В даній статті проаналізовані результати опитування, проведеного в соціальних мережах, серед людей різної статі, віку, соціального стану та рівня освіти на предмет ставлення до послуг фізичної культури і спорту. Були розглянуті особливості споживання цих послуг і факторів, що мотивують їх споживання. Були виявлені основні переваги споживачів в сфері послуг фізичної культури і спорту, а також необхідних додаткових послуг.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Єнченку І.В.


ANALYSIS OF THE ATTRACTIVENESS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SPHERE AMONG THE POPULATION

The interrogation made in social nets among people of different sex, age, social status and the level of education concerning the relation to physical education and sport services is analysed in the paper. Peculiarities of consuming these services are also examined. Main preferences of consumers in the sphere of physical education and sport, and additional services as well were revealed in the course of the research.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2013


  Журнал: Фізична культура, спорт - наука і практика


  Наукова стаття на тему 'Аналіз привабливості послуг сфери фізичної культури і спорту серед населення'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз привабливості послуг сфери фізичної культури і спорту серед населення»

  ?PROBLEM OF FORMATION OF VALEOLOGICAL CULTURE OF THE PERSONALITY IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION PUBLIC LIFE

  F. Z. Skhanuk, Teacher,

  Maikop state technological university.

  Contact information for correspondence: 350015, Krasnodar, Budennogo str., 161.

  In article features of formation of valeological culture of the personality in the conditions of transformation of public life are analyzed. Definition is given to valeological culture, its main aspects, and also dialectic interrelation of the objective and subjective factors causing a condition and development of valeological culture are opened.

  Keywords: valueology, valeological culture, health, healthy lifestyle, valuable consciousness, value, ideals, globalization.

  УДК 796: 338.2

  АНАЛІЗ ПРИВАБЛИВОСТІ ПОСЛУГ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ

  Аспірант І. В. Єнченку,

  Санкт-Петербурзький державний університет сервісу та економіки.

  Контактна інформація для листування: 191015, Санкт-Петербург, вул. Кавалергардський, 7, літ А.

  В даній статті проаналізовані результати опитування, проведеного в соціальних мережах, серед людей різної статі, віку, соціального стану та рівня освіти на предмет ставлення до послуг фізичної культури і спорту. Були розглянуті особливості споживання цих послуг і факторів, що мотивують їх споживання. Були виявлені основні переваги споживачів в сфері послуг фізичної культури і спорту, а також необхідних додаткових послуг.

  Ключові слова: послуги фізичної культури і спорту; опитування;

  респонденти; мотивація; фізична культура; спорт.

  Послуги у сфері фізичної культури і спорту в даний час все більш активно входять в життя населення нашої країни. Все більше людей намагаються регулярно відвідувати спортивні клуби та секції, а також займатися фізичною культурою самостійно. За даними статистики, число систематично займаються фізичною культурою і спортом стає дедалі більше. Це пов'язано з широкою пропагандою здорового способу життя, що проводиться в останні роки в нашій країні.

  За даними Росстату, кількість сі-

  стематіческі займаються фізичною культурою по регіонах в цілому має позитивну динаміку зростання. Однак є регіони, в яких залученість населення в сферу фізичної культури і спорту як і раніше низька. Так, наприклад, в декількох регіонах відзначається негативна динаміка кількості займаються фізичною культурою і спортом: Башкортостан - (-) 6,2%, Калмикія - (-) 7,7%, Карачаєво-Черкесія - (-) 3,2%, Дагестан - (-) 0,6% [1].

  У зв'язку з цим автором було проведено опитування в соціальних мережах для з'ясування привабливості послуг фізичної культури і спорту серед населення нашої країни. Було опитано 928 респондентів, серед них 342 чоловіки, 318 жінок, 268 дітей (14-18 років). В опитуванні брали участь люди з різних міст Російської Федерації, різного віку, соціального статусу і рівня освіти. Всім респондентам було запропоновано відповісти на одні і ті ж питання, вибравши один або декілька відповідних варіантів відповіді. На малюнку 1 представлено процентне співвідношення споживає спортивні послуги населення по містах - учасникам опитування.

  Були враховані особи, які займаються фізичною культурою в спортивних клубах, самостійно, а також відвідують різні спортивні заходи.

  З малюнка 1 видно, що найбільша кількість людей, які займаються фізичною культурою і спортом та регулярно споживають спортивні послуги, живе в Казані - 17%, трохи від неї відстає Санкт-Петербург - 16% і третє місце за цим показником посідає Москва - 14%.

  Багато в чому такі показники пояснюються великою кількістю спортивних споруд в цих містах. Тут щорічно збільшується кількість фітнесклу-бов різного рівня.

  Фітнес в усьому світі вважається одним з найбільш вигідних видів бізнесу: вкладення окупаються швидко, приблизно через 2 роки, а прибуток, в середньому, досягає 5 млн. Доларів на рік.

  У Росії з її поляризованої соціальною структурою прибуток від фітнес-центру у великій мірі залежить від економічного розвитку регіону.

  На думку фахівців, створення фитнесклуб в великих містах, таких як Москва, Санкт-Петербург і Казань, дуже вигідно. Однак тут необхідно враховувати загальний дохід населення регіонів. Далеко не всі можуть дозволити собі заняття в елітних фітнес-центрах, відповідно вигідніше будувати бюджетні клуби, де вартість клубної картки буде прийнятною для людей із середнім доходом [2].

  При опитуванні респондентам було поставлено питання: «Чи відвідуєте ви спортивні клуби?» і запропонували такі варіанти відповідей:

  - «Так, регулярно»;

  - «Іноді»;

  - «Не відвідую».

  Відповіді були диференційовані за статтю, віком і варіанту обраного відповіді. На малюнку 2 відображені відповіді на це питання.

  З даного графіка можна зробити висновок, що спортивні клуби регулярно відвідують 124 опитаних чоловіків і 103 жінки від 19 до 25 років, а також діти від 14 до 18 років. Далі йде вікова категорія від 26 до 40 років. Тут кількість чоловіків і жінок відрізняється не сильно, проте, нарівні з великою кількістю відвідують спортивні клуби в цій віковій категорії багато людей, які не відвідують клуби взагалі. Найменший попит на послуги спортивних клубів проявляють особи старше 65 років. Притому, на відміну від більшості інших вікових категорій, тут більший попит пред'являють жінки.

  Малюнок 3 відображає відповідь на питання про частоту занять фізичною культурою і спортом.

  На малюнку 3 видно, що велика кількість респондентів вважає за краще займатися фізичною культурою 1-3 рази в тиждень, ця відповідь дав 131 чоловік, 118 жінок і 95 дітей. Така статистика показує високу зацікавленість в заняттях фізичною культурою і в систематичності їх відвідування. У той же час велика кількість жінок - 68 осіб, відповіли, що не займаються фізичною культурою взагалі. Причини були названі різні: від нестачі часу і грошових коштів до елементарного небажання займатися фізичної культури. Дуже важливо і те, що серед дітей більшість займається фізичною культурою від 1 до 4 разів на тиждень, так відповіли 183 респонденти, в той час як взагалі не займаються 42 людини. Звичайно, велику роль в залученості в фізичну культуру в даному випадку відіграють освітні установи, які проводять заняття з дисципліни «Фізична культура». В цілому залученість в сферу фізичної культури і спорту серед населення досить висока.

  Дуже важливою умовою активного споживання послуг фізичної культури і спорту є їх доступність за вартістю. Саме з цим і пов'язаний наступне питання, поставлене респондентам: «« Яку суму в рік ви готові витрачати на послуги фізичної культури і спорту? ». На малюнку 4 представлені відповіді на це питання.

  З діаграми видно, що більша частина опитаних готова витрачати на послуги фізичної культури і спорту від 10 до 30 тисяч рублів на рік, так відповіли 44% респондентів. Цьому варіанту трохи поступається варіант відповіді «менше 10 тисяч на рік» - цей варіант відповіді обрали 37% опитаних. Відповідь «взагалі не готові» дали 10% опитаних. 7% опитаних відповіли, що готові витрачати від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і 2% сказали, що готові витрачати більше 50 тисяч рублів на рік. Однак в цілому можна сказати, що послуги фізичної культури цікавлять населення, і люди готові витрачати певну суму на рік на заняття спортом.

  Наступне питання, яке ми поставили респондентам: «Як ви підтримуєте спортивну форму?». Відповіді на це питання важливі для аналізу видів підтримки спортивної форми населення: чи займаються вони в спортивних клубах, в освітніх учрежде-

  Малюнок 1. Міста з найбільшою кількістю споживачів спортивних послуг

  14-18 років 19-25 років чоловік. 19-25 років дружин. 26-40 років чоловік. 26-40 років дружин. 41-65 років чоловік. 41-65 років. Жінки <65 років чоловік. <65 років дружин.

  48

  -''27

  29

  21

  26

  14

  / 2 '

  19 30 6

  6 14

  1179

  20

  Г53

  38 42

  37

  40

  -

  60

  80

  107

  11

  103

  124

  ? Так, регулярно

  ? іноді

  ? Чи не відвідую

  100 120

  140

  Малюнок 2. Кількісні показники відвідують спортивні клуби

  140 120 100 80 60 40 20 0

  більше

  42

  ? діти

  ? жінки

  ? чоловіки

  Малюнок 3. Частота занять фізичною культурою

  4 равв31рдза2н3 (рази в 1рав в іеванімается ^

  97

  21

  345

  64

  401

  ? Понад 50 тис. Руб.

  ? 30-50 тис. Руб. | 10-30 тис. Руб.

  ? Менше 10 тис. Руб.

  ? Взагалі не готові

  Малюнок 4. Допустима сума на послуги ФКиС

  4

  6

  3

  6

  0

  танцювальні програми тренажерний зал аеробіка басейн

  заняття з видів спорту пілатес йо га масаж єдиноборства

  Малюнок 5. Форми підтримки спортивної форми

  -10 10 30 50 70 90 110 130 150

  Малюнок 6. Найбільш привабливі види спортивних послуг

  підтримання форми зменшення ваги кардиотренировка поліпшення здоров'я спортивні результати але ви е знакі ства розслаблення / відпочинок

  1111-г

  "Г93"

  114

  82

  -; -Г

  "53

  39

  Г

  44

  61

  58

  75

  82

  ГУ

  103

  Чоловіки жінки

  97

  Т-

  -з-г-

  101 1-Г-1 *

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

  Малюнок 7. мотиваційний чинник при споживанні послуг ФКиС

  Малюнок 8. Причини рідкісного відвідування спортивних клубів

  парковка кафе

  дитяча кімната чистка одягу прокат інвентарю медичне обслуговування спортивний магазин

  470

  141

  196

  т

  197

  277

  332

  362

  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

  Малюнок 9. Додаткові послуги в спортивних клубах

  пах, самостійно, чи є спорт для них професійною діяльністю або взагалі не займаються. Результати представлені на малюнку 5.

  Ми бачимо, що більшість респондентів вважає за краще спортивні клуби - 350 осіб. Основною причиною тут є те, що в клубах є всі умови для підтримки спортивної форми, присутні професійні тренери, до того ж більшість клубів пропонують відразу кілька видів спортивних послуг. Самостійно займаються 290 осіб. Основні форми самостійних занять - біг, гімнастика, домашні тренажери, заняття зі спортивним інвентарем (гантелі, скакалки), вуличні тренажери. 147 осіб займаються фізичною культурою в навчальних закладах. Переважно це учні шкіл і коледжів. Студенти вважають за краще спортивні клуби через недостатнє якісного надання послуг у вищих навчальних закладах або повної відсутності даного виду послуг. Професійно спортом займається 16 респондентів. Більшість тут становить молодь у віці від 19 до 25 років. Ці люди займаються спортом з дитинства в професійних спортивних клубах і командах. Їх мета - досягнення високих спортивних результатів, перемоги у великих змаганнях, таких як чемпіонати Росії, Європи і світу, а також Олімпійських іграх. 125 опитаних взагалі не підтримують спортивну форму. Причини цього різні: основні з них - відсутність інтересу до спорту в цілому, відсутність можливості займатися в клубах (матеріальні проблеми, брак часу і т. Д.), Переконання, що і так перебувають в хорошій спортивній формі. Така статистика говорить про недостатню інформованість і пропаганди фізичної культури і спорту серед населення.

  Для розвитку послуг в сфері фізичної культури і спорту необхідно проаналізувати, які послуги користуються найбільшою популярністю серед споживачів, а які мало цікаві.

  На малюнку 6 представлені дані про найбільш привабливих видах спортивних послуг серед чоловіків і жінок.

  Багато респонденти обирали кілька найбільш бажаних видів спортивних послуг. Так, і чоловіки і жінки вибрали заняття в тренажерному

  залі (139 чоловіків і 116 жінок) і басейн (121 чоловік і 126 жінок). Жінки виділили як найбільш привабливі послуги: заняття аеробікою, танцювальні програми, пілатес, масаж, йогу. Серед чоловіків крім тренажерного залу і басейну найбільш популярними виявилися заняття з видів спорту, єдиноборства.

  Ще одним важливим фактором розвитку спортивних послуг є виявлення мотивів споживання цих послуг. На малюнку 7 представлені фактори, виділені респондентами.

  Тут, так само як і в попередньому питанні, деякі респонденти обирали кілька варіантів. І для чоловіків і для жінок найбільш важливими мотивуючими факторами є підтримання форми, зменшення ваги, розслаблення і відпочинок. Ці варіанти відповідей вибрало більшість учасників опитування.

  Ще один важливий фактор - це кардіотреніровки. Люди стежать за своїм здоров'ям і займаються профілактикою серцево-судинних захворювань. Цей варіант вибрали люди різного віку. Це говорить про те, що багато хто займається профілактикою кардіологічних захворювань.

  Далі респондентам було поставлено питання: «Чому ви не користуєтеся фізкультурно-спортивними послугами частіше?». На малюнку 8 представлені відповіді на дане питання.

  На це питання було запропоновано відповісти самостійно без варіантів відповідей. Деякі респонденти називали кілька варіантів. Абсолютній більшості (312 чоловікам і 279 жінкам) для більш частого відвідування спортивних клубів не вистачає часу. Друге місце за популярністю займає дорожнеча спортивних послуг. Також були названі такі причини, як незручне далеке розташування клубів і незадоволеність якістю послуг, що надаються.

  Відомо, що для залучення людей в спортивні клуби виробникам послуг необхідно не тільки забезпечити високу якість послуг в сфері фізичної культури і спорту, а й створити умови для комфортного перебування в клубі за допомогою додаткових послуг, що не відносяться до фізичної культури. У зв'язку з цим останнє запитання, поставлене респонден-

  там, був таким: «Які додаткові послуги повинні бути в спортивному клубі?». Респондентам було запропоновано самостійно назвати ті послуги, які для них найбільш значущі. На малюнку 9 відображені відповіді респондентів на це питання.

  Найбільш затребуваними послугами на думку респондентів, є парковка, кафе і дитяча кімната. Необхідність парковки обумовлена ​​тим, що багато хто приїжджає в клуб на машині і хочуть під час тренування бути за неї спокійні, проте не завжди поруч з клубом можна знайти місця для паркування і доводиться ставити машину далеко від клубу, що, природно, викликає дискомфорт у споживачів послуг. Багато споживачів, вибираючи клуб, дивляться на наявність парковки і з більшою ймовірністю вибирають саме клуб з паркуванням, не дивлячись на інші незручності. Кафе необхідно, так як під час і після тренування багато споживачів хочуть перекусити, випити чаю або води для відновлення сил. Багато хто приїжджає в клуби сім'ями з дітьми і важливо, щоб було місце, де можна залишити дитину на час занять. Цим обумовлена ​​необхідність наявності дитячих кімнат. Важливо, щоб в клубі був спеціально навчений персонал, здатний провести заняття з дітьми в той час, коли батьки тренуються в клубі. Займаючись в клубі, відвідувачам важливо знати, що в разі

  виникнення нездужання під час тренування їм буде надана швидка кваліфікована медична допомога. У зв'язку з цим необхідно, щоб в клубі був обладнаний медичний кабінет. Іноді виникає ситуація, при якій займаються може знадобитися будь-якої спортивний інвентар для тренування (шапочка для плавання, окуляри, тапочки і т. Д.). Тут на допомогу приходять спортивний магазин або прокат спортивного інвентарю, що знаходяться в клубі.

  В цілому, проведене опитування показало, що населення пов'язує свій спосіб життя з послугами фізичної культури і спорту та досить активно споживає їх. Були виявлені позитивні і проблемні сторони даного типу послуг.

  ЛІТЕРАТУРА:

  1. Звіт про результати контрольного заходу «Аудит ефективності використання коштів федерального бюджету на фінансування федеральної цільової програми« Розвиток фізичної культури і спорту в Російській Федерації на 2006-2015 роки »в 2006-2010 роках».

  2. Єнченку, І. В. Сучасний стан ринку фітнес-послуг в Росії // Materialy IX mezinarodni vedecko - prakticka konference «Moderni vymozenosti vedy - 2013». - Dil 79. Telovychova a sport: Praha. Publishing House «Education and Science», 2013.

  ANALYSIS OF THE ATTRACTIVENESS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SPHERE AMONG THE POPULATION

  I. Enchenko, Post-graduate Student,

  St. Petersburg State University of Service and economics.

  Contact information for correspondence: 191015, St. Petersburg, Kavalergardskaya str., 7, lit. A.

  The interrogation made in social nets among people of different sex, age, social status and the level of education concerning the relation to physical education and sport services is analysed in the paper. Peculiarities of consuming these services are also examined. Main preferences of consumers in the sphere of physical education and sport,

  and additional services as well were revealed in the course of the research.

  Key words: service of physical education and sport, interrogration, respondents, motivation, physical education, sport.


  Ключові слова: ПОСЛУГИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ /ОПИТУВАННЯ /РЕСПОНДЕНТИ /RESPONDENTS /МОТИВАЦІЯ /MOTIVATION /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА /PHYSICAL EDUCATION /СПОРТ /SPORT /SERVICE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT /INTERROGRATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити