У статті розглянуто клінічний випадок лікування і реабілітації пацієнта з наявністю сверхкомплектного зуба в області різця верхньої щелепи. Випадок досить-таки цікавий з огляду на те, що після видалення сверхкомплектного зуба у пацієнта через 5 років після лікування стали з'являтися зачатки чотирьох сверхкомплектних зубів, два на нижній щелепі і два на верхній. Проведено комплексне лікування пацієнта, у якого крім видалення сверхкомплектного зуба в області різця верхньої щелепи було проведено видалення новоутворення верхньої щелепи зліва від зуба 26. По закінченні року після хірургічного лікування пацієнт два роки перебував на ортодонтичному лікуванні.

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - Чігіренко Анастасія Сергіївна, Порубова Олена Сергіївна, Матчін Олександр Артемович, Харламов Дмитро Олександрович


Область наук:
 • клінічна медицина
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: European research

  Наукова стаття на тему 'Аналіз проблеми поліодентіі на прикладі клінічного випадку'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз проблеми поліодентіі на прикладі клінічного випадку»

  ?MEDICAL SCIENCES

  THE ANALYSIS PROBLEM OF POLYODENTIA ON THE EXAMPLE OF

  CLINICAL CASE Chigirenko А-S.1, Porubova E.S.2, Matchin А.А.3, Kharlamov D.A.4 (Russian Federation) Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  1Chigirenko Anastasia Sergeevna - Student, DENTAL FACULTY ORENBURG STATE MEDICAL UNIVERSITY; 2Porubova Elena Sergeevna - Assistant, DEPARTMENT OF STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY, Head of Department, MAXILLOFACIAL DEPARTMENT, maxillofacial Surgeon, ORENBURG CHILDREN'S HOSPITAL; 3Matchin Alexander Artemyevich - Doctor of medical Sciences, Professor, Head of the Department, DEPARTMENT OF DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY, Honored Doctor,

  RUSSIAN FEDERATION ORENBURG STATE MEDICAL UNIVERSITY; 4Kharlamov Dmitry Alexandrovich - maxillofacial Surgeon, ORENBURG CHILDREN'S HOSPITAL, ORENBURG

  Abstract: the article deals with the clinical case of treatment and rehabilitation of a patient with the presence of a superfine tooth in the area of ​​the maxillary incisor. The case is rather interesting in view of the fact that after the removal of the superfine tooth, the patient began to develop the rudiments of four supercomplete teeth, two on the lower jaw and two on the top after 5 years after the treatment. A complex treatment of the patient was carried out, in addition to removal of the superfine tooth in the area of ​​the maxillary incisor, removal of the maxilla from the left of the tooth was performed. A year after the surgical treatment, the patient spent two years on orthodontic treatment.

  Keywords: superflex teeth, treatment of polyadentia, teratogenic factors, tooth retention, increased production of dental plate.

  АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПОЛІОДЕНТІІ НА ПРИКЛАДІ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ Чігіренко А.С.1, Порубова Е.С.2, Матчін А.А.3, Харламов Д.А.4

  (Російська Федерація)

  1 Чігіренко Анастасія Сергіївна - студент, стоматологічний факультет, Оренбурзький державний медичний університет; 2Порубова Олена Сергіївна - асистент, кафедра стоматології та щелепно-лицевої хірургії, завідувач відділенням, щелепно-лицьове відділення, щелепно-лицьовий хірург, Оренбурзька дитяча клінічна лікарня; 3Матчін Олександр Артемович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра стоматології та щелепно-лицевої хірургії, заслужений лікар Російської федерації, Оренбурзький державний медичний університет; 4Харламов Дмитро Олександрович - щелепно-лицьовий хірург, Оренбурзька дитяча клінічна лікарня, м Оренбург

  Анотація: у статті розглянуто клінічний випадок лікування і реабілітації пацієнта з наявністю сверхкомплектного зуба в області різця верхньої щелепи. Випадок досить-таки цікавий з огляду на те, що після видалення сверхкомплектного зуба у пацієнта через 5 років після лікування стали з'являтися зачатки чотирьох сверхкомплектних зубів, два на нижній щелепі і два на верхній. Проведено комплексне лікування пацієнта, у якого крім видалення сверхкомплектного зуба в області різця верхньої щелепи було проведено видалення новоутворення верхньої щелепи зліва від зуба 26. По закінченні року після хірургічного лікування пацієнт два роки перебував на ортодонтичному лікуванні. Ключові слова: надкомплектні зуби, лікування поліадентіі, тератогенні фактори, ретенция зубів, підвищена продукція зубної пластинки.

  Матеріали і методи: У Обласну дитячу клінічну лікарню міста Оренбурга був доставлений пацієнт Д., в екстреному порядку, 20.09.2002 року народження зі скаргами на наявність новоутворення в області верхньої щелепи зліва. Хворий перебував на лікуванні у відділенні щелепно-лицьової хірургії з 13.11.12 р по 23.11.12 р.

  Анамнез захворювання: звернувся в поліклініку в вересні 2012 року з приводу відсутнього зуба 21. На момент звернення було вироблено КТ, ОПТГ (1.10.2012) .11.11.12 з'явилася незначна біль і припухлість в області верхньої щелепи слева.13.11.12 звернувся в ГБУЗ ОДКБ, де оглянутий щелепно-лицьовим хірургом. Пацієнт був госпіталізований в відділення щелепно-лицевої хірургії в екстреному порядку з діагнозом: 25 радикулярная кіста верхньої щелепи зліва, з проростанням в верхньощелепну пазуху.

  Локальний статус: конфігурація особи не порушена, шкіра не змінена, регіонарні вузли не збільшені. Відкривання рота в повному обсязі. У порожнині рота слизова волога, в області верхньої щелепи зліва в проекції 26 зуба відбивається набряк і незначна гіперемія слизової [15].

  На КТ верхньощелепних пазух знижена пневматизація зліва за рахунок утворення 21,1 * 18,2 * 17,6 мм з чіткими рівними контурами, які заповнюють пазуху більш ніж на 1/3 об'єму. Носова перегородка і носові ходи без особливостей. Так само визначається наявність сверхкомплектного зуба у фронтальному відділі верхньої щелепи і ретенция зуба 21.

  Висновок: кіста лівого гайморової пазухи. Надкомплектний зуб у фронтальному відділі верхньої щелепи. Ретенция 21 зуба.

  Діагноз: Новоутворення в області верхньої щелепи зліва, запалення. Надкомплектний зуб у фронтальному відділі верхньої щелепи. Ретенция 21 зуба.

  14.11.12.Протокол операції: 1. Гайморотомія, біопсія, видалення новоутворення верхньої щелепи зліва. 2.Удаленіе сверхкомплектного зуба 21.11.12 пацієнт був виписаний.

  Далі з 29.05. 2013 р по 23.10.2015 р пацієнт Д., 20.09.2002 року народження, перебував на лікуванні у ортодонта.

  результати:

  При першому відвідуванні ортодонта 29.05.2013 ОПТГ (рис. 1) і клінічна картина (рис. 2) пацієнта виглядала наступним чином:

  Мал. 1. 29.05.2013 ОПТГ Рис. 2. 29.05.2013. клінічна картина

  Була встановлена ​​брекет-система: ОПТГ 17.03.14 (рис. 3), на протязі 7 місяців вели ортодонтичне лікування, після чого була зроблена повторна ОПТГ 15.10.14 (рис. 4). Далі спостереження і лікування пацієнта вели з 15.10.14 по 23.10.15 р.

  Мал. 3. ОПТГ 17.03.14 Рис. 4. ОПТГ 15.10.14

  23.10.15.3авершеніе ортодонтичного лікування. Зняття брекет-системи. При рентгенологічному контролі 23.03.16 (рис. 5) знову були виявлені зачатки сверхкомплектних зубів. На повторної рентгенограмі за 1.12.16 поява нових зачатків сверхкомплектних зубів виявлено не було (рис. 6).

  Мал. 5. ОПТГ 23.03.16 Рис. 6. ОПТГ 1.12.16

  Висновок: Нами був розібраний клінічний випадок пацієнта Д., 20.09 2002 року народження, у якого в ході рентгенологічного контролю було виявлено надкомплектний зуб в області 21, крім того новоутворення верхньої щелепи зліва 26 зуба. Однак після двох років після хірургічного та ортодонтичного лікування у пацієнта внось стали з'являтися зачатки сверхкомплектних зубів, на ОПТГ за 1.12.16 було виявлено чотири таких зачатків. Ми зібрали анамнез життя батьків пацієнта, близьких родичів. Однак тільки у рідної сестри А., 08.02.2005, хворого було відмічено аналогічне відхилення, на ОПТГ за 11.05.2015 рік був виявлений надкомплектний зуб на нижній щелепі в області 33 зуба. Також були зроблені рентгенівські знімки батьків, на яких ніяких відхилень від норми помічено не було. З анамнезу життя батьків виявити фактори, які могли б діяти тератогенні на плід виявити не вдалося. Провівши порівняльний аналіз обставин, які могли б спровокувати захворювання, прийшли до висновку, що неможливо виділити якусь одну причину патології [17]. Тому ми прийшли до висновку, що на плід все ж могли діяти як несприятливі фактори тератогенного характеру, про які батьки дитини можуть не підозрювати, так і результат прояви підвищеної продукції зубної пластинки, а може розщеплення зубного зачатка, однак можлива наявність цього сверхкомплектного зуба стало наслідком атавізму [16].

  Список літератури / References

  1. Аль Гахфра Ахмед Хусс. Надкомплектні зуби у дітей: клініка, діагностика, хірургічне лікування // Дисс. на здобуття наук. ст. к.м.н., 2004.

  2. Клінічні ситуації з ілюстраціями для підсумкової державної атестації випускників медичних вузів Російської Федерації: Навчальний посібник / Е.М. Кузьміна та ін. М .: МДМСУ, 2008. 224 с .: іл.

  3. Поворознюк В.В. Кістки людини і захворювання пародонту В.В. Поворознюк, І.П. Мазур. К., 2005. 445 с.


  Ключові слова: надкомплектні ЗУБИ / SUPERFLEX TEETH / ЛІКУВАННЯ ПОЛІАДЕНТІІ / TREATMENT OF POLYADENTIA / тератогенних факторів / TERATOGENIC FACTORS / ретенцией ЗУБОВ / TOOTH RETENTION / Підвищена ПРОДУКЦІЯ ЗУБНОЙ ПЛАСТИНКИ / INCREASED PRODUCTION OF DENTAL PLATE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити