У статті обґрунтована актуальність питань формування та управління інформаційними ресурсами території. На основі методу контент-аналізу проведено дослідження присутності регіонів Приволзького федерального округу в мережі Інтернет. Показано, що вони демонструють різні рівні інтернет-представленості як за показником «кількість відгуків», так і за якістю контенту інформаційних ресурсів. Описано інформаційні потреби цільових аудиторій, що розглядають територію як місце проживання, тимчасового перебування, ведення бізнесу, і дана оцінка ступеня задоволеності цих потреб.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Дудіна Вікторія Юріївна


Analysis of Online presence of the Volga Federal District Regions

The article aims to prove the urgency of territorial information resources management problems. The author analyzes the presence the online presence of Volga Federal District using content analysis. Analysis shows that different regions within Volga Federal District show considerable differences in both the quantity and quality of online resources. The article also describes informational needs of target audiences, which consider the region as a place of residence, permanent or temporary, or business, and evaluates the degree of satisfaction of these needs.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2015


  Журнал: Державне управління. Електронний вісник


  Наукова стаття на тему 'Аналіз присутності регіонів Приволзького федерального округу в мережі інтернет'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз присутності регіонів Приволзького федерального округу в мережі інтернет»

  ?Дудіна В.Ю.

  Аналіз присутності регіонів Приволзького федерального

  округу в мережі Інтернет

  Дудіна Вікторія Юріївна - кандидат економічних наук, доцент, факультет державного і муніципального управління, Нижегородський інститут управління - філія Російської академії народного господарства і державної служби при Президенті Російської Федерації, Нижній Новгород, РФ. E-mail: v.tsygamva @, mail.ru SPIN-код РИНЦ: 1168-1555

  анотація

  У статті обґрунтована актуальність питань формування та управління інформаційними ресурсами території. На основі методу контент-аналізу проведено дослідження присутності регіонів Приволзького федерального округу в мережі Інтернет. Показано, що вони демонструють різні рівні інтернет-представленості як за показником «кількість відгуків», так і за якістю контенту інформаційних ресурсів. Описано інформаційні потреби цільових аудиторій, що розглядають територію як місце проживання, тимчасового перебування, ведення бізнесу, і дана оцінка ступеня задоволеності цих потреб.

  Ключові слова

  Інтернет-представленість, контент-аналіз, інформаційні ресурси регіону, Приволзький федеральний округ.

  На сьогоднішній день інтернет надає федеральним і регіональним державним органам влади широке коло можливостей для вдосконалення процесу управління розвитком території на основі побудови системи найбільш інформативних і оперативних комунікацій, полегшення доступу до інформаційних ресурсів і наявності зворотного зв'язку.

  У зв'язку з цим виникає необхідність підвищення присутності в інтернеті як для комерційних, так і для державних організацій на федеральному і місцем рівнях. Це підтверджується зростанням довіри та інтересу до отримання інформації за допомогою Мережі з боку населення, збільшенням активності існуючих користувачів і стрімким зростанням числа нових користувачів.

  Так, в Таблиці 1 представлені п'ять основних показників активності користувачів інтернету, що відображають його розвиток по округах РФ на лютий 2013 року до даними пошукової системи «Яндекс» 1.

  1 Розвиток інтернету в регіонах Росії // Яндекс.Ісследованія. Весна 2013.

  URL: http://company.yandex.ru/researches/reports/2013/ya internet regions 2013.xml # 7 (30.01.2015).

  Таблиця 1. Аналіз розвитку інтернету в регіонах на основі показників

  активності користувачів

  Федеральні округи Росії

  Показники активності користувачів Методика розрахунку Од. вим. Середнє по Росії (без Москви і Санкт-Петербурга) Центральний (без урахування Москви, але з урахуванням Московської області) Північно-Західний (без урахування Санкт-Петербурга, але з урахуванням Ленінградської області) Південний (оцінювався разом з Північно-Кавказьким) Приволзький Уральський Сибірський Далекосхідний

  Активність Відношення середнього

  інтернет-ЗМІ числа новин, які публікуються онлайн-м ® н е "ч

  ЗМІ регіону в будній 8 а 12,8 10,7 13,9 11 11,6 16,1 13,6 17,9

  день, до загальної кількості з § ба

  ЗМІ даного регіону од оз сі

  Розвиток Ставлення числа

  регіональних нових сайтів в н лй ме м л

  ресурсів «Яндекс» до

  місячної аудиторії »145 145 98 115 151 278 119 92

  регіону в у оз ть «5 ат сп

  Частка бізнес Відношення кількості

  сайтів сайтів бізнес-

  тематики до загального% 46 49 33 45 48 53 41 36

  кількості сайтів в

  «Яндекс»

  Присутність Ставлення числа

  організацій в інтернеті організацій з сайтом до загальної кількості організацій в регіоні% 45 49 35 43 47 40 48 39

  Охоплення соціальних Ставлення

  мереж сукупної місячної аудиторії трьох найбільших соціальних мереж

  рунета ( «ВКонтакте»,% 94,5 94,8 90,7 95,1 94,2 94,5 95,1

  «Однокласники» і

  «Мій мир@mail.ru») в

  регіоні до місячної

  аудиторії інтернету в

  регіоні

  Примітка. Темним фоном відзначені осередки, в яких значення аналізованих показників вище

  середніх по Росії; напівжирним виділені максимальні значення за кожним показником.

  На основі даних, представлених в Таблиці 1, можна констатувати більш високий рівень розвитку інтернету і активності користувачів в наступних федеральних округах: Центральний, Приволзький, Уральський і Сибірський, для яких значення більшості показників активності користувачів вищі за середні по Росії.

  Однією з основних цілей органів влади на регіональному рівні є формування і підтримання образу регіону як території сприятливої ​​для проживання, ведення бізнесу, а також привабливою для туристів. досягнення

  З цією метою можливо і за допомогою інтернету на основі інформування внутрішньої і зовнішньої громадськості про політику, що проводиться владою, динамічний розвиток економіки і інфраструктури та про інші позитивні зміни, що відбуваються в регіоні і впливають на його успішне просування на зовнішній ринок.

  Питанням представленості регіонів присвячено значну кількість робіт російських авторів, серед яких відзначимо праці Д.В. Валько2, О.Р. Метелевой3, С.Є. Патрушіна4, А.В. Пустовалова5, О.А. Тимофєєвої, Е.А. Іксанова і М.С. Кувардіной6 У роботах ряду авторів, наприклад, Л.І. Газізовой7, С.Є. Гасумовой 8, В.Ф. Ізотової і Є.В. Ізотової 9, Д.С. Мартьянова10, А.Г. Сідоровой11, Е.Л. Суборовой12 розкриті методики проведення

  2 Валько Д.В. Інтернет-присутність як концептуальна основа сучасного маркетингу // Вісник Ради молодих вчених і фахівців Челябінської області. 2013. № 1. С. 59-63. URL: http://elibrarv.ru/item.asp?id=21102595 (27.09.2014).

  3 Металеві О.Р. Розробка рішень по підвищенню комунікаційної доступності міст-центрів регіонів Сибірського федерального округу // Вісник Томського державного університету. 2008. № 313. С. 176-183. URL: http://cvberleninka.ru/article/n/razrabotka-resheniv-po-povvshenivu-kommunikatsionnov-dostapnosti-gorodov-tsentrov-regionov-sibirskogo-federalnogo-okruga#ixzz3GX1W6WkU (03.10.2014).

  4 Патрушін С.Є. Інтернет як ініціативний брендинг // Бренд Нижегородської області: передумови і концепція формування. Нижній Новгород: НІСОЦ, 2012. С. 45-48.

  URL: http://www.nisoc.ru/brand no.html (27.09.2014).

  5 Пустовалов А.В. Новинні портали: структура та місце на пермському інтернет-ринку // Журналістський щорічник. 2013. № 2-2. С. 30-33. URL: http://cvberleninka.ru/article/n7novostnve-portalv-struktura-i-mesto-na-permskom-internet-rvnke#ixzz3GX7Dc3kt (03.10.2014).

  6 Тимофєєва О.О., Іксанова Е.А., КувардінаМ.С. Поширення унікальної інформації як базовий інструмент маркетингу території (на матеріалах Лисьвенського міського округу, Пермський край) // Маркетинг МВА. Маркетингове управління підприємством. 2013. Вип. 3. С. 36-47. URL: http://elibrarv.ru/item.asp?id=21014985 (27.09.2014).

  7 Газизова Л.І. Формування образу муніципальної влади в електронних засобах масової комунікації (на прикладі республіки Башкортостан) // Вісник Томського державного університету. Філософія. Соціологія. Політологія. 2013. №3 (23). С. 37-47.

  URL: http://cvberleninka.ru/article/n/formirovanie-obraza-munitsipalnov-vlasti-v-elektronnvh-sredstvah-massovov-kommunikatsii-na-primere-respubliki-bashkortostan#ixzz3GX7pekQa (03.10.2014).

  8 Гасумова С.Є. До проблеми інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування // Вісник Пермського університету. Філософія. Психологія. Соціологія. 2012. № 1 (9). С. 92-102. URL: http://cvberleninka.ru/article/n/k-probleme-informatsionnov-otkrvtosti-organov-mestnogo-samoupravleniva#ixzz3GXAgmUie (03.10.2014).

  9 Ізотова В.Ф., Ізотова Є.В. Інформаційна взаємодія влади і суспільства: підвищення ролі офіційного сайту // Вісник Саратовської державної юридичної академії. 2013. № 1 (90). С. 210-215. URL: http://elibrarv.ru/item.asp?id=20375948 (27.09.2014).

  10 Мартьянов Д.С. Порівняльний аналіз репрезентації сайтів регіональних парламентів в Росії і США // PolitBook. 2013. № 3. С. 87-98. URL: http://cvberleninka.ru/article/n/sravnitelnvv-analiz-reprezentatsii-savtov-regionalnvh-parlamentov-v-rossii-i-ssha#ixzz3GXBJJVYM (03.10.2014).

  11 Сидорова А.Г. Композиційно-графічний аналіз сайтів органів влади (на матеріалі Алтайського краю) // Сучасні дослідження соціальних проблем. 2012. №9 (17). URL: http://cvberleninka.ru/article / n / kompozitsionno-graficheskiv-analiz-savtov-organov-vlasti-na-materiale-altavskogo-krava # ixzz3GXBnlVGH (03.10.2014).

  12 суборового Е.Л. Муніципальний інтернет-сайт як інструмент розвитку ефективного комунікативного взаємодії // Известия Іркутської державної економічної академії.

  Державне управління. Електронний вісник

  Випуск № 48. Лютий 2015 р.

  контент-аналізу інтернет-ресурсів територій, при цьому особлива увага приділяється

  дослідженню змісту сайтів органів влади.

  Викликають інтерес і роботи, присвячені аналізу інтернет-ресурсів комерційних структур. У зв'язку з цим можна відзначити монографію І.А. Арташіной і Ю.Н. Жульковой, що містить докладний контент-аналіз сайтів котеджних поселков13, а також роботу М.С. Оборина, А.В. Плотникова, присвячену дослідженню інтернет-ресурсів санаторно-курортних організацій14, і інші.

  Аналіз іноземних джерел показав, що проблема інтернет-присутності регіонів і міст, а також якості їх інтернет-ресурсів є предметом пильної уваги і зарубіжних вчених, що підтверджується, наприклад, роботами Х.Л. Гадіі15, К. Чжана16 і Л.С. Вегас17.

  Отже, з метою дослідження інтернет-представленості суб'єктів Приволзького федерального округу звернемося до найпростішого веб-аналізу: сформуємо ряд запитів, які полягають в назві суб'єкта округу російською та англійською мовами в двох найбільш популярних пошукових системах: Google і «Яндекс».

  До складу Приволзького федерального округу входять 14 суб'єктів Російської Федерації. Нижче, в таблиці 2, представлені найменування регіонів з зазначенням їх адміністративних центрів (російською та англійською мовами) та основні інформаційні ресурси, що входять в число перших при пошуку інформації про даній території.

  2009. № 3. С. 142-146. URL: http://amosov.org.ua/article/n/munitsipalnYY-internet-saYt-kak-instrument-razvitiva-effektivnogo-kommunikativnogo-vzaimodevstviva#ixzz3GXC9RUlu (03.10.2014).

  13 Арташіна І.А., Жулькова Ю.Н. Розвиток земельних відносин як фактор економічних і соціальних перетворень. Нижній Новгород: ННГАСУ, 2014.

  14 Оборин М.С., Плотніков О.В., Фролова Н.В., Володимирський Є.В., Каячев А.П. Контент-аналіз інтернет-ресурсів в дослідженні санаторно-курортних організацій регіону // Фундаментальні дослідження. 2014. № 9 (частина 4). С. 828-833.

  URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op = show article&article id = 10004204 (03.10.2014).

  15 Gandia J.L., ArchidonaM.C. Determinants of Website Information by Spanish City Councils // Online Information Review. 2008. Vol. 32. No 1. P. 35-57.

  URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id = 1311442.html (06.10.2014).

  16 Zhang K., SarvaryM. Competitive Analysis of Web 2.0 Communities: Differentiation with User-Generated Content // SSRN Electronic Journal. 2011. No 6. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id = 1858 252.html (06.10.2014).

  17 Vegas L.S., Canadillas I.P. Market Orientation in Local Government Through the Analysis of Municipal Website Content: A Framework for its Measurement // Global Journal of Business Research. 2013. Vol. 7. No 2. P. 47-58. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id = 2148022 (06.10.2014).

  Таблиця 2. Аналіз інформаційних ресурсів суб'єктів Приволзького федерального округу (дата звернення: 16.09.2014)

  Суб'єкт РФ Набране запит Кількість відгуків в пошуковій системі Сайти, які потрапляють в першу трійку за вказаними запитам в пошукових системах російською та англійською мовами

  Google Яндекс

  Кіровська область Кіровська область 1,43 млн 12 млн kirovreg.ru18

  Kirovskaya oblast 8,98 млн 162 тис. Gorodkirov.ru19

  Кіров 12,3 млн 5 млн mo-kirov.ru20 ru.wikipedia.org21 en.wikipedia.org22 Newsler.ru23 http://maps.vandex.ru/24 avito.ru25 https://vk.com/kirov oblast26

  Kirov 2,18 млн 2 млн

  Нижегородська область Нижегородська область 1,95 млн 15млн www.government-nnov.ru/27 www.admgor.nnov.ru/28 nn.ru29 ru.wikipedia.org en.wikipedia.org BankGorodov.ru30 russiatrek.org31 nizhegorodskava.roskazna. ru32

  Nizhegorodskaya oblast '817 тис. 201 тис.

  Нижній Новгород 8,4 млн 631 тис.

  Nizhny Novgorod 2,09 млн 52 млн

  Оренбурзька я область Оренбурзька область 1,43 млн 20 млн www.orenburg-gov.ru/33 www.orenobl.ru34 orenburg.ru35 oren.ru36 www.orenburg.arbitr.ru37

  Orenburg oblast '141 млн 17 млн

  Оренбург 13,2 млн 2 млн

  Orenburg 1,34 млн 28 млн

  18 Уряд Кіровської області [Офіційний сайт]. URL: http://www.kirovreg.ru (30.01.2015).

  19 Місто Кіров [Міський інтернет-портал]. URL: http://gorodkirov.ru/ (30.01.2015).

  20 Муніципальне утворення «Місто Кіров» [Офіційний портал]. URL: http://www.mo-kirov.ru (30.01.2015).

  21 Вікіпедія - вільна енциклопедія [Сайт]. URL: https: //ru.wikipedia. org / (30.01.2015).

  22 Wikipedia, the free encyclopedia [Site]. URL: https: //www.wikipedia.org/ (30.01.2015).

  23 Newsler.ru: Новини Кірова і Кіровської області [Інформаційний портал]. URL: http://www.newsler.ru/ (30.01.2015).

  24 Яндекс. Карти. URL: https://maps.yandex.ru/ (30.01.2015).

  25 Avito - сайт безкоштовних оголошень. URL: http: // www. avito. ru / (30.01.2015).

  26 Сторінка Кірова і Кіровської області в соціальній мережі ВКонтакте. URL: https://vk.com/kirov oblast (30.01.2015).

  27 Уряд Нижегородської області [Офіційний сайт]. URL: www.government-nnov.ru/ (30.01.2015).

  28 Нижній Новгород [Офіційний міський портал]. URL: www.admgor.nnov.ru/ (30.01.2015).

  29 Нижній Новгород on-line [Нижегородський міський сайт]. URL: http://www.nn.ru/ (30.01.2015).

  30 Банк Міст - BankGorodov.Ru [Сайт]. URL: http://www.bankgorodov.ru/index.php (30.01.2015).

  31 RussiaTrek.org: All about Russia in English [Site]. URL: http: // russiatrek. org / (30.01.2015).

  32 Управління Федерального казначейства по Нижегородській області [Офіційний сайт]. URL: http://nizhegorodskaya.roskazna.ru/ (30.01.2015).

  33 Оренбуржье: Портал Уряду Оренбурзької області [Офіційний сайт]. URL: www.orenburg-gov.ru/ (30.01.2015).

  34 Оренбурзька область [Сайт]. URL: www.orenobl.ru (30.01.2015).

  35 Місто Оренбург [Офіційний інтернет-портал]. URL: orenburg.ru (30.01.2015).

  36 ОРЕН.РУ: Оренбург: новини, афіша, місця, події [Сайт]. URL: oren.ru (30.01.2015).

  ru.wikipedia.org/ http://maps.yandex.ru/ www.gismeteo.ru38

  Пермський край Пермський край 4,09 млн 7 млн ​​www.permkrai.ru39

  Permski krai 3,7 млн ​​335 тис. Www.perm.ru/40

  Перм 20,6 млн 10 млн www.gorodperm.ru41 ru.wikipedia.org en.wikipedia.org http://maps.yandex.ru/ http://101karta.ru/regiona/permskaya-oblast 42 www.gismeteo. ru

  Perm 12,9 млн 41 млн

  Пензенська область Пензенська область 1,37 млн ​​15 млн www.penza.ru43 www.penza-gorod.ru44 www.fmspenza.ru45 ru.wikipedia.org en.wikipedia.org http://maps.yandex.ru/ ruspostindex.ru46 avito.ru http://ask.fm/titowo penzenskaya oblast47 penzenskaya-oblast.7347.ru48 www.gismeteo.ru

  Penzenskaya oblast 4,66 млн 102 тис.

  Пенза 12,9 млн 2 млн

  Penza 1,61 млн 28 млн

  Республіка Башкортостан Республіка Башкортостан 2,73 млн 5 млн https: //www.bashkortostan.ru49 pravitelstvorb.ru50 resbash.ru51 www.ufacity.info52 http://ufa1.ru/53 ru.wikipedia.org/ en.wikipedia.org http://maps.yandex.ru/ avito.ru www.gismeteo.ru

  Respublika Bashkortostan 521 тис. 6 млн

  Уфа 21,8 млн 7 млн

  Ufa 6,99 млн 46 млн

  37 Арбітражний суд Оренбурзької області [Офіційний сайт]. URL: www.orenburg.arbitr.ru (30.01.2015).

  38 Gismeteo: Прогноз погоди [Сайт]. URL: www.gismeteo.ru (30.01.2015).

  39 Портал Уряду Пермського краю [Офіційний сайт]. URL: www.permkrai.ru (30.01.2015).

  40 Пермський регіональний сервер [Офіційний сайт]. URL: www.perm.ru/ (30.01.2015).

  41 Адміністрація міста Пермі [Офіційний сайт]. URL: www.gorodperm.ru (30.01.2015).

  42 Карта Пермської області // Географічні карти міст Росії та світу [Сайт]. URL: http: //101karta.r u / regiona / permskaya-oblast (30.01.2015).

  43 Уряд Пензенської області [Офіційний портал]. URL: www.penza.ru (30.01.2015).

  44 Місто Пенза [Офіційний сайт адміністрації міста]. URL: www.penza-gorod.ru (02.02.2015).

  45 Управління федеральної міграційної служби по Пензенській області [Офіційний сайт]. URL: www.fmspenza.ru (02.02.2015).

  46 Поштові індекси Росії [Сайт]. URL: www.ruspostindex.ru (02.02.2015).

  47 Пензенська область, сел. Титово // ask.fm: «Питай і відповідай» [Соціальна мережа]. URL: http://ask.fm/titowo penzenskaya oblast (02.02.2015).

  48 Оголошення Пензенської області // Уфімська дошка оголошень [Сайт]. URL: http://penzenskaya-oblast.7347.ru/ (02.02.2015).

  49 Централізований інформаційний портал Республіки Башкортостан. URL: https://www.bashkortostan.ru (02.02.2015).

  50 Уряд Республіки Башкортостан [Офіційний сайт]. URL: pravitelstvorb.ru (02.02.2015).

  51 Сайт газети «Республіка Башкортостан». URL: www.resbash.ru (02.02.2015).

  52 Адміністрація міського округу місто Уфа Республіки Башкортостан [Офіційний сайт]. URL: www.ufacity.info (02.02.2015).

  53 Ufa1.ru [Сайт міста Уфа, новини і оголошення Уфи]. URL: http://ufa1.ru/ (02.02.2015).

  Республіка Марій Ел Республіка Марій Ел 853 тис. 3 млн www.gov.mari.ru54 марійел.рф55 mariv.rfdeti.ru56 i-ola.ru57 visitola.ru58 ru.wikipedia.org en.wikipedia.org http: // maps. vandex.ru/ www.gismeteo.ru avito.ru

  Respublika Many El 8,3 млн 5 млн

  Йошкар-Ола 5,73 млн 2 млн

  Yoshkar-ola 615 тис. 8 млн

  Республіка Мордовія Республіка Мордовія 1,86 млн 3 млн e-mordovia.ru59 www.prokrm.ru60 ru.wikipedia.org en.wikipedia.org

  Respublika Mordovia 7,59 млн 3 млн

  Саранськ 7,51 2 млн http: // www. gidrm.ru/61 13.mvd.ru62 www.adm-saransk.ru63 3dsaransk.ru64 http://maps.vandex.ru/ http://vandex.ru/images65 market.vandex.ru>Saransk66

  Saransk 889 тис. 10 млн

  Республіка Татарстан Республіка Татарстан 3,55 млн 7 млн ​​tatarstan.ru/67 www.rt-online.ru/68 www.kzn.ru69 gokazan.ru70 kazan.ru71 www.kazan. aero 72 ru.wikipedia.org/

  Respublika Tatarstan 584 тис. 8 млн

  Казань 25,4 млн 5 млн

  Kazan 12,4 млн 55 млн

  54 Уряд Республіки Марій Ел [Офіційний сервер]. URL: www.gov.mari.ru (02.02.2015).

  55 Республіка Марій Ел [Офіційний інтернет-портал]. URL: www.марійел.рф (02.02.2015).

  56 Уповноважений при Главі Республіки Марій Ел з прав дитини [Офіційний сайт]. URL: mariy.rfdeti.ru (02.02.2015).

  57 Місто Йошкар-Ола [Інформаційний портал]. URL: i-ola.ru (02.02.2015).

  58 Йошкар-Ола [Туристичний портал]. URL: www.visitola.ru (02.02.2015).

  59 Офіційний сайт органів державної влади Республіки Мордовія. URL: www.e-mordovia.ru (02.02.2015).

  60 Прокуратура Республіки Мордовія [Офіційний сайт]. URL: www.prokrm.ru (02.02.2015).

  61 GIDRM.RU: Все про Мордовії та Саранську [Інтернет-портал]. URL: www.gidrm.ru (02.02.2015).

  62 Міністерство внутрішніх справ по Республіці Мордовія [Офіційний сайт]. URL: 13.mvd.ru (02.02.2015).

  63 Офіційний сайт Адміністрації міського округу Саранськ. URL: www.adm-saransk.ru (02.02.2015).

  64 Віртуальний Саранськ [Сайт]. URL: www.3dsaransk.ru (02.02.2015).

  65 Яндекс. Картинки. URL: http://yandex.ru/images (02.02.2015).

  66 Яндекс. Маркет. URL: market.yandex.ru>Saransk (02.02.2015).

  67 Єдиний портал органів державної влади та місцевого самоврядування «Офіційний Татарстан». URL: www.tatarstan.ru (02.02.2015).

  68 Суспільно-політична газета «Республіка Татарстан» [Сайт]. URL: www.rt-online.ru/ (02.02.2015).

  69 Казань [Офіційний портал міста]. URL: www.kzn.ru (02.02.2015).

  70 GOKAZAN: Офіційний гід Казані [Сайт]. URL: gokazan.ru (02.02.2015).

  71 Kazan.ru: Казань по-новому [Сайт]. URL: kazan.ru (02.02.2015).

  72 Міжнародний аеропорт «Казань» [Офіційний сайт]. URL: www.kazan.aero (02.02.2015).

  en.wikipedia.org http://maps.yandex.ru/ www.gismeteo.ru http: // yandex. ru / images

  Самарська область Самарська область 2,1 млн 13 млн www.samregion.ru73

  Samarskaya oblast 11,5 млн 21 млн samara-oblast. ru74

  Самара 24,5 млн 21 млн city.samara.ru75 www.samara.ru76 ru.wikipedia.org/ en.wikipedia.org http://maps.yandex.ru/ ruspostindex.ru materinskiy-kapital.molodaja-semja.ru77 avito.ru samarajob.ru78

  Samara 12 млн 5 млн

  Саратовська область Саратовська область 1,68 млн 25 млн saratov.ru79 www.saratov.gov.ru80 ru.wikipedia.org/

  Saratovskaya oblast 7,58 млн 181 тис.

  Саратов 17,9 млн 4 млн en.wikipedia.org

  Saratov 2,25 млн 44 млн ruspostindex.ru www.avito.ru newtariffs.ru81 http://maps.yandex.ru/ www.saratovmer.ru/82 www.gismeteo.ru avito.ru http://vk.com / id202422290 83 saratovskaya-oblast.unibo.ru84

  Удмуртська республіка Удмуртська республіка 1,75 млн 3 млн www.udmurt.ru/85 udmproc.ru86 udmurtskaja-respublika.rdw.ru87 www.izh.ru/88

  Udmurtskaya respublika 324 тис. 3 млн

  Іжевськ 13,9 млн 4 млн

  73 Уряд Самарської області [Офіційний сайт]. URL: www.samregion.ru (02.02.2015).

  74 Карта Самарської області [Сайт]. URL: http://samara-oblast.ru/ (02.02.2015).

  75 Адміністрація міського округу Самара [Офіційний сайт]. URL: http://www.city.samara.ru/ (02.02.2015).

  76 Самара.ру: Губернський портал. URL: www.samara.ru (02.02.2015).

  77 Материнський капітал: Вся інформація про програму «Материнський капітал» [Офіційний сайт]. URL: http: // materinskiy-kapital. molodaja-semj a. ru / (02.02.2015).

  78 SAMARA.JOB: Самарський кадровий портал. URL: samarajob.ru (02.02.2015).

  79 Saratov.ru: Міський портал Саратова. URL: saratov.ru (02.02.2015).

  80 Уряд Саратовської області [Офіційний портал]. URL: www.saratov.gov.ru (02.02.2015).

  81 Нові тарифи [Сайт]. URL: http://newtariffs.ru/ (02.02.2015).

  82 Адміністрація муніципального освіти «місто Саратов» [Офіційний сайт]. URL: http://www.saratovmer.ru/ (02.02.2015).

  83 Формула Профі. Саратовська область [Сторінка в соціальній мережі ВКонтакте]. URL: http://vk.com/id202422290 (02.02.2015).

  84 Дошка безкоштовних оголошень в Саратовській області // Unibo: універсальні оголошення [Сайт]. URL: saratovskaya-oblast.unibo.ru (02.02.2015).

  85 Офіційний сайт глави Удмуртської Республіки та Уряду Удмуртської Республіки. URL: www.udmurt.ru/ (02.02.2015).

  86 Прокуратура Удмуртської Республіки [Офіційний сайт]. URL: http://udmproc.ru/ (02.02.2015).

  87 Робота в Удмуртської республіки // RDW.RU: Робота для Вас [Сайт]. URL: udmurtskaja-respublika.rdw.ru (02.02.2015).

  88 Офіційний сайт муніципального освіти місто Іжевськ. URL: www.izh.ru/ (02.02.2015).

  Izhevsk 1,23 млн 25 млн izhevsk.ru89 ru.wikipedia.org/ en.wikipedia.org http://maps.yandex.ru/ www.gismeteo.ru

  Ульяновська область Ульяновська область 1,38 млн 17 млн ​​www.ulgov.ru/90 ulgrad.ru91 ulyanovskcity. ru92 ru.wikipedia.org/ en.wikipedia.org www.maplandia.com93 russiatrek.org http://maps.yandex.ru/ avito.ru Ulyanovskaya-oblast.flar.ru94 trkterra.ru>tag / ulyanovskaya-oblast95 www.gismeteo.ru

  Ulyanovskaya oblast 2,09 млн 69 тис.

  Ульяновськ 13,4 млн 3 млн

  Ulyanovsk 784 тис. 28 млн

  Чуваська республіка Чуваська республіка 1,64 млн 3 млн www.cap.ru/96 www.chuvprok.gov.ru97 www.cheb.ru98 cheboksarv.ru99 ru.wikipedia.org/ en.wikipedia.org http://maps.yandex .ru / http://vk.com/republic of chuvash100 chuvashskaya-respublika.7347.ru101 http://www.docme.ru/doc/149799/me- chuvashskaya-respublika-ovos-materialy102 avito.ru>cheboksary? slando = 1

  Chuvashskaya respublika 19,4 млн 47 тис.

  Чебоксари 11,5 млн 913 тис.

  Cheboksary 577 тис. 19 млн

  Примітки: 1. Напівжирним виділені максимальні, а напівжирним з підкресленням - мінімальні значення показників; 2. Темним фоном відзначені регіони, відібрані для подальшого аналізу.

  89 Марковские форуми - Іжевськ [Сайт]. URL: izhevsk.ru (02.02.2015).

  90 Губернатор і Уряд Ульяновської області [Офіційний сайт]. URL: www.ulgov.ru/ (02.02.2015).

  91 Ульяновськ - місто новин [Інформаційний портал]. URL: http://ulgrad.ru/ (02.02.2015).

  92 Центральний сайт Ульяновська [Сайт]. URL: ulyanovskcity.ru (02.02.2015).

  93 Maplandia.com: Google maps world gazetteer [Site]. URL: www.maplandia.com (02.02.2015).

  94 Ульяновська область - Безкоштовні оголошення // Флар.ру: Оголошення Росії [Сайт]. URL: Ulyanovskaya-oblast.flar.ru (02.02.2015).

  95 Ульяновська область // Телерадіокомпанія «ТЕРРА» [Сайт]. URL: http://www.trkterra.ru/tag/ulyanovska ya-oblast (02.02.2015).

  96 Чуваська Республіка [Офіційний портал органів влади]. URL: www.cap.ru/ (02.02.2015).

  97 Прокуратура Чуваської Республіки [Офіційний сайт]. URL: www.chuvprok.gov.ru (02.02.2015).

  98 CHEB.RU: Довідковий портал м Чебоксари. URL: http://www.cheb.ru/ (02.02.2015).

  99 Чебоксари Онлайн: інформаційний сайт столиці Чувашії. URL: cheboksary.ru (02.02.2015).

  100 Сторінка Чуваської Республіки в соціальній мережі «ВКонтакте». URL: http://vk.com/republic of chuvash (02.02.2015).

  101 Оголошення Чуваської Республіки // Уфімська дошка оголошень [Сайт]. URL: chuvashskaya-respublika.7347.ru (02.02.2015).

  102 Чуваська ділянку високошвидкісної залізничної магістралі «Москва - Казань - Єкатеринбург». Матеріали // DocMe - сервіс для онлайн публікації, конвертації, зберігання, читання, скачування, обміну та продажу документів. URL: http://www.docme.ru/doc/149799/m-e-chuvashskaya-respublika-ovos-materialy (02.02.2015).

  Державне управління. Електронний вісник

  Випуск № 48. Лютий 2015 р.

  На підставі результатів проведеного аналізу можна стверджувати, що регіони Приволзького федерального округу демонструють різні рівні представленості в мережі Інтернет. Так, на підставі показника «кількість відгуків» для таких суб'єктів як Пензенська область, Удмуртська республіка, Ульяновська область і Чуваська республіка можна констатувати невисокий рівень. Високий рівень представленості відзначений для Нижегородської, Оренбурзької, Самарської областях, Башкортостану і Татарстану.

  Для всіх регіонів в число перших трьох в списку потрапляють посилання на офіційні сайти урядів суб'єктів РФ і їх адміністративних центрів. Але тут відсутній єдиний підхід до вибору найменування офіційного сайту і його адреси (наприклад, http://www.kirovreg.ru/, www.government-nnov.ru, www.orenburg-gov.ru, марійел.рф, www.udmurt .ru). За адресою деяких сайтів складно зрозуміти, що це офіційний інформаційний інтернет-ресурс уряду регіону або міста (www.ulgov.ru, http://www.cap.ru/, http://i-ola.ru/, www.cheb .ru).

  Навіть не вдаючись у детальний контент-аналіз сайтів урядів регіону, а грунтуючись тільки на дослідженні структури і змісту їх головних сторінок, можна спостерігати значне розмаїття в виділених рубриках, використовуваних сервісах, наповненні ресурсів, що свідчить про відсутність єдиного підходу (стандарту) до пристрою порталу.

  Для ряду регіонів в числі перших в списку присутні посилання на територіальні представництва федеральних органів влади. Наприклад, http://nizhegorodskaya.roskazna.ru/ - Управління федерального казначейства по Нижегородській області, http://www.orenburg.arbitr.ru/ - Арбітражний суд Оренбурзької області, www.fmspenza.ru - Управління федеральної міграційної службою по Пензенській області, https://13.mvd.ru/ - Міністерство внутрішніх справ по Республіці Мордовія, http://udmproc.ru/ - Прокуратура Удмуртської республіки, http://www.chuvprok.gov.ru/news.php - Прокуратура Чуваської республіки, http://mariy.rfdeti.ru/ - Уповноважений при Главі республіки Марій Ел з прав дитини.

  У більшості адміністративних центрів суб'єктів РФ є інтернет-ресурси зі схожою назвою, наприклад: http://gorodkirov.ru/ і http://www.mo-kirov.ru/, http: / / orenburg .ru / і http: / /www.oren.ru/, http://www.penza.ru/ і http://www.penza-gorod.ru/, http://www.kzn.ru/, http: / / gokazan. ru / і http://kazan.ru/, http://city.samara.ru/ і http: // www. samara.ru/ і інші. Це ускладнює розуміння того,

  Державне управління. Електронний вісник

  Випуск № 48. Лютий 2015 р.

  чи є сайт інформаційним ресурсом адміністрації міста, туристським або

  новинним порталом.

  Для переважної більшості регіонів першою або другою посиланням в списку є посилання на вільну енциклопедію «Вікіпедія» російською і англійською мовами (ru.wikipedia.org, en.wikipedia.org) або на сайт прогнозу погоди - http: //www.gismeteo. ru /. Досить часто першим посиланням у списку виявляється пошуково-інформаційний картографічний сервіс «Яндекса» - «Яндекс.Карти» (http://maps.yandex.ru).

  Безсумнівною перевагою для регіонів є наявність серед сайтів, що потрапляють в першу трійку, посилань на туристко-інформаційні портали, або так звані гіди по місту / регіону. Таким перевагою володіють такі території: Казань - http://gokazan.ru/, Республіка Мордовія і Саранськ - http://www.gidrm.ru/ і http://3dsaransk.ru/, Йошкар-Ола - http: // visitola.ru/. Для Нижегородської і Ульяновської областей відзначено наявність посилання http://russiatrek.org/ - ресурс англійською мовою, гід по російських містах і регіонах. Для Нижнього Новгорода - http://www.bankgorodov.ru/, але даний ресурс мало інформативний, багато рубрики і розділи не наповнені інформацією. Також є посилання на інформаційно-розважальні портали для Самари (http://www.trkterra.ru/), Оренбурга (http://www.oren.ru/), Нижнього Новгорода (http://www.nn.ru/ ).

  Досить часто на третьому місці в списку знайдених посилань за запитами, описаним вище, можна зустріти інформаційні ресурси, присвячені розміщенню безкоштовних оголошень приватних осіб і компаній про продаж товарів і послуг: https://www.avito.ru/, http: // saratovskaya -oblast.unibo.ru/, http://chuvashskaya-respublika.7347.ru/, http://ulyanovskaya-oblast.flar.ru/. Для Самарської області і Удмуртської республіки приведені і посилання на сайти, присвячені пошуку роботи: http://samarajob.ru/ і http://udmurtskaja-respublika.rdw.ru/.

  Для ряду досліджуваних територій характерна наявність сторінки регіону в соціальних мережах, таких як Facebook і «Вконтакте» (наприклад, http://vk.com/republic of chuvash - сторінка Чуваської республіки, https://vk.com/kirov_oblast - сторінка Кіровської області).

  Відзначимо також, що при наборі запиту «Penzenskaya oblast» в числі перших посилань можна побачити сайт питань і відповідей - соціальну мережу, що дозволяє користувачам поставити запитання або відповісти на вже поставлені запитання

  Державне управління. Електронний вісник

  Випуск № 48. Лютий 2015 р.

  (Http://ask.fm/titowo penzenskaya oblast). При наборі ж запиту «Chuvashskaya

  respublika »- сервіс по зберіганню документів (http://www.docme.ru/doc/149799/m-e-

  chuvashskaya-respublika-ovos-materialy).

  При наборі найменувань ряду регіонів англійською мовою можна помітити наступні посилання: http://ruspostindex.ru/ - «Поштові індекси Росії» (для Пензенської, Самарської і Саратовської областей), http://newtariffs.ru/ - «Народна служба тарифів »(для Саратовської області), http://materinskiy-kapital.molodaja-semja.ru/ -« Вся інформація про програму "Материнський капітал" »(для Самарської області), http://vk.com/id202422290 -« Формула профі. Саратовська область »- ексклюзивний представник професійної продукції для нарощування нігтів на території Саратовської області.

  Таким чином, до першої трійки за вказаними запитам потрапляють як сайти містять інформацію про владних структурах території, соціально-економічне становище, туристичних маршрутах і визначні пам'ятки і розвивати політику або підтримці необхідного сприятливого образу, просуванню території, так і сайти, які містять належної інформації, що утрудняють вирішення нагальних завдань територіального інтернет-маркетингу.

  Таблиця 3. Соціально-економічні показники розвитку регіонів в 2013 году103

  Найменування показника Од. вим. суб'єкт РФ

  Республіка Башкортостан Республіка Татарстан Нижегородська область Самарська область

  Чисельність населення (оцінка на кінець року) тис. Чол. 4061 3822 3290 3213

  Середньодушові грошові доходи населення в місяць руб. 21259 24010 21518 24683

  Витрати на інформаційні та комунікаційні технології млн руб. 10640,1 21028,0 15689,8 12108,3

  Питома вага організацій, які використовували персональні комп'ютери, в загальній кількості обстежених організацій відповідного суб'єкта РФ% 98,4 98,6 96,9 95,8

  Питома вага домашніх господарств, що мали персональний комп'ютер і доступ до мережі Інтернет, в загальній кількості домогосподарств відповідного суб'єкта РФ% 56,6 51,8 52,9 57,9

  103 Складено на основі: Регіони Росії. Соціально-економічні показники - 2013 р // Федеральна служба державної статистики [Офіційний сайт]. URL: http: // www .gks. ru / b gd / re gl / b 13 14p / Main.htm (02.02.2015).

  Державне управління. Електронний вісник

  Випуск № 48. Лютий 2015 р.

  Далі проведемо більш детальний порівняльний аналіз змісту основних інформаційних ресурсів Нижегородської області і регіонів, схожих з нею по соціально-економічним рівнем розвитку. Вибір таких регіонів здійснено на основі вивчення інформації, представленої на сайті Федеральної служби державної статістікі104. Відібрані території, що характеризуються схожими значеннями ряду соціально-економічний показників їх розвитку, представлені в Таблиці 3. Адміністративні центри всіх відібраних для аналізу суб'єктів РФ мають чисельність населення понад 1 мільйон осіб.

  При визначенні плану і структури дослідження будемо спиратися на загальновизнане твердження, викладене, наприклад, в роботах Д.В. Візгалова105, А.П. Панкрухіна106, Т.В. Сачук107, про те, що територія може представляти інтерес для потенційних споживачів як місце проживання, тимчасового перебування та ведення бізнесу. Для виділення цільових груп споживачів скористаємося підходом до сегментації, запропонованим в монографії Т.В. Сачук «Поведінка споживачів в територіальному маркетингу» 108, і на його основі побудуємо Таблицю 4.

  Таблиця 4. Сегментація споживачів територіального продукту

  Критерій сегментації Приватні особи Комерційні / некомерційні організації

  Постійне проживання / ведення діяльності Приватні особи, які постійно проживають на території Комерційні підприємства / некомерційні організації, постійно ведуть комерційну / некомерційну діяльність на території

  Тимчасове (епізодичне) проживання / ведення діяльності Приватні особи (гості) території, неділові особисті цілі відвідування (наприклад, туризм) Комерційні підприємства / некомерційні організації, епізодично ведуть комерційну / некомерційну діяльність на території

  Примітка. Темним фоном відзначені сегменти, прийняті до подальшого розгляду.

  У представленій таблиці особливий інтерес викликають ті сегменти, які є більш численними, що визначають соціально-економічний розвиток території. До числа таких відносяться:

  - приватні особи, які постійно проживають на даній території;

  - приватні особи, які тимчасово перебувають на даній території;

  104 Федеральна служба державної статистики [Офіційний сайт]. URL: http://www.gks.ru/ (02.02.2015).

  105 Візгалов Д.В. Маркетинг міста. М .: Інститут економіки міста, 2008.

  106 Панкрухин А.П. Маркетинг територій. 2-е изд, додатк. СПб .: Питер, 2006.

  107 Сачук Т.В. Територіальний маркетинг як чинник регіонального управління (на прикладі республіки Карелія): автореф. дис .... докт. екон. наук. СПб., 2006; Сачук Т.В. Територіальний маркетинг: навчальний посібник. СПб: Пітер 2009.

  108 Сачук Т.В. Поведінка споживачів в територіальному маркетингу. Петрозаводськ: Карельський науковий центр РАН, 2005.

  Державне управління. Електронний вісник

  Випуск № 48. Лютий 2015 р.

  - комерційні / некомерційні організації, постійно ведуть свою діяльність на даній території.

  Далі опишемо потреби в інформації про територію у представників кожного сегмента і оцінимо, наскільки повно вони задовольняються інтернет-ресурсами, які потрапляють в першу трійку при наборі відповідних запитів в пошукових системах.

  Критерієм оцінки є наявність на головній сторінці російськомовної версії досліджуваних сайтів інформації, що задовольняє ту чи іншу потребу, або функціональних посилань на відповідні розділи, інші інформаційні портали. Наявність кожного пункту дає один бал, що відзначається знаком «+». Далі підраховується кількість цих знаків за стовпцями для кожного суб'єкта в розрізі сегментів і підсумкова сума балів (Таблиця 5).

  Таблиця 5. Результати контент-аналізу сайтів

  Інформаційні потреби сегментів Суб'єкти РФ

  Республіка Башкортостан Республіка Татарстан Нижегородська область Самарська область

  1. Приватні особи, які постійно проживають на даній території

  Поточна діяльність адміністрації (оперативні наради, офіційні візити і інше) + + + +

  Перелік і процедура надання державних послуг в електронному вигляді + + + +

  Діяльність з протидії корупції + - + +

  Новини регіону + + + +

  Сприяння в пошуку підходящої роботи + + + +

  Події, що відбуваються в сфері культури і мистецтва + + + +

  Спортивні заходи + + + +

  Діяльність громадських і релігійних організацій - + + -

  Афіша театрів, кіно і т. П. + + + +

  Прогноз погоди + + + +

  Зміни в сфері ЖКГ, якість комунального обслуговування + + + +

  Проведена соціальна політика - + + -

  Сфери охорони здоров'я та освіти, наявність відповідних організацій, якість послуг, що надаються + + - -

  Динаміка розвитку ринку нерухомості + + + -

  Рівень екологічної безпеки - - + -

  Рівень криміногенної безпеки + - + -

  Зміна рівня витрат, пов'язаних з проживанням на території - - - -

  Містобудування та благоустрій - + + -

  Транспортна інфраструктура (розвиток, зміна маршрутів, «пробки» і інше) + + - -

  Підсумкова сума балів по сегменту 14 15 16 10

  2. Приватні особи, які тимчасово перебувають на даній території

  Історія, традиції, що склалися, легенди, пов'язані з даною територією + + + +

  Пам'ятки, екскурсії, туристичні маршрути + + + +

  Розвиток сфери гостинності (адреси готелів, готелів, хостелів, умови проживання в них) + + + +

  Транспортна інфраструктура (розклад міського транспорту, літаків, поїздів, електричок) + + + +

  Рівень цін на товари і послуги - - - -

  Рівень безпеки для життя + - + -

  Підприємства громадського харчування (адреси кафе і ресторанів, якість сервісу) + + + +

  Види можливого відпочинку та розваги (активний відпочинок і спорт, покупки, музеї та галереї, афіша театрів і кіно) + + + +

  Прогноз погоди на період перебування + + + -

  Адреси банків, банкоматів, обмінних пунктів - + - -

  Рівень доброзичливості населення - - - -

  Підсумкова сума балів по сегменту 8 8 8 6

  3. Комерційні / некомерційні організації, постійно ведуть свою діяльність на даній території

  Наявність необхідних для ведення бізнесу видів природних ресурсів, умови їх використання + + + +

  Рівень витрат виробництва при веденні діяльності на даній території - - - -

  Рівень платоспроможного попиту населення - - - -

  Розвиток ринку трудових ресурсів на території (кількість і якість робочої сили) + + + +

  Ступінь привабливості для інвестування + + + +

  Заходи підтримки розвитку малого бізнесу на території + + - +

  Розвиток всіх форм комунікацій на території (транспортні, телекомунікації та інші) - + - -

  Характеристика політичної ситуації в регіоні + + - +

  Ставлення місцевих територіальних органів влади до некомерційним організаціям і взаємодія з представниками різних політичних партій - - - -

  Підсумкова сума балів по сегменту 5 6 3 5

  Підсумкова сума балів за суб'єктами РФ 27 29 27 21

  Підсумкова оцінка задоволеності інформаційних потреб цільових сегментів показує, що найбільша ступінь відповідності контенту запитам споживачів характерна для першої трійки інтернет-ресурсів Татарстану, де досить повно задовольняються інформаційні потреби всіх трьох сегментів. Представники сегмента «приватні особи, які постійно проживають на даній території» більшу частину необхідної інформації можуть знайти на Єдиному порталі органів державної влади і місцевого самоврядування «Офіційний Татарстан» (http://tatarstan.ru/) і на офіційному порталі мерії міста Казані (http : //www.kzn.ru/). Ці інтернет-ресурси характеризуються чіткою і зрозумілою структурою, повнотою наданої інформації, актуальністю, зручною навігацією, оптимальною кількістю фотоматеріалів. Так, наприклад, на порталі «Офіційний Татарстан» розташовані посилання на освітній портал республіки, пенсійний калькулятор, універсальну електронну карту. На офіційному порталі мерії Казані наведені посилання на ряд корисних і затребуваних ресурсів: «Відкрита Казань» - https://open.kzn.ru/ - помічник в роботі з ЖКГ, дозволяє залишити заявку на усунення виниклої в будинку несправності, побачити просування заявки по обслуговуючим організаціям,

  Державне управління. Електронний вісник

  Випуск № 48. Лютий 2015 р.

  контролювати якість виконаних робіт, оплатити послуги ЖКГ за допомогою

  банківської карти і інше; «ГазСправка Казань» - http://gazspravka.ru/ - сайт створений

  за підтримки Громадської палати Республіки Татарстан і мерії Казані для

  консультування населення з питань газопостачання.

  Що стосується сегмента «приватні особи, які тимчасово перебувають на даній території», то всю необхідну інформацію можна знайти на офіційному туристичному порталі Казані - http://gokazan.ru/. Сайт інформаційно і графічно насичений, є така функціональна можливість, як надання онлайн-сервісів (інтерактивна карта, бронювання готелів, покупка квитків).

  Інформаційні потреби комерційних організацій також задовольняються в достатній мірі. Так, на порталі «Офіційний Татарстан» є посилання на ресурс, який відображає бізнес-новини республіки та її столиці (http://info.tatcenter.ru/); інвестиційний портал республіки

  (Http://invest.tatar.ru/index.php), де досить докладно відображена інформація про інвестиційні проекти, інвестиційних майданчиках, кредитних і інвестиційних рейтингах території, обсяги інвестицій, інвестиційному законодавстві і т. Д. Є окремі посилання на інфраструктурний проект по створенню нової інвестиційної площадки для розвитку міжнародного та російського бізнесу, науково-освітньої і ділової активностей «СМАРТ Сіті Казань» (http://kazansmartcity.com/ru/), «Іннополіс» - проект створення нового міста, який покликаний об'єднати молодих висококваліфікованих фахівців з усієї країни (http://www.innopolis.com/).

  Нижегородська область і Республіка Башкортостан розділили друге місце за результатами контент-аналізу інтернет-ресурсів. Потреби в інформації про регіонах задовольняються на належному рівні для всіх сегментів.

  Аналізовані інформаційні ресурси Башкортостану характеризуються оптимальною наповненістю текстової та графічної інформацією, фото- і відеоматеріалами, чітким поділом сайтів за напрямками інтересів цільових груп, наявністю на головній сторінці сайту посилань на інші значущі для них

  Державне управління. Електронний вісник

  Випуск № 48. Лютий 2015 р.

  ресурси: єдиний розрахунково-касовий центр109, електронні очереді110, туристський

  порталш, атлас інвестора112 і ін.

  Для інтернет-ресурсів Нижегородської області необхідно відзначити ряд недоліків. Для задоволення потреби в інформації про діяльність громадських організацій для представників сегмента «приватні особи, які постійно проживають на даній території» на сайті http://www.admgor.nnov.ru/ запропонований тільки перелік із зазначенням повного найменування, адреси і організаційно-правової форми113 . Звісно ж необхідним доповнити, наприклад, описом профілю діяльності організації і посиланням на її інтернет-сайт, якщо такий є.

  У Таблиці 5 «Результати контент-аналізу сайтів» відзначено, що потреба в інформації про зміну рівня витрат, пов'язаних з проживанням на території, не задовольняється. На офіційному міському порталі в розділі «Економіка і фінанси» є ряд посилань, пройшовши за якими громадяни могли б отримати необхідну інформацію. Однак ці розділи незаповнені (наприклад, «Розрахунок тарифів» 114, «Тарифи на послуги муніципальних підприємств та установ» 115) або представлена ​​неактуальна інформація (наприклад, «Ціни на соціально-значимі продукти харчування» 116).

  Що стосується потреби в інформації про ступінь інвестиційної привабливості регіону, то можна знайти достатній її обсяг і на офіційному міському порталі в розділі «Інвесторам» 117, і на офіційному сайті уряду Нижегородської області в розділі «Інвестиції» 118. Але на міському порталі в розділі

  109 МУП ЕРКЦ р Уфи [Офіційний сайт]. URL: http://erkcufa.ru/ (02.02.2015).

  110 Електронні черги // Адміністрація міського округу місто Уфа Республіки Башкортостан [Офіційний сайт]. URL: http://www.ufacity.info/find/ (02.02.2015).

  111 Інформаційно-туристичний портал міста Уфи. URL: http://tourism.ufacity.info/ (02.02.2015).

  112 Атлас інвестора // Інвестиційний портал міста Уфи [Офіційний сайт]. URL: http: //інвестуфа.рф/points/atlas investor.php (02.02.2015).

  113 Громадські організації // Нижній Новгород [Офіційний міський портал]. URL: http://www.admgor.nnov.ru/gorod/religioznie-organizatsii/obshchestvennie-organizatsii/ (02.02.2015).

  114 Розрахунок тарифів // Нижній Новгород [Офіційний міський портал]. URL: http: //www.admgor.nnov. ru / gorod / biznes / raschet-tarifov / (02.02.2015).

  115 Тарифи на послуги муніципальних підприємств та установ // Нижній Новгород [Офіційний міський портал]. URL: http://www.admgor.nnov.ru/gorod/biznes/tarifi-na-uslugi-munitsipalnih-uchrezhdeniy-i-predpriyatiy/ (02.02.2015).

  116 Ціни на соціально-значимі продукти харчування // Нижній Новгород [Офіційний міський портал]. URL: http://www.admgor.nnov.ru/gorod/biznes/potrebitelskiy-rinok/ceny na tovary / (02.02.2015).

  117 Інвесторам // Нижній Новгород [Офіційний міський портал]. URL: http://www.admgor.nnov.ru/ gorod / biznes / investoram / (02.02.2015).

  118 Інвестиції // Уряд Нижегородської області [Офіційний сайт]. URL: http://government-nnov.ru/?id=1459 (02.02.2015).

  Державне управління. Електронний вісник

  Випуск № 48. Лютий 2015 р.

  «Зовнішні зв'язки» є посилання на «Довідник зарубіжного інвестора» 119, де

  представлена ​​застаріла статистична інформація, наприклад, динаміка

  демографічних, соціально-економічних показників, інвестицій в основний

  капітал, іноземних інвестицій за період до 2010 року.

  Інформаційні потреби представників цільових сегментів Самарської

  області задовольняються переважно наступними інтернет-ресурсами:

  офіційним сайтом уряду Самарської області120, сайтом адміністрації

  міського округу Самара121, губернським порталом «Самара.ру» 122.

  Як видно з Таблиці 5, інформаційні потреби всіх сегментів

  задовольняються на середньому рівні. Так, на сайті уряду Самарської

  області значна частина представленої статистичної інформації не

  є актуальною: макроекономічні показники за 2012 год123, розвиток

  соціальної сфери до 2010 года124, порівняльна характеристика соціально-

  економічного становища Самари з іншими містами-мільйонниками за

  2011 год125. Чи не розкриті інформаційні блоки, присвячені охороні здоров'я і

  освіти, зміни витрат, пов'язаних з проживанням на території,

  розвитку системи комунікацій та інші.

  Вищевикладене дозволяє зробити ряд висновків. На сьогоднішній день

  зростає значущість інформаційних ресурсів регіонів у підвищенні

  привабливості території для потенційних споживачів. Інтернет ресурси

  повинні містити чітко структуровану, зручну для сприйняття, актуальну і

  повну інформацію про всі елементи комплексу маркетингу території (про

  характеристиках і ресурсах території; витратах, які буде нести споживач,

  проживаючи і / або здійснюючи діяльність на даній території; специфіки

  локалізації територіального продукту; просуванні територіального продукту),

  формувати правдиве уявлення про якість менеджменту території.

  119 Зовнішні зв'язки // Нижній Новгород [Офіційний міський портал]. URL: http: //www.admgor.nnov. ru / gorod / mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo / (02.02.2015).

  120 Уряд Самарської області [Офіційний сайт]. URL: http://www.samregion.ru/ (02.02.2015).

  121 Адміністрація міського округу Самара [Офіційний сайт]. URL: http://www.city.samara.ru/ (02.02.2015).

  122 Самара.ру: Губернський портал. URL: www.samara.ru (02.02.2015).

  123 Основні показники соціально-економічного розвитку Самарської області // Уряд Самарської області [Офіційний сайт]. URL: http://www.samregion.ru/economy/macro (02.02.2015).

  124 Соціальна сфера // Уряд Самарської області [Офіційний сайт]. URL: http: // www. samregi on.ru/economy/social sphere / (02.02.2015).

  125 Інвестиції // Адміністрація міського округу Самара [Офіційний сайт]. URL: http: //www.city.s amara.ru/investments (02.02.2015).

  Державне управління. Електронний вісник

  Випуск № 48. Лютий 2015 р.

  Виходячи з проведеного дослідження, можна також зробити висновок, що на даний

  момент зберігається інформаційне нерівність регіонів за показником

  представленості в мережі Інтернет; в ряді регіонів інформаційні потреби

  цільових сегментів задовольняються не на належному рівні; пристрій як

  офіційних сайтів урядів суб'єктів РФ і їх адміністративних центрів, так

  і туристко-інформаційних порталів мають безліч відмінностей; в деяких

  випадках розділи сайтів органів влади носять презентаційний характер.

  Вирішенню означеного кола проблем сприятиме усвідомлення

  органами влади ролі та місця інформаційно-комунікаційної політики в

  питаннях управління іміджем території і формування образу державної та

  муніципальної влади, як побудованої на принципах відкритості та прозорості.

  З метою підвищення ефективності задоволення інформаційних

  потреб досліджених сегментів, представляється доцільним

  дотримуватися єдиного підходу до пристрою структури порталів як органів влади,

  так і інформаційно-розважальних, що скоротить час пошуку необхідної

  інформації та підвищить якість контенту. Інтернет-ресурси регіонів повинні бути

  спрямовані на презентацію їх конкурентних переваг, можливостей

  задоволення потреб населення, туристів і інвесторів.

  Список літератури:

  1. І.А., Жулькова Ю.Н. Розвиток земельних відносин як фактор економічних і соціальних перетворень. Нижній Новгород: ННГАСУ, 2014.

  2. ВалькоД.В. Інтернет-присутність як концептуальна основа сучасного маркетингу // Вісник Ради молодих вчених і фахівців Челябінської області. 2013. № 1. С. 59-63. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21102595 (27.09.2014).

  3. Візгалов Д.В. Маркетинг міста. М .: Інститут економіки міста, 2008.

  4. Газизова Л.І. Формування образу муніципальної влади в електронних засобах масової комунікації (на прикладі республіки Башкортостан) // Вісник Томського державного університету. Філософія. Соціологія. Політологія. 2013. №3 (23). С. 37-47. URL: http://amosov.org.ua/article/n/formirovanie-obraza-munitsipalnoy-vlasti-v-elektronnyh-sredstvah-massovoy-kommunikatsii-na-primere-respubliki-bashkortostan#ixzz3 GX7pekQa (03.10.2014).

  5. Гасумова С.Є. До проблеми інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування // Вісник Пермського університету. Філософія. Психологія.

  Соціологія. 2012. № 1 (9). С. 92-102. URL: http://amosov.org.ua/article/n/k-probleme-informatsionnoy-otkrytosti-organov-mestnogo-samoupravleniya#ixzz3GXAgmUie (03.10.2014).

  6. Ізотова В.Ф., Ізотова Є.В. Інформаційна взаємодія влади і суспільства: підвищення ролі офіційного сайту // Вісник Саратовської державної юридичної академії. 2013. № 1 (90). С. 210-215.

  URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=20375948 (27.09.2014).

  7. Мартьянов Д.С. Порівняльний аналіз репрезентації сайтів регіональних парламентів в Росії і США // PolitBook. 2013. № 3. С. 87-98.

  URL: http://amosov.org.ua/article/n7sravnitelnyy-analiz-reprezentatsii-saytov-regionalnyh-parlamentov-v-rossii-i-ssha#ixzz3GXBJJVYM (03.10.2014).

  8. Метельова О.Р. Розробка рішень по підвищенню комунікаційної доступності міст-центрів регіонів Сибірського федерального округу // Вісник Томського державного університету. 2008. № 313. С. 176-183.

  URL: http://amosov.org.ua/article/n/razrabotka-resheniy-po-povysheniyu-kommunikatsionnoy-dostupnosti-gorodov-tsentrov-regionov-sibirskogo-federalnogo-okruga#ixzz3GX 1 W6WkU (03.10.2014).

  9. Оборин М.С., Плотніков О.В., Фролова Н.В., Володимирський Є.В., Каячев А.П. Контент-аналіз інтернет-ресурсів в дослідженні санаторно-курортних організацій регіону // Фундаментальні дослідження. 2014. № 9 (частина 4). С. 828-833. URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op = show article&article id = 10004204 (03.10.2014).

  10. Панкрухин А.П. Маркетинг територій. 2-е изд, додатк. СПб .: Питер, 2006.

  11. Патрушін С.Є. Інтернет як ініціативний брендинг // Бренд Нижегородської області: передумови і концепція формування. Нижній Новгород: НІСОЦ, 2012. С. 45-48. URL: http://www.nisoc.ru/brand no.html (27.09.2014).

  12. Пустовалов А.В. Новинні портали: структура та місце на пермському інтернет-ринку // Журналістський щорічник. 2013. № 2-2. С. 30-33.

  URL: http://amosov.org.ua/article/n/novostnye-portaly-struktura-i-mesto-na-permskom-internet-rynke#ixzz3GX7Dc3kt (03.10.2014).

  13. Сачук Т.В. Поведінка споживачів в територіальному маркетингу. Петрозаводськ: Карельський науковий центр РАН, 2005.

  14. Сачук Т.В. Територіальний маркетинг як чинник регіонального управління (на прикладі республіки Карелія): автореф. дис .... докт. екон. наук. СПб., 2006.

  15. Сачук Т.В. Територіальний маркетинг: навчальний посібник. СПб .: Пітер 2009.

  16. Сидорова А.Г. Композиційно-графічний аналіз сайтів органів влади (на матеріалі Алтайського краю) // Сучасні дослідження соціальних проблем. 2012. №9 (17). URL: http://amosov.org.ua/article/n/kompozitsionno-graficheskiy-analiz-saytov-organov-vlasti-na-materiale-altayskogo-kraya#ixzz3GXBnlVGH (03.10.2014).

  17. суборового ^. ^ Муніципальний інтернет-сайт як інструмент розвитку ефективного комунікативного взаємодії // Известия Іркутської державної економічної академії. 2009. № 3. С. 142-146.

  URL: http://amosov.org.ua/article/n/munitsipalnyy-internet-sayt-kak-instrument-razvitiya-effektivnogo-kommunikativnogo-vzaimodeystviya#ixzz3GXC9RUlu (03.10.2014).

  18. Тимофєєва О.О., ІксановаЕ.А., КувардінаМ.С. Поширення унікальної інформації як базовий інструмент маркетингу території (на матеріалах Лисьвенського міського округу, Пермський край) // Маркетинг МВА. Маркетингове управління підприємством. 2013. Вип. 3. С. 36-47.

  URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21014985 (27.09.2014).

  19. Gandia J.L., ArchidonaM.C. Determinants of Website Information by Spanish City Councils // Online Information Review. 2008. Vol. 32. No 1. P. 35-57.

  URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id = 1311442.html (06.10.2014).

  20. Vegas L.S., Canadillas I.P. Market Orientation in Local Government Through the Analysis of Municipal Website Content: A Framework for its Measurement // Global Journal of Business Research. 2013. Vol. 7. No 2. P. 47-58.

  URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id = 2148022 (06.10.2014).

  21. ZhangK., SarvaryM. Competitive Analysis of Web 2.0 Communities: Differentiation with User-Generated Content // SSRN Electronic Journal. 2011. No 6.

  URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id = 1858252.html (06.10.2014).

  Державне управління. Електронний вісник

  Випуск № 48. Лютий 2015 р.

  Dudina V.Yu.

  Analysis of Online presence of the Volga Federal District Regions

  Viktoriya Y. Dudina - Ph.D., Senior Lecturer, Department of Management and Marketing, Nizhny Novgorod Institute of Management, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Nizhny Novgorod, Russian Federation. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Annotation

  The article aims to prove the urgency of territorial information resources management problems. The author analyzes the presence the online presence of Volga Federal District using content analysis. Analysis shows that different regions within Volga Federal District show considerable differences in both the quantity and quality of online resources. The article also describes informational needs of target audiences, which consider the region as a place of residence, permanent or temporary, or business, and evaluates the degree of satisfaction of these needs.

  Keywords

  Internet representation, content analysis, information resources of the region, Volga Federal District.

  References:

  1. Artashina I.A., Zhul'kova Iu.N. Razvitie zemel'nykh otnoshenii kak faktor ekonomicheskikh i sotsial 'nykh preobrazovanii. Nizhnii Novgorod: NNGASU, 2014.

  2. Val'ko D.V. Internet-prisutstvie kak kontseptual'naia osnova sovremennogo marketinga. Vestnik Soveta molodykh uchenykh i spetsialistov Cheliabinskoi oblasti, 2013, 1, pp. 59-63.

  URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21102595 (27.09.2014).

  3. Vizgalov D.V. Marketing goroda. Moscow: Institut ekonomiki goroda, 2008.

  4. Gazizova L.I. Formirovanie obraza munitsipal'noi vlasti v elektronnykh sredstvakh massovoi kommunikatsii (na primere respubliki Bashkortostan). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiia. Sotsiologiia. Politologiia, 2013, 23, pp. 37-47. URL: http://amosov.org.ua/article/n/formirovanie-obraza-munitsipalnoy-vlasti-v-elektronnyh-sredstvah-massovoy-kommunikatsii-na-primere-respubliki-bashkortostan#ixzz3GX7pekQa (03.10.2014).

  5. Gasumova S.E. K probleme informatsionnoi otkrytosti organov mestnogo samoupravleniia. Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiia. Psikhologiia. Sotsiologiia 2012, 1 (9), pp. 92-102. URL: http://amosov.org.ua/article/n7k-probleme-informatsionnoy-otkrvtosti-organov-mestnogo-samoupravleniya#ixzz3GXAgmUie (03.10.2014).

  6. Izotova V.F., Izotova E.V. Informatsionnoe vzaimodeistvie vlasti i obshchestva: povyshenie roli ofitsial'nogo saita. Vestnik Saratovskoi go sudarstvennoi iuridicheskoi akademii, 2013, 1 (90), pp. 210-215. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=20375948 (27.09.2014).

  7. Mart'ianov D.S. Sravnitel'nyi analiz reprezentatsii saitov regional'nykh parlamentov v Rossii i SShA. PolitBook, 2013, 3, pp. 87-98. URL: httpy / amosov.org.ua / article / n / sravnitelnyy-analiz-reprezentatsii-saytov-regionalnyh-parlamentov-v-rossii-i-ssha # ixzz3GXBJJVYM (03.10.2014).

  8. Meteleva E.R. Razrabotka reshenii po povysheniiu kommunikatsionnoi dostupnosti gorodov-tsentrov regionov Sibirskogo federal'nogo okruga. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2008, 313, pp. 176-183. URL: http ^ / amosov.org.ua / arucle / n / razrabotka-reshemy-po-powshemyu-kommunikatsionnoy-dostupnosti-gorodov-tsentrov-regionov-sibirskogo-federalnogo-okruga # ixzz3GX1W6WkU (03.10.2014).

  Державне управління. Електронний вісник

  Випуск M 48. Лютий 2015 р.

  9. Oborin M.S., Plotnikov A.V., Frolova N.V., Vladimirskii E.V., Kaiachev A.P. Kontent-analiz internet-resursov v issledovanii sanatorno-kurortnykh organizatsii regiona. Fundamental'nye issledovaniia, 2014 року, 9 (chast '4), pp. 828-833. URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op = show article&article id = 10004204 (03.10.2014).

  10. Pankrukhin A.P. Marketing territorii. 2-e izd, dopol. Saint Petersburg: Piter, 200Б.

  11. Patrushin S.E. Internet kak initsiativnyi brending. Br end Nizhegorodskoi oblasti: predposylki i kontseptsiia formirovaniia. Nizhnii Novgorod: NISOTs, 2012. Pp. 45-48. URL: http://www.nisoc.ru/brand no.html (27.09.2014).

  12. Pustovalov A.V. Novostnye portaly: struktura i mesto na permskom internet-rynke. Zhurnalistskii ezhegodnik, 2013, 2-2, pp. 30-33. URL: httpy / amosov.org.ua / article / n / novostnye-portaly-struktura-i-mesto-na-permskom-internet-rynke # ixzz3GX7Dc3kt (03.10.2014).

  13. Sachuk T.V. Povedenie potrebitelei v territorial'nom marketinge. Petrozavodsk: Karel'skii nauchnyi tsentr RAN, 2005.

  14. Sachuk T.V. Territorial'nyi marketing kak faktor regional'nogo upravleniia (na primere respubliki Kareliia): avtoref. dis .... dokt. ekon. nauk. Saint Petersburg, 200Б.

  15. Sachuk T.V. Territorial 'nyi marketing: uchebnoe posobie. Saint Petersburg: Piter 2009.

  16. Sidorova A.G. Kompozitsionno-graficheskii analiz saitov organov vlasti (na materiale Altaiskogo kraia). Sovremennye issledovaniia sotsial'nykhproblem 2012, 9 (17). URL: http://amosov.org.ua/article/n/kompozitsi onno-graficheskiy-analiz-saytov-organov-vlasti-na-materiale-altayskogo-kraya # ixzz3GXBnIVGH (03.10.2014).

  17. Suborova E.L. Munitsipal'nyi internet-sait kak instrument razvitiia effektivnogo kommunikativnogo vzaimodeistviia. Izvestiia Irkutskoi go sudarstvennoi ekonomicheskoi akademii 2009, 3, pp. 142-14б. URL: http://amosov.org.ua/article/n7munitsipalnyy-internet-sayt-kak-instrument-razvitiya-effektivnogo-kommunikativnogo-vzaimodeystviya#ixzz3GXC9RUlu (03.10.2014).

  18. Timofeeva O.A., Iksanova E.A., Kuvardina M.S. Rasprostranenie unikal'noi informatsii kak bazovyi instrument marketinga territorii (na materialakh Lys'venskogo gorodskogo okruga, Permskii krai). Marketing MBA. Marketingovoe upravleniepredpriiatiem, 2013, vyp. 3, pp. 3б-47.

  URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21014985 (27.09.2014).

  19. Gandia J.L., Archidona M.C. Determinants of Website Information by Spanish City Councils. Online Information Review, 2008, vol. 32, no 1, pp. 35-57.

  URL: http: //papers.ssrncom/sol3/papers.cfm? Abstract id = 1311442.html (0б.10.2014).

  20. Vegas L.S., Canadillas I.P. Market Orientation in Local Government Through the Analysis of Municipal Website Content: A Framework for its Measurement. Global Journal of Business Research, 2013, vol. 7, no 2, pp. 47-58. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id = 2148022 (0б.10.2014).

  21. Zhang K., Sarvary M. Competitive Analysis of Web 2.0 Communities: Differentiation with User-Generated Content. SSRN Electronic Journal, 2011, б. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id = 1858252.html (0б.10.2014).


  Ключові слова: ІНТЕРНЕТ-уявлення /INTERNET REPRESENTATION /КОНТЕНТ-АНАЛІЗ /CONTENT ANALYSIS /ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ РЕГІОНУ /INFORMATION RESOURCES OF THE REGION /ПРИВОЛЗЬКИЙ ФЕДЕРАЛЬНИЙ ОКРУГ /VOLGA FEDERAL DISTRICT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити