Основними причинами виникнення хвороб у високопродуктивних корів є: вплив «транспортного», «травматичного», «аліментарного» і «технологічного» стресів, що призводять до виникнення імунодефіцитів в організмі глибокотільних нетелей.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Міщенко В. А.


Область наук:

 • Тваринництво і молочне справа

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Вісник аграрної науки


  Наукова стаття на тему 'Аналіз причин захворювань високопродуктивних корів'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз причин захворювань високопродуктивних корів»

  ?го молодняку ​​свиней, які перебували на підвищеному рівні мінерального живлення був достовірно нижче, в порівнянні з цим показником у тварин, рівень мінерального живлення яких відповідав нормі. На підставі результатів досліджень можна зробити висновок, що якщо до 5 - місячного віку помесного молодняку ​​свиней більш ефективним був рівень мінерального живлення на 15% вище існуючих норм, то з 5 до 8 місячного віку молодняку ​​свиней достоверн х відмінностей в процесах травлення, обміну речовин і інтенсивності росту між тваринами 2 і 3 піддослідних груп не відзначалося. Це свідчить про те, що з 5 місячного віку помісних х свиней рівень мікроелементів в їх раціонах може бути збільшений на 10%.

  У дослідах з вивчення особливостей споживання корму, переваримости, обміну речовин і інтенсивності росту при різного при х рівнях і якості протеїну в раціонах молодняку ​​окремих-н х порід свиней і їх помісей, б ло встановлено, що при складанні раціонів з урахуванням таких незамінний х амінокислот, як лізин, гістидин, аргінін, метіонін, ізолейцин, лейцин, триптофан, фенілаланін, аргінін, треонін і валін використання корму, зростання, розвиток жи-Вотня х і економічна ефективність виробництва свинини достовірно пов шаются. В оп тах встановлено, що амінокислотний й склад раціонів молодняку ​​свиней можна балансувати за рахунок шроту, жм ха і кормів тваринного походження, що дозволяє значно скоротити витрату протруйники х компонентів при виробництві свинини і знизити її собівартість. В результаті наших досліджень, при балансуванні раціонів свиней за незамінний м амінокислотам, вдалося знизити кількість пшениць в комбікормах наполовину, замінюючи її більш дешевий ми компонентами.

  В оп тах з порівняльного вивчення фізіологічних і господарс х особливостей свиней порід велика біла, ландрас, йоркшир і дюрок встановлено, що вони відрізняються за такими показниками як жива маса в дорослому стані, прихід в охоту, ефективність опло-дотворяемості, багатоплідність молочність, інтенсивність росту молодняка, витрата корму на 1 кг приросту живої маси. І тим не менше всі ці порід можуть б ть використаний в племінній роботі в якості материнських і батьківських ліній для отримання гібридних х животн х, що відрізняються в сокой інтенсивністю росту і в -сік індексом конверсії корму.

  Успішне поєднання порід в племінних програмах і організація повноцінної годівлі животн х робить цю галузь тваринництва в сокорентабельной.

  УДК 619: 616.98: 639.22 / .28: 636.034

  АНАЛІЗ ПРИЧИН ЗАХВОРЮВАНЬ високопродуктивних корів

  В А. Міщенко, д.в.н., ФДМ «ВНИИЗЖ»

  (М Володимир)

  Економічна ефективність молочного тваринництва в основному обумовлена ​​збереженням і високою продуктивністю корів. Останнім часом у багатьох регіонах країни з'явилися господарства, що містять вьисокопродуктівньих корів.

  У сокопродуктівн е корів трансформують пі-тательньие речовини кормів в молоко з вьисокім коефіцієнтом, витрата на одиницю їхньої продукції низькі, тварини відрізняються вьисокой інтенсивністю обміну речовин, що призводить до зниження їх імунобіологічного статусу навіть при незначних порушеннях в годівлі та утриманні. (Міщенко В.А. та співавт., 2004, 2005; Самохін В. Т., Шахов А.Г., 2005, борозни С.П., Маціновіч А.А., 2006; Бочкарьов В.Н. і співавт. , 2003).

  У таких животн х істотно знижений можливості пристосування до мінливих умов зовнішнього середовищ і захистів від різного при х впливів.

  У в сокопродуктівн х корів тривалий час можливо стан «негативного» балансу у функціонуванні обміну речовин. Дефіцит енергетичних і пластичних речовин компенсується за допомогою розпаду речовин власного організму на тлі посилення впливу регулюючих біологічно активних сполук. Якщо не відбувається аліментарної компенсації, розвивається певний й патологічний прогрес, ініціювання й порушений-Ниш обміном речовин. Інтенсивні порушення обміну речовин є основн м патогенетичниммеханізмом таких захворювань як ацидоз рубця, ге-патоз, кетоз, аліментарне безпліддя, метаболічні іммунодефіціпи. (Жаров А.В., Кондрахін І.П., 1983; Влізло В., 1994; борозни С.П., Маціновіч А.А., 2006; Жаров А.В., 2003).

  Зі збільшенням молочної продуктивності зростають вимоги до умов утримання, якості кормів (Міщенко В.А. та співавт., 2004-2005; Самохін В.Т., Шахов А.Т., 2000; Джупіна С.І., 1999; Литвин В І.П.. і співавт., 2002; борозни С.П., Маціновіч А.А., 2006 і ін.).

  У Росії більшість тваринницьких господарств, що спеціалізуються на виробництві молока, орієнтований на корів голштино-фризької порід (Волгін В. І. співавт., 2005.). Це пов'язано з тим, що у корів голштино-фризької порід приб ль від молока б кість на 15-20% більше, ніж у животн х інших порід (Балаш А. і співавт., 1994 та ін.).

  Внаслідок спрямованої селекції тільки на молочну продуктивність у в сокопродуктівн х корів голштино-фризької порід часто виявляється низька резистентність, зніженість, пов шенная чутливість до стресів, патологічне реагує-

  вання навіть на незначно змінюються умови утримання і годівлі і несприятливі впливу різних факторів зовнішнього середовища. (Ша-

  хов А.Г.).

  Все це зумовило генетичну схильність в сокопродуктівн х корів голштино-фризької порід до захворювання дистальних х відділів кінцівок через своєрідного будови задніх ніг, форми заплюсни, слабкості зв'язок, формою і крихкою структурою роги копитець (Балаш А. і співавт., 1994; Риженко В.П., 1998; Панько І.С. і співавт., 2003).

  Оптимальне протягом інтенсивних процесів обміну речовин в організмі в сокопродуктівн х корів відбувається при надходженні в їх організм з кормом протеїну, вуглеводів, ліпідів, вітамінів, мікро- та макроелементів в оптимальних х кількостях і в строго певному співвідношенні між собою відповідно до фізіологічною потребою.

  Відомо, що годування грає вирішальну роль в процесі виробництва молока. Результат виробництва молока більш ніж в 50% визначаються годуванням, а витрати годування становлять 60-70% всіх витрат виробництва.

  Застосування силосного, силосної-концентратного, сенажних-концентратного типів годівлі корів не забезпечує їх в сокой і стійкою молочної продуктивності, збереження здоров'я і нормального терміну експлуатації (Шабуров ін С.В. та співавт., 2005).

  Для підтримки високої продуктивності корів згодовують велику кількість концентратів, що призводить до розвитку гепатоза, ацидозу рубця, ке-тоза, токсикозів, метаболічних імунодефіцитів, ламинита, зміщення з чуга, порушення відтворення, зниження жирності молока (Жаров А.В., 2003).

  У високопродуктивних корів часто відзначаються гнійно-некротичні ураження кінцівок. На окремі аспекти х фермах хвороба проявляється спорадично у окремих нетелей та корів з травмованими кінцівками. У більшості господарств гнойнонекротіческіх ураження кінцівок відзначаються у 20-25% корів (Джупіна С.І., 1999; Міщенко В.А. та співавт., 2004,2005; борозни С.П., Маціновіч А.А., 2006). При аналізі епізоотичної обстановки в 189 господарствах республік і областей Поволжя та Уралу встановили, що у 40-60% завезеної х з Німеччини, Угорщини та Голландії в сокопродуктівн х корів б ли відзначений гнійно-некротичні ураження дистальних ділянок кінцівок (Макєєв Х.Н. і співавт.,

  2005).

  Внаслідок різних причин відбувається вибуття щорічно 25-30%, а в некотор х господарствах і до 40% високопродуктивних корів, а середній термін експлуатації животн х становить 2,3-2,8-3,0 лактації (Міщенко В.А. та співавт ., 2004, 2005, Влізло В. 1996; борозни С.П., Маціновіч А.А., 2006; Суботін А.Д.,

  2006).

  В даному повідомленні наведено результат аналізу збереження в сокопродуктівн х корів.

  Результати досліджень та їх обговорення

  Нами проаналізовано результат епізоотоло-ня обстеження тваринницьких ферм, клінічного огляду животн х і патологічні зміни у високопродуктивних корів і нетелів у великих тваринницьких господарствах різних регіонів Росії.

  На першому етапі обстеження господарств, проводили аналіз раціонів годування. В окремі аспекти х господарствах раціон годування глубокостельние х нетелей та корів включав по 30-36 кг силосу. Реальне ж споживання силосу було не більше 29-30 кг. У ряді господарств поряд з силосом в раціон входило 5,0 - 6,0 кг комбікорму або подрібненої зерносмеси, що складається з 53-57% пшениці і 47-43% вівса і ячменю. У цих випадках жи-Вотня е отримували 5,8 - 8,7 кг пшениць. Відомо, що в раціоні максимально допустима норма пшениць не повинна перевищувати 3 кг. Тривале згодовування пшениць приводило до виникнення атонії рубця через пов ня в'язкості рубцового вмісту, зниження перевариваемости поживних х речовин. У той же час в раціоні сухостійних х корів концкорми не повинно бути більше 1 кг (Панько І.С. і співавт., 2003).

  Завозяться в господарства нетелі піддаються ряду стресових впливів, в тому числі:

  | «Транспортному» стресу - під час тривалої (5 - 28 днів) перевезення тварин;

  | «Травматичного» стресу - під час транспортування, карантинування і перегрупувань відбувається травмування кінцівок і задньої частини тулуба (10,1 - 14,8% животн их);

  | «Аліментарний» стресу - внаслідок змін кормів і значних порушень годування (біологічна повноцінність кормів, їх якість, структура раціону і т.д.);

  | «Технологічного» стресу - висока концентрація поголів'я на обмеженій території, переклад на привязное зміст, безв запасних і безв гульня зміст, перегрупування, бетонн е або короткі дерев 'е пол, загазованість;

  | «Температурному (тепловому)» стресу;

  | Стресу при готелі. Відомо, що отелення є сильн м стрес-фактором, що стимулює секреторну функцію мозкового шару надниркових залоз. Характер отелення впливає на вміст гормонів стресу-адреналіну і кортизолу в крові корів.

  При аналізі раціонів годування лікар х корів з продуктивністю 5,0 - 9,0 т с. кг молока б ло встановлено, що животн м згодовували до 15 кг комбікорму або зерносуміші. У господарствах не дотримується принцип поступового переходу (адаптації) на годування глубокостельние х нетелей концентрування ми кормами і порушується пропорція між концентрованими і грубими кормами. Кількість грубих кормів було в 2,1 - 3 рази нижче рекомендованих норм. Як правило, в раціоні мало легко засвоюємо х вуглеводів, що призводить до порушення сахаропротеиновое відносини. Згодовувати зерносмесь низької якості навіть при великих обсягах не забезпечує син-

  тез глюкози через низький глюкогенних дії крохмалю пшениці.

  Все це призводить до розвитку ацидозу рубця, кетоза і як наслідок цього - до зниження апетиту. Через неможливість покрити свої енергетичні потреби за рахунок раціону, корови змушені інтенсивно витрачати жирові запаси. Напружений ліпідний обмін призводить до того, що в крові накопичуються кетонові тіла, а в печінці - мікровакуолі жиру. У цьому випадку різко послаблюється синтетична функція печінки. Жирова дистрофія печінки призводить до зниження трансформації аміаку в сечовину, аміак пригнічує синтез глюкоз з пропионовой кислот, зниження нейтралізації ендотоксинів.

  Відомо, що розвитку ацидозу сприяють сво-Бодня й доступ животн х до корму після голодування в дорозі, різка зміна раціонів і порушення режиму годування, відсутність періоду адаптації до нового, частіше зернового корму, перехід від ручного годування до механізованого, інші технологічні зміни.

  При біохімічному аналізі крові у 60 - 90% хворих корів був відзначений недолік цукрів (на 48

  - 79%), цинку (на 60 - 80%), міді (на 65 - 85%), марганцю (на 53 - 77%), магнію (на 39 - 71%), натрію (на 50 - 60%), холестерину (на 41 - 57%), каротину (на 11

  - 53%), гамма-глобулінів (на 45 - 82%), йоду (на 47 -77%), заліза (на 66 - 86%).

  Відзначається збільшення активності лужної фосфатази до 184 - 275% і аланінамінатрансферази (АЛТ) до 117 - 123%.

  Г іпоглікемія свідчить про ацидозі рубця і токсичне ураження печінки, що призводить до хвороб кінцівок. При дослідженні вмісту рубця б л в явив ацидоз 1 і 2 ступенів. Низький рівень натрію в досліджених пробах пояснюється метаболічний ацидоз. Недолік магнію в крові (в 2 - 3 рази нижче норми) вказує на розвиток аліментарної остеодистрофії. Зміна активності алани-намінотрансфераз показ кість на патологію печінки і серцевого м'яза.

  Низький рівень холестерину відзначається при неповноцінному годуванні, при дисбалансі амінокислот в раціоні.

  Розвиток остеодістрофіческімі процесів підтверджується в сокой активністю лужної фосфату-зи (184 - 275% норми).

  Відомо, що в організмі великої рогатої худоби цинк в ступає в ролі активатора, більш ніж 30 раз-личн х ферментів, які беруть участь в процесі метаболізму нуклєїнах х кислот (генетичного матеріалу), білків (протеїну) і вуглеводів. Недолік цинку призводить до паракератозу, довгому незатягіванію ран, неправильного розвитку рогового шару коп т. Все це свідчить про те, що у обстеженні х в соко-продуктивн х корів розвинулася важка форма хронічного мікроелементозів.

  Гіпогаммаглобуліномія свідчить про розвиток імунодефіцитного стану.

  Для з'ясування етіології важкої форми хронічних мікроелементозів корми з ряду господарств були досліджені на наявність мікроелементів. Було встановлено, що в досліджуваних кормах міститься від 30 до 60% розрахункового (табличного) вмісту мікроелементів - цинку, марганцю, міді, кобальту і йоду.

  На першому етапі досліджень були підтверджені раніше отримані нами (2004 - 2005) дані про те, що національна безпека в сокопродуктівн х корів багато в чому залежить від терміну тільності нетелей при завезенні їх в господарство.

  Відомо, що згідно «Ветеринарних вимог при імпорті в Російську Федерацію племінного і пользовательного великої рогатої худоби», затвердженого Департаментом ветеринарії МСГ РФ (1999), дозволений завезення нетелей зі тільності не більше 5 місяців.

  Однак в силу різних обставин не завжди ці вимоги в полнять, і в господарства завозяться животн е з тільності більше 5 місяців, в тому числі 6 - 8 місяців. Відзначалася загибель нетелей, завезених з тільності більше 7 місяців.

  Основна маса абортів і мертвонароджень так само доводиться на цю групу нетелей (таблиця 1).

  Таблиця 1 - Результати обстеження стад високопродуктивних корів через 5 місяців після завезення нетелей

  № п / п Показники Кіль- кість

  1 Всього завезено нетелей (голови) 8625

  2 Вибуло за 5 місяців (%) 15,3

  3 Кількість абортів і мертвонароджень (%) 10,9

  4 післяпологових захворювань (%) 24,4

  5 Поразка копит (%) 21,4

  6 Поразка суглобів (%) 14,7

  7 Абсцеси, флегмони (%) 9,6

  При обстеженні тваринницьких ферм відзначено пригнічення більш половин в сокопродуктівн х первісток, у 20,5 - 66,3% - зниження й апетит, у 15,0 - 79,1% - виснаження, у понад 20% - кульгавість, в основному тазових кінцівок . Хворі тварини більше лежали, відмова валися від корму, рідко пили воду. У 5,0 - 15,7% первісток виявляли абсцеси, флегмони, великі інфільтраційні набряки і пролежні, у 7,9 - 34,3% - ураження, в основному задніх кінцівок. Післяпол е захворювання реєструються у 8,8 - 31,5% первотельн х корів. У більш половин корів відзначений клінічні ознаки остеодистрофії і вітамінно-мінеральної недостатності. Результат цих обстежень представлений в таблиці 1.

  Завезені високопродуктивні корови дуже часто хворіли стриже лішаём, незважаючи на те, що місц й худобу їм не хворіє.

  У таблиці 2 наведено аналіз данн х про збереження корів з різною молочною продуктивністю і різн м часом після завезення глубокостельние х корів.

  Таблиця 2 - Аналіз факторів, що впливають на збереження високопродуктивних корів

  Кількість господарств Кількість тварин Середній удій (т и с. Кг) Час після завезення глибокотільних нетелей (міс.) Вибуло корів (%)

  Всього У тому числі з ураженнями кінцівок

  10 2512 5,6 5,2 11,9 10,3

  (5,0 -5,9) (3 - 7)

  14 5312 6,4 7,4 19,0 15,1

  (6,0 -6,9) (5 - 10)

  7 10738 7,4 10,4 29,4 24,0

  (7,2 -7,8) (3 - 14)

  1 72 9,2 6,0 33,3 25,0

  Представлені в таблиці 2 дані свідчать про існування залежності між рівнем молочної продуктивності і кількістю вибулих корів. Зі збільшенням молочної продуктивності збільшується захворюваність і в б тя корів, в тому числі і з гнійно-некротичними ураженнями кінцівок.

  Т Абліцов 3 - Динаміка захворювання і вибуття високопродуктивних первотельних корів

  № п / п Критерії Характеристика патологічного процесу

  кількість (гол.)%

  1 Початок хвороби в перші 14 днів після отелення 98 45

  2 Початок хвороби через 15 днів після отелення 118 55

  3 Вибуття корів в первие14 днів після початку хвороби 109 41

  4 Вибуття корів через 15 днів після початку хвороби 158 59

  У серії дослідів було вивчено динаміку розвитку патології у корів голштино-фризької породи. У таблиці 3 представлені результати аналізу динаміки захворювання і в б ку первотельн х корів з в соким потенціалом молочної продуктивності.

  Результати, наведені в таблиці 3, свідчать про те, що на перші два тижні (14 днів) після отелення припадає близько половини (45%) хворих корів. Протягом перв х двох тижнів (14 днів) після появи перв х ознак хвороби в б ло 41% первотельн х корів. В одному з регіонів країн б ли проаналізована збереження в сокопродуктів-н х корів голштино-фризької порід протягом перших лактацій. Результати цього аналізу представлені в таблиці 4.

  Т Абліцов 4 - Результати аналізу збереження __________ високомолочних корів __________

  показники Лактації

  1 2

  Готель 1878 1055

  Абортованих 79 (4,2%) 35 (3,3%)

  Пало 16 (0,8%) -

  Змушене вбито 310 (16,5%) 176 (16,7%)

  Добовий надої молока > 30кг 488 (26%) 200 (19%)

  25 - 29кг 384 (20%) 340 (32%)

  20 - 24 кг 309 (16,5%) 267 (25%)

  до 20 кг 292 (15,5%) 183 (17%)

  Дані, наведені в таблиці 4, свідчать про те, що за першу лактацію вибуло 326 (17,4%) корів, а абортованих - 79 (4,2%) тварин. За другу лактацію вибуло 176 (16,7%) корів, абортованих - 35 (3,3%) тварин. Після першої лактації відзначено істотне е порушення відтворення у 488 корів зі збільшенням сервіс-періоду більше 200 днів.

  У таблиці 5 наведено данн е про патологоанатомічних змінах, в явищі х при вскр тії туш в нужденності убитий х або трупів полеглих в сокопро-дуктівн х корів.

  Представлених е в таблиці 5 данн е, свідчать про те, що з 2006 року в б вшіх корів гнойнонекротіческіх ураження кінцівок виявлений у 79,2%, ураження печінки у 65,6%, органів травлення у 53%, післяпологові ускладнення у 57%, а порушення обміну речовин - у 91,1% животн х.

  У тварин з ацидозом відзначаються абсцеси в печінці.

  У сироватках крові високопродуктивних корів б чи в явив антитіла до збудників інфекційного ринотрахеїту, герпесвірусної інфекції 4 типу, вірусної діареї, парагрипу-3, вірусної респіра-торно-сінтіціальний інфекції, коронавирусной, ротавірусної та парвовирусной інфекцій і лептос-піроза.

  Т Абліцов 5 - Зведені дані про патологоанатомічних змінах в трупах полеглих і вимушено забитих _____________ високопродуктивних корів ______________

  № п / п Показники Кількість

  1 Всього завезено нетелей (гол.) 11942

  2 Вибуло (% від загальної кількості нетелей) 16,8

  3 Поразка кінцівок (%) 13,3

  4 Ураження печінки (%) 11,0

  5 Ураження нирок (%) 7,7

  6 Поразка органів травлення (%) 8,9

  7 Поразка органів дихання (%) 6,5

  8 Поразка серцево-судинної системи (%) 10,1

  9 Післяпологові ускладнення (%) 10,1

  10 Мастити (%) 7,7

  11 Порушення обміну речовин (%) 15,3

  У високопродуктивних корів генитальная форма інфекційного ринотрахеїту проявляється в більш вираженою клінічною формою.

  У високопродуктивних молочних корів ко-ронавірусная зимова дизентерія протікає значно важче і довше, ніж у низькопродуктивних. В обстежених господарствах середній термін експлуатації корів голштино-фризької породи був в межах 2,3 - 3,0 лактації.

  У корів з молочною продуктивністю 5 тис. Кг і в ше ящур протікає у важчій формі, ніж у корів з удоєм 3 т с. кг молока, що проявляється більш обширні ми афтозно-ерозійних ми ураженнями в мени.

  висновок

  Основними причинами виникнення хвороб у високопродуктивних корів є: вплив «транспортного», «травматичного», «аліментарного» і «технологічного» стресів, що призводять до виникнення імунодефіцитів в організмі глибокотільних нетелей. Незбалансованість раціонів годівлі по білку, вуглеводів, мікро- і макроелементів призводить до порушення функції печінки, нирок і пригнічення функції імунної системи. Все це призводить до виснаження, інтоксикації, порушення функцій організму, виникнення інфекційних х хвороб, в бракування або загибелі животн х.

  УДК 619: 616.98: 639.22 / .28: 636.034

  УМОВИ СХОРОННОСТІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ввезених за ІМПОРТУ

  Н.І. Дєєв, начальник Управління ветеринарії Департаменту аграрної політики Орловської області

  Ефективність молочного скотарства обумовлена ​​високою продуктивністю корів і їх збереженням. В останні роки в багатьох регіонах країни з'явилися господарства, що містять високопродуктивних корів.

  Передбачене пріоритетним Національним проектом «Розвиток АПК» - «Прискорений розвиток тваринництва» збільшення поголів'я високопродуктивних корів здійснюється не тільки за рахунок розведення місцевих тварин, але і за рахунок ввезення худоби з-за кордону.

  Придбані телиці або нетелі здатні з високим коефіцієнтом трансформувати поживні речовини кормів в молоко з низькими витратами їх на одиницю продукції, відрізняються високою інтенсивністю обміну речовин.

  Ввезені в господарства тварини піддаються ряду стресових впливів:

  -«Транспортному» стресу - під час тривалого перевезення;

  -«Травматичного» стресу - під час транспортування, навантаження-розвантаження, карантинування і перегрупування;

  -«Аліментарний» стресу - внаслідок зміни кормів і значних порушень годування (біологічна неповноцінність кормів, низька їх якість, неправильна структура раціону і т.д.);

  -«Технологічного» стресу - через високу концентрацію поголів'я на обмеженій території, переведення на привязное зміст, безвипас-ного і безвигульне змісту, перегрупувань, змісту на бетонних або дерев'яних підлогах, загазованості приміщень;

  -стресу при готелі, який є сильним стрес-фактором, що стимулює функцію мозкового шару надниркових залоз, що призводить до підвищеного синтезу гормонів, що викликають розвиток імунодефіцитного стану корів.

  Ввезені тварини чорно-рябої голштино-фризької породи генетично схильні до захворювання дистальних відділів кінцівок через своєрідного будови задніх ніг, форми заплюсни, слабкості зв'язок, форми і пухкої структури роги копитця.

  У багатьох господарствах не дотримується принцип поступового переходу на годування глибокотільних нетелей концентрованими кормами, порушується пропорція між концентрованими і грубими кормами. У раціонах мало легко засвоюваних вуглеводів, не дотримується сахаропротеиновое відношення (0.85: 1.0). незбалансований-


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити