У північній частині Берингової моря (Наваринский район) Існує певна динаміка розмірно-вікового складу минтая в промислових уловах (сезонна і міжрічної), яка в значній мірі обумовлюється наявністю врожайних поколінь і масштабом підходів минтая в цей район в літньо-осінній період. За багаторічними даними в Наваринська районі домінують чотири вікові групи (від 2 + до 5 + років). Починаючи з віку 7 + років, незалежно від врожайності, внесок поколінь в улов невеликий і сумарно становить не більше 5,5% загальної кількості. Домінування і спадкоємність високочісленних поколінь в промислових уловах спостерігається як в російських (в Наваринська районі), Так і в американських водах, з тією лише різницею, що в північній частині Берингової моря їх переважання починається з раннього віку і простежується менш тривалий період часу.

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - Грицай Олена Валентинівна, Шейбак Артем Юрійович


Analysis of the walleye pollock fishery and size-age structure dynamics at the Navarin fishing grounds in 2003-2008

Seasonal and year-to-year dynamics of the walleye pollock size-age structure in commercial catches obtained in the northern Bering Sea (At the Navarin fishing grounds) Depends on extent of its high-abundant generations migration to the area in summer and autumn. Following to long-term observations, four age groups (with the age from 2+ to 5+) dominate in the Navarin area, and contribution of elder groups in catches is insignificant irrespective of their initial abundance (no more than 5.5% for the groups 7 + and elder). In this area, domination of high-abundant groups begins earlier and continues in shorter period than in the south-eastern Bering Sea.


Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Известия ТІНРО (Тихоокеанського науково-дослідного рибогосподарського центру)

  Наукова стаття на тему 'Аналіз промислу і динаміка розмірно-вікового складу минтая в Наваринська районі в 2003-2008 рр.'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз промислу і динаміка розмірно-вікового складу минтая в Наваринська районі в 2003-2008 рр.»

  ?2009

  Известия ТІНРО

  Том 158

  УДК 639.223.5 + 597.562 (265.51)

  Е.В. Грицай, А.Ю. Шейбак *

  Тихоокеанський науково-дослідний рибогосподарський центр, 690091, г. Владивосток, пров. Шевченко, 4

  АНАЛІЗ ПРОМИСЛУ І ДИНАМІКА розмірності-ВІКОВОГО СКЛАДУ минтая В наваринская РАЙОНІ В 2003-2008 ГГ.

  У північній частині Берингової моря (Наваринский район) існує певна динаміка розмірно-вікового складу минтая в промислових уловах (сезонна і міжрічної), яка в значній мірі обумовлюється наявністю врожайних поколінь і масштабом підходів минтая в цей район в літньо-осінній період. За багаторічними даними в Наваринська районі домінують чотири вікові групи (від 2 + до 5 + років). Починаючи з віку 7 + років, незалежно від врожайності, внесок поколінь в улов невеликий і сумарно становить не більше 5,5% загальної кількості. Домінування і спадкоємність високочісленних поколінь в промислових уловах спостерігається як в російських (в нава-ринських районі), так і в американських водах, з тією лише різницею, що в північній частині Берингової моря їх переважання починається з раннього віку і простежується менш тривалий період часу.

  Ключові слова: минтай, Берингове море, Наваринский район, промисел, вилов на зусилля, розмірно-віковий склад, динаміка поколінь, міжрічної мінливість.

  Gritsay E.V., Sheibak A.Yu. Analysis of the walleye pollock fishery and size-age structure dynamics at the Navarin fishing grounds in 2003-2008 // Izv. TINRO. - 2009. - Vol. 158. - P. 173-186.

  Seasonal and year-to-year dynamics of the walleye pollock size-age structure in commercial catches obtained in the northern Bering Sea (at the Navarin fishing grounds) depends on extent of its high-abundant generations migration to the area in summer and autumn. Following to long-term observations, four age groups (with the age from 2+ to 5+) dominate in the Navarin area, and contribution of elder groups in catches is insignificant irrespective of their initial abundance (no more than 5.5% for the groups 7 + and elder). In this area, domination of high-abundant groups begins earlier and continues in shorter period than in the south-eastern Bering Sea.

  Key words: walleye pollock, Bering Sea, Navarin fishing grounds, fishery, CPUE, size-age structure, dynamics of generation, interannual variability of fish size and age.

  Вступ

  У російських водах Берингової моря (зона Західно-Берінговоморская, ділянку на схід від 1760 с.д. до лінії розмежування морських просторів Росії - США, або Наваринский район) щорічний вилов минтая історично

  * Грицай Олена Валентинівна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Шейбак Артем Юрійович, інженер.

  визначався перш за все інтенсивністю промислу (Фадєєв, Грицай, 2003), що залежить від організаційно-технічних умов. У першій половині 1990-х рр., В період становлення ринкових відносин, зниження вилову минтая в Беринговому морі було викликано кризовим станом рибної промисловості, в цей час вітчизняний промисел вівся переважно в Охотському морі (Фадєєв, Веспестад, 2001), де висока біомаса забезпечувала вилов минтая усіма країнами близько 2 млн т (Смирнов, Авдєєв, 2003).

  У Наварінськом районі існує певна динаміка розмірно-вікового складу минтая в уловах (як сезонна, так і міжрічної), яка в значній мірі обумовлюється врожайністю поколінь і масштабами підходів минтая в цей район в літньо-осінній період.

  Мета роботи - аналіз динаміки розмірно-вікового складу минтая в промислових уловах в північній частині Берингової моря. Дане дослідження є продовженням робіт, розпочатих раніше (Фадєєв, Грицай, 1999, 2003; Фадєєв, Веспестад, 2001; Gritsay, 2006; Степаненко та ін., 2007).

  матеріали та методи

  В основу роботи покладено матеріали, зібрані спостерігачами ТІНРО-центру і БІФ ТІНРО на промислових судах БАТМ "Бородіно", БМРТ "Арчер", СРТМ "Аскур" в Західно-Берінговоморской зоні в районі на схід від 1760 с.д. до лінії розмежування морських просторів Росії - США (лінії Бейкера - Шеварднадзе) в 2003-2008 рр .; використані також дані за попередній період спостережень з 1979 по 2002 р Масові проміри (довжина риб за Смітом) і біологічні аналізи минтая виконувалися майже з кожного тралення. З огляду на різну тривалість тралень, для порівняння результатів дані приведені до єдиного показника - улову на зусилля (годинне тралення, судо-добу лову). Для перекладу розмірного складу минтая у віковій використовувалися ключі, складені, як правило, для конкретного року (кількість проб для визначення віку за 2003-2008 рр. - 3935). Вік минтая визначався по лусці і отолитам (для контролю у великорозмірних риб). Перегляд лускових препаратів і отолитов здійснювався з використанням бінокуляр "Leica MZ 8" (збільшення окуляра х10, об'єктива - х3,2 і 4,0).

  Інформація по промисловий статистикою взята з оглядів промислової обстановки ТІНРО-центру. Дані по вилову поколінь минтая в американських водах Берингової моря в 1995-2007 рр. запозичені з сайту Аляскинского рибогосподарського центру (ftp://ftp.afsc.noaa.gov/afsc/public.htm).

  Сезонна динаміка відносної кількості молоді минтая в Наварінс-ком районі розглянута за даними дослідних і промислових уловів в 1979-1989 рр. (Кількість рейсів - 23, масових промірів - 87,7 тис. Прим.).

  Автори висловлюють особливу подяку д-ру біол. наук Н.С. Фадєєву за надання обробленої інформації за кількістю молоді минтая в промислових уловах в 1970-1980-х рр. (По оглядам ТУРНІФ і оперативними даними), а також спостерігачам ТІНРО-центру і БІФ ТІНРО (С.П. Дударєва, канд. Біол. Наук В.З. Болдирєву, В.Я. Леонову і ін.) За якісний збір первинних матеріалів . Безпосередню участь в Бе-рінговоморской мінтаевой експедиції в 2003, 2005-2008 рр. брав і другий автор цієї статті.

  Результати та їх обговорення

  Аналіз промислу минтая в Наваринська районі в 2003-2008 рр.

  З кінця 1970-х рр. і по теперішній час суду, зайняті на промислі минтаю в Західно-Берінговоморской зоні, дислокувалися на акваторії від мису Олю-Торського до розділової лінії Росії - США, але переважно в рай-

  оне наварінського каньйону і морського кордону з США. У роки тимчасової заборони лову на ділянці на захід від 1740 с.д. (2002-2006 рр.) Промисел минтая вівся виключно в Наваринська районі, а після його відновлення в 2007 р великотоннажний флот став облавливать минтая по всій зоні за винятком північної частини Анадирского затоки (рис. 1).

  Мал. 1. Розподіл уловів минтая російським великотоннажним флотом в Західно-Берінговоморской зоні в серпні 2004 і 2007 рр .: 1 - 1-25 т на судо-добу, 2 - 25-50, 3 - 30-100, 4 - більше 100 т на судо-добу

  Fig. 1. Walleye pollock CPUE (tons per day per vessel) for Russian processing fleet in the western Bering Sea in August 2004 and 2007: Додати 1 - 1-25 t, 2 - 25-50 t, 3 - 30100 t, 4 - > 100 t

  У 2003-2004 рр. середньорічний улов на зусилля у вітчизняних великотоннажних суден склав 57,1-67,9 т на судо-добу лову, а в 2006 р досяг максимуму за період з 1998 по 2006 р - 75,1 т на судо-добу лову (Грицай , 2007). У 2007 р улови великотоннажного флоту в Західно-Берінговоморской зоні (навіть з урахуванням роботи флоту на ділянці на захід від 1740 с.д., де результативність промислу була вище, ніж в Наваринська районі) зменшилися на 19,3% в порівнянні з попереднім роком, склавши 60,6 т на судо-добу лову. На рис. 2 видно, що збільшення вилову в 2007 р обумовлено, як і раніше, великою кількістю відпрацьованого часу протягом року. У 2008 р відбулося подальше зниження уловів на зусилля по групі великотоннажного флоту - до 53,1 т на судо-добу лову (або на 12,4% в порівнянні з 2007 роком).

  80

  Ь 60

  х

  40

  20

  78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 2 4 6 8

  роки лову

  Мал. 2. Вилов минтая в Західно-Берінговоморской зоні (1), улов на судо-добу лову (2) і розрахункова кількість судо-діб на лову (3) в 1978-2008 рр. До 1998 р улови дані тільки для району на схід від 1760 с.д. З 1998 р улови наведені по всій Західно-Берінговоморской зоні, включаючи середньотоннажний флот і іноземний вилов. Кількість судо-діб розраховане з улову на зусилля по групі великотоннажний флот і сумарному вилову

  Fig. 2. Walleye pollock catch in the western Bering Sea (104 tons), fishing efforts (vessels-days), and CPUE (tons per day per vessel) in 1978-2008: 1 - catch, 2 - CPUE, 3 - fishing efforts. The catch value is given for the area eastward from 176o E till 1998 and for the whole western Bering Sea since 1998 including the catch both by catchers and processors, and foreign catch. The fishing efforts and CPUE are calculated separately for processing fleet only and for the whole fishing fleet

  У 2003-2006 рр. фонові умови не були лімітуючим фактором для міграцій минтая в північно-західну частину моря в нагульний період (Басюк та ін., 2007; Волков та ін., 2007; Степаненко та ін., 2007). Однак в 2007 р в Беринговому морі відбулися зміни, потенційно мають вирішальне значення для поведінки і поширення минтая: в зв'язку з тим що в Наваринська районі в літній період відзначалися великі ділянки з мінусовою температурою водних мас, а чисельність зоопланктону була високою і на восточнобе- рінговоморском шельфі, масштаб поширення минтая в цей район літом 2007 р значно зменшився в порівнянні з попередніми роками. Аналогічна ситуація складалася і в 2008 р Наслідком цього стало погіршення промислової обстановки в північній частині Берингової моря (Наварінськом районі) в 2007-2008 рр. Певний вплив на результативність промислу надав і рівень врожайності поколінь, які становлять основу уловів.

  0

  Динаміка розмірно-вікового складу минтая в уловах

  Переважання младшевозрастних груп минтая в уловах в Наваринська районі зазначалося протягом всього багаторічного періоду спостережень, з кінця 1970-х рр. і по теперішній час. До кінця 1980-х рр. в промислових уловах молодь минтая (довжиною менше 32 см по АС) в середньому складала менше 48% загальної кількості виловлених риб (табл. 1). Кількість малорозмірних минтая нижче середнього в 1985-1989 рр. пояснювалося наявністю ряду неврожайних поколінь, що з'явилися в 1985-1988 рр. У 1990-1994 рр. високі середньорічні улови великотоннажного флоту (78 т на судо-добу лову) забезпечувалися за рахунок сверхурожайного покоління 1989 року, врожайного 1984 року і середніх за чисельністю поколінь 1990 і 1991 років народження (дані за кількістю молоді

  в уловах за цей період відсутні). В цілому ж частка малорозмірних минтая в уловах залежить від врожайності поколінь: при наявності високочісленних поколінь кількість молоді значно зростає. У 1996, 1998-2000, 20022004 та 2007-2008 рр. в зв'язку з появою в популяції середніх і врожайних поколінь (Степаненко та ін., 2007) в промислових уловах в Наваринська районі домінував младшевозрастной минтай (Грицай, 2006).

  Таблиця 1

  Відносна кількість молоді минтая в промислових уловах в Наваринська районі в 1979-2008 рр.,%

  Table 1

  Share of young pollock in commercial catches obtained at the Navarin fishing grounds in 1979-2008,%

  Рік Кількість молоді Рік Кількість молоді Рік Кількість молоді

  1979 89,1 1995 47,0 2002 93,7

  1980 75,4 1996 82,8 2003 85,9

  1985 40,4 1997 52,6 2004 61,4

  1986 36,2 1998 78,0 2005 17,7

  1987 18,8 1999 73,4 2006 6,9

  1988 42,9 2000 74,7 2007 46,3

  1989 27,2 2001 55,0 2008 81,0

  Середнє - 47,1 * Середнє - 61,2 **

  Примітка. Первинні матеріали по оглядам ТУРНІФ і оперативними даними оброблені і люб'язно надані Н.С. Фадєєвим. Дані за період 1990-1994 рр. відсутні. * До 1990 р обмеження по розмірному складом уловів були відсутні, так як минтай довжиною до 30 см використовувався як харчовий. В "молодь" включені риби довжиною менше 30 см по АD (або 32 см по АС). ** З 1990 року для минтая був введений мінімальний промисловий розмір в 30 см по AD, а з 2003 р - в 35 см по AD (або 37 см по АС); для порівнянності даних за період 1995-2002 рр. в "молодь" включені риби довжиною менше 37 см по АС.

  Динаміка розмірно-вікового складу минтая представлена ​​тут за основний період роботи Берінговоморской мінтаевой експедиції (липень-жовтень 2003-2008 рр.), Коли опановували приблизно 60% ОДУ.

  У 2003-2004 рр. в уловах в Наваринська районі домінував минтай довжиною 27-29, 33-36 (у 2003 році) і 31-40 см (у 2004 р) з незначним приловів риб довжиною 20-25 см. В уловах в 2005 р останні були відсутні повністю, а в 2006 р їх частка за чисельністю не перевищувала 0,2% сумарного улову, тому в зв'язку з відсутністю поповнення відзначалося збільшення середньої довжини минтая в уловах в 2005-2006 рр. (Рис. 3).

  У среднемноголетнем плані за період 2003-2006 рр. в віковому ряду абсолютно переважало покоління 2000 р другим за значимістю було покоління 2001 року народження: відповідно 37,6 і 34,7% загальної чисельності.

  У вересні 2007 р в промислових уловах в Наваринська районі в розмірному складі минтая виділялися дві модальні групи: 58,5% за чисельністю становила середньовікових риба довжиною 45-50 см і 7,9% - минтай довжиною 28-30 см. Середня довжина в уловах досягала 44,3 см. Основу уловів становили покоління 2001-2002 рр. (59,3%) (рис. 4). Покоління 2000 року народження (у віці 7 + років) за чисельністю вже не перевищувало покоління 2005 року народження (в вересні на кожне з них припадало менше 11%), що знову підтвердило надзвичайно інтенсивну експлуатацію покоління 2000 року в попередні роки (Степаненко та ін ., 2007). В цілому за чисельністю улови в осінній період 2007 р були мінімальними за весь наявний ряд спостережень (1995-2008 рр.) І не перевищували 6,5 тис. Прим. за годину тралення, або по масі - не більше 2,6 т за годину тралення. У 2008 р кількість минтая в уловах збільшилася більш ніж в 2 рази, проте по масі - лише в 1,4 рази: позначилося абсолютне переважання

  15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

  2ООО | 1500 | WOO |

  10 15 Далі 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

  J

  15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Довжина, см

  ^ Frftfil) hb>n-

  15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Довжина, см

  , ^ fiKtiji

  Lmfflfi

  lllhb ^ n ,

  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Довжина, см

  Н = 32,99 см

  J

  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Довжина, см

  2005

  2006

  2007

  200S

  Серпень - жовтень 2003 р ЗЗЕ76 шт. / Час.тр.

  Травень - жовтень 2004 р 27553 шт. / Час.тр.

  Вересень - жовтень 2005 11654 шт. / Час.тр.

  Вересень - жовтень 2006 17560 шт. / Час.тр.

  Вересень - жовтень 2007 6433 шт. / Час.тр.

  Вересень - жовтень 2008 13354 шт. / Час.тр.

  Мал. 3. Розмірний і віковий склад минтая в уловах в Наваринська районі в літньо-осінній період 2003-2008 рр.

  Fig. 3. Size and age structure of walleye pollock in catches obtained at the Navarin fishing grounds in summer and autumn of 2003-2008

  риб у віці 2 + -4 + років, тобто поколінь 2006-2004 років народження; на частку середньо- і старшовікових минтая (5 + років і старше) сумарно доводилося лише 7,0% загальної чисельності (див. рис. 3).

  5000 -4000 -3000 -

  15 го 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

  М = 35.86 сі

  J

  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

  3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -

  ? вересень 2005 М = 41,28 см

  tz

  10 15 Далі 25 30 35 40 45 50 55 &0 65 70

  ? Вересень 2006 М = 42,57 см

  ..... rrftfTiTi I

  ITHywv.

  10 15 Далі 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

  ? Вересень 2007

  tirf IjlKymrrf.

  МЬьп,

  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

  ? Вересень 2008

  J

  б

  |? Про 15 21} € 5 30 35 46 45 50 55 60 65 70 Довжина АС, см

  2003 р 32707 шт. / Чае.тр.

  2004 р 38795 шт. / Чае.тр.

  2005 р 14194 шт / год тр.

  2006 р 17341 шт. / Чае.тр.

  2007 р 4334 шт. / Час.тр

  2008 р 5641 шт. / Час.тр

  Мал. 4. Розмірний і віковий склад минтая в уловах в Наваринська районі в серпні 2003 р, липні 2004 року і вересні 2005-2008 рр.

  Fig. 4. Size and age structure of walleye pollock in catches obtained at the Navarin fishing grounds in August 2003 July 2004, and September 2005-2008

  Дані, представлені раніше (Фадєєв, Грицай, 2003) і доповнені в останні роки (табл. 2), дозволяють підтвердити рівень врожайності визна-

  179

  Таблиця 2

  Улови минтая в Наваринська районі (за даними спостерігачів) за їхніми в 1995-2008 рр. (В дужках - вік), шт. / Год трал.

  Table 2

  CPUE of walleye pollock at the Navarin fishing grounds (observers data) in 1995-2008, by generations (age is shown in brackets),

  specimens per hour of trawling

  Покоління Рік промислу, місяць

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

  09-10 07-09 06-08 06-09 06-09 07-09 08 07-09

  1982 1 (13+) 4 (17+)

  1983 1 (12+) 5 (16+) 2 (18+) 0,3 (19+)

  1984 1 (11+) 7 (15+) 0,4 (16+) 1 (17+) 0 (18+)

  1985 3 (10+) 8 (14+) 0,3 (15+) 4 (16+) 1 (17+)

  1986 14 (9+) 2 (12+) 10 (13+) 0,5 (14+) 19 (15+) 2 (16+)

  1987 48 (8+) 2 (9+) 1 (Ю +) 4 (11+) 13 (12+) 0,5 (13+) 27 (14+) 3 (15+)

  1988 316 (7 +) 2 (8 +) 2 (9 +) 5 (10+) 7 (11+) 15 (12+) 24 (13+) 2 (14+)

  1989 1179 (6 +) 49 (7 +) 23 (8 +) 47 (9 +) 12 (10+) 12 (11+) 33 (12+) 3 (13+)

  1990 2441 (5 +) 613 (6 +) 133 (7 +) 46 (8 +) 27 (9 +) 40 (10+) 28 (11+) 4 (12+)

  1991 6423 (4+) 2246 (5+) 1042 (6+) 199 (7+) 100 (8+) 53 (9+) 60 (10+) 4 (11+)

  1992 9121 (3+) 21230 (4+) 14366 (5+) 1159 (6+) 454 (7+) 228 (8+) 77 (9+) 6 (10+)

  1993 1116 (2+) 5716 (3+) 5035 (4+) 1154 (5+) 490 (6+) 181 (7+) 75 (8+) 15 (9+)

  1994 0 (1+) 1368 (2+) 3487 (3+) 1158 (4+) 558 (5+) 149 (6+) 103 (7+) 28 (8+)

  1995 202 (1+) 6238 (2+) 6236 (3+) 1982 (4+) 577 (5+) 790 (6+) 74 (7+)

  1996 297 (1+) 5951 (2+) 7181 (3+) 2537 (4+) 3855 (5+) 385 (6+)

  1997 1188 (1+) 2489 (2+) 8201 (3+) 3530 (4+) 847 (5+)

  1998 1092 (1+) 3478 (2+) 2317 (3+) 1914 (4+)

  1999 127 (1+) 2086 (2+) 14525 (3+)

  2000 277 (1 +) 18711 (2+)

  2001 1242 (1 +)

  2002

  * Сума по ключу, шт. 20666 31426 30625 17149 14441 15600 13309 37765

  Улов, шт. / Год 20666 31526 30630 17170 14477 15600 13310 37765

  Середня довжина, см 37,04 33,47 34,86 31,33 32,66 33,33 35,35 28,04

  Улов, т / год 7,652 8,571 9,941 4,415 4,159 4,322 4,506 6,374

  Ключ, шт. 07-29.09.99 «ТІНРО» (666) 24.08-28.09.96 «Професор Кагановський» (844) 22.06-20.08.97 «Бородіно» (874) 01.07-16.09.98 «Бородіно» (99) 07-29.09.99 «ТІНРО» (666) 08-23.09.00 «ТІНРО» (521) серп. 01 «Бородіно» (635) 30.06.-13.08.02 «ТІНРО» (1324)

  Закінчення табл. 2 Table 2 finished

  Рік промислу, місяць

  Покоління 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  08-10 05-10 09-10 09-10 09-10 09-10

  1986 1 (17+)

  1987 3 (16+)

  1988 2 (15+)

  1989 4 (14+)

  1990 6 (13+) 4 (14+)

  1991 4 (12+) 0 (13+)

  1992 4 (11+) 5 (12+) 1 (13+) 1 (14+) 0,5 (15+)

  1993 6 (10+) 17 (11+) 2 (12+) 1 (13+) 0 (14+)

  1994 19 (9+) 26 (10+) 2 (11+) 10 (12+) 0,5 (13+)

  1995 48 (8+) 103 (9+) 21 (10+) 10 (11+) 3 (12+)

  1996 140 (7 +) 302 (8 +) 90 (9 +) 94 (10+) 4 (11+)

  1997 577 (6+) 697 (7 +) 309 (8 +) 186 (9 +) 32 (10+) 0,2 (11+)

  1998 1393 (5+) 1634 (6+) 633 (7+) 732 (8+) 77 (9+) 24 (10+)

  1999 6461 (4+) 3160 (5+) 976 (6+) 2129 (7+) 339 (8+) 98 (9+)

  2000 19560 (3+) 6470 (4+) 4439 (5+) 5633 (6+) 701 (7+) 217 ​​(8+)

  2001 5734 (2+) 13815 (3+) 4079 (4+) 5082 (5+) 1113 (6+) 171 (7+)

  2002 12 (1+) 1290 (2+) 1096 (3+) 2914 (4+) 945 (5+) 167 (6+)

  2003 0 (1+) 6 (2+) 570 (3+) 229 (4+) 254 (5+)

  2004 0 (1+) 97 (2+) 695 (3+) 2622 (4+)

  2005 97 (1+) 2103 (2+) 5840 (3+)

  2006 185 (1+) 3959 (2+)

  2007 0 (1+)

  2008

  * Сума по ключу, шт. 33974 27524 11654 17557 6428 13352

  Улов, шт. / Год 33976 27553 11654 17560 6433 13354

  Середня довжина, см 32,55 35,56 40,48 42,89 38,14 32,99

  Улов, т / год 8,558 8,800 4,900 9,400 2,500 3,600

  30.0613.08.02 «ТІНРО» (1324) 9-20.08.04 09-10.05 09-10.06 09-10.07 09-10.08

  Ключ, шт. «ТІНРО» (514) «Арчер» (698) «Арчер» (611) «Арчер» (426) «Аскур» (362)

  * Різниця суми по ключу і фактичного улову обумовлена ​​відсутністю в розмірно-вікових ключах деяких розмірних класів, представлених в розмірному ряду уловів.

  ленних поколінь минтая в північній частині Берингової моря за аналізований період. Для кожного покоління були розраховані середні улови вікових груп 3 + -5 + років. Результати показані на гістограмі (рис. 5). За індекс чисельності, рівний 1, прийнятий середній улов покоління 1992 г. Таким чином (використовуючи три рівноцінних градації шкали), до врожайним поколінням можна віднести покоління 1992 року, 1999-2001 рр., До відносно врожайним (або середнім) - покоління 1996 р , до неврожайним - 1993-1995, 1997-1998 і 20022004 років народження. Що стосується покоління 2005 року народження, то висновок про рівень його врожайності робити передчасно (в даному випадку ми можемо використовувати його улов тільки у віці 3 + років).

  Межгодовая мінливість розмірно-вікового складу минтая в Наварин-ському районі варіює в залежності як від чисельності поколінь, так і від масштабу його міграцій з прилеглих районів (Степаненко та ін., 2007). Проте в цілому, за багаторічними даними, в північній частині Берингової моря домінують чотири вікові групи (від 2 + до 5 + років), на частку яких припадає до 90% його чисельності; при цьому тільки на чотирьохліток (3+) в середньому припадає понад 1/3 загальної кількості минтая в уловах (рис. 6).

  Характерно, що в Наваринська районі починаючи з віку 7 + років, незалежно від врожайності (слабкі, середні, сильні), вклад поколінь в улов невеликий і сумарно становить не більше 5,5% загальної кількості (рис. 7).

  Мал. 5. Індекс чисельності поколінь минтая 1992-2005 років народження за даними уловів при спеціалізованому промислі в Наваринська районі: темним показані - високоврожайні, сірим - середньо-, світлим - низьковрожайних покоління

  Fig. 5. Indices of the walleye pollock generations abundance for 1992-2005 by the data of commercial catches at the Navarin fishing grounds: dark - high-abundant generations, grey - middle-abundant generations, light - low-abundant generations

  OS

  i ct

  40

  30

  20

  10

  1 2

  4 5 6 Вік, роки

  7 8

  УЗВ 10

  Мал. 6. Среднемноголет-ний віковий склад минтая в промислових уловах в На-варінском районі в 19952008 рр. (За чисельністю)

  Fig. 6. Mean age structure of walleye pollock in commercial catches obtained at the Navarin fishing grounds in 19952008 (calculated from relative abundance of generations)

  Наявні дані показують, що в Західно-Берінговоморской зоні на схід від 1740 с.д. існує також сезонна мінливість розмірного складу минтая в уловах: в січні-березні відносна кількість молоді (довжиною менше 37 см по АС) в уловах становить 90,9-91,2% за рахунком за промислового зусилля (годинне тралення), з квітня по липень кількість риб непромислового розміру зменшується з 84,3 до 54,2%. В осінній період, коли починаються зворотні міграції середньовікових минтая, головним чином в напрямку восточноберінговоморского шельфу, їх відносна кількість знову поступово зростає, досягаючи до грудня 80,5% (рис. 8).

  Безперервний ряд спостережень (1995-2007 рр.) В північній частині Берингової моря в літньо-осінній період дозволяє простежити динаміку вікового складу минтая в промислових уловах в російських водах і зіставити дані з аналогічною інформацією за восточноберінговоморскому шельфу (ВЕЗ США). Високочісленние покоління восточноберінговоморского минтая, такі як 1992, 1996 і 2000 років народження, в Наваринська районі складають в уловах значиму або переважну частину (за чисельністю) з віку 2 + років і тільки через 2-3 роки починають активно експлуатуватися в американських водах, де можуть виділятися в уловах аж до 7-8-однорічного віку (рис. 9). Покоління 1995 і 1997 років народження, які з самого початку оцінювалися як щодо врожайні, в значній кількості присутні в Наварінськом

  0

  3

  9

  районі до досягнення половозрелос-ти, а в подальшому (в зоні США) вже не грали істотної ролі в уловах. Імовірно, аналогічна ситуація буде спостерігатися і в відношенні покоління 2005 року народження.

  Мал. 7. Улов минтая поколінь 1992- 2003 років народження (а - сильні, б - середні, в - слабкі покоління) в Наварин-ському районі в віці 1-10 років

  Fig. 7. Catch of walleye pollock generations 1992-2003 in the age of 1-10 years (a - strong generations, б - medium generations, в - weak generations) at the Navarin fishing grounds

  25000

  ч 20000

  a

  is

  Sis 15000

  J /

  3 10000

  ,§ 5000

  До а

  г 1 л Ч

  1 h \

  / 1 /> i до

  до ?

  10

  2001

  Вік, років + | 2000 - • -1999

  1992

  10000

  § 8000

  J 6000

  4000

  s

  2000

  II б

  А

  fl ц 1

  / У Ч л

  f -про-

  10

  одна тисяча дев'ятсот дев'яносто сім

  Вік, років + -1996 -

  1995

  6000

  §, 4500

  a

  J3 "

  0 so

  1

  3000

  1500

  в

  /

  / -

  10

  2003

  2002

  Вік, років + а-1998 - •-

  тисяча дев'ятсот дев'яносто чотири

  1993

  0

  8

  0

  0

  Слід також зазначити характерну особливість уловів російського і американського промислового флоту в 2005 і 2006 рр. Віковий склад минтая в північному і східному секторах Берингової моря в ці роки був практично ідентичний, а співвідношення представлених поколінь досить близько: позначилися відсутність поповнення в популяції і збільшення масштабу міграцій среднераз-мірних риб в зону Росії (рис. 9).

  100

  місяць

  Мал. 8. Сезонна динаміка відносної кількості молоді минтая (довжиною менше 37 см) в дослідних і промислових уловах в Наварин-ському районі в 1979-1989 рр. (По вирівняним даними)

  Fig. 8. Seasonal dynamics of the share of young pollock (length < 37 cm) in research and commercial catches obtained at the Navarin fishing grounds in 1979-1989 (leveled data)

  5 6 7

  5 e 7 8 3

  5 6 7 8 9 10 *

  ? Зона США ПНР

  ? Зона США ПНР

  г з 4 $ е 7

  Вік, роки

  І Зона США ПНР

  Мал. 9. Віковий склад минтая в уловах в північній (Наваринский район) та східної (зона США) частинах Берингової моря в 1995-2007 рр. Цифрами позначені домінуючі покоління

  Fig. 9. Age structure of walleye pollock in catches obtained in the northern Bering Sea (Navarin fishing grounds) and in the southeastern Bering Sea (USA EEZ) in 1995-2007. Dominant generations are shown by numbers

  Іншими словами, домінування і спадкоємність високочісленних поколінь в промислових уловах спостерігається як в російських (в Наваринська районі), так і в американських водах (рис. 9), з тією лише різницею, що в північній частині Берингової моря їх переважання починається з раннього віку і простежується менш тривалий період часу, що пояснюється особливостями розподілу різних розмірно-вікових груп минтая вос-точноберінговоморской популяції (Степаненко, 2001; Грицай, 2006). У той же час, за даними неопублікованого звіту А.В. Буслова, на захід від 1740 с.д. в промислових уловах домінують, як правило, інші покоління минтая і будь-яку закономірність у плані наступності врожайних річних класів в цих районах виявити складно.

  "Узгодженість" динаміки відносної чисельності поколінь минтая в північній частині Західно-Берінговоморской зони і американських водах, яка простежується протягом 1995-2007 рр., Є додатковим підтвердженням єдності популяції минтая наварінського району та східного сектора Берингової моря. Порівняння врожайності річних класів на ранніх етапах життя (Глубоков, 2006) приводить до некоректних висновків, так як навіть між чисельністю минтая у віці 0 і 1 + кореляція в більшості випадків відсутній (Stepanenko, Gritsay, 2006).

  висновок

  У Наварінськом районі протягом усіх років промислу в уловах переважав малорозмірних статевонезрілі минтай. За багаторічними даними, основу уловів тут

  складають особини перших п'яти вікових груп; внесок в улов риб у віці від 7 років і старше незначний.

  Сезонна мінливість розмірного складу минтая в Наваринська районі проявляється в скороченні відносної кількості молоді в теплу пору року (в кінці весняного - початку осіннього періоду) і його збільшення в холодний сезон (грудень-квітень).

  У північній і східній частинах Берингової моря виявлена ​​спряженість урожайності поколінь минтая в уловах. У Наварінськом районі численні річні класи починають переважати у віці 2 + років, а в ІЕЗ США - з інтервалом 2-3 роки (у віці 4-5 років).

  Покоління 2000 року народження (порівнянне за чисельністю з поколіннями 1982, 1989 і 1992 роках.) І суміжні врожайні покоління 1999 і 2001 років народження на тлі відсутності поповнення забезпечували рибодобувних флоту високі улови минтая в Наваринська районі протягом 2005-2006 рр.

  Список літератури

  Басюк Е.О., Хен Г.В., Ванін Н.С. Мінливість океанологічних умов Берингової моря в 2002-2006 рр. // Изв. ТІНРО. - 2007. - Т. 151. - С. 290-311.

  Волков О.Ф., Ефимкин А.Я., Кузнєцова Н.А. Характеристика планктонного спільноти Берингової моря і деяких районів північної частини Тихого океану в період 2002-2006 рр. // Изв. ТІНРО. - 2007. - Т. 151. - С. 338-364.

  Глубоков А.І. Популяційна структура минтая Theragra chalcogramma північній частині Берингової моря: монографія / О.І. Глубоков, Б.Н. Котенев. - М.: увага-РО, 2006. - 200 с.

  Грицай О.В. Мінливість розмірно-вікового складу минтая на східно- та північно-берінговоморском шельфі // Изв. ТІНРО. - 2006. - Т. 147. - С. 84-102.

  Грицай О.В. Розмірно-віковий склад і можливі перспективи промислу минтая в північній частині Берингової моря // Проблеми вивчення, збереження та відтворення водних біологічних ресурсів в XXI столітті: мат-ли доп. Міжнар. наук.-практ. конф. - Астрахань: КаспНІРХ, 2007. - С. 34-37.

  Смирнов А.В., Авдєєв Г.В. Динаміка розмірно-вікової структури і формування промислового запасу охотоморского минтая в кінці 1990-х - початку 2000-х рр. // Изв. ТІНРО. - 2003. - Т. 135. - С. 94-112.

  Степаненко М.А. Вікова мінливість просторової диференціації минтая Theragra chalcogramma в східній і північно-західній частині Берингової моря // Изв. ТІНРО. - 2001. - Т. 128. - С. 125-135.

  Степаненко М.А., Миколаїв А.В., Грицай О.В. Чисельність, поширення східно-берінговоморского минтая і промисел на початку 2000-х років // Изв. ТІНРО. - 2007. - Т. 150. - С. 3-26.

  Фадєєв Н.С., Веспестад В. Огляд промислу минтая // Изв. ТІНРО. - 2001. - Т. 128. - С. 75-91.

  Фадєєв Н.С., Грицай О.В. Огляд промислу і аналіз розмірно-вікового складу минтая в Наваринском районі в 1998-2002 рр. // Изв. ТІНРО. - 2003. - Т. 134. - С. 135-143.

  Фадєєв Н.С., Грицай О.В. Промисел і розмірно-віковий склад минтая в північній частині Берингової моря в 1995-98 рр. // Изв. ТІНРО. - 1999. - Т. 126. - С. 237-245.

  Gritsay E.V. Features of walleye pollock age structure in commercial catch in the northern Bering Sea // Abs. of 24th Lowell Wakefield Fisheries Symposium "Resiliency of Gadid Stocks to Fishing and Climate Change". - Fairbanks, Alaska, 2006. - P. 3.

  Stepanenko M.A., Gritsay E.V. Effect of biological and physical factors on recruitment variability of eastern Bering Sea pollock // Abs. of 15th PICES Ann. Meet. - Yokohama, Japan, 2006. - P. 152.

  Надійшла до редакції 01.04.09 р.


  Ключові слова: минтай / Беринговому морі / Наваринська РАЙОН / ПРОМИСЕЛ / УЛОВ НА ЗУСИЛЛЯ / Розмірно-ВІКОВОЇ СКЛАД / ДИНАМІКА ПОКОЛІНЬ / міжрічної мінливості / WALLEYE POLLOCK / BERING SEA / NAVARIN FISHING GROUNDS / FISHERY / CPUE / SIZE-AGE STRUCTURE / DYNAMICS OF GENERATION / INTERANNUAL VARIABILITY OF FISH SIZE AND AGE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити