Вугрової хвороба одне з найпоширеніших захворювань шкіри, яке незважаючи на безліч існуючих методів лікування, не втратило своєї актуальності в даний час. Вченими доведено, що акне і стрес тісно взаємопов'язані і чинять негативний вплив на якість життя населення молодого віку. Протягом трьох місяців нами було проведено дослідження, в ході якого у здорових студентів і учнів страждають вугрової хворобою був проведений аналіз результатів опитування SF-36. Аналіз стандартизованих показників якості життя показав, що студенти без вугрової хвороби мають кращі показники якості життя за всіма шкалами SF-36 в порівнянні зі студентами з вугрової хворобою.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Прохоров Д. В., Нгема М. В., Шеренговская Ю. В., Горлова Н. А., Северинова С. До.


ANALYSIS OF SF-36 QUESTIONNAIRE FOR STUDENTS WITH ACNE

Acne disease is one of the most common skin diseases, which, despite the many existing treatments, has not lost its relevance at the present time. Scientists have proven that acne and stress are closely related and have a negative impact on the quality of life of young people. Over a period of three months, we conducted a study in which healthy students and students suffering from acne were analyzed using the SF-36 questionnaire. The analysis of standardized quality of life indicators showed that students without acne have better quality of life indicators on all scales of SF-36 compared to students with acne.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Таврійський медико-біологічний вісник
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ОПИТУВАЧА SF-36 У СТУДЕНТІВ З вугрової хвороби'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ОПИТУВАЧА SF-36 У СТУДЕНТІВ З вугрової хвороби»

  ?2019, тому 22, № 3

  УДК: 616.5-002.525.4 + 612.821.7

  АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ОПИТУВАЧА SF-36 У СТУДЕНТІВ З

  вугрової хвороби

  Прохоров Д. В., Нгема М. В., Шеренговская Ю. В., Горлова Н. А., Северинова С. До.

  Кафедра дерматовенерології та косметології, Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського ФГАОУ ВО «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», 295051, бульвар Леніна, 5/7, Сімферополь, Росія Для кореспонденції: Прохоров Дмитро Валерійович, доктор медичних наук, професор кафедри дерматовенерології і косметології Медичної академії імені С. І. Георгієвського ФГАОУ ВО «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  For correspondence: Dmitry V. Prokhorov, MD, professor of the department of dermatovenerology and cosmetology of Medical Academy named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Information about authors:

  Prokhorov DV, http://orcid.org/0000-0003-2916-8336 Ngema MV, http://orcid.org/0000-0002-5018-2629 Sherengovskaya YV, http://orcid.org/0000-0002 -9939-2387 Gorlova NA, https://orcid.org/0000-0001-7121-4354 Severinova SK, https://orcid.org/0000-0002-3907-0386

  РЕЗЮМЕ

  Вугрової хвороба - одне з найпоширеніших захворювань шкіри, яке незважаючи на безліч існуючих методів лікування, не втратило своєї актуальності в даний час. Вченими доведено, що акне і стрес тісно взаємопов'язані і чинять негативний вплив на якість життя населення молодого віку. Протягом трьох місяців нами було проведено дослідження, в ході якого у здорових студентів і учнів страждають висипом хворобою був проведений аналіз результатів опитувальника SF-36. Аналіз стандартизованих показників якості життя показав, що студенти без вугрової хвороби мають кращі показники якості життя за всіма шкалами SF-36 в порівнянні зі студентами з висипом хворобою.

  Ключові слова: вугрова хвороба, якість життя ^ -36.

  ANALYSIS OF SF-36 QUESTIONNAIRE FOR STUDENTS WITH ACNE

  Prokhorov D. V., Ngema M. V., Sherengovskaya Y. V., Gorlova N. A., Severinova S. K.

  Medical Academy named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU, Simferopol, Russia

  SUMMARY

  Acne disease is one of the most common skin diseases, which, despite the many existing treatments, has not lost its relevance at the present time. Scientists have proven that acne and stress are closely related and have a negative impact on the quality of life of young people. Over a period of three months, we conducted a study in which healthy students and students suffering from acne were analyzed using the SF-36 questionnaire. The analysis of standardized quality of life indicators showed that students without acne have better quality of life indicators on all scales of SF-36 compared to students with acne.

  Key words: acne disease, quality of life, SF-36.

  Якість життя (ЯЖ) - це універсальний комплексний показник, який включає медичні і психосоціальні аспекти, що відображає ступінь негативного впливу захворювання на повсякденне життя людини. Косметичний дефект, що виникає через появу висипань при вугрової хвороби, впливає на психоемоційний статус пацієнтів і перешкоджає досягненню цілей в наступних сферах: самосприйняття, інтимно-особистісної, професійної, боротьби за збереження здоров'я [1].

  Вугрової болезньявляется одним з найпоширеніших хронічних дерматозовкожі, виявляється у 80-85% населення молодого віку [1]. Захворюваність досягає піку в середньому і пізньому підлітковому віці, тобто доводиться

  на пубертатний період, коли крім статевого дозрівання продовжує формуватися особистість людини. Вугрової хвороба загострюється на тлі стресу, і в той же час стрес ще більше посилюється при загостренні акне [2]. Важкий перебіг акне при відсутності своєчасного лікування може супроводжуватися появою рубцевих змін шкіри, що призводить до психоемоційних розладів існіженію якості життя [3].

  Природно, у кожного хворого особистісні зміни виявляються в різному ступені. Одним з визначальних чинників формування особистісних особливостей є система адаптаційних ресурсів особистості. Вона визначає особливості психологічної адаптації до хвороби, а також впливає на характер перебігу хвороби, еф-

  фективность лікувальних і реабілітаційних заходів [4; 5].

  Мета дослідження - вивчити поширеність вугрової хвороби і оцінити якість життя при цьому захворюванні у студентів Медичної академії.

  МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ

  Дослідження проводилося протягом трьох місяців, з січня по березень 2019 року в Медичної академії ім. С. І. Георгієвського. Було проведено клінічний аналіз результатів досліджень в 3-х групах: одна група складалася з 40 пацієнтів з 1-ої стадією вугрової хвороби, інша включила 22 респондента, у яких була 2-аястадія вугрової хвороби, і контрольна група склала 18 осіб умовно здорових студентів в віці від 21 до 24 років. Для оцінки якості життя використовувався опитувальників Short Form Medical Outcomes Study (SF-36), і статистичні непараметричні методи дослідження для малих груп (дисперсійний графічний аналіз, U-тест Мана-Уїтні, Критерій Колмогорова-Смирнова) [7].

  РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ

  При порівнянні відповідних параметрів ЯЖ випробовуваних здорових студентів і студентів з висипом хворобою виявилося, що за шкалами рольового фізичного функціонування, психічного здоров'я, рольового емоційного функціонування, соціального функціонування та життєвої активності отримані показники достовірно нижче (від p< 0,05 до p< 0,01), проте за шкалами фізичного функціонування, інтенсивності болю і загального стану здоров'я показники сумірні зі здоровими людьми.

  Найбільш помітні відмінності показників у пацієнтів з 1 і 2 стадіями вугрової болезні.Так, наприклад, за шкалою рольового фізичного функціонування студенти з висипом хворобою мають показник нижче (78,84), ніж здорові студенти (100,0), що свідчить про те, що повсякденна діяльність має деякі обмеження в зв'язку з фізичним станом здоров'я (рис.1).

  Варто звернути увагу на різні показники середніх значень загального стану здоров'я (78,5-здорові, 66,6-2 стадія вугрової хвороби). За допомогою цієї шкалиможно оцінити стан здоров'я в даний час, перспективи лікування і опірність хвороби: чим вище показник, тим краще стан здоров'я респондента (рис.2).

  Низький показник ЯЖ за шкалою рольового емоційного функціонування свідчить про те, що емоційний стан обмежує активність у повсякденному житті респондента (рис.3).

  рис.1

  рис.2

  рис.3

  Шкала соціального функціонування також показала відмінності між групами. У студентів з висипом хворобою (75,38) можна припустити обмеження кількості соціальних контактів з подальшим зниженням рівня спілкування в зв'язку з погіршенням здоров'я (рис.4).

  Низькі показники за шкалою життєздатності у студентів з висипом хворобою (58,84) свиде-

  2019, тому 22, № 3

  рис.4

  ність про стомленні досліджуваних, зниженні рівня їх життєвої активності (рис.5).

  рис.5

  Таким чином, в результаті наших досліджень встановлено, що у пацієнтів з висипом хворобою має місце зниження якості життя. Це пояснюється стресом, який виникає у пацієнтів через переживання з приводу своєї зовнішності, зв'язком між станом нервової системи і вугрової хворобою [6]. Шкіра та нервова система мають спільне походження, так як розвиваються з одного зародкового листка - ектодерми [8], що свідчить про їх нерозривному зв'язку. Стрес, пов'язаний з переживаннями з приводу хвороби, активує вироблення кортикотропін-рилізинг гормону (КРТГ), який в свою чергу стимулює виділення в кров адренокортіко-тропного гормону (АКТГ), а АКТГ передає сигнал про стрес наднирковим, в результаті чого відбувається реалізація андрогенного ефекту , а значить і стимуляція акне. КРТГ також може безпосередньо впливати на сально-волосяний фолікул, також викликаючи акне [9; 10].

  ВИСНОВОК

  Найбільш виражені і значимо відрізняються показники (р<0.05, р<0.01) за шкалами рольового фізичного функціонування, психічного здоров'я, рольового емоційного функціонування, соціального функціонування та життєздатності, що свідчить про швидке стомлення досліджуваних, зниженні їх життєвої активності, труднощі у вибудовуванні міжособистісних відносин, соціальної ізоляції. Психоемоційний стан пацієнтів, що виникло на тлі погіршення здоров'я, заважає якісному виконанню роботи і звичайних повсякденних справ, для реалізації життєвих і соціальних функцій витрачається набагато більше часу, при цьому обсяг і якість виконаної роботи значно зменшується, призводить до втрати самоповаги, тривоги, депресії.

  Таким чином, за допомогою опитувальника SF-36 нами були оцінені основні складові фізичного і психічного здоров'я пацієнтів з акне і підтверджено, що ЯЖ цих хворих у порівнянні зі здоровими студентами значно знижено.

  Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

  Conflict of interest. The authors have no conflict of interests to declare.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Rzany B., Kahl C. Epidemiology of acne vulgaris. DtschDermatolges. 2006; (4): 8-9.

  2. Іллічівського Е.А., Криницина Ю.М., Сергєєва І.Г. Порушення психоемоційного статусу у пацієнтів з екскоріірованнимі акне. Вісник дерматології і венерології. 2017; (3): 26-30.

  3. Кацамбас А. Д., Лотті Т. М. Європейське керівництво з лікування дерматологічних захворювань. М: МЕДпресс-інформ. 2008: Додати 19-25.

  4. Ісаєва Е. Р. Психологічні адаптаційні ресурси особистості в умовах здоров'я і хвороби. Медична психологія в Росії. 2015; (1): 8-12.

  5. Асмолов А. Г. Психологія особистості: культурно-історичне розуміння розвитку. М .: Сенс «Академія». 2007: Додати 248-258.

  6. Fried R., Friedman A. Psychosocial sequelae related to acne: looking beyond the physical. DrugsDermatol.2010; 9: 50-52.

  7. БоровіковВ. Statistica. Іскусствоаналіза-даннихнакомпьютере: дляпрофессіоналов. СПб .: Пітер; 2003: Додати 203-218.

  8.Shenefelt P. Psychological interventions in the management of common skin conditions. Psychology Research and Behavior Management. 2010 року; (3): 51-63.

  9. Смулевича. Б. Расстройствалічності. М.: МІА. 2007: Додати 112-126.

  10. Монахов С. А. Диференційована терапія акне з урахуванням тяжкості шкірного процесу і спектра психоемоційних розладів. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Москва; 2005. Доступно по: https://www.dissercat.com/content/ differentsirovannaya-terapiya-akne-s-uchetom-tyazhesti-kozhnogo-protsessa-i-spektra-psikhoem. Посилання активна на 23.09.2019.

  REFERENCES

  1. Rzany B., Kahl C. Epidemiology of acne vulgaris. Dtsch Dermatolges. 2006; (4) 8-9.

  2. Ilchevskaya E.A., Krinitsyna Y.M., Sergeeva I.G. Violations of the psycho-emotional status in patients with eccorated acne. Herald of dermatology and venereology. 2017; 26-30. (In Russ).

  3. Katsambas A.D., Lottie T.M. European Guidelines for the Treatment of Dermatological Diseases. M: MEDPress-Inform. 2008: Додати 19-25 (In Russ).

  4. Isayeva E. R. Psychological adaptation resources of the individual in the conditions of health and disease. Medical Psychology in Russia. 2015; (1) 8-12 (In Russ).

  5. Asmolov A.G. Psychology of personality: cultural and historical understanding of development. M .: The meaning of «Academy». 2007: Додати 248-258 (In Russ).

  6. Fried R., Friedman A. Psychosocial sequelae related to acne: looking beyond the physical. Drugs Dermatol. 2010 року; 9: 50-52.

  7. Borovikov V. Statistica. The art of data analysis on a computer: for professionals. St. Petersburg: Peter; 2003: Додати 203-218 (In Russ).

  8.Shenefelt P. Psychological interventions in the management of common skin conditions. Psychology Research and Behavior Management. 2010 року; (3): 51-63.

  9. Smulevich A.B. Personal disorders. M.:MIA. 2007: Додати 112-126 (In Russ).

  10. Monakhov S. A. Differentiated acne therapy taking into account the severity of the skin process and the spectrum of psycho-emotional disorders. Autoref. dis. ... Candidate of Medical Sciences. Moscow; 2005 (In Russ).


  Ключові слова: вугрової хвороби / ЯКІСТЬ ЖИТТЯ / SF-36 / ACNE DISEASE / QUALITY OF LIFE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити