Область наук:
 • політологічні науки
 • Рік видавництва: 2006
  Журнал: економічний часопис
  Наукова стаття на тему 'Аналіз проблем сталого розвитку російських міст'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз проблем сталого розвитку російських міст»

  ?АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКИХ ГОРОДОВ1

  Метою проведеного дослідження була вироблення рекомендацій, стратегічних, типових і сценарних рішень для органів влади і місцевого самоврядування виходячи з їх базових задач в області політики розвитку міст і на основі аналізу ключових проблем в даній сфері. Центральним завданням держави тут передбачається бачити досягнення стійкого поступального розвитку територій та міст, орієнтоване на підвищення добробуту і поліпшення умов життєдіяльності городян (жителів муніципальних утворень, далі - МО). Отже, проблеми, які розглядаються нижче (див. Табл. 1 і 2) - це проблеми сталого розвитку міст (МО), а також фактори, що перешкоджають такому розвитку, які гальмують його, або навіть блокуючі його.

  Перераховані нижче проблеми оцінені з точки зору ступеня важливості (з виділенням високої, середньої або низького ступеня), статусу (федеральний, субфедеральних або місцевий, що за задумом рівносильно визначенню того, де виникає проблема), зацікавлених і компетентних сторін (державна влада, муніципалітети, бізнес, само-регульовані організації та громадські об'єднання), ступеня їх компетенції і повноважень (виняткова, висока, середня, низька, індивідуальна або невизначена). Дана класифікація є аналітичну модель, яка, на наш погляд, може знайти практичне застосування. З її допомогою можна визначити, чи існують достатні передумови для вирішення проблем сталого розвитку в тому сенсі, що, чи достатній набір компетенцій або зацікавленості у різних сторін, причетних до проблеми; є в наявності чи щодо проблем з високим рейтингом важливості відповідні зацікавлені і компетентні (в області їх вирішення) суб'єкти. Крім того, відзначимо таке якість моделі, як можливість побачити причетність до неї різних зацікавлених сторін, зважити силу їх впливу, і не тільки описати ситуацію, а й уявити ідеальну картину, яка б вела до поліпшення ситуації і подолання проблеми.

  Розроблена модель, зокрема, дозволяє виявити наступне. Якщо одна із зацікавлених сторін, від дій якої власне і залежить результат подій, має низьку компетентність (остання колонка табл. 1), це означає, що дана проблема має адміністратівноорганізаціонний аспект, що виявляється через невирішеність питань ув'язки інтересів, розмежування повноважень і неефективність економічного та адміністративного взаємодії. Навряд чи в такій ситуації можливо просування вперед. Рішення проблеми буде знайдено тільки за умови залучення зацікавленої сторони в соответству-

  ющий адміністративний процес, покликаний усувати проблему, і, можливо, за умови підвищення статусу цього боку.

  Наприклад, проблема міських доріг не може бути вирішена до тих пір, поки муніципалітети не зможуть заздалегідь планувати і контролювати відомий обсяг коштів, що адресується на потреби дорожнього будівництва, і поки процедура розпорядження цими коштами не створюватиме перешкод для укладення прозорих, контрольованих контрактів з підрядною організацією.

  Ще одну проблемну ситуацію можна бачити на іншому прикладі. Звернемося до аналізу проблеми несприятливого інвестиційного клімату (п. 5.1). Зауважимо, що найбільш зацікавлені і володіють значним впливом учасники системи суспільних відносин-представники бізнес-еліти - не мають достатньої компетентності для її вирішення. Важливі аспекти вирішення проблеми поліпшення інвестиційного клімату, створення позитивного іміджу міст і територій формуються в кабінетах влади і органів місцевого самоврядування (далі - МСУ).

  У ситуації, що склалася активність бізнесу не просто стримується, вона просто блокується. Навіть при наявності резервів для зростання підприємства або не поспішають, або виявляються нездатні ініціювати самостійні проекти і виступати в якості інвесторів. Дефіцит інвестицій в таких умовах стає хронічним явищем, а інноваційні проекти - рідкістю. Установча активність залишається невисокою, молодий бізнес залишається поза високотехнологічних сфер економіки (навіть в тих нечисленних містах, де є передумови для їх розвитку) і знаходить себе в перепродажах і сфері послуг, тоді як великі підприємства займаються пошуком партнерів і постачальників високотехнологічних товарів за кордоном.

  Подібний аналіз проблеми підказує один з напрямків пошуку шляхів її вирішення. Вихід в даному прикладі може полягати в активному і відкритій співпраці влади і бізнесу, забезпеченні органами МСУ умов для формування зацікавлених у розвитку партнерств. В рамках даних партнерств необхідні спільна розробка стратегій розвитку міст, реалізація конкурсних технологій, залучення підрядників для виконання програм розвитку та т. Д. При цьому роль і ступінь компетентності (а разом з тим і відповідальності) таких партнерств повинні бути чітко позначені в спільних документах. В якості пріоритетних напрямків розроблюваних стратегій містах (зрозуміло, не всім) слід вибирати підтримку розвитку підприємств науково-технічної сфери діяльності, високотехнологічних і наукомістких галузей.

  Повернемося до коментарю таблиць. Ряд проаналізованих нижче проблем, які отримали оцінку за статусом «федеральна» і по зацікавленості поєднують інтереси і державної влади і органів МСУ, при визначенні ступеня компетенції виявляють низьку юридичну

  компетенцію представників місцевих органів влади (див., наприклад, табл. 1, п. 7 «Незадовільна галузева структура», п. 13 «Зростання числа безробітних, інвалідів, старіння населення»). Однак проблема проявляється саме на місцях. В даному випадку ситуація свідчить про те, що федеральний центр або усувається від її рішення, або не готовий до нього зараз, або вжиті кроки щодо її вирішення малоефективні. Дійсно, незадовільна галузева структура економіки і, тим більше, безробіття і старіння населення не можуть бути результатом місцевих дій. Це - ефекти державної політики, проте проявляються як проблеми на місцях. Виникає питання: як місцевій владі долати ці проблеми (або виправдовуватися за них)?

  Відповідь не очевидна. На наш погляд, він може бути знайдений в посиленні авторитету і впливу місцевого самоврядування як рівня адміністративної системи держави, в тому числі впливу на політичні процеси в країні в целом2. Однак для початку МСУ необхідно довести свою компетентність у вирішенні питань і проблем власного розвитку, що і повинно стати підставою для набуття більшої самостійності. Авторитет місцевої влади слід підвищувати насамперед в очах жителів самих же муніципальних утворень. На грі в фінансову залежність такий авторитет побудований бути не може.

  Далі. Ідентифікація проблем по статусу, причетності і ступеня компетентності допомагає нам спрогнозувати деякі ситуації, змоделювати їх і навіть чітко вибудувати стратегію поведінки органів МСУ муніципальних утворень Росії. Як приклад візьмемо проблему забезпечення городян житлом (табл. 1, п. 16). Можна припустити, що ряд подібних проблем здатні знайти своє рішення не тільки в рамках зроблених зусиль з боку федеральної влади, а й при наділення необхідними повноваженнями або навіть стимулами муніципалітетів (наприклад, у створенні механізмів, більш ефективно забезпечують городян житлом і підвищують його якість).

  І тут не варто сподіватися на недостатність компетенцій. Практично всі питання можуть бути вирішені в рамках МО. Вся справа полягає в часто грубо перевертається дихотомії «зацікавленість -відповідальність». Категорично невірно, на наш погляд, бачити нормативну логіку дій муніципальної влади виключно за наявності «внутрішніх стимулів», громіздко формульованій зацікавленості. Варто було б відобразити в цій логіці і мотив відповідальності, з якого буде слідувати і вагома зацікавленість у власних діях. Однак великими перешкодами тут виступають формальний стиль виконання функцій управління і безініціативність.

  Покажемо також застосовність моделі при аналізі проблеми централізації, фінансової залежності МСУ і, як наслідок, перекладання відповідальності, втрати мобільності тощо. (Див. Табл. 1). Почнемо з визначення статусу проблеми. Ми вказали, що тут досить позначити, «хто винен» в ситуації, що склалася. На наш погляд, до проблеми причетні всі рівні - і Федерація, і її суб'єкти, і місцеві органи. Перші - тому що саме вони визначили правила гри і встановили діючі інститути. Другі і треті - так як вони не змогли на більш ранніх стадіях розвитку ефективно виконувати свої функції і не забезпечили зростання при кращих пропорціях перерозподілу вилучаються бюджетом коштів.

  Поняття централізації саме підказує нам, що рівню державної влади належить винятковий вага в управлінні процесом, мова йде про процес фінансових трансфертів або, в більш загальному формулюванні, процесі розподілу і перерозподілу. Сама проблема полягає не в централізації як такої, а в що виникають негативні ефекти. Ми вказуємо в таблиці, що проблема «перекладання відповідальності» знаходить високу компетентність в особі муніципальної влади, хоча насправді, краще було б сказати, що власне вона і походить від муніципальної влади. Вірніше від того, яку стратегію вибирає МО. При цьому присутні різні приклади. Одні міста успішно вирішують свої бюджетні питання, інші не можуть впоратися з цим завданням і, дійсно, нерідко кивають в сторону федерального центру як на винуватця сітуаціі4.

  Що стосується зацікавленості бізнесу і громадських (політичних) організацій, то слід визнати, що вплив бізнесу в різних містах проявляється по-різному. Там, де зосереджені великі корпоративні структури (на прикладі Челябінської області - міста Магнітогорськ і Челябінськ), незаперечно їх вплив. Основна причина - бізнес є основним джерелом бюджетних надходжень. У містах іншого типу, які далекі від головних офісів гігантів російського бізнесу, свій вплив надає середній бізнес. Його мотивація - прагнення створити більш стабільну, а іноді, максимально комфортну для себе середовище і контролювати ситуацію в своїх інтересах.

  Громадські організації в містах (і взагалі в Росії) не є скільки-небудь помітною силою. Часто їх активність пов'язана з діяльністю або корпоративних структур, яких політичних партій. Останні в даний час займають позицію з невизначеним впливом, в тому числі на розглянуту проблему фінансової залежності муніципалітетів. Назвати сильним дане вплив на сьогоднішній день не можна. Суперечливим є також твердження, що цей вплив є підлеглим якоїсь певної (єдиною) зовнішній силі (стороні), наприклад, великої промислової групи.

  Підведемо підсумок. Вихід із ситуації (з гарантованим успіхом в довгостроковому плані для всіх зацікавлених сторін) - це створення умов та реалізація кроків для формування сильної і впевненої муніципальної влади, що має яскравих лідерів, здатних вирішувати бюджетні проблеми, розвивати ефективну економіку і протистояти невигідним городянам тиску зовнішніх сил, влади, що спирається на підтримку населення (дійсно обрана більшістю) і інтегровану в потужну загальнодержавну міжмуніципального групу ( «Союз міст»). У своєму неминучому протистоянні більш високих рівнів влади місцеве самоврядування і його лідери повинні мати адекватну опору (підтримку) в особі громадських організацій, що мають високий авторитет, перш за все у відстоюванні інтересів громадян.

  Розроблена модель є аналітичним інструментом і, як нам здається, має певну методологічну цінність, т. К. Дозволяє не тільки знаходити потрібні рішення, а й визначати склад учасників таких рішень, кваліфікувати їх повноваження, з'ясовувати ступінь принципової можливості розв'язання проблем в поточних умовах, вибудовувати нову архітектуру прийняття рішень, намічати механізми реалізації та методи контролю. Думаю, що у моделі є й інші, не зазначені в цьому переваги (і, можливо, недоліки).

  Список літератури

  1 Висловлюю подяку за цінні зауваження та рекомендації, висловлені з приводу написання даної статті, членам дискусійного клубу факультету економіки, управління, права Південно-Уральського державного університету та особисто А.С. Лаврентьєву.

  2 Характерний приклад ззовні - урядова криза в Великобританії після провалу лейбористів на виборах в місцеві органи влади в травні 2006 р.

  3 Від часу розробки і прийняття планів і програм до їх реалізації проходить тривалий час, що призводить до зміщення умов їх реалізації та знецінення цілей.

  4 Безумовно, багато що залежить від суми попередніх (початкових) умов. Багато МО в країні мають настільки слабкою дохідною базою і мають таку низьку інвестиційну привабливість, що це створює дійсно непереборні проблеми для органів МСУ

  Таблиця 1

  Проблеми сталого розвитку (з позиції рівня міст обласного підпорядкування та вироблення місцевою владою власної політики і стратегії міського розвитку і управління)

  № Проблема Ступінь важності1 Статус2 Зацікавлені і компетентні сторони3

  1 Розвиток міст залежить від вищих рівнів управління. Місцеві політичні рівні не мають впливу на рішення вищих рівнів В Ф ГВ

  Рекомендації до вирішення: 1. Політичну систему швидко не переробити, тому слід активніше впливати на суспільно ровать вимоги до вищих рівнях влади, до якості роботи депутатів, що обираються в про ральних представницькі органи влади. 2. Розвиток громадських інститутів (в т. Ч. Громадські палати) як механізму балансіроваг компетенцій органів МСУ, з одного боку, і федеральної та регіональної влади, з іншого. 3. Використання права на законодавчу ініціативу. 4. Створення сильного міжмуніципального об'єднання національного масштабу, яке могло тельное вплив на федеральний центр. 5. Пошук шляхів зміцнення авторитету місцевої влади. 6. Передача частини повноважень і фінансів від вищих рівнів на рівень муніципалітеті:

  2 Централізація і фінансова залежність від більш високого рівня влади ведуть до негативних ефектів: перекладання відповідальності; втрати мобільності в прийнятті рішень і усунення проблем; тиску інтересів груп, які не становлять реально жителів міста і ін. В Ф, С, М ГВ

  Ф, С, м М

  Ф, з, м Б

  Ф, з, м ОП

  Рекомендація до вирішення: Якщо централізація і фінансова залежність є невід'ємними факторами, то рішення тільки у виборі найбільш ефективної влади в тому сенсі, що ця влада могла б протистоячи 'нормативним ефектів

  1 За зменшенням: В - висока; С - середня; Н - низька.

  2 Ф - федеральний; З - субфедеральних; М - місцевий. (Статус тут за змістом близький поняттю охоплення. Інакше, визначити статус - це визначити, де виникає проблема. Ще одне доречне порівняння - визначити статус - це назвати того чи тих, "хто винен")

  3 ГВ - державна влада; М - муніципалітети; Б - бізнес; ОП - СРО, громадські та політичні об'єднання.

  4 І - виняткова; В - висока (є фактори, які заважають сторонам бути виключно компетентними); С - середня; Н - низька; Інд. - індивідуальна для конкретного міста (або ситуації); Н / о - невизначена.

  *

  * Від часу розробки і прийняття планів і програм до їх реалізації проходить тривалий час, що призводить до зміщення умов їх реалізації та знецінення цілей.

  5.2 ДРФ&лймаіЙІНсвйявмов та: р®Л «кукаЯйюра струвН / - впливають безліч різних складних і непередбачуваних факторів і процесів різного рівня і походження. Муніципальний апарат в ф, м м <м

  ф м м м

  с, м про

  упрквмеядяавслед ревіншложності об'єкта упр свлздіі н1врсоснрств1й р ^ еа ^ гаї ^ мй ^ між вадин! в ^ дій і керувати ними для досягнення /-^.^Інвестори, що фінансують спорудження об'єкті певних Цілей ІМІ інвестора в гсрсдсксй I ми і місцевих нфраструкт ми срганамі влас Урів, повинні пслут

  І ^ ЄШІВДШвОкврегсеШЮ * позички тощо.

  6 Р.оК' щономщшс юайупктіввййшпроцводім і та Нрада HПiряілятtoмУб'окраMле ^ аЮсlрацрsямpІ) залишає н ^ ладРНйіий таїв * е'спййв е-еёеія, якістю (ЮС [ії ^ умов () сснТСваніе: г фОДская влада не

  м Б

  4 з м ^ В

  оKеB0меЮ'дCаці0&Буття ^ пюоцесси, які з к1л адоввдан ісяіднлшжут а в, рфор ліаDающй ^ хOIбfflае] CffBfiя I вятда ^ газйшсімость імідж Фірм від екологічної е думка про д складової ф еятельнссті Б компаній на тер

  ^ БШёН 'а ^ йМое ^ пжзованіе досвіду європейських та інших країн, які практикують привласнення 1. Впровадження світових практик і стандартів. зкаков Екологічного якості і чистоти підприємствам і їх продукції. ". Організація системи моніторингу і прогнозування. ^ ^ 3.! ^. Про «здоё ^ рн агіром'аколо г&дакоіемвктаорйеваві ^ лзстемс 0цфойм% ц? кшомй чсвеамі йям тебе ніс (т ^? йй масльвобю і можливого впливу (наслідків) для здоров'я і рівня життя городян. На цій ос

  5.1 вйрббкатоничя тпринягав нсродсонв итанліртш (екологи субЗИНктвовн системи «твердих контрактів», чеСКсй чисто и с, зЛЬнсм! ЧеМкого поведінки

  с, м Б

  7 забезпечує незмінність умов ведення б5 ^? Н ^ нсовл 'зтвоортіт пл'ь. ^ Ьая ^ втр ^ тглновая1 структура Муніципальна влада не може уникнути спокуси застосування «виборчого» підходу В с, м ГВ

  с, м М

  с, м Б

  в призначенні умов для бізнесу, в виборі Рекомендація до вирішення: 9 г * партнерів за проектами і в ін. подібних питаннях. з ^ дсадотеса fi1&1зкlsягаи ^ сзtB ^ lЦіои ^ Айода, в якій д ° клістаркатраовшся екдефмцкі йншнсодскзй вНртанРаз лжни бути сі витие страсле рідшала П [всй структу іорітетние спрямо >и має бути про

  уйракюшніЯція до вирішення:}>аЙ0 # Диг Ій <?| # Р> ї? ЄіІрУ1у% аіІуїраі<? ткійто ^ сіоі ^ ^ СРЯСчбиВДріСШчкВОО рїсІісН®і9і4ї ^ «5І? АЄ ## іІІ<ЖЯ? Ьств

  8 Низький рівень розвитку інфраструктури для ^ 2. Організація р&ооти інформаційної системи і бізнес? Нр # 1пРЧ1во! Рорм п ^ ттнодчуквіяс; уррнову їм ^? тр? НйН? про пр «До вЛ- * Н Сгедаяістареррртор ІВС (| місто ®) ідлясаш нмштних біржі кснтра декссм лучш сссбществ, у |

  й практики авнсвешіва. Б чих приватний і з

  54

  Ретжшёащт до решшю: T.aнёвб5 ^^ даfflsіj5a ^ бS'I «aifc ^ fa | fi8 ^ ь1ййxт] Уfё ^ i5e ^ йl ^ '^ SIйi ^ f ^ й ^ i9 ^^ s ^: ft? IйPй {||? ай «&4б '(а1! Бй1яжг [11й ;! вдіатшйтдащі р тадеабімтедошйіс! * 5] 5й111гь0: ®11: НТ1'>а ^ о ^? ^ яагж ^ ат: ЇЇ? 8 {Тьо = «вміти обгрунтувати ефективність проектів, його достовірність, і розкрити вигоди для суб'єкта ф% кща§рся шое вдра стбРуКт ^ см окуТефщтівж іаз8ітоп% чвдісаеж часшт ЖШ ^ м взаємодії бізнесу і муніципальної влади і без використання на це бюджетні

  9 совреме йгоау Дарста ^ счруйтпуоддорждскороблемних з розвйсію ешіомй »Й1 (утімп [й Ьред навколишнього ощальних гр упМнеобход М ними, але також важ Б

  13 Сростом числа безробітних, інвалідів, старіння У Ф, С, М (В

  яalCШе ^ Йя ^ aЦuя до вирішення: Ф, С, М М

  прийняття міських стандартів екологічної чистоти і економ іческого поведінки господарству]

  10 Слабка участь громадян в інститутах, I. Див. П. П-і. 1Проблема старіння як демографич самоуправл ия і ^ тобщественш'й''жізні, |а ^ ^ економічних умов. еская проблем и умови ріс М ^ ІА, мборачпв га народжуваність аюдідяся проблем; сти, що, безуслов]

  YOеСшрвШц іясряюнгкак проблема для безпосередньо літній групи населення складна. 3 н! Про бkодаміEдо ^ юлкйтелffiияя «ьриI] рй іррдоставпеіію деякої чади: пт! ЯргpупIИЬIрaбочіути Зa ^^ Тb:! ОЖIЬ *, OXПО5ДglfЧ ^^ K ^ Oa&iOйCТйТфjТaёТру ^ C-О ^^ PДЙЙ1ОрГaiйl9aiЯйУOXеДОB; ОfaI ^ йДр. 3. 6У ^ у ^ гдjможвтPеlтo! B ^ Йo ^ \ tІзф] 0<csкьF6ёор ^ бО! [ГУ ^ Pcо ^ ія; ^ ifрaтьдрaзвlI ^ р ^! e ^ ffiТ (BзakятоciP! пекла 3. Залучення якомога більшої чіс.га городян до процесу прийняття локальних рішень. важливо, щоб форми самозайнятості ,, пов'язані з нестійкими і невисокими доходами, які не 4. ос! оощ !! інформування городян про прийняття такйх рішень ^ ^ 5

  11 і ^^^ УоЧе0Ч0ЮKC0ЙІaK0} ^, Д 0 по ^ ОЩА ^ Шііс ^, "1 за уіффвревдіаяій безробітних і законодавча іні категорій, закону, який би враховував специфіку іящсш. іакі ціатіва по п регіону і не и м обрамити, і ш ^ Ятію обё рерятОМвов? еоб'Хо'Діма дійшли Астра закону по л радштію особи

  самозаштооція до вирішення: 4. Егрзвіті ^ іасві ^ кіагеітсявнитрудоустройствую присівши АКФ ^ Ноомі) ^ з ^ і) в1вн®тр ^ Тубі: знвсохі учорждеімізкой рентабельністю діючих підприємств. Звідси рекомендації для горо

  14 ^ Тори стійкості (економічне зростання; 2. Боротьба з бідністю може включати безліч до дожмкжправерщосчері д ^ жжосй! З помощ ещжіе ^ ашч ^ йштчо ужо? Ї й одарж * жізнад 13, омпонента. (Ма государст еятельность (ФКС, М ^ ФСтГ | еніог піддамся Ф, С, М ГВ івоЯтоЯННС воспрс ерЖ'кі я через ЧКО Б

  12 пcрвьoaJПPотііор ^! ЧlЧ! Sи! 'Гь! MУ|іya ^^ і ^ зсеегіі В 3 0 ~ © ГВ

  56

  17 Низька здатність міського управління виконувати інтегруючу стратегію (організаційна спроможність міста) В м м

  м Б

  Рекомендація до вирішення: Розвивати і використовувати партнерську форму взаємодії між бізнесом під егідою орга

  18 Проблема міського розвитку. Складнощі і цінові бар'єри в отриманні прав на землю В Ф, м м

  Ф, м Б

  Рекомендація до вирішення: Професійна розробка кадастрів; створення доступної інформаційної системи, аккум відомості про порядок визначення цін на землю, порядку отримання відповідних прав і про реа оренди і покупки землі

  19 Проблема низького рівня міської інфраструктури та низької якості навколишнього середовища (прибирання сміття, громадські простору, доступність) З м м

  м ОП

  Рекомендація до вирішення: Підвищення громадського контролю за цільовим використанням коштів і Е () фективно ра

  20 Система міського планування і управління не адаптована до реалізації громадських чи партнерських проектів В м м

  м Б

  Рекомендація до вирішення: 1. Проведення регулярних зустрічей представників муніципальної влади і бізнесу, створення по діючої комісії з підготовки проектів і програм та вирішення проблем розвитку. 2. Вивчення і використання наявного позитивного досвіду в інших містах і регіонах I свого досвіду

  21 Міста не представлені на інвестиційних ринках В м м

  м Б

  Рекомендація до вирішення: 1. Створення міських маркетингових програм - програм збору і поширення інформацій потенційних інвесторів. 2. Сприяння роботі приватного сектора в даному напрямку і організація співробітництва в н

  Таблиця 2

  Проблеми сталого розвитку (з позиції державного рівня влади і вироблення державної політики міського розвитку і управління)

  1 Умовні позначення в поле таблиці відповідають табл. 1.

  3 Надання муніципалітетам великих Втепень важливості Ф, С ГаВштересован

  № пНршмеяій веде до нерівномірності, соціальнопространственним диспаритет, недобросовісної Статус іМЬмпетентние боку

  1 до&курей (адівджсп! рррцім; іжонфліктам В1 Ф, С ГВ

  Рекомендація до вирішення: Ф, С М

  Пекшейроцітькрейеяшю.е на сильних і слабких неможливо. Необхідні заходи вирівнювання ст1] муведайвйе1мерк9я1оійяшк {1й1ак'б4ене4тн Яьбо.фЯЙ1а1ЙЙ! (НХ1Ге ^ дЯ9Х.: КЗйЯ усунення корупції I

  2 кпнфшкшедп «ох (ядшотм> здмн РАЗдейтйту.т9в. Поавіс ІМЕГА гро вещссо кін ФФВ

  4 лІ81ур (^ Blf | lllо ^ фядя [р: ВP&aоіФlзрЗаBlкsя ^ »C ^ l] i ^ P) не може У Ф, С ГВ

  рмадярввдьв му УРЕ> щдипояздейств ійетомраашять шіідая доящждеіяшйо! едюдашихрцепей. Комплекс Ф, С М

  пребкомм юдщ'т аетешеяішком складним, а розвиток сітуаоёьз ^ ааііешп пра гвдцафврмпейсііх чткранпрае т цінтравзівзітіее !! іфждо® русаюкахайда огрюмбінмстірсп впит 1кая Координа а центрально: ція обеспеч про правителя [ється делегує тва, а також іншої

  Рекомендація до вирішення: ПГР повинна сконцентруватися на управлінні процесами і створенні умов. Разом з тим в мого об'єкта управління, т. Е. Міст. Для вищого рівня влади важливо, щоб була налагоджена ная зв'язок, щоб дії з управління процесами знаходили розвиток, а не механічне вико ки »). Свідченням підключення до певного напряму ПГР (наприклад, в частині т. Н. < ектов ») повинна стати повсюдна зразкова практика, а не рапорт про виконання. Тому ГВ контроль за відстеженням і висвітлювати подібну практику і не заохочувати публічні (часом пус ні успіхом) рапорти чиновників


  Ключові слова: розвиток міст / аналіз / Місцеве самоврядування

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити