В роботі розглядається питання побудови коротких програм у фігуристів парного катання з урахуванням дотримання принципів і законів збалансованості. В результаті проведених досліджень були виявлені основні положення, які можна використовувати при побудові коротких програм пар-юніорів: послідовність розташування елементів в часі; кількість елементів в хвилину програми, розташування складних елементів на майданчику.

Анотація наукової статті з комп'ютерних та інформаційних наук, автор наукової роботи - Волихіна Наталія Олександрівна, Казакова Оксана Борисівна


Analysis of construction of short programs for figure skaters in pair skating

The article deals with the question of building up the short programs for the figure skaters in pair skating, taking into account the principles and laws of balance. As a result of the research, the main provisions that can be used in the construction of the short programs of the junior couples were identified: the sequence of elements within time; the number of elements per minute of the program, the location of complex elements on the site.


Область наук:

 • Комп'ютер та інформатика

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ПОБУДОВИ КОРОТКИХ програм У фігуристів парному катанні'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ПОБУДОВИ КОРОТКИХ програм У фігуристів парному катанні»

  ?УДК 796.912.082.2

  АНАЛІЗ ПОБУДОВИ КОРОТКИХ програм У фігуристів хлопця

  КАТАННЯ

  Наталія Олександрівна Волихіна, кандидат педагогічних наук, доцент, Оксана

  Борисівна Казакова, старший викладач, Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я імені П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НДУ ім. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург)

  анотація

  В роботі розглядається питання побудови коротких програм у фігуристів парного катання з урахуванням дотримання принципів і законів збалансованості. В результаті проведених досліджень були виявлені основні положення, які можна використовувати при побудові коротких програм пар-юніорів: послідовність розташування елементів в часі; кількість елементів в хвилину програми, розташування складних елементів на майданчику.

  Ключові слова: принципи побудови програм, збалансованість програм, короткі програми фігуристів, розташування елементів по часу і по майданчику.

  ANALYSIS OF CONSTRUCTION OF SHORT PROGRAMS FOR FIGURE SKATERS

  IN PAIR SKATING

  Natalia Aleksandrovna Volykhina, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, Oksana Borisovna Kazakova, the senior teacher, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg

  Annotation

  The article deals with the question of building up the short programs for the figure skaters in pair skating, taking into account the principles and laws of balance. As a result of the research, the main provisions that can be used in the construction of the short programs of the junior couples were identified: the sequence of elements within time; the number of elements per minute of the program, the location of complex elements on the site.

  Keywords: principles of program construction, balance of programs, short program skaters, elements on time and on site.

  ВСТУП

  Одним із шляхів підвищення технічної майстерності фігуристів при прокаті до -роткой програми в фігурному катанні на ковзанах є раціональне побудова їх композицій. При складанні програми провідним і визначальним повинен бути вибір оптимального чергування елементів і їх розташування на майданчику. Вкрай важливо розташувати елементи за певним малюнком, і щоб вони з'єднувалися між собою найкоротшими зв'язками, достатніми і необхідними для якісного виконання елемента.

  При створенні програми велике значення має не тільки послідовність елементів, але і їх розподіл в часі. Величина проміжків часу між елементами є важливим показником, який визначає якість побудови програми, вибір оптимальної послідовності елементів, їх раціональне розташування на майданчику при грамотному підборі музичного супроводу не тільки підвищує стабільність виконання елементів, але і дозволяє значно підвищити виразність програми.

  Сучасні програми передбачають дотримання принципів, що лежать в основі побудови коротких програм, однак необхідно враховувати індивідуальні особливості фігуриста: його технічні і функціональні можливості, стійкість нервової процесів, складність виконуваних елементів.

  Мета: виявлення особливостей побудови коротких програм в сучасному парному катанні.

  Завдання: 1. Визначити тимчасові характеристики і розташування елементів на майданчику в короткій програмі у найсильніших спортивних пар світу; 2. Виявити оптимальний варіант побудови короткої програми з огляду на їх тимчасові характеристики і просторове розташування елементів при виконанні короткої програми.

  МЕТОДИКА

  При аналізі побудови композиції короткої програми у найсильніших спортивних пар світу, було приділено увагу часу виконання кожного елемента; час, витрачений на зв'язки між елементами; розташуванню їх на майданчику і послідовності виконання. На підставі даного аналізу і отриманих даних, а також практичного досвіду були видозмінені і скомпоновані короткі програми для 4 спортивних пар - юніорів (вік фігуристів 12-15 років дівчинки і 17-18 років хлопчики), що займаються в групі Казакової О.Б. СПб ГБУ СШОР з фігурного катання «Зоряний лід» на сезон 2017 по 2018 рр., В яких враховувалися: послідовність розташування елементів за часом, кількість елементів в хвилину при прокаті програми, послідовність розташування найбільш складних елементів в програмі. З цими програмами пари виступали в сезоні 2017-2018 рр. на російських змаганнях.

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Аналіз варіантів побудови коротких програм у найсильніших спортивних пар світу показав, що найбільш поширеним варіантом розташування є нерівномірність, тобто всі найбільш складні елементи фігуристів-парників виконуються на початку програми.

  Однак для спортивних пар-юніорів складними елементами можуть бути практично будь-які елементи програми, в зв'язку з цим з композиції програм найсильніших пар світу було взято наступне: послідовність розташування елементів в часі: близько 20 секунд на зв'язку; кількість елементів в хвилину програми: 3 елементи на першій хвилині, 3 елементи - на другий і заключний елемент на останніх 30 секундах; розташування найбільш складних елементів на першій хвилині короткої програми.

  З цими програмами пари виступали в сезоні 2017-2018 рр. на Російських змаганнях. Як показали результати змагань, побудова програм, орієнтованих на побудову коротких програм у найсильніших спортивних пар, дало позитивний результат. Пари виступали, в цілому, досить успішно. Побудова програм дозволило їм впоратися з усіма обов'язковими елементами.

  Таблиця 1 - 1-й етап Кубка Росії, коротка програма, бали

  Пари Бали за коротку програму Місце

  1 43 ​​4

  2 45 3

  3 54 1

  4 38 5

  Таблиця 2 - 3-й етап Кубка Росії, коротка програма, бали

  Пари Бали за коротку програму Місце

  1 48 4

  2 48 5

  3 61 1

  4 37 7

  Таблиця 3 - 5-й етап Кубка Росії, коротка програма, бали

  Пари Бали за коротку програму Місце

  1 40 11

  2 49 6

  3 55 1

  4 41 8

  Таблиця 4 - Фінал Кубка Росії, коротка програма, бали

  Пари Бали за коротку програму Місце

  1 46 7

  2 54 4

  3 64 1

  4 45 8

  За підсумками проведеного дослідження можна говорити про наступні результати: пари 3 і 2 отримали найвищий середній бал за підсумками виступів на чотирьох етапах кубка Росії за коротку програму. Побудова їх програм найближче нагадувало побудову програм найсильніших пар світу. Далі розташувалися пари 1 і 4. Розташування елементів в програмі першої пари було найбільш вдалим і відповідним їх психологічної підготовленості. Пара 3 виконували всі складні для них елементи на початку, виходячи з фізичної підготовленості пари і уявлення про те, як це зазвичай прийнято. Першими трьома елементами вони виконують стрибок окремо, викид і підкручення. При чистому виконанні перших трьох елементів вся інша програма виконувалася на одному диханні, оскільки рівень їх фізичної та технічної підготовленості досить високий.

  Пара 1 також, наслідуючи приклад іменитих пар, виконувала всі стрибкові елементи на початку програми. Незважаючи на загальний високий рівень підготовленості цієї пари і хорошою психологічної стійкості, у них траплялися помарки, які не дозволили претендувати на більш високу оцінку, відповідну їх потенціалу.

  Пара 2 виконувала найбільш складний для них елемент - підкручення на початку програми, тому що в разі успішного його виконання, далі вони каталися практично без помарок, однак траплялися і провали.

  Пара 3 на початку виконує підтримку, яка є найбільш складною для них. Перед викидом, який також є складним для багатьох спортсменів, вони виконують Тодес, з яким періодично виникають труднощі. Однак такий варіант не приніс таких високих балів, які хотілося б отримати, оскільки помарки траплялися в тих чи інших елементах на всіх етапах. Тут зіграв роль фактор їх віку, тому що пари-юніори не завжди можуть справлятися з хвилюванням.

  Побудова самої програми залежить від багатьох факторів, таких як музичний супровід, яке відповідає типу темпераменту пари, їх фізичної та технічної готовності. Все це і служить поштовхом для створення нової програми, і тільки кінцевий результат, який обчислюється в балах, може сказати про те, наскільки розстановка елементів за часом вірна.

  Таблиця 5 - Послідовність розташування елементів різного ступеня складності в короткій програмі спортивних пар-юніоров_

  Спортивні пари Послідовність елементів (секунди, хвилини)

  1 Стрибок 24 з Викид 40 з Підкрутка 55 з Підтримка 1 хв 10 с Доріжка кроків 1 хв 35 с Тодес 2 хв 10 с Обертання 2 хв 30 с

  2 Підкрутка 20 з Стрибок 35 з Викид 50 з Підтримка 1 хв Тодес 1 хв 20 с Доріжка кроків 1 хв 40 с Обертання 2 хв 30 с

  3 Підтримка 20 з Стрибок 30 з Підкрутка 50 з Викид 1 хв 05 с Обертання 1 хв 20 с Доріжка кроків 1 хв 45 с Тодес 2 хв 30 с

  4 Стрибок 25 з Підкрутка 42 з Підтримка 1 хв Викид 1 хв 20 с Обертання 1 хв 40 с Доріжка кроків 2 хв Тодес 2 хв 50 с

  Аналіз програм найсильніших пар світу показав, що елементи зазвичай розставляються на майданчику таким чином, щоб бути не тільки виграшними для суддів,

  красивими для глядачів, але також підкреслюють гідності пар, їх зовнішній вигляд, сильні технічні сторони. Таке орієнтування дозволяє представити програму суддям в найбільш вигідному світлі і додає цілісність всій програмі. Слід ретельно вибирати ракурс розміщення кожного елемента, оскільки кожен елемент добре сприймається в певному ракурсі і зовсім незреліщен в іншому. Об'єкти сортуються в програмі, виходячи не тільки з власної ступеня складності, але і з урахуванням можливостей фігуристів. Дослідження показало, що раціональні розстановки для всіх пар є суто індивідуальними. Фактори, що впливають на вибір музики, розподіл елементів по часу також впливають і тут. Визначити, наскільки вірною стала розстановка елементів, можна тільки після оцінювання тренувального процесу і отримання результатів змагань.

  ВИСНОВКИ

  1. Аналіз коротких програм найсильніших спортивних пар світу свідчить про те, що послідовність елементів є практично ідентичною. Всі пари виконують три елементи на першій хвилині, три - на другий і заключний елемент на останніх 30 секундах. Елементи з'єднуються між собою найкоротшими зв'язками, достатніми і необхідними для якісного виконання елемента, що характерно відображено в програмах лідерів сучасного фігурного катання. Зв'язки між елементами не займають більше 20 секунд;

  2. Результати дослідження дозволили виявити основні положення, які можна використовувати при побудові коротких програм пар-юніорів: де основна увага повинна бути приділена рівномірному розподілу всіх елементів на льодовому майданчику, як в часі, так і в просторовому розташуванні.

  3. Найбільш ефективним прийомом розташування складних елементів на майданчику є їх розміщення в другій частині програми, що безсумнівно впливає на підсумковий результат спортсмена (отримання додаткових балів).

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Абсалямова, І.В. Фігурне катання: коментар до суддівства / Абсалямова І.В., Богданова В.В. - М.: Фізкультура і спорт, 1981. - 143 с.

  2. Вагушева, Т.Н. Навчання складним багатооборотним підкруткою в парному катанні на основі аналізу їх просторово-часових характеристик: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Вагушева Т.Н. - СПб., 1989. - 24 с.

  3. Кубашевская, Л.І. Фігурне катання на ковзанах: суддівство довільних програм в одиночному і парному катанні: метод. розробка для студентів / Л.І. Кубашевская. - М.: [б.и.], 1978. - 32 с.

  4. Москвіна, Т.Н. Довільна програма парного катання / Т.М. Москвіна, І.Б. Москвін. - М.: Фізкультура і спорт, 1984. - 112 с.

  REFERENCES

  1. Absalyamova, I.V. and Bogdanova, V.V. (1981), Figure skating: comment to refereeing, Physical Education and Sports, Moscow.

  2. Vagusheva, T.N. (1989), Training complex multi-turn twists in pair figure skating on the basis of their spatial-temporal characteristics, dissertation, St. Petersburg.

  3. Kubashevskaia, L.I. (1978), Figure skating: judging long programs in singles and pairs figure skating, Moscow.

  4. Moskvina, T.N. and Moskvin, I.B. (1984), Free program of pair skating, Physical Education and Sports, Moscow.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 15.05.2019


  Ключові слова: Принципи побудови програм /ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ програм /КОРОТКІ ПРОГРАМИ фігурист /РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ЧАСОМ І ПО ПЛОЩАДЦІ /PRINCIPLES OF PROGRAM CONSTRUCTION /BALANCE OF PROGRAMS /SHORT PROGRAM SKATERS /ELEMENTS ON TIME AND ON SITE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити