіантами постановки стоп на опору при відштовхуванні.

  Методи дослідження: вивчення і аналіз спеціальної науково-методичної літератури; педагогічний експеримент (констатуючий); відеоціклографія, методи математичної статистики.

  Організація дослідження. Дослідження проводилося протягом двох років на волейболістів високої кваліфікації (гравці команди СГИФК-Фенікс - 24 чол. Та члени молодіжної збірної команди Росії - 24 чол.).

  Процес відеореєстрації техніки рухів волейболіста здійснювався на відстані 15-20 м від об'єкта відеокамерою «Panasonic» на тлі щитів з контурної сіткою 20X20 см для розрахунку характеристик руху в окремих ланках тіла спортсмена при виконанні нападаючого удару.

  Відтворення відеозапису на екрані монітора комп'ютера здійснювалося після оцифровки через

  TV-тюннер «Aver TV 307» техніки рухів і покадрового розкладання програмою «Adobe Premiere Pro 7.0».

  Результати дослідження. Підвищення майстерності неможливо без знання закономірностей побудови рухів в кінематичній структурі розбігу при виконанні прямого нападаючого удару і застосування на цій основі ефективних засобів в тренувальному процесі. Встановлено, що основною характеристикою просторово-часової структури фази розбігу є швидкість розбігу.

  У процесі спостереження ігр 12-17 чемпіонатів Росії з волейболу серед чоловічих команд в період 2002-2008 рр. у волейболістів, які грають в чемпіонаті Росії, поряд з виявленими раніше постановками стоп паралельно один одному і шкарпетками всередину нами був встановлений новий варіант постановки стоп на опору при відштовхуванні і названий, як перпендикулярний (одна нога - стопорящую - ставиться паралельно сітці, інша - толчковая - під кутом до стопорящую). Так, в процесі спостереження за 117 гравцями визначено, що перпендикулярно на опору ставить стопи 51%, паралельно -28%, носками всередину - 21% (рис. 1).

  21%

  ? Шкарпетками всередину | Паралельно? перпендикулярно

  Рис.1. Способи постановки стоп на опору при відштовхуванні у кваліфікованих волейболістів

  Необхідно відзначити, що при виконанні прямого нападаючого удару кожен гравець використовує тільки свій варіант постановки стоп на опору. Це пов'язано з тим, що у кваліфікованих волейболістів вже відбулося становлення рухової навички розбігу і стрибка при виконанні прямого нападаючого удару.

  Просторово-часова структура розбігу. Просторово-часова структура розбігу представлена ​​швидкістю трьох кроків розбігу. Відомо, що швидкість розбігу характеризується довжиною кожного кроку і його частотою. За даними Є.В. Хапко (1978), її розвиток до останнього кроку розбігу сприяє збільшенню висоти стрибка.

  Як показали результати дослідження, найбільша швидкість третього кроку розбігу проявляється при виконанні прямого нападаючого удару з паралельної постановкою стоп на опору і шкарпетками всередину - 6,037 і 5,743 м / с відповідно (рис. 2). Це пов'язано з тим, що при достатній довжині третього кроку витрачається

  7.000

  6.000

  5.000

  4.000

  3.000 2,000. 1,000. 0,000.

  V1 V2 V3

  Швидкість кроків розбігу

  ] Гравці, що використовують в грі паралельну постановку стоп I I Гравці, що використовують в грі перпендикулярну постановку стоп Н Гравці, що використовують в грі постановку стоп шкарпетками всередину

  Мал. 2. Швидкість трьох кроків фази розбігу з різними варіантами постановки стоп на опору

  менший час на момент від постановки стопорящую ноги до постановки поштовхової ноги.

  На наш погляд, зниження швидкості - 5,028 м / с в підфази третього кроку розбігу при дослідженні фази стрибка з перпендикулярної постановкою стоп на опору - відбувається за рахунок збільшення часу постановки стопорящую ноги паралельно сітці. В результаті порушення ритму кроків зменшується частота кроку, що істотно впливає на висоту стрибка.

  В ході дослідження встановлено, що найбільша швидкість - 5,440 м / с фази розбігу - досягається при дослідженні фази стрибка з паралельної постановкою стоп на опору (р<0,05; Мал. 3).

  На наш погляд, це пов'язано з тим, що за рахунок підтримки раціональної структури трьох кроків розбігу зберігається оптимальна частота кроків, яка дозволяє в подальшому перевести горизонтальну швидкість фази розбігу в вертикальну і, як наслідок, - збільшити висоту стрибка.

  5,600

  5,440

  4,759

  4,750

  5.400 5,200

  5,000 4,800

  4,600

  4.400 ______________

  Швидкість розбігу ^ Гравці, що використовують в грі паралельну постановку стоп Г ~! Гравці, що використовують в грі перпендикулярну постановку стоп | Гравці, що використовують в грі постановку стоп шкарпетками всередину

  Мал. 3. Швидкість фази розбігу з різними варіантами постановки стоп на опору

  Гравцям, які використовують в грі паралельну, перпендикулярну і шкарпетками всередину постановку стоп на опору, було запропоновано виконати стрибок у такий спосіб, який не застосовується ними в грі. Як показали результати дослідження, гравці, які використовують в грі перпендикулярну постановку і шкарпетками всередину, найкращі просторово-тимчасові показники

  мають при виконанні прямого нападаючого удару з паралельної постановки стоп на опору. Даний факт свідчить про те, що при початковому навчанні прямому нападаючому удару тренери не звертають увагу на постановку стоп, внаслідок чого формується перпендикулярний спосіб розташування стоп, при якому спостерігається найменша висота стрибка.

  література

  1. Донський Д.Д. Будова дії (біомеханічне обгрунтування будови спортивного дії і його вдосконалення) / Д.Д. Донський. - М., 1995. - 40 с.

  2. Железняк Ю.Д. Волейбол: підручник для ІФК / Ю.Д. Железняк, А.В. Івойлов. - М .: Фізкультура і спорт, 1991. - 236 с.

  3. Родін А.В. Формування навички розбігу і стрибка при виконанні прямого нападаючого удару на основі динамічної і кінематичної структури

  рухових дій юних волейболістів 11-13 років: дис. ... канд. пед. наук / О.В. Родін. - Смоленськ, 2006. -155с.

  4. Родін А.В. Кінематична структура розбігу і стрибка при виконанні прямого нападаючого удару у волейболі // XII Міжнародний науковий конгрес «Сучасний олімпійський і паралімпійський спорт і спорт для всіх»: матеріали конференцій. - М .: Фізична культура. - 2008. - Т. 2. - С. 127-129.


  Ключові слова: ПРЯМИЙ НАПАДНИК УДАР /Просторово-ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА /ПОСТАНОВКА стопи на опорі при відштовхуванні /Волейболісти ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити