Представлений аналіз первинної та повторної інвалідності у хворих туберкульозом за період з 2004 по 2008 р в Республіці Татарстан, на підставі чого зроблено висновок, що ситуація по захворюваності туберкульозом в Республіці Татарстан і первинного виходу на інвалідність по туберкульозу можна охарактеризувати як відносно стабільну. Але, з огляду на епідеміологічні особливості туберкульозу, зростання рецидивів і лікарську стійкість, супутні захворювання, такі як ВІЛ-інфекція, цукровий діабет, ці показники можуть змінюватися в бік як зменшення, так і збільшення.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Закірова Ельвіра Мансуровна, Степанов А. А., Іксанов Х. В., Марчихина В. І.


ANALYSIS OF PRIMARY AND RECURRING DISABILITY AS A RESULT OF TUBERCULOSIS IN TATARSTAN REPUBLIC IN 2004-2008

The analysis of primary and recurring disability in patients with tuberculosis for the period since 2004 till 2008 in Tatarstan Republic has shown that morbidity rate and primary disability rate is relatively stable. There rates could increase or decrease, taking into consideration epidemiological pecularities of tuberculosis, increase of relapse and drug resistance, concomitant diseases such as AlDs infection, diabitus mellitus.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Медико-соціальна експертиза та реабілітація


  Наукова стаття на тему 'Аналіз первинної і повторної інвалідності внаслідок туберкульозу в Республіці Татарстан за 2004-2008 рр. '

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз первинної і повторної інвалідності внаслідок туберкульозу в Республіці Татарстан за 2004-2008 рр. »

  ?Медико-соціальна експертиза та реабілітація № 3 2012

  Таблиця 2

  Співвідношення характеру активності і реабілітаційних програм

  критерій

  Соціально-психологічні технології

  Характер взаємин хворого з оточуючими

  ступінь контактності

  Ступінь здатності до самообслуговування

  Ступінь можливості використання своїх знань і досвіду

  Ступінь здатності цілеспрямованої громадської діяльності ступінь здатності цілеспрямованої дозвілля-вої діяльності

  Тренінг міжособистісних відносин Мультісенсорная терапія

  Комунікативні тренінги Тренінг впевненості в собі Окупаційна терапія Ерготерапія Когнітивні тренінги Библиотерапия

  Групова психотерапія Трудотерапія

  арттерапія

  Игротерапия

  кінотерапія

  музикотерапія

  танцетерапія

  використано. Це пов'язано з особливостями основного психічного захворювання і низькими залишковими інструментальними функціями головного мозку. Нами була розроблена технологічна карта реабілітаційних програм, відповідна оціненим критеріям соціальної активності. Для кожного критерію були підібрані соціально-психологічні технології роботи з пацієнтом (табл. 2).

  Аналіз розроблених реабілітаційних програм переконливо свідчить про їх дифференци-

  ації: чим виражено соціальна активність хворих, тим змістовніші і насичені реабілітаційні програми. Відносна збереження соціальної активності та реабілітаційного потенціалу хворих передбачає і велику ефективність реалізації реабілітаційних програм, які потребують застосування і подальшому аналізі.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Дементьєва Н. Ф., Берегівський Н. А., Русакова З. С. та ін. Геронтопсіхіатріческого центр як організаційна форма надання спеціалізованої медико-соціальної допомоги в системі установ соціального обслуговування // мед.-соц. експерт. і реабі. - 2001. - № 4. - С. 10-17.

  2. Організація медико-соціальної допомоги інвалідам, які проживають в спеціалізованих стаціонарних установах соціального захисту населення міста Москви / Под ред. В. М. Розенцвайг, А. В. Паршутіна, Т. А. Кременці-ва. - М., 2000..

  3. Розенцвайг В. М. Про профілізації психоневрологічного інтернату в зв'язку з сучасними вимогами // Організація медико-соціальної допомоги інвалідам, які проживають в спеціалізованих стаціонарних установах соціального захисту населення міста Москви / Под ред. В. М. Розенцвайг. - М., 2004. - С. 45-61.

  надійшла 01.08.11

  Відомості про авторів:

  Булавінцева О. С., психолог геронтопсіхіатріческого центру милосердя Департаменту соц. захисту населення Москви; Соколов Д. А., лікар-психіатр геронтопсіхіатріческого центру милосердя Департаменту соц. захисту населення Москви.

  Для контактів:

  Соколов Дмитро Анатолійович, 115569, Москва, Шипіловській проїзд, 31. Телефон: 8 (495) 391-27-22; факс: 8 (495) 391-93-62.

  = Епідеміологія І СТАТИСТИКА інвалідності

  © КОЛЕКТИВ АВТОРІВ, 2012

  УДК 614.2: 616-002.5-036.86]: 312.2 (470.41)

  Е. М. Закірова1, А. А. Степанов2, Х. В. Іксанов2, В. І. Марчіхін1

  АНАЛІЗ ПЕРВИННОЇ І ПОВТОРНОЇ інвалідності ВНАСЛІДОК ТУБЕРКУЛЬОЗУ В РЕСПУБЛІЦІ ТАТАРСТАН ЗА 2004-2008 рр.

  1ФГУ Головне бюро медико-соціальної експертизи по Республіці Татарстан, Казань; 2ГОУ ДПО Казанська державна медична академія Міністерства охорони здоров'я РФ

  Представлений аналіз первинної та повторної інвалідності у хворих на туберкульоз за період з 2004 по 2008 р в Республіці Татарстан, на підставі чого зроблено висновок, що ситуація по захворюваності на туберкульоз в Республіці Татарстан і первинного виходу на інвалідність з туберкульозу можна охарактеризувати як відносно стабільну. Але, з огляду на епідеміологічні особливості туберкульозу, зростання рецидивів і лікарську стійкість, супутні захворювання, такі як ВІЛ-інфекція, цукровий діабет, ці показники можуть змінюватися в бік як зменшення, так і збільшення.

  Ключові слова: захворюваність, туберкульоз, інвалідність, Республіка Татарстан.

  ANALYSIS OF PRIMARY AND RECURRING DISABILITY AS A RESULT OF TUBERCULOSIS IN TATARSTAN REPUBLIC IN 2004-2008

  EM.Zakirova, A.A.Stepanova, Kh.V.Iksanova, V.I. Marchikhin

  The analysis of primary and recurring disability in patients with tuberculosis for the period since 2004 till 2008 in Tatarstan Republic has shown that morbidity rate and primary disability rate is relatively stable. There rates could increase or decrease, taking into consideration epidemiological pecularities of tuberculosis, increase of relapse and drug resistance, concomitant diseases such as AlDs infection, diabitus mellitus.

  Key words: morbidity, tuberculosis, disability, Tatarstan republic.

  У представленій роботі проаналізована первинна і повторна інвалідність у хворих на туберкульоз за період з 2004 по 2008 р Туберкульоз органів дихання є однією з провідних причин інвалідності. Проведено аналіз первинної інвалідності у хворих з позалегеневий формою туберкульозу, яка складає 5,3% від числа визнаних інвалідами. Число визнаних інвалідами чоловіків перевищує показник у жінок. Відзначається зростання вперше визнаних інвалідами жінок, що живуть в сільській місцевості. Запущені форми туберкульозу на пізніх етапах захворювання важко піддаються хіміотерапії і частіше призводять до інвалідності I групи. Великі залишкові зміни після перенесеного туберкульозу з вираженими порушеннями функції дихальної і серцево-судинної систем також призводять до стійких вираженим обмеженням життєдіяльності і як наслідок - до інвалідності. Первинний вихід на інвалідність з туберкульозу залежить не тільки від числа нововиявлених хворих, але і від числа хворих з довгостроково поточними хронічними процесами, що спостерігаються у фтизіатрів не один рік. Також на первинну інвалідність впливають пізні рецидиви, які виявляються через 5 років і більше.

  Філія № 14 ФГУ ГБ МСЕ по Республіці Татарстан проводить огляд по всій території республіки хворих на туберкульоз всіх органів і систем організму, крім туберкульозу органів зору.

  Інвалідність внаслідок туберкульозу все ще залишається гострою медико-соціальною проблемою, незважаючи на наявність великого арсеналу дієвих протитуберкульозних препаратів. Проблему туберкульозу не можна розглядати тільки як медичну; необхідний системний підхід до рішення економічних задач і підвищенням рівня життя населення, - тільки так можна вирішити цю проблему.

  Особливість туберкульозу - це розбіжність між термінами зараження і захворювання на туберкульоз. Безпосередньо після зараження захворює тільки 1% інфікованих, ще приблизно 70% населення хворіє протягом життя, через кілька років або навіть десятиліть після зараження.

  Зниження захворюваності на туберкульоз безпосередньо залежить як від рівня життя населення Росії в цілому внаслідок процесу міграції, так і від організації роботи загальної лікувальної мережі.

  З кожним роком в Республіці Татарстан відбувається зниження захворюваності на туберкульоз. У 2004 р захворюваність склала 60,9 на 100 000 населення, а в 2008 р - 59,03 (зниження на 3%).

  Паралельно зі зниженням захворюваності відбувається зниження хворобливості. Хворобливість в Республіці Татарстан в 2004 р склала 5738 осіб (152,1 випадку на 100 000 населення), в 2006 році цей показник знизився до 4845 чоловік (128,8 випадку на 100 000 населення), в 2007 р - до 4158 людина (110,6 випадку на 100 000 населення), в 2008 р - до 3897 осіб (103,6 випадку на 100 000 населення). Зменшення або збільшення числа визнаних інвалідами безпосередньо залежить від показників захворюваності та хворобливості. Число всіх визнаних інвалідами за 2004-2008 рр. наведено в табл. 1.

  Відповідно зниження захворюваності і хворобливості зменшується і число вперше визнаних інвалідами, але це зниження не можна назвати стабільним, так як збільшується кількість осіб з важкими формами туберкульозу, які, незважаючи на інтенсивне лікування, помирають на ранніх термінах. Звертає на себе увагу, що у 94,7% вперше визнаних інвалідами має місце туберкульоз органів дихання, серед яких в більшості випадків поширені форми з порожнинами розпаду і баціл-ловиделеніем. Тільки у 5,3% первинно визнаних інвалідами спостерігається позалегеневий туберкульоз. Це туберкульозний спондиліт, жене, коксит, туберкульоз шкіри, туберкульоз сечостатевої системи, туберкульоз кишечника, туберкульозний менінгіт. Туберкульоз кістково-суглобової системи виявляється найчастіше на пізніх етапах; при цьому потрібне оперативне лікування з наступною тривалою реабілітацією, що призводить до інвалідності (табл. 2).

  У Республіці Татарстан основна маса вперше визнаних інвалідами знаходиться у віці від 25

  Таблиця 1

  Динаміка числа визнаних інвалідами в Республіці Татарстан за 2004-2008 рр.

  Показник 2004 2005 2006 2007 2008 р.

  Число визнаних 2077 2148 2083 2000 1 757

  інвалідами

  Число вперше при- 14 16 13 18 12

  знання інвалідами

  I групи

  Динаміка первинної інвалідності у хворих з позалегеневий туберкульоз

  Таблиця 2

  Показник 2004 2005 2006 2007 2008 р.

  Вперше визнані інвалідами 591 703 674 530 497

  В тому числі:

  хворі на позалегеневий туберкульоз 33 (5,6) 29 (4,3) 42 (6,0) 35 (6,6) 31 (6,2)

  особи працездатного віку 554 (94) 612 (87) 612 (90,8) 483 (91,1) 452 (91)

  Примітка. Тут і в табл. 3 в дужках вказаний відсоток.

  Медико-соціальна експертиза та реабілітація, № 3,2012

  Таблиця 3

  Динаміка первинної інвалідності внаслідок туберкульозу у жінок в Республіці Татарстан за 2004-2008 рр.

  Рік Число хворих Працездатного віку З них проживають в селі Пенсійного віку З них проживають в селі

  2004 90 90 19 (21) 0 0

  2005 131 102 25 (19) 29 6 (21)

  2006 125 73 26 (20,8) 52 8 (15,4)

  2007 107 81 29 (27) 26 8 (31)

  2008 81 68 24 (29,6) 13 4 (31)

  Таблиця 4

  Показники повної реабілітації інвалідів внаслідок туберкульозу в Республіці Татарстан за 2004-2008 рр.

  Показник 2004 2005 2006 2007 2008 р.

  Повна реабілітація:

  абс. 254 71 131 165 161

  % 14,6 4,7 8,5 10,1 11,3

  Таблиця 5

  Динаміка числа хворих з рецидивами туберкульозу в Республіці Татарстан за 2004-2008 рр.

  Показник 2004 2005 2006 2007 2008 р.

  Рецидиви туберкульозу:

  абс. 332 345 345 367 351

  на 100 000 8,8 9,2 9,2 9,8 9,2

  населення

  до 45 років. Кількість чоловіків переважає над до -лічеством жінок. На частку жінок, вперше визнаних інвалідами в 2004-2008 рр., Припадає від 19 до 30%. При цьому відзначається зростання вперше визнаних інвалідами жінок, які проживають в сільській місцевості. Якщо в 2004 р вони становили 21%, у 2005 році - 19%, в 2006 р - 20,8%, то у 2007 році - 27%, у 2008 році - 29,6% (табл. 3 ).

  Необхідно відзначити, що виявлення запущених форм туберкульозу на пізніх етапах захворювання, які важко піддаються хіміотерапії і вимагають наполегливості як лікаря, так і пацієнта, призводить до інвалідності I групи (див. Табл. 1).

  У 2008 р I група визначена у 12 хворих, т. Е. Їх кількість у порівнянні з 2007 р (18 хворих) зменшилася на 33,5%. Це пов'язано з хвилеподібним перебігом туберкульозу та соціальними факторами. Багато тяжкохворі вмирають на ранніх термінах спостереження і лікування до направлення на медико-соціальну експертизу.

  Смертність від туберкульозу, незважаючи на зниження статистичних показників, з року в рік залишається високою. У 2004 р померли 526 хворих (13,9 на 100 000 населення), в 2005 р - 540 (14,3 на 100 000 населення), в 2006 р - 383 хворих (10,2 на 100 000 населення), в 2007 р - 375 хворих (10,0 на 100 000 населення), в 2008 р - 381 хворий (10,1 на 100 000 населення).

  За останні 3 роки скоротилися терміни спостереження за хворими, які перебувають на обліку з активними формами туберкульозу, і терміни спостереження за III групі диспансерного обліку. Це одна з причин зростання показників повної реабілітації інвалідів (табл. 4).

  З урахуванням великих залишкових змін, які призводять до виражених порушень функції

  дихальної та серцево-судинної систем, незважаючи на те що хворі перебувають на обліку по III групі диспансерного обліку з клінічним лікуванням туберкульозу, повна реабілітація інвалідів в таких випадках практично неможлива.

  Повна реабілітація хворих на туберкульоз не свідчить про повне вилікування, так як при певних умовах може виникнути рецидив захворювання і лікування цих хворих не завжди дає позитивні результати (табл. 5).

  Хворі з рецидивами туберкульозу найчастіше повторно видаються на медико-соціальну експертизу; лікування цих хворих і спостереження за ними тривалі, визначити реабілітаційний прогноз після рецидиву за 1-2 роки не завжди буває можливо, в зв'язку з чим кількість повторних хворих залишається великим. На рівень інвалідності внаслідок туберкульозу впливає і спосіб життя пацієнтів: більшість туберкульозних хворих ведуть асоціальний спосіб життя, лікуються нерегулярно або взагалі не лікуються, зловживають алкогольними напоями.

  Слід зазначити, що первинний вихід на інвалідність внаслідок туберкульозу залежить не тільки від числа нововиявлених хворих, але і від числа хворих з довгостроково поточними хронічними процесами, які спостерігаються у фтизіатрів не один рік. Також на первинну інвалідність впливають пізні рецидиви, які виявляються через 5 років і більше.

  висновки

  Виходячи з викладеного вище, слід зазначити, що ситуацію по захворюваності на туберкульоз в Республіці Татарстан і первинного виходу на інвалідність внаслідок туберкульозу можна охарактеризувати як відносно стабільну. З урахуванням епідеміологічних особливостей туберкульозу, зростання числа рецидивів, лікарської стійкості, супутніх захворювань, таких як ВІЛ-інфекція, цукровий діабет, ці показники можуть змінюватися в бік як зменшення, так і збільшення.

  надійшла 06.12.11

  Відомості про авторів:

  Закірова Е. М., керівник філії № 14 ФГУ Головне бюро медико-соціальної експертизи по Республіці Татарстан; Степанов А. А., доц. каф. реабілітології та спортивної медицини Казанської державної медичної академії; Іксанов Х. В., доц. каф. реабілітології та спортивної медицини Казанської державної медичної академії; Марчихина В. І., керівник філії № 4 ФДМ Головне бюро медико-соціальної експертизи по Республіці Татарстан.

  Для контактів:

  Закірова Ельвіра Мансуровна, 420029, Казань, вул. Сибірський тракт, 27а. Телефон: 8 (9600) 55-80-44.

  © C А. В. КУЛАКОВ, А. Н. Бараєву, 2012

  УДК 616.1-036.86-053.8]: 312.6 (470.316) «2008-2010»

  А. В. Кулаков1, А. Н. Бараева2

  АНАЛІЗ інвалідності ВНАСЛІДОК ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ В Ярославській області В 2008-2010 рр.

  1ФГУ Головне бюро медико-соціальної експертизи по Ярославській області; 2ГОУ ВПО Ярославська державна медична академія Міністерства охорони здоров'я РФ

  Представлений аналіз первинної та повторної інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу в Ярославській області за період 2008--2010 рр. за віковими категоріями та тяжкості інвалідності.

  Ключові слова: медико-соціальна експертиза, первинна і повторна інвалідність, хвороби системи кровообігу, рівень інвалідності.

  ANALYSIS OF DISABILITY DUE TO CIRCULATORY SYSTEM DISEASES OF THE ADULT POPULATION OF YAROSLAVL REGION IN 2008-2010 A.V.Kulakov, A.N.Barayeva

  The article presents an analysis of primary and repeated disability due to the diseases of circulatory system in Yaroslavl Region for the period 2008-2010 according to the age categories and severity of disability.

  K e y w o r d s: medico-social expertise, primary and repeated disability, circulatory system diseases, disability level.

  Хвороби системи кровообігу є основною причиною захворюваності, смертності та інвалідності дорослого населення і являють собою одну з найважливіших проблем системи охорони здоров'я та соціального захисту населення як окремого регіону, так і всієї держави.

  Аналіз інвалідності проведено на підставі даних форм федерального державного статистичного спостереження № 7-соцзабез «Відомості про медико-соціальну експертизу осіб у віці 18 років і старше» за 2008, 2009 і 2010 рр. Вивчено динаміку первинної і повторної інвалідності, виявлені її вікові особливості, визначено основні тенденції.

  Інвалідність внаслідок хвороб системи кровообігу у осіб старше 18 років в Ярославській області посідає перше місце (42,1%) в структурі первинної інвалідності. Число вперше визнаних інвалідами (ВПІ) внаслідок хвороб системи кровообігу за досліджуваний період в середньому становить 4787 (43,6%) на 10 000 населення в рік. В цілому рівень ВПИ внаслідок хвороб системи кровообігу в області знизився в 2010 р на 3,9% в порівнянні з рівнем 2008 року і склав 42,0 на 10 000 дорослого населення (табл. 1). За досліджуваний період відбулося зменшення первинної інвалідності внаслідок хвороб, що характеризуються підвищеним кров'яним тиском, на 14,3%, іше-мічного хвороби серця (ІХС) на 2,4%. У той же час реєструється незначне збільшення первинної інвалідності внаслідок хронічних ревматичних хвороб серця і цереброваскуляр-них хвороб (ЦВБ). Незважаючи на зниження показників інвалідності, обласні дані перевищують среднероссийские показники як в цілому по класу хвороб системи кровообігу (у 2008 році - на 17,1%, в 2009 р - на 29,7%), так і по окремим нозологічних групах.

  Аналіз структури первинної інвалідності по тяжкості показав, що у половини ВПИ визначена II група (50,7% в 2008 р, 51,3% в 2009 р, 43,6% в 2010 р). Слід зазначити, що на структуру інвалідності по тяжкості впливає віковий склад ВПИ (табл. 2). Так, якщо в 2008 році частка осіб старше працездатного віку склала 72% від загального числа BПІ, в 2009 р - 69,2% (а саме цієї категорії громадян найчастіше встановлюють II групу інвалідності), то в 2010 р вона зменшилася до 66,8%, відповідно частка оглянутий працездатного віку збільшилася до 33,2%, в результаті чого відзначений більшу питому вагу інвалідів III групи, що характерно для цієї вікової категорії. Незважаючи на зниження рівня первинної інвалідності, за досліджуваний період зареєстровано зростання показників ВПИ I групи з 3,9 до 4,3 на 10 000 населення за рахунок старшої вікової групи, де показник ВПИ I групи збільшився з 11,2 до 12,3 на 10 000 населення відповідного віку.

  Значення показників первинної інвалідності в вікових групах істотно розрізняються. Так, середній показник ВПИ за 3 роки склав 4,5 на 10 000 населення молодого віку, 49,8 на 10 000 населення середнього віку, 102,3 на 10 000 населення пенсійного віку (табл. 3). За досліджуваний період рівень ВПИ серед осіб працездатного віку зріс (з 3,6 до 5,0 на 10 000 населення молодого віку і з 46,5 до 52,2 на 10 000 населення середнього віку). У всіх вікових категоріях найбільш високі рівні інвалідності спостерігаються внаслідок ІХС і ЦВБ. Відзначається зростання інвалідності внаслідок ІХС (з 1,3 до 1,9 на 10 000 населення) і ЦВБ (з 1,3 до 1,8 на 10 000 населення) у громадян молодого віку. У осіб середнього віку спостерігається збільшення показника внаслідок ЦВБ (з 13,3 до 14,8 на 10 000 населення) і ІХС (з 21,4


  Ключові слова: ЗАХВОРЮВАНІСТЬ /ТУБЕРКУЛЬОЗ /ІНВАЛІДНІСТЬ /РЕСПУБЛІКА ТАТАРСТАН /MORBIDITY /TUBERCULOSIS /DISABILITY /TATARSTAN REPUBLIC

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити