Кардиоваскулярная терапія і профілактика
Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ПРИЧИН зверненнями до гематолога НА АМБУЛАТОРНОМУ ЕТАПІ'

Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ПРИЧИН зверненнями до гематолога НА АМБУЛАТОРНОМУ ЕТАПІ»

?(18-44 років), середнього (45-59 років) та похилого (60-74 років) віку мають важкі ускладнення ЦД показники вуглеводного обміну і ІМТ не розрізнялися. Пацієнти похилого віку мали більш високий рівень АТ в порівнянні з особами молодого та середнього віку. Рівень галектіна-3 у осіб молодого віку, що мають важкі ускладнення склав - 13172 р§ / ш1. У осіб середнього та похилого віку, що мають важкі ускладнення ЦД рівень галектіна-3 був значно вище, і склали 18155 р§ / ш1 і 19810 р§ / ш1, відповідно.

Висновок. Рівень маркера фіброзу галектін-3 був значно вище у осіб жіночої статі. Виявлено тенденцію до підвищення середнього рівня галектіна -3 у осіб середнього і літнього віку з ЦД 2 типу, що мають важкі ускладнення діабету.

042 АНАЛІЗ ПРИЧИН зверненнями до гематолога НА

АМБУЛАТОРНОМУ ЕТАПІ Бутюгіна М.Н., Тургунова Л.Г., Ларюшіна Е.М., Щербатаев Ш.К., Анафіна А.Ж.

НАО «Медичний університет Караганди», Караганда, Казахстан

Мета. Оцінити причини зверненнями пацієнтів до гематолога на амбулаторному етапі.

Матеріал і методи. Проведено ретроспективний аналіз 219 медичних висновків пацієнтів, проконсультованих лікарем гематологом з листопада 2017 року по листопад 2018 року на базі Університетської клініки.

Результати. Серед проаналізованих медичних висновків за вказаний період було оглянуто 81,7% жінок, 18,2% чоловіків. Із загальної кількості проаналізованих медичних висновків 43,4% пацієнтів звернулися з синдромом анемії. При проведенні диференційно діагностичного пошуку у 37,1% його генез був обумовлений дефіцитом заліза. Переважна більшість пацієнтів із залізодефіцитною анемією припадали на жінок (95,4%), з яких 50,7% жінок, перебували на обліку з приводу вагітності і більше половини (55%) були спрямовані до гематолога в період другого і третього триместру. У 5,7% виявлена ​​полідефіцитна анемія (поєднання дефіциту вітаміну В12, фолієвої кислоти, заліза). Ізольована вітамін В12-дефіцитна анемія виявлена ​​у 1,7% пацієнтів. Нормохромние анемії діагностовано в 0,5% випадків, генез яких вимагав уточнення з проведенням відповідного алгоритму діагностичного пошуку.

Патологія гемостазу виявлено у 26,2%, з них 73,9% пацієнтів (14,7% чоловіків і 85,3% жінок) були спрямовані лікарем загальної практики через тромбоцитопенії. Геморагічний синдром по петехіальні-плямистого типу мав місце лише в 2,9% випадків, з подальшою верифікацією імунної тромбоцитопенії. В інших випадках тромбоцитопенії не супроводжувалися геморагічними проявами. 48,1% жінок, спрямованих з приводу тромбоцитопенії, перебували на обліку з приводу вагітності. Геморагічний синдром по Гематомний типу було виявлено у 2-х пацієнтів, у яких в ході подальшого обстеження була верифікована гемофілія А, легкого ступеня тяжкості. Пацієнтів з тромбофіліческіе станами проконсультовано 13,04%, із загального числа пацієнтів з патологією гемостаза.Паціенти з іншими гематологічними синдромами склали 19,6%, з них з двухростковим цитозом -11,5%, тромбоцитозом - 26.9%, панміелозом - 15,3 %, еритроцитозом - 23%, панцитопенией - 11,5%, лейкопенією - 7,6%, лімфоаденопатіей- 4%. Менша частка пацієнтів, всього 10,8% направлених з верифікованим онкогематологічними захворюваннями, такими як ідіопатичний мієлофіброз

(10,5%), гострий лімфобластний лейкоз (5,2%), множинна мієлома (5,2%), хронічний неходжкінських лімфом (5,2%).

Висновок. Основна частка звернень пацієнтів доводиться на залізодефіцитні анемії, переважно у жінок, а також на тромбоцитопенії в період вагітності, що визначає необхідність дослідження показників периферичної крові у жінок фертильного віку на етапі планування вагітності.

043 Чинники ризику АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТОНІЇ і смакові

ЧУТЛИВІСТЬ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

1 2 Буднікова Н.В. , Романенко І.А.

1 - тягар «ГКБ №3 м Іванова», Іваново, Росія

- ФГБОУ ВО ІвГМА МОЗ Росії, Іваново, Росія

Актуальність. Артеріальна гіпертонія (АГ) є основною складовою серцево-судинних захворювань, які мають велику соціальну значимість. Для попередження розвитку АГ необхідна оцінка факторів і їх своєчасна корекція. Особливо це актуально у осіб молодого віку, так як стан здоров'я молоді - важливий фактор забезпечення соціального та економічного розвитку суспільства.

Мета роботи. Вивчення факторів ризику розвитку АГ і смакової чутливості (ВЧ) в осіб молодого віку.

Матеріали та методи. Проведено анкетування та клінічне обстеження 55 осіб молодого віку (30,9% чоловіків, 69,1% жінок). Середній вік склав -20,76 ± 6,67 років. Дослідження ВЧ проводилося за методикою ДСТУ ISO 3972-2005. Результати. За результатами анкетування виявлено, що у 32,72% була обтяжена спадковість по АГ, курили 12,72%. На момент огляду у 78,18% реєструвалося артеріальний тиск (АТ) в межах допустимих нормальних значень, високе нормальний АТ зазначалося у 12,73% обстежуваних, АГ 1 ступеня була у 9,09%.

При опитуванні встановлено, що обмежували вживання солі 7,27%, при цьому, за даними анкетування надлишково використовували сіль 43,63% молодих людей. При оцінці індексу маси тіла виявлено, що у обстежених осіб була нормальна маса тіла (54,55%), надлишкова маса тіла (45,45%), що включає предожіреніе і ожиріння 1-2 ступеня. Абдомінальне ожиріння було у 23,68% жінок і у 29,41% чоловіків. При цьому дотримувалися гіпокалорійну дієту 5,45%.

Оцінка ВЧ показала, що кислий смак був ідентифікований 96,36% обстежені, гіркий смак - 81,81%, солодкий смак - 81,27%, солоний смак -78,18%.

Висновок. З факторів ризику АГ у осіб молодого віку найбільш часто зустрічалися: надлишкова маса тіла (45,45%), зловживання солі (43,63%), обтяжена спадковість по АГ (32,72%). При оцінці ВЧ було виявлено, що більшість осіб молодого віку ідентифікують кислий (96,36%), гіркий (81,81%) і солодкий (81,27%) смаки. Солоний смак визначала менша частина обстежених (78,18%). Зниження порогу чутливості до даного смаку при наявності факторів ризику в подальшому може призвести до розвитку АГ. Таким чином, у осіб молодого віку має місце висока частота модифікуються факторів ризику, що вимагає зміни способу життя і корекції даних факторів.


Завантажити оригінал статті:

Завантажити